TASARIM PROJESİ DANIŞMAN ÖN TERCİH İŞLEMLERİ VE
TASARIM PROJESİ KONULARI
Tasarım Projesi ve Bitirme Projesi derslerine yazılan her öğrencinin kendisine bir danışman atanabilmesi için
danışman ön tercih formunu doldurması gerekmektedir. Bu formu zamanında doldurup teslim etmeyen
öğrencilere danışman ataması yapılması mümkün olmadığından formu zamanında doldurup göndermeyen
öğrenciler bu derslerden doğrudan dönem kaybına uğraralar.
Bölüm Akademik Kurulu kararı ile 2013-2014 öğretim yılından itibaren danışmanlık yapacak öğretim elemanları
Elektrik ve Elektronik olarak ayrılmayacaktır. Bölüm öğrencilerimizin hangi alanı tercih etmiş olmalarına
bakılmaksızın bölümdeki öğretim elemanlarından danışman ataması yapılacaktır.
Yine Bölüm Akademik Kurulu kararıyla öğretim elemanları Tasarım projesi ve devamında da Bitirme Projesi
olarak yaptıracakları konuları 15 Nisan'a kadar Bölüm başkanlığına bildirmekte, Bölüm başkanlığı da bu
konuları öğrencilere duyurmaktadır.
Tasarım Projesi danışman ön tercihinizi yapmadan önce proje konularını inceleyip ondan sonra tercihte
bulununuz. Duyurulan proje konuları listesinde ismi olsun olmasın bütün öğretim elemanlarımız ön tercih
listesindedir. Ancak bazı öğretim elemanlarımız çalışma yaptıracakları konuların bir kısmını öğrencilere
duyurarak o konulara ilgi duyan öğrencilere tercih aşamasında yol gösterici olmaktadırlar. Danışman Ön tercih
Formunu dolduran öğrencilerin açıklama kısmına ilan edilen konulardan hangisini tercih ettiklerini yazmaları
halinde bu tercihlerine öncelik verilecektir.
Tasarım Projesi Danışmanı Ön Tercihi Başvuru Dönemleri
1. Dönem - Her öğretim yılında 20 Nisan - 10 Mayıs tariheri arası Bir sonraki güz yarıyılında tasrım projesi
alacak olan 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin bu başvuru döneminde ön tercih başvurusuda bulunmaları gerekir.
Başvuruların bir dönem öncesinden alınıp danışmanların belirlenmesinin nedeni TÜBİTAK vb. kurumlardan
çalışmalarına proje desteği almak isteyenlerin bu işlemlerini yaz aylarında tamamlayarak eylül ayına kadar
gerekli başvurularını yapmalarına olanak sağlamak içindir.
2. Dönem - Her Güz Yarıyılı başında 1 Eylül ile Ders ekleme çıkarma haftası sonuna kadar daha önce 1.
Dönemde başvurmamış olanlar bu tarihler arasında başvuru yapabilirler. Ders ekleme çıkarma haftasından sonra
yapılan başvurular dikkate alınmaz.
3. Dönem - Her Bahar Yarıyılı başında 1 Şubat ile Ders ekleme çıkarma haftası sonuna kadar daha önce 1. ve 2.
Dönemde başvurmamış olanlar bu tarihler arasında başvuru yapabilirler. Ders ekleme çıkarma haftasından sonra
yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Bitirme Projesi Danışmanı Ön Tercihi Başvuru Dönemleri
Bitirme Projesi dersi tasarım projesi dersinin devamı olduğundan öğrenciler Tasarım projesindeki
danışmanlarıyla Bitirme Projesine devam edeceklerdir.
Tasarım Projesi dersini almak zorunda olmayan eski öğrenciler ise Bitirme Projesine yazıldıkları her dönemin
başında Ders Ekleme Çıkarma Haftasının sonuna kadar bu formu doldurarark danışman ön tercihinde
bulunabilirler.
Bu formu doldurmak zorunda olsun, olmasın Bitirme Projesi alan bütün öğrencilerin Bölüm Başkanlığından
alacakları matbu Bitirme Çalışması Bilgi Formunu doldurup her yarıyılın başında 2. Haftanın sonuna kadar
bölüm başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Bitirme Çalışması Bilgi Formunu doldurup vermeyen
öğrencilerin Bitirme Çalışmalarıyla ilgili işlemler yürütülemiyeceğinden öğrencilerimizin bu konuda dikkatli
olmaları gerekmektedir.
