®
[email protected]
multiGen-7
Biofrekventna stimulacija organizma
Višestruka primena: multiGen-7 kombinuje prednosti
primene biofrekventnih impulsa male struje dr. Rajfa i dr. Klark
koji su dalje razradili ideju Nikole Tesle o elektroterapiji impulsima
slabe struje. (Izveštaj Nikole Tesle u prilogu)
multiGen-7 omogućava istovremeno delovanje preko ruku i
nogu
sa mogućnošču individualnog
podešavanja jačine
delovanja preko dva odvojena izlaza tj. preko zasebnih elektroda
za ruke i noge. Potpomaže terapiji kod akutnih i hroničnih
oboljenja a znatno umanjuje potrebu za uzimanjem lekova.
Frekventni opseg delovanja se prelazi skeniranjem.
Raifova metoda: Dr. Royal Raymond Rife je početkom dvadesetog veka konstatovao da se mnogi uzročnici bolesti mogu uništiti ili
oslabiti delovanjem specifičnim električnim impulsima. Dugogodišnjim istraživanjem došao je do saznanja koje frekvencije deluju na
određene uzročnike bolesti. Specijalnim prilagođavanjem postojećih mikroskopa bio je prvi čovek kome je 1930 godine uspelo da
ugleda žive viruse u prirodnoj boji, i tako spoznao delovanje elekričnih impulsa na uzročnike bolesti.
Klarkova metoda: Dr.Hulda Clark je drugim metodama izmerila na kojim specifičnim frekventnim opsezima osciluju pojedini
mikroorganizmi. Reč je o bioradijacijama koje poseduje svaki živi organizam. Električni impusli male struje ali određenih frekvencija su
za većinu parazita, virusa i bakterija smrtonosne frekvencije. Područje frekvencija koje ovaj aparat proizvodi je opseg vibracija virusa,
bakterija, gljivica i većine mikroorganizama, i taj opseg se prelazi skeniranjem, to znaći da se frekvencije kreću kontinualno te su
pokrivene apsolutno sve frekvencije u tom opsegu. Znači da je učinak daleko veći a nekoliko puta brze se prelazi željeni opseg, u
odnosu na standardne i slične aparate. Ovom načinom ne postoji mogućnost da nešto bude preskočeno i paraziti, bakterije i virusi
bivaju zahvačeni ma u kojoj fazi razvoja oni bili.
PRIMENA biofrekventne metode se ne preporučuje osobama sa oslabljenom funkcijom jetre i bubrega pošto su ti organi odgovorni
za čišćenje organizma a primenom ove metode se oslabe i uništavaju veći broj mikroorganizama koji se preko tih organa izbacuju.
Znači pre teraipje biofrekvencijama je potrebno izvršiti čišćenje navedenih organa čajevima i određenim metodama.
Primenu biofrekventne metode vršiti pod nadzorom lekara ili terapeuta altertnativne medicine i ne mogu je koristiti trudnice i nosioci
pejsmekera. Da bi proces bio delotvorniji u toku tretmana preporučuje se pijenje što više negazirane (još je bolje prokuvane) vode koja
doprinosi izbacivanju otrova iz organizma i to najmanje dve do tri litre tokom dana.
Elektorostimulacija malim strujama se vrši preko ručnih bakarnih elektroda i preko nogu pomoću dve odvojene elektrode ili preko dve
posude sa toplom vodom u kojoj su potopljene elektrode.
Pogledajte sta se dešava sa parazitom pod dejstvom frekventnih impulsa
na video clipu sledeće web strane: www.squarewaveresearch.com.pa
(membrana parazita paramecijuma puca pod dejstvom slabih biofrkventnih impulsa)
Distributer u Srbiji: http://www.balansmedika.com
Distributer u Sloveniji: http://www.mlr-seni.si/multizzaper.html
®
Opsezi delovanja multiGen-7 biofrekventnih impulsa:
BIOFREKVENTNI IMPULSI PREMA DR. RAJFU (sa interpoliranim Šumanovim talasima)
AKUTNE UPALE:
Prema dr. Rajfu su impulsi u ovom opsegu veoma delotvorni kod velikog broja
degenerativnih, hroničnih i akutnih upala i bolesti.
