VM DomGrad - Leskovac
PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKI INŽENJERING, PROMET I USLUGE
REFERENC LISTA
www.domgrad.rs
[email protected]
Referenc lista
PROFIL PREDUZEĆA
Privredno društvo VMDomGrad d.o.o. osnovano je 18.02.2008. godine.
Pretežna delatnost društva su građevinski (pripremni radovi, niskogradnja, visokogradnja, instalaterski i
završni radovi, uređenje enterijera) i specijalizovani radovi (izgradnja hidrograđevinskih objekata, sanacija
vlage i prodora vode u hidrostatičkim betonima, izrada krute hidroizolacije i injektiranje).
Preduzeće poseduje svu neophodnu mehanizaciju i opremu za samostalno izvođenje radova, a raspoloživi
ljudski resursi od 40 zaposlenih predstavljaju poseban kapital preduzeća. Inženjersko-tehnički kapaciteti
razvijeni kroz radno iskustvo stečeno tokom izgradnje niza građevinskih objekata u zemlji i inostranstvu garant
su uspešnom ispunjavanju projektnih zadataka od strane investitora.
SERTIFIKATI
Preduzeće VM Domgrad poseduje važeće sertifikate kojima se potvrđuje da primenjuje sistem menadžmenta
kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i
bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007 u oblasti adaptacije, rekonstrukcije i
izgradnje građevinskih objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.
1
Referenc lista
REFERENC LISTA
Rb
Opis radova
Investitor
Vrednost
radova (DIN)
Godina: 2008.
1
Rekonstrukcija restorana i ugljare u Srpskoj fabrici
stakla u Paraćinu
Srpska fabrika stakla
Paraćin
33.283.103,58
2
Izgradnja poslovno - stambenog objekta u Arilju
Jovanić – inžinjering
Arilje
18.458.775,35
3
Radovi na lokalu ĐAK u Leskovcu
ĐAK
Beograd
2.902.217,92
4
Izgradnja medicinsko-hemijsko tehničke škole u
Kraljevu
MPP Jedinstvo
Sevojno
8.613.639,49
5
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Cepotina,
Bujanovac
HG Hidro Grupa
Beograd
2.548.612,97
3.786.439,46
Godina: 2009.
6
Izgradnja rezervoara pitke vode u Velikoj Krsni
HG Hidro Grupa
Beograd
7
Izgradnja mašinske sale, energetskog bloka i
vodostana na rezervoaru u Reljićima (Crna Gora)
MPP Jedinstvo
Sevojno
8
Rekonstrukcija sportske sale u Tehničkoj školi Rade
Metalac u Leskovcu
Ministarstvo sporta i
omladine Republike Srbije
9
Retardaciona pregrada na reci Duboka na Kopaoniku
HG Hidro Grupa
Beograd, Srbija
27.376.867,30
42.598.968,17
20.534.211,49
2.938.365,20
Godina: 2010.
10
Rekonstrukcija i sanacija gerontološkog centra Jelenac
u Tešici
HG Hidro Grupa
Beograd
11
Uređenje atrijuma u Gerontološkom centru Jelenac u
Tešici
Gerontološki centar Jelenac
Tešica, Aleksinac
1.229.496,80
12
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda SonderDux Turekovac
HG Hidro Grupa
Beograd
3.383.454,83
13
Molersko - farbarski radovi u Gerontološkom centru
Jelenac u Tešici
Gerontološki centar Jelenac
Tešica, Aleksinac
14
Popravka oštećenja obale reke Pridvorice u MZ
Venčani, Aranđelovac
HG Hidro Grupa
Beograd
2.235.191,40
15
Sanacija oštećenja na evakuatoru brane Bovan kod
Aleksinca
HG Hidro Grupa
Beograd
1.239.519,20
2
884.395,13
Referenc lista
16
Sanacija potpornog zida na reci Pčinji kod Trgovišta
HG Hidro Grupa
Beograd
13.899.892,60
17
Građevinski radovi na objektu Rezervoar u Varvarinu
MPP Jedinstvo
Sevojno
19.681.776,37
18
Adaptacija lokala Lutrije Srbije u Kraljevu, Paraćinu,
Nišu i Vranju
Koloseum inženjering
Beograd
19
Osiguranje kosine u zoni brane Bovan kod Aleksinca
HG Hidro Grupa
Beograd
20
Izrada kolektora Ø250 od PPOV Sonder-Dux do
recipienta (reka Jablanica)
Sonder-Dux
Turekovac, Leskovac
2.973.765,20
21
Sanacija klizišta na državnom putu 2 reda Vidovača 1
na Km 56+928
Preduzeće ze puteve Niš
Niš
4.414.771,81
22
Sanacija klizišta na državnom putu 2 reda Vidovača 2
na Km 58+530
Preduzeće ze puteve Niš
Niš
3.591.113,92
23
Sanacija keramike u mokrim čvorovima, konstrukcije i
platoa u RJ u Tešici
Gerontološki centar Jelenac
Tešica, Aleksinac
2.094.118,49
24
Adaptacija proizvodnih pogona za proizvodnju vafli i
kremova u fabrici TomaCo Line u Leskovcu
Tomaco Line
Leskovac
12.260.411,22
25
Uređenje i proširenje izvorišta Jelak – Smonice u
Velikom Gradištu
HG Hidro Grupa
Beograd
31.035.584,33
24.341.666,11
3.494.561,62
838.425,40
Godina: 2011.
