Međunarodna konferencija
VODA – IZAZOV BUDUĆNOSTI. Cijanobakterije i zdravlje ljudi
24.03.2014 u Beogradu
Best Western Hotel M, Bulevar Oslobođenja 56a,
SALA ATRIJUM
09:00 – 09:30 Registracija
Novi Horizonti d.o.o. Nemanjina 4/1, Beograd , 011 265 8015, 063 45 81 43, [email protected]
www.novi-horizonti.rs
Poštovani,
Međunarodna konferencija “Voda – izazov budućnosti” sa temom cijanobakterije i zdravlje ljudi
biće održana u Beogradu 24.03.2014. godine. Osnovna svrha ove konferencije je: informisanje
svih interesnih grupa o problemima izazvanim cvetanjem cijanobakterija; predlozi za uvođenje
neophodne legislative po pitanju kontrole vode za piće, vode za rekreaciju, mesa ribe i nekih
suplemenata sačinjenih od biomase mikroalgi i cijanobakterija, na prisustvo cijanotoksina;
identifikovanje najboljih praksi kod nas i u svetu u oblasti prevencije kao i rešenja za problem
cijanotoksina, razmena efikasnih modela i metoda.
Konferencija “Voda – izazov budućnosti” je skup organizovan sa idejom realizacije sledećih ciljeva:
CILJEVI KONFERENCIJE:
1) edukacija ciljnih grupa (zaposleni u fabrikama vode, ribnjacima, korisnici voda za rekreaciju i
navodnjavanje, korisnici suplemenata na bazi mikroalgi i cijanobakterija);
2) informisanje lekara i veterinara, zavoda za zaštitu zdravlja, vladinih organizacija, studenata
ekologije i javnosti zainteresovane za probleme vezane sa cijanobakterijama;
3) prezentovanje Vodiča za cvetanje cijanobakterija i flajera;
4) predlozi rešenja konkretnih problema vezanih za kvalitet vode kao i uvođenje neophodne legislative.
Konferencija o ulozi, značaju i delovanju cijanobakterija na zdravlje ljudi održаvа se u nameri dа se opišu
uzroci pojave cvetanja cijanobakterija, nastanak cijanotoksina, putevi prenošenjа toksina kroz lаnce
ishrаne, njihovu detekciju rаzličitim metodаmа, kao i rešenja za uklanjanje cijanotoksina. Na skupu će
biti rаzmаtrаna i sopstvenа iskustvа tokom istraživanja nа teritoriji Srbije, kao i efekti nа zdrаvlje ljudi u
našoj zemlji.
Cijanotoksini mogu biti hepаtotoksični, neurotoksični, generalno citotoksični i iritanti kože i sluzokože,
tako da su ovi zdravstveni aspekti posebno naglašeni. Izаzivаju, u hroničnoj ekspoziciji preko vode i
hrаne, neurodegenerаtivne bolesti i fаktor su rizikа zа nаstаnаk primаrnih tumorа jetre i debelog crevа.
Pripremajući se za pridruživanje naše zemlje Evropskoj uniji, neophodno je uskladiti mnoge zakonske
propise onima koji se primenjuju u zemljama članicama. Jedna od takvih nepoznanica domaćoj legislativi je kontrola vode za piće, vode za rekreaciju, mesa ribe i nekih suplemenata sačinjenih od biomase
mikroalgi i cijanobakterija na prisustvo cijanotoksina.
Nа skupu će biti predložena prаvna regulаtiva u nаšoj držаvi po pitanju prisustva ovih toksina.
Zahvaljujući autoritetu predavača, koji su među najeminentnijim stručnjacima iz svojih oblasti, nadamo
se da će ovaj skup imati višestruki značaj u različitim oblastima i delatnostima, ne samo u našoj zemlji
nego i u regionu: u medicini, veterini, vodosnabdevanju, ribarstvu, navodnjavanju, turizmu i rekreaciji.
I na kraju, veoma je važno istaći da ideja našeg skupa nije informisanje o problemima koji se javljaju
samo u našoj zemlji, jer se radi o problemu najširih svetskih razmera. Ideja nije da se sredstvima javnog
informisanja podigne i najmanji oblik panike usled postojećih problema, jer mi upravo želimo da saopštimo da smo u mogućnosti da problem detektujemo, objasnimo ga sa biološkog, ekološkog i medicinskog aspekta, da uzroke problema ustanovimo, predložimo rešenja na nivou ekosistema i proizvodnih
procesa, da predložimo regulativu i da uz pomoć brošura i flajera objektivno obavestimo javnost i sve
ciljne grupe na koje se odnosi problem cvetanja cijanobakterija.