(skeniranje impulsa u opsegu 700 do 2.000Hz)
SARKOMI KARCINOMI: Podupire kod navedenih teških bolesti
skeniranje impulsa u opsegu 2.000 do 3.000Hz)
HARMONIZACIJA ĆELIJA: Deluje pozitivno na harmonizacoji nervnog sistema kao i energetskog stanja organa gde je višak energije smanjuje, a gde je manjak povećava energetski nivo unutrašnjih organa.
(prema dr. Rajfu su impulse od 10.000Hz)
BIOFREKVENTNI IMPULSI PREMA DR. KLARK (sa promenom polariteta elektroda)
BAKTERIJE VIRUSI: Impulsi u ovom opsegu su veoma delotvorni kod bakteriskih i virusnih upala,
prehlade, gripa ali i kod proliva i svakog povišenja temperature - primeniti preventivno.
(skeniranje impulsa u opsegu 300 do 500kHz)
PROTOZOE BRADAVICE PARAZITI GLISTE: Primeniti pri navedenim problemima duži period svaka dva dana
(skeniranje impulsa u opsegu 300 do 800kHz)
GLJIVICE PLESNI MIKOTOKSINI: Primeniti pri navedenim problemima duži period svaka dva dana
(skeniranje impulsa u opsegu 50 do 300kHz)
®
multiGen-7
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Važno je znati da je pre primene multiGen-a neophodno obezbediti nesmetan rad bubrega tj. piti veliku količinu
negazirane vode – dva do tri litra dnevno! Dodatno pijenje odgovarajućih čajeva se takodje preporučuje.
Prvo pripremiti ručne elektrode i eventualno elektrode za noge. Uključivanje uređaja prebacivanjem šaltera na ON, izborom opsega
delovanja Klarkovih i Rajfovih frekvencija i podešavanjem vremana delovanja na 7, 30 ili 60 minuta te pritiskom na taster START.
Tada zasvetli i LED lampica koja se pali i gasi te time pokazuje da aparat radi a kad istekne podešeno vreme začuje se zvučni signal i
LED lampica više ne svetli. Intezitet delovanja biofrekventnih impulsa se individualno bira sa priključkom elekroda na izlaze od 2 ili
20 mA. Priključak od 20 mA emituje snažne impulse – najčešća primena preko nogu. Prve primene biofrekventne
stimulacije se preporučuju sa slabijim impulsima od 2 mA pa se kasnije može povećati i na 20 mA. Primenjuju se bakarne elekrode
omotane jednim slojem papirnih ubrusa (ovlaženih občnom vodom radi bolje provodljivosti). Kontrolne LED lampice iznad oznake 2 i
20 mA pokazuju da li prolaze impulsi preko elektroda ili su provodnici u prekidu ili elektrode suve pa ne provode impulse. Elektrode
se drže u rukama sve vreme tretmana. Tretman bradavica ili delova tela sa simpomima upale ili slično se može vršiti direktno na tom
delu tela preko ovlažene pozitivne elektrode (crvena ili braon žica) dok se druga elekrtoda drži u ruci.
Čak i u slučaju početnih jačih (neprijatnih) reakcija - koje su samo posledica eliminacije parazita i nagomilanih toksina tretman treba
svakako nastaviti do poboljšanja. Primenu frekventne terapije podupire i primena homeopatije i po potrebi koloidalnog srebra.
Kad se baterija (akumulator) isprazni, aparat to javlja zvučnim signalom i tada se mora isključiti prekidačem i preko mrežnog
ispravljača priključiti na 220v. Punjenje se vrši najmanje 8 sati a može i duže što ne škodi aparatu.
