PWM-H® PROFESYONEL KABLOSUZ MODEM
PWM-H® PROFESSIONAL WIRELESS MODEM
www.delcomrf.com
DelcomRF PWM-H® Profesyonel Kablosuz Modem
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem ile ETHERNET, USB , RS232, RS485, RS-485 MODBUS - RTU / ASCII olarak yapılan
data alışverişlerinin, kablosuz olarak, uzak mesafelere iletilmesini sağlayabilmektedir.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modemin kendine özel bilgisayar programı ile yada seri haberleşme ile ara yüz
ayarları yapılabilmektedir. Ayarlar, kullanıcı tarafından değiştirilene kadar saklı kalır.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem, içindeki Wi-Fi bağlantısı ile KABLOSUZ yada kablolu olarak, ETHERNET
haberleşmesi sağlanabilmektedir.
• Wi-Bus®, USB modem veya modemler yardımı ile, DelcomRF PWM-H® "Profesyonel Kablosuz Modem" modeme veri giriş ve çıkışı
kablosuz olarak sağlanabilir.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem, SETUP PORT'undan ayarlanan konumu ile, herhangi bir ek sistem
gerektirmeden Repeater "Tekrarlayıcı" olarak da kullanılabilmektedir.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem, -30 / +70 Dereceler arasında çalışabilir.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem, Metal gövdeli, darbe koruma sınıfı içerisindedir.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem, 1.2Kbps – 256Kbps veri hızlarında çalışabilmektedir.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem, çıkış gücü ayarlanabilir. İhtiyacınız olan güçte kullanarak, büyük ölçüde
güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.
• Modemin çalıştığı frekans kanalları, kullanıcı tarafından seçilerek ayarlanabilir.
• 90cm galvaniz kaplama profil üzerinde anteni ile bir bütün ve dış ünite montajına uygundur.
• Açık alanda 25 Km’ye kadar birbirleri arasında haberleşebilen farklı özelliklere sahip seçenekleri bulunmaktadır.
Bazı Uygulama Alanları
• Bilgisayar Kontrollü Sistemler • Bilgisayarlar/Makineler Arası Veri Alışverişi • Akıllı Ev Ve Bina Sistemleri • Telemetri Uygulamaları
• Kablosuz Otomasyon • Kablosuz Veri Aktarımları (ETHERNET , USB , RS232 , RS485, Wi-Fi) • Sulama Kontrol Sistemleri •
• Gaz, Mazot, Benzin Kontrol Sistemleri • Elektrik Kontrol Sistemleri • Rüzgar Enerjisi Kontrol Sistemleri • Pos Ve Atm Makineleri İçin Kontrol
Veri Alış Veriş Sistemleri • Hava Durumu Bilgilendirme Sistemleri • Diğer Kablosuz Bilgi Kontrol Sistemleri...
DelcomRF PWM-H® Professional Wireless Modem
• DelcomRF PWM-H® Professional Wireless Modem with Ethernet, USB, RS232, RS485, RS-485 MODBUS - RTU / ASCII makes data
transceiving possible as wirelessly transmitted between long distances.
• Interface configurations of DelcomRF PWM-H® Professional Wireless Modem can be made by it’s own computer software or
serial communication. The settings remain stored until they are changed by the user.
• DelcomRF PWM-H® Modem provides Ethernet communication without cable by it’s embedded Wi-Fi connection. Or you can
use it with cable.
• Data input and output of DelcomRF PWM "Professional Wireless Modem" can be provided wirelessly with the help of
Wi-Bus® USB modems.
• DelcomRF PWM-H® Modem can be used as “Data Repeater” by being set with it’s SETUP PORT without any extra system need.
• DelcomRF PWM-H® Modem is able to work between 30°C /+70°C degrees.
• DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem is in shock protected metal body class.
• DelcomRF PWM-H® Modem can work between 1.2Kbps - 256kbps data rates.
• The output power of DelcomRF PWM-H® Profesyonel Wireless Modem can be adjusted. By doing this, you can make power
saving by adjusting the power you need.
• DelcomRF PWM-H® Modem frequency channels can be adjusted by selecting by user.
• DelcomRF PWM-H® Modem can be used WITHOUT requiring LICENCE according to SRD (Short Range Wireless Access Law).
• It's suitable for external unit assambly. Ready for plug & play with antenna on 90cm galvanized coating profile.
• Up to 25 Km of distance comunaciation options for open area.
Some Application Areas
• Computer Controlled Systems • Data transfers between computers / machines • Smart Home and Building Systems • Telemetry Applications
• Wireless Automation • Wireless Data Transfers, (ETHERNET , USB , RS232 , RS485, Wi-Fi) • Irrigation Control Systems • Gas / Oil Control Systems
• Electricity Control Systems • Pos & Atm • Wather Control Systems • Windmills Control Systems • Others...
3
Download

DelcomRF PWM-H® Profesyonel Kablosuz Modem DelcomRF PWM