U tom smislu možemo reći da se vreme organizovanja skupa “Voda - izazov budućnosti” poklapa sa
momentom kada smo sposobni da odgovorimo na sve vaše zahteve i pitanja iz ove oblasti.
Dobrodošli!
Mesto održavanja Konferencije:
Best Western Hotel M
http://www.hotel-m.com
Bulevar Oslobođenja 56a
11000 Beograd
Srdačan pozdrav,
Novi Horizonti doo
Slavica Gavrić
063 45 81 43
[email protected]
PROGRAM KONFERENCIJE
09:00 – 09:30 Registracija
09.30 – 10:15 Uvodna reč
Prof.dr Ivica Radović, pomoćnik Ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije
Prof. dr Zorica Svirčev, Srbija
Prof. dr Geoffrey Codd, Velika Britanija
10:15 – 11:00 Prof. dr Geoffrey Codd, Velika Britanija
Upravljanje tokom rizičnih situacija nastalih usled cvetanja cijanobakterija
i produkcije njihovih toksina u cilju zaštite zdravlja i vodenih resursa
Cyanobacterial and cyanotoxin risk management for drinking water resources,
with a focus on the toxigenic cyanobacterium Planktothrix rubescens
11:00 – 11:45 Dr Jussi Meriluoto, Finska
Monitoring toksičnih cijanobakterija - Finsko iskustvo tokom poslednjih 30 godina
Monitoring of toxic cyanobacteria – Finnish experience over the last 30 years
11:45 – 12:00 Kafe pauza
12:00 – 12:45 Dr Anastasia Hiskia, Grčka
Tretman Vode za prečišćavanje od cijanotoksina
Water treatment for purification from cyanotoxins
12:45 – 13:30 Dr Triantafyllos Kaloudis, Grčka
Laboratorijski postupci za analizu cijanotoksina u vodi; Atina – vodovod i kanalizacija EYDAP SA
Laboratory methods for the analysis of cyanotoxins in water The Athens Water Supply and Sewerage Company EYDAP SA
13:30 – 14:15 Pauza za ručak
14:15 – 15:00 Prof. dr Zorica Svirčev, Srbija
Cvetanje cijanobakterija u Srbiji i putevi ekspozicije u Srbiji
15:00 – 15:15 Dr Jelica Simeunović
Cijanotoksini – mehanizmi toksičnosti i delovanja
15:15 – 15:30 Prof. dr Vlаdimir Bаltić
Epidemološka istraživanja i zdravstveni rizici
15:30 – 15:45 Damjana Drobac, Nada Tokodi
Procena zdravstvenog rizika u odnosu na puteve ekspozicije cijanotoksinima
15:45 – 16:00 Slobodan Grašić
Cijanobakterije u jezeru Ćelije i proces prerade u Fabrici vode Majdevo
16:00 – 16:15 Prof. dr Snežana Simić, Nevena Đorđević
Cijanobakterije u Aleksandrovačkom jezeru - pre i posle sanacije
16:15 – 16:30 Kafe pauza
16:30 – 16:45 Dr Milka Vidović, Dijana Pantelić
Metode uklanjanja i degradacije mikrocistina
16:45 – 17:00 Tamara Važić
Metoda ekomanipulacije u cilju smanjenja ukupnog kapaciteta
17:00 – 17:30 Advokat Ljiljana Popadić
Legislativa kontrole vode
17:30 – 18:00 Zvonko Platiša, sanitarni inspektor, Ministarstvo zdravlja Republike
Srbije
Pravni aspekti zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode za kupanje
18:00 – 18:30 Zaključci i završna reč
PROF.DR GEOFFREY CODD, UK, kopredsedavajući konferencije - je profesor mikrobiologije na Univerzitetu Dandi u Škotskoj . Poslednjih 25 god se bavi istraživanjem cijanobakterija. Njegova laboratorija
služi kao centar za analizu toksina cijanobakterija i procenu toksičnosti za nekoliko nacionalnih vodovoda, zavoda za zaštitu zdravlja i životne sredine. On je član nekoliko nacionalnih i međunarodnih institucija o cijanobakterijama, uključujući i WHO - Svetsku zdravstvenu organizaciju i UNESCO. Njegovo
predavanje će biti o upravljanju tokom rizičnih situacija nastalih usled cvetanja cijanobakterija i produkcije njihovih toksina u cilju zaštite zdravlja i vodenih resursa
Dr Triantafyllos Kaloudis, Grčka, je direktor laboratorije u Vodovod i kanalizacija EYDAP SA u Atini, koji
snabdeva 4,3 miliona ljudi. Doktorirao je hemiju i menadžment kvalitetom . Njegova trenutna istraživačka interesovanja uključuju razvoj analitičkih metoda za određivanje cijanotoksina i organskih zagađivača
u površinskim i vodama za piće i prečišćavanje vode sa naprednim fotokatalitičkim procesima . Kaloudis
je revizor ( laboratorije za testiranje - ISO 17025 ), Akreditacionog tela Grčke . Kaloudis je predsedavajući
u CYANOCOST projektu (2012-2016 ) . Stručnjaci iz 33 zemalja učestvuje u CYANOCOST , među njima
veoma aktivno i Prof dr Zorica Svirčev.