Kod preventivnog korišćenja odabrati područje BAKTERIJE VIRUSI pošto time što njih uništavamo, rasterećujemo imunološki
sistem i omogućujemo mu da se lakše bori sa ostalim teškoćama. Preventivni tretman primenjivati povremeno i svakako odmah po
pojavi početnih znakova bolesti, kašlja, temperature, proliva i slično. Korišćenje tretmana nastaviti svaka dva do tri dana a kod
akutnih bolesti i svakodnevno ali i dalje ostati pod kontrolom lekara. Prepisane lekove koristiti prema uputstvu lekara i ne prezati od
upotrebe antibiotika koje lekar prepiše. Primena biofrekventne metode ne ostavlja nikakve negativne posledice iako
svakodnevna primena može da dovede do povečanja pritiska tj. tenzije ili viška energije.
Kod dr. Clark metode se preporučuje na početku tretmana i kod manje dece trajanje tretmana impulsima tri puta po 7
minuta sa dve pauze od po 20 do 30 minuta 7-20-7-20-7. Udruženje terapeuta koji se bave Clarkovom metodom preporučuje
tretman od jednog sata bez pauzi ako korisnik nema pre jake reakcije. Ovaj tretman je veoma delotvoran!
Iskustva zapadnoevropskih lekara koji primenjuju metodu dr. Clark pokazuju oporavak ili znatno poboljšanje kod sledećih
oboljenja: hronične migrene, sindroma hroničnog umora, reume, hipertonije, hepatitisa, oboljenja bubrega, želudca i creva, kolitis,
salmonela, šigela, trihina, kandida, ešerihija koli, oboljenja jetre i žuči, parkinsonove bolesti, nervnih bolesti, depresije, alergije, multiple
skleroze, dijabetisa, astme, gripe i prehlade
Kod dr. Rife metode se preporučuje na početku i kod dece tretman impulsima od 7 minuta sa pauzama a kasnije i 30 ili 60
minuta ali prema uputstvu terapeuta i lekara. Terapeuti koji se bave ovom metodom imaju dobre rezultate i kod ovih zdravstvenih
problema : Multiple skleroze, dijabetis tip jedan, reumatični artritis, boriloze, hepatitis C. Elektorostimulacija se vrši preko ručnih
bakarnih elektroda ili preko nogu pomoću dve posude sa vodom u kojoj su potopljene elektrode koje su omotane tankim platnom
kako ne bi bio direktan kontakt metala sa kožom. Radi bolje provodljivosti dodati kašikicu soli u toplu vodu.
Nekoliko primera iz prakse:
Ilija, 69 god. sa višemesečnim problemom zatvora, gde lekovi nisu pomagali, već posle prve primene Multicapera je ponovo imao normalnu «stolicu»
- primena “7min-20min-7min-20min-7min”
Devojčica, 9 god. Stomačni grip sa jakim prolivom , nakon prve primene “7min-20min-7min-20min-7min” pala u dubok okrepljujući san, probudila se
bez ikakvih simptoma .
Devojčica, 10 god. - rešen problem bradavica velicine 2-5 mm, posle desetak delovanja multicaperom (područje bradavica) direktno na bradavice po
5 do 10 minuta. Direktno se deleuje ovlaženom pozitivnom elektrodom (crvena ili braon žica) a negativna sonda (sa plavom žicom) se drži u ruci.
Edit, 68 god. Konstatovani jednoćeliski organizmi trihomoni i posle jednosatne primene bez pauze, na području pantljičare, jednoćeliski organizmi više
nisu konstatovani – preporuka: svejdno ponavljati tretman 6 nedelja dva puta nedeljno.
Senka, 32 god. sa višemesečnim problemom HPV (humani papilon virus) posle 3-nedeljne primene Multicapera “7min-20min-7min-20min-7min”
ozdravila i nakon 3 meseca zatrudnela! Primenjivala ovlaženu elektrodu direktno na predeo izmedju nogu, spoljnu stranu genitalija.
