Priručnik
šesto izdanje
Tehnika Emocionalne Slobode
Zadivljujućim emocionalnim oslobađanjima dolazi do dubokih fizičkih promena.
--odobren od strane lekara—
www.emofree.com
prevod www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Primenjivo na sve probleme, uključujući….
…oslobađanje od bola …strahovi i fobije
…bes
…alergije
…zavisnosti
…disajni problemi
…mršavljenje
…krvni pritisak
…anksioznost
…međuljudski odnosi
…trauma
…ženski problemi
…depresije
…dečiji problemi
…školski problemi, sportski rezultati, problemi u seksu
…teška oboljenja (od migrene do kancera)
"Jednog dana će se medicinska profesija probuditi i shvatiti da su nerešeni
emotivni problemi glavni uzrok 85% svih bolesti. Kada do toga dođe, EFT će biti
jedna od glavnih isceljujućih metoda... kao sto je to za mene." - Eric Robins, MD
“EFT pruža velike isceliteljske mogućnosti.” Deepak Chopra, MD
Važna primedba onima koji koriste ovaj priručnik besplatno preko interneta: Ovaj
priručnik upućuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa.
Ovi video i audio materijali su na raspolaganju www.emofree.com/a/?2187/2
Takođe: Ako se niste do sada vec prijavili za nase EFT elektronske novine, učinite to na
www.emofree.com/a/?2187/9
© Gary Craig
Specijalna poruka onima koji preuzimaju ovaj
priručnik sa naše internet strane
Ovaj prirucnik je početna stepenica – uvod u EFT. To je prateći materijal našeg
mnogo obimnijeg video i audio EFT kursa i NIJE namenjen da bude kompletan
trening. Kompletan EFT kurs sa video i audio materijalom nabavite preko
www.emofree.com/a/?2187/2
Studirajte ovaj material i marljivo primenite iznešene koncepte na sebi i drugima
i veliki su izgledi da ćete dobiti trenutne i često značajne rezultate. Ovo je ono
što EFT obećava i što je sasvim lako ostvarljivo ukoliko ga pravilno
primenjujete. Naići ćete i na situacije kada ćete zapinjati i češati glavu pitajući
se…
“Zašto ne deluje u ovj situaciji?” ili
“Zašto deluje na sve, a samo na mene ne deluje?” ili
“Zašto nekada deluje tako da su promene stalne, a nekada nisu?”
ili….ili….ili
Na sva ova pitanja se može odgovoriti, ali odgovore nećete pronaći u priručniku
kao ovaj. Odgovori dolaze iz iskustva i obimnijeg treninga. To je razlog zašto se
vredni studenti ne zadrže na ovom priručniku nego uzmu naše veoma povoljne
DVD materijale preko www.emofree.com/a/?2187/2 . Ambiciozni hirurg može
dobiti samo odredjena znanja iz knjige, ali iza toga je potrebno da posmatra
kako to rade oni koji su vec savladali tehniku rada. Postoji umetnicki deo rada
sa EFT, a to je detaljno ilustrovano u nasim DVD-ima. Oni koji žele da razviju
ovu umetnost trebaju dodatan trening.
Takođe: Ako to niste do sada uradili, pretplatite se na naše EFT elektronske novine
www.emofree.com/a/?2187/9 Prepune su raznih saveta I objašnjenja kako šta raditi.
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Beleške vezane za EFT iznenađujuća fizička isceljenja
EFT je originalno nastao kao metod koji omogućava da se pomogne psihoterapijskoj
profesiji. Na sreću, taj cilj je postignut i EFT je značajno smanjio vreme potrebno za
terapiju, koje obično traje mesecima ili godinama, na minute ili sate.
Uz to smo primećivali duboka fizička isceljenja koja su se dešavala. Vid se popravljao,
glavobolje su nestajale, kancer bolovi kao i simptomi su se povlačili, itd. Nalazimo da je
razlog tome što EFT deluje na uzroke koji su u velikoj meri ignorisani u zapadnom
sistemu lečenja. Medicina, na primer, obraća veoma malo pažnje na energetske
meridijane tela i ne daje mnogo značaja emocionalnim uzrocima. Ovi uzroci su glavni
fokus EFT-a.
Zato i nije čudo što EFT procedure pružaju korist onima koji ih koriste, tamo gde je
medicinska profesija digla ruke.
Razlog je jednostavno taj da mi tretiramo uzroke koje drugi uglavnom zanemaruju. Ovaj
EFT priručnik je napisan još pre nego što sam shvatio značaj i širinu prirode fizičkog
isceljenja. Zbog toga on stavlja akcenat na emocionalno isceljenje i ne pokriva fizičko
isceljenje ni blizu stepena koji se u stvarnosti dešava. Iz razloga sto se ovaj prirucnik
pokazao veoma efektvan za učenje, odučio sam da ga ostavim takvog kakav je, radije
nego da ga modifikujem da bi naglasio fizicka isceljenja. Ono što treba da razumemo su
emocionalni i energetski uzroci i oni su temeljno obradjeni u njemu.
Ipak sam, kao podsetnik, ubacio fizička isceljenja kroz prirucnik. Takodje, sve što je
napisano ovde ne znači da je zamena za savet kvalifikovanog medicinskog osoblja.
Napomene terapeutima, lekarima, sveštenicima i drugim
pripadnicima isceliteljske profesije:
Ovaj kurs predstavlja radikalno udaljavanje od konvencionalnih tehnika. Ako se pravilno
koristi, trebalo bi da umnogostruči vaše rezultate.
Uzmite u obzir da je namenjen kako profesionalcima, tako i onima koji to nisu i zato je
napisan jednostavnim i lako razumljivim stilom. Autor je dao sve od sebe da iznese u
javnost, na praktičan način, ovu izvanrednu isceljujuću tehniku i namerno je izbegavao
slike i reči teške za razumevanje, koje se obično javljaju u zvaničnim udžbenicima.
Preciznost i kompletnost koja se obično traži od profesionalaca je ipak održana, mada je
prožeta metaforama i sličicama. Ovo je ne konvencionalan pristup, baš kao i sama
Tehnika Emocionalne Slobode (EFT). Ako tražite ono sto je konvencionalno, došli ste na
pogrešno mesto.
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Lak način za prolaženje ovog kursa
Ovaj deo je važan. Uštedeće vam puno vremena i povećaće vašu efikasnost u EFT.
Ljudski je, i razumljivo je (i ja sam isto takav) da novodošli prelete pogledom priručnik da uoče
par najvažnijih stvari i zarone direktno u ove zanimljive video materijale. Ovo će vas dugoročno
koštati, jer prolazite kurs preko reda. Na primer, može vam izgledati da kršim u videoima ono
što piše u priručniku. To nije tačno. Ja jednostavno koristim efikasne skraćenice (može vam
skratiti vreme čak i za 50%) i nadgrađujem se na concept koji je obrađen u prethodnom delu
kursa. Na dalje, važni termini kao što su “aspekti”, “psihološka obrnutost” i “energetski toksini”
ne mogu biti dobro shvaćeni bez neophodnog prethodnog znanja. Sve je ovo razrađeno i
pokriveno na lako razumljiv način, ako pratite kurs pravilnim redosledom.
Potrošio sam dve godine i brdo para da prezentiram EFT na način koji je lak da se nauči. Zato…
dozvolite mi da naglasim sugestiju da EFT kurs pratite redosledom kojim je prikazan. To je lak
način prolaženja ovog kursa. Pratiti ga preko reda je težak put. To je kao čitati knjigu tako sto
prvo pročitate poglavlje 1, zatim poglavlje 8, zatim poglavlje 4 i zatim ignorišeei sve ostalo jer
mislite da ostatak i onako znate.
Dosta sam rekao.
Lak način za prolaženje ovog kursa
Deo I - Osnove
1. Prvo, pročitajte deo I ovog priručnika, idući kroz segmente redosledom koji je prikazan. Ovo je
važno čak i ako ste iskusan terapeut, jer se kasniji delovi kursa nadgrađuju na ideje i
terminologiju koja je na ovim stranama.
Glavno poglavlje dela I se zove “Osnovni recept”. On pokriva u detalje osnove isceljujuće rutine
EFT-a i predstavlja osnovu na koju se sve ostalo u EFT-ju nadgrađuje. Kao što ćete naučiti u
delu II, retko kada vam treba ceo osnovni recept. Razne kraćenice se gotovo uvek pojave. Bez
obzira, treba da znate osnovni recept u celosti, tako da najbolje možete koristiti skraćenu verziju i
savladati umetničku majstoriju EFT-a. Kada završite sa čitanjem dela I, ne idite direktno na deo
II. To dolazi kasnije.
Važna primedba onima koji koriste ovaj priručnik besplatno preko interneta: Ovaj
priručnik upućuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa.
Ceo EFT kurs, kao i video i audio materijali su na raspolaganju na
www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj priručnik daje sve osnove. Video i audio
materijal nisu neophodni sem ukoliko želite da proširite svoje znanje i na nivo iznad
početničkog. Takođe: Ako se niste do sada već prijavili za naše EFT elektronske
novine, učinite to na www.emofree.com/a/?2187/9
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
2. Sledeće, studirajte video materijal dela I. Ima ih 3 i prepoznaju se po plavoj štampi na
etiketama.
Video 1a razrađuje deo I ovog priručnika i prikazuje vam svaku od tačaka za tapkanje i sve rutine
koje su uključene u osnovni recept. Video 1b sadrži seanse koje koriste pun osnovni recept u radu
i rešavanju intenzivnog straha od vode, sa klijentom muškog pola po imenu David. Obratite
pažnju da je ovo jedini put u celom EFT kursu da je ceo osnovni recept korišten. Ovo je učinjeno
isključivo u interesu prikazivanja kompletne slike osnovne rutine. Sve ostale seanse u ovom
kursu koriste skraćene verzije. David-ov stah od vode je komplikovan slučaj, jer postoji nekoliko
aspekata sa kojima treba raditi da bi ceo problem mogao da se ukloni. Ovo predstavlja idealnu
situaciju za vašu edukaciju. Iako je cela seansa trajala samo jedan sat (uključujući detaljan
intervju pre nego što krenemo sa EFT procesom), to je po EFT standardu sporo. Koristeći
skraćenice, ceo slucaj je mogao biti završen mnogo brže.
Video 2a, 2b i 3 proširuju vašu edukaciju tako što vam omogućavaju da vidite seminar i razne
individualne tretmane. Ovako vidite još više moć EFT-a dok gledate skraćenu verziju osnovnog
recepta na delu u širokom spektru problema. Skraćenice, međutim, nisu jos objašnjene. To dolazi
u delu II.
3. Sledeće, pregledajte stranu 43 do 45 ovog priručnika (o audio snimcima na DVD) i zatim
studirajte ove audio materijale koji imaju više primera i komentara. Svrha ovih snimaka nije da
vas uči kako da radite osnovni recept. To je učinjeno na drugom mestu kursa. Radije, namera je:
(1) da vam da širok spektar problema na koje se EFT može primeniti, (2) da vam da osećaj uloge
“aspekata” u ovom procesu (3) da vam dozvoli da iskusite razlicite reakcije koje ljudi imaju na
ove procedure (u rasponu od entuzijazma do oprezne neverice).
Deo II – Napredni
1. Prvo, pročitajte deo II ovog priručnika, idući kroz segmente redosledom koji je prikazan. Ovde
ćete biti upoznati sa preprekama perfekcionizmu (uključujući energetske toksine), skraćenicama i
drugim pomoćnim savetima za dobijanje što boljih rezultata sa EFT.
2. Zatim studirajte deo II video materijala. Ima ih 8 i prepoznaju se po crvenoj štampi na
etiketama. Video #I dela II služi kao veza izmedju dela I i dela II i važno ga je gledati. Ostatak
dela II videa prikazuje uživo seanse i diskusije koje prikazuju umetnički deo EFT-a. Ovo su
stvarne seanse, baš kao one koje sami susrećete, ili sa klijentima i predstavljaju kovčeg sa blagom
ispunjen primerima EFT-a u akciji. One u izobilju prikazuju umetnost EFTa i treba ih studirati
više puta da bi se izvukao maksimum iz njih.
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Sadržaj
EFT Deo I
Otvoreno pismo
................................................................
Neprocenjiv poklon
...............................................................
Pisma svedočanstava
…............................................................
Pravna upozorenja
................................................................
Šta očekivati od ovog kursa
.............................................................
Emocionalna sloboda
…….....................................................
Jednostavnost
.............................................................
Zdrav skepticizam
…….....................................................
Istorija slučajeva
….........................................................
Ponavljanje
.............................................................
Naučna pozadina EFT-a
………….............................................
Inženjerski pogled na psihologiju kao nauku...…………………..
Telesni energetski sistem …………….........................................
Dr. Callahan-ovo prvo iskustvo......................................................
Izjava otkrića
…………….........................................
Koncept 100% pokrivenosti..…………….....................................
Osnovni recept
….........................................................
Kao pravljenje kolača
……….................................................
Sastojak #1...Postavka
…………….........................................
Sastojak #2...Sekvenca
………………….................................
Sastojak #3...9 Gamut Procedura……………………….................
Sastojak #4...Sekvenca (ponovo)...………………….....................
Podsetna fraza
……….................................................
Podešavanje narednih krugova..……………….............................
Saveti kako primenjivati EFT
………….............................................
Testiranje
.............................................................
Aspekti
.............................................................
Upornost se isplati
….........................................................
Gde je moguće budite specifični...……….....................................
Efekat generalizacije
…………….........................................
Probajte na svemu!!
……….................................................
EFT ukratko
…... .....................................................
EFT na jednoj strani
.............................................................
Pitanja i odgovori
……….................................................
Istorija slučajeva
.............................................................
Slucaj #1 – Strah od javnog govora ………….…………..............
Slucaj #2 - Astma
....………….........................................
Slucaj #3 - Seksualno zlostavljanje…………….............................
Slucaj #4 – Anksioznost i grickanje noktiju..…………………….
Slucaj #5 – Strah od paukova….………………..............................
Slucaj #6 – Zavisnost od kafe…………………….........................
Slucaj #7 – Alkoholizam ………………….................................
Slucaj #8 – Preterana tuga ………….............................................
Slucaj #9 – Strah od igala ……………………….........................
Slucaj #10 – Zavisnost od “kikiriki M&M”...................................
Slucaj #11 – Fizička bol …………………….............................
Slucaj #12 – Bol u donjem delu leđa..…………...........................
Slucaj #13 – Osećaj krivice i nesanica..……………......................
Slucaj #14 – Konstipacija …………………….............................
Slucaj #15 – Stid od svog izgleda..……………………….............
Slucaj #16 – Lupus
…………….........................................
Slucaj #17 - Ulcerative colitis ..…………………….....................
Slucaj #18 – Panični napad..………………….................................
Slucaj #19 – Strah od lifta ………………………….....................
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
1
3
5
9
11
11
11
12
14
14
16
16
18
19
20
22
24
24
24
27
29
30
30
31
32
33
33
34
34
35
35
35
37
38
42
42
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
49
Video snimci na DVD za deo I
.............................................................
Video 1a
.............................................................
Video 1b
.............................................................
Video 2a
.............................................................
Video 2b
.............................................................
Video 3
.............................................................
Audio snimci na DVD za deo I
.............................................................
Pročitajte ovo pre nego što slušate.................................................
Zaključak seanse za seansom…..…………...................................
EFT Deo II.......................
50
50
50
50
50
51
51
52
53
55
Prepreke perfekcije
………………...................................
Aspekti
...........................................................
Psihološka obrnutost
…………...........................................
Disanje na ključnu kost …………………...............................
Energetski toksini
...........................................................
Skraćenice
...........................................................
Skraćenje sekvence
………………...................................
Eliminisanje Postavke
………...............................................
Eliminisanje 9 Gamut Procedure...…………………...................
Podizanje očiju od poda do plafona...…………...........................
Umetnost skraćivanja
……………… ..................................
Video snimci na DVD za deo II ……………………………...............
Video 1 – Pregled
……...................................................
Video 2 – Primeri publike …………………...............................
Video 3 – Emocionalni problemi I...……...................................
Video 4 – Emocionalni problemi II ….…...................................
Video 5 – Fizički problemi…………….......................................
Video 6 – Jaka potreba za zavisničkom supstancom....................
Video 7 – Energetski toksini, fobije i upornost……..……......…
Video 8 – Česti problemi, pitanja i odgovori……..…................
Dodaci..................................
55
56
56
60
61
65
65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
67
68
68
68
69
Korišćenje EFT na strahovima i fobijama…………..................................
Pitanja i odgovori
…………..........................................
Korišćenje EFT za traumatična sećanja......................... ..........................
Pitanja i odgovori
………..............................................
Korišćenje EFT za zavisnosti
…………...........................................
Problemi kod odvikavanja …………..........................................
Kako raditi sa zavisnosti ........……………..............................
Kako raditi sa trenutno jakim potrebama ...................................
Rad na specifičnim događajima koji su uzrok zavisnosti...........
Šta možete očekivati
..........................................................
Pitanja i odgovori
………..............................................
Korišćenje EFT za fizičko isceljenje………………..................................
Probajte na svemu
……..................................................
Pitanja i odgovori
………..............................................
Korišćenje EFT za pobolšanje ličnog imidža……………… ..................
Uzrok lošeg sopstvenog imidža……...….... ..............................
Metafora šume i drveća ……………….................................
Generalizacija
.........................................................
Budite posmatrač
.........................................................
Kako krenuti
.........................................................
Siže EFT videa i audija
………………………….................
EFT- format za njegovu upotrebu ……….............................................
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
70
71
72
73
74
75
76
76
77
79
80
81
81
81
84
84
85
85
85
86
86
95
EFT Deo I
Osnove EFT-a i korak po korak
objašnjena procedura za početak rada.
Beleška: Skrećenice i drugi napredni koncepti su obrađeni u EFT delu II.
Prvo treba da bude savladan EFT deo I.
Crteži u prirušniku su nabavljeni od: New Vision Technologies, Inc. Corel, 3G Graphics, Inc.,
Archive Arts, Image Club Graphics, Inc., Cartesia Software, One Mile Up, Inc., Techpool Studios, Totem Graphics, Inc.
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Otvoreno pismo
Svim studentima Tehnike Emocionalne Slobode
sa objašnjenjem “zašto” ovaj kurs.
"Zajedno ćemo izgraditi most koji će vas dovesti do zemlje “Lični Mir"
Dragi Prijatelju,
naše vojnike. Dali su nam otvorene ruke da
Dok pišem ovo nalazim se kod kuće… radimo sa njima na način na koji smo mi želeli.
sam… u utorak uveče. Lagana kiša pravi lagane Ovo bi bio konačan test mogućnosti EFT-a. Ako
zvuke na prozorima. Nakon 2 godine pisanja i bi sve što uradimo bilo da postignemo skroman
snimanja, EFT kurs je završen. Skoro da smo ali primetan napredak u životima ovih ozbiljno
ošećenih vojnika, većima ljudi bi smatrala to
spremni da ga štampamo.
Pre pet minuta suza se skotrljala mojim uspehom. U stvari, mi smo postigli mnogo više
od toga.
licem.
I tada sam postao svestan zašto sam
Veteranska Asocijacija nas nije plaćala
napravio ovaj kurs. Ono što u stvari mislim je za taj rad. Nisu imali odobren budžet za pomoć
da sam bio svestan zašto... ali nisam znao kako ove vrste. Čak šta više, mi smo sami finansirali
to da kažem. Sada mogu da se izrazim rečima. svoje avio karte, hotelske račune, obroke i
Evo priče.
rentiranje automobila. Ali nama to nije bilo
Pre pet minuta dobio sam video koji smo bitno. Mi bismo platili i više samo da dobijemo
moja saradnica, Adrienne Fowlie, i ja snimili u tu mogućnost.
Administraciji Ratnih Veterana u Los Angelesu.
I tako, ovaj video koji sam gledao je bio
Proveli smo 6 dana koristeći EFT da
zaključak onog sto se desilo tokom ovih 6 dana.
pomognemo vijetnamskim veteranima da se
Jedna seansa je posvećena Rich-u koji je pod
oslobode strašnih memorija rata. Videćete to
terapijom 17 godina zbog svog poremećaja
kao deo DVD kursa.
posle traumatskog stresa. On je imao:
Svi su imali poremećaje posle
traumatskog stresa, koji je jedan od najvećih
**Preko 100 ratnih memorija koje su ga
formi emocionalnih poremećaja. Svaki dan su proganjale, mnoge od njih je svakodnevno
ovi ljudi preživljavali katastrofe rata... ili su bili preživljavao.
primoravani da pucaju u nedužne civile
**Jaku fobiju od visine....pojačanu time što je
(uključujuci malu decu)… pokopavaju ljude u imao preko 50 skokova padobranom.
otvorene rovove… i gledaju svoje prijatelje
**Nesanica....trebalo mu je 3-4 sata da zaspi
kako umiru ili kako bivaju raskomadani. Zvuci svako veče – cak ipod jakim lekovima.
rafala, bombi i vrisci su danonoćno odzvanjali u Nakon korištenja EFT-a, svaki trag ovog
njihovim glavama. Ponekad su samo lekovi
problema je nestao.
mogli da olakšaju stalno prisutan ratni bol.
Znoje se. Plaču. Imaju glavobolje i
Kao i većina drugih ljudi i Rich je teško mogao
anksiozne napade. Depresivni su i u bolu. Imaju da veruje da ova procedura što deluje toliko
strahove i fobije i boje se da noću spavaju zbog čudno, može biti delotvorna. Ali on je bio
svojih noćnih mora. Mnogi od njih su na terapiji spreman da je proba. Počeli smo sa njegovom
preko 20 godina… I postignuta su samo mala
fobijom od visine i nakon približno 15 minuta
olakšanja.
korištenja EFT-a , fobija je nestala. Testirao je
Još uvek se sećam koliko sam bio
dobijen rezultat tako što se popeo nekoliko
uzbuđen kada je Veteranska Administracija
spratova i gledao na dole kroz protivpožarni
pozvala Adrienne i mene da prenesemo EFT na izlaz. Na njegovo iznenađenje, nije imamo
1
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
uopšte nikakvu fobičnu reakciju. Tada smo
Zatim je u toku intervjua pred kamerom
primenili EFT na nekoliko najintenzivnijih
Anthony zastao i rekao: “Kunem se da vas je
ratnih memorija i sve smo ih neutralisali u roku sam Bog poslao. Mislim da je došlo vreme da
od sat vremena. On ih se naravno jos uvek seća, vas sretnem.”
ali one više nemaju nikakav emocionalan naboj. I tako… dok sedim u svojoj dnevnoj sobi…
Naučili smo Rich-a kako da primenjuje suze radosnice se kotrljaju mojim licem.
tehniku (isto kao što vas učimo kroz ovaj kurs)
Ovaj kurs ima toliku vrednost za
tako da bi on mogao da radi na sebi na ostatku čovečanstvo da zaslužuje da se po njegovom
ratnih memorija. U roku od nekoliko dana, sve imenu nazove vrh neke planine. Možete sa njim
su bile neutralisane. Nisu ga više uznemiravale. sebe uzdići na viši nivo. I, ako želite, možete ga
Kao rezultat, nesanica je prestala, a time je
koristiti da pomognete drugima da uvećaju
prestao da koristi i lekove protiv nesanice (pod svoju vrednost. Koliko puta želite da čujete reč
nadzorom svog lekara). Dva meseca iza toga,
“hvala vam”? Nema veće nagrade koje vam
pričao sam sa Rich-om preko telefona. Jos uvek mogu dati. Nadam se da sada znate moju
je bio bez problema koje je imao ranije.
motivaciju za pisanje ovog kursa. Pišem ga
To je prava emocionalna sloboda. To je zbog “Kunem se da vas je sam Bog poslao.
kraj dugogodisnjeg mučenja. To je kao izaći iz Mislim da je došlo vreme da vas sretnem.”
zatvora. I…ja sam imao čast da mu predam
Zajedno ćemo izgraditi most koji ce vas
ključeve!!! Koji osećaj. To je ono sto EFT
dovesti do zemlje “Lični Mir”. Jednom
obećava. Temeljno ga naučite i moći ćete da
napravljen, ovaj most će postati vaša veština za
uradite za sebe i za druge, ono sto ste videli sa ceo život kojom možete širiti emocionalnu
Rich-om.
slobodu...i radost...od vas prema drugima. A i
Zatim su dosli Robert, Gary, Phillip and postojan je. Kao zlato... Ne rđa, ne gubi sjaj,
Ralph i svi su imali traumatizirajuće ratne
ne gubi vrednost. Uvek će biti uz vas.
memorije. Vreme za koje je postignuto da se
Vi i ja se možda nikada nećemo sresti i možda
oslobode tih memorija se meri u minutama.
neću imati prilike da osetim vašu toplinu kao što
Videti njihov osmeh i čuti zahvalnost je takva sam osetio Anthony-jevu. Naš jedini kontakt
forma zadovoljstva da samo suze mogu da
može ostati na ovom kursu. I to je sasvim
iskažu. A zatim je došao video intervju sa
prihvatljivo. Kad god se ljudi uključe u svrhu
Antony-jem.
isceljivanja, oni su na Božijem zadatku. Ljubav
Antony je bio toliko preplašen svojim
ispuni medjuprostor (bez obzira koje veličine) i
ratnim iskustvima da se bojao da ide na javna pomogne da se to desi. Bog ne traži da se mi
mesta… kao na primer u restoran… od straha da sretnemo licem u lice.
će vijetnamski vojnici doći i pucati sa AK47.
Vi i ja ćemo zajedno ići na put ka
Ukočio bi se već pri samoj pomisli na to. On je emocionalnoj slobodi. Obećavam da će to biti
naravno znao da to nije logično, ali to nije
iskustvo kakvo nikada do sada niste iskusili. To
pomagalo da se strah smanji. .
nije mitski let na čarobnom ćilimu iz bajki. To
Tako izgleda sindrom post traumatskog stresa. je pravi put sa ciljem da vam da stvarne
Nakon primene EFT-a, Antony je otišao sa
rezultate…baš kao što se to desilo sa
nama u prepun restoran i nije imao po njegovim veteranima. Zaista ćete razviti sposobnost da se
rečima „ni trunku ansioznosti“. Nas troje,
oslobodite strahova, fobija, traumatskih
Adrienne, Anthony i ja smo se smejali i šalili
memorija, besa, osećaja krivice, preterane tuge i
dok smo opušteno večerali u restoranu u kojem drugih limitirajućih emocija. I za to vam neće
je bilo preko 200 ljudi. Anthony je bio potpuno biti potrebne godine i godine dugačnih i bolnih
opušten. Strah je nestao. Koja promena! Koji je tretmana, koji su ujedno i veoma finansijski
to osećaj kada smo u mogućnosti da u tolikoj
iscrpljujući. Često, čak i najbolnije emocije
meri promenimo nečiji život.
mogu da nestanu u roku merenom minutama.
Ali, već iskačem sam ispred sebe. Videćete sve
2
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
dokaze koji vam trebaju dok budete učili ovaj
kurs i primenjivali tehnike na sebi.
Naučićete i njegova ograničenja. EFT ne
može da pomogne u svim situacijama svakome.
Ali, ono što je moguće postići sa njim je
začuđujuće. I ja se još uvek začudim iako ga
primenjujem godinama. Da spomenem, EFT
može da učini mnogo više nego što je
objašnjeno u ovom pismu. Ja ovde samo po
malo otvaram poklopac da bi vi mogli da
zavirite u lonac. Sve ostalo će vam se otkriti
kako budete prolazili sledeće stranice.
Puno pozdrava,
Gary H. Craig
P.S. Da vas podsetim, setite se iz našeg uvodnog
komentara da emocionalna i energetska
oslobađanja dobijena sa EFT često rezultiraju u
dubokim fizičkim isceljenjima.
.
3
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Poklon koji je od neprocenjive vrednosti
Posebna posveta...hvala vam...svima koji su krčili put i svojim trudom
pomogli da se lansira EFT.
“Mi smo na prizemlju nebodera isceljenja”
Vi i ja smo dobili poklon od neprocenjive vrednosti.
Nažalost, nikada
nećemo sresti neke
od onih koji su tome
doprineli jer se
njihov glavni
doprinos desio pre
više od 5000 godina.
Ovi nadareni ljudi su
otkrili i obeležili
glavni deo EFT-a, tačnije rečeno tanane energetske
tokove koji su u telu.
Ove suptilne energije su glavni deo akupunkture, pa
stoga EFT i akupunktura su na neki način u srodstvu.
Obe ove discipline rapidno rastu i kako vreme prolazi
one će imati primarnu ulogu u emotivnom i fizičkom
isceljenju.
formirale osnovu na kojoj se ovaj novi isceljujući
neboder gradi. Neboder je izgrađen.
Dr. Roger Callahan, od koga sam dobio moja
originalna uputstva za ove procedure, zaslužuje sva
priznanja koje mu istorija može dati. On je bio prvi
koji je ove tehnike doneo u javnost u značajnijoj meri i
to je učinio uprkos otvorenog neprijateljstva poteklog
iz njegove sopstvene profesije. Verujem da možete
videti da je potrebna velika doza samopouzdanja da bi
se probijalo kroz uvrežena verovanja konvencionalnog
načina razmišljanja. Bez Roger Callahan-ove
misionarske posvećenosti, mi bi možda još uvek sedeli
i teoretisali o ovoj “interesantnoj pojavi.”
Ja skromno stojim pod ramenima ovih giganata. Moj
doprinos ovom polju naglog rasta je u smanjenju
nepotrebne kompleknosti, što je neminovno dovelo do
novih otkrića. EFT je jednostavna i elegantna verzija
ovih procedura koje mogu koristiti u profesionalci a i
oni koji to nisu, na širokom polju problema.
U poslednje vreme su neke predane duše unapredile
upotrebu ovih starinskih tehnika. Jedan od vodećih
medju njima je Dr.George Goodheart i njegovi mnogi Mi se nalazimo u prizemlju nebodera isceljenja i zato
vredni doprinosi u polju primenjene kineziologije koja imamo puno toga da naučimo. Stoga sam dužan da se
zahvalim mnogim EFT terapeutima koji su neumorno
je preteča EFT-a.
doprineli svojim inovacijama našoj internet strani.
(www.emofree.com). Oni su nas doveli do novih
Dr. John Diamond-ov rad zaslužuje posebne pohvale
nivoa.
jer, prema mom saznanju, on je jedan od prvih
psihijatara koji je koristio i pisao o ovim suptilnim
energijama tela. Mnoge njegove početne ideje, zajedno
sa naprednim idejama primenjene kineziologije su
4
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Ovde su neka od
Svedočanstava
od korisnika EFT-a
NEZAVISNI DISTRIBUTER
INTERIOR DESIGN
NUTRITIONALS
BOB & DEBRA ACKERMAN
INTELLIGENT WEIGHT MANAGEMENT HEALTH & FITNESS
Gary i Adrienne –
Želim da vam obojima lično zahvalim što ste me
lično uputili u EFT. Imala sam priklješten nerv u
vratu, što je povremeno dovodilo do jakog bola u
mojoj desnoj ruci i šaci, što ih je povremeno činilo
neupotrebljivim. Poslednja epizoda je bila najgora i
ništa od normalnih lekova i metoda nije pomagalo
danima, sve do vašeg seminara. Ne samo da sam
uspela da trenutno zaustavim bol, nego i kada se
vratio, mogla sam ga u potpunosti kontrolisati!
Hvala!
Debra Ackerman
5
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Adrienne Fowlie
Business Associate of Gary Craig
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947
Draga Adrienne:
Utorak, 21. jula, pohadjala sam seminar Gary Craiga "Kako voziti svoj vlastiti autobus"
Pošla sam na seminar iz različitih ličnih razloga, ali nisam išla da uklonim moj strah od
visine. Nije mi ni palo na pamet da se mogu osloboditi tog straha dok Gary nije pitao ima li
iko u prostoriji ko se boji visine. Podigla sam ruku i trenutno postala nervozna, počela sam
da se znojim i tresem. Imala sam strašan strah od visine i nisam mogla da stojim čak ni
na stolici.
Nešto zadivljujuće se desilo. On mi je pomogao sa EFT procedurom i moj strah se
gotovo trenutno istopio. To je bilo toliko brzo da mi je još uvek teško da u to poverujem.
Kao što znaš, ti i ja smo otišle gore stepenicama da pogledam kroz prozor i nije se strah
pojavio. Sledećeg dana na poslu sam pogledala preko drugog sprata balkona i to me nije ni
malo uznemirilo.
Ono što je još više zadivljujuće je činjenica da sam bila na Ferris vrtešci možda 3 puta
tokom celog mog života i otišla sam juče na vašar u Sonomi i vozila se na jednoj od vrteški
i nisam se čak ni plašila!!! To je bio pravi test! Ranije kada sam bila na njoj, sva bih se
skamenila. Nisam mogla disati. Znojila bih se, gubila dah, tresla se, to je neverovatno kako
sam se osećala. Juče sam bila totalno relaksira i prijatno sam se osećala. To je bilo pravo
čudo. Moja deca su bila šokirana! Oni znaju koliko je moj strah bio stvaran a sada
deluje kao da ga nikada nisam ni imala.
Da napomenem, trebala sam samo još jednom da odradim EFT proceduru od kada mi je
Gary pomogao i to je bilo nekoliko dana pre odlaska na vašar. Nisam čak trebala da
odradim EFT na dan vašara!
Adrienne, veoma mi je drago da sam vas oboje upoznala i nadam se da ću vas ponovo
videti.
Iskreno,
Barbara Woolman
Barbara Woolman
Santa Rosa, CA
6
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Beleška: Tim Clark je zatvorenik u Folsom zatvoru koji je patio
godinama od poremećaja posle traumatskog stresa. Proveo je nekoliko
minuta koristeći EFT u sobi za posetioce i svi simptomi su nestali. Nikada
se nisu vratili. Ovo dragoceno pismo je bilo napisano na zatvorskoj
pisaćoj mašini i prenosimo ga tačno onako kako je napisano.
SVIMA KOJE OVO INTERESUJE;
Ne znam šta bi tačno hteo da kažem o onom što je Gary doneo u moj život svojom pomoći,
sem jednostavno ovog.
U Januaru 1980. bio sam optužen i otišao u zatvor u SAN QUENTIN.
To je trajalo do mog uslovnog oslobađanja u aprilu 1982. U tom periodu sam zaradio
poremećaj posle-traumatskog stresa.
Dok nisam sreo Gary-a živeo sam stalno sa ovim poremećajem. To je trajalo gotovo 12
godina.
Zahvaljujući Gary-u ovo više nije slučaj. Došao je da me poseti (sada sam u Folsom
zatvoru) i izlečio me je još u prostoriji za posetioce. Ja sam bio od onih koji nije verovao u
njegove teorije, ali više nemam takvo mišljenje. Hvala ti puno, prijatelju moj.
,
Sa puno poštovanja,
TIMOTHY CLARK
7
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Greenwood & Co.
COMMERCIAL REAL ESTATE
INCORPORATED
Mr. Gary Craig
c/o Adrienne Fowlie
Emotional Freedom Techniques™
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947
Dragi Gary,
Ja sam jedan od onih koji su pohađali seminar u Los Angeles koji ste držali za
Fondaciju Nacionalnih Veterana tokom prošlog meseca, gde ste demonstrirali EFT.
Izjava da su "sve negativne emocije uzrokovane neravnotežom u energetskom
sistemu tela" je smela izjava.
Ideja da tapkanjem po telu dolazi do rapidnih promena u emocijama je zaista
tražilo malo više dokaza da bi moj sistem verovanja to prihvatio.
U najmanju ruku mi je bilo teško da verujem da fobije mogu da se izleče gotovo
trenutno, ili da se postignu pozitivni rezultati u sportu, biznisu ili zavisnosti .
Nakon što sam bio svedok izuzetnih rezultata koje ste postigli sa polaznicima
seminara, koristio sam EFT da popravim rezultat moje golf igre.
Na svoje ogromno čuđenje i oduševljenje, postigao sam trenutno bolje rezultat
nakon primene EFT tehnike i moj golf rezultat se popravio za 10, tj. sa sredine
devedestih sam postigao sredinu osamdesetih. Od kada koristim tehniku,
konstantno postižem rezultate koji su tek nešto iznad 80 poena na većini terena.
Sa radošću očekujem sledeću primenu tehnike.
Hvala na interesantnom i zanimljivom metodu.
Puno pozdrava,
Gray DeFevere
Gray DeFevere
1554 South Sepulveda Boulevard
Los Angeles, CA 90025
8
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Pravna upozorenja
Važno...molim vas da pročitate pažljivo
Zdrav razum govori da ne treba očekivati
negativne kontraindikacije kod upotrebe EFT-a. To je
zato što:
taj entuzijazam sa opomenama zdravog razuma.
Dozvolite mi da bolje objasnim obe strane tog
problema.
Prvo, jedan od uzbuđujućih aspekata EFT-a (i
Nema hirurških intervencija.
njenih srodnika) je taj da za veliku većinu ljudi se on
Nema igala
može primenuti sa malo bola ili totalno bezbolno.
Nema pilula i hemikalija
Njegova blaga priroda je motivisala mnoge psihologe
Nema istezanja i povlačenja tela
da napišu knjige na tu temu, tako da bi običan čovek
imao pristup ovim procedurama. A zasto ne? Zašto ne
Umesto toga, koristi se samo nekoliko
omogućiti javni pristup ovim metodama koje su toliko
bezopasnih procedura koje uključuju tapkanje,
transformišuće za toliko mnogo raznih problema… i
mumlanje melodije, brojanje i kruženje očima. Do
…za većinu ljudi je blaga i lako se primenjuje?
sada je preko 100 000 ljudi koristilo EFT i broj onih sa
Zamislite na primer da…
pritužbama je uveliko ispod 1%.