UYARILAR




Tasarım Projesi danışmanı aynı zamanda Bitirme Projesi danışmanıdır.
Zorunlu haller dışında danışman değişikliğine izin verilmeyecektir.
Tasarım ve Bitirme Projeleri İşlem Akış Şemasına göre hareket ediniz.
Danışman ataması yapıldıktan sonra Tasarım ve Bitirme projeleri Uygulama Yönergelerine göre
hareket ediniz.
2013‐2014 Öğretim yılı için önerilen proje konuları
Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Sıra Proje Konuları
Projeyi tanıtıcı açıklama
1
Araç Takibi için Akıllı Bir Sistem
2
GSM Tabanlı Akıllı Dijital Elektrik Saya Mikrodenetleyici ile haberleşebilen GSM modül kullanılarak akıllı bir elektrik sayacı gerçekleştirilecektir. Proje ile elektrik sayaçları kullanılan yerlere (Ev veya İşyerlerine) gitmeye gerek kalmadan uzaktan endeks değerleri okunabilecek, elektrik açma‐kapama işlemi gerçekleştirilebilecektir.
GSM ile Kontrol Edilebilen Robot Mikrodenetleyici ile haberleşebilen GSM modül kullanılarak bir mobil robot geliştirilecektir. Gelen SMS i yorumlayacak robot istenilen hareketi gerçekleştirecektir. (İleri git‐ Geri Dön gibi)
Mobil Robot için Akıllı Kumanda
Mobil robotu uzaktan kumanda ile kontrol ederken kullanılacak hassas tuşlar ile robotun dönüşü, ivmelenmesi ve durdurulması kademeli olarak değiştirilebilecektir. Kumanda üzerindeki Grafik LCD sayesinde robotun hızı ve kontrol kumandasına olan uzaklığı gözlemlenebilecek, robotun çekim alanı dışına çıkması engellenecektir.
3
4
Mikrodenetleyici ile haberleşen GPS ve GSM modül kullanılarak, aracın konum ve hız bilgileri herhangi bir anda veya önceden belirlenmiş özel koşullar oluştuğundan Araç Sahibini bilgilendirmek için basit ve ekonomik bir sistem oluşturulacaktır.
5
Otomatik Kontrol Sistemleri için Modüler Test Sistemi 6
Elektrik Makinaları İçin Modüler Test Tasarlanacak olan modüler test sistemi ile elektrik‐elektronik mühendisliği bölümü Sistemi
elektrik makinaları konularıyla ilgili birçok uygulamanın bir arada daha verimli, maliyet bakımdan daha ucuz ve esnek bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır Oluşturulacak
bakımdan daha ucuz ve esnek bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Oluşturulacak olan sistem, birleşik, hafif ve hızlı‐kolay kurulum özelliklerine sahip olacaktır.
7
Fotovoltaik (FV) Güneş Enerjisi Sistemleri için temiz güç arayüzü
8
Bu proje kapsamında, 500 Wp gücünde bir FV güneş enerji sistemi oluşturulacak ve bu Fotovoltaik (FV) Güneş Enerjisi Sistemleri için maksimum güç izleyici sistemin değişen gün ışığı değerlerinde üretebildiği gücün maksimum oranda kullanılmasını sağlayacak bir öaksimum güç izleyici geliştirilerek performansı test edilecektir. Maksimum güç izleyici değişen gümışığı ve sıcaklık değerlerine göre FV paneli üretebildiği maksimum güçte çalıştırmayı amaçlamaktadır.
9
Dalga Enerji Sistemlerinde Enerji Enerji Sürekliliği için Temiz Enerji Yolu
10 Güç İletim Şebekesi Simülatörü
Tasarlanacak olan Kontrol Sistemleri Modüler Test Sistemi ile Elektrik‐Elektronik Mühendisliği Bölümleri başta olmak üzere benzeri mühendislik bölümlerinde okutulmakta olan Otomatik Kontrol Sistemleri derslerinin uygulamalı olarak öğretilmesine katkı sağlanacaktır. Oluşturulacak olan sistem, bilgisayar destekli, birleşik, hafif ve hızlı‐kolay kurulum özelliklerine sahip olacaktır.