DR JUSSI MERILUOTO, FINSKA, je docent na Departmanu za biohemiju Fakulteta prirodnih nauka, u Turku (Finska). Bavi se istraživanjem metoda i alata za rano otkrivanje cijanobakterija. Njegovo predavanje
će biti o Monitoringu toksičnih cijanobakterija - Finsko iskustvo tokom poslednjih 30 godina.
DR ANASTASIA HISKIA, GRČKA, je direktor Instituta za fizičku hemiju pri Centu za naučna istraživanja
“Demokritos”. Istraživanja u oblasti organskih zagađivača vode. Nanotehnologije za praćenje i tretman
zagađene vode , vazduha i zemljišta
PROF. DR ZORICA SVIRČEV, SRBIJA, je redovni profesor na katedri za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitera u Novom Sadu, iz uže naučne oblasti Hidrobiologija. Bavi se
istraživanjem cijanobakterija i cijanotoksina od 1988 godine. Prof. Zorica Svičev je na godišnjem konkursu za razvoj inovativnih ideja, koju je organizovala Svetska Banka 2009, za svoj projekat čišćenja ribnjaka
od cijanobakterija osvojila nagradu. Evaluator je u COST i koordinator COST projekta cyanocost u kojem
učestvuju 23 zemlje i 40 naučnika. Nacionalni koordinator za Srbiju i Crnu Goru u CYANONET projektu globalna mreža za procenu rizika cijanobakterijskog cvetanja i toksina u vodenim resursima, koji je deo
međunarodnog hidrološkog programa UNESCO-a (IHP).Član uređivačkog odbora u Journal of Oncology
(od 2007); Član domena ESSEM komiteta u COST akciji (od 2008); Šef Laboratorije za paleoekološku
rekonstrukciju LAPER (od 2009). Objavljeni radovi: 141 naučni rad, 147 nacionalne i međunarodne prezentacije, 21 monografija.
OKRUGLI STO 25.03.2014., 11-15h
Konferencijska sala Beograd, Best Western Hotel M
Bulevar Oslobođenja 56a, 11000 Beograd
Teme:
“EVROPSKI FONDOVI za projekte u sektoru VODA” HORIZON 2020
Predavač: Dr. Jelena Andrejić, Balkan Security Network
CYANOCOST
Međunarodna mreža za cijanobakterije i cijanotoksine u vodi
CIJANOBAKTERIJE I CIJANOTOKSINI
Diskusija, aktuelna situacija u Srbiji, gost Prof. dr Prvoslav Marjanović
Naši gosti će na okruglom stolu prezentovati EU Fondovi za projekte u oblasti VODA, HORIZON 2020 i
druge; kao i CYANOCOST – međunarodnu mrežu za cijanobakterije i cijanotoksine u vodi, koji mogu biti
od velikog značaja za Srbiju. Deo okruglog stola biće posvećen diskusiji o aktuelnim problemima vezanim za cvetanje cijanobakterija u Srbiji.
Naučni Odbor
Prof. dr Zorica Svirčev - Predsednik
Prof. dr Geoffrey Codd, Velika Britanija
Dr Jussi Meriluoto, Finska
Dr Triantafyllos Kaloudis, Grčka
Dr Anastasia Hiskia, Grčka
Dr Milka Vidović
Organizacioni Odbor
Slavica Gavrić
Ljiljana Popadić
Dragomir Menićanin
Tamara Važić
Za registraciju kao učesnik na konferenciji molimo vas da popunite i pošaljete registracioni formular.
Ukoliko je u pitanju fizičko lice, u pismu je potrebno navesti ime i prezime učesnika, adresu i broj telefona, a ukoliko je u pitanju pravno lice potrebni su sledeći podaci: naziv ustanove, PIB, adresa, kontakt-telefon i ime učesnika.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja kontaktirajte nas.
Novi Horizonti doo
Nemanjina 4/1, Beograd
011 265 80 15
Slavica Gavrić 063 45 81 43
[email protected]
www.novi-horizonti.rs
Download

Međunarodna konferencija 24.03.2014 u Beogradu