Terapeuti rutinski uče ovaj proces svoje
Ponekada se neko žali na osećaj mučnine i još klijente za upotrebu kod kuće.
ređe se jave oni koji kažu da se osećaju lošije.
Učitelji ih uče za primenu na svojim
Iz razloga što su ove primedbe retke, nije poznato da li učenicima.
je ili nije to uzrokovano zbog EFT-a. Neki ljudi, na
Treneri ih uče da bi ih koristili u radu sa
primer, osete mučninu ili im postane lošije na sam
atletičarima.
pomen njihovog određenog problema. To im se desi
Roditelji ih uče da bi koristili sa svojom
bez obzira da li se koristio EFT ili ne.
decom.
EFT je još uvek u svojim početnim
Lekari ih uče za ublažavanje bola svojih
stadijumima i ima još puno toga što treba naučiti.
pacijenata.
Stoga postoji mogućnost da korišćenje EFT-a bi
Maseri ga koriste u svom radu da bi dobili
moglo nekome da bude škodljivo. Stoga, treba da
trajnije rezultate.
imate na umu da je EFT još uvek u svojoj
Spiritualni lideri ih koriste za one kojima treba
eksperimentalnoj fazi i koristite EFT sa
pomoć.
odgovarajućom obazrivošću.
Hiropraktičari, akupunkturisti i homeopate
U tom smislu prilažem važnu poruku koju sam pojačavaju rezultate u svojoj praksi i uče ovaj process
dao onima koji su na mojoj email listi. Treba je
svoje klijente za samo pomoć.
pažljivo pročitati.
I tako dalje…
Nisam siguran koliko entuzijasta tapkanja
Ne idite u oblasti za koje niste ostručeni, ili nemate koristi ove procedure, ali procenjujem da prelazi
iskustva.
100.000 i do sada je verovatno ova procedura
primenjena preko million puta.
Pozdrav svima,
Ovo se naravno ne bi desilo da 1. značajni
Ovo je važna poruka i proveo sam sate pišući rezultati nisu postignuti i 2. da očekivanje opasnosti ili
je i prepravljajući je da bi je što bolje predstavio. Na
kontraindikacija nije bilo minimalno.
Iako neiskusan EFT korisnik može poricati
sreću, ono što ću vam reći je očigledno zdravom
vrednost EFT-a, nisu svi svesni da ponekad MOGU
razumu i 99% vas već razume to šta želim da kažem.
Suština je treba da koristimo zdrav razum pri postojati negativni efekti i to ponekad veoma ozbiljni.
primeni EFT-a i da ga NE primenjujemo kod ozbiljnih Dozvolite da ovo objasnim.
Neki ljudi su bili toliko jako traumatizovani
problema, SEM ako imamo odgovarajuće iskustvo u
toj oblasti. Iako naša fasciniranost ovim procedurama i/ili zlostavljani tokom svog života da su razvili
ozbiljne psihičke probleme... kao na primer višestruke
nam daje veliku dozu entuzijazma, moramo odmeriti
9
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
ličnosti, paranoja, šizofrenija i druge ozbiljnei
mentalne poremećaje. Mada je EFT od koristi čak i u
takvim primerima, U OVIM SLUČAJEVIMA TREBA
BITI PRIMENJEN SAMO OD KVALIFIKOVANOG
PROFESIONALCA SA ISKUSTVOM U OVIM
OBLASTIMA.
Zašto? Zato što neki od ovih klijenata dožive
"abreakcije" i tom prilikom izgube kontrolu nad
sobom. Tokom abreakcija mogu naškoditi sebi ili
drugima i može biti potrebno da dobiju sedative ili
budu smešteni u bolnicu. Očigledno, ovo nije mesto za
početnike... bez obzira koliko su entuzijasti kada se
radi o tapkanju.
Uzgred budi rečeno, mi još uvek ne znamo da
li tapkanje stvara ove abreakcije, ili je to samo
sećanje jednog od mučnih situacija koje precipitira
takve probleme. Sve u svemu, ako nemate iskustva u
tim oblastima,nemojet su upuštati u takve slučcajeve..
Koliko često se ovakve abreakcije dešavaju? U
psihijatrijskim bolnicama su česte. U svakodnevnom
životu su retke. Nedavno sam pozvao nekoliko iskusnih
EFT terapeuta koji rade sa širokim spektrom
problema i čuo da u manje od 1 u 1000 slučajeva
dobije ozbiljnu formu abreakcije.
Ovaj minimalan procenat je objavljen radi
vaše orijentacije. To ne znači da EFT korisnici treba
da rizikuju i idu u ublasti za koje nisu spremni.
Novopečeni EFT korisnik treba da koristi zdrav razum
i NE POKUŠAVA DA RADI NA PROBLEMIMA KOJI
SU VAN NJEGOVIH KAPACITETA I TRENINGA.
Ja sam poznat po frazi "Probajete na svemu!"
Ova fraza se javlja u EFT priručniku, EFT kursu i na
našoj internet strani. Namera te izjave je da proširi
vidike EFT mogućnosti. Ona ne predstavlja dozvolu za
neodgovorno ponašanje. Na sreću, ljudi razumeju ovu
izjavu onako kako trebai i npr, ne koriste EFT da bi
pomogli nekom da leti sa zgrade.
Povremeno, oni koji prolaze kroz EFT proces
pokrenu suze i druge izraze emotivnih stanja kao
pratioce podsećanja na mučna sećanja. U nekim
situacijama neki fizički bolovi postanu "gori" – bar
privremeno. Stručan i iskusan profesionalac će
prihvatiti ovakve reakcije kao normalne i primenuće
EFT na odgovarajući način i rešiće problem. Još
jednom, kada se ovakve reakcije dese, zdrav razum
mora prevladati. Ako onaj ko koristi EFT nije vičan
u rešavanju onog što se pojavi, treba da preporuči
klijentu da ode kod nekog sa više iskustva.
Zagrljaj, Gary
U skladu ovog što je napisano, praćenje principa
zdravog razuma predstavlja legalan dogovor među
nama. Molim vas pročitajte pažljivo ove izjave.
**Adrienne i ja nismo psiholozi ili terapeuti i nemamo
dozvolu ili formalnu edukaciju univerzitetskog tipa…
sem moje diplome inženjera na Stanford Univerzitetu.
**Mi smo “Instruktori za lična dostignuća” i naša
misija je da približimo drugima metode za lična
dostignuća.
**oboje smo na putu duhovnog razvoja i spram toga
smo oboje zaređeni sveštenici.
**Ovaj kurs daje detaljne prikaze veoma impresivnog
oruđa za lični razvoj. On nije trening za postajanje
psihologa i psihoterapeuta.
**U skladu sa stavkama ovog ugovora, možete
koristiti EFT na sebi ili na drugima.
**Adrienne i ja ne možemo i nećemo preuzeti
odgovornost za ono što vi radite sa ovim tehnikama.
Spram toga...
**Od vas se traži da preuzmete kompletnu
odgovornost za sopstveno emotivno i fizičko zdravlje
tokom prolaska ovog kursa a i nakon toga.
**Traži se od vas da date instrukcije svakom kome
pomažete sa EFT, ili koga učite EFT , da preuzme
kompletnu dogovornost za svoju emotivnu i fizičku
bezbednost.
**Morate se složiti da ne optužujete Adrienne, mene
ili bilo koga ko se bavi sa EFT i da nemate nikakva
potraživanja zbog onog ko je od vas tražio EFT
pomoć, ili koga učite EFT.
**Preporučujemo da koristite ove tehnike uz
superviziju kvalifikovanog terapeuta ili lekara.
**Ne koristite ove tehnike pokušavajući da rešite
problem gde vam zdrav razum govori da ne
pokušavate.
Ako se ne slažete sa gore navedenim, ili ne
možete ispuniti te uslove, molim vas da spakujete
odmah sav material i pošaljete nazad da bi ostvarili
povraćaj novca. U suprotnom, ovo se računa kao
važeći ugovor i očekujemo da ga poštujete.
U potpunosti sam svestan da sve što je rečeno
je stvar zdravog razuma i izvinjavam se ako mislite da
komuniciram sa vama kao da imate 12 godina. Radim
to samo zato što je moj advokat na tome insistirao.
Dosta sam rekao.
Hajdemo dalje.
10
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Šta očekivati od ovog kursa
Emocionalnu slobodu – Jednostavnost – Zdrav skepticizam
Istorija slučajeva – Ponavljanje
posle traume ili izuzetno jake želje za nekom
supstancom, odnosno zavisnošću, ili depresije, ili
Emocionalna sloboda
osećanja krivice... ili... ili... ili...
Kao sto sam rekao, mislim da će EFT
Možda bi trebalo da budem više skroman, ali
drastično promeniti vaš svet.
mislim da će EFT dramatično promeniti vaš svet.
Znam da
to možda deluje
malo previše u
ovome momentu,
ali ove tehnike
mogu da se
porede po svojoj
važnosti sa
deklaracijom
nezavisnosti. Za
neke one jesu deklaracija nezavisnosti.
Pod nezavisnošću mislim na slobodu od
negativnih emocija.To znači slobodu koja nam
dozvoljava da procvetamo i uzidgnemo se iznad bilo
kakvih skrivenih prepreka koje nas udaljavaju od
toga da postignemo maksimum našeg kapaciteta, ili
onoga što možemo da prostignemo.
Mislim na slobodu od godina sumnje u sebe
ili odugovlačenja nekog poziva ili preterane tuge
zbog gubitka voljene osobe, ili besa, ili negativne
memorije koje, recimo, sadrže silovanje ili neku
drugu formu zlostavljanja.
Mislim na slobodu da zaradite više prihoda,
napravite više biznis poziva, krenete novi biznis,
popravite svoj rezultat u golfu, izgubite težinu,
pričate ljudima sa lakoćom ili postanete govornik,
pevač ili komičar.
Mislim na slobodu od aksioznosti koja vas
dovodi do toga da koristite lekove, pijete alkohol,
pušite cigarete, ili navaljujete na frižider.
Mislim na slobodu da ispunite ljubav sa
lakoćom i hodate ovom planetom sa gracioznošću i
samopouzdanjem.
Mislim na slobodu od intenzivnih strahova
ili fobija i ankcioznosti ili paničnih napada, ili stresa
**U EFT-u nema dugačkih i iscrpljujućih priča tipa
„recite mi vašu životnu priču“
**nema lekova
**nema bolnih oslobađanja traumatičnih događaja iz
prošlosti,
**nisu potrebni meseci i godine rada
**potreban je samo delić uobičajenog vremena i
vrlo često se rezulatati dobijaju nakon nekoliko
minuta.
Ljudi obično rešavaju svoj emotivni teret najčešće
za stalno i nastavljaju dalje svoje živote mnogo
efikasnije.
EFT je baziran na otkriću da neravnoteža u
telesnom energetskom sistemu ima duboki efekat na
psihologiju ličnosti. Korigovanje ove neravnoteže,
koja se postiže tapkanjem odredjenih lokacija na
telu, često dovodi do brzog poboljšanja. Pod brzim
mislim nestajanje većine problema se meri u
minutama!!! (Ovo je posebno slučaj kada se radi na
problemima specifičinih negativnih događaja u
vašim životima. Više o tome kasnije.)
Ovo je prikazano više puta u istoriji
slučajeva i seansama uživo, koje su uključene u ovaj
kurs. Za neke probleme treba duže vremena, možda
dve do tri seanse. Najteži slučajevi traže od nekoliko
dana do nekoliko nedelja. Na svu sreću, oni su u
manjini.
Jednostavnost
Svrha ovog kursa nije da vas uči svoj
kompleksnosti koja je vezana za ovo otkriće . To bi
zahtevalo stotine strana i tražilo da se upuštate u
istraživanja visokotehničkih oblasti kao što je
kvantna fizika i morfogenetska polja. Mi ćemo to
11
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
zaobići i daćemo vam jednostavnu i veoma
praktičnu verziju za prosečnog coveka.
Učenje ovog materijala je kao učenje vožnje
kolima. Nije vam potrebno da znate svu fiziku,
hemiju, inženjerijski i matematički deo automobila,
da biste naučili kako da ga vozite. Ali vam je
potrebno da znate gde je pedala za gas, gde je
kočnica, volan, a gde je menjač. Sa ovim osnovama
možete voziti auto na većini puteva bez ikakvog
problema.
Moja namera je da ovde smanjim veoma
kompleksnu temu na nekoliko jednostavnih
procedura koje je veoma lako razumeti. (gas ,
kočnica, itd.). Sto kraće i jasnije vam predstavim,
lakše će vam biti da to naučite i koristite. A,
uostalom i platili ste da naučite jednostavnu i moćnu
proceduru koja će vam pomoći da pojačate svoja
lična dostignuća. Zbog toga je ovaj kurs začinjen sa
primerima koje je lako shvatiti, slikama i
metaforama, tako da će vam svaki deo EFT procesa
biti jasan i očigledan.
Zdrav skepticizam
U svojim rukama držite veliku inovaciju.
Kao što ćete videti, bazirana je na solidnim naučnim
principima. Ali zbog toga što je toliko različita od
„konvencionalne mudrosti“ konstantno je izložena
skepticizmu, što je sasvim razumljivo. EFT nije
usamljena u tome, druge inovacije su se susrele sa
sličnim stavom. Evo nekoliko izjava iz istorije:
„Nemoguće je da postoje mašine za letenje koje su
teže od vazduha.“
Lord Kelvin, President Royal Society
„Sve što je bilo moguće izumeti, do sada je već
izumljeno.“
Charles H. Duell, Director of U.S. Patent Office,
1899
„Razumne i odgovorne žene ne žele da glasaju.“
Grover Cleveland, 1905
„Nema nikakvog izgleda da će čovek ikada moći da
koristi snagu atoma.“
Robert Milikan, Nobel Laureate in Physics, 1923
„Ko bih želeo da čuje glumca kako govori.“
Harry M. Warner, Warner Brothers Pictures, 1927
Nove inovacije obično nailaze na
skepticizam, zato što su u suprotnosti sa trenutnim
Čak i ako vi
sistemima verovanja. I EFT je u suprotnosti sa
nemate
nikakvog
gotovo svakim verovanjem koji postoji u psihologiji
i emotivnom isceljenju. Brzo poboljasnje od teških spepticizma i
emotivnih problema se u mnogim krugovima smatra utopite se u ovaj
nemogućim i svako ko sugeriše da može to da učini materijal brzo s
puno entuzijazma...
brzo biva etiketiran imenom šarlatana. “Na kraju
krajeva“, kaže verovanje „za ovakve stvari koje su kao sto sam ja to
učinio... garantujem
duboko ugravirane u ljude, mora proći puno
da ćete naići na
vremena da bi se one popravile.“
ogroman skepticizam kod onih kojima budete hteli
Sistemi verovanja i verovanje su veoma
moćni. Vode se ratovi zbog njih, grade se spomenici da pomognete. Kako to znam? Zbog godina
zbog njih, medicina, psihologija i politčki sistemi su iskustva. Ovaj skepticizam nije za kritiku, ali
potrebno ga je razumeti jer postoje određene
izgađeni na njima. Ali, oni ponekad nisu tačni, mi
jedinstvene karakteristike EFT-a.
samo mislimo da jesu, ponekad mi verujemo u
Evo primera. U puno situacija sam
bajke.
demonstrirao ove tehnike početnicima, koji bi došli
Ako nakon pročitanih obećanja na
na pozornicu, recimo pet do deset dobrovoljaca iz
prethodnih stranama imate stav ovo je „isuviše
publike. U roku od nekoliko minuta, najmanje 80%
dobro da bi bilo istinito“, ili bilo šta slično... tada
sam već verovatno prekoračio granice vašeg sistema od njiih su imali očigledno smanjenje... ili potpunu
verovanja i to je sasvim zdrav stav i za očekivati je. eliminaciju psihičkih ili fizičkih problema. Strahovi
nestanu, glavobolje nestanu,disanje postane lakše,
Nove ideje i treba da budu predmet rigoroznih
emotivne traume nestanu. I tada pitam publiku „Ko
istraživanja. To im daje jačinu na dugi rok.
12
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
je skeptičan zbog ovoga sto se desilo?“ i najmanje
polovina ruku se podigne.
Tada ih pitam da li misle da promene koje
su ljudi doživeli su zaista stvarne... i da...oni se uvek
slože da su promene bile stvarne. Na kraju krajeva,
ljudi koji su doživeli promene su stranci i za mene, i
prijatelji su više onih iz publike, a ne moji. Publika
zna da su ljudi na pozornici dali istinite odgovore.
„Zbog čega ste skepticni?“ -pitam ih i tada dobijem
čitavu paletu razloga zasto su postignuti rezulatati....
postoji poteškoća da se napravi bilo kakva veza.
Sada mi je jasno kako su se osećali naučnici prije
nekoliko vekova kada su pokušali da objasne da je
zemlja okrugla, a svi su verovali da nije.
Gotovo da mi se nikada ne desi da neko kaže
„Ovo je tačno ono ste se rekli, balansirajući
energetski sistem dok ste bili podešeni na problem i
zbog toga je eliminisan uzrok.“ Medjutim to jeste
ono što se stvarno desilo i to je tačno ono na čemu
sam proveo prethodnih pola sata objašnjavajući
auditorijumu šta se to desilo. To je jedina stvar koja
**Rečeno mi je da hipnotizujete ljude. Ovo je
se desila u proslednjih nekoliko minuta ljudima koji
veoma interesantno jer ja nemam nikakvo znanje iz su bili na pozornici i to je jedina stvar koja je dovela
do promene.
hipnoze, a takođe nemaju ljudi koji su dali takav
Nekada sam bio kritičan prema ljudima koji
razlog.
**Rečeno mi je da je to rezultat pozitivnog
su imali takve reakcije i smatrao sam ih
razmišljanja, mada oni nikada ranije nisu videli da neprijateljski raspoloženim, tvrdoglavim, ili glupim.
“Kako ne mogu da vide očigledno?“, razmišljao
pozitivno razmišljanje može da napravi ovu vrstu
sam. Ali tada sam shvatio da ljudi nisu bili
promena tako brzo.
neprijateljski raspoloženi, tvrdoglavi, ili glupi, jer
**Rečeno mi je da ljudi jednostavno žele da
ove reakcije su dolazile od ljudi sa veoma različitim
prevaziđu svoj problem, to je jednostavno slučaj
iskustvima i znanjima. To nije bilo vezano za
„moć uma nad materijom“. Zasto onda oni nisu
njihovo zanimanje, da li su vozači autobusa ili
prevazišli taj problem pre nego su došli na
doktori nauka. Neki od mojih najbližih prijatelja bi
pozornicu.
**Rečeno mi je da to neće trajati, jer nepostoji ništa jednostavno „objasnili“ ove zapanjujuće rezultate i
prokomentarisali da je proces pomalo „luckast“.
što je „brzo rešenje“, međutim, oni koriste lekove
Veoma često, čak i ljudi koji su doživeli
kao što je penicilin da brzo reše neki svoj problem.
**Rečeno mi je da tehnika tapkanja je ustvari način promene će to pripisati nečem drugom i to je obično
da se odvuče pažnja ljudi sa njihovog problema.
nešto poptuno nerelavantno, kao na primer nedavni
Ova izjava ignorise zahtev EFT da se ljudi mentalno zemljotres, ili povećanje plate koji su upravo dobili.
Ali, važno je napomenuti, oni ne poriču da se
podese na svoj problem dok koriste EFT . To je
upravo obrnuto od skretanja pažnje sa problema.
promena desila, ili da se desila dok su radili EFT.
Oni jednostavno nisu u mogućnosti da povežu to što
Sada pogledajte ono što je zaista fascinantno se desilo sa tehnikom tapkanja. To ne mogu da
kada se govori o ovome fenomenu... ni jedan od
povežu i to za njih nema logiku. Mora da postoji
datih razloga ne ukljucuje EFT . EFT je na neki
neko drugo objašnjenje. Dr Roger Kallahan, od kog
način isključen iz liste mogućnosti!!
sam ja dobio moje inicijalno znanje ove procedure,
Ovo je veoma čudna reakcija. Normalno bi naziva ovo APEX problem.
bilo pomisliti da će ljudi koji vide ovakve koristi
Ponovo želim da naglasim, ovo nije kritika,
početi da me bombarduju pitanjima kako ova
ali je veoma važno da se zapazi i razume, jer se
tehnika fukcioniše, tako da mogu bolje da razmeju
dešava veoma često. U stvari, većina ljudi to tako i
proces. Umesto toga, oni teže da ignorišu proces i
doživi i postoji velika verovatnoća da ste i vi
da nude druga objašnjenja. Oni me ne pitaju šta se medju njima.
desilo. Oni mi umesto toga govore šta se desilo.
I to je razlog zašto nam govorim o tome.
Ljudi posežu u svoju, uslovno rečeno, torbu Ako niste toga svesni, može vam se desiti da date
znanja i iskustva, i povezuju sa onim što su upravo
neko vaše „objašnjenje“ i okrenete vaša leđa ka
videli da se desilo sa onim što već „znaju“ da je
ulazu u emocionalnu slobodu i dugoročnim
istinito. EFT nije u toj torbi (bar za sada), tako da
koristima koje možete da postignete u svom životu.
13
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Drugi razlog za skepticizam je taj da EFT
izgleda čudno i to stvarno mislim, veoma, veoma
čudno. Ove tehnike će vas učiti da pričate sa sobom,
okrećete svoje oči, mumlate neku melodiju, da
tapkate po različitim delovima svoga tela. Ona ni u
najmanjoj meri ne podseća na psihologiju u smislu u
kom većina ljudi poznaje psihologiju i možda je
suviše van vašeg sistema verovanja. Medjutim,
jednom kada razumete logiku koja je u pozadini ove
tehnike, postaće vam sasvim očigledna i možda ćete
se i pitati zašto ovo nije otkriveno i ranije.
Sada kada smo i ovo rekli bilo bi interesantno dodati
i još nešto. Nije potrebno da verujete u ove tehnike
da bi one radile. Neki ljudi donesu pogrešan
zaključak da EFT daje rezultate zato što ljudi
jednostavno veruju u nju. Ovo je posebno čudan
zaključak, jer je obično učinjen od strane onih koji
su skeptični.
Činjenica je da ljudi retko veruju u ove
tehnike na samom početku Oni su gotovo uvek
skeptični, bar u nekoj meri. Uprkos uobičajenom
nedostatku verovanja kod početnika, ili onih koji su
prvi put izloženi EFT-u, rezultati koji se dobiju sa
EFT –om nisu umanjeni. Ljudi postižu poboljšanja
uprkos svom skepticizmu.
Istorija slučajeva
Kao dete sam bio ponešen igrom bezbola i
često sam sanjao kako igram centra za Njujorkške
Jenkije. Izvoditi udarac u kriketu je izgledalo toliko
jednostavno. Samo stojiš na mestu i udariš loptu
koja je bačena prema tebi.
Udaranje bezbol lopte je naravno veština
koja traži dosta iskustva da bi se to uradilo uspešno.
Što je lopta brža, bolje vidite krivine i postajete
bolji u toj vestini. Isti je slučaj i sa EFT.
Pamćenje mehaničkog dela EFT-a je veoma
jednostavno. Primena je toliko jednostavna da
možete postati uspešni sa mehaničkim delom
jednostavno nakon nekoliko pokušaja. Međutim,
ako želite zaista da savladate ovu veštinu, biće vam
potrebno marljivo izučavanje DVD seta EFT kursa,
kao i svih drugih DVD setova i primenjivanje
stečenog znanja na širokom spektru problema (kao
što je i veština bezbola), da bi usavršili vaše veštine.
Ukratko, trebaće vam više treninga i iskustva nego
ono što dobijete samo sa ovim priručnikom.
Možda najveća limitacija na koju ćete naići
sa primenom EFT-a je da nećete prepoznati koliko
mnogo u stvari možete da uradite sa njim. To je
jedan od razloga zašto ću vas tokom ovog kursa
preplaviti sa različitim istorijom slučajeva. Pronaći
ćete ih u ovome priručniku. Što je još važnije,
postoje sati slučajeva koji su zabeleženi na video
materijalu i još sati slučajeva na audi materijalu.
Ove DVD seanse su kritične za postizanje veštine
ovih tehnika zato što one doprinose da se EFT sa
napisanog papira prenese u stvarni život i da se
prikaže njegova efikasnost. Molio bih vas da ih
prostudirate do detalja. Oni su stvarni slučajevi...
radjeni sa stvarnim ljudima i stvarnim problemima...
Na taj način ćete proširiti svoje horizonte.
Bićete svedoci gde su ljudi prevazišli
probleme koji su trajali čitav njihov život, gotovo u
momentima, dok je za određene slučajeve bila
potrebna upornost. Čućete kako je EFT primenjen
na nekoliko emotivnih problema i čućete, dok
slušate audio snimke, problemi se gotovo tope.
Takodje ćete biti svedoci nekih delimičnih
oslobađanja koja se ne reše do kraja.Ukratko, ovi
audio materijali će Vam dati paletu stvarnog
iskustva koji je neophodna, ako želite da pređete sa
mehaničke upotrebe EFT na nivo njegove efikasne
upotrebe.
Još jedan razlog zašto hoću da vam
predstavim tako mnogo slučajeva, je zato što želim
da vas izložim što većem broju dramatičnih
promena koje su se desile primenom EFT-a, tako da
na kraju nema mogućnosti da uopšte budete
skeptični.
Čak i najokoreliji skeptici neće moći da se
odupru ovom obilju dokaza. EFT je sve ono što sam
rekao da jeste... i mnogo više.
Ponavljanje
Ja sam veliki pobornik ponavljanja. To je
najstariji i najčuveniji alat za učenje na našoj
planeti i ja ga neprestano koristim.
Što ste više izloženi nečemu, bolje ćete
naučiti. To je razlog zašto ćete me čuti da ove ideje
iznosim iz mnogo različitih uglova. Vraćaću se na
mnoge koncepte ponono i ponovo u ovome
priručniku, kao i u video, a i u audio materijalu.
14
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Ako vam dojadi da čujete ove ideje ponovo i
ponovo... budete zahvalni. To znači da ste ih naučili
tako dobro da su počele da vam budu pomalo
dosadne. To je neuporedivo bolje nego da ste
izloženi nekoj ideji samo jednom i da se one ne
ukorene u vašu memoriju. Zbog ogromne važnosti
ovih tehnika na kvalitet vaseg života, učinio bih
vam ogrmonu štetu ako ne bih ove ključne ideje
ponavljao po vise puta.
Znači... ponavljam Očekujte ponavljanje u
toku ovog kursa.
PS. Želim da vas podsetim našeg početnog
komentara da emotivno i energetsko oslobađanje
koje se desi koriščenjem EFT-a često rezultuje
dubokim fizičkim isceljenjima.
15
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Naučna pozadina EFT
Inženjerski pogled na psihologiju kao nauku –Telesni energetski sistem
Dr Kallahan-ovo prvo iskustvo
Otkrivajuća izjava – Koncept 100% postizanja
EFT je ubedljivo najfascinantnija i najefikasnija
Inženjerski pogled na psihologiju kao nauku tehnika na koju sam naišao, koja se koristi za lično
poboljšanje. Ime joj u potpunosti odgovara, Tehnika
Ovaj kurs je napisan od strane Stanford
Emotivne Slobode, jer zaista pruža oslobađanje od
inžinjera. Nisam psiholog sa dugačkom listom titula negativnih emocija.
ispred svog imena. Ljudi me zovu Gery, a ne doktor
Ali, počeo sam da idem ispred samog sebe.
taj i taj.
Želeo bih da odem unazad i objasnim važne
Ako razmisljate na komencionalan način, to momente u mom istraživanju, jer oni formiraju
vam može smetati. Na kraju krajeva, šta može jedan veoma bitnu osnovu na koju se bazira uvod u ovo
inženjer doprineti
genijalno otkriće.
polju psihologije.
Prvo, želeo bih da razumete da ja nikada
Fizičke nauke i umne
formalno nisam radio direktno u inženjerskoj struci
nauke deluju kao da
u kojoj sam se inicijalno edukovao. Uvek sam birao
nemaju ništa
profesije orijentisane na ljude i na ta način sam uvek
zajedničko. I to je
pratio moju strast da budem mentor za lična
istina.
dostignuća.
Ali još pre 40
Ali, to ne znači da nisam bio pod uticajem
godina sam shvatio da
svojih učenja u oblasti nauke. Zaista, moj trening i
kvalitet nečijeg života
učenje iz prošlosti me je doveo do mnogo korisnih
je u direktnoj vezi sa
tehnika u oblasti ličnih dostignuća. Vidite, biti
njegovim emocionalnim zdravljem. Emotivno
inženjer je veoma precizna nauka.Vrlo je praktična.
zdravlje je osnova svakog samopouzdanja, a
Dva plus dva mora biti jednako četiri. Postoji razlog
samopouzdanje je odskočna daska za postizanje bilo za sve. Logika vlada u razmišljaju svakog inženjera
čega u životu. Ovo, naravno, nije nova ideja.
.
Gotovo se svi slažu sa tim i svaka velika knjižara na
Tako, kada ja idem putem pronalaženja
odeljenju za samopomoć je preplavljena knjigama
načina da postignem lično poboljšanje, ja imam tu
na tu temu.
logiku iza sebe. Po meni svaka tehnika, svaki alat,
Većina ljudi prihvati ovu ideju i pročita neku uslovno rečeno mora da ima logiku iza sebe. Treba
knjigu, ili pohađa povremeno neki seminar, ali ja
da bude praktična, a treba da ima i naučnu osnovu.
sam to prihvatio veoma ozbiljno... veoma ozbiljno
Ukratko... ako nešto ne fukcioniše u stvarnom
Pošto sam znao da ću biti bar još nekoliko decenija životu i svetu, ja za to nisam zainteresovan.
na ovoj planeti, rešio sam da to napravim radosnim
I tako sam počeo da čitam knjige i pohadjam
iskustvom i za sebe i za druge. Tako sam krenuo na seminare iz psihologije. Moja logika mi je govorila
40- godišnje istraživanje da pronađem alatke i
da to tako treba. Ali, psihologija je bila zagonetka za
načine koji će pomoći ljudima u tom smislu.
mene. Tražio sam istu logiku i preciznost na koju
Pročitao sam sve te knjige (na stotine njih) i sam navikao kao inženjer, ali toga jednostavno nije
potrošio hiljade dolara na seminare i trake. Pratio
bilo. Nakon mnogih godina istraživanja psihologije,
sam svaku informaciju sa entuzijazmom novinskog mogu sa sigurnošću da tvrdim da nauka
reportera u potrazi za „velikom pričom“. Pričao sam inžinjerstva i nauka psihologije nemaju ni malo
sa psihijatrima, psiholozima i psihoterapeutima svih sličnosti jedna sa drugom.
vrsta da bih pronašao šta je ono što je efikasno. I
16
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Na prvi pogled, psihologija deluje veoma
naučno. Postoje laboratorije na gotovo svakom
velikom Univerzitetu Amerike, koje su posebno
posvećene istraživanju psiholoških problema.
Mnoge teorije su postavljene i rigorozno testirane.
Rade se „kontrolisana“ istraživanja da bi se
obezbedilo da ono što se dobije kao rezultat je
tačno. Ove studije tada formiraju osnovu za masu
različitih profesionalnih dokumenata napisanih od
strane najpriznatijih praktičara u toj oblasti. To sve
deluje veoma impresivno i u mnogo čemu jeste.
Sva ova istraživanja doprinose da se otkriju
mnogi važni aspekti našeg procesa razmišljanja i
ponašanja. Oni se efikasno koriste u prodaji i
reklamiranju i u mnogim drugim oblastima. Ali,
velika većina njih učini veoma malo da pomogne
ljudima da postignu brzo dugotrajno
oslobađanje od njihovih emotivnih problema.
Znam da ovo zvuči pomalo irelevantno i nije
mi namera da bilo šta omalovažim. Po mojim
inženjerskim standardima, ova izjava je veoma
tačna. Postoje neki izuzeci, naravno, ali velika
većina konvecionalnih tehnika imaju veoma slabe
rezultate.
Molim vas shvatite da ovo nije kritika
psihoterapeutima. Smatram da mnogi oni koji se
bave tom profesijom su medju najposvećenijim
ljudima na našoj planeti i mnoge od njih računam
kao lične prijatelje. Oni su veoma brižni i zaista
vode puno računa o svojim pacijentima. Često rade
više sati nego što im je radno vreme. I stalno traže
nove načine kako da postignu što bolji rezultat sa
svojim pacijentima. EFT je nova tehnika i dodatak
onoga što već koriste, a sadrži izraženu naučnu
komponentu. Ta naučna komponenta će zadovoljiti i
najokorelije inžinjere. Ova tehnika će poboljšati
rad svakog terapeuta.
Neki ljudi prolaze terapiju mesecima, ili
godinama, da bi se oslobodili svojih strahova, besa,
osećaja krivice, preterane tuge, depresije,
traumatskih sećanja, itd. i ne napreduju mnogo, ili
čak uopšte ne napreduju. Promene terapeuta u nadi
da će neko drugi imati “odgovor“ za njih. Rezultati
su često isti. Tada ponovo promene... i ponovo... i
ponovo. Potroše pare, potroše vreme. Prolaze kroz
emotivno teške seanse. Čak i ako se nešto pozitivno
promeni kod ovih ljudi, to nisu velike promene.
To izaziva u meni osećaj znatiželje. Po meni,
postoji nešto očigledno pogrešno sa metodama koje
se koriste, jer, prvo, one ne deluju, barem ne po
mojim standardima i drugo, bolno su spore. Zato
sam pitao terapeute i pacijente “Zašto je potrebno
toliko dugo da se postigne tako malo?” Odogovor
je, naravno, bio različit, ali uglavnom se svodio na
nešto od sledećeg …
“ Pa problem je duboko ukorenjen” , ili
“To je duboki ožiljak”, ili
“Ne znamo sa sigurnošću, ali ovde se radi sa
misterijama uma”
Moj inženjerski um je trenutno odbacio
ovakvke odgovore, jer ih doživljava kao pogodan
način da objasne i racionalizuju metode za koji,
jednostavno, nisu dovoljno efikasne. Ali, za mnoge
ljude ovo zvuči dovoljno dobro. Zvuči, razumno i
tako su one bile prihvaćene i nastavljene. Pored
toga, šta se drugo moglo učiniti? Pravi odgovor
zaista nije bio na raspolaganju.
I ne želim da kažem da niko ne dobije bilo
kakvu pomoć ili poboljšanje ovom terapijom. To
neki tačno. Neki dobiju. Ali uopšteno, to je među
najsporijim, najneefikasnijim naukama na našoj
planeti.
Ja, kao inženjer, prihvatam samo onu naučnu
laboratoriju u stvarnom svetu gde postoji jedan
kriterijum kada se meri vrednost odredjene
psihološke teorije. Taj kriterijum je... da li je
efikasan za klijenta?
Kada, na primer, inženjer dizajnira
kompjuter, bitno je da on radi i da zaista radi
perfektno. U suprotnom, potrošači će ga vratiti istog
trenutka nazad , tražiti povraćaj para, pa čak i
možda poslati pismo nezadovoljstva tamo gde su ga
kupili. U emotivnom zdravlju, medjutim, ako neki
novi metod deluje da je povremeno efikasan (i sve
dok nije suviše radikalan), često je proglašen kao
prodor, kao veliki pomak i onaj koji je otkrio metod
postaje bogat pišuci knjige i držeći predavanja.
Interesantno... ali to je ono što se dešava.
U ranim godinama moga istraživanja za
metodama koje mogu da pomognu lično poboljšanje
i razvoj, čak sam razmišljao da studiram
psihologiju. I što sam više bio izložen toj oblasti,
sve više sam dolazio do zaključka da mi to uopšte
17
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
ne bi išlo u korist. Zašto? Zato što bih trebao da
učim o metodama koje ne fukcionišu... barem ne
po mojim standardima.
Nisam mogao da vidim vrednost prolaska
kroz kompletno školovanje i učenje nečega što po
meni je imalo sumnjičavu vrednost. Možda je
paradoksalno, ali verujem da bi me to odvuklo od
mog stvarnog cilja pronalaženja načina da
pomognem lični razvoj efikasnim metodama.
Kako su godine prolazile, pronalazio sam
liste korisnih načina i alata koji sam koristio sebe i
učio druge. Ni jedan od tih načina nije odlazio iz
knjiga iz oblasti psihologije. Svi su bili dobro
prihvaćeni i efikasni kada su se pravilno primenili.
Jedna od metoda koja se pokazala veoma
korisnom je neurolingvističko programiranje,
(poznato pod nazivom NLP). Predao sam se tome i
postao veoma efikasan u njegovom korisćenju.
Postao sam NLP Master Terapeut i pomogao sam
mnogim ljudima. Preporučujem svakom ko je
zainteresovan za lično poboljšanje i razvoj da prouči
i NLP.
Tada je moje istraživanje za pouzdanim
metodom za lični razvoj postiglo ogroman skok na
sledeći nivo. Čuo sam za psihologa u Južnoj
Kaliforniji , Dr Roger Callahan-a, koji je pomogao
ljudima da se oslobode intezivnih strahova (fobija) u
roku od minuta. I obzirom da sam toliko
zainteresovan za ovu oblast, odmah sam ga pozvao
i raspitao se za metodu. Rekao mi je da ovaj metod
nije samo ograničen na fobije. Može da se primeni
za sve negativne emocije.
To uključuje depresiju, osećaj krivice, besa,
preteranu tugu, posle traumatski stres i bilo koju
drugu negativnu emociju koju možete zamisliti.
Nadalje, za izvodjenje ovog metoda obično su
potrebni minuti i rezultat je obično trajan.