Bu proje kapsamında, 500 Wp gücünde bir FV güneş enerji sistemi oluşturulacak ve bu sistemin şebeke veya yüke temiz, düzenli, güvenilir enerji sağlayabilmesi için arayüz elemanları geliştirilip kontrolleri yapılacaktır. Elimizde bulunan 1 kVA lık panellere ek olarak gerekli diğer malzemeler temin edilecek ve çalışma ağırlıklı olarak güç filtreleri ve güç elektroniği dönüştürücüleri üzerine olacaktır.
Bu sebeple, dalga enerjisi dönüşüm sistemlerinde dalga enerjisinin düzgün olmayan özelliklerini gidermek için güç düzenleyici ara yüzüne gerek duymaktadır. Bu projede, kaynak tarafı düzensizliklerini gidermek ve yük kısmından yalıtmak için Anahtarlamalı Güç Filtresi kullanılarak temiz ve sürekli bir enerji yolu oluşturulacaktır. Bu projede bir güç iletim şebekesinin güç iletimi, optimum işletilmesi ve kararlılığının incelenebileceği bir simülatör gerçekleştirilecektir. Yazılım geliştirme ağırlıklı projede gelişitirilecek sümülatör esnek bir yapıda olacak, bara ve hat sayıları azaltılıp, artırılabiklecektir. Görsel ağırlıklı ve kullanıcı dostu bir arayüz geliştirilerek kullanıcının güç akışlarını ve işletme değişikliklerini izleyebilmesi sağlanacaktır.
K.T.Ü. Elektrik‐Elektronik Müh. Böl.
2013‐2014 Öğretim yılı için önerilen proje konuları
Doç. Dr. İsmail KAYA
Sıra Proje Konuları
1
2
3
Projeyi tanıtıcı açıklama
ZigBee ve Bluetooth Esaslı M2M Haberleşmeleri
Ev ve ofis otomasyonunda kullanılan Bluetooth veya Zigbee haberleşmeleri ile algılayıcı ağı oluşturma, sistemlerin Makinadan makinaya otomatik bağdaştırması (M2M) sistematiğindeki haberleşmeler, algılayıcı devresi tasarımı ve kontrol devresi tasarımı içeren bir projedir
Grafiksel 2D/3D görüntü oluşturma Lazer ve benzeri ışık kaynakları kullanılarak, 3 boyutlu grafiksel şekillerin oluşturulmasına yönelik, mikroişlemci, servo motorlar ve lazer ışık üreteci kullanılarak gerçekleştirilecek bir hologram çalışmasıdır.
Hassas yükselteç tasarımı
Özellikle çok düşük enerji ve frekans seviyesindeki işaretlerin genliklerinin yükseltilmesi ve frekanslarının duyulabilir frekans bölgesine taşınmasına yönelik bir projedir. Çalışma düşük güçlü Bluetooth haberleşmesi içermektedir.
Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ
Sıra Proje Konuları
Projeyi tanıtıcı açıklama
Elektrikli Araçlar için Elektronik
Vites ve Hız Sabitleme Sistemi
Manyetik kublajlı Azaltan-Artıran
DA-DA Dönüştürücü
Elektrikli araçlarda değişken moment-hız karakteristiği elde etmek ve araç hızını
sabitlemek için bir güç elektroniği sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir.
Düzensiz ve süreksiz alternatif enerji kaynaklarını kullanan enerji üretim sistemlerinde,
üretilen enerjiyi düzenli ve sürekli hale getirmek ve sabit DC bara gerilimi elde etmek
için bir azaltan-artıran DA-DA dönüştürücü devresi tasarlanıp gerçekleştirilecektir.
3
Frekans Sabitleyici Hız Regülatörü
4
Neodyum mıknatıslı adım motoru
5
Akıllı aydınlatma denetim sistemi
Lisansız küçük hidroelektrik santrallerinde su debisi ve çok sık değişen yük durumlarında
gerilim
ili ffrekansini
k i i sabit
bit ttutacak
t k güç
ü elektoniği
l kt iği devresi
d
i ve sürücü
ü ü ü sistemi
i t i ttasarlanıp
l
gerçekleştirilecektir.
Daha küçük hacim ve ağırlıkta daha güçlü ve verimi yüksek bir adım motoru tasarlanıp
gerçekleştirilecektir.