Bojana 52 god. Kašljala neprekidno oko mesec dana, čak i tokom sna, lekovi joj nisu pomagali, koristila samo 30 min Multicaper (što ne
preporučujemo – sigurnija je primena “7min-20min-7min-20min-7min” ili jedan sat neprestano) lako zaspala i nije više zakašljala.
Dečak Marko 12 godina u Foći, BiH, dve noci visoka temperatura oko 40 stepeni i lekovi nisu pomogli. Jedan prijatelj im je
doneo zapper da
pokušaju i već posle prve terapije 3x7 min. sa 2o minuta pauzom temperatura pala na 38 stepeni. Posle dva dana i dva capovanje je temperatura
opala na normalu. Pri tome je pio dosta čaja .
Devojčica, 13 god. sa temperaturom od 38,6°C ali sa jakom željom da sutradan ide u školu i zatim sa drugaricama na proslavu rođendana primenila
pre i popodne multicaper po 1 sat u položaju BAKTERIJE VIRUSI. Sutra ujutro se probudila sa normalnom temperaturom i vesela otišla u školu.
Petar 43 godine, iz Vranja, počelo grebanje u grlu sa nadražajem na kašalj, obično je bi to završilo na antibioticima. Osoba je sklona čestim upalama
grla. Koristio multicaper celo vece , tj. obavio 5 capovanja bez pauze. Sutradan je nestao bol u grlu i neprijatno grebanje.
Milanka 35 godina, Sarajevo, neudata, depresivna sa upalom pluća, je u bolnici ležala 2 nedelje. Majka joj je kupila multicaper i devojka je koristila
tri nedelje prema uputstvu. Kontrola, tj. rentgenska slika je pokazala da su pluća uredna a depresija se smanjila i devojka se posle mesec dana
vratila uobićajenim aktivnostima na radnom mestu.
Novosađanka, 26 godina, bezuspešno pokušavala tri godine da zatrudni. Koristila multicaper samo nekoliko puta neprekidno po jedan sat, i to na
nogama, tako što je u dve dublje posude s vodom spustila po jednu elektrodu i zatim zagazila. Tako je jače delovala na parazite iz donjeg dela tela.
Za nekoliko meseci je zatrudnela.
Izveštaj Karin Burk: godinama Klark terapiju smtra važnim stubom u svojoj lekarskoj praksi: „Prvi pacijent koga sam usrećila caperom bila je moja
majka. Još od detinjstva ona pati od napada migrene, javljaju se do tri puta u mesecu i po pravilu traju tri dana. Preporučila sam joj capovanje šest
sedmica svakodnevno 3 puta 7 minuta. Posle toga dve sedmice pet dana u sedmici, takođe, 3 puta 7 minuta. Na kraju je napravila dvodnevnu
pauzu. Posle toga se capovala dve sedmice nedelje samo 10 minuta dnevno 5 dana u sedmici. Migrena je nestala, jednostavno je više nije bilo. Od
tada vodi normalan život, sastaje se s prijateljima i, čak, popije čašu vina, bez stalnog straha da će doživeti napad migrene. Nije dalje sprovodila ovaj
tretman, ni ikakvu drugu terapiju. Sada joj je 80 godina. Ovo uvek rado pričam svojim pacijentima da ih ohrabrim”.
Garancija :12 meseci
Certification: CE Certificat
Classification: EU medical products class 1 - EN 60601
Za sve zainteresovane preporučujemo informacije preko Interneta i izdanja doktorke Hulde Clark:

Heilung ist Möglich (HIM),
ISBN 3-426-76152-1

Heilverfahren all Krebsarten (HAK),
ISBN 1-887314-13-X

The Cure of all Advanced Cancers (CAC), ¸
ISBN 0-9636382-3-3

The Cure of HIV and AIDS (CHA),
ISBN 1-890035-01-7
Download

multiGen7L - PDF format