U jednu ruku bio sam oduševljen ovim
tvrdnjama, ali u drugu ruku moram da priznam da
sam imao prilično veliku dozu skepticizma. Ove
izjave su zvučale suviše grandiozno... čak i za mene.
Ali i dalje sam ga slušao. Tada mi je rekao da se
metod sastoji od tapkanja vrhovima prstiju na
krajeve energetksih meridijana tela.
“Mislite meridijani kao u akupunkturi”, rekao sam.
“Tačno!” on je odgovorio
“Hmm…”,pomislio sam “to je malo suviše”.
I tako ja pričam sa doktorom nauka koji pravi
iznenađujuće izjave pokušavajući da objasni sve to
terminima tajanstvenog elektriciteta koji cirkuliše
kroz naše telo.
Prihologija i elektricitet su za mene suviše odvojeni
jedno od drugog, ali ipak sam kupio neke od
njegovih videa da bih mogao da vidim odredjene
demonstracije . Bio sam zapanjen onim što sam
video. Jednostavno i očigledno, ljudi su se rešavali
najintezivnijih emocija i to su postizali u
momentima i... rezultati su bili dugotrajni.
Ja nigde nisam video ništa slično
tome….nigde.
Nigde nisam video vezu između emocija i
energetskog sistema tela. Ali, imao sam utisak da
ima u tome nešto sa naučnom pozadinom. Možda
sam trebao da pronađem naučni pristup psihologji. I
zaista to je ono što sam i pronašao. Pravi uzrok
negativnih emocija na kraju je ispao da nije ono što
svi misle da jeste. To nije ono što svi psiholozi
traže. Zato i nisu našli. Tražili su na pogrešnom
mestu. Uzrok svih negativnih emocija je u
energetskom sistemu tela. I veoma je važno
razumeti ovaj concept iz drugojačijeg ugla... čak
iako to zvuči pomalo čudno.
Dokaz je u rezultatima .Po meni, jedina
laboratorija koja zaista može da se prizna je stvarni
svet i to je ono gde se ova tehnika potvrđuje.
Videćete to ponovo i ponovo kroz snimke uživo,
koji su uključeni u ovaj kurs. Brzina, efikasnost i
trajnost ove tehnike je daleko ispred bilo čega na šta
sam naišao tokom 40 godina intezivnog istraživanja.
Ovo otkriće je pokretačka snaga EFT-a. Bez
nje, ovaj kurs ne bi postojao. Da bi bolje izgradili
vaše razumevanje, potrebno je da se malo
fokusiramo na taj vitalan energetski sistem.
Energetski sistem tela
Naša tela su u suštini energetske prirode.
Svaki početni kurs iz anatomije to pokriva.
Protrljate vaša stopala preko tepiha i zatim dotaknite
neki predmet napravljen od metala. Ponekad možete
i da vidite statični elektricitet koji se oslobodi iz
vaših vrhova prstiju. Ovo ne bi bilo moguće ukoliko
vaše telo ne bi bilo električne prirode.
18
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Ako dotaknete vruć šporet osetićete
velike promene u vašem emotivnom i fizičkom
trenutačno bol, zato što se on prenosi električnim
zdravlju. Ove promene ne bi mogle da se dese da ne
impulsom preko nervnog sistema do vašeg mozga.
postoji energetski sistem.
Bol putuje brzinom elektriciteta i to je razlog zašto
Zapadna medicinska nauka teži da se
ga osetite tako brzo. Električne poruke se stalno
fokusira na hemijsku prirodu tela i nije obratila
šalju kroz vaše telo da bi ga informisalo o onome što mnogo pažnje na ove tanane, ali veoma moćne
se oko njega dešava. Bez ovog energetskog toka ne energetske tokove sve do zadnjih godina. Medjutim,
biste bili u mogućnosti da vidite, osetite, okusite, ili one postoje i privlače sve više različite grupe
omirišete bilo šta.
istraživača. Možete pročitati nešto od sledećih
Još jedan
radova da bi saznali više detalja :
očigledan dokaz vezan za
postojanje eletriciteta
**Becker, Robert O. and Selden, Gary
Električna priroda tela
(energije) u telu su
**Becker, Robert O. Crosscurrents. Tarcher, NY,
elektroencefalogram
1992
(EEG) i
**Burr, H.S. Genetski nacrt za besmrtnost:
elektrokardiogramom
električne
šeme života. Neville Spearman,
(EKG).
London, 1972
EEG beleži električne aktivnosti mozga, a EKG
beleži električne aktivnosti srca. Ovi uredjaji se
**Nordenstrom, B. Biološki bliski električni krugovi:
koriste u medicinskoj nauci decenijama i videli ste
ih sigurno u televizijskim serijama kada su umirući klinički i eksperimentalni i teorijski dokazi za
dodatan cirkulatoran sistem
pacijenti prikačeni na njih u bolnicama. Kada na
Nordic, Stockholm, 1983.
ekranu prestane da se čuje “bip bip” zvuk, pacijent
je umro.
Rastući broj zdravstvenih radnika pronalazi
Ovi električni sistemi su vitalni za naše
načine da koristi vitalni energetski sistem da
fizičko zdravlje. Šta očeglednije nam treba od
pomogne fizičko isceljenje. Akupunktura, masaža i
ovoga? Kada energija prestane da teče kroz telo...
hiropraktika su samo neke od njih. Police mnogih
tada smo mrtvi. Pitajte vašeg doktora o tome. Niko
knjižara su prepune knjiga na temu tehnika
vam to ne poriče.
energetskih meridijana za promovisanje dobrog
U stvari civilizacija to zna vec
fizičkog zdravlja.
milenijumima. Odprilike pre 5.000 miliona godina
Kinezi su otkrili kompleksan sistem energetskih
Dr Callahan-ov prvi eksperiment
kola koja prolaze kroz naše telo. Ova energetska
kola... ili meridijani, kao što se zovu... su osnova
Moćna pozadina EFT se nije razvila na isti
istočnjačke zdravstvene prakse i formiraju osnovu
način kao i mnoga druga otkrića. To znaci, nije
moderne akupunkture , akroprosure i širokog
kreirana u laboratiji, a zatim testirana uživo. Umesto
spektra drugih isceliteljskih tehnika.
toga zapanjujući događaj u stvarnom životu je
Ova energija prolazi kroz telo i nevidljiva je
ukazao na ovo otkriće. Sledi priča:
oku. Ne može se videti bez specifične tehničke
1980. godine Dr. Roger Callahan je radio sa svojom
opreme. Po istoj analogji, ne možete videti ni
pacijentkinjom Mary koja je imala intezivnu fobiju
električne tokove kroz televizor koji radi. Znate da
od vode. Ona je patila od čestih glavobolja i
su tu zato što radi. Zvukovi i slike su sigurno dokaz
zastrašujućih mora i sve je to bilo vezano za njen
da energetski tok postoji.
strah od vode.
Na isti način EFT nam daje očigledan dokaz
Dr. Roger Callahan je pokušao godinu i po
da energetski tokovi postoje u okviru vašeg tela, jer
dana da joj pomogne konvencionalnim metodama i
postižu efekte koji nam daju do znanja da je
nisu se mnogo pomerili od početka.
prisutna. Jednostavno tapkanje u blizini krajeva
energetskih meridijana će dovesti do toga da osetite
19
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
I onda je jednoga dana izašao iz normi
psihoterapeutskog razmišljanja. Iz čiste radoznalosti
on je proučavao energetskis istem tela i odlučio da
tapka vrhovima prstiju iznad njenih očiju (gde se
nalazi krajevi stomačnog meridijana). Razlog za to
je bila njena pritužba za određenu nelagodnost u
stomaku.
Na njegovo iznenađenje, ona je izjavila da je
njena fobija od vode nestala i požurila je prema
obližnjem bazenu i počela da prska vodu u svoje
lice bez ikakvog straha, bez glavobolje. Sve je
nestalo, uključujući i noćne more i nikada se više
nije vratilo. Ona je bila totalno oslobođena od svoje
fobije od vode. Rezultati kao ovaj su veoma retki u
oblasti psihoterapije... ali su sasvim učestali sa EFT.
zato što je konvencionalna terapija bazirana na vezi
izmedju traumatskih memorija i negativnih emocija.
U nekim krugovima prihvaćena je praksa da
se „tretira memorija“ i da se u tom procesu traži od
klijenta da ponovo preživljava neke bolne emotivne
događaje. Nasuprot tome, EFT poštuje sećanja,
memorije ali deluje na pravi uzrok... na poremecaj u
energetskom delu tela.
Zovu me ljudi širom zemlje, za pomoć preko
telefona. Bez toga da ih pitam, oni kreću da mi
pričaju u detalje priču o svojim prošlim traumama.
To je zbog toga što pogrešno veruju da treba da
znam sve detalje dogadjaja da bi im pomogao. Za
njih ove memorije, odnosno sećanja su uzrok
njihovih problema.
Imam duboku potrebu da pomognem
ljudima koji nepotrebno nose sa sobom sve
Izjava otkrića
memorije sa negativnim emotivnim nabojem. To je
I dok imate prethodno rečeno na umu, dajemo vam razlog zašto sam i kreirao ovaj kurs. Ljudima uvek
ovde suštinu EFT-a. Vraćaćemo se na nju ubuduće i deluje čudno kada im kažu da ne moraju ponovo da
preživljavaju bolne detalje dogadjaja da bi im EFT
zvaćemo je “Izjava otkrića“.
bio od pomoći. Ova sećanja mogu da doprinesu
neželjenim emocijama (videćete kasnije kako), ali
one nisu direktan uzrok. Prema tome, nije potrebno
provoditi vreme tako što ćemo se bolno zadržavati
na njima. To je nepotrebno činiti.
Na ovaj način se postiže relativno mala
količina emotivne patnje kada se radi sa EFT-em.
On je relativno bezbolan. Bićete pitani da se na
Hajde da to sada primenimo na fobiju vode u
kratko prisetite vašeg problema (tu može da se javi
slučaju Mary. Dok je ona osećala strah, energetski
odredjena nelagodnost), ali to je sve. Nema potrebe
tokovi koji su prolazili kroz njen stomačni meridijan da preživljavate bol. U stvati, kod EFT rada,
su bili poremećeni. Ta energetska neravnoteža je
mrštimo se na prouzrokovanje produženih
ono što je uzrokovalo njen emotivni intezitet. To
emotivnih nelagodnosti. Ovo je samo jedan od
tapkanje ispod njenih očiju je slalo impulse kroz
primera gde je EFT radikalno drugačiji od
meridijan i regulisalo je poremećaj, izbalansiralo je konvencionalnih metoda.
energetski tok. Kada su energetski meridijani postali
Kao dalja pomoć vašem učenju, možda bi
izbalansirani, tada je emotivni intezitet... strah...
bilo od koristi da uporedimo energetski tok u vašem
nestao. I u okviru toga se nalazi ono što je
telu sa onim koji se dešava u televizoru. Sve dok
najmoćnije što ćete ikada naučiti vezano za
elektricitet teče normalno kroz televizor, zvuk i slika
neželjene emocije. One su prouzrokovane
su jasni. Ali, šta bi se
energetskim poremećajem.
desilo ako biste skinuli
Hajde sada da istražimo otkrivajuću izjavu u zadnji poklopac
malo više detalja.
televizora i gurnuli u
Prvo obratite pažnju šta ona ne kaže. Ona ne kaže da njega šrafciger-odvrtač
su negativne emocije prouzrokovane sećanjem na
medju sve te električne
prošli traumatski dogadjaj. Ovo je važno prepoznati špagete? Sasvim je
očigledno da biste
20
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
poremetili i preusmerili električne tokove i
električni „zzzzzt“ bi se desio unutar njega. Zvuk i
slika bi postali čudni i televizor bi doživeo jednu
verziju „negativnih emocija“.
Na isti način, kada naš energetski sistem
postane neuravnotežen, mi unutar nas doživljavamo
efekat kao taj električni „zzzzzt“. Kada ispravimo
„zzzzzt“ (tapkanjem - nekad je potrebna u
umetnička veština - obrati pažnju na snimak) i
negativne emocije će nestati. To je jednostavno
tako. Veoma sam svestan toga koliko čudno to može
da zvuči i koliko je teško u to da se poveruje... bar
za početak. Ni ja ne bi verovao u to da nisam imao
prilike da vidim mnoge čudesne promene u ljudima
nakon primene ovih tehnika.
Medjukorak... nedostajuci deo. Jednom
kada to prihvatite... jednom kada sebi „dozvolite“ da
to prihvatite... njegova logika ne može više da se
porekne. Postaje sasvim očigledno i počinjete da
vidite sve nedostatke drugih metoda.
Na primer, metod „tretiranja memorije“ ,
koji je gore pomenut, postaje napadno pogrešan u
svetlu ovih otkrića Ovaj metod pretpostavlja da je
memorija neke traume direktan uzrok emotivnog
poremećaja. Nije. Postoji medjukorak... nedostajući
deo... izmedju memorije i emotivnog poremećaja.
Taj medjukorak je, naravno, poremećaj u telesnom
energetskom sistemu. To je taj poremećaj, taj
„zzzzzt“ koji je direktan uzrok tom emotivnom
poremećaju. Ovo je grafički prikazano na slici
ispod.
da jasno preživi stresni događaj, dovodi do još
većeg poremećaja u energetskom sistemu. A to
Obratite pažnju da ukoliko se korak 2, međukorak,
znači više bola, ne manje. To veoma često može
ne desi tada je korak 3 nemoguć. Drugim rečima...
dovesti do pogoršanja problema. Ukoliko se radi na
ako sećanje ne uzrokuje poremećaj u telesnom
koraku 2, umesto na korku 1, tada će se javiti
energetskom sistemu tada se negativne emocije
relativno malo bola. Energetski sistem će se
ne mogu desiti.
To je razlog zašto nekim ljudima smetaju
izbalansirati (sa odgovarajućim tapkanjem) i doći
njihove emocije, a drugima ne. Razlog tome je da
će do unutrašnjeg smirenja koje će zameniti
kod nekih ljudi postoji tendencija da im energetski
negativne emocije. I rezulatat bi bio brzo
sistem postane neuravnotežen pod uticajem takvih
oslobadjanje, zato što se radilo na pravom uzroku.
sećanja, dok kod drugih ne postoji.
Ovo se stalno dešava sa upotrebom EFT-a.
I kada imate ovo na umu veoma je lako da
A sada se vratimo ponovo na izjavu otkrića.
vidite kako metod “tretiranja memorije“ ne postiže
Obratite pažnju da je u nju sve uključeno. Ona kaže
rezultate. On se fokusira na korak 1, a gnoriše korak „uzrok svih negativnih emocija je poremećaj u
2.
energetskom telesnom sistemu tela“. Ovo uključuje
To je zašto neki ljudi teže da se osećaju još
strahove, fobije, bes, preteranu tugu, aksioznost,
gore kada kovencionalna psihologija deluje na
depresiju, traumatska sećanja, posle traumatske
njihovo sećanje, a ne na uzrok (na energetski
stresove, brige, osećaj krivice, sve limitirajuće
poremećaj). Rad na koraku 1, gde se traži od nekoga emocije u sportu, biznisu, ili u umetnosti. Ovo je
21
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
veoma sveobuhvatna lista i pokriva gotovo svaku
restriktirajuću emociju koju možemo doživeti.
Drugim rečima, ovo znači da sve ove negativne
emocije imaju isti uzrok... električni „zzzzzt“ u
telu. To takođe znači... da one sve mogu da se
oslobode na sličan način. Na ovaj način preterana
tuga ima u suštiti isti osnovni uzrok kao i trauma,
osećaj krivice, strah ili slabiji rezultat bezbol igrača.
Znači, isti opšti metod može da se koristi za sve ove
probleme. Ova ideja „jednog uzroka“ je ujedno i
blagoslov za sve one koji su u profesiji mentalnog
zdravlja. Oni su navikli na bezbrojna stalno
menjajuća brojna objašnjenja za naizgled bezbrojne
emotivne brige njihovih klijenata. Kada nauče da
postoji samo jedan uzrok, to znatno pojednostavljuje
njihov trud.
Da li se može dijagnostikovati energetska
neravnoteža? Da, prisustvo bilo kakve energetske
neravnoteže može biti otkriveno koristeći se
jedinstvenom dijagnostičkom tehnikom zvanom
testiranje mišića. Svako ko je ovladao veštinom ovih
tehnika može precizno odrediti koji energetski
meridijani su van balansa i na taj način bi znali
tačno gde da tapkaju. Bar tako kaže teorija. Treba da
znate da testiranje mišića traži dosta praktičnog rada
i veoma je mali broj terapeuta koji zaista savladaju
tu veštinu u potpunosti.
Za kraj o dijagnostikovanju. Ne morate da
znate ništa o dijagnostici da bi imali uspeh sa EFTom. To je moj doprinos ovom otkriću. EFT je
veoma efikasan i bez dijagnosticiranja. Ovo ne znači
da sposobnost dijagnoze nije važna. U stvari, ja
podučavam jednu elegantnu verziju
dijagnosticiranja u jednom našem DVD setu.
„Koraci da postanete odličan terapeut“
Za profesionalne terapeute, posebno za one koji rade
sa klinički poremećenim pacijentima, važno je da
naprave i ovaj ekstra korak.
Medjutim, naš „100% pokrivajući koncept“
(koji je nadalje opisan) deluje zadivljujuće kao
zamena. Dijagnoza nije neophodna za većinu
problema sa većinom klijenata.
„zzzzzt“ negde iznutra... i želite da to popravite.
Sada, nadalje, pretpostavite da vaš majstor za
popravku televizora nema alat sa kojim bi
dijagnostikovao problem. On nema način da
ustanovi da li vam je potreban neki veliki deo, važan
deo, kao sto je nova cev za sliku, ili nešto malo kao
što je kondenzator. Kako će on tada da popravi vaš
televizor?
Ovde je odgovor: Da bi popravio vaš
televizor... on pokrije sve što je moguć problem baš kako jedan automehaničar napravi generalni
remont celog motora. Tako će vaš TV majstor
zameniti svaki električni deo koji može da vidi. Cev
za sliku, otpornike, sve žice, sve što postoji i na taj
način će u suštini uraditi mnogo što sta što nije
potrebno. Važno pitanje ovde je, “da li on ima
izgleda da reši postoječi problem?“ U suštini pošto
će sve zameniti šanse da reši problem su 100%.
Naravno. U stvari, pošto će zamenuti gotovo sve,
njegove su šanse da ga popravi 100%.
Ovaj princip generalnog remonta bi bio
ograničavajuće pomoći ako bi televizor bio lociran u
delu sa slabom recepcijom gde postoje različiti
uticaji. Ali, to se obično dešava. Istovremeno treba
reći da postoji mali broj ljudi (manje od 5%) koji
imaju energetski sistem koji je pod uticajem
određenih tipova alergijskih reakcija. Na tu temu
ćemo razgovarati nešto malo kasnije
Osnovni recept: Koncept 100%
pokrivenosti, ili generalnog remonta, uklanja
potrebu za dijagnozom. Praktično, mi uradimo
mnogo više nego što treba. Koristimo proces koji
zapamtimo i koji se zove osnovni recept, koji
primenjujemo kroz dovoljno tapkajućih procedura
da bi praktično pokrili ceo energetski sistem. Na
ovaj način, naše šanse za rešenje specifičnog
energetskog poremećaja ili „zzzzzt“, su veoma
povećane čak i kada nemamo nikakve mogućnosti
da dijagnostikujemo.
Jedina razlika između majstora za televizor i
EFT je da naš generalni remont traje samo nekoliko
minuta, ne danima. Zbog toga je veoma praktičan
pristup.
Koncept 100% pokrivenosti, ili generalnog
Koncept 100% pokrivenosti
remonta, traži da tapkate krajeve mnogih
Da biste razumeli kako ovo deluje, hajde da energetskih meridijana bez toga da znate koji od
njih ima poremećaje. Na ovaj način vi ćete tapkati i
se vratimo na našu analogiju televizora.
Pretpostavimo da je vaša TV slika nejasna... postoji više nego što treba. Takpaćete na neke meridijane u
22
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
kojima energija normalno teče. Možete se pitati da li
to može da učini neku štetu. Odogovor je NE. Ova
„totalna pokrivenost“ , kao što se dešava u EFT, ima
isti efekat kao, na primer, kada bi se zamenilo više
delova u televizoru nego što treba. Ne bi došlo ni do
kakve štete u televizoru... ali sigurno biste popravili
ono što nije valjalo.
Dosadašnji zaključak : do sada smo pokrili
neke bazične osnove i diskutovali šta se može
očekivati. Takodje smo razgovarali o naučnoj
pozadini ove tehnike i naučili da je “uzrok svih
negativnih emocija poremećaj u energetskom
sistemu tela“. Ovo je radikalno novo otkriće i
zahteva način razmišljanja van normalnih granica da
bi se zaista mogla ceniti njegova vrednost.
Takodje, naučili smo da dijagnostikovanje
energetske neravnoteže može biti važno, ali nije
praktično i nije neophodno da se nauči u ovom
kursu. Na svu sreću, dijagnostikovanje se može
izbeći u velikoj većini slučajeva korišćenjem
koncepta 100% pokrivenosti, ili generalnog
remonta.
Ovaj koncept 100% pokrivenosti zahteva da
se zapamti procedura tapkanja. Ova procedura je
osnovni deo EFTa i kada se o tome govori, misli se
na osnovni recept. To je vaš primarni alat i „najbolji
prijatelj“ za postizanje emocionalne slobode. Sada
imate neophodnu podlogu da cenite njegovu moć. U
sledećem poglavlju ćemo govoriti o osnovnom
receptu.
PS: Podsećamo vas na naše početne komentare, da
emotivna i energetska oslobadjanja koja dobijamo
sa EFT –em često rezultiraju dubokim fizickim
isceljenjima.
23
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Osnovni Recept
Kao pravljenje kolača – Postavka
Sekvenca – Procedura 9 Gamut – Sekvenca (ponovo)
Podsetna fraza – Podešavanje za sledeći krug
Kao pravljenje kolača
Krajnji cilj ovog kursa je da vas opremi sa
jednostavnim receptom za proširenje vaše
emoticionale slobode. Ja to zovem osnovni recept i
naredne strane su posvećene njegovom razvoju.
Svaki recept ima
određene sastojke koji
moraju biti dodati
određenim redosledom..
Ako na primer pečete
kolač, morate koristiti
šećer, a ne biber i morate
dodati šećer pre nego što
testo stavite u rernu.
U suprotnom…nema kolača.
Osnovni recept nije izuzetak. Svaki sastojak
mora da se izvede vrlo precizno, kako je opisano, i
mora biti uveden u određenom redosledu. U
suprotnom…nema rezultata.
Iako ću ići u detalje kod opisavanja ovog
recepta, on je u suštini veoma jednostavan i lak da
se izvede. Jednom kada ga zapamtite, svaki krug
može da se izvede u roku jednog minuta.
Trebaće vremena, naravno, ali nakon nekoliko
pokušaja ceo proces đe postati toliko blizak da ćete
moći ispeći svoj kolač emotivne slobode i u snu.
Tada ćete već uveliko biti na putu da vladate
tehnikom emocionalne slobode i uživate sve
dobrobiti koje to donosi.
Dozvolite da ovde dodam da postoje i
određene skraćenice koje su opisane u delu II ovog
priručnika, a na videu #1 dela II. Ovde opisujem
pun osnovni recept, jer on pruža važnu osnovu za
ceo proces. Medjutim, iskusan praktičar će možda
koristiti skraćenice, jer to može da skrati vreme rada
sa klijentom bar upola.
Pun osnovni recept se sastoji od četiri
sastojka…od njih su dva identična. Sastojci su:
1.
2.
3.
4.
Postavka
Sekvenca
Procedura 9 Gamut
Sekvenca
Svaki od njih ćemo detaljno opisati.
Sastojci #1… Postavka
Primenjivanje osnovnog recepta je kao
kuglanje. U kuglanju postoji mašina koja postavlja
sve kegle, tako što ih podigne i rasporedi u
perfektan raspored na kraju trake za kuglanje.
Jednom kada je ovo “postavljanje” urađeno, sve što
treba da uradite je da otkotrljate loptu duž trake i
oborite kegle.
Na sličan način i osnovni recept počinje sa
“postavljanjem” vašeg energetskog sistema kao da
se radi o setu kegli za kuglanje. Ova rutina (koja se
zove postavka) je ključna za ceo proces i priprema
energetski sitem tako da osnovni recept ( kugla za
kuglanje) može da obavi svoj zadatak.
Vaš energetski sistem naravno nije set kegli. To
je set suptilnih električnih kola. Predstavljam vam
ovu analogiju kuglanja samo da bi dobili osećaj
namene i potrebe za postavku, a to je da ...
obezbedimo da je vaš energetski sitem pravilno
orijetisan pre nego što pokušate da uklonite
njegove poremećaje.
Vaš električni sistem je podložan nekoj formi
električne smetnje koja može da blokira
balansirajuci uticaj ovih procedura tapkanja. Kada
su prisutne, ove smetajuće blokade moraju biti
uklonjene, ili osnovni recept neće funkcionisati.
Tehnički govoreći, ova električna smetnja ima
formu obrnutosti polariteta u vašem energetskom
sistema. Ovo nije isto što i energetski poremećaj
koji uzrokuju vaše negativne emocije.
Još jedna analogija može biti od koristi.
Zamislite mali ručni kasetofon. Kao i svi slični
24
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
uredjaji i ovaj treba baterije da bi
moramo korigovati psihološku obrnutost ako
radio, a isto tako je važno da su
želimo da osnovni recept deluje.
te baterije pravilno postavljene.
Da bi bili 100% sigurni da smo se rešili tog
Sigurno ste primetili da baterije
problema, uradićemo korekciju psiholoske
imaju + i – na sebi. Ove oznake
obrnutosti čak i ako ona možda nije prisutna. To
naznačavaju njihov polaritet.
traje svega 8-10 sekundi, tako da ako i nije prisutna,
Ako postavite + i – oznake
nema nikakve štete što je uradjena. Ukoliko je
prema uputstvu, tada elektricitet
prisutna, ogromna prepreka koja je na putu vaseg
normalno teče i kasetofon radi
uspeha će biti otklonjena.
dobro.
Kada je već reč o tome, evo kako radimo
Ali, šta se dešava ako stavite baterije
postavku. Sastoji se iz dva dela:
naopako? Pokušajte to nekom prilikom. Kasetofon
neće raditi. Izgledaće vam kao da nema baterija u
1. ponavljate afirmaciju 3 puta dok…
njemu. To se isto desi kada je obrnutost polariteta
2. trljate “bolnu tačku” ili alternativno tapkate
prisutna u vašem energetskom sistemu. To je isto
“karate udarac” tačku (to će uskoro biti
kao kada su baterije postavljene obrnuto. Ne mislim
objašnjeno).
time da tada ne funkcionišete uopšte, da ste mrtvi…
ali vaš napredak je zaustavljen u nekim oblastima.
Afirmacije
Ova obrnutost polariteta ima i svoje
zvanično ime. Zove se psihološka obrnutost i
Obzirom da su uzrok psihološke obrnutosti
predstavlja fascinantno otkriće sa širokim spektrom negativne misli, ne bi trebalo da je nikakvo
primena u svim oblastima isceljenja i ličnih
iznanadjenje da njegova korekcija uključuje
neutralizirajuću afirmaciju. Evo primera:
dostignuća.
To je razlog zašto su neke bolesti hronične i
vrlo slabo reaguju na konvencionalne tretmane. To
Iako imam ovaj__________________,
je, takodje, razlog zašto neki ljudi imaju velikih
ja duboko i u potpunosti prihvatam sebe.
teškoća sa smanjivanjem težine ili prestankom
korišćenja zavisnih supstanci. To je bukvalno uzrok
Prazan prostor se popuni sa kratkim opisom
samosabotiranja. Ceo kurs može biti posvećen
onga što želite da korigujete, ili što je problem.
njegovoj primeni i to je više obrađeno u delu II ovog Slede neki primeri.
kursa.
Za sada nam samo treba da znamo neke
**Iako imam ovaj strah od držanja govora pred
osnovne stvari o psihološkoj obrnutosi koje se
javnošću, ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
odnose na EFT i … što je jos važnije… kako da to
**Iako imam ovu glavobolju, ja duboko i potpuno
korigujemo.
prihvatam sebe.
Psiholoska obrnutost je uzrokovana
**Iako imam ovaj bes prema mom ocu, ja duboko i
samouništavajućim negativnim mislima koje su
potpuno prihvatam sebe.
često na podsvesnom nivou i samim tim van vaše
**Iako imam ovo sećanje iz rata, ja duboko i
svesti. U proseku to se javlja u oko 40% slučajeva.
potpuno prihvatam sebe.
Kod nekih ljudi taj procenat je vrlo mali (to je
**Iako imam ovu ukočenost u mom vratu, ja duboko
retko), dok ima onih koji su uglavnom pod tim
i potpuno prihvatam sebe.
uticajem (takodje retko). Većima ljudi je negde
**Iako imam ove noćne more, ja duboko i potpuno
izmedju tih ekstrema. To ne stvara nikakav
prihvatam sebe.
specijalan osećaj u vama, tako da ne znate da li je
**Iako imam jaku potrebu da pijem alkohol, ja
prisutno ili ne. Čak i najpozitivniji ljudi su podložni duboko i potpuno prihvatam sebe.
psihološkoj obrnutosti…uključujuci i mene.
**Iako imam ovaj strah od zmija, ja duboko i
Kada je prisutna, zaustaviće bilo kakav
potpuno prihvatam sebe.
pokušaj isceljenja, uključujući EFT. Zbog toga…
25
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
**Iako imam ovu depresiju, ja duboko i potpuno
prihvatam sebe.
Ovo je samo mala lista jer, naravno, mogući
problemi na koje se može primeniti EFT su bez
granica. Obratite pažnju da na video i audio trakama
koje su uključene u ovaj kurs, Adrienne i ja
primenjujemo razlicite forme afirmacija. Možete
čuti da koristimo afirmacije kao…
**”Prihvatam sebe iako imam ovaj________.”
** “Iako imam ovaj________, ja duboko i iskreno
prihvatam sebe.”
**”Ja volim i prihvatam sebe iako imam
ovaj________.”
Sve ove afirmacije su tačne jer prate isti opšti
format. To znači.... one priznaju problem i kreiraju
samoprihvatanje uprkos postojanju problema. To je
ono što je neophodno da bi afirmacije bile efektivne.
Možete koristiti bilo koju od njih, ali vam
predlažem da koristite one koje smo preporučili jer
se lako pamte i imaju dobru istoriju dobijanja
rezultata.
Ovde su neke interesantne napomene vezane za
afirmacije...
**Nije važno da li verujete u afirmaciju ili ne...samo
je izgovorite.
**Bolje ih je reći sa osećanjem i naglašavanjem, ali
i ako ih kažete rutinski, najčešće ćete postići
rezultat.
**Najbolje ih je reći naglas, ali ako ste u društvu
gde bi radije to promrmljali u svoju bradu...ili to
uradili u sebi... samo napred. Verovatno da će i tako
biti efektivno.
Pronadjite bazu
grla, otprilike gde bi
muškarci vezivali
kravatu. Opipajte i
pronadjite urez u obliku
slova U u toj oblasti na
vrhu sternuma (grudna
kost). Od vrha tog
ureza idite na dole
7,5cm prema pupku i
nešto više od 7,5cm na
levu stranu ili desnu.
Sada treba da ste u
gornjem levom ili desnom delu vaših grudi. Ako
snažno pritisnete tu oblast u radijusu od 5cm,
pronaćićete „bolnu tačku“. To je mesto gde treba da
trljate dok govorite afirmaciju. Ova tačka je bolna
kada je snažno trljate zbog zagušenja limfnog čvora,
koje se tamo dešava. Kada je trljate, razbijate
zagušenje. Na sreću, nakon kratkog vremena se
zagušenje raščisti i bolnost nestaje. Tada možete
dalje trljati bez ikakvog osećaja nelagodnosti.
Ne mislim da nadjačavate bolnost koju
možda osećate. Nećete imati masivan intenzivan bol
trljanjem ove bolne tačke. Bol je podnošljiv i ne
treba da uzrokuje veliku nelagodnost. Ako izaziva,
onda malo smanjite pritisak na tačku.
Takođe, ako ste imali neku vrstu operacije
na tom delu grudi, ili ako postoji bilo kakav
medicinski razlog zbog kog ne biste trebali da
pritiskate u toj odredjenoj oblasti, tada se prebacite
na drugu stranu. Obe strane su jednako efektivne. U
svakom slučaju, ako imate bilo kojih nedoumica,
konsultujte vaseg lekara pre negó što počnete sa
primenom ove procedure …ili… umesto toga
tapkajte “karate tačku”.
Da bi dodali efektivnost afirmacijama,
postavka uključuje i istovremeno trljanje “bolne
tačke” ...ili...tapkanje na “karate tačku”. One su u
daljem tekstu objašnjene.
Karate tačka
Karate tačka (skraćeno KT) se nalazi u
centralnom delu
mesnatog spoljašnjeg
Bolna tačka
dela ruke (bilo koje ruke)
izmedju vrha ručnog
Postoje dve bolne tačke i nije bitno koju
koristite. One su locirane u gornjem levom i desnom zgloba i korena malog
prsta ili… drugačije
delu grudi i možete ih pronaći kako je nadalje
rečeno… deo vaše ruke
obašnjeno:
26
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
koji bi koristili u karate udarcu.
Umesto da trljate bolnu tačku, energično
tapkate karate tačku sa vrhovima prstiju kažiprsta i
srednjeg prsta druge ruke. Iako možete koristiti
karate udarac tačku bilo koje ruke, obično je
zgodnije tapkati karate udarac tačku nedominantne
ruke sa vrhovima dva prsta dominantne ruke. Ako
ste desnoruki, na primer, vrhovima prstiju desne
ruke.
“zzzzzzt“ u energetskom sistemu postaje
izbalansiran. Pre nego što lociramo ove tačke,
potrebno je da vam dam neke savete kako da
izvodite tapkajuću proceduru.
Saveti za tapkanje: Možete tapkati sa bilo
kojom rukom, ali je obično lakše da se to radi
vašom dominantnom rukom (npr. desnom rukom
ako ste desnoruki).
Tapkajte sa vrhovima prstiju vašeg kažiprsta
i srednjeg prsta. Ovo će pokriti malo širu oblast
Trebate li da koristite bolnu tačku ili
nego ako samo tapkamo sa vrhom jednog prsta i to
karate udarac tačku? Nakon godina iskustva sa
vam omogućava da lakše pokrijete tačke za
oba metoda, utvrdjeno je , da je trljanje bolne tačke tapkanje.
malo efektivnije nego tapkanje karate udarac tačke.
Tapkajte čvrsto, ali nikada toliko jako da se
To ne znači da je neophodno, ali je poželjno.
povredite ili stvorite modricu.
Iz razloga što je postavka važan preduslov za
Tapkajte oko 7 puta na svaku tačku na kojoj
dobijanje rezultata u osnovnom receptu, podstičem tapkate. Kažem oko 7 puta jer ćete ponavljati
vas da koristite bolnu tačku radije negó karate tačku. podsetnu frazu (kasnije o tome) dok tapkate i bilo bi
To vam daje malo više šanse za postizanje rezultata. teško da brojite svaki put. Ako odtapkate malo više
Medjutim, karate tačka je veoma korisna i očistiće ili malo manje od 7 (5 do 9, na primer) to bi bilo
bilo koje blokade u velikoj većini slučajeva. Znači, dovoljno.
slobodno je koristite ako bolna tačka ne može da se
Većina tački za tapkanje postoji na obe
koristi iz bilo kog razloga.
strane tela. Nema značaja koju stranu koristite, niti
Primetićete na videima da često kažem
ima uticaja ako zamenite strane u toku sekvence. Na
ljudima da tapkaju karate tačku umesto da trljaju
primer, možete tapkati ispod desnog oka i kasnije u
bolnu tašku. To je zato što je tako lakše učiti dok
sekvenci tapkati ispod leve ruke.
sam na sceni.
Tačke: Svaki energetski meridijan ima dve
Izvođenje
krajnje tačke. Za potrebu osnovnog recepta, treba
samo da tapkate na jednom kraju da bi izbalansirali
Sada kada razumete delove postavke, lako ju je
bilo koji poremećaj koji postoji. Ovi krajevi su u
izvesti. Kreirate reč ili kratku frazu da ispunite
blizini površine tela i na taj način su dostupniji nego
prazninu koja nedostaje u afirmacijama i tada…
druge tačke koje su dublje smeštene dužinom
jednostavno ponovite afirmacije, sa naglaskom, 3 meridijana. Kada ih radimo zajedno...u redosledu
puta dok istovremeno trljate bolnu tačku ili
kojim su prezentovani... oni čine sekvencu.
tapkate karate udarac tačku.
**Na početku obrve,
To je to. Nakon nekoliko krugova vežbe, treba
da budete u stanju da izvedete postavku u roku od 8 tačno iznad i prema
nosu. Ovu tačku
sekundi. Sada, sa postavkom koja je savršeno
izvedena, spremni ste za sledeći sastojak osnovnog skraćeno zovemo OB
ili OBrva.
recepta…
Sastojak #2… Sekvenca
Sekvenca je veoma jednostavnog koncepta.
Ona podrazumeva tapkanje krajeva glavnih
energetskih meridijana u telu i to je metod gde
**Na kost koja
oivičava spoljašnji
ugao oka. Ovu tačku
zovemo SO ili Strana
Oka.
27
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
objašnjeno, ova tačka je dodata u ovom izdanju.
**Na kost ispod oka oko 2.5cm ispod zenice. Ovu
tačku zovemo IO ili Ispod Oka.
**Na oblast izmedju dela ispod nosa i vrha gornje
usne. Ovu tačku zovemo skraćeno IN ili Ispod
Nosa.