Dış ya da iç mekan aydınlatılmasında gün ışığının değişimine ve en ekonomik ve verimli
bir aydınlatma sağlayacak bir denetim sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir.
1
2
Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA
Sıra Proje Konuları
Projeyi tanıtıcı açıklama
1
Telsiz Bomba İmha Robotu
Projenin amacı ilave bir savunma hattı sağlayarak bomba imha ekibine güvenlik
sağlamaktır. Uzaktan kontrol ve manipülasyon ve paketin bulunduğu alandan bir geri
besleme ile kontrol uygulamasını sağlamaktır.
2
Gerçek Zamanlı(Real Time) Sağlık
Monitörü
Amaç güvenilir ve enerji verimliliği olan bir hasta monitör sisteminin gerçekleştirilmesi
ve doktorlara hastanın ateşi, kalp atışları, ECG v.s. gibi parametrelerini gerçek zamanlı
olarak gözleme imkanı sağlamaktır.
3
Telsiz Elektrokardiyogram
Bu projede bir ECG işareti için bir kuvvetlendirici geliştirilmesi ve bu işaretin telsiz
haberleşmesiyle iletilmesi gerçekleştirilecektir.
4
Demiryolu geçişleri için GSM
Otomasyonlu ve İnsansız Kontrol
Sistemi
Projenin amacı tren güvenliğine ve karayolu araçlarına öncelik vererek insansız
demiryolu hemzemin geçitlerini kontrol etmektir.
K.T.Ü. Elektrik‐Elektronik Müh. Böl.
2013‐2014 Öğretim yılı için önerilen proje konuları
Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Sıra Proje Konuları
Projeyi tanıtıcı açıklama
1
Uzaktan kumandalı döner anten ölçme sistemi
Ekseni etrafında yatay ve düşey yönde belli adımlarla 360 derece dönebilen, istenen bir açısal konuma yönlendirilebilen, üzerine anten yerleştirilecek donanımı da içeren uzaktan kontrol edilebilir bir anten ölçme sisteminin tasarımı ve gerçeklenmesi. (2 veya 3 kişilik grup çalışması )
2,4 GHz’de çalışan yönlü bir antenin maksimum işaret alış doğrultusuna yönlendirilebildiği uzaktan kontrollü anten sisteminin tasarımı ve gerçeklenmesi. (2 kişilik grup çalışması)
Optimum kazançlı çok elemanlı bir Yagi anten tasarımı, simülasyonu , gerçeklenmesi ve parametrelerinin (kazanç, bant genişliği v.s) ölçümü. Tasarım ve simülasyonda NEC programı kullanılacak. (1 kişilik)
2
Uzaktan kontrollü anten
3
2,4 GHz Yagi anteni
4
2,4 GHz Double Biquad anteni
Optimum kazançlı double biquad anten tasarımı, simülasyonu , gerçeklenmesi ve parametrelerinin (kazanç, bant genişliği v.s) ölçümü. Tasarım ve simülasyonda NEC programı kullanılacak. (1 kişilik )
5
12 GHz Horn anteni
12 GHz için optimum kazançlı horn anten tasarımı, gerçeklenmesi ve parametrelerinin (kazanç, bant genişliği v.s) ölçümü. (2 kişilik grup çalışması)
6
2,4 GHz mikrodalga yükselteci
MNA elemanı kullanılarak yükselteç devresinin tasarımı, simülasyonu ve gerçeklenmesi. Kazanç‐frekans karakteristiğinin ölçülerek çıkarılması. (1 kişilik)
Yrd.Doç.Dr.Ayten ATASOY
Sıra Proje Konuları
1
2
3
4
5
6
7
Projeyi tanıtıcı açıklama
Görme engelliler için elektronik baston
Elektronik burun tasarımı
Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak, engelleri, tehlikeleri algılayan elektronik düzenek Farklı kokuları ayırt edebilen ve sınıflandırma yapabilen elektronik burun (farklı koku sensörleri kullanılacak ). Çizgi izleyen robot ile yolcu taşıma Çizgi izleyen robot ile araçların belirli yol boyunca duraklarda yolcu alıp indirme araçların yol ve durak modellemesi modellemesi
Koku algılayan gezgin robot
Nabız Ölçme ve Takip Sistemi Ev Otomasyonu
Mikrodenetleyici Temelli Renk Algılayıcısı
Bir ortamda tehlikeli gaz kaçağının yerini sensörler ile belirleyen gezgin robot
Hastanın nabzını belirli aralıklara ölçen ve kayıt altına alan düzenek Güvenlik, ısı kontrolü gibi, uzaktan erişimle evdeki bazı cihazların kontrolü
Bir fabrikada renklere göre ürün ayırımı
Yrd.Doç.Dr. Salim KAHVECİ
Sıra Proje Konuları
1
Haberleşmede Kuyruk Teoremi
2
Zikzak Kodlama
Projeyi tanıtıcı açıklama
Haberleşme sistemlerinde kuyruk teoreminin önemi ve performans analizinde nasıl kullanılacağının belirlenmesi.
