KONTAKT INFORMACIJE ZA
INSTITUCIJE I ZNAČAJNE
KANCELARIJE ZA RAD NVO-a
CENTRALNI NIVO
Pošto većina centralnih javnih institucija nemaju službenika za vezu ili za saradnju sa NVO-ima, svrha ove liste je
pružanje kontaktnih informacija javnih službenika koji mogu olakšati saradnju između dva sektora
KANCELARIJA PREDSEDNIKA
SKUPŠTINA KOSOVA
Za pristup javnim dokumentima:
Za pristup javnim dokumentima:
Florent Rrahmani
([email protected])
Musli Krasniqi ([email protected])
Za saradnju sa NVO-ima
Za saradnju sa NVO-ima i donatorima
Adrian Prenkaj
([email protected])
Shqipe Krasniqe ([email protected])
MINISTARSTVO JAVNE ADMINISTRACIJE (MJA)
KANCELARIJA PREMIJERA
Departman za NVO-e
KANCELARIJA ZA DOBRU VLADAVINU
Lirije Ajeti ([email protected])
Primena vladine strategije za saradnju sa civilnim
društvom
Kontakt tačka za primenu vladine strategije za
saradnju sa civilnim društvom
Trendelinë Dreshaj ([email protected])
Bajram Kosumi ([email protected])
Za pristup javnim dokumentima
Albulena Sylaj – Zeqiri ([email protected])
Za pristup javnim dokumentima
MINISTARSTVO EVROPSKIH INTEGRACIJA (MEI)
Haki Leci ([email protected])
Kontakt tačka za primenu vladine strategije za saradnju sa civilnim
društvom
Flamur Salihu ([email protected])
MINISTARSTVO FINANSIJA (MF)
Kontakt tačka za primenu vladine strategije za saradnju sa
civilnim društvom
Za pristup javnim dokumentima
Gëzim Dushi ([email protected])
Enis Spahiu ([email protected])
Za pristup javnim dokumentima
Shpetim Hajzeraj ([email protected])
MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA
(MKOS)
Kontakt tačka za primenu vladine strategije za
saradnju sa civilnim društvom
Valon Kashtanjeva
MINISTARSTVO PRAVDE (MP)
([email protected])
Za pristup javnim dokumentima
Astrit Kolaj
([email protected])
Za pristup javnim dokumentima
Osman D. Gashi
([email protected])
Ministarstvo obrazovanja, nauke i
tehnologije (MONT)
Za pristup javnim dokumentima
Shpresa Kokollari Berisha
([email protected])
Ministarstvo spoljnih poslova (MSP)
Ministarstvo ekonomskog razvoja
(MER)
Za pristup javnim dokumentima
Za pristup javnim dokumentima
Ragip Sylaj
Diana Krasniqi
([email protected])
([email protected])
Ministarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ)
Kontakt tačka za primenu vladine strategije za
saradnju sa civilnim društvom
Hafiz Leka
([email protected])
Ministarstvo trgovine i industrije (MTI)
Kontakt tačka za primenu vladine strategije za saradnju sa
civilnim društvom
Kastriot Vrella
([email protected])
Za pristup javnim dokumentima
Jehona Bunjaku Arifi
Za pristup javnim dokumentima
([email protected])
Bajram Shala
([email protected])
Ministarstvo zdravlja (MZ)
Za pristup javnim dokumentima
Ministarstvo diaspore (MD)
Faik Hoti
Za pristup javnim dokumentima
([email protected])
Sabrije Grainca
Za pristup javnim dokumentima
([email protected])
Behar Haziraj
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)
([email protected])
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i ruralnog razvoja
(MPŠRZ)
Ministarstvo sredine i prostornog
planiranja (MSPP)
Ministarstvo infrastrukture
Za pristup javnim dokumentima
Za pristup javnim dokumentima
Za pristup javnim dokumentima
Albulena Maloku
Valdete Tahiri
Mustafë Statovci
([email protected])
([email protected] )
([email protected] )
Ministarstvo snaga sigurnosti Kosova
(MSSK)
Ministarstvo za zajednice i povratak (MZP)
Za pristup javnim dokumentima
Za pristup javnim dokumentima
Sejdi Elezi
Igballe Maloku
([email protected])
([email protected])
Za više informacija, molimo vas posetite www.kcsfoundation.org ili
stupite u kontakt sa KCSF-om na [email protected] ili
038 248 643 i 038 248 636
Centar pruža informacije i odgovara na svaki zahtev za informacije o potrebama organizacija civilnog društva
(OCD), zaintesovanih građana, javnih ustanova i donatorskih organizacija za razvoj civilnog društva na Kosovu.
CILJEVI CENTRA:






Bolje razumevanje uloge civilnog društva u demokratizaciji zemlje
Bolje razumevanje uloge civilnog društva u procesu sastavljanja politika i donošenja odluka
Prikupljanje i raspodela informacija o sektoru civilnog društva
Stvaranje instrumenata za stalno prikupljanje i analizu podataka za sektor civilnog društva i
specifičnim oblastima ovog sektora
Poboljšanje kapaciteta OCD i javnih ustanova za međusektoralnu saradnju
Unapređenje i direktna podrška dobrog unutrašnjeg upravljanja OCD
ŠTA PRUŽA CENTAR?







Desk za informacije koji odgovara na svaki zahtev za informaciju o sektoru
civilnog društva i prima zahteve OCD za obuke, podršku i mentorstvo
Bazične i napredne obuke za članove OCD organizovane regularno ili na zahtev
OCD
Usluge savetovanja tokom rada i mentorstva putem kojih se daju saveti i
mentorstvo u svakodnevnom radu OCD na bazi njihovog zahteva
Kutak za informacije gde posetioci mogu dobiti informacije o sektoru civilnog
društva kao i brošure i informativne članke za ovaj sektor
Kutak za čitanje koji može primiti do 10 posetioca
Kutak za biblioteku gde posetioci mogu naći knjige i članke iz raznih polja
razvoja civilnog društva i procesa evropskih integracija
Salu opremljenu sa svim sredstvima sa kapacitetom do 25 lica
Download

KONTAKT INFORMACIJE ZA INSTITUCIJE I ZNAČAJNE