**Na sredini izmedju vrha brade i ivice donje usne.
Ovu tačku zovemo IU ili Ispod Usne.
**Na mestu gde se
sternum (grudna kost),
ključna kost i prvo rebro
susreću. Da bi pronašli tu
tačku, prvo stavite vas
kažiprst na udubljenje U
oblika na vrhu grudne
kosti (otprilike gde
muškarci vezuju kravatu).
Od dna tog U, pomerite
prst dole prema pupku
oko 2.5cm i onda pomerite levo (ili desno) 2.5cm.
Ovu tačku skraćeno zovemo KK ili Ključna Kost,
mada nije smeštena na samoj ključnoj kosti. Nalazi
se na početku ključne kosti i zovemo je tačka na
kljućnoj kosti, pošto je mnogo lakše reći tako nego
“spoj gde se susreću sternum (grudna kost), ključna
kost i prvo rebro”.
**Sa strane tela, na tačci u
visini bradavica kod
muškarca ili na sredini trake
grudnjaka za žene. To je oko
10 cm ispod pazuha. Ova
tačka se skraćeno zove IR ili
Ispod Ruke.
**Na spoljnoj ivici vašeg
palca na tačci u ravni sa
bazom nokta. Ovo je PL
tačka ili PaLac.
**Sa strane vašeg
kažiprsta (na delu
koji je prema palcu)
na tačci u ravni sa
bazom nokta. Ova tačka se zove KP ili KažiPrst.
**Sa strane srednjeg prsta
(strana bliža palcu) na tačci
koja je u ravni sa korenom
kažiprsta. Ova tačka se
zove SP ili Srednji Prst.
**Sa unutrašnje strane malog
prsta (na strani koja je najbliža
palcu) na tačci koja je u ravni
sa bazom nokta. Ova tačka se
zove MP ili Mali Prst.
**Poslednja tačka je karate
tačka… koja je prethodno
opisana u delu Postavka.
Locirana je na mesnatom delu
spoljšnjeg dela ruke izmedju
vrha ručnog zgloba i korena
malog prsta. Skraćeno se zove
KT ili Karate Tačka.
**Za muškarce, 2.5cm
ispod bradavice. Za
žene, gde koža dojke
nailazi na grudni koš.
Ova tačka se zove IB ili
Ispod Bradavice. Kao
sto je nadalje
28
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Skraćenice za ove tačke su sumirane ispod,
istim redosledom kako sto je prethodno opisano:
OB = OBrva – početak obrve
SO = Strana Oka
IO = Ispod Oka
IN = Ispod Nosa
IU = Ispod donje Usne
KK= početak Ključne Kosti
IR = Ispod Ruke
IB = Ispod muške Bradavice
PL = PaLac
KP = KažiPrst
SP = Srednji Prst
MP = Mali Prst
KT = Karate Tačka
Obratite pažnju da tačke za tapkanje idu od
gornjeg dela tela na dole. Znači, svaka tačka je
ispod one koja je pre nje. To treba da učini proces
pamćenja lakim. Nekoliko krugova kroz tačke i
postaće deo vas zauvek.
dodati efikasnosti EFTa i ubrzati vaš napredak
ka emocionalnoj
slobodi… posebno
kada je izveden u
sendviču izmedju dve
ture tapkanja kroz
sekvencu.
Jedan način da se lakše zapamti osnovni
recept je da ga posmatrate kao sendvič od šunke.
Postavka je priprema za sendvič od šunke, a sam
sendvič se sastoji od dve kriške hleba (sekvenca) sa
šunkom, ili srednjim delom, kao što je 9 Gamut
procedura. To izgleda ovako...
Postavka
Sendvič
od šunke
Sekvenca (hleb)
9 Gamut (šunka)
Sekvenca (hleb)
Da bi uradili 9 Gamut proceduru, morate
prvo locirati Gamut tačku. Nalazi se na poleđini obe
ruke na oko 1cm iza sredine izmedju zgloba u
Takođe skrećem pažnju da je tačka IB
dodata nakon pravljenja videa koji prati ovaj kurs. U korenu kažiprsta i malog prsta. Ako povučete
zamišljenu liniju izmedju zglobova u korenu
početku je izostavljana jer je nezgodna tačka za
kažiprsta i malog prsta i to uzmete kao da je ta linija
dame koje se nalaze u društvu i imaju potrebu da
osnova jednostranog trougla čije druge strane se
tapkaju (u restoranu i sl.). Iako su EFT rezultati
spajaju na tačci (vrhu) u pravcu ručnog zgloba, tada
izuzetni i bez nje, uključujem je radi kompletnosti.
bi Gamut tačka bila locirana na vrhu trougla.
Sledeće, morate izvesti 9 različitih aktivnosti
Sastojak #3… 9 Gamut procedura
dok konstantno tapkate Gamut tačku. 9 Gamut
9 Gamut procedura je možda procedura koja aktivnosti su:
izgleda najčudnije dok se radi EFT. Njena namena
1. Zatvorite oči
je da se “precizno podesi” mozak i to čini tako što
2. Otvorite oči
koristi neke pokrete očiju, mumlanje melodije
3. Pogledajte oštro dole desno dok držite mirno
(hamovanje) i brojanje. Zahvaljujući povezanosti
glavu
nerava, odredjeni delovi mozga se stimulišu dok se
4. Pogledajte oštro dole levo dok držite mirno
oči pokreću. Isto tako, desna strana mozga
glavu
(kreativna strana) je uključena kada hamujemo
5. Kružite očima u krug kao da je vaš nos
pesmu (mumlamo melodiju) i leva strana analitička
centar sata i vi pokušavate da vidite sve
strana je angažovana kada brojimo.
brojeve jedan po jedan.
9 Gamut procedura je proces od 10 sekundi
6.
Isto kao #5 samo u obrnutom smeru kružite
gde se izvode 9 od ovih akcija za “stimulisanje
očima.
mozga”, dok konstantno tapkamo na jednu od
7. Hamujte 2 sekunde neke pesme (predložite
energetskoh tačaka...Gamut tačku. Pokazano je
Srećan Rođendan)
tokom višegodišnjeg iskustva da ova rutina može
29
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
8. Brzo brojte od 1 do 5.
9. Hamujte ponovo 2 sekunde neke pesme.
“Uzrok svih negativnih emocija je u poremećaju
telesnog energetskog sistema.”
Negativne emocije se javljaju zato što ste
podešeni na odredjene misli ili okolnosti, koje
uzrokuju poremećaj energetskog sistema. U
suprotnom, funkcionišete normalno. Nečiji strah od
visine nije prisutan dok, na primer, čitate komičnu
stranu nedeljnih novina (i time niste ni podešeni na
problem).
Podešavanje na problem se može postići
tako što jednostavno mislite na njega. U stvari,
podešavanje znači misliti o njemu. Razmišljanje o
problemu će doneti energetski poremećaj koji
postoji i koji tada...i samo tada...može da se
izbalansira primenom osnovnog recepta. Bez
podešavanja na problem...koji kreira energetski
poremećaj... osnovni recept ne čini nista.
Podešavanje je naizgled veoma jednostavan
proces. Vi jednostavno mislite na problem dok
primenjujete osnovni recept. To je to...bar u teoriji.
Sastojak #4… Sekvenca (ponovo)
Medjutim, može vam se desiti da vam bude
Četvrti...i poslednji... sastojak osnovnog
teško da svesno mislite na problem dok tapkate,
recepta je gore spomenut. On je potpuno identičan
hamujete, brojite, itd. To je razlog zašto sam uveo
gore pomenutoj sekvenci.
podsetnu frazu koju možete konstantno ponavljati
dok izvodite osnovni recept.
Podsetna fraza
Podsetna fraza je jednostavno reč ili kratka
fraza koja opisuje problem i koji ponavljate glasno
Jednom kada ste zapamtili osnovni recept on svaki put kada tapkate jednu od tačaka u sekvenci.
postaje doživotni prijatelj. Može se primenuti na
Na ovaj načinvi konstantno “podsećate” vaš sistem
gotovo bezbrojnu listu emotivnih i fizičkih
na problem na kom radite.
problema i oslobađa nas od većine njih. Medjutim,
Najbolje podsetne fraze za korištenje su
postoji još jedan koncept koji treba da razumemo
identične onom što ste izabrali za afirmaciju kod
pre nego što primenimo osnovni recept na odredjen postavke. Na primer, ako radite na strahu od javnog
problem. Zove se podsetna fraza.
govora, postavka bi bila sledećeg tipa...
Kada fudbaler dodaje loptu, on cilja
odredjenog suigrača. On ne baci loptu u vazduh i
Iako imam strah od govora u javnosti, ja duboko i
nada se nada se da će je neko primiti. Isto tako,
potpuno prihvatam sebe.
osnovni recept mora ciljati odredjen problem. U
suprotnom, odskakaće bezciljno sa malo ili bez
U okviru ove afirmacije, podvučene reči...
imalo efekta.
strah od govora u javnosti... su idealni kandidati kao
Vi “ciljate” osnovni recept tako što ga
podsetna fraza.
primenjujete dok ste podešeni na problem od kog
Možete primetiti da Adrienne i ja ponekad
hoćete da se oslobodite. Ovo govori vašem sistemu koristimo malo kraću verziju podsetne fraze na
koji problem treba da bude primalac.
snimcima, dok smo radili sa ljudima, uključujući i u
Zapamtite odkrivajuću izjavu koja kaže...
ovom kursu. Mi možemo, na primer, koristiti “strah
od govora u javnosti” ili samo “govor u javnosti”
umesto nešto duže prethodne verzije. Ovo je samo
Obratite pažnju da su ovih 9 aktivnosti
predstavljeni u određenom redosledu i
predlažem vam da ih memorišete u datom
redosledu. Medjutim, možete im izmešati redosled
sve dok ste zapamtili da uradite svih 9 ...i...dok
izvodite 7,8 i 9 kao jednu celinu. To znači da
hamujete 2 sekunde pesmu... zatim brojite...zatim
hamujete pesmu, tim redom. Godine iskustva su
pokazale da je to važno.
Takodje vam skrećem pažnju da neki ljudi
koji hamuju Srećan Rođendan pesmu stvaraju
određen otpor jer im to donosi sećanja rođendana na
kojima nisu bili sretni. U tom slučaju, ili koristite
EFT da ova neprijatna sećanja rešite...ili...možete
odstupiti od tog problema i hamovati neku drugu
pesmu.
30
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
jedna od skraćenicana koje smo usvojili nakon
godina iskustva sa ovom tehnikom. Za vaše potrebe,
možete pojednostaviti svoj rad koristeći identične
reči za podsetnu frazu kao što su afirmacije u
postavci. Na ovaj način ćete minimizirati bilo koju
mogućnost da napravite grešku.
Ovde postoji jedna zanimljiva poenta koju
ćete sigurno zapaziti na audio snimku i nekim
videoima. Kada Adrienne i ja pomažemo ljudima sa
EFT mi im ne tražimo uvek da ponavljaju podsetnu
frazu. To je zbog toga jer smo tokom vremena
otkrili da jednostavno izjavljivanje problema u toku
postavke je obično dovoljno da “podesi” na
problem. Podsvesni deo uma obično “zaključa”
problem tokom osnovnog recepta, iako tapkanje,
hamovanje, brojanje itd. izgledaju kao da su
smetnja.
Ali ovo nije uvek tačno i sa našim širokim
znanjem i iskustvom, u stanju smo da prepoznamo
da li je ili ne korištenje podsetne fraze neophodno.
Kao što je rečeno, to obično nije neophodno, ali...
kada je neophodno tada je zaista neophodno i mora
se koristiti.
Ono što je predivno u EFT je da vam u tom
smislu nije potrebno naše iskustvo. Ne morate da
budete u stanju da razlikujete da li je podsetna fraza
neophodna ili ne. Možete samo pretpostaviti da je
uvek neophodna i zato da bi obezbedili da ste uvek
podešeni na problem, jednostavno ponavljate
podsetnu frazu kao što su date instrukcije. Ne pravi
se nikakva šteta ako ponavljate podsetnu frazu kada
nije neophodna, a biće od nemerljive vrednosti kada
je potrebna. Ovo je deo 100% temeljnog koncepta
koji smo ranije spomenuli. Radimo mnoge stvari u
svakom krugu osnovnog recepta koje nisu
neophodne za dati problem. Ali kada je odredjen
deo osnovnog recepta neophodan... on je apsolutno
kritičan.
Ne škodi uključiti sve...čak i ono čto nije
neophodno...i samo treba jedan minut po krugu.
Ovo uključuje i da se uvek ponavlja podsetna fraza
svaki put kada tapkate tačke u toku sekvence. Ništa
ne košta da ih uključite...čak ni vreme...jer može se
ponoviti u okviru istog vremenskog period koji je
potreban da se tapka na svaku energetsku tačku 7
puta.
Ovaj koncept o podsetnoj frazi je lak. Ali da
bi bio kompletan, uključujem ispod nekoliko
primera:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Glavobolja
Bes prema mom ocu
Sećanja iz rata
Ukočenost u vratu
Noćne more
Potreba za alkoholom
Strah od zmija
Depresija
Podešavanje narednih krugova
Recimo, koristite osnovni recept za neki
problem (strah, glavobolju, bes, itd.).
Ponekad če problem jednostavno nestati nakon
jednog kruga, dok drugi put , jedan krug će dati
samo delimičan rezultat. Kada je dobijen delimičan
rezultat, trebaće da uradite još jedan ili više
dodatnih krugova.
Ovi naredni krugovi treba malo da se podese
da bi se dobio najbolji rezultat. Evo zašto: Jedan od
glavnih razloga zašto prvi krug ne ukloni uvek
problem u potpunosti je zato što se ponovo javlja
psigološka obrnutost...ta mešajuća blokada koju
ispravlja postavka.
Ovog puta, psihološka obrnutost se pokazuje
u delimično drugačijoj formi. Umesto da blokira vaš
kompletan progres, ona sada blokira ostatak
progresa. Vi ste već postigli neki napredak ali ste se
zaustavili na delu puta ka potpunom oslobađanju jer
je psihološka obrnutost ušla na način koji vas još
uvek drži podalje od daljeg pomaka.
Pošto podsvest teži da bude veoma
bukvalna, naredni krugovi osnovnog recepta treba
da adresiraju čijenicu da radite na ostatku problema.
Spram toga, afirmacije koje su sadržane u postavci
treba da se podese kao i što podsetna fraza treba da
se podesi.
Ovde je podešen format afirmacije postavke
Iako još uvek imam nešto od ovog
ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
31
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Obratite pažnju na reči koje su naglašene još **Iako još uvek imam nešto od ove depresije, ja
(uvek i nešto) i kako one menjaju uticaj afirmacije
duboko i potpuno prihvatam sebe.
na ostatak problema. Treba da vam bude lako da
Podsetna fraza se takodje lako prilagodjava.
pravite ova podešavanja, i sa malo iskustva, postaće
Samo stavite reč ostatak pre prethodno korištene
vam to sasvim prirodno.
fraze. Ovde, na primer, su prilagodjene verzije
Proučite podešene afirmacije koje su
prethodnih podsetnih fraza.
napisane u daljem tekstu. One reflektuju
podešavanja originalnih afirmacija pokazanih ranije **Ostatak glavobolje
**Ostatak besa prema ocu
u ovom delu.
**Ostatak sećanja iz rata
**Iako još uvek imam nešto od ovog straha od **Ostatak ukočenosti u vratu
javnog govora, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. **Ostatak noćne more
**Iako još uvek imam nešto od ove glavobolje, ja
**Ostatak potrebe za pićem
duboko i potpuno prihvatam sebe.
**Ostatak straha od zmija
**Iako još uvek imam nešto od ovog besa prema
**Ostatak depresije
mom ocu, ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
**Iako još uvek imam nešto od ovih ratnih sećanja, Ovim završavamo karakteristike osnovnog recepta.
Sada vam trebaju dve stvari da bili efektivni. Treba
ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
da ga zapamtite i treba vam par saveta kako da
**Iako još uvek imam nešto od ove ukočenosti u
primenite. Ovi saveti slede.
mom vratu, ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
**Iako još uvek imam nešto od ovih moćnih mora,
ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
**Iako još uvek imam nešto od ove potrebe za
pićem, ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
**Iako još uvek imam nešto od ovog straha od
zmija, ja duboko i potpuno prihvatam sebe.
Saveti kako primenjivati EFT
Testiiranje? Aspekti – Upornost se isplati – Budite specifični gde god je moguće
Efekat generalizacije – Probajte na svemu - EFT ukratko
EFT je iznenađujuće jednostavno izvoditi.
Samo, treba da prilagodite jednominutni osnovni
recept sa afirmacijom postavke i potsetnom frazom,
tako da se odnose na vaš problem. Iza toga uradite
onoliko puta koliko je potrebno dok problem ne
nestane.
Ovaj proces može da se koristi uporno dok
bukvalno ne dobijete novi telesni energetski
sistem.
Rasteretićete se strahova, besa, preterane
tuge, depresije i drugih negativnih emocija, koje
imaju takav efekat na ljudski život kao da su, u
vožnji zvanom život, kočnice stalno pritisnute. I...
usput ... može da se desi da se oslobodite
glavobolja, astme, bolova i naizgled beskonačne
liste fizičkih problema.
U ovome delu kursa daćemo nekoliko
saveta... neka oštroumna opažanja ... tako da možete
bolje koristiti EFT. To će vas odvesti iza scene i
pomoći vam da izgradite čvršće temelje vaših novih
veština.
32
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Testiranje
U većini slučajeva, energetski poremećaj
koji se desi dok mislimo na pauka je isti kao i onaj
Primetićete na video i audio materijalu da
koji se dešava u prisustvu stvarnog pauka. To je
Adrianne i ja stalno pitamo ljude da procene stepen razlog zašto balansiranje energetskog sistema teži da
njihovog problema na skali od 0 – 10 (gde 10
se održi pri stvarnim okolnostima. Izuzetak ovome
predstavlja maksimalni intenzitet, a 0 predstavlja
je kada neki novi aspekt problema se pojavi u
odsustvo bilo kakvog intenziteta).To će vam dati
stvarnoj
osnovu za merenje vašeg napredka. Možete da
situaciji, a
krenete od 6, na primer, i odete do 3... zatim do 1... i nije bio
konačno do 0... dok ste primenjivali više krugova
prisutan dok
osnovnog recepta.
ste mislili o
Uvek treba meriti intezitet u sadašnjem
svome
momentu... dok mislite na njega... a ne dok mislite
problemu.
kako bi bilo u takvoj situaciji. Zapamtite, osnovni
Na primer,
recept balansira poremećaj u vašem energetskom
možda ste
sistemu koji trenutno postoji dok ste podešeni
mislili na
mentalno na misao ili okolnost.
puka koji je
Ovde je primer kako to radi.
bio
Recimo da imate strah od
nepokretan, a
paukova kojeg bi želeli da
ne na onog
se rešite. Ako nema
koji se kreće.
prisutnog pauka koji bi
Ako je
izazvao bilo kakav intezitet
kretanje važan
zatvorite oči i zamislite da
aspekt vašeg
vidite pauka, ili zamislite
straha a... bio je odsutan iz vaših misli kada ste
trenutak u prošlosti kada
radili EFT rutinu, tada će taj deo straha ponovo da
vas je pauk uplašio.
se javi... kad vidite pauka koji se kreće. Ovo se
Procenite vaš intezitet na
relativno često dešava i to ne znači da EFT nije bio
skali 0-10 koji trenutno
delotvoran.
To jednostavno znači ima još toga što treba
postoji dok mislite na
njega. Ako je procenjena
odraditi. Jednostavno primenite osnovni recept na
vrednost, na primer 7, tada
novi (aspekt pauka koji se kreće) dok emotivni
imate početnu osnovu na osnovu koje ćete
intezitet ne dodje od 0. Jednom kada su svi aspekti
odredjivati vaš napredak.
eliminisani, vaša obična reakcija na paukove će biti
Sada uradite krug osnovnog recepta i
deo vaše prošlosti i bićete u potpunosti smireni u
zamislite ponovo pauka . Ako nemate nikakvog
njihovom prisustvu.
traga prethodnog emotivnog inteziteta, završili ste.
Pojam aspekta je veoma važan u EFT-u. Kao
u gornjem primeru pauka koji smo naveli neki
Ako sa druge strane imate na primer 4, tada treba
ponovo da uradite dodatne krugove dok ne dođete
problemi imaju mnogo delova... ili aspekata... i
problem neće biti u potpunosti rešen sve dok se svi
do 0.
aspekti ne obrade. U stvari, svaki od ovih aspekata
se kvalifikuje kao poseban problem, čak iako deluju
Aspekti
da su grupisani zajedno. Strah od pauka koji se ne
Možda se pitate u ovome momentu da li će
pomera, ili strah od pauka koji se kreće, na primer,
se to što ste došli do 0 dok mislite na pauka zadržati deluju kao da su jedan problem. U stvari, oni su
i kada zaista se susretnete sa paukom. Odgovor je
odvojeni problemi i moraju se obraditi pojedinačno
obično... da!!!
sa EFT procedurom.
33
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Različiti aspekti su mogući u bilo kom
problemu koji obradjujete sa EFT-em. Ponekad oni
imaju formu serije traumatičnih dogadjaja kao što su
sećanja na rat, zlostavljanje, ili silovanje. Svaka od
ovih memorija je poseban problem, ili aspekt i mora
biti obradjen pojedinačno pre nego što se postigne
totalno oslobađanje problema.
Molio bih vas da razumete da gde postoji
više aspekata emotivnih problema može se desiti da
ne primetite bilo kakav napredak dok se svi aspekti
ne smanje na nulu korišćenjem osnovnog recepta.
Ovo postaje veoma očigledno kada to poredite sa
odgovarajućim fizičkim isceljenjima. Ako, na
primer, imate istovremeno glavobolju, zubobolju i
bol u stomaku, vi se nećete osećati zdravo sve dok
sva tri problema nisu nestala. Bol može delovati da
se pomerio, međutim još uvek je bol tu. Isto to se
dešava sa emotivnim problemima koji sadrže
različite aspekte. Sve dok svi aspeki nisu uklonjeni
možete se desiti da ne osetite poboljšanje, iako ste
već odradili jedan ili više aspekata.
je... veoma fleksibilan proces ... i često ćete
napredovati na nekom problemu iako je on van vaše
svesnosti.
Budite specifični gde je god to moguće
Najbolje je naravno biti specifičan gde je
god to moguće. Na ovaj način možete efikasno
dovesti do 0 svaki strah , bol, sećanje, itd. i
eliminisati na taj način limitirajuće opterećenje.
Ponekad stavimo zajedno više specifičnih
problema pod jedan naziv. Ovo može sprečiti vaš
napredak sa EFT-em. Na primer, većina ljudi bi
želela da ima bolji imidž o samome sebi, ali ne
shvata da je taj termin jedna generalna etiketa
odnosno naziv koji služi kao sveobuhvatna fraza za
mnogobrojne specifične probleme (na primer,
memorije zlostavljanja, odbačenosti, neuspeha i
strahova različitih vrsta).
Neko ko je bio predmet ozbiljnog
odbacivanja u svom detinjstvu će najverovatnije
imati osećaj neadekvatnosti u mnogim oblastima
svog života. To doprinosi lošem imidžu o sebi koji
Upornost se isplati
prouzrokuje energetski poremećaj (i zbog toga se
javljaju negativne emocije) kada se nalaze u situaciji
Kao početniku u EFT-u, može vam
gde mogu ponovo da dožive odbacivanje.
nedostajati iskustvo da možete identifikovati
Spram toga, oni se konstantno osećaju „nedovoljno
specifične aspekte i odraditi ih pojedinačno sa
dobrim“ kad god im se ukaže neka mogućnost i to
osnovnim receptom. I to je razumljivo. Ono što
stvara tendenciju da ih drži zakočene na odredjenom
treba da uradite je da pratite osećanje koje imate i
odradite ga sa osnovnim receptom. Vaša podsvest će nivou u njihovom životu. Kada su na jednoj gomili
znati na čemu radite. Možete odraditi “osećanje“ sa skupljene različite negativne emocije, problem
imidža o samome sebi postaje široko generalizovan
postavkom koje bi bilo sledeće...
i osoba dobija osećaj da je zaustavaljena čak i u
„Iako imam ovo osećanje ja duboko i potpuno
mnogim drugim oblastima.
prihvatam sebe“ i podsetna fraza bi tada bila ...
Ja koristim metaforu da bi prikazao
„ovo osećanje“.
generalne emotivne probleme kao što su imidž o
Molim vas da razumete da većina
samome sebi. Poredim generalni problem sa ...
problema na koju se koristi osnovni recept nije
opterećena ogromnim brojem aspekata. Većina
obolelom šumom u kojoj je svako od specifičnih
problema se može lako identifikovati i samim tim i problema negativno drvo. Šuma je na primer
lako osloboditi. Ali u slučaju da vam se desi da
toliko gusto zasađena sa drvećem da može delovati
imate problem koji je kompleksniji i da niste u
da je gotovo nemoguće proći kroz nju. Nekima ova
stanju da identifikujete specifične aspekte, tada
šuma može delovati kao džungla.
Kada neutrališemo svaki specifičan događaj
predlažem da uradite tri kruga osnovnog recepta za
„ovo osećanje“ ili „ovaj problem“ jednom dnevno
u našem životu sa osnovnim receptom mi u suštini
(to je oko tri minuta na dan) u toku trideset dana.
posečemo jedno negativno drvo. Nastavite da
Vaša podsvest ima način da iznese na površinu ono sasecate ovo drveće i nakon određenog vremena
što je neophodno i trebalo bi da se osećate bolje još šuma će se prorediti do te mene da ćete moći da
pre nego što je 30 dana isteklo. Kao što vidite, EFT prošetate kroz nju bez ikakve poteškoće. Svako
34
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
oboreno drvo predstavja sledeći stepen emocionalne
slobode i ...ako ste uporni sa osnovnim receptom vi
ćete postepeno doći do toga da su negativne reakcije
uklonjene. Naći ćete se u situaciji da ste smireni i
kada god se pred vama ukažu nove mogućnosti i
bićete vođeni kao novim osećajem avanturizma,
radije nego straha od toga da niste “dovoljno dobri“.
Veoma koristan koncept koji bi se trebao
primeniti ovde je da razbijete problem u specifične
događaje koji se nalaze u pozadini tog problema i
koristite EFT na svaki specifičan događaj. Na
primer, ako ste besni što vas je otac zlostavljao,
primenite EFT na specifične dogadjaje kao na
primer „Kada me je otac udario u kuhinji u mojoj 8.
godini“. To je često mnogo moćnije u upotrebi EFTa nego koristiti globalnu izjavu kao „ Moj otac me je
zlostavljao“.
Možda je i najveća greška koju prave
početnici u EFT-u da koriste EFT na
problemima koji su suviše globalni. Oni mogu
napraviti dobar pomak koristeći upornost, ali je
manje izgleda da se rezultati primete odmah.
Kao rezultat toga mogu suviše lako odustati.
Razbite problem na specifične događaje i
primetićete trenutno rezultate na svakom
specifičnom događaju . Ako ovo uradite, takođe
ćete odraditi i stvarni uzrok, a to je ono što
obično pruža veći nivo efikasnosti.
Efekat Generalizacije
Želeo bih sada da vas upoznam sa jednom
fascinirajućom karakteristikom EFT-a. Ja to zovem
efekat generalizacije, zbog toga što jednom kada
odradite nekoliko sličnih problema sa EFT-em,
proces će početi da deluje generalizujuće na celinu
problema. Na primer, ako je neko imao 100
traumatičnih memorija vezano za zlostavljanje,
obično će se desiti da korišćenjem EFT-a... svi
emocionalni intenziteti vezani za tu seriju trauma
će nestati nakon neutralisanja samo 5 do 10
memorija.
Ovo je zapanjujuće za neke ljude koji su
imali puno trauma u svome životu i misle da nikada
neće završiti sa seansama koristeći ove tehnike. To
nije tako... ili najćešće nije tako. EFT često očisti
čitavu šumu nakon sasecanja nekoliko drveća iz nje.
Primer efekta generalizacije možete videti u
slučaju sa Ričom, prvim veteranom na videu “6
dana na VA „koji je uključen u ovaj kurs.
Probajte na svemu!!
Ovaj kurs je prepun raznih slučajeva iz
prošlosti. Njihova namena je da vam prikaže kako
EFT deluje u stvarnom svetu. Postoji čitava sekcija
o njima u ovome priručniku, a na video i audio
materijalu ih ima još više. Problemi koji su
pokriveni idu:
**od straha javnog govora, do intezivnih sećanja iz
rata
**od potrebe za čokoladom, do nesanice
**od štucanja, do multipleks skleroze
Nisu mi poznata nikakva ograničenja na
putu rešavanja emotivnih i fizičkih problema sa
EFT-em. Zbog toga JA GA PROBAM NA
SVEMU!!! i zaista vas podstičem da i vi to
uradite. Ljudi me često pitaju „Da li će to delovati
na ...“ i uvek im odgovaram „Pokušajte“. Ja sam
već odustao da se iznenadjujem na rezultate.
Napredak se obično postigne.
Međutim, ovaj princip probajte na svemu
morate shvatiti sa primenom zdravog razuma.
Njegova svrha je da proširi vašu svesnost o
mogućnostima EFT-a.To nije dozvola za
neodgovorno ponašanje, s toga ne treba da pokušate
EFT na ozbiljnim mentalnim oboljenjima, ili na bilo
čemu drugom ukoliko niste prošli odgovarajući
trening, ili nemate kvalifikaciju za oblast u koju
ulazite.
EFT ukratko
Ja cenim jasnoću i težim da to ubacim u ono što
učim. Za mene konačan dokaz jasnoće je mogućnost
da svedem sve ono što smo pričali na jednostavan
paragraf. I to sam učino sa EFT. Ono što sledi je...
EFT ukratko
Zapamtite osnovni recept. Koristite ga za
bilo kakav emocionalni ili fizički problem tako
što ćete prilagoditi na odgovarajući način
35
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
afirmaciju postavke i podsetnu frazu. Budite
specifični gde god je to moguće i ciljajte EFT na
specifične emotivne događaje u nečijem životu,
koji se mogu nalaziti u pozadini problema. Gde
je neophodno budite uporni dok svi aspekti
problema ne nestanu. Probajte na svemu!!!
To je to. To je suština onog što ovde učite.
Ako želite da proširite verziju ovog zaključka
naćićete ih na sledećoj strani. To uključujem... na
jednoj strani... Izjava otkrića, Osnovni recept i EFT
ukratko. Ja to zovem EFT na jednoj strani.Možete
ga koristiti kao kratak podsetnik dok ne savladate
ove procedure.
36
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
EFT na jednoj strani
EFT ukratko
Izjava otkrića
“Uzrok svih negativnih emocija je poremećaj u
energetskom sistemu tela.“
Zapamtite osnovni recept. Koristite ga za
bilo kakav emocionalni ili fizički problem, tako
što ćete prilagoditi na odgovarajući način
afirmaciju postavke i podsetnu frazu. Budite
specifični gde god je to moguće i ciljajte EFT na
specifične emotivne događaje u nečijem životu,
koji se mogu nalaziti u pozadini problema. Gde
je neophodno budite uporni dok svi aspekti
problema ne nestanu. Probajte na svemu!!!
Osnovni recept
1. Postavka... Ponovite 3 puta sledeću afirmaciju:
"Iako imam ovaj ________ ,
Ja duboko i u potpunosti prihvatam sebe."
dok bez prestanka trljate “bolnu tačku”, ili tapkate na “karate tačku”.
2. Sekvenca...Tapkajte oko 7 puta na svaku od sledećih energetskih tačaka dok ponavljate podsetnu
frazu na svakoj tačci
OB, SO, IO, IN, IU, KK, IR, IB, PL,KP, SP, MP, KT
3. 9 Gamut Procedura...Neprekidno tapkajte Gamut tačku dok odrađujete svaku od ovih aktivnosti:
(1) zatvorite oči (2) otvorite oči (3) pogled desno oštro na dole (4) ) pogled levo oštro na dole (5)
kružite očima na jednu stranu (6) kružite očima na drugu stranu (7) hamujte 2 sekunde neku
melodiju (8) brojte do 5 (9) hamujte 2 sekunde neku melodiju.
4. Sekvenca (ponovo)...Tapkajte oko 7 puta na svaku od sledećih energetskih tačaka dok ponavljate
podsetnu frazu na svakoj tačci
OB, SO, IO, IN, IU, KK, IR, IB, PL,KP, SP, MP, KT
Beleška: U sledećim krugovima, afirmacije postavke i podsetne fraze su prilagođene tako da
odražavaju činjenicu da radite na ostatku problema.
37
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Česta
Pitanja i odgovori
o EFT-u
Neki ljudi su zapanjeni onim što vide da se
postiže sa EFT-om. Njihova pitanja su otvoreno
puna entuzijazma.
Drugi opet ne znaju kako tačno da reaguju,
jer je EFT u suštini u suprotnosti sa većinom
njihovih verovanja o ličnom razvoju. Njihova
pitanja sadrže element obazrivosti... kad da su polu
otvoreni jer još uvek imaju potrebu da zaštite
njihova postojeća verovanja.
Bez obzira odakle dolaze, ova pitanja su
važna za vašu edukaciju o EFT-u, zato što vam
pomažu da popunite bilo koje praznine koje imate a
vezane su za njegovo razumevanje. U tom cilju,
ovde dajem odgovore na standardna pitanja koja
sam dobijao tokom godina.
Tipičan primer ovde je slučaj polia. Dok nije
otkrivena Salkova vakcina Poliomyelitis se smatrao
neizlečivim i svi lekovi i terapije uključujući i
gvozdena pluća su korišćena da se pomogne onom
koji je patio od tog obolenja. Ti lekovi i terapije nisu
mnogo pomagali. Pomagali su samo do izvesnog
stepena da se ukloni određena nelagodnost i neka
dugoročna oštećenja uzrokovana bolesti. I to je sve.
I onda se pojavila Salkova vakcina. Sa njom
su nestali i svi neefikasni pokušaji iscelenja polija i
zamenjeni su sa pravim sredstvom. To je zaista bio
“brz fiks“, ali bez negativne konotacije.
Iskorenjavanje polija je samo jedan primer
gde su neefikasne metode ustuknule pred efikasnim
sredstvima. Penicilin, na primer, je bio još jedan
„brzi fiks“, čudotvoran lek koji je pružao instantna
Pitanje „Kako se EFT razlikuje po svojim isceljenja za bolesti koje su išle u rasponu od
rezultatima od brzog „fiksiranja“? Ova etiketa
disajnih oboljenja do gonoreje.
Primera ima puno, naravno, ali suština je da
„brzo fiksiranje“ nosi sa sobom negativnu
konotaciju koja se često koristi da bi se etiketirala
ova procedura zamenjuje sve neefikasne tehnike
neka isceljujuća tehnika koja je pod znakom pitanja koje se koriste u emotivnom zdravlju. Činjenica da
i deluje više kao prevara.Ovaj termin ide ruku pod
one daju brzo oslobađanje od naizgled teških
ruku sa terminom „prevarant“ i zato kada se koristi, emotivnih problema je impresivan dokaz da one
predstavljaju pravo sredstvo. Ako bi im trebalo puno
veoma često sa sobom nosi pomisao na nešto
vremena za malo rezultata tada bi one pripadale
sumnjičavo, gde je potrebno biti obazriv.
EFT često pruža brzo oslobađanje brojnih
jednoj o tih tehnika koje su deo prošlosti.
emotivnih i fizičkih poremećaja bez toga da
Ali to nije slučaj. One pogadjaju suštinu i
zaslužuje negativnu etiketu “brzog fiksa“. Ovo je
deluju onako kako pravo sredstvo treba da deluje.
očigledno bilo kome ko prati istoriju slučajeva u
Brzo, lako i daje stalne trajne rezultate.
ovom kursu, a još je više očigledno studentima koji
su iskusili rezultate iz prve ruke. Ja koristim termin
Pitanje : Da li su rezultati trajni?“ Ovo
brzo oslobadjanje, umesto brzog fiksiranja , da bi u pitanje često prati prethodno pitanje o “brzom
suštini preneo istu ideju, ali bez negativne
fiksu“. Na kraju krajeva, logika nam govori da bilo
koji problem koji može da se reši tako brzo mora da
konotacije.
Ovde je važno zapaziti: tokom istorije,
je privremen.Trajni rezultati, po mišljenju mnogih
različite iseliteljske tehnike svih vrsta su obično
ljudi, moraju se postizati procedurama tokom dugog
bivale spore i neefikasne sve dok se ne pojavi neko perioda vremena.
ko pronadje stvarno sredstvo za određeni problem.
Ne, to nije tako. Rezultati EFT-a su obično
Kada se stvarno pronađe, sve se tada menja i stari
trajni.
metodi postaju deo prošlosti.
Istorija slučajeva u ovom kursu je ispunjena
svedočanstvima ljudi koji su dobijali trajne
38
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
rezultate... čak i kada je problem rešen i u veoma
kratkom vremenu. To je još veći dokaz da EFT
pogadja pravi uzrok problema. U suprotnom,
sredstvo ne bi delovalo trajno.
Ali ipak zapamtite da ipak ne može da
deluje na sve kod svakoga. Neki problemi deluju da
se javljaju ponovo i to obično uzrokovano različitim
aspektima vezano za originalan problem koji se
kasnije pojavljuje. Iskusan student EFT – a će
prepoznati ovo, jer jednostavno će primeniti osnovni
recept na novi pojavljeni aspekt. Iskusan student će
takodje razbiti problem na specifične dogadjaje i
primeniti EFT na uzroke koji su u pozadini.Tokom
vremena, kada su svi aspekti i događaji odrađeni,
problem obično nestaje u potpunosti i ne vraća se.
puta u ovom priručniku, video materijalu i audio
materijalu.