Kanal kodlama tekniklerinden olan Zikzak Kodlama algoritmasını kurmak ve BER‐SNR eğrilerini benzetim çalışmasıyla elde etmek.
K.T.Ü. Elektrik‐Elektronik Müh. Böl.
2013‐2014 Öğretim yılı için önerilen proje konuları
Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM
Sıra Proje Konuları
Projeyi tanıtıcı açıklama
1
Android tabanlı öğretim üyesi bilgi panosu
Özet: Bu bilgi panosu mail serverlardan mail çekebilecek ve özel başlığa sahip bir mail var ise bunu duyurular kısmına ekleyebilecek. Öğretim üyesi ders programını interaktif bir şekilde girilmesi sağlanabiliecek. Öğrencinin numara ve ad soyad bilgisini girerek not bırakabileceği ve öğretim üyesinin geldiği zaman bu notu bilgisayarından okuyabileceği bir sistem tasarımı yapılabilecek.
2
Barkod okuyuculu sınıf yoklama sistemi
3
Android tabanlı tablet ile win7 işletim sistemi arasında kablosuz haberleşme ve bilgi alış verişi yapabilen sistem tasarımı
Özet: Barkod okuyucu vasıtası ile öğrenci kimlik kartı arkasındaki barkodu okuyup o derse katıldığını gösteren bir sistem tasarlanacak. Ayrıca bu sistem öğrencinin derse gelme oranlarını takip edecek ve devamsızlığın artması durumunda öğretim üyesini uyaracak. Öğrenci ders devamı konusunda bilgi almak istiyor ise internet ortamından veya öğretim üyesi panelinden (android) numara bilgisini girerek bu bilgiyi elde edebilecek bir sistem
Yrd. Doç. Dr. Kadir Türk
Sıra Proje Konuları
1
2
Projeyi tanıtıcı açıklama
Kapalı mekanlarda konum kestirimi Akıllı cep telefonu ile wifi temelli konum kestirimi yapılacak ve örneğin AVM gibi ve bu konuma bağlı uygulamalar
ve bu konuma bağlı uygulamalar
ortamlarda
ortamlarda bu konuma bağlı bilgi, yönlendirme vb amaçlı uygulamalar bu konuma bağlı bilgi yönlendirme vb amaçlı uygulamalar
gerçekleştirilecektir.
Akıllı telefon ile ev otomasyonu
Evin içerisine takılacak sensörler ve kontrol mekanizmaları ile evle ilgili bilgiler akıllı telefonda toplanacak ve istenilen kontrol işlemleri gerçekleştirilecektir.
Yrd. Doç. Dr. Gökçe HACIOĞLU
Sıra Proje Konuları
1
2
3
4
5
Projeyi tanıtıcı açıklama
Smart kart okuyuculu pilsiz ve şebekeye bağlı olmadan kendine yeten kapı kilidi
Çok sayıda anahtar taşıma sorununa elektronik bir kapı kilidi ile son verilebilir ancak elektronik kapı kilitlerinin enerji bağımlılığı sistemin güvenilirliğini azaltmaktadır. Projenin amacı elektronik kapı kilidinin gerekli olan enerjiyi kendisinin elde edecek şekilde gerçekleştirilmesidir.
WSN ile bir kuruma ait olan araçların Kablosuz algılayıcı ağları son zamanlarda kendine birçok uygulama alanı bulmaktadır. Bu takip edilmesi.
uygulamalar genelde gözetleme amacını taşımaktadır. Üniversitemize yada benzeri kurumlara girme hakkı bulunan ve bu kurumlara ait olan araçların ne zaman nerede olduklarını kablosuz algılayıcı ağı sayesinde bir merkezde takip edebilmeyi sağlamak bu projenin amacıdır.
