VLADA KOSOVA
EVROPSKA UNIJA
KANCELARIJE EVROPSKE UNIJE NA
KOSOVU / SPECIJALNI
PREDSTAVNIK EU
MINISTARSTVO ZA
ZAJEDNICE I POVRATAK
SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU
Zajednički napori EU, Vlade Kosova i UNHCR-a imaju za cilj da
donesu trajno rešenje za romske, aškalijske i egipćanske
porodice raseljene u BJRM i Crnoj Gori
Priština, 29. jul 2013. god.
Kancelarija EU na Kosovu, u saradnji sa Ministarstvom za zajednice i povratak (MZP) i
UNHCR-om, pokrenula je projekat koji ima za cilj da pronađe trajno rešenje za porodice iz
zajednice Roma, Aškalija i Egipćana.
Očekuje se da će korist od ovog projekta imati do 60 romskih, aškalijskih i egipćanskih
porodica koje su trenutno raseljene u BJRM i Crnoj Gori. Ovaj projekat nastavlja da
dopunjuje prošlu i tekuću pomoć održivom povratku i reintegraciji raseljenih lica na
Kosovo.
Kristof Stok, šef operacija iz Kancelarije EU/SPEU rekao je: „Ovaj projekat je osmišljen
tako da reši alarmantne životne uslove u kojima su porodice kosovskih Roma, Aškalija i
Egipćana živele u protekloj deceniji u privremenom smeštaju u BJRM i Crnoj Gori.
Evropska unija veoma blisko radi sa Ministarstvom za zajednice i povratak, UNHCR-om i
drugim akterima u cilju uspostavljanja održivog okvira za rešavanje ovog dugotrajnog
problema. Pokretanje ovog projekta predstavlja čvrstu obavezu i posvećenost EU
rešavanju potreba Roma, Aškalija i Egipćana na regionalnom nivou, te način da se olakša
njihov održiv povratak i reintegracija na Kosovu.“
Dalibor Jevtić, ministar za zajednice i povratak je izjavio: „Uvek sam isticao tokom poseta
izbegličkim kampovima u Makedoniji i Crnoj Gori da je bitno započeti proces povratka što
je pre moguće kako bi se prve kuće za povratnike izgradile ove godine. MZP će obezbediti
svu neophodnu pomoć i podršku, kao i koordinaciju sa ostalim institucijama, kako bi
osiguralo da je proces okončan uspešno i na zadovoljstvo kako samih povratnika, tako i
naših partnera iz Evropske unije i UNHCR-a."
Džo Hegenauer, šef Misije UNHCR-a je izjavio: „Ovaj projekat je napravljen kako bi
obezbedio trajna rešenja za izbeglice koje se vraćaju. Njegov uspešan završetak će
zavisiti od potpunog angažovanja kosovskih institucija, povratnika i prihvatnih zajednica."
Aktivnosti projekta podeljene su na tri dela: ravnopravan pristup pravima i uslugama za
sve korisnike projekta; olakšavanje mogućnosti za dobrovoljan povratak do 60 raseljenih
porodica i unapređenje osnovnih životnih uslova, i održivost povratka i reintegracije do 60
povratničkih porodica poboljšana kroz obezbeđivanje prilagođene socio-ekonomske
podrške i kroz olakšavanje mogućnosti za međuetnički dijalog između povratnika i
prihvatnih zajednica.
Opšti cilj projekta je da doprinese postizanju trajnih rešenja za raseljene manjinske
zajednice Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova, te da razvije održivo multietničko društvo
na Kosovu.
Ovaj projekat će dodatno podržati Vladu Kosova u njenim naporima da svim raseljenim
licima obezbedi pravo na povratak na Kosovo, a posebno oko bavljenja inkluzijom
zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u kosovsko društvo.
Ovaj projekat zajednički finansiraju EU i MZP sa 1,8 miliona evra, odnosno 0,2 miliona
evra. UNHCR je partner u realizaciji projekta. Ukupno trajanje projekta iznosi 30 meseci.
Nedavno objavljena brošura 'Za veće angažovanje za zajednice kosovskih Roma, Aškalija i
Egipćana' se može preuzeti sa veb sajta Kancelarije EU/SPEU.
Za više informacija kontaktirati:
Kancelarija EU na Kosovu/Specijalni predstavnik EU:
Fjola Čeku, službenik za štampu i informisanje, [email protected], 038 5131 327
MZP:
Sabit Hykolli, direktor, [email protected]; 038 552 047/ext.16-504; 044 174 387
Igballe Maloku, [email protected]; 038 552 092/ext. 16-523; 044 433 165
UNHCR
Elisabetta Iurcev, službenik za spoljne poslove, [email protected], 038 241 509 ext 3113
Download

Zajednički napori EU, Vlade Kosova i UNHCR-a imaju za