26
Izvođenje građevinskih radova na objektu PPV
Majdevo u Kruševcu
MPP Jedinstvo
Sevojno
27
Izvođenje radova na sanaciji trpezarije, terase i
kotlarnice u RJ za smeštaj duševno obolelih u Tešici
Gerontološki centar Jelenac
Tešica, Aleksinac
28
Izvođenje dela radova na adaptaciji Postrojenja za
prečišćavanje pitke vode na Kopaoniku
HG Hidro Grupa
Beograd
58,869,627.41
29
Izvođenje dela radova na izgradnji retardacione
pregrade sa višenamenskom akumulacijom na
Samokovskoj reci na Kopaoniku
HG Hidro Grupa
Beograd
39.437.134,00
30
Izgradnja retardacione pregrade sa višenamenskom
akumulacijom na Debeštičkoj reci na Staroj planini
HG Hidro Grupa
Beograd
11.703.830,00
31
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na
rekonstrukciji Muškog paviljona Doma u Kulini
Dom za smeštaj odrasl. lica
Kulina, Aleksinac
16.284.268,67
32
Izvođenje radova na dogradnji objekta - stacionara u
Gerontološkom centru u Knjaževcu
Gerontološki centar
Knjaževac
19.816.171,64
33
Izvođenje radova na sanaciji krovova na centralnom
objektu u Gerontološkom centru u Knjaževcu
Gerontološki centar
Knjaževac
6.519.596,76
34
Interventni radovi na otklanjanju oštećenja u
evakuacionom objektu u sklopu brane Bovan
HG Hidro Grupa
Beograd
5.935.146,30
3
4.839.993,02
Referenc lista
Godina: 2012.
35
Izvođenje radova na završetku objekta Centra Mesne
zajednice u Grabovnici
Grad Leskovac
Leskovac
7.894.203,40
36
Izvođenje građevinskih radova na izradi komore za
hlađenje u okviru hladnjače Bojnik
FORTIS
Beograd
2.483.175,89
37
Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na području
grada Leskovca PARTIJA 3
Grad Leskovac
Leskovac
3.326.573,40
38
Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na području
grada Leskovca PARTIJA 4
Grad Leskovac
Leskovac
3.026.523,00
39
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektu
Otvoreni bazeni u Varvarinu
MPP Jedinstvo
Sevojno
2.960.443,00
40
Izgradnja cevovoda i rezervoara za tehničku vodu i
hidrantske mreže Doma u Kulini
Dom za smeštaj odrasl. lica
Kulina, Aleksinac
11.047.087,09
41
Adaptacija paviljona D Doma u Kulini
Dom za smeštaj odrasl. lica
Kulina, Aleksinac
15.476.587,60
42
Građevinsko - zanatski radovi na izradi ograde i platoa
objekta fabrike Falke Serbia u Leskovcu
Falke Serbia
Leskovac
43
Izvođenje građevinsko - zanatskih i elektro instalaterskih radova u lokalu ĐAK u Leskovcu
ĐAK
Beograd
274.739,40
44
Izvođenje građevinskih radova na objektu PPV
Majdevo u Kruševcu
MPP Jedinstvo
Sevojno
947.921,52
9.976.738,10
Godina: 2013.