Primedba:
Ovi komentari ne moraju da se odnose na ozbiljne
mentalne bolesti. Primena EFT na takve probleme je
pokazana korisnim, ali treba samo da se koristi od
strane profesionalaca koji su edukovani u toj oblasti.
Pitanje: Kako EFT izlazi na kraj sa
nečijom potrebom da razume problem? To je
jedan od najzapanjujučih karakteristika EFT-a.
Promena u klijentovom razumevanju problema se
dešava istovremeno kako se rešava i problem.
Nakon korišćenja EFT klijenti govore o svom
problemu sasvim drugačije. Stavljaju ga u jednu
zdravu perspektivu. Jedna tipična žrtva silovanja, na
primer, ne nosi sa sobom više duboki strah i
Pitanje :“ Kako EFT rešava emotivne
nepoverenje prema muškom svetu. Obično žrtva
probleme koji su veoma intezivni, ili su prisutni
kod ljudi već dugo vremena?“ Na isti način se radi može da vidi da onaj koji ju je napao ima problem i
sa svim emotivnim problemima.
da mu je potrebna pomoć.
Za EFT, intezitet problema i koliko dugo je
Ljudi koji na primer koriste EFT da bi se
prisutan problem nije važno. Uzrok je uvek
oslobodili osećaja krivice, više nemaju potrebu da se
poremećaj energetskog sistema i koristi se osnovni
optužuju zbog bilo čega što im je inicijalno stvorilo
recept da bi se izbalansirao poremećaj i da bi se
osećaj krivice. Bes se pretvori u objektivnost. Onaj
dobilo oslobađanje... bez obzira na težinu slučaja.
koji ima preteranu tugu zbog gubitka voljene osobe
Ovo pitanje nastaje zbog verovanja da intezivni ili
može to nakon rada sa EFT-om da vidi gubitak
dugotrajni problemi su mnogo “dubljih korena“
osobe na jedan zdrav i miran način.
Obratite pažnju kako vi i drugi reagujete na
nego neki drugi problemi. Zbog toga treba više
napora da ih se oslobodi. Ovo deluje veoma logično prethodne probleme i tada ćete videti šta sam mislio
da kažem. Vaše razumevanje se menja kako dolazi
kada se gleda iz ugla konvencionalnih pristupa,
zbog toga što su konvencionalni pristupi takvi da ne do oslobađanja problema.
deluju direktno na sam uzrok.
Ovde je konačna beleška o tome kolika je
Konvencionalni pristup teže da ciljaju
moćno dejstvo EFT-a na promenu razumevanja
određene memorije i druge mentalne procese i
problema. Na stotine i stotine ljudi sa kojima smo
ignorišu energetski sistem (gde u stvari leži pravi
Adrijana i ja radili i pomogli im sa EFT-em niko od
uzrok). Kada se postiže spor napredak, tada se
njih nikada nije tražio da bolje razume njihov
najlakše optužuje problem tako što se kaže da je
problem. A i zašto bi? Nema potrebe.
duboko ukorenjen, ili iz nekog drugog razloga je
teško raditi sa njim. Na taj način konvencionalni
Pitanje „Kako EFT izlazi na kraj sa
pristupi mogu... i to i čine... objasniti svoje ne
stresom, i anksioznošću?“ U EFT, stres i
efikasne rezultate.
anksioznost imaju isti uzrok kao i sve druge
Kada EFT zahteva upornost , to nije zato što negativne emocije... poremećaj u telesnom
su veliki inteziteti, ili zbog dužine trajanja
energetskom sistemu. Spram toga, radi se na isti
problema. To je obično zbog kompleksnosti
način sa osnovnim receptom kao i sa drugim
problema. Kompleksnost u EFT-u znači postojanje emotivnim problemom.
nekoliko aspekta problema gde svaki od njih mora
Anksioznost ima posebno značenje u
da se oslobodi pre nego što se doživi poptuno
kliničkoj psihologiji. Ono se odnosno na intezivan
oslobađanje problema. Aspekti su pokriveni više
strah kom nedostaje uzrok ili specifična opasnost. U
39
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
EFT mi, medjutim, dajemo mnogo širu definiciju
koja uključuje da je to generalano stanje
nelagodnosti koje je poznatije pod nazivom
anksioznost. Po toj definiciji, stres i anksioznost
spadaju u istu kategoriju.
Stres i anksioznost teže da budu stalni
problemi, zbog toga što su okolnosti koje ih kreiraju
stalno prisutne. Na primer, maltretiranje u porodici
ili stresan posao su samo dve, od dugačke liste
mogućnosti koje stvaraju akcioznost. EFT, naravno,
ne može da deluje na okolnosti, ali je važna pomoć
za smanjenje anksioznog reagovanja. U većini
slučajeva, EFT će trebati da se koristi uporno
verovatno svakodnevno, zbog stresnih okolnosti
koje se svakodnevno javljaju.
Posle određenog vremena trebalo bi da
primetite da su vaše reakcije na teške situacije
mnogo smirenije.Ono što se dešava oko vas
jednostavno vas ne uzdrmava toliko. Smejete se više
nego ranije. Vaše zdravlje se popravlja i život vam
deluje lakši.
Atlete su veoma svesne ovih problema i
mnogi od njih iznajme sportskog psihologa da im
pomogne u ovome pogledu. Negativne emocije, čak
i najblaže, čak i one podsvesne, mogu biti kritične
za dostignuća jednog atlete.
EFT omogućava fantasticno efikasna rešenja
za ovaj problem. Namena osnovnog recepta je da
neutrališe negativne emocije i njihov efekat. Jedan
od najčešćih rezultata koji se postižu je da se ljudi
osećaju relaksirano, što drugim rečima znači da je
tenzija nestala iz njihovih mišića. Ovo je idealna
situacija za atletičare, jer to neutrališe bilo kakvu ne
potrebnu tenziju koja je u mišićima, bez toga da
pogađa ostatak njihovih atletičarskih sposobnosti.
To ustvari dozvoljava da se njihov kompletan
potencijal ispolji bez toga da bude saboritan sa
nekim otporom koji postoji u mišićima.
Pitanje „Zašto EFT daje iznenađujuće
dobre rezultate kod fizičkih problema?“ Ovo je
lako za razumeti kada se posmatra u svetlu stavova
koji se sve više javljaju u smislu postojanja veze
uma i tela. EFT pruža fantastični dokaz ove veze.
Pitanje „ Kako EFT pomaže
Koji dokaz treba da bude očigledniji nego onaj da
sportistima?“
Ako pitate bilo kog uspešnog atletu, reći će
posmatramo promene i u umu i u telu koje se
vam da je njihovo mentalno stanje kritično za njihov dešavaju kao razultat tapkanja telesnog energetskog
uspeh.Razlika izmedju dobrih i loših dana za jednog sistema.
Ali, dokazi idu i dalje od toga. Primena EFTatletu je gotovo uvek vezano za emotivne uzroke.
Izuzev u slučaju bolesti, atleta uvek ima isto telo
a za emotivne probleme obično donosi prestanak
koje zna veštine koje treba da izvede na terenu na
problema. Problemi sa disanjem nestaju, glavobolje
kom izvodi svoje veštine. Jedina razlika u
nestaju, smanjuju se bolovi u zglobovima, simptomi
rezultatima je vezana za efekte emocija na njegovo multipleks skleroze se popravljaju. Godinama sam
bio svedok ovih fenomena. Lista fizičkih
telo.
Svako, uključujući atlete, ima određena
poboljšanja koja nastaju korišćenjem EFT-a je
negativna razmišljanja i sumnje u samoga sebe. Do beskonačna. Logičan zaključak iz ovoga je da
sada vam je sasvim jasno kakvi su efekti negativnog EFT efikasno deluje na emotivne doprinosioce
razmišljanja i kako remete telesni energetski sistem fizičkim simptomima. Jednom kada se emotivni
i uzrokuju negativne emocije. Ove negativne
doprinosioci uklone, tada i simptomi nestaju.
emocije se pojavljuju u telu na različite načine
Postoje naravno i oni koji veruju da emotivni i
(lupanje srca, suze, znojenje, itd.) i one takođe
mentalni procesi su jedini razlog njihovih fizičkih
uzrokuju određene tenzije u mišićima.
problema. Ja ne znam kako to da dokažem, ali ono
Za atletičare vreme je sve i čak i najmanja
što vam nudim ovde je očigledna činjenica da
tenzija u mišićima deluje na vremenski faktor.
emocije u najmanju ruku značajno doprinose
Udaranje bezbol lopte, teniske lopte, ili golf lopte
fizičkom zdravlju. EFT je efikasno sredstvo za
zahteva perfektno vremensko podešavanje i čak i tri oslobađanje tih problema.
milimetra razlike od jednog do drugog udarca mogu
I konačna napomena na ovu temu. Možda se
da znače ili izuzetna serva, odnosno udarac u mrežu pitate šta se dešava “iza emotivne scene“ kada
ili ...dobijanje ili gubljenje poena. I to tako ide.
primenjujete osnovni recept , direktno na fizičke
40
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
simptome, kao na primer za glavobolju, bez toga da
ste doveli do nule specifičnu emociju. Drugim
rečima, ako je fizički simptom prouzrokovan nekim
emotivnim problemom, tada se pitamo zašto fizički
simptom nestaje kada ne delujemo na specifične
emocije?
Ne mogu vam sa sigurnošću reći. Ima
mnogo toga što treba da naučimo o ovim tehnikama
u budućnosti. Siguran sam da će doći do uzbudljivih
otkrića na mnogim poljima. Za sada, verujem da
podsvest izbaci emotivne probleme koji su
doprinosioci uzroka fizičkom simptomu. Primenom
osnovnog recepta , automatski će se delovati na
emocije.
Pitanje “ Kako da ostanem u toku sa
najnovijim dostignućima u EFT?“ Iako možete
dobiti impresivne rezultate sa EFT-om, treba da
znate da je ovo samo početak. EFT je u mogućnosti
da postigne mnogo više nego što ćete naučiti u
ovome kursu. Evo Vam tri izvora informacija
1) www.emofree.com/a/?2187/2 lista
naprednih video materijala
2) www.emofree.com/a/?2187/8 opis nekih
od poslednjih tehnika i pronalazaka
3) www.emofree.com/faq.htm lista čestih
pitanja
41
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Istorija slučajeva
Strah od javnog govora – Astma – Seksualno zlostavljanje
Anksioznost i grickanje noktiju – Strah od paukova –Zavisnot od kafe
Alkoholizam –Tuga – Strah od igala
Zavisnost za kikiriki M&M – Fizički bol – Bol u donjem delu leđa
Osećaj krivice i nesanica- Konsiptacija
Sramota od sopstvenog tela – Lupus –Ulcerativni kolitis
Panični napad – Strah od lifta
Ono što sledi je nekoliko primera stvarnih
rezultata sa EFT-em. Oni prikazuju EFT u akciji na
širokom spektru problema i daju vam izuzetan
osećaj šta da očekujete. Molim vas da ih sve
pročitate... čak i one koji ne deluju da se direktno
odnose na vas. Postoji puno preklapanja kako ove
tehnike funkcionišu i ono što se koristi kod jednog
problema može takođe da se koristi i kod drugog.
Nadalje, važan deo vaše EFT edukacije je da
prepoznate različite PRISTUPE koji se mogu
koristiti na širokom spektru problema. EFT se
primenjuje na gotovo svaki fizički i emotivni
problem koji je poznat čovečanstvu i same
procedure su u osnovi iste za sve probleme.
Međutim, pristupi mogu znatno da variraju. I dok su
sledeći slučajevi iz prošlosti prikazani na način da
će vam dati osećaj za različite pristupe, video
materijali koji prate ovaj kurs su od mnogo veće
koristi u tom pogledu. Mi smo ovde limitirani na
ono što može da se prikaže na štampanom
materijalu.
Primenili smo 2
kruga osnovnog recepta
i ona je prevazišla strah
u roku od nekoliko
minuta, bar dok je
mislila o tome. Kada
smo nastavili seminar,
tražio sam od nje da
ponovo dođe na scenu
da testiramo njen strah
od javnog govora.
Kako je dolazila prema
sceni, primetila je da je
strah ponovo porastao
ali “samo do visine 3“. To je mnogo manje nego 10
što je obično ranije osećala. Očigledno, još uvek je
nešto straha ostalo. Ovo je očigledan dokaz da su
neki novi aspekti straha počeli da se pojavljuju u
toku pauze, koji nisu bili prisutni dok je ona ranije
mislila na taj problem. Primenili smo još jedan krug
osnovnog recepta na sceni (dok je ona gledala u
publiku) i strah je pao na nulu. Ona je tada zgrabila
mikrofon tražila od mene da sednem i očarala
Slučaj #1 – Strah od javnog govora
publiku od 100 ljudi dok im je govorila svoju priču i
šta se desilo u toku pauze. Bila je ispunjena
Sue je imala poteškoće u govoru što je
mirnoćom i staloženosću. Govorni poremećaj je
rezultiralo velikim strahom od govora u javnosti.
Ona je pohađala jedan od naših seminara i pitala je naravno još bio tu, ali strah je nestao.
Adrienne i mene da joj pomognemo u toku pauze za
Da li će strah od javnog govora učiniti nekog
ručak. Ona nam je pokazala ožiljak na svome vratu da bude izuzetno dobar govornik? Ne, naravno da
od operacije kancera grla. Kao rezultat te operacije, ne. Javni govor je umetnost i potrebna je vežba da bi
nije mogla da govori normalno i bilo ju je teško
se to postiglo. Ono što EFT učini je da ukloni
razumeti. Razumljivo da je zbog toga imala veliki
lupanje srca, suva usta i druge simptome straha, tako
strah od javnog govora...i... da bi stvari bile još gore da budemo slobodni da radimo i razvijamo svoje
bila je narednik u vojsci i morala je da govori javno veštine javnog govorništva.
i to veoma često pred svojom jedinicom.
42
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
oslobodite ovog problema. Molim vas da to radite u
saradnji sa vašim lekarom.
Slučaj # 2 Astma
Kelly je sela u prvi red na jednoj od mojih
prezentacija. Njena astma je bila očigledna i mogao
sam čuti njeno teško disanje u toku svog govora. To
je bilo do te mere ozbiljno da je zvučalo čak kao
blago hrkanje, što je nerviralo poneke koji su sedeli
u njenoj blizini.
Nakon moje
prezentacije, ona me je
zamolila da joj pomognem
sa njenim strahom od
javnog govora. Interesantno
je, da ona nije “ukapirala“
da EFT može da joj
pomogne za astmu, tako da
nije ni tražila pomoć za problem koji je bio veoma
očigledan. Za nju, ništa sem lekova nije moglo da
pomogne.
Radili smo na njenom strahu od javnog
govora i nakon 3 minuta rada sa EFT procedurom,
ona je primetila sa velikim iznenadjenjem u svome
glasu da je njeno disanje olakšano.Zaista jeste.
Više nije bilo znaka astme.
Mi često dobijamo „bonus rezultate“ kao što
je ovaj. Balansiranje enegretskog sistema tela često
dovodi do velikih dobitaka.
U vreme pisanja ovog materijala, imao sam
iskustva sa nekoliko ovih problema, (možda 8 do
10) koji uključuju asmu, disajne probleme i
probleme vezane za sinuse. Jasno sam video
trenutno olakšanje u svim slučajevima. Pod tim
mislim da je postignuto trenutno oslobađanje svaki
put kada je EFT bio primenjen. Ja, međutim, ne
kažem da će EFT eliminisati problem zauvek, kao
što se to često dešava sa emotivnim problemima.
Ponekad se problemi sa disanjem vraćaju nazad i
traže dodatan rad sa EFT-em.
Molim vas da razumete da sam primenjivao
EFT na više ljudi nego što mogu da izbrojim i zato
je ne praktično za mene da pratim šta se sve sa
njima nakon toga dešavalo. Tako da ja ne znam
koliko njih je moralo da ponavlja procedure da bi
oslobodilo, recimo, simptome astme. Jedino znam
da postoji velika šansa da dođe do poboljšanja. Ako
patite od astme, imate izuzetnu šansu da se
Slučaj # 3 Seksualno zlostavljanje
Bob je bio više puta predmet seksualnog
zlostavljanja u svojim ranim godinama. Njegove
memorije vezane za to su veoma intezivne i unutar
njega stvaraju veliki bes. Događaji zlostavljanja su
se dešavali pre 30 godina i on je logički znao da ga
zadržavanje ovog besa košta njegovog
ličnog mira. Emotivno,
medjutim, on nije
mogao toga da se
oslobodi.
Trebalo nam je dve neobične seanse da
postignemo totalno oslobođenje ovog problema.
Kažem neobične, zato što je to bilo učinjeno u toku
seminara pred drugim ljudima. Razumljivo je da on
nije želeo da priča o detaljima dogadjajima pred
drugima, a ja sam mu pomogao da primeni EFT na
svoja sećanja dok je on zadržao privatnost u svom
sopstvenom umu.
To se lako postiže sa EFT –om, zato što sve
ono što je potrebno je da je klijent “podešen“ na
problem dok se izvodi tehnika tapkanja. To
„podešavanje“ može da se postigne u privatnosti
sopstveng uma.
Sreo sam Boba mesec dana iza toga i rekao
mi je „Više uopste nisam mislio na to“. Ovo je
tipično reagovanje nakon korišćenja EFT-a. Čak i
najintezivniji problemi teže da izblede. Ponekad
ljudi kažu da nakon primene EFT- a, ne mogu čak ni
da misle više o toj memoriji. To nije tačno. Ali to
izgleda da je tako.
Memorija zaista ne ode, jer kada ih pitam da
opišu, oni to još uvek mogu i uz puno detalja. Ono
što se u stvari desi je da je emotivna jačina nestala i
na taj način memorija nam ne dolazi na isti način.
To je sada jedan blag događaj iz prošlosti.
To samo deluje da oni više ne mogu da misle
na to zato što trenutno nedostaje prethodan moćan
sastojak. A to je ono što u stvari i želite da
postignete. Mi želimo emocionalnu slobodu... a ne
amneziju.
EFT nije bio 100% uspešan u ovom slučaju
jer je Bob još uvek povremeno , doduše u mnogo
blažoj formi, dobijao napade ovih sećanja. Ali to
43
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
nije bilo ni nalik na ono što je bilo nekad. On
toku prve seanse sa EFT-em. Radijebi rekli to je bila
verovatno može u potpunosti eliminisati taj problem indikacija da je pravi pauk doneo nove aspekte
sa upornim korišćenjem tehnike tokom vremena.
straha koji nisu bili prisutni kada je samo misao bila
prisutna.
Nakon još nekoliko minuta rada sa EFT-em
Slučaj #4 Anksioznost i grickanje noktiju
Molly se vratila u prodavnicu ljubimaca i mirno
Suzan je imala stalnu anksioznost i izabrala posmatrala tarantulu. Strah je nestao.
je da često tokom dana radi EFT. Radila je to
Nekoliko dana iza toga Molly je pozvala
Adrienne da joj kaže da je bila kod svoje prijateljice
nekoliko meseci i kako se njena akcioznost
nestajala, prestala je da
koja poseduje kućnog ljubimca tarantulu (kojoj je
hiruškim putem uklonjena sposobnost da ujede,
gricka svoje nokte (to je
bila njena navika celog
odnosno otruje nekoga). Ona je rekla da su izvadili
života) bez i da je
pauka iz kaveza i Molly je dozvolila da pauk ide
pokušavala da radi na
po njoj.
tome. Uzela je jednog
Ovo je klasiačan primer moći ove tehnike.
Čak i ljudi bez primetnog straha od pauka ne bi
dana gitaru i primetila da
su njeni nokti suviše dugi
dozvolili tarantuli da puže po njima... čak i kada bi
znali da ne postoji opasnost. Ali, Molly je bila
da bi svirala.
EFT ponekad deluje na veoma suptilan način savrseno relaksirana i imala je manji nivo straha
nego neko ko nije u kategoriji da ima strah od
i pozitivni efekti kao ovaj često budu van naše
paukova. Hteo bih da skrenem ovde da EFT ne učini
svesnosti . Kada se vaš život vrati u normalu u
nekim oblastima (na primer akcioznost) to deluje... ljude glupim. Molly ne bi dozvolila da pauk ide po
njoj ukoliko bi bio opasan. EFT uklanja iracionalni
na primer... normalno.Nema velikih zvona i
naglašavanja... samo relativan mir. Često i ne
deo običnih strahova, ali ne smanji normalnu
primetite promenu dok vam neko drugi ne skrene
opreznost.
pažnju na to.
Puno meseci kasnije pričali smo sa Molly i
To je ono što se desilo sa Suzan i njenim
njen strah se nije vratio. Dodatno, više nije imala ni
noktima. EFT je suptilno, ali veoma moćno
noćne more vezane za paukove.
redukovala njenu akcioznost do tačke gde grickanje
noktiju više nije bilo potrebno.
Slučaj # 6 Zavisnost od kafe
Slučaj # 5 Strah od paukova
Joe je prestao da pije kafu. Pohađao je jedan
od mojih seminara i posmatrao me je dok sam
Molly je postala veoma napeta kada je samo primenjivao EFT na nekom drugom, koji je želeo da
pomislila na paukove i imala je noćne more 5 puta
ukloni svoju jaku želju za kafom. On je zajedno sa
nedeljno. U potpunosti je prevazišla svoj strah u
nama tapkao i mada je to činio iz pozadine, njegova
samo dve seanse sa EFT-em .
jaka želja za kafom je nestala ...i to za stalno. To je
U prvoj seansi
bila poslednja šolja kafe
Adrienne je koristila EFT da
koju je popio. U ovome
smanji Molly strah do nule
slučaju EFT je prekinuo
dok je ona mislila na pauka.
zavisnost u jednoj
Ovo je često dovoljno i
primeni.
ostane na nuli čak i kada se
Samo da vam
komfrontiramo sa stvarnim paukom.
skrenem pažnju, to nije
Ali da bi bili sigurni Adrianne je odvela
ono što se obično desi.
Molly do prodavnice kućnih ljubimaca da vidi
EFT je izuzetno oruđe da
terantulu. Molly je ponovo postala veoma bojažljiva se oslobodimo trenutnih
i pobegla je plačući. Ovo nije bila greška u radu u
jakih želja za nečim i na
44
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
taj način je od velike pomoći za ukljanjanje
simptoma koji nastanu usled prestanka korišćenja
zavisne supstance. Ali, obično je potrebno mnogo
ponovljenih aplikacija pre nego što adikcija nestane.
Oko 5% ljudi imaju istu reakicju kao i Joe.
Drugima treba duže.
Na sličan način je i Susan , koja je
psihoterapeut, prevazišla svoju zavisnost od
bezalkoholnih pića u roku od dve minute rada sa
EFT-om i Rob je postigla to isto sa čokoladom.
Slučaj # 8 Preterana tuga
Alicia je imala toliko jaku tugu zbog smrti
svoga brata da čak i nakon
dve godine još uvek nije
mogla da priča na tu temu.
Njene emocije su bile toliko
intezivne da nije mogla da
izgovori nijednu reč.
Držao sam seminar
koji je i ona pohađala i
primenio sam ove tehnike na
Slučaj # 7 Alkoholizam
grupi volontera noć pre prezentacije. Alicia je bila
Aaron je prevazišao svoju zavisnost od
volonter i radili smo na njenoj prevelikoj tuzi tokom
alkohola. Ovo je, naravno, mnogo ozbiljnija
15 minuta dok sam istovremeno radio sa 7 drugih
zavisnost, nego zavisnost od kafe, bezalkoholnih
ljudi.
pića, ili čokolade. Išao je pijan svako veče u krevet i
Sledeće jutro, usred seminara, ona je
onda bi provodio ceo dan sa glavoboljom. Po
dobrovoljno ustala i pred 80 ljudi izrazila svoje
njegovim rečima „Alkohol je bio moj Bog“.
čudjenje da može mirno da govori o smrti svoga
Bilo nam je
brata.
potrebno nekoliko
To još uvek nije bio njena omiljena tema
tretmana EFT-a, a i
razgovora... ali preterana tuga je nestala.
Uzgred rečeno, svi učesnici ove male grupe
on je takodje
izvodio rutinu
su napravili ogroman napredak tokom 15 minuta
nekoliko puta na
seanse. Jedna dama je prevazišla svoju fobiju od
dan. Kao rezultat ,
visine (ona je to testirala nakon nekoliko minuta
gledajuci preko ograde balkona u hotelu... bez
lako je prekinuo sa
ikakvog problema), jedan čovek je rešio problem
ovom zavisnošću.
U prvim
svoga besa za određenu situaciju iz prošlosti, a i
stadijumima oporavka prošetao bi u supermarketu
drugi su dobili značajno poboljšanje vezano za
pored svog omiljenog piva sa osećajem ponosa, a
različite emotivne probleme.
sada godinu dana kasnije, ne može da ga podnese.
Nema nikakve potrebe za alkoholom. On se ponovo
Slučaj #9 Strah od igala
vration u život. Čak nije hteo da ode ni na
novogodišnju proslavu jer „nije želeo da bude
Connie je bila veoma akciozna kada je bila u
blizini igala. Dobila bi
okružen sa grupom pijanica“.
Napomena: Jednom kada je zavisnost
mučninu i veoma često
prekinuta, to ne znači da ne može ponovo da se desi. bi pala u nesvest kada
Jednom kada prestanete svoju zavisnost od alkohola je trebala da izvadi krv.
ili bilo čega drugo, držite se podalje od toga, ili vam Ovo je veoma ograničavajuće, a posebno kada treba
se može desiti da morate ponovo da radite na svojoj obaviti redovne zdravstvene preglede i održavati
zavisnosti.
dobro zdravlje. Adrienne je primenila EFT na
EFT vam ne dozvoljava da povremeno koristite
nju.tokom nekoliko minuta. Strah je nestao i njeno
neke količine vaše adiktivne supstance.
sledeće izlaganje iglama je prošlo bez ikakvog
straha.
Ovo je tipično sa fobičnim reakcijama kao
ova. Obično, čak i nekoliko minuta sa ovim
tehnikama, stvaraju dugotrajne rezultate. Ovo je
45
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
istinito čak i kada objekt fobije (u ovome slučaju sa
iglama) nije prisutan.
U ovih nekoliko minuta, gde stvarna situacija još
uvek donosi odredjeni nivo straha, obično treba još
jedan ili nekoliko krugova EFT procedure da bi se
strah u potpunosti eliminisao.
Tada smo uradili još nekoliko krugova EFTa i ostatak bola je nestao... i to je tako ostalo do
kraja seminara.
Bol kao ovaj često je rezultat emotivnog
stresa i to je razlog zašto EFT može biti toliko
efikasan u radu sa takvom vrstom bola. Međutim,
novi emotivni stresovi mogu da vrate taj bol nazad.
Ako se to desi, ponovljenim korišćenjem EFT-a
najverovatnije ćemo postići oslobađanje tog bola.
Slučaj # 10 Zavisnost od kikiriji „M&M“
Nancy je trebalo da ide na operaciju i njen
doktor ju je savetovao da joj skine nešto od težine
tako da bi operacija bila lakša. Jedan od njenih
izazova za gubljenje težine bilo je prestanak
korišćenja „kikirikija M&M“. Ona je imala
zavisnost od njih godinama.
Koristila je EFT da smanji trenutnu potrebu
za hranom i na njeno iznenadjenje ono što je osetila
je totalan gubitak zavisnosti u roku od tri
minuta.
Ovakav „bonus“ se povremeno desi. Nakon
toga, Nancy je mogla mirno da prođe pored „kikiriki
M&M“.
Zavisnosti su povezane i uzrokovane
različitim formama anksioznosti. Ako radite na
anksioznosti koja se inace moćno može ukloniti sa
EFT –om, tada će potreba za adiktivnim
supstancama nestati.
Slučaj #12 Bol u donjem delu leđa
Donna je još jedan primer vezan za
bolove.Ona je takodje pohađala jedan od mojih
seminara i imala je toliko jak bol u donjem delu
ledja, da je mislila da neće moći da ostane na
jednom celodnevnom seminaru. „Jednostavno ne
mogu da sedim toliko dugo“ rekla je .
Pomogao sam joj sa EFT-em i njena leđa je
više nisu uznemiravala tokom celog tog dana.
Slučaj #13 Osećaj krivice i nesanica
Audrey je ozbiljno poremećena žena koju sam sreo
na zehtev njenog terapeuta. Ona je bila fizički,
mentalno i seksualno zlostavljana celog svog života
i imala je dugačku listu emotivnih problema koji su
predstavljali veliki izazov za bilo kog terapeuta.
Sreo sam se sa Audrey samo na 45 minuta.
Slučaj # 11 Fizički bol
U toku tok vremena sam saznao da ona u sebi nosi
Lea je pohađala jedan od naših seminara koje sam
ogroman osećaj krivice zbog toga što je spaljena
držao za studente hipnoterapije. Pre seminara mi je njena kuća. Izgleda da je zaspala jedne noći dok je
gorela sveća. Njena mačka je srušila sveću i to je
rekla da su joj mišići veoma zategnuti i bolni.
Počeo sam sa njom EFT proceduru za oslobađanje
izazvalo požar. Iako bi izgledalo da osećaj krivice je
bolova oko njenog vrata i ramena. Bolovi su prestali bio bespotreban, Audrey je to sasvim drugačije
u roku od dva minuta.
doživljavala. Nije mogla da priča o tome bez suza,
Nakon jednog sata od trosatnog seminara,
otkrivljivala je sebe za sve što se desilo.
pitao sam je da li je bol u vratu i ramenima još uvek
Radio sam sa njom EFT i njen osećaj krivice
tu. Rekla je da nije i takođe je primetila da je ostatak je delovao da je nestao. Da bi to testirao, dozvolio
bola u njenoj celom telu smanjen, ali nije nestao u
sam da prođe oko 20 minuta tako što sam promenio
potpunosti.
temu i zatim sam je pitao da mi ispriča priču o tome
Ovo je još jedan primer kako kada radimo na kako je izgorela kuća. Na zaprepašćenje njenog
jednom problemu sa EFT, dešavaju se istovremeno terapiste ona je rekla kao da je to sasvim normalno,
druga isceljenja. U njenoj slučaju, ono što smo
„To nije bila moja krivica“ , i nastavila je sa
drugom temom, bez suza, bez emotivnog inteziteta.
radili na njenom vratu i ramenima se prenelo
Osećaj krivice je u potpunosti nestao u roku od ...
delom i na ostatak njenog tela.
minuta.
46
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Kažem ovo da bih vam ilustrirao ono što
mislim. EFT može da bude toliko moćan da često
promene deluju sasvim normalno. S toga možda se i
ne osećate drugačije kada koristite EFT na određene
probleme (na primer sa osećajem krivice). Ali,
slušajte vaše reči i šta govorite. Težićete da odbacite
problem zato što će on prestati da zauzima vaš
emotivni prostor.
Nestaće bez ikakvih famfara. To je zaista
moćno i postižete tačno ono što želite. To je vrhunac
vaše emocionalne slobode.
Audrey je takodje imala problem sa
nesanicom. Spavala je veoma malo... možda dva
sata po noći... i uzimala je lekove da bi mogla da
spava. Na kraju našeg tretmana, rekao sam joj da
legne na sto u kancelariji njenog terapeuta i
primenuo sam EFT da bi spavala . U toku od 60
sekundi ona je čvrsto spavala. Ostao sam da
razgovaram sa terapeutom još narednih 30 minuta i
u to vreme Audrey je glasno hrkala, bez lekova, bez
tableta, bez ičega sem tapkanja na izuzetno
poremećenom energetskom sistemu tela.
Slučaj # 15 Stid od svog izgleda
Adrianne i ja smo sreli Binga na svom
seminaru koji smo držali u Los
Angelesu. On je bio bodi
bilder i imao je izmodelirano
telo tako dobro da su mu
mnogi fitnis magazini često
nudili nekoliko hiljada dolara
da pozira za fotografije
Ali, Bingo je često
odbijao ove ponude jer je imao
intezivnu emotivnu
nelagodnost vezanu za
izlaganje svoga tela u javnosti.
On je bio Azijskog porekla i objasnio je da je u
njegovoj porodici prikazivanje tela bilo nešto
sramotno.
Izašao je na scenu da pokuša da reši ovaj
problem i postao je trenutno veoma nervozan. U
suštini on je rekao „Ako me nateraš da skinem moju
košulju, ubiću te“ . On naravno nije to bukvalno
mislio, ali sigurno da je to bila indikacija koliko su
njegove emocije jake vezano za izlaganje njegovog
Slučaj # 14 Konstipacija
tela.
Richard je patio od konstipacije 25 godina.
Nakon 3 do 4 minute rada sa EFT, on se
Uzimao je metamucil dva puta na dan i još uvek je
smeškao i mirno skinuo svoju košulju i dobio
imao problem da postigne „redovnu stolicu“.
ogroman aplauz publike. Dan dva kasnije prihvato
Naučio sam ga EFT i kako da radi na ovom je ponudu na $3000 da pozira za jedan magazin.
problemu i on je to rutinski, uporno, i
Međutim, ne mislim da je on tada totalno rešio svoj
disciplinovano radio više puta u toku dana. Nakon
problem. On je postigao značajan napredak jer kada
dve nedelje nije bilo značajnih poboljšanja. Rekao
je skinuo košulju , držao ju je u ruci kao da bi želeo
sam mu da bude uporan i da nastavi. Ponekad takve da je stavi nazad. Nije je bacio u stranu. Izgleda da
stvari traže duže vremena.
bi mu bilo potrebno još nešto krugova EFT-a da bi
Pričao sam sa njim dva meseca nakon toga i rešio ovaj problem u potpunosti.
stvari su se popravile. On je sada koristio metamucil
I zapamtite, ovo je bilo učinjeno pod
dva puta nedeljno, umesto dva puta na dan.
najgorim mogućim okolnostima... na sceni. Ono što
Kao EFT student morate razumeti da je
smo postigli, a ja cenim poboljšanje oko 70%, je
ponekad upornost veoma važna. Emotivni
zaista zadivljujuće uzimajući u obzir okolnosti.
problemi se često reše veoma brzo i to je isto tako i
za mnoge fizičke probleme. Međutim neke situacije
Slučaj # 16 Lupus
traže više vremena i nije lako predvideti koliko je
potrebno. Da je Richard odustao nakon dve nedelje,
Carolyn je moje prvo veliko iznenađenje
ne bi napravio nikakav napredak.
kako dobro ove tehnike mogu da deluju na fizičke
Poruka iz ovoga?... budite uporni.
probleme. Ona je pohađala jedan od mojih
jednodnevnih seminara tokom mojih prvih godina
rada sa EFT-om. Proveo sam samo jedan sat
iznoseći najvažnije elemente EFT-a i kako on deluje
47
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
i pomogao nekolicini ljudi da prevaziđu svoju fobiju
od visine (uključujući i Carolyn) i da prevaziđu jaku
želju za čokoladom.
Ono što nisam znao je da Carolyn ima lupus,
ozbiljnu degenerativnu bolest. Bio sam jednostavno
suviše zauzet u radu sa velikim brojem ljudi
(istovremeno) da bih primetio da su njene ruke i
stopala otečeni od ove bolesti.U stvari, ona mi je
kasnije rekla da ne može da nosi normalne cipele
zbog ovih otoka.
Tokom seminara naučio sam je kraću verziju
onog što ćete vi naučiti na ovom kursu. Carolyn je
odlučila da tapka nekoliko puta na dan za stanje
lupusa i na njeno iznenađenje njeni simptomi su se
povukli.
Došla je na sledeću moju prezentaciju nakon
dva meseca i rekla mi je šta se desilo. Jedino što je
radila drugojačije je bilo da je primenjivala EFT.
Pokazala mi je svoje ruke i stopala i rekla da je
oticanje kompletno nestalo. Takođe mi je rekla da se
njen energetski nivo povećao do tačke gde je u
stanju da ide često na ples. To je nešto što ranije nije
mogla da radi.
I... da li to znači da će EFT da izleči lupus?
Ja to ne kažem, mada je teško ignorisati ono što se
desilo.
Očigledno je EFT pomogao njenim
simptomima. Ja nudim ove zapanjujće primere kao
dokaz moći EFT i podstičem vas ih primenjujete čak
i za ozbiljne bolesti. Ali, molim vas, radite to pod
nadzorom vaših lekara.
Nazvao sam Carolyn nekoliko meseci nakon
toga da vidim kakvo je stanje sa njenim lupusom.
Ona je prestala svoju proceduru dnevnog tapkanja i
njeni simptomi su počeli ponovo da se javljaju.
Ponekad fizički problemi u potpunosti nestaju i nije
više potrebno tapkati. Ponekad to nije tako i ovo je
slučaj da nije tako.
Ono što je važno prepoznati ovde je ono što
se desilo, ne ono što se nije desilo. Ozbiljni
simptomi su definitivno nestali kada je bio
izbalansiran energetski sistem i to je ono što ne
treba ignorisati.
Slučaj # 17 Ulcerativni kolitis
Ovde je još jedan primer ozbiljne bolesti.
Dorothy je imala ulcerativni kolitis i koristila je jake
lekove od kojih je imala puno kontra indikacija.
Ulcerativni kolitis je bolno oboljenje
debelog creva i u slučaju Dorothy je zaista bilo
ozbiljno. Kada je njen doktor pregledao i izrazio se
svakodnevnim rečnikom, konstatovao je da je 90%
inficirano. Dorothy je radila sa Adrienne i to dve
stvari: (1) postala je vegeterijanac i (2) počela je
koristiti EFT svakodnevno za svoje oboljenje. Ona
je počela da se oseća mnogo bolje u roku od
nekoliko nedelja i izabrala je da prestane da koristi
lekove. (Napomena: mi nikada ne savetujemo da se
prekine uzimanje lekovi bez saveta sa lekarem)
Šest meseci kasnije njen doktor ju je
pregledao i izjavio da je debelo crevo 10%
inficirano. To se desilo pre 3 godine i ona od tada
nije imala nikakvih problema. U stvari, pre
godinu dana je rodila dete.