Yağmur damlalarından enerji elde Piezoelektrik generatörlerle yağmur damlalarından elektrik enerjisi elde edip bunu depo etme.
etmek bu projenin esas amacıdır. Proje kapsamında elde edilip depo edilecek enerji ile uygun olan bir yerde kullanılacaktır. Boş park yeri tespiti
Park sorunu olan AVM ve işlek yerlerde boş olan park yerlerinin algılayıcılar yardımı ile tespit edilip bunların merkezi bir göstergede ilan edilmesi bu projenin amacıdır.
Sayısal karasaL televizyon yayını Sayısal karasal televizyon yayın standardı olan DVB‐T yada DVB‐T2 yayını üzerinden üzerinden interaktif içerik gönderme çeşitli interakitif içeriğin iletilmesi bu projenin amacıdır. Bu amaçla java‐tv üzerinden xlet programlama yapılacaktır. Java programlama bilgisi gerekmektedir.
K.T.Ü. Elektrik‐Elektronik Müh. Böl.
2013‐2014 Öğretim yılı için önerilen proje konuları
Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP
Sıra Proje Konuları
Projeyi tanıtıcı açıklama
1
Bilgisayar Kontrollü Temel Elektrik Deney Seti Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Temel elektrik deneylerinin, hazırlanacak olan MATLAB/GUI arayüzleri kullanılarak veri toplama kartı aracılığıyla gerçek zamanlı olarak deney düzeneği üzerinde elektriksel büyüklerin gözlemlenmesi ve kontrolü gerçekleştirilecektir. (2 kişilik projedir.)
2
Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Ölçümü
Karadeniz Üniversitesi kampüs alanında, rüzgâr, güneş ve dalga enerjisi potansiyelinin ölçümler yapılarak ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Tasarlanıp gerçekleştirilecek sistem ile gerçek zamanlı olarak; nem ve sıcaklık, güneş radyasyonu dalga yüksekliği ve periyodu, rüzgar hızı, …vb veriler izlenecektir. (4 kişilik projedir.)
3
Aktif Süspansiyon Sistemi
Taşıtlarda sürüş konforunu etkileyen ve aynı zamanda aracın ömrünün kısaltılmasına sebep olan titreşimlerin ortadan kaldırılması için aktif süspansiyon sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Farklı serbestlik derecesine sahip modeller ele alınıp sistem için en uygun gerekli elemanları belirlenecektir. (4 kişilik projedir.)
4
İnsansız Elektrikli Bisiklet
Bataryalı elektrikli araçlardan biri olan elektrikli bisiklet tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Bir önceki dönem yapılan elektrikli bisiklet yapısından faydalanılarak araç üzerinde sürücü bulunmaksızın aracın kontrolü sağlanması amaçlanmaktadır. (4 kişilik projedir.)
Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR
Sıra Proje Konuları
1
Örümcek Kamera Sistemi
2
Voltaj/Frekans ve Frekans/Voltaj Dönüştürücülerde Algılayıcı Verilerinin Uzak Mesafelere İletimi
3
Sayısal Terazi
Projeyi tanıtıcı açıklama
Modern stadyumlarda kullanılmakta olan, örümcek kamera sistemlerinin tasarımı, prototip üretimi ve kontrolü yapılacaktır.
Endüstride yaygın olarak kullanılan analog algılayıcılarla elde edilen verilerin voltaj/frekans ve frekans/voltaj dönüşümü ile uzak mesafelere kayıpsız iletimi yapılacaktır.
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan sayısal terazilerin tasarımı ve prototip üretimi yapılacaktır.
K.T.Ü. Elektrik‐Elektronik Müh. Böl.
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Elektronik Anabilim Dalı
BİTİRME PROJESİ KONULARI (2013-2014)
1)Sayısal RMS/ DC dönüştürücü
2)Nota seslerine duyarlı elektronik kilit (güvenlik) sistemi
3)Sayısal Endüktans metre
4)Sayısal Kapasite metre
5)Sayısal Enerji (kWh) metre
6)Ev/ofis uygulaması için enerji kayıp azaltıcı
7)Müzik işaretleri için PC kontrollü equalizer
8)Kampus içi elektrikli araç sistemi
9)Sayısal frekansmetre
Download

Öğretim elemanları tarafından önerilen proje konuları