45
Radovi na sanaciji objekta centralne škole u Donjem
Stajevcu
Opština Trgovište
Trgovište
46
Izvođenje grubih građevinskih i građevinsko zanatskih radova sa ukrovljenjem objekta na
stambeno - poslovnom objektu u Požegi
Magnetkomerc
Požega
98.562.389,12
47
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektu
Otvoreni bazeni u Varvarinu
MPP Jedinstvo
Sevojno
4.483.083,88
48
Izrada glavnog projekta i izvođenje radova za PPOV u
Trgovištu
Opština Trgovište
Trgovište
49
Radovi na adaptaciji paviljona D Doma u Kulini
Dom za smeštaj odrasl. lica
Kulina, Aleksinac
50
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektu
Male Hidrocentrale na Bukovskoj reci
MHE Bukovska
Beograd
18.500.000,00
51
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova u Kraljevini
Švedskoj
Rolomatik
Bajina Basta
14.679.300,84
52
Popravka krova na O.Š. Josif Kostić u Leskovcu
Osnovna škola Josif Kostić
Leskovac
4
2.414.107,44
27.800.000,00
6.258.168,00
393.552,00
Referenc lista
53
Građevinski i mašinski radovi na izgradnji kotlarnice i
instalacije centralnog grejanja u O.Š. Vuk Karadžić
Leskovac, istureno odeljenje u Bobištu
Granit inženjering
Leskovac
54
Izgradnja male hidroelektrane Dubak na Lesničkoj reci
u opštini Trgovište
Fantastic energy two
Trgovište
55
Radovi na balon Sali u sportskom kompleksu Sloga u
Leskovcu
Granit inženjering
Leskovac
3.600.000,00
56
Izvođenje građevinskih radova i izrada zaštite svih
unutrašnjih betonskih površina na Postrojenju za
preradu vode Majdevo, Kruševac
JKP Vodovod Kruševac
Kruševac
2.358.432,00
955.936.90
126.273.362,00
Godina: 2014.
57
Uređenje enterijera ekspoziture poštanske štedionice u
Boljevcu
Banka "Poštanska
štedionica" AD Beograd
2.794.011,18
58
Uređenje poslovnog prostora ekspoziture poštanske
štedionice u Zrenjaninu
Banka "Poštanska
štedionica" AD Beograd
5.581.754,46
59
Adaptacija platoa otvorenog bazena u banji Vrdnik
Specijalna bolnica "Termal"
banja Vrdnik
3.863.726,50
60
Uređenje ekspoziture poštanske štedionice u Topoli
Banka "Poštanska
štedionica" AD Beograd
938.352,21
61
Uređenje poslovnog prostora ekspoziture poštanske
štedionice u Vranju
Banka "Poštanska
štedionica" AD Beograd
3.200.029,68
62
Nadogradnja objekta stambene zgrade Po+Pr+3 u
Požegi
Magnetkomerc DOO
Požega
22.361.139,00
63
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektu
autosalona "Kia motors" u Nora, Švedska
"Scheiemans finbageri"
Nora, Švedska
15.579.011,00
64
Izvođenje građevinskih i hidrotehničkih radova na
bazenu u akvaparku u Trsteniku
Sportski centar "Trstenik"
Trstenik
65
Rekonstrukcija alatnice i kovačnice u preduzeću "Ming" "Ming kovačnica" AD
u Nišu
Niš
66
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova u podstanici
i radionici OŠ "Jevrem Obrenović" u Šapcu
United nations office for
project services Belgrade
67
Uređenje poslovnog prostora ekspoziture poštanske
štedionice u Sopotu
Banka "Poštanska
štedionica" AD Beograd
2.254.897,56
68
Izvođenje radova na sanaciji objekta mašinske
radionice i kotlarnice srednje škole u Svilajncu
United nations office for
project services Belgrade
1.465.653,00
69
Izvođenje radova na sanaciji zida objekta za fizikalnu
terapiju u Domu zdravlja u Svilajncu
United nations office for
project services Belgrade
1.243.586,10
70
Sanacija poslovnog prostora ekspoziture poštanske
štedionice u Obrenovcu
Banka "Poštanska
štedionica" AD Beograd
5
7.460.813,80
1.445.189,52
828.923,40
983.832,72
Referenc lista
NAPOMENA
Za sve izvedene radove u firmi postoje ugovori i overene situacije koje se mogu dostaviti na uvid.
6
Referenc lista
IZBOR IZ GALERIJE SLIKA
Medicinska škola, Kraljevo
Retardaciona pregrada, Duboka
Lokal ĐAK, Leskovac
Gerontološki centar, Knjaževac
Rezervoar, Reljići
Srpska fabrika stakla, Paraćin
7
Referenc lista
Tehnička škola, Leskovac
Mesna zajednica, Grabovnica
Postrojenje za preradu vode, Majdevo
Kuća sa bazenom, Vučje
Otvoreni bazeni, Varvarin
Klizište, Vidovača
8
KONTAKT
VM DomGrad
Stepe Stepanovića 40,
16000 Leskovac
Srbija
+381 (0)16 214-666
www.domgrad.rs
[email protected]
PIB: 105449081
Tekući računi
330-31001628-66
200-2273750101026-25
Poslednji put ažurirano 31. decembra 2014.
Download

verzija za štampu