I šta mislite šta je uzrokovalo da njena bolest
nestane? Da li je to vegeterijanska ishrana... ili
EFT... ili oboje? Nema načina da kažemo za
sigurno. Ljudi često pokušavaju nekoliko
isceliteljskih metoda istovremeno i zbog toga je
teško reći koji je doprineo najviše.
Jednom kada budete imali više iskustva sa
EFT-em možete doći do zaključka kao i ja, da bi
uvek trebalo uključiti EFT kao jedan od
isceliteljskih tehnika.
Slučaj # 18 Panični napad
Kerry je pozvala Adrianne iz hotela Jezero
Tahoe usred paničnog napada. Ako vam je poznato
šta su panični napadi, tada
znate koliki nivo strave
oni izazovu u osobi. Ljudi
koji se nalaze usred
paničnog napada često
misle da će umreti.
To je bio slučaj i sa Kerry. Pozvala je
Adrianne sa očiglednom panikom u svome glasu i
trenutno dala broj svoje sobe u slučaju da je neko
trebao da dođe i da je pronađe.
Adrianne joj je pokazala kako da radi EFT
preko telefona i pomogla joj je da prevaziđe
48
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
najozbiljniji deo panike u toku nekoliko minuta.
Često, ovi intenzivni napadi straha traju i po
nekoliko sati. Ukloniti tako veliki intezitet u roku od
nekoliko minuta je veoma dobrodošlo oslobađanje
svakom ko je u stanju paničnog napada. U Kerrynom slučaju još 20 minuta je bilo potrebno da bi se
on smanjio u potpunosti.
Slučaj # 19 Strah od lifta
Ellen je koristila EFT da bi
uklonila svoj strah od lifta. Prišla mi je u
toku pauze u jednom od seminara i pitala
me je da li joj mogu pomoći sa njenim
strahom koji ima ceo život.
Razumljivo je da je bila strašljiva i
oprezna kod svog zahteva, jer takva je
većina ljudi koji pate od intezivnih strahova kao što
je ovaj. Komercionalna psihologija često traži da se
fobije konfoktiraju veoma direktno. Osoba koja je
opterećena strahom je tipično upućena da stisne
zube, stisne pesnice i udje u lift. Naravno na ovaj
način, logika kaže, bojažljiva osoba postane
“desentizovana“ i „navikne“ na strah. Po meni, iako
je ovo dobronamerno ali je nepotrebna praksa u
poredjenju sa EFT-om, jer stvara neopravdanu
bol.
Često se desi da se ljudi toliko uplaše da
praktično dobiju još jednu traumu koju treba da
prevaziđu.Takve prakse nisu više neophodne.
S obzirom da EFT je veoma bezbolan, rekao
sam Ellen da se nećemo približavati liftu sve dok se
ne bude totalno slobodno osećala pri pomisli da
udje u njega .
Tako smo ostali u sobi za seminar i proveli
nekoliko minuta primenjujući EFT . Zatim mi je
rekla da nikada nije bila toliko opuštena kada je
mislila da udje u lift i bila je spremna da proba.
Na sreću, nalazili smo se u hotelu oko 30
koraka od lifta. Normalno, kao mera predstrožnosti
ja bih zaustavio Ellen pre nego ode u lift i ponovio
proceduru tapkanja.U ovom slučaju nisam imao
šansu da to učinim jer je ona brzo ušla kroz
otvorena vrata i počela pritiskati dugmad sa
očiglednim osećajem zadovoljstva.
Ušao sam zajedno sa njom u momentu kada
su se vrata zatvarala i proveli smo sledećih 10
minuta u liftu. Išli smo gore, dole, zaustavili se,
ponovo otvorili vrata, zatvorili vrata i testirali njen
strah na svaki mogući način. Bila je totalno
relaksirana... bez ikakvog straha... čak ni najmanjeg
traga od straha.
Njen strah koji je bio prisutan ceo život je
nestao. Još jednom sam imao privilegiju da uručim
nekom ključeve emocionalne slobode... baš kao što
sam to učinio sa vijetnamskim veteranima i drugim
slučajevima kojima ste upoznali tokom ovog kursa.
Vi ste na vašem putu da postignete iste
mogućnosti.
Da bi proširili vaše razumevanje EFT-a, ovaj
kurs sadrži još različitih slučajeva na video i audio
materijalima. Važan opis onih u delu I su na
sledećim stranicama...
49
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Video snimci na DVD za deo I
( Radi lakšeg snalaženja svi EFT video su sumirani u apendiksu)
Važna primedba onima koji koriste ovaj priručnik besplatno preko interneta: Ovaj priručnik
upućuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ceo EFT kurs kao
video i audio materijali su na raspolaganju na www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj
priručnik daje sve osnove. Video i audio materijal nisu neophodni, sem ukoliko želite da proširite
svoje znanje i na nivo iznad početničkog. Takođe: Ako se niste do sada već prijavili za naše
EFT elektronske novine, učinite to na www.emofree.com/a/?2187/9
primenjen na dve grupe ljudi na pozornici. Jedna
grupa radi na strahovima a druga na bolu.
Napomena: U originalu su postojale tri
video trake u delu 1. Zatim smo videoe prebacili na
DVD-e (što je dramatično smanjilo cenu). To je
Video 2b
tražilo da razbijemo neke dugačke video trake broj 1
i broj 2 u video 1a, 1b, 2a i 2b. To nije bilo
U ovome videu prikazujemo vam još
neophodno za video broj 3 . On se nalazi na jednom slučajeva EFT-a u akciji. Ovde je sumirano šta ćete
celom DVDu.
videti:
Video 1a
U ovome videu Adrianne i ja proširujemo
ovaj priručnik pokazujući vam vizuelno svaku od
tačaka za tapkanje i kako da je izvodite u svakom
koraku osnovnog recepta. Dok to radimo mi
računamo da ste već pročitali ovaj priručnik
Od vitalnog je značaja da pratite zajedno sa
Adrianne i sa mnom ono što radimo dok ne
zapamtite ceo jedno minutni proces. Jednom kada
ga zapamtite on je vaš zauvek.
Video 1b
Ovo je kompletan prikaz celog osnovnog
recepta sa izuzetnim gospodinom po imenu Dave,
kome smo pomogli da prevaziđe njegov dugoročan
strah od vode koji je imao celog života.
Prostudirajte ovu epizodu. Odgledajte je nekoliko
puta . Ovo je seansa sa izuzetnim instrukcijama, jer
vam prikazuje veoma dobro kako da radite sa
različitim aspektima.
Video 2a
Ovaj video sadrži delove seminara gde se
objašnjava teorija u pozadini EFT-a, a zatim je EFT
**Larry: On prevazilazi intezivnu klaustofobiju
dok se nalazi pod okolnostima koje normalno za
njega stvaraju najviše inteziteta... vožnja na zadnjem
sedištu malog auta u gustom saobraćaju San
Francisca.
**Pam: Koja ima jaku želju za čokoladom odnosno
je čokoholik koji ne želi više čokoladu.
**Becci: Njen strah od pacova dovodi do znojenja
ruku pri samoj pomisli na pacove. Došla je u situciju
na kraju seanse da dozvoljava živom pacovu da liže
njene prste i kaže „ Ne mogu da verujem da ovo
radim. Ja to zaista radim“
**Stefan: Šestogodišnji dečak kojeg je otac naučio
ovu tehniku i koji je prestao da gricka nokte.
Adam: To je moj sin koji koristi EFT da spusti 14
poena u svom golf rezultatu.
**Cheryl: Došla je na jednu od naših radionica i
opisuje kako je koristila EFT zajedno samnom za
strah od javnog govora. Naša originalna seansa se
dešavala pre godinu dana i od tada joj se strah nije
pojavio.
**Jackie: Imala je nesreću pre 10 godina, nakon
koje nije mogla da podigne svoju ruku više od
nekoliko inča bez toga da oseti intezivan bol u
ramenu. U toku od nekoliko minuta na pozornici,
ona je postigla kompletno oslobađanje ovog
problema . Mogla je da podigne svoju ruku po
svojoj želji bez ikakvog bola. Ova seansa pokazuje
50
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
naš razgovor nakon seminara gde smo diskutovali
ovo „čudo“.
**Sindy: Kao i Jackie, Sindy je imala nesreću pre tri
godine i nije mogla bezbolno da podigne levu ruku.
Išla je kod brojnih lekara i terapeuta bez ikakvih
rezultata. U roku od nekoliko minuta sa EFT-om
mogla je da podigne ruku do koje god visine je
želela bez ikakvog bola.
**Veronika: Počela je da dobija jaku želju za
cigaretom i koristi EFT da ukloni tu jaku potrebu.
Ona zatim dolazi u jako emotivno stanje zbog
silovanja koje je doživela od strane svoga oca.
Nakon ovog jednog tretmana (koji ćete videti u
potpunosti) ona potpuno rešava svoju problematičnu
memoriju.
**Norma: Ona je disleksična i uvek je morala da
čita 4 do 5 puta istu stvar da bi mogla da razume.
Ovaj problem se rešio bukvalno u minutima i nakon
toga je dobila novi posao u kom se od nje tražilo da
naglas čita ljudima.
Video 3
Ovaj video se zove „6 dana u veteranskoj
asocijaciji“ i prikazuje delove naše posete
veteranskoj asocijaciji u Los Anđelesu, gde smo
pomagali emocionalno oštećenim veteranima
vijetnamskog rata. Ovo je u stvari ogroman test za
EFT, iz razloga što su ti vojnici bili pod terapijom
preko 20 godina sa malim ili nikakvim napretkom.
Videćete njihove emotivne intezitete koji se tope
gotovo u trenucima.
To je ogromno svedočanstvo moći onoga što
ovde učite. To sam spomenuo u dirljivoj epizodi
mog „otvorenog pisma“ na početku ovog priručnika.
Važna napomena
Molim vas zapazite da kroz video 2a, 2b i 3
Adrianne i ja koristimo različite skraćenice koje
smo naučili tokom niza godina. Sa našim obimnim
treninzima mi znamo da skratimo proces i uvek to
radimo u interesu efikasnosti. Zapamtite, mi obično
radimo sa skeptičnim strancima i često to radimo
pod najtežim okolnostima... na pozornici. Spram
toga koristimo i skraćenice (opisane u delu II ovog
kursa), gde god je moguće i retko radimo ceo
osnovni recept.
Budite sigurni, međutim da smo odvojili
vreme da radimo kompletan proces koji ste učili u
delu I ovog kursa, da bismo postigli iste rezultate.
Trajali bi nešto duže po krugu... i to je sve.
Glavna svrha ovih seansi je da vam da
početni entuzijazam na taj način što ćete iskusiti
ono što je prikazano kako ove tehnike deluju u
stvarnom svetu... sa stvarnim ljudima, kroz širok
spektar problema. One vas izvedu iz učionice i
pokažu vam kako ove tehnike mogu da se primene i
kako ljudi reaguju .
U nekim slučajevima, neke od tapkanja su
bila editovana tako da bi se seansa brže odvijala na
filmu. Ovo vam omogućava da dobijete šira iskustva
a bez toga da ste opterećeni stalnim ponavljanjem
procedura koje ste već naučili u nekom drugom delu
ovog kursa. Ne učim vas osnovni recept na ovim
videoima 2a ,2b i 3 . Učenje je učinjeno u ranijim
delovima ovog priručnika i na videu 1. Video 2a ,
2b i 3 su vezani za iskustvo.
Audi snimci na DVD-u za deo 1
Gde se šta nalazi na njima
Da bi dalje proširio vaše iskustvo sa EFT-em
uključujem nekoliko sati raznih slučajeva iz
prošlosti na audio snimcima. Kao i na videoima,
nećete jednostavno slušati teoriju. To su stvarni ljudi
sa stvarnim problemima.
Čućete neke ljude koji su se momentalno
oslobodili problema koje su imali čitavog života,
dok kod nekih drugih je bila potrebna upornost.
Čućete Adrianne i mene kako primenjujemo EFT na
ozbiljne emotivne probleme i možete čuti kako ti
problemi nestaju dok slušate audio. Takodje ćete
čuti delimično oslobađanje nekih problema koja se
51
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
nisu ostvarila u potpunosti. Ukratko, ovi audio
interesa ovog kursa. Editovanjem ovih audia u cilju
materijali su dodatna vrednost na paletu vaših
vaše edukacije, napravio sam jednu mešavinu u cilju
iskustava i na taj način dobijate korisno osnovno
da dobijete što je moguće više korisnih informacija.
znanje koje možete koristiti kada primenjujete EFT. **Molim vas obratite pažnju da tapkanje koje ćete
čuti na ovim audiima će delovati drugačije nego
Pročitajte ove tačke pre nego slušate
audio materijal.
ono što ste učeni. U stvari, ono uopšte nije
**Ovi audio materijali sadrže seriju telefonskih
drugačije. Ono je jednostavno kraće i ima neku
seansi koje je vodila moja biznis partnerka Adrianne drugačiju formu.
Fowlie i ja. To je zbir stvarnih seansi koje su
snimljene preko malog kasetofona. Kvalitet zvuka je Kao što sam pomenuo u delovima videa, Adrianne i
ja smo napredni terapeuti ovih tehnika i radimo ih
definitivno odgovarajući, medjutim snimanje
očigledno nije vršeno u atmosferi koja postoji u
već godinama. Spram toga, koristimo određene
studiju za snimanje.
skraćenice koje smo ranije spomenuli.
**Neke od ovih seansi su sa ljudima koji zaista
Ali, postoji druga tehnika koju smo koristil u ovome
prolaze kroz EFT proces. Dok slušate, bukvalno
audiu.
ćete imati iskustvo iz prve ruke “osmatrati“ kako
Adrianne i ja smo investirali vreme i novac da
ljudi primenjuju ove tehnike na širok spektar
emotivnih i fizičkih problema. To će vam dati
izučimo Dr Roger Callahan-ovu tehniku glasa, sa
osećaj od neprocenjive vrednosti, šta možete
željom da bolje procenimo tačke za tapkanje,
očekivati kad primenjujete EFT na sebi i drugima.
postojanje psihiloške obrnutosti, itd. Mi koristimo
**Druge seanse su sa ljudima koji su koristili EFT u ovu formu dijagnosticiranja na audio materijalu da
prošlosti i govore nam o svojim iskustvima od tada. uštedimo vreme, ali sve vreme koristeći iste tačke za
tapkanje koje ste vi naučili. Kada sam prvi put čuo o
Ovo će Vam dati osećaj o trajnosti ovih rezultata
tehnici glasa, mislio sam da je to ogromna pomoć u
dobijenih ovom tehnikom.
primeni ovih procedura. Međutim, nakon godina
**Svrha ovih audia je da proširi vaše iskustvo u
ovim tehnikama. Nije da vas uči proces tapkanja.
iskustva, ne verujem više da to dodaje ekstra
To je učinjeno u priručniku i videu 1a. S toga kao i vrednost i zbog toga sam prestao da je koristim.
u videu 2a, 2b i 3, editovao sam veći deo tapkanja,
tako da se možete fokusirati na reakcije ljudi i druge Razvio sam korisnije dijagnostičko sredstvo koje se
detalje koji su uključeni u ove tehnike.
u detalje uči u video setu „Koraci ka postajanju
**Slušaćete neka veoma lične probleme i to ćete
izuzetnog terapeuta.“ Oni koji su zainteresovani za
dalje treninge treba da to odgledaju.
činiti uz dozvolu onih koji su uključeni. Oni su to
učinili da bi slušaoci (kao što ste vi) imali koristi od
ove izuzetne tehnike. Svima njima dugujemo veliku Kao što sam ranije rekao, dijagnostika je van
zahvalnost.
domena ovog kursa. Umesto toga, učili smo osnovni
**Ponavljanje je veoma važno u procesu učenja.
recept koji se koristi po konceptu 100%
Zbog toga, čućete me kako ponavljam neke važne
pokrivenosti i to je adekvatna zamena za veliku
delove iz različitih uglova, mnogo puta u toku ovih većinu slučajeva. Zahteva nekoliko sekundi duže po
audia. Svrha toga nije da vam dosadim. Svrha je da krugu i zahteva nešto više krugova, odnosno
vam ugradim važne koncepte u vaš način
upornost da se dobiju isti rezultati. U svakom
razmišljanja.
slučaju, govorimo o ekstra sekundama ili minutama
(po problemu) ne ekstra nedeljama, ili mesecima.
**Ove seanse imaju svrhu vaše edukacije a ne
zabave (iako su neke od seansi veoma zabavne).
Obratite pažnju na ovim audio materijalima ne samo
Mogao sam ih napraviti kratke... editovati ih na
šta ljudi kažu, nego i razliku u njihovom glasu pre i
nekoliko kratkih stavki... i ići dalje. Da sam to
nakon korišćenja EFT-a. Takođe obratite pažnju
učinio uskratio bih vas da možete da „osetite“
koliko često su ljudi ispoljili relaksirajući “uzdah“
posebnu „dubinu“ ovih procesa. U drugu ruku, neki nakon tapkanja. Ovo je dokaz oslobođajanja
razgovori odu van teme, u oblasti koje su van
emotivnih tereta.
52
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
2. Od Baz do Bruce
Na nekoliko audia ćete čuti „tam tam tam“ u
pozadini. Ovo je rezultat nepravilnog rada mog
kasetofona i nije ničije kucanje srca.
Možda će vas privući da pogledate „zbir seansi“
koje se nalaze dole u tekstu i odete direktno na „vaš
problem“ na audio materijalu. To je deo ljudske
prirode, ali vas molim da ne ignorišete ostatak ovih
audia samo zato što ne deluju da su primenjivi na
vas ovog trenutka. Oni sadrže vredne zaključke koji
će značajno povećati vaše sposobnosti u korišćenju
EFT-a.
Rezime seansi
1. Od Barbare do Paulette
Baz (9min 10 sek): Pati od ozbiljnog posttraumatskog stresa. Slušajte dok on govori o svom
najintezivnijem sećanju iz rata kao da se radi o
kupovini u samoposluzi.
Donna (1min 35 sek): Ona koristi EFT da popravi
svoj vid.
Kieve (9min 45 sek): Obratite posebnu pažnju na
ovo. Kieve je naučio ove tehnike kao što ih i vi učite
i primenjuje ih na 150 ljudi sa fantastičnim
rezultatom. Ovde on govori o nekim ljudima kojima
je pomogao sa fobijama, PMS, migrenskim
glavoboljama, bolovima u zglobu, žuljevima i
drugim problemima. Naučite ove tehnike i vi to
možete isto postići.
Barbara (7min 35 sek ): Oslobađanje od
traumatskog sećanja. (udaranje u vetrobran
automobila). glavobolja i nesanica.
Cathy (7min 23 sek): Ova dama pati od
svakodnevnog bola u leđima od kada je doživela
automobilsku nesreću pre 24 godine . I prošla je
kroz sve moguće metode koji mogu da se zamisle da
Del ( 9min 56 sek): On stoji na vrhu krova sa
bi pomogla sebi da se oslobodi tog bola, ... ali bez
mobilnim telefonom i radimo na fobiji od visine
stvarne pomoći. Rekla nam je kako je ovo potpuno
koja je izuzetno jaka i ima je ceo život. Ova fobija je nestalo korišćenjem ovih tapkajućih tehnika. Ona je
eliminisana u potpunosti do te mere da je on počeo takođe postigla dramatično poboljšanje sa svojom
da se bavi padobranstvom.
svakodnevnom akcioznošću i nesanicom.
Bolovi u zglobu i vratu takodje nestaju.
Bruce (11 min23 sek): On sedam godina ima
Mike (3min 28 sek): Diplomirani psiholog koji
multipleks sklerozu i postiže značajne oživljavanje
nalazi da su ovi procesi zadivljujući. Prevazilazi
jačine u svojim nogama. On je inače vezan za
svoj ljubavni bol (raskid sa svojom prijateljicom)
kolica i ustaje u toku seanse. Dobija nazad osećaj u
veoma brzo... ali mu je teško da poveruje u to što se svojim rukama i stopalima i smanjuje bol u leđima
desilo.
kao i problem spavanja.
Ingrid (9min 23 sek): Ona je imala gotovo
konstantan sindrom iritiranog debelog creva,
glabovolje, peckanje u očima i dugogodšnju
konstipaciju godinama. Ona postiže značajno
poboljšanje u svim ovim oblastima i postaje čak
duhovita pred kraj ove seanse vezano za svoju
konstipaciju.
Paulette (4 min 40sek): Strah od letenja koji je
imala celog života nestaje. Nakon EFT rada, ona je
letela dva puta bez ikakve anksioznosti.
3. Od Geri do Bonnie
Geri (10min 15 sek): Ovaj profesionalni
psihoterapeut ima ogroman strah od zubara. Kao
što se pokazalo, on ima više strahova nego što je
mislio. Ova seansa pomaže da se razume da naši
strahovi i naša negativna emocije sadrže ponekad
različite aspekte.
Shad (4.min 43 sek): Efektivno kontroliše
svakodnevni stres i anksioznost sa EFT-em. Takođe
53
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
koristi tehnike da popravi svoj rezultat u golfu za
preko 10 poena.
Margie (3.min 50 sek): Smanjuje svoju izuzetno
jaku potrebu za čokoladom do nule gotovo
trenutno. Kaže da čak više nema ni lep ukus.
Doris (1min 44 sek): Kancer pacijent koji govori o
svom emotivnom oslobađanju koristeći EFT i to
opisuje da je osećaj kao kada se dobije „novo telo“.
5. Bonnie
Marz (12min 60 sek): Prevazilazi ono što ona zove Bonnie (35min 9 sek): Ona postiže dramatično
poboljšanje u svom kompletnom imidžu u toku
globalan i planetarni strah i redukuje bol u svom
kolenu i leđima.
upornog korišćenja EFT-a. Bonnie je imala brojna
zlostavljanja kao dete i prošla je konvencionalne
terapije u toku 28 godina na šta je potrošila $50.000
JoAnn (4min 11 sek): Rapidno eliminiše
nelagodnost u grlu i alergijske simptome.
Ona postiže poboljšanje koje ne može ni sa čim da
se poredi, u oblasti različitih traumatskih sećanja,
Bonnie (8min 38 sek): Emotivni poremećaj koji joj glavobolja, osećaj sramote svog tela, neadekvatna
ne dozvoljava da normalno guta hranu . U jednom osećanja, grickanja noktiju, fobije, ankcioznosti
tretmanu ona je prevazišla neke od
insomnija i depresija.
neidentifikovanih emocija i od tada može da guta
hranu sa lakoćom.
6. Od Jim do Dorothy
4. Od Steve do Doris
Jim (2min 40 sek): Njegova klaustofobija od
bivanja u tamnom ormanu u potpunosti nestaje u
roku od pet minuta.
Stev (13min 0 sek): On pati od malo poznate
bolesti hemolitična anemija , gde postiže značajno
poboljšanje vezano za umor, težinu i svrab u očima, Patricia (5 min 11 sek): Ona je žrtva silovanja koja
bol u leđima (sa grčem mišića) i mnogobrojnih
prolazi od inteziteta 10 do nule u dva različita
drugih simptoma. Takođe eleiminiše problem besa i aspekta vezano za ovo traumatično iskustvo.
relevantnih noćnih mora.
Juanita (1min 57 sek): Njena stalna anksioznost je
Rachel ( 3min 53 sek): Ona neutrališe svoje
oslobođena u momentima.
izuzetno jake emocije koje je izazvala kada se setila
kada je njen momak pokušao da je ubije i u procesu Susan (2min 12 sek): Bol od povrede leđa na golf
oslobađa problem sa disanjem.
terenu nestaje za manje od minuta.
Geoff (11min 50 sek): Bio je u prošlosti kod pet
psihijatara i nije dobio nikakvo poboljšanje u svojoj
depresiji. U dve veoma kratke seanse sa EFT-em
depresija nestaje.
Geri Nicholas (9min 28 sek): Ovaj profesionalni
psihiterapeut se pojavljuje po drugi put u ovim
audio materijalima Ovog puta ona daje nešto više
uvida u svoju ličnu upotrebu EFT-a i kako ona to
koristi na drugima.
Karen (6min 17 sek): Ona ima umor prouzrokovan
nespavanjem i zbog toga se nikada ne oseća
Dorothy Tyo (12min 1 sek): Konačno, fascinantni
odmornom. Problem se rešava nakon jedne seanse
intervju sa profesionalnim hipnoterapistom koji je
sa EFT-em.
koristio EFT kao što ste ga i vi učili da pomogne
ljudima sa problemima koji se kreću od fizičkih
Make (7min 50 sek): U ovom ekstremnom slučaju bolova do straha od javnog govora, do straha od
strah od javnog govora dramatično se popravlja.
paukova do pušenja , ili štucavice.
Rekao nam je da sada vrši prezentacije veoma
tečno, nakon što je koristio EFT.
54
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
EFT Deo II
Beleška: Pošto ste u ovome delu pretpostavljamo da ste već prostudirali EFT deo I
i uporno koristili osnovni recept za lično poboljšanje.
Ono što sledi je napredan deo EFT-a. Ovde idemo dalje, u pozadinu onog šta se dešava u EFT-u i
proširujemo veštine ove jedinstvene tehnike. U ovome delu vi ćete...
Istražiti prepreke koje ponekad sprečavaju EFT i naučiti šta možete učiniti na tu temu.
Rastavićete osnovni recept na sastavne delove i naučiti određene skraćenice za brže rezultate.
U potpunosti ćemo vas izložiti umetničkom delu EFT-a kroz mnogobrojne video demonstracije na širokom
spektru problema.
Puno toga možete dobiti u ovim naprednim oblastima i svaki deo je bar toliko fascinirajući kao i ono što
ste do sada naučili. Ali pre nego što idemo dalje, hteo bih da budem siguran da imate formiranu zdravu
perspektivu vezanu za EFT deo I. Ono što hoću da kažem... osnovni recept je izuzetno moćno sredstvo čak
bez ovih naprednih detalja... i ...
...ako biste uporno primenjivali
osnovni recept dok ste
podešeni na vaš problem,
veliki su izgledi
da će problem izbledeti.
Iako je važno da znate i ove napredne koncepte, upornost sa EFT osnovnim receptom će često
uraditi svoje. Osnovni recept je zaista poklon i on je kondenzovano znanje dugogodišnjeg iskustva. Molim
vas da ovo uvek imate na umu dok proširujete svoje znanje u novom delu priručnika.
55
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Prepreke perfektnim rezultatima
Čak i u rukama relativno efikasnog
početnika, procedura osnovnog recepta će vam dati
rezultat u oko 80% slučajeva, posebno kada je
primenjena na specifične negativne događaje u
nečijem životu. Ovo je izuzetan stepen uspešnosti i
retko koja, ako i uopste postoji konvencionalna
tehnika, koja može da se pohvali sa istim nivoom
uspešnosti. Međutim, čak i veći stepen uspešnosti je
moguć kada znate kako da izađete na kraj sa
preprekama za postizanje te uspešnosti. Postoje
četiri ovakve prepreke koje mogu da spreče rezultate
osnovnog recepta. One su:
1 Aspekti
2. Psihološka obrnutost
3. Problemi disanja na ključnoj kosti
4. Energetski toksini
Prepreka #1
Aspekti
Nema potrebe da se mnogo zadržavamo na
aspektima jer smo ih pokrili ranije. Ovde ih
uključujem pod preprekama, mada oni u stvari nisu
prepreke. Oni su prave prepreke zbog toga što
deluju da usporavaju, odnosno sprečavaju proces.
Svaki aspekt je jednostavno novi deo
problema koji se mora odraditi pre nego što se
postigne kompletno oslobađanje.
Obrađuje se osnovnim receptom kao poseban
problem (što on naravno i jeste). To ćete videti
prikazano u više ponavljanja u mnogim EFT
videima dela II. Ako nema drugih prepreka na putu,
upornost će najčešće neutralizovati aspekte.
Prepreka # 2
Psihološka obrnutost
Ovo fascinirajuće otkriće samo po sebi i zaslužuje
posebno mesto u ovome kursu.
Da li ste se ikada čudili zašto...
...atlete doživljavaju padove ? Ovo
je protiv svake logike. Nema fizičkog
razloga da rade lošije nego ranije.
Atleta je potpuno ista trenirana osoba i
pre tog pada i kasnije. Ali, atlete idu
puno puta kroz to u svojoj karijeri.
Zašto?
...zavisnost je teško prevazići? Na
kraju krajeva, onaj ko ima adikciju
obično želi da bude slobodan od nje.
Zavisnici znaju i često će priznati da
ih njihova zavisnost košta zdravlja,
njihovih odnosa sa drugima i čak i
života. Ali oni ipak nastavljaju sa tim.
Zašto?
...depresije je teško korigovati? To
je jedan od najtežih psiholoških
problema sa kojima se radi. Ako neko
prolazi konvencionalnu terapiju da
prevaziđe depresiju, obično je to
dugogodišnji skup rad. Ako je
napredak čak malo postignut, obično
je postignut u mini koracima. Zašto?
...ponekad sami sebe sabotiramo?
Kad pokušamo na primer da skinemo
kilažu ili čitamo brže često uspevamo
da “zaustavimo sebe“ i vratimo se u
svoju prethodnu „zonu komfora“ bez
ikakvog ili sa minimalnim napretkom.
Zašto?
...iscelenje ponekad traje veoma
dugo? Ta prehlada koja nikako da
ode, ta istegnuća ili slomljena kost
kojoj treba dugo da zaraste, glavobolja
ili bol koji je prisutan, pa prisutan.
Ponekad se neke stvari ne popravljaju
normalno. Zašto?
EFT deo I uvodi postavku kao naziv za tehnički
fenomen poznat kao psihološka obrnutost (termin
dat od strane Dr Rogera Callahan-a, ali originalno je
Razlog je u energetskom sistemu tela. To
donešen u javnost od strane Dr John Diamond-a).
je stvarni uzrok onoga što obično nazivamo samosabotaža. To je razlog zašto ponekad deluje da smo
56
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
najveći sopstveni neprijatelji i ne dostignemo te
discipline je poznata pod nazivom testiranje mišića.
“nove nivoe“ koje zaista želimo.
Ovde pacijent ispruži pravo ruku koja je ukrućena
Pored ovih navedenih primera to je takođe
sa strane svoga tela, dok doctor pritiske ruku
razlog zašto ljudi često bezuspešno pokušavaju da
odozgo, da bi na neki način odmerio pacijentovu
zarade više para i ne uspeju u svojim mnogobrojnim jačinu.
pokušajima, mada znaju da imaju sve sposobnosti
Doktor zatim razgovara sa pacijentom i
pritisne njegovu ruku, dok pacijent istovremeno
da to postignu. To je takođe doprinosioc
psihološkim blokadama (kao što je blokada za
izgovori određenu izjavu. Ako postoji podsvesno
pisanje) i ograničenjima za učenje (kao što je
neslaganje sa ovom izjavom mišići su slabi i ruka se
dizaslekcija).
lako gurne na dole. U suprotnom, ruka ostane
Pre ovoga otkrića, na izgled nemogućnost da snažna, odnosno ne ode na dole. To omogućava
se napreduje u nekoj oblasti koja nam je očigledno
doktoru da na neki način “razgovara sa telom“ i na
važna, je bilo pripisivana uticajima kao što su
taj način mu pomogne da dijagnostikuje gde su
„nedostatak volje“, „slaba motivacija“ ili nekom
mogući uzroci problema.
drugom obliku pretpostavljene karakterne greške.
Dr Roger Callahan je koristio ovu proceduru
Ali to u stvari nije tako . Postoji drugi uzrok... koji
sa ženom koja je želela da skine težinu. Radi
se može popraviti.
ilustracije, ovde iznosimo ono što on kaže u svojoj
Psihološka obrnutost (PO skraćeno) je to što knjizi, „Kako direktori prevazilaze strah od javnog
govora i drugih fobija.“
je uzrok. Ovo postaje veoma važno i praktično
otkriće koji svoju primenu nalazi u različitim
„Ne postoji terapeut koji nije naišao na
disciplinama.
pacijenta koji jednostavno ne može biti izlečen, bez
Od vitalne je važnosti za psihologiju,
obzira koliko je efektivna primenjujuća terapija i
medicinu, zavisnosti, skidanje težine i bezbrojne
koliko uporno pacijent je primenjuje i koliko je
druge oblasti, uključujući razne sportove i
znanje terapeuta. Ovaj otpor tretmanu je frustacija
uspešnost u biznisu. Gde god je psihološka
terapeutu i izazov njihovim pacijentima. Ova pojava
obrnutost prisutna, vrlo malo napretka se postiže, ili se znaziva različitim imenima kao što je mrtav
se uopšte ne postiže. On bukvalno blokira
instikt, sindrom gubitnika , samo sabotirajuće
ponašanje ili negativitet. Ovi pacijenti su nazivani
napredak.
Šta je psihološka obrnutost? Svako je
tvrdoglavim pacijentima, negativnim ličnostima,
doživi. Dešava se kada telesni energetski sistem
samo destruktivnim individuima - ali njihova
promeni polaritet i obično se to dešava van naše
situacija je uvek ostala ista. Izgleda da imaju otpor
svesnosti. Obično ne “osetite“ da se to dešava. To je na bilo kakvu pomoć bez obzira koji pristup se
bukvalno obrnutost polariteta u vašem telesnom
primeni. Oni tvrde da žele da se izleče, ali ne
energetskom sistemu, na primer to je kao kada biste odreaguju ni na jedan tretman.
imali „baterije okrenute naopačke“, kako je to
Dok sam radio sa ženom koja je imala
objašnjeno u EFT delu I.
problema sa prekomernom težinom, ona je uporno
Interesantno je da je obično psihološka
izjavljivala da želi da smrša, ali sam nailazio na
obrnutost u formi koju psiholozi nazivaju
negativnu blokadu. Bila je na dijeti godinama sa
„sekundarna dobit ili gubitak“. Na primer, osoba
veoma malim rezultatima. I uprkos tome što nije
koja svesno veruje da želi da izgubi težinu će možda smanjivala količinu hrane koju je unosila i dalje je
imati nesvesnu “blokadu“ kao što je “Ako smršam
tvrdila da želi da skine težinu.
ja ću ponovo dobiti tu težinu nazad i to će me koštati
Korišćenjem testiranja mišića pitao sam je
puno para da bih promenuo svoju garderobu”. Ova da li vidi sebe mršavu na način na kakav bi želela
osoba je psihološki obrnuta vezano za skidanje
da bude. I rezultat koji sam dobio me je zaprepastio.
težine.
Kada je uspela sebe da zamisli sa umanjenom
Kako je psihološka obrnutost otkrivena? težinom njena ruka je bila slaba u testu.
Psihološka obrnutost ima korene u oblasti koja se
zove primenjena kineziologija. Jedan od alatki ove
57
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Oboje smo bili iznenađeni. Uprkos
negativnim rezultatima ona je insistirala da ona želi
da skine kilažu.
Tako sam odlučio da pokušam drugačiji
pristup. Pitao sam je da zamisli sebe 15 kg težu
nego što je sada. Ovoga puta njena ruka je ostala
čvrsta kod testiranja.
Ponovio sam pitanje još direktnije a tražio
sam da kaže naglas “Želim da skinem kile”.
Testiranje ruke je pokazalo da ova izjava nije tačna.
Zatim sam joj rekao da kaže “Želim da
dobijem kilažu” ovoga puta ruka je bila jaka.
Očigledno, postojao je nesklad između onoga što je
ona rekla da želi i ono što je test pokazivao da ona
želi.
To me je zainteresovalo i pokušao sam isti
test na šest novih klijenata koji su imali isti problem
sa dijetom na kojoj su bili mesecima ili godinama,
bez nekog rezultata. Svi su pokazali isti način
reagovanja. Ono što su rekli da žele, pri korišćenju
testiranja mišića, bilo je obrnuto od onoga što je
njihov test pokazivao da žele.
Ovo naravno nije bio prvi put da sam naišao
na otpor kod tretmana. Ali, ovaj put sam imao način
na koji mogu to da identifikujem, ai moguće i
prevaziđem. Da bih ime ovoga stanja odgovaralo
njegovom opisu ja sam ga nazvao psihološka
obrnutost.
...Onda sam počeo da testiram sve moje
klijente na njihove najveće probleme (na primer:
“Želim da prevaziđem moje anksiozne napade“,
„Želim da imam bolje odnose sa svojom suprugom
ili sa ljubavnicom“, „Želim da prevazidjem
frigidnost , impotenciju, prevemenu ejakuaciju“ ili
„Želim da budem uspešan ili dobar glumac, pevač,
muzičar, kompozitor itd.) U svakom slučaju, ja sam
tražio od pacijenata da naprave i obrnutu izjavu (na
primer: „Ne želim da prevaziđem moje anksiozne
napade“, itd. I svaki put kada sam ih testirao
koristeći test na ruci. bio sam zgranut rezultatima
ovih testova. I na moju veliku tugu, shvatio sam da
je veliki broj mojih klijenata testirao sa slabom
rukom kada su razmišljali o tome da postignu ono
što žele i bili su jake ruke kada su mislili o tome da
im je lošije.
Nije ni čudo što je psihoterapija toliko
teška...“
Šta uzrokuje psihološku obrnutost?
Osnovni uzrok je negativno razmišljanje. Čak i
najpozitivniji mislioci među nama nose podsvesne
negativne samosabotirajuće misli. Psihološka
obrnutost je obično rezultat toga. Kao opšte pravilo,
što smo više u takvom načinu razmišljanja, sve smo
skloniji da postanemo psihološki obrnuti.
Kod nekih ljudi to je opšte prisutan fenomen
koji sprečava da urade gotovo bilo šta . Možete
obično i reći koji su to ljudi, zato što obično bilo šta
što rade ne funkcioniše za njih. Mnogo se žale i
smatraju sebe žrtvama sveta. Ljudi koji imaju tako
„široku obrnutost“ zovu se masivno obrnuti.
Psihološka obrnutost je obično hronični
pratilac onih koji pate od depresije. Depresija,
negativna razmišljanja i psihološka obrnutost
praktično idu jedno sa drugim.
Molim vas da razumete da psihološka
obrnutost nije defekt karaktera. Ovi ljudi ni ne znaju
da pate od hronične obnutosti električnog polariteta
u njihovim telima. Njihov energetski sistemi
bukvalno rade protiv njih. Kao rezultat,
onemogućeno im je da bilo šta postignu. I nije ceo
svet protiv njih... nego je to njihov energetski
sistem. Njihove baterije su postavljene naopako.
Većina ljudi zna na intivintuvnom nivou da
negativno razmišljanje blokira njihov napredak.
Zato i postoji tako puno knjiga i seminara
pozitivnog razmišljanja. Medjutim, do sada niko
nije bio u stanju da objasni kako negativno
razmišljanje kreira ove blokade, a još manje da
pruži način da se to koriguje. Psihološka obrnutost
postiže obe stvari.
Kod većine ljudi psihološka obrnutost se
pokazuje u specifičnim oblastima. Jedna osoba
može napredovati izuzetno dobro u mnogim
oblastima svoga života , ali odustajanje od cigareta,
na primer, može da bude van njihovog domašaja.
Oni konstantno žele da prestanu sa pušenjem i
možda to izuzetno jako žele. U stvari, mogu čak i
odustati na određeno vreme od svoje navike. Ali
konačno, ako su sa psihološkom obrnutosti, oni će
sabotirati svoje sopstvene napore i počeće ponovo
da puše. To ne znači da su oni slabi, nego da imaju
psihološku obrnutost.
Energija u našim telima mora teći pravilno
ako želimo da dostignemo svoj puni potencijal.
58
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Psihološka obrnutost je jedna od važnih načina na
koji taj energetski tok biva poremećen.
Psihološka obrnutost se može korigovati i
korekcija koja se u EFT zove POSTAVKA se prvo
izvodi, u toku nekoliko sekundi. Ovaj proces je
detaljno objašnjen u delu OSNOVNI RECEPT .
Psihološka obrnutost je moguća u bilo kojim
oblastima. To govorimo o bukvalno hiljadama
različitim mogućnostima, ali da bi to ilustrovali, evo
nekoliko primera.
Neki primeri psihološke obrnutosti
lupus, atritis, dijabetis i sl. Sa tačke gledišta EFT-a,
psihološka obrnutost je jedna od najvećih prepreka
isceljenju. Verujem da će zapadna medicina
vremenom prepoznati ovu činjenicu i integrisati
psihološku obrnutost u tehnike koje koristi.
Uklanjanje ove obrnutosti (time mislim
korišćenje postavke na odredjen problem) deluje da
omogućava prirodnim isceliteljskim procesima tela
da deluju efikasnije i tečnije. Ovo ima logike kada
se razmišlja o važnosti pravilnog toka energije kroz
telo. Polomljene kosti deluju da se isceljuju brže
„kada su baterije pravilno postavljene“ i različiti
fizički problemi se brže rešavaju.
Lekari, akupunkturisti, kiropraktičari i drugi
zdravstveni radnici čiji pacijenti nemaju
zadovoljavajući napredak mogu poželeti da nauče
svoje pacijente kako da uklone ovu psihološku
obrnutost. Time se može osloboditi isceliteljska
snaga organizma i ubrzati oporavak.
Atletičari. Velike su šanse da su ljudi
psihološko obrnuti kada god su
zaustavljeni u svom napretku u
nekom delu svog života. Atlete
su tipičan primer ovoga.
Izuzetan košarkaš koji
je loš u slobodnom bacanju je
gotovo sa sigurnošću
psihološki obrnut kada se radi o slobodnom
bacanju. Korigovanje ove obrnutosti će velikom
verovatnoćom doprineti dramatičnom napretku.
Isto to se odnosi za one koji pucaju na gol,
na one koji su skakači u visinu, bezbol igrači i atlete
svih vrsta. Vlasnici i treneri profesionalnih sportskih
timova mogu postići fenomalne rezultate sa ovim
konceptom.
Disleksija. Ako razmišljate o tome,
dislekcija je klasičan primer psihološke obrnutosti.
U suštini, obrnutost je njen veliki simptom . Između
ostalog, ovi ljudi izmene redosled brojeva i slova
tako da imaju poteškoće sa čitanjem.
Annie mi je prišla nakon jednog seminara i
pitala me je da li joj mogu pomoći sa dislekcijom sa
kojom živi od svog detinjstva. Tada je imala 49
godina. Rekla mi je da ne može pravilno napisati
telefonske brojeve. „Uvek napišem prva tri broja
ispravno“ ali „izmešam zadnja četiri“.
Teškoće pri učenju. Blokade kod pisanja i
najčešće teškoće kod učenja su direktni rezultat
psihološke obrnutosti. Učenik, na primer, može biti
dobar u svim predmetima osim jednog, (na primer u
hemiji) i velike su šanse da je psihološka obrnutost
u pozadini tog neuspeha.
Učenici ne znaju da su psihološki obrnuti jer
do sada se nije ni znalo da ovaj fenomen postoji.
Ali, oni teže
da objasne svoju
„neadekvatnost“.
Mogu reći na primer
“ Ja jednostavno
nisam stvoren za
hemiju “, ili “Izgleda
kao da ne mogu da se
koncentrišem na taj
predmet”, ili
“jednostavno, to mrzim”
Ovi razlozi su obično netačni. Pravi razlog je
psihološka obrnutost. Kada oni razmišljaju na temu
predmeta u kome nisu dobri, njihov polaritet im se
obrne i spram toga ne mogu ni da postižu neke
rezultate. Ako ispravite psihološku obrnutost i ocene
će se obično popraviti.
Neki učenici imaju psihološku obrnutost kada se
uopšte govori o školi. To je najveći doprinosilac
loših ocena i često se ništa ne preduzme da bi se to
izmenilo. Obično se smatra da takvi učenici imaju
„ograničenost za učenje“, ili da možda nisu
dovoljno „pametni“. To je veliki teret da bi se nosio
kroz život bez ikakve potrebe.
Zdravlje. Psihološka obrnutost je gotovo
uvek prisutna kod degenerativnih oboljenja kao što
je kancer, sida, multiple skleroza, fabromialgija,
59
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Tada sam joj rekao da napiše deset
telefonskih brojeva i, naravno, svih deset je
pogrešno napisala.
Pomogao sam joj da ispravi psihološku
obrnutost i zatim mi je pročitala svih deset brojeva.
Ovog puta, devet od njih je bilo tačno... i to je
uradila bez ikakvog napora.
Ne želim da dobijete pogrešan utisak. Možda
nismo u potpunosti eliminisali dislekciju. Ono što se
desilo je da smo privremeno uklonili psihološku
obrnutost i time je ona uspela da odradi ono što je
želela. Ovo je začuđujući primer psihološke
obrnutosti. U slučaju dislekcije, psihološka
obrnutost će najverovatnije da se pojavi ponovo i
samim tim disfunkcija koja je postojala. Annie treba
da radi više na tome. Ali, bez razumevanja
psihiloške obrnutosti njen napredak bi
najverovatnije bio veoma spor, ako bi uopšte ikakav
napredak i mogao da se postigne.
Psihološka obrnutost blokira progres.
Ono što je od posebne važnosti za EFT je... to da
kada je psihološka obrnutost prisutna, procedura
tapkanja neće funcionisati. Zapamtite, psihološka
obrnutost bukvalno blokira napredak i to je jednako
istinito i za EFT kao i za bilo koju drugu tehniku.
Imam mnogo prijatelja koji su psihoterapeuti
i oni svi imaju puno klijenata koji jednostavno ne
reaguju ni na najbolje tehnike koje postoje. Dok ne
nauče o psihološkoj obrnutosti, ova blokada je za
njih misterija.
Nakon godina iskustva sa EFT, sada znamo
učestalost pojavljivanja psihološke obrnutosti. PO je
prisutna u oko 40% problema na kojima ljudi rade.
Kod nekih problema, PO gotovo uvek blokira
napredak. Depresije, zavisnosti i degenerativne
bolesti su glavni primeri. Za većinu problema PO ne
mora biti prisutna kod određene osobe. Jedna osoba
može imati psihološku obrnutost za oslobađanje od
astme, dok kod druge osobe to uopšte ne mora da
postoji.
Kako ćete znati da li imate PO? Nećete
znati. Zbog toga je osnovni recept uključio
automatsku korekciju (odnosno postavku). Potrebne
su sekunde da se ona izvede i neće napraviti
nikakvu štetu čak i ako psihološka obrnutost nije ni
prisutna. Znači, ukoliko se ne koriguje PO, vaš
uspeh sa ovim metodama će dramatično biti
smanjen. To je razlog zašto je korekcija psihološke
obrnutosti ugrađena u osnovni recept.
Prepreka # 3
Problem disanja na ključnu kost
U nekim slučajevima... možda 5% ... javlja
se jedinstvena forma energetske zbrke u okviru
našeg tela, koja sprečava napredak osnovnog
recepta. Šta se u stvari dešava je daleko van okvira
ovog kursa, ali vam mogu pokazati kako da je
korigujete. Ja to zovem “problem disanja na
ključnoj kosti“, ne zato što je nešto loše sa ključnom
kosti ili sa našim disanjem. Radije, dobila je naziv
po svojoj korekciji... a to je vežba disanja na
ključnoj kosti.
Ovu korekciju je razvio Dr Callahan i treba
je koristiti samo u slučajevima gde upornost sa
osnovnim receptom nije dala rezultate. Traži svega
oko 2 minuta da se uradi i može očistiti put ka
normalnom funkcionisanju osnovnog recepta koji u
suprotnom ne deluje.
Mada ću to objasniti u daljem tekstu,
savetujem vas da pogledate video EFT, deo II, gde
se vidi demonstracija uživo.
Vežba disanja na ključnu kost
Iako možete da krenete sa bilo kojom rukom,
ja ću pretpostaviti da krećete sa desnom rukom.
Držite vaše laktove i ruke podalje od tela, tako da
jedini delovi koji dodiruju telo su vrhovi pristuju i
zglobovi na prstima kao što je dole opisano.
Stavite dva prsta desne ruke na desni vrh
ključne kosti. Sa dva prsta leve ruke tapkajte bez
prestanka gamut tačku, dok istovremeno izvodite
sledećih 5 vežbi disanja:
** Udahnite na pola i držite dah 7 tapkanja.
** Udahnite do kraja i držite još 7 tapkanja.
** Izdahnite na pola i držite 7 tapkanja.
** Izdahnite do kraja i držite još 7 tapkanja.
** Dišite normalno u roku od 7 tapkanja.
Stavite dva prsta desne ruke na levi vrh
ključne kosti i dok stalno tapkate na gamut tačku,
uradite pet vežbi disanja.
60
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Savite prste desne ruke tako da je drugi
zglob prstiju izražen, zatim ih stavite na desni vrh
ključne kosti i tapkajte gamut tačku bez prestanka
dok radite 5 vežbi disanja.. Ponovite ovo na taj
način što ćete staviti na levi vrh ključne kosti
zglobove prstiju desne ruke.
E, sad ste na pola puta. Završite ovu vežbu
disanja ponavljajući celu proceduru koristeći vrhove
prstiju i zglobove prstiju leve ruke. Tapkaćete gamut
tačku sa vrhovima prstiju desne ruke.
Kako koristite vežbu disanja na ključnu
kost? Kao prvo, pretpostavite da ne treba da je
koristite i radite normalno osnovni recept. To je
logična pretpostavka zato što ovaj problem nije
prepreka za EFT kod velikog broja ljudi.
Ali, ako ste koristili uporno EFT osnovni
recept i rezultati su ili veoma spori ili ne postoje,
tada krenite svaki krug osnovnog recepta sa
disanjem na ključnu kost. Možda ćete zapaziti da će
doći do dramatičnog oslobađanja i rešavanja
problema.
omekšivač za kosu. To bi morala biti zastrašujuća
lista... a do sada nismo još ni napustili kupatilo.
Voda koja izlazi iz slavine sadrži dodatnu
listu toksičnih supstanci. Pa ipak, mi se kupamo u
njoj, kuvamo u njoj i pravimo našu jutarnju kafu.
Hemijski ostaci od deterdženta za pranje
veša u kom peremo svoj veš dolazi u kontakt sa
našim telom celog dana. Spavamo na plahtama na
kojima se takođe nalaze ovi ostaci.
Tu se nalaze i
hemijski osveživači
vazduha , dezodoransi u
našim kućama i
kancelarijama koji
mirišu lepo, ali na
račun toga što
ispunjavaju vazduh
stranim supstancama.
U bioskopima
jedemo užegle kokice koje su prepune soli. Pijemo
bezalkoholna pića koja nisu ništa drugo nego jedan
hemijski koktel. Konzumiramo masovnu količinu
rafinisanog šećera.
Prepreka # 4
Naša hrana je pretovarena listom boja, prezervativa,
pesticida i ta lista može da konkuriše po svojoj
Energetski toksini
veličini maloj telefonskom imeniku.
Unosimo u organizam alkohol, nikotin,
Mi živimo u kanalizaciji!
Otvorio sam jutros malo pakovanje sapuna i aspirine, antihistamine i bezbrojne lekove. Udišemo
gasove iz naših kola, industrijskih dimnjaka i
pročitao etiketu. Na njoj se nalazi ime 8 različitih
hemikalija za koje nikad do sada nisam čuo. Sve one izolacije iz naših kuća. Ukratko, suočeni smo sa
armijom hemijskih uljeza, 24 sata na dan.
ulaze u moje telo dok se tuširam.
Kao što sam rekao, živimo u kanalizaciji.
Moja pasta za brijanje ima 7 različitih
sastojaka , moj losion za ruke ima 13. Oni svi idu u
moje telo.
Različita vrsta „alergije“
Moja pasta za zube ne pokazuje listu
Naše telo je napravljeno tako da može da se
nikakvih sastojaka, ali sam siguran da sadrži
nekoliko hemikalija koje doktor ne bi preporučio da odbrani od različitih toksina i uzimajući sve u obzir
ono čini izuzetno dobar posao. Ali, što je dosta,
jedem. Ali, oni ipak prodiru u moj sistem kroz
dosta je! Ranije ili kasnije, ovaj napad se odražava
senzitivne membrane mojih usta.
na naše zdravlje.
Zatim, tu je i dezodorans koji koristimo
Alergije su među najčešćim reakcijama koje
ispod pazuha i koji ima 9 različitih hemikalija. I da
dobijamo od svih ovih toksičnih supstanci. Rane,
sam žensko, bio bih izložen i različitim
osipi i mnogi problemi sa sinusima su samo neki od
kozmetičkim proizvodima. Olovka za oči i ruž za
alergijskih simptoma od kojih mi patimo.
usne su samo dva od njih.
Za alergije se često smatra da su uzrokovane
Pitam se koliko štetnih hemikalija uđe u naše
telo kroz različite materije kao što su krema za lice, hemikalijama. To znači, ovi toksini uzrokuju
hemijske reakcije u našem telu, koje su za uzvrat
sprej za kosu, kolonjska voda , parfem, šampon i
odgovorne za ove simptome i iritacije.
61
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
tada budite sigurni da ste sebe uklonili od materija
koji su toksični za vaš energetski sistem. Ako još
„Alergija“ energetskog sistema
uvek ne dobijete rezultat na ovaj način, tada
Postoje i različite vrste alergija koje je važno primenite...
napomenuti. One ne moraju da iritiraju vaš
unutrašnji hemijski sistem i na taj način ne spadaju
Metod izbegavanje energetskih toskina #2
u klasičnu definiciju alergije. Radije, možemo reći
Uklonite veše odelo i okupajte, ili se
istuširajte bez sapuna. Odelo koje nosimo ima
to je kao alergija koja iritira naš energetski sistem.
U nedostatku boljeg termina, zovemo ih „energetski hemikalije na sebi koje
mogu da utiču na naš
toksini“.
energetski sistem. Sam
materijal može da
Načini da se izbegnu energetski toksini
prouzrokuje određenu
Ako ste uzastopce više puta primenili EFT
osetljivost, isto kao što
sa veoma malim ili nikakvim uspehom i ako ste
mogu i različite hemikalije
iscrpno obradili sve aspekte problema i ako ste
koje se koriste u
primenili EFT na specifične događaje koji mogu da proizvodnji tog materijala. Hemikalije koje se
se nalaze u pozadini problema, tada je mogući
koriste u perionicama ili u hemjskim čistionicama ,
krivac u nekoj formi energetskog toksina koji iritira kao i ostaci od sapuna za pranje, odnosno praška za
energetski sistem i na taj način onemogućava da
pranje, takođe mogu iritirati vaš energetski sistem.
ove procedure funkcionišu. To nije da EFT ne
Možete imati ostatke na vašem telu od
funkcioniše, nasuprot on funkcioniše izuzetno dobro različitih supstanci: parfema, paste za brijanje ,
uzimajući u obzir date okolnosti naše sredine.
sapuna, kozmetičkih preparata , spreja za kosu,
Postoji više načina da se izbegnu efekti
šampona, omekšivača, itd. Moje iskustvo pokazuje
energetskih toksina, čak i ako ne znate kakav je to
da ponekad čak i najmanja količina toksične
specifični toksin koji bi možda delovao na vas. Lista supstance je dovoljna da prozrokuje problem.
tih načina je dole u tekstu.
Molim vas zapamtite da supstanca koja je
toskična za vaš energetski sistem ne mora biti
toksična za energetski sistem nekog drugog.
Metod izbeganja ljudskih toksina #1
Pomerite se sa mesta gde ste. Ponekad, nešto iz vaše Energetski toksini imaju veoma individualne efekte.
neposredne okoline može uzrokovati problem. To
I tako, u slučaju da se bilo šta od ovog meša
može biti neki električni aparat, kao što je
sa vašim napretkom, ono što je potrebno da uradite
kompjuter ili televizor, ili neki gasovi iz biljaka, iz je da se istuširate ili okupate, tako što ćete istrljati
vašeg tepiha, ili iz ventilacionog sistema. Možda
vaše telo krpom koja ne sadrži nikakav sapun.
imate neku senzitivnost na stolicu u kojoj sedite, ili
U to pranje obavezno uključite osetljive
je možda soba u kojoj se nalazite sveže ofarbana.
delove, kao što je ispod pazuha i genitalije. Dobro
Tako... sam akt
obratite pažnju na oblasti gde ste koristili parfem ili
fizičkog pomeranja može
neke druge kozmetičke preparate. Dobro isperite
ukloniti ono što sprečava
kosu . Ne koristite sapun ili šampon u ovome
napredak. Možda se možete
procesu, jer oni mogu ostaviti određene reziduume.
pomeriti u neki drugi deo
Radeci sve ovo, obično će te uspeti da uklonite
sobe. Ako to ne uspe, idite u
hemikalije sa svoga tela.
drugu prostoriju ili izađite
Zatim, ponovo krenite sa EFT, ali ovaj put...
napolje.
učinite to bez odeće.
Pošto EFT procedura
Znam da to možda malo čudno može da
zahteva veoma malo vremena, možete se pomerati
zvuči, ali može da bude efikasno. Na ovaj način sve
na različita mesta i pokušati na svakom od tih mesta. hemikalije su van vašeg tela i minimizirate šansu da
Ako uspeh počinje da se javlja kada se pomerite,
se umešaju sa vašim energetskim sistemom. Radite
62
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
to uspravno, tako da izbegavate kontakt sa
stolicama, krevetima, ili bilo kakvim supstancama.
Naravno, to radite bosi. Bilo bi najbolje ako možete
da stojete na drvenom podu ili na ploči koja je
napravljena od plastike. Na taj način ćete izbeći
tepih, ili bilo kakve hemikalije koje bi bile na
tepihu.
Ako ste na ovaj način postigli rezultat sa
EFT, to znači da su energetski toksini bili na putu
dosadašnjeg neuspeha. Međutim, ako ni tako ne
uspete da napravite pomak, uprkos svemu što ste
činili, tada primenite...
u zemlji. Ali to ne znači da se on meša u vaš
energetski sistem. Nasuprot, često sam došao do
zaključka da pomfrit uopšte nije problem u radu sa
ovim tehnikama. To još uvek ne znači da se
preporučuje za jelo. Sa druge strane, hrana koja
deluje veoma zdravo može biti štetna za vaš
energetski sistem.
Kao generalno pravilo, ono što konzumirate
u velikoj meri teži da bude energetski toksin za vas.
Ovo je tačno čak i za najzdraviju hranu, čak i za
zelenu salatu. Zelena salata, kao i druge biljke,
razvijaju svoje vlastite unutrašnje toksine da se
izbore sa predatorima., svojim prirodnim
Metod izbegavanje energetskih toksina #3 neprijateljima. To je prirodna forma samozaštite. Mi
Sačekajte dan ili dva. Ako metod 1 ili metod gutamo ove toksine, naravno, kad god jedemo
zelenu salatu ili neku drugu biljku. Normalno, naše
2 ne donesu rezultate koje očekujete, tada su šanse
telo može da izađe na kraj sa ovim toskinima veoma
da energetski toksini nisu na vama. Tada su
lako. Ali, ako jedemo veliku količinu zelene salate,
verovatno u vama.
tada počinjemo da pretovarujemo naš sistem sa
To znači da su
ovim toskinima zelene salate. Ovaj višak toksina
to toksini koje ste
tada počinje da smeta našem telu i posebno može da
pojeli sa hranom, ili ste
počne da iritira energetski sistem tela.
ih popili. Ako sačekate
To je isti slučaj i sa krompirom, graškom,
dan ili dva omogućićete
šljivama, ili bilo kojom drugom hranom koju
da se toksini koje ste
jedemo. Ukratko, hrana koju jedemo preterano
uneli na taj način
postaje kandidat da postane energetski toskin. Bilo
eleminišu. I kada su
bi preporučljivo da smanjite njenu konzumaciju.
eleminisani, tada više
Dok praktično gotovo sve može biti toksično za vaš
neće biti prisutni i u
sistem, postoje neke stvari koje su češće toksične.
mogućnosti da utiču na ove tehnike.
One mogu ili ne moraju biti toksini za vas, ali su
Ako su progutani toksini nešto što
uobičajeni toksini. Ovde je lista:
svakodnevno koristite, vaš sistem će u najboljem
slučaju imati veoma mali prostor u okviru kog će
rafinisan šećer alkohol
EFT moći da se uspešno primeni. Na primer, ako je parfem
lekovite trave kafa
nikotin
kafa energetski toksin za vas, tada će vaša
pšenica
čaj
mlečni proizvodi
svakodnevna konzumiacija kafe minimizirati
kukuruz
kafein
biber
mogućnost da EFT bude efikasan. EFT se na taj
način takmiči sa gotovo uvek prisutnim
Kako ćete znati koja hrana iritira vaš
neprijateljem.
energetski sistem u dovoljnoj meri da srpeči
Mi smo često zavisni od stvari koje stalno
delovanje osnovnog recepta.? Nećete znati. Ako bi
konzumiramo i na taj način odustajanje od njih
predstavlja problem. EFT je veoma vredno sredstvo eliminisali sve ove gore navedene supstance iz vaše
ishrane u roku od nedelju dana, šanse su izuzetne da
koje može da se koristi kod onih koji žele da
bi osnovni recept počeo da funkcionise i ispoljava
zaustave svoje jake želje za zavisnom supstancom.
svoja čudesna svojstva.
Ovo je pokriveno na drugom mestu ovoga kursa.
Ako i sada ne funkcioniše, pitajte sebe
Ovo donosi jednu interesantnu poentu.
intuitivno šta bi to moglo biti. Vaša intuicija je često
Energetski toksini nisu uvek oni koji su normalno
poznati da su loši za vas. Pomfrit, na primer , je van veoma precizna.
liste zdrave hrane, kod gotovo svakog nutricioniste
63
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Svako je izložen toksinima. Ali to ne znači
Važnost upornosti
da će se toksini uvek uticati na rezultat ovih tehnika.
Čak nasuprot, većina ljudi nije osetljiva na
Počeo sam EFT deo II sa sledećim
podsetnikom...
energetske toksine do te mere da oni utiču na ove
izuzetne procedure.
Sa druge strane, treba da imamo na umu da
...ako ćete uporno primenjivati
su neki poremećaji uzrokovani alergenima ili
osnovni recept dok ste
drugom formom zagađivača. To je jednostavno
mentalno podešeni na problem,
zdrav razum koji nam to govori. Međutim, često
postoji velika šansa
smo u mogućnosti da se oslobodimo tog simptoma,
da će problem nestati.
čak iako je uzrok u okolini. Čak šta više, možemo
Upornost sama po sebi može služiti da se
izbegnu mnogi uticaji ovih prepreka. Sa upornošću
ponekad totalno ukloniti alergijsku reakciju
korišćenjem EFT-a. Na primer...
radite EFT u različitim vremenima dana... unutra i
napolju... u kancelariji... u kući... dok nosite različitu
Iako sam osetljiv na pšenicu...
garderobu... i dok uživate u različitoj vrsti ishrane.
Iako sam alergičan na moju mačku...
To znači da će se toksičnost vaše okoline stalno
menjati i veliki su izgledi da ćete upasti u vremenski
Iiako mi sapun prouzrokuje osip po koži...
prostor gde energetski toksini nisu prisutni (pod
itd.
uslovom da energetski toksini predstavljaju za vas
problem).
Video sam mnogo slučajeva gde su
alergijske reakcije kompletno nestale korišćenjem
Problem disanja na ključnu kost nije uvek
EFT-a. To nije uvek slučaj, ali je definitivno vredno prisutan. On dođe i ode i upornost će najverovatnije
probati.
da vas dovede u vremenski prostor gde vežbe
Dozvolite mi takođe da spomenem da se u
disanja na ključnoj kosti nisu neophodne (u ovom
nekim slučajevima, jednostavnim uklanjanjem
slučaju pretpostavljamo da vam je to bilo potrebno).
određene supstance iz nečije liste ili okoline, mogu
I sa upornošću i ponovnim izvođenjem
omogućiti dramatični isceliteljski rezultati. Na
postavke i radu na različitim aspektima, rutinski
primer, jedna moja prijateljica je imala napade
ćete rešiti mnoge probleme koji su predstavljeni
depresije tokom niza godina. Koristila je Prozak i
ovim fenomenom. Poenta ovog što kažem je da se
druge lekove i nije postigla nikakve rezultate... samo upornost isplati.
privremeno maskiranje problema. Na kraju je otkrila
Marljivom i upornom primenom osnovnog
da je senzitivna na pšenicu i nakon eliminisanja
recepta na bilo koji problem koji vas interesuje,
pšenice iz njene ishrane njena depresija je u
veliki su izgledi da ćete povećati svoj uspeh bez
potpunosti nestala. Bez pilula, bez EFT-a, ili bilo
toga da morate da zalazite u tehnički deo ovih
čega drugog. Samo prestanak korišćenja pšenice u
prepreka. Vaš nivo uspeha će biti viši ako
njenoj ishrani.
primenjujete EFT na sve specifične događaje u
vašem životu, koji su mogući doprinosioci bilo kom
problemu na kom radite.
64
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Skraćenice
da tapkanje na manjem broju meridijana će obično
obaviti posao. Krećem sa OB (početak obrve) i
zaustavim se IR (ispod ruke). Nastavak tapkanja na
tačke na prstima ruke obično nije neophodan.
Videćete me da tako stalno radim na
videoima. Retko koristim celu sekvencu. Radi
jasnoće, evo kako izgleda skraćena verzija
sekvence:
Pošto je potreban samo jedan minut da
izvođenje osnovnog recepta, možete se pitati zašto
bi uvodio ideju skraćenice. Na kraju krajeva, koliko
kraće se može postići od jednog minuta?
Iako je moguće preskočiti ovaj segment
priručnika i još uvek biti veoma uspešan sa EFT,
proučavanje ovog dela vam daje dve prednosti:
1. Možete produbiti svoje razumevanje osnovnog
recepta, jer većina skraćenica podrazumeva
razlaganje osnovnog recepta na delove i rad na
nekim njegovim delovima.
2. Terapeuti, lekari i ostali koji pomažu ljudima će
ceniti povećanje vremenske efikasnosti. Često
možete postići reziltat verzijom osnovnog recepta za
15 do 20 sekundi, tako da ako radite sa puno
pacijenata, kumulativno se postiže velika ušteda u
vremenu.
OB = OBrva – početak obrve
SO = Strana Oka
IO = Ispod Oka
IN = Ispod Nosa
IU = Ispod donje Usne
KK= početak Ključne Kosti
IR = Ispod Ruke
Eliminisanje postavke
Krenimo sa obnavljanjem osnovnog recepta.
Molim vas da se prisetite da je psihološka
On ima formu...
obrnutost gotovo uvek prisutna kod depresija,
zavisnosti i degenerativnih bolesti i stoga je
postavka u tim situacijama gotovo uvek neophodna.
Postavka
U ostalim slučajevima je psihološka
obrnutost prisutna u oko 40% problema. To ostavlja
Sekvenca
očiglednih 60% koji ne traže postavku. Da li da se
9 Gamut
usudimo da izbacimo postavku i rizikujemo neuspeh
Sekvenca
u 40% slučajeva gde je psihološka obrnutost
Ako možemo eliminisati bilo koji od ovih
prisutna?
Sigurno. Medjutim, ja rutinski uključujem
koraka, ili ih napraviti kraćim, očigledno je da
postavku jer traži svega nekoliko sekundi da se
dobijamo na vremenskoj efikasnosti.
uradi. Ali ako ispustim postavku, postoji procedura
koja mi dozvoljava da brzo saznam da li treba da se
Skraćivanje sekvence
vratim na nju.
Sekvenca je radna snaga osnovnog recepta.
Krenem sa sakvencom (skraćena verzija
Ona je glavni doprinosilac obaranja emocionalnih
traje 10 sekundi), a zatim stanem i procenim da li je
kegli za kuglanje, nakon što je postavka odradila
bilo kakav progres postignut. Pitam osobu da li je
svoj deo. Ali, mada je ne možemo izbaciti, obično je njen intenzitet pao od početnog broja, na primer od
možemo skratiti.
8. Ako kaže jeste, tada znam da postavka nije
Energetski meridijani koji cirkulišu telom su neophodna i nastavljam sa osnovnim receptom.
međusobno povezani i kroz iskustvo se pokazalo da
Kako znam da postavka nije neophodna?
tapkanjem na jedan meridijan, delujemo i na druge. Jednostavno. Ja znam da psihološka obrnutost od
Tako sam, kroz brojna tapkanja, došao do zaključka početka blokira svaki napredak... i ... pošto je
65
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
napredak u ovom slučaju postignut, psihološka
obrnutost nije prisutna. Ako, sa druge strane ,
nikakav progres nije postignut, tada moram
pomisliti da je psihološka obrnutost prisutna i
krenuti osnovni recept ponovo... ali ovog puta
krenuti sa postavkom.
Kako vaše iskustvo raste, shvatićete da neki
ljudi imaju malo psiholoških obrnutosti. I to je
izuzetno otkriće, jer nam omogućava da odemo
pravo na problem sa neverovatnom brzinom.
izvede i ukoliko je uspešno delovala, doći ćete do 0
bez toga da vam je potreban dodatan krug EFTa.
Da bi to uspešno izveli, jednostavno bez
prestanka tapkajte na gamut tačku (dok mirno držite
glavu) i tokom 6 sekundi polako pomerate oči od
poda prema plafonu. Dok to radite, ponavljajte
podsetnu frazu.
Ovaj proces je prikazan u video materijalu.
Adrienne vam pokazuje kako to da izvedete u delu
sa skraćenicama koji se nalazi na prvom videu
drugog dela video serije.
Eliminisanje 9 Gamut procedure
Umetnost skraćivanja
Procedura 9 gamut nije uvek neophodna. U
stvari, potrebno ju je izvesti samo u oko 30%
slučajeva. I tada se ponekada može izostaviti. Ja je
često izostavim, jer u oko70% slučajeva je
bespotrebna. Ako se desi da ne postižem napredak
koji želim, uvek ga mogu ponovo uključiti. Ukoliko
ne postižem napredak koji želim, ja proceduru uvek
mogu vratiti nazad. Ako je ovaj deo bio neophodan
za postizanje rezultata, sada će se postići napredak.
Pošto postoji umetnički deo ovih procesa,
teško je staviti na papir ove kraćenice i kako ih
izvesti u stvarnim situacijama. To je i razlog zašto
sam uključio brojne video demonstracije u ovaj
kurs. Vedećete me kako koristim ove skraćenice u
različitim situacijama i tako možete dobiti osećaj
kako da krenete. Iskustvo je najbolji učitelj kada se
radi o korišćenju skraćenica. Ovaj deo vas
jednostavno upoznaje sa osnovama.
Podizanje očiju od poda do plafona
Molim vas da zapamtite da osnovni recept
traje samo nekoliko minuta da se izvede. U stvari
Ovo je korisna skraćenica kada ste doveli
i nije potrebno raditi skraćenice. One su
intenzitet do niskog nivoa... kao na primer 1 ili 2 na jednostavno brze da se odrade i to je sva njihova
skali 0 do 10. Potrebno je svega oko 6 sekundi da se prednost.
Video snimci na DVD za deo II
( Radi lakšeg snalaženja svi EFT video su sumirani u dodatku)
Važna primedba onima koji koriste ovaj priručnik besplatno preko interneta: Ovaj priručnik
upućuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ceo EFT kurs kao
video i audio materijali su na raspolaganju na www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj
priručnik daje sve osnove. Video i audio materijal nisu neophodni, sem ukoliko želite da proširite
svoje znanje i na nivo iznad početničkog. Takođe: Ako se niste do sada već prijavili za naše
EFT elektronske novine, učinite to na www.emofree.com/a/?2187/9
Video 1 - Pregled
Ovaj snimak je premošćavanje dela I i dela
II gde je deo I sumiran i mnogi koncepti koji su
uključeni u priručnik dela II se istražuju i ponovo
pregledaju. Ovde ćemo razgovarati o prepreka
odličnog uspeha, skraćenicama i metafori šume i
drveća.
66
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Video 2 - Primeri iz publike
toku otvaranja ove seanse, nekoliko aspekata se
pojavljuju i problem se pomera u stilu lanca
krajcerica. Na kraju, ona donosi zaključak da je
Ostatak ovih videa sadrže koncentrovanu
majka nije volela i nakon korišćenja EFT –a, ona
kombinaciju dva trodnevna seminara. Ovaj video
se smeje vezano za verovanje koje je imala ranije.
kreće sa početka ovih seminara i istražuje širok
U drugoj seansi, Kathy je imala tri
aspekt problema... uključujući i emotivne i fizičke...
i time se postiže perspektiva neprocenjive vrednosti problema: (1) strah od dodira, odnosno zagrljaja.
o moći EFT-a. Ovde se razgovara o problemima kao (2) traumatično sećanje – gde je njena majka
što su: strah od javnog govora, strah od javnih
prosula ključalu vodu na nju
mesta, anksioznost, migrenska glavobolja, fizički (3) – bolno rame koje je vezano za njenu potrebu
da se brani od batina. Ona reaguje izuzetno dobro na
bol, strah od letenja, depresija, fibromialgija,
EFT i postavka, odnosno psihološka obrnutost nije
visok krvni pritisak.
potrebna, mada su mnogobrojni krugovi EFT-a
Prikazana je i diskusija na sceni vezana za
morali da budu urađeni.
izjavu otkrića, kao i veoma važne demonstracije
psihološke obrnutosti. Ove demonstracije su od
kritične važnosti za vaš proces učenja.
Video 5 - Fizički problemi
Video 3 - Emotivni problemi I
Ovde su snimljene 3 seanse. Prva je sa
Jasonom, sa kojim se radi na besu i izdaji, osećaju
nastalom kao rezultat što ga je ostavila žena i dala
da se izda naredba kojom se zabranjuje da vidi svoju
ćerku.
Druga seansa je sa Veronikom. Prepoznaćete
je kao ženu koja je koristila EFT u slučaju kada je
radila na problemu gde ju je otac silovao u drugom
videu dela I. Ona se ovde pojavljuje 3 ili 4 meseca
kasnije i još uvek nema nikakvih emotivnih
problema vezanih za ovaj specifičan problem na
kome je rađeno. Ovo je neoboriv dokaz moći EFT-a,
čak i kod najintezivnijih problema.
Na ovom videu ona radi na potpuno
drugačijem problemu. Očigledno, ima intezivne
emocije vezano za osećaj napuštenosti, samoće,
osećaja da nije voljena kao malo dete. Naša seansa
sa EFT-em eliminiše problem i ona se vraća
narednog dana kada izjavljuje da se oseća “lagana
kao pero“.
Treći tretman je sa Sandhya, koja je radila na svojim
emocijama vezanim za iskustva njenog oca kao
žrtve Drugog Svetskog Rata.
Video 4 - Emotivni problemi II
Ovde su prikazane 4 seanse na ovom videu.
Na prvom Connie J. je imala zategnutost u
vilicama koje je poticala od stezanja zubi u toku
noći. Ovo stezanje je bilo toliko intezivno da je
morala da koristi ploču za zagrižaj tokom noći da bi
zaštitila svoje zube. Korišcćenjem EFT-a ona je
postigla kompletno oslobađanje ovog problema u
vremenskom periodu koji se meri minutima, mada
je ovaj problem imala u poslednjih 2 do3 godine.
Ona je takođe imala glavobolju, koju je sama
kasnije rešila koristeći EFT.
U drugom videu Patricia dolazi na pozornicu
sa napadom astme od koje pati već duže od 10
godina. Dolazi do dramatičnog oslobađanja koristeći
EFT i ona izjavljuje da je to oslobađanje trajalo do
sledećeg jutra. Takođe je doživela ogromno
oslobađanje od problema sa leđima, iako ima disk
herniju.
Dorothy je došla na pozornicu sa
problemom ne ujednačenog kucanja srca što je
problem na koji EFT nije bio primenjen ranije. S
obzirom da pokušavamo da primenimo EFT na
svemu, primenili smo EFT i ovde i dobili fantastične
rezultate.
Connie M. koristi EFT za bol u vratu, koji
prema njenoj izjavi potiče od emotivnih problema.
Ona postiže kompletno oslobađanje tog bola.
Ovde su prikazane dve seanse. U prvoj
Marlys koristi EFT da prevaziđe „ljubavni bol“...
opsesiju vezanu za gubitak romantične ljubavi. U
67
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Video 6 - Jake potrebe za zavisničkim
supstancama
Mada su ovakva poboljšanja dramatična po
konvencionalnim standardima, po EFT standardima
se smatraju sporim i relativno neefikasnim. To je
zbog energetskih toksina koji su najverovatnije
Ova seansa kreće sa dve dame koje drže
kliniku za poremećaje u ishrani. Koncept iza ove
postojali u prostoriji. Za većinu ovih ljudi, upornost
je ono što je potrebno da bi se postiglo oslobađanje
konverzacije nas vode u uzroke koji su u pozadini
zavisničkih ponašanja, uključujući poremećaje u
od fobije.
Konačno, prikazujemo važnost upornosti u
ishrani.
seansi sa Grace koja je bila pritisnuta sa intezivnom
Ono što sledi: (1) važan razgovor na temu
uzroka zavisnosti i (2) kompletna seansa gde je EFT depresijom i mnogim drugim problemima.
Malo pomaka smo postigli na sceni, ali sa njenom
korišćen na grupi ljudi da prevaziđu trenutne jake
upornošću i obraćanjem pažnje na ishranu, tokom
potrebe za čokoladom, cigarama i alkoholom.
narednih nedelja došlo je do značajnog poboljšanja
u njenom emotivnom stanju. Ona u telefonskom
Video 7 - Energetski toksini, fobije i
razgovoru o tome govori sa puno entuzijazma.
upornost
Ovaj važan video naglašava efekte
energetskih toksina i važnost upornosti kod primene
EFT-a.
Prvi deo je intervu sa Todd-om koji
pratiktično nije postigao nikakve rezultate u toku
seminara zbog prisutna energetskih toksina. Kada se
vratio mesec dana kasnije, rekao je prisutnima tog
seminara o dramatičnim efektima promene u svojoj
ishrani na poremećaj sa spavanjem, bol u očima i
depresiju.
Ono što sledi je neobična seansa gde je
nekoliko ljudi doživelo veliko poboljšanje u fobiji
od zmija.
Video 8 - Česti problemi i pitanja i odgovori
Ovaj video koji obuhvata mnogo toga i
objašnjava EFT upotrebu u oblastima: sportovi,
golfu, biznisu, javnom govoru, odugovlačenju
odnosno odlaganju, imidžu o samome sebi i
međuljudskim odnosima .
Ovaj video takođe sadrži i mnogobrojna
pitanja koja su upućena iz publike i time dobijate
jedno zaokruženo razumevanje EFT-a.
68
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Dodatak
Članci koje je Gary Craig napisao na temu...
Korišćenje EFTa na strahovima i fobijama
Korišćenje EFTa na traumatične memorije
Korišćenje EFTa na zavisnosti
Korišćenje EFT za fizička isceljenja
Korišćenje EFT za poboljšanje ličnog imidža
Siže EFT videoa and audioa na DVD-ima
69
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Korišćenje EFTa na strahovima i fobijama
Ali, ponekad strahovi prevaziđu svoju
Oko 10% stanovništva pati od jedne ili više sopstvenu funkciju. Ponekad idu daleko iza
fobija. One mogu prouzrokovati intezivan strah koji normalnih ograničenja predostrožnosti i kreiraju
nepotrebnu reakciju straha. Jedna je stvar, na
često dovodi do ozbiljnih ograničenja u nečijem
primer, biti obazriv kada vidite zmiju ili pauka. Neki
životu. Postoji na stotine različitih fobija i EFT
od njih su opasni i mogu prouzrokovati povredu.
može biti efikasan na svima njima. Dole navodim
Ali je sasvim druga priča osećati, recimo,
neke od najčešćih:
glavobolju, lupanje srca, mučninu, povraćanje,
znojenje, suze, ili nešto drugo sa dugačke liste
Javni govor
simptoma preteranog straha. Oni su totalno
Visina
beskorisni i uopste ne doprinose više vašoj
Zmije, paukovi, insekti
bezbednosti nego normalan osećaj predostrožnosti.
Strah od zatvorenog prostora
Oni su “preteran strah“ i služe jedino da stvore
Zubara
mizeriju kod osobe koja ima fobičnu reakciju.
Igala
To je „preterani strah“... nepotreban deo...
Vožnje
deo koji je preko normalne obazrivosti...koji
Liftova
definišemo kao fobiju.
Letenja
Ono što je fascinantno za EFT je da on
Mostova
eleminiše fobični deo straha, ali ostavi normalan
Odbijanja
osećaj predostrožnosti. Ljudi su često veoma
Seksa
iznenađeni kako brzo mogu da nestanu fobije koje
Vode
su trajale čitav život. Ali proces ih ne učini glupim .
Brzine
Oni neće iznenada skočiti sa visoke zgrade ili
Telefona
poljubiti grizli medveda.
Braka
Ono što je međutim interesantno je da ljudi
Muškaraca
koji eliminišu fobiju sa EFT-em teže da imaju manje
Neuspeha
straha, nego recimo ostala populacija, kada se
Bolesti
govori o tim fobičnim okolnostima. Gotovo svako,
Pasa
na primer, ima neku fobičnu reakciju na visinu. Ako
Kompjutera
pitate 100 ljudi da pogleda odozgo sa visoke
Pčela
građevine, većina njih će osećati pomalo
Samoće
nelagodnost. To je fobična reakcija, ali za većinu
ljudi veoma blaga. Ne prouzrokuje nikakav stvarni
Šta je fobija? U svrhu našeg rada
problem u njihovom svakodnevnom životu.
definisaćemo fobiju kao “preteran strah“, odnosno
Nasuprot toga, oni koji potpuno eleminišu
strah preko normalne mere predostrožnosti.
fobiju od visine kroristeći EFT, dođu u situaciju da
Dozvolite mi da to objasnim...
se uopšte ne osećaju nelagodno. Oni ostanu samo sa
Naši strahovi su veoma važni do određene
mere. Oni su važni za naše preživljavanje. Bez njih normalnim stepenom obazrivosti i mogu provesti
bi možda skočili sa visoke zgrade, pojeli arsenik, ili ceo dan mirno gledajući sa vrha visoke zgrade.
Nema veze kolika je intezivna fobija i koliko
igrali tenis na auto putu. Oni su automatski
dugo je imate . Ovo je veliko iznenađenje za mnoge
mehanizam koji počinje da deluje kada se neka
opasnost približava. Oni kao da pritisnu kočnicu kod ljude, zato što konvencionalna mudrost nam govori
da dugotrajne i intezivne fobije su duboko
nas i čuvaju nas od povrede.
70
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
ukorenjene i potrebni su meseci i godine da se
eliminišu. Ali, to nije slučaj sa EFT-em.
Neke fobije je potrebno uklanjati duže
vremena, ali to nema nikakve veze sa njihovim
intezitetom, ili dužinom koju je imamo. Pre je uzrok
tome kompleksnost fobije, odnosno broj aspekata
koji je uključen.
Ako je fobija “uporna“ kod korišćenja EFT-a,
pokušajte koristiti EFT na specifične situacije koje
su u pozadini ovoga straha. Primeri bi mogli biti...
imao je memoriju u kojoj je osećao strah dok je
sedeo na vodenom tornju kada je bio mali dečak.
Nije bilo nikakvog načina da siđe dole i to ga je na
smrt preplašilo. Sećanja kao ova su posebni aspekti
fobije od visine, i ako, kad se izdvoje, i kada ih se
setimo prouzrokuju reakciju straha.
Pošto kod većine fobija treba odraditi samo
jedan aspekt i potrebno je 1 do 3 kratkih krugova
kroz osnovni recept da bi se postigli određeni
rezultati. Rešićete problem u roku od minuta i u
većini slučajeva on se nikada više neće vratiti.
Ovog momenta, ni vi ni ja ne znamo koliko
**Iako me je ujela ta zmija kada sam imao 8
aspekta vaša fobija ima, koje treba odraditi. Bez
godina...
**Iako sam pao sa krova škole u četvrtom razredu... obzira na to, mi još uvek možemo veoma efektivno
ići napred. Sve što treba da uradimo je da
**Iako se ceo razred smejao kada sam zaboravio
pretpostavimo da imate nekoliko aspekata koje treba
reči moga govora...
odraditi i raditi sa njima jedan po jedan dok ne
itd.
postignete smanjenje emotivnog inteziteta do nule.
Sa ovim na umu, hajde da primenimo ono
Kada vaš emotivni intezitet nestane, znaćete da ste
završili i da su svi aspekti koji se odnose na taj
što ste ranije naučili u priručniku.
Molim vas da se prisetite izjave otkrića na kojoj je
problem odrađeni.
EFT baziran:
Pitanja i odgovori
„Uzrok svih negativnih emocija je u poremećaju
telesnog energetskog sistema“
Pitanje: Jednom kada je uklonjena fobija,
da li su rezultati stalni? Jesu. Međutim, ukoliko
Sve fobične reakcije su negativne emocije i i deluje da se fobija vratila, to gotovo uvek znači da
proizrokovane su sa „zzzzzt“ u vašem energetskom postoje novi aspekti koji nisu bili odrađeni prvog
puta kada je rađeno. Ako pitate klijenta šta se sada
sistemu. To znači da je rešenje vašeg problema
dešava sa njim, obično ćete čuti da govore
veoma jednostavno. Samo treba da eliminišete
„zzzzzt“ i fobija će izbledeti do nule. Bez
drugojačije nego ranije na temu straha. Na primer,
glavobolja, bez lupanja srca, bez bilo kakvih
neko ko ima fobičnu reakciju na zmije, može ovog
problema. Emocionalni intenziteti će biti
puta imati negativnu reakciju na pomerajući jezik
zmije. Ako se ovaj aspekt nije ranije pojavio, dok se
neutralisani.
Naše osnovno oruđe za postizanje toga je
koristio EFT, tada on ostaje kao problem. Koristeći
osnovni recept. Uradite nekoliko krugova i problem EFT na pomerajuću jezik zmije bi trebalo da
će nestati za uvek. Koliko krugova treba odraditi
eliminiše taj aspekt i omogući potpuno oslobađanje
zavisi koliko aspekata ima fobija.
od fobije, ukoliko naravno ne postoji drugi aspekt
Aspekti su važni. Aspekti, kao što je
koji treba odraditi.
diskutovano ranije, su različiti delovi fobije koji
U drugom slučaju, novo traumatsko iskustvo može
doprinose vašem emotivnom intezitetu. Hajde da se ponovo izazvati fobiju. U ovome slučaju potrebno
podsetimo ranijeg primera fobije od visine radi
vam je da ponovite proces ponovo, ako se radi o
pojašnjavanja ove ideje. Većina onih koji imaju
potpuno novoj fobiji (kao što je sada slučaj).
fobiju od visine su imali u svom životu puno
Oslobađanje od fobije je tada na dohvat vaše ruke.
različitih situacija gde su bili na nekoj visini i
njihove fobične reakcije su ih ostavile sa određenim
Pitanje: Šta da radim ako imam nekoliko
uznemiravajućim memorijama. Na primer, jedan
fobija? Odradite ih jednu po jednu . Na primer,
gospodin kome sam pomogao sa fobijom od visine odradite u potpunosti fobiju od pauka pre nego što
71
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
krenete da radite sa klaustofobijom. Zatim odradite
u potpunosti klaustofobiju, pre nego što krenete da
radite na fobiji od vožnje i tako dalje.
Neke fobije dobiju naziv kompleksne, to
znači da imaju više fobija zamotane u jednu. Strah
od letenja je ponekad takav, zato što može u sebi da
uključi 1) klaustofobiju, 2) strah od padanja 3) strah
od smrti 4) strah od turbulencije 5) strah od
poletanja 6) strah od sletanja 7) strah od ljudi, itd.
Ako možete da ih izolujete u vašem umu, oni se
kvalifikuju kao različiti aspekti i treba ih razdvojeno
odraditi.
Ako imate kompleksnu fobiju a niste svesni
toga, uporno korišćenje osnovnog recepta će još
uvek odraditi svoj posao. Ali, može trajati jako dugo
dok se ovaj „zzzzzt“ ne neutralizuje. Intezitet može
da raste i pada kroz različite aspekte kako ih
odrađujemo.
Korišćenje EFT na traumatskim sećanjima
(uključujući rat, saobraćajne nesreće, silovanja, post traumatski stres i sva zlostavljanja iz prošlosti)
Ovaj deo je u potpunoj suprotnosti sa svim
konvencionalnim pristupima. Stavićemo celu listu
emotivnih problema u jednu kategoriju (traumatske
memorije) i radimo sa njima na isti način. U suštini,
oni su identični jer sve imaju zajednički uzrok...
poremećaj u energetskom sistemu tela.
Traumatska sećanja prouzrokuju širok
spektar emotivnih reakcija, kada ih se ljudi sete.
Neka postanu veoma intezivna. Ljudi dobiju
glavobolje, bol u stomaku, njihovo srce počne da
lupa, znoje se, plaču, mogu dobiti i seksualni
poremećaj, noćne more, preteranu tugu, bes,
depresiju, ili bilo koji drugi emotivni ili fizički
problem.
Hajde da počnemo da primenjujemo ono što
smo ranije naučili. Molim vas da se setite
otkrivajuće izjave na kojoj je EFT izgrađena:
„Uzrok svih negativnih emocija je poremećaj u
telesnom energetskom sistemu.“
Na ovaj način, negativne emocije koje imate
vezane za traumatska sećanja prouzrokuju „zzzzzt“
u vašem energetskom sistemu. To znači rešenje
problema je veoma jednostavno. Samo eliminišete
„zzzzzt“ i negativni efekat će izbledeti do nule.Bez
noćnih mora, nestaće glavobolje, nestaće lupanje
srca, nestaće svi problemi. Još uvek ćete imati
sećanje, naravno, ali to je sve. Emotivni naboj će
biti neutralisan.
Naš alat za ovo je naravno osnovni recept.
Nekoliko krugova kroz njega i trebalo bi da
postignete oslobađanje emotivnog inteziteta. Koliko
krugova treba da uradite, međutim zavisi koliko
aspekata ove memorije postoje.
Aspekti su važni. Aspekti su, kao što se
sećate, različiti delovi memorije koji doprinose
vašem emotivnom intezitetu..
Najtraumatičnije memorije obično imaju
jedan glavni aspekt. Što znači, 1 do 3 kratka kruga
kroz osnovni recept će odraditi svoje. Rešićete se
problema u vremenskom periodu koji se meri
minutima i u većini slučajeva se više nikada neće
vratiti.
Neke traumatske memorije imaju nekoliko
aspekata. One zahtevaju više vremena, više krugova
kroz osnovni recept. Ali, čak i ako su ekstra krugovi
potrebni obično govorimo o minutama, možda vam
treba 20 -30 minuta, umesto 5-6 minuta.
Ono što nam treba je, očigledno, način da
lociramo aspekte. Jednom kada su locirani, samo je
stvar toga da ih odradimo jedan po jedan dok svaki
aspekt memorije ne bude neutralisan. Mi to možemo
učiniti veoma efikasno koristeći koncept „kratkog
filma“ u vašem umu.
Kratak film u vašem umu. Setite se
traumatičnog događaja kao kratkog filma koji je
prikazan u bioskopskoj sali vašeg uma. On ima
specifičan početak. Postoje mnoge uloge u filmu i
događaji i postoji određen kraj.
Obično se “film“ odigra u kratkom periodu i
završi se sa poznatim neprijatnim osećanjima. Zato
što se film odigra tako brzo, mi nismo svesni da on
može da ima različite aspekte koji doprinose
72
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
negativnim emocijama. Deluje kao da dolaze iz
filma kao celine.
Ako gledamo taj film sa usporenim
pokretima, različiti aspekti mogu biti locirani i na taj
način odrađeni. Znači, gledamo film u usporenim
pokretima.
Ispričajte film. Najbolji način da to uradite
je da ispričate film NAGLAS. Ispričajte ga
prijatelju, ili u kasetofon, ili pričajte dok gledate
sebi u ogledalu. I najvažnije, ispričajte ga u detalje.
To automatski usporava film, zato što su reči mnogo
sporije nego naše misli.
I kako budete govorili film u detalje, svaki
aspekt će vam se otvoriti. Zaustavite se čim osetite
neki intezitet (zapamtite, želimo da minimiziramo
bilo kakav bol), i izvedite osnovni recept na tom
aspektu kao da je on posebna traumatska memorija.
U stvari to i jeste posebna traumatska memorija.
Samo se izgubila u okviru tog većeg filma.
Zatim nastavite kroz aspekte, dok svodite
svaki na nulu i dok ne budete u stanju da ispričate
celu priču bez ikakvih negativnih emotivnih
inteziteta.
Kao što je rečeno, većina traumatskih
memorija imaju jedan aspekt. Drugi imaju 2 ili 3.
Retko ima više nego 3, ali i to se dešava. Ako se o
tome radi, budite uporni. Oslobađanje od intezivnih
emocija nije daleko od vas.
euforijom. Ovo vam je neverovatan poklon za
uklanjanje nepotrebnog tereta kao što je ovaj.
Neki ljudi, na primer ratni veterani, imaju
stotine traumatskih memorija. Ako ste jedan od njih,
možete očekivati da se desi efekat generalizacije. Na
primer, ako imate stotinu traumatskih memorija,
potrebno je samo da odradite samo 10-15. Nakon
toga, velike su šanse da nećete moći osetiti nikakav
emotivni intezitet za preostale traume. Efekat
generalizacije je u stvari odradio svoje.
Pitanje: Da li nas ovo brzo oslobađanje
emotivnih problema uskraćuje od istraživanja
problema u dubinu i njegovog potpunog
razumevanja? Konvencionalne metode smatraju da
se uzroci ovih dubokih emotivnih problema nalaze u
dubinama uma i moraju na neki način biti otkriveni i
razmotani. Ne postići to, znači prevariti klijenta i
ostaviti ga sa nerešenim problemom. EFT apsolutno
ignoriše ovu ideju.
Pomogao sam stotinama ljudi sa
traumatskim memorijama... neke od njih su bile jako
intezivne. Nakon korišćenja EFT, ni jedna osoba...
ikada... nije pokazala interesovanje u dalje
istraživanje onoga što se desilo. Za njih, sve je u
potpunosti rešeno i oni su zahvalni za oslobađanje
koje je postignuto od ovog velikog tereta.
Moje iskustvo je da EFT zaista dođe do dna
problema i to učini veoma moćno. Ljudski stavovi
vezani za memoriju se gotovo trenutno promene.
Pitanja i odgovori
Oni drugačije razgovaraju o tome. Njihove reči više
Pitanje: Šta da radim ako imam nekoliko ne odražavaju strah, nego razumevanje. Njihovo
traumatskih sećanja? Odradite ih jednan po jedan. ponašanje i položaj tela su dokaz dramatične
Uzimajte najintezivnije sećanje prvo i dovedite ga
promene koja se desila u njihovoj memoriji.
do nule, pre nego što pređete na sledeće. Pratite ovaj Čak šta više i ne pričaju o tome, jer su dobili sasvim
sistem dok sve vaše traumatske memorije ne budu
drugačiju perspektivu situacije. I sve to se desi kada
neutralizovane. U toku rada, kako budete uklanjali
EFT ukloni „zzzzzt“ iz energetskog sistema.
traumatske memorije, počećete da osećate takav
A to je zato što je „zzzzzt“ pravi uzrok.
stepen slobode koji može da se graniči sa
73
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Korišćenje EFTa kod zavisnosti
(Razmislite ponovo o uzrocima zavisnosti)
Zavisnosti su misterija za većinu
profesionalaca. Ljudi sa zavisnostima dođu kod njih
tražeći pomoć i žele... zaista žele... da budu slobodni
od svojih zavisnosti. Ali, bez obzira na dobre
namere i uprkos tome što potroše veliki deo svoga
vremena i novca, obično se vrate na prethodno
ponašanje.
I čak kad neko ukloni jednu zavisnost na
neki način, uspe da pokupi neku drugu kao zamenu.
Većina ljudi koji prestanu da puše, obično dobiju na
težini, zato što je hrana nova zamena za cigarete. Na
sličan način, ljudi koji savladaju alkoholizam obično
pređu na cigarete i kafu. U ovim slučajevima
zavisnost nije prevazidjena... samo je zamenjena.
Razlog zašto mnogi tretmani zavisnosti ne
postignu dobre rezultate je to što u suštini se ne
odradi ono što je stvari problem!!! Da je to učinjeno,
ljudi ne bi imali potrebe da zamene jednu zavisnost
sa drugom .
Dakle šta je pravi uzrok zavisničkog ponašanja?
Hajde da krenemo sa listom šta ne doprinosi tome.
To nije ono što konvencionalne metode pokušavaju
da prikažu već decenijama. Na primer:
nelagodan ocećaj koji je privremeno maskiran i
smiren korišćenjem neke supstance ili nekim
ponašanjem.
Za mnoge ovo je osvežavajuće „AHA“, zbog toga
što otkriva uzrok koji oni nisu znali da artikuliraju.
Unutar samih sebe su oduvek znali da njihova
potreba za cigaretom, pićem, prekomernim jelom
itd., je izazvana njihovom potrebom da umire neki
stepen nelagodnosti u sebi. Ali, oni nikada nisu
direktno povezali da je taj osećaj ono što je stvarni
uzrok njihove zavisnosti.
Ako razmišljate o tome ova veza postaje
veoma očigledna. Na primer:
Zavisnik veoma često govori o svojoj zavisnosti kao
nervoznoj (anksioznoj) navici i
Zavisnici povećavaju upotrebu zavisne supstance ili
načina ponašanja kada su pod povećanim stresom
(anksioznošću).
Oduzmite im zavisničku supstancu, odnosno
ono što deluje kao sredstvo za smirivanje i postaće
veoma uznemireni odnosno anksiozni. U stvari,
postaće često veoma anksiozni od same pomisli
oduzimanja ovakve supstance. Ako slušate one koji
To nije loša navika.
imaju zavisnot kada govore o svojoj zavisnoj
To nije nasleđeno.
supstanci (ponašanju) često će reci „ To me
To nije zato što je to deo naše familije.
relaksira“. To je najočigledniji zaključak kod svih.
To nije zato što onaj ko ima zavisnost je slab.
Zašto bi im bilo potrebno nešto za relaksaciju
To nije nedostatak volje.
ukoliko ne osećaju određenu formu anksioznosti? Iz
To nije zato što onaj ko ima zavisnost ima neku
kog drugog razloga bi imali potrebu da se
“sekundarnu dobit“ od toga.
relaksiraju?
Hajde da to sada istražimo iz jednog drugog
Po mome iskustvu ovi „uzroci“ su predstavljeni zato ugla, koji je pogrešan, a kaže da su zavisnosti samo
što deluje da objašnjavaju određena neželjena
„loše navike“. Iako se delimično može govoriti o
ponašanja. Deluje da ima logike u tome i zbog toga lošim navikama, zavisnosti su mnogo više nego loše
su naravno i prihvaćeni. Međutim, ono što je svima navike. Ovo je očigledno iz razloga što je navike
zajedničko, je to da je veoma nizak procenat uspeha lako prekinuti.
u pomaganju nekome da se oslobodi zavisnosti. Ono
Sledi primer: Ja imam naviku da ujutro
što je potrebno je naći stvaran uzrok... ne listu onoga obučem desnu cipelu pre leve. Ako želim da
što izgleda da može da bude.
promenim ovu naviku, to je laki učiniti.
Jednostavno bih stavio cedulju sa natpisom pored
moje cipele koja bi me podsetila da prvo obučem
Stvaran uzrok svih zavisnosti je anksioznost...
74
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
levu cipelu. Nakon nekoliko ponavljanja ovog
procesa, moja navika bi se izmenila i potsetnik više
ne bi bio potreban. Menjanje čiste navike kao što je
ova je voma lako, jer nije vezana za anksioznost.
Ali ovaj metod bi bio veoma neuspešan ako
bi se primenio na “naviku“ pušenja cigarete.
Stavljanje cedulje kao potsetnika da ne zapalimo
cigaretu je beskoristan pokušaj. Ove cedulje nemaju
nikakvu moć kada se suočimo sa anksioznosti
uzrokovanu sa jakom potrebom za zavisnom
supstancom.
Kada zavisnici imaju jaku potrebu za tom
supstancom (kao što je cigareta, alkohol ili nešto
drugo), oni traže tu supstancu da bi smirili tu
anksioznost. Oni to naravno čine u naporima da se
relaksiraju, smire svoje nerve, da uklone um sa
nekih stvari, da naprave pauzu, itd. Sve ovo
reflektuje različite forme anksioznosti koje ih vode
prema zavisnoj supstanci ili zavisničkom ponašanju.
Znači, zavisničko ponašanje nije
jednostavno loša navika. To je potreba vođenja
anksioznošću koja nas prosto moli da pronađemo
način da oslobodimo tu ankcioznost.
Ono što je stvarno problem kod zavisnika je
da njihova supstanca ili ponašanje oslobađaju tu
anksioznost samo privremeno. Jednostavno, maskira
problem neko vreme. Zato i deluje umirujuće. Kada
efekat smirenja nestane, ankciznost se ponovo
pojavi. To je jednostavno tako. U suprotnom,
korišćenje zavisničke supstance ili ponašanja bi
uklonilo problem za stalno. A dobro je poznato da
se ovo nikada ne desi. Umesto toga zavisnici moraju
ponavljati svoje ponašanje da bi postigli to
oslobađanje anksioznosti. Na taj način razviju
potpunu zavisnost od supstance i završe na taj način
što asociraju svoju anksioznost sa onim što ta
supstanca radi za njih, odnosno smiruje ih. To
postane jedan začarani krug u kome su oni
zarobljeni.
Često njihova akciznost postaje još
intezivnija kada im je uskraćeno sredstvo za
umirenje. Ovo pojačava simptome za prestanak sa
zavisnošću i gradi barijeru protiv odustajanja od
njihove zavisnosti. Bol koji je vezan za prestanak
zavisnosti postaje suviše visoka cena da bi se platila.
Oni više preferiraju rizik njihove zavisnosti
Problemi kod odvikavanja
Ovo nas dovodi do atraktivne karakteristike
EFT-a. On dramatično smanjuje bol koji se javlja
kod prestanka zavisnosti i često ga u potpunosti
eliminiše. To je samo jedna od mnogih
karakteristika koja odvaja EFT od mnogih drugih
metoda.
Simptomi prestajanja se sastoji i od fizičkih i
od emotivnih faktora. Kada ljudi prestaju sa
zavisničkim supstancama, njihova fizička potreba za
tim ih obično napušta u roku od 3 dana. To je
prirodan proces u toku kog se telo oslobađa
neželjenih toksina. Ali, emotivni faktor, odnosno
aksioznost, teži da ostane uporno nedeljama ili
mesecima i ponekad nikad i ne ode.
Po mome iskustvu, anksioznost je najveći
deo problema prestanka. Ovo je očigledno jer kada
primenite EFT akcioznost obično bude smanjena do
nule u roku od nekoliko minuta. I kako akcioznost
odlazi, tako nestaju i mnogi simptomi prestanka
zavisnosti.
Hajde da se sada okrenemo rešenju.
Počećemo da primenjujemo ono što smo naučili u
ranijim delovima ovog priručnika. Molim vas da se
setite izjave otkrića na osnovu koje je EFF
izgradjen:
„Uzrok svih negativnih emocija je u
poremećaju energetskog telesnog sistema.“
S obzirom da je anksioznost negativna
emocija, ono što sledi je da je uzrokovana sa
poremećajem u telesnom energetskom sistemu. I to
se naravno lako reguliše primenom osnovnog
recepta. Eleminišete „zzzzzt“ i eliminisaćete jaku
potrebu. To je gotovo tako jednostavno kao što sam
i rekao.
Kažem gotovo, jer da bi izjava bila
kompletna, moramo spomenuti još jednu važnu
barijeru koja nam je na putu ... psihološka obrnutost.
Da bih naglasio njegovu važnost, posvetio sam
ovome problemu čitav segment u ranijem delu ovog
priručnika . Podstičem vas da sada ponovo pročitate
taj deo, jer se on u velikoj meri odnosi na zavisnost.
Molim vas da zapamtite da je psihološka
obrnutost uzrok samosabotaže. To je i razlog zašto
75
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
ljudi pokvare svoje sopstvene napore i ponašaju se
na način koji je suprotan njihovim interesima.
Svi zavisnici znaju da ih njihovo zavisničko
ponašanje vodi u pogrešnom pravcu. Mnogi su
mnogo puta pokušali da zavisnost prevaziđu, neki su
čak napravili određeni napredak, ali na kraju su se
vratili nazad svojim prethodnim navikama i
ponašanjem. To je tipičan primer psihološke
obrnutosti.
Psihološka obrnutost je prisutna u 90%
ponašanja zavisnosti. To je i razlog zašto je veoma
teško i prekinuti neku zavisnost. Naš energetski
sistem menja polaritet i polako radi protiv nas i
naših dobronamernih pokušaja.
To je razlog zašto možemo čak i eliminisati
jaku želju u nekom momentu, ali još uvek biti u
stanju gde nam je teško da prekinemo za
zavisničkim ponašanjem. Znam da to može da zvuči
čudno... ali se stalno dešava. Ako vam se desilo da
više puta niste uspeli da prekinete zavisnost, mogu
da vam garantujem da je glavni faktor psihološka
obrnutost.
Da bi bili u ovom slučaju efikasni, moramo
eliminisati i trenutnu jaku potrebu, a i psihološku
obrnutost. Osnovni recept će biti naše osnovno
oruđe. On veoma odgovara ovoj prilici, zato što
sadrži postavku... ugrađenu korekciju za psihološku
obrnutost.
Kako raditi sa zavisnostima
Jednostavno ciljajte osnovni recept na
zavisnost i ponavljate ga više puta u toku dana.
Pomoćiće vam da smanjite anksioznost koja je u
pozadini zavisnosti, kao i to što će vam pomoci da
korigujete psihološku obrnutost.
Međutim, morate zapamtiti da postavka ne
eliminiše psihološku obrnutost za stalno. Ona se
obično vraća i u slučaju zavisnosti, to se dešava
veoma često.
Zbog toga je važno da izvodite osnovni
recept minimum 15 puta na dan. Preporučljivo je 25
puta na dan.
Ovo će držati vašu anksioznost (i na taj
način vašu potrebu) na niskom nivou i konstantno će
držati prefinjene (ali opasne) efekte psihološke
obrnutosti podalje od vas. Tokom vremena,
psihološka obrnutost će bledeti, na kraju će nestati
kao problem.
Tih 25 puta tapkanja u toku dana treba da
bude raspoređeno tokom celog dana. Da bi to
postigli treba da (1) nabavite sat koji će vam davati
zvučni signal svakih pola sata i podsećati vas ili (2)
činite to zajedno sa određenim dnevnim rutinama
koje su vam navike, kao na primer...
kad ustanete ujutro,
kad idete uveče u krevet,
pre svakog obroka,
svaki put kada ušetate u kupatilo,
svaki put kada udjete u auto,
kada izadjete iz auta,
kada spustite slušalicu telefona,
svaki put kad sednete,
svaki put kad ustanete,
svaki put kad udjete u kuću ili izađete,
svaki put kad prođete kroz vrata.
Očigledno je da ljudi imaju različite rutine i
neke od njih mogu biti praktičnije od drugih. Ono
što je ovde navedeno je učinjeno u svrhu da vam da
određene ideje. Prilagodite svoju sopstvenu listu
vašim okolnostima.
Ponekad ćete se naći u određenim
situacijama, kao na primer u restoranu ili na nekom
sastanku, gde izvođenje osnovnog recepta može da
vas dovede u neugodnu situaciju u vezi sa tim kako
će vas drugi videti. U ovoj situaciji izvinite se i idite
do kupatila, ili do vašeg automobila, ili bilo kog
drugog mesta koje vam odgovara.
Kako raditi sa trenutno jakim potrebama
Ako precizno pratite ono što je gore
navedeno, male su šanse da ćete imati problem sa
prestankom svoje “navike“, ili da ćete imati problem
sa veoma jakim potrebama za vašom supstancom ili
ponašanjem tokom dana. Ali, ako vam se desi da
imate, tada napravite još poneki krug osnovnog
recepta dok ta zavisnička jaka potreba ne nestane.
To je povrh onoga što je već preporučeno, a to je 25
puta ponavljanja osnovnog recepta u toku dana,
prilagođenog za zavisnosti.
76
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Rad na specifičnim događajima koji su
uzrok anksioznosti
Izvođenje gornje rutine i marljivo praćenje,
će vam pomoći da prekinete zavisnost, a ono što još
morate učiniti u interesu toga da se definitivno
oslobodite svoje zavisnosti je da odradite specifične
događaje koji se nalaze u pozadini anksioznosti i
zavisničkog ponašanja koji traže nešto što će ih
smirivati.
Na izgled, ovo može da deluje kao
zastašujući proces jer većina ljudi nije svesna
specifičnih događaja koji su direktno doprineli
zavisničkom ponašanju. I zato se pitamo kako bez te
svesnosti, šta je u pozadini, da primenimo EFT?
Pored toga, u zavisnosti o kojoj osobi se radi, može
da postoji beskonačna lista ovakvih specifičnih
događaja.
Na svu sreću, postoji rešenje koje sam stavio na
EFT web stranu i ja je zovem procedura ličnog mira.
Vredna je zbog toga što može automatski da sruši
svaki specifični događaj u vašem životu koji vam je
prouzrokovao anksioznost, zavisnost, ili
ograničenja bilo koje vrste.
Ovde je objašnjena procedura ličnog mira
Procedura ličnog mira
Ovde su neki od primera za upotrebu...
1) Kao “Domaći zadatak“ između tretmana sa
lekarom ili terapeutom. Ovo je siguran način da se
ubrza i produbi isceljujući proces.
2) Kao dnevna procedura da se očisti akumulisan
negativni talog tokom celog života. Ovo će doprineti
poboljšanju ličnog imidža, smanjiti sumnju u same
sebe i pružiti izuzetan osećaj slobode.
3) Kao sredstvo da eliminiše glavne doprinosioce
(ako ne i isključive uzroke) ozbiljnim bolestima.
Negde u okviru ovih specifičnih događaja su svi
besovi, strahovi i traume koje se manifestuju kao
oboljenja. Kada ih odradite, velike su šanse da ćete
otkriti one koje su odgovorne za vaše zdravstvene
probleme.
4) Kao koristan dodatak za pronalaženje ključnih
problema. Ako neutrališete sve specifične probleme,
vi ćete automatski time uključiti i ključne probleme.
5) Kao sredstvo za konstantnu relaksaciju.
6) Da postanete primer drugima u tome šta je
moguće.
Zdravo svima,
Ovaj jednostavni koncept treba da promeni
kompletno polje isceljenja. Ja to mogu sumirati u
jednoj rečenici...
Procedura ličnog mira koju ću upravo da
objasnim, nije samo način da se osećate malo
smirenije. Ako je pravilno razumete, ova tehnika bi
VEĆINA NAŠIH EMOTIVNIH I FIZIČKIH
trebala da bude centralno isceljujuće sredstvo za
PROBLEMA SU PROUZROKOVANI
svaku osobu na ovoj planeti. Svaki lekar, terapeut,
spiritualni savetnik, ili instruktor za lična dostignuća NEREŠENIM SPECIFIČNIM DOGAĐAJIMA I
VELIKA VEĆINA NJIH SE LAKO MOŽE
na svetu bi trebao da je koristi kao glavnu alatku u
ODRADITI SA EFT
pomaganju drugima i naravno sebi.
U suštini, procedura ličnog mira se sastoji od
pravljenja liste svih SPECIFIČNIH DOGAĐAJA
Nije loše za jednog inženjera, zar ne? Ova
koji su uznemiravajući u nečijem životu, i
rečenica, ako bude prihvaćena od svakog terapeuta u
sistematskom primenjivanju EFT-a, kako bi se
zdravstvenoj oblasti i njihovog pacijenta, ima velike
uklonili njihovi uticaji na naš život. Ako marljivo
šanse da 1) dramatično poveća stepen isceljenja i 2)
ovo radimo, išćupaćemo svako negativno drvo iz
uveliko smanji naše troškove.
naše emotivne šume i na taj način eliminisati glavne
Obratite pažnju da ova ideja u potpunosti
uzroke emotivnih i fizičkih poremećaja. Ovo
ignoriše hemijske uzroke, kao što su oni koje
naravno pogura svaku individuu, prema ličnom miru sugeriše medicinski model. Razlog tome je taj što
i na taj način doprinosi opštem svetstkom miru.
stalno nailazim na poboljšanje kod klijenata gde
77
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
lekovi i druga hemijska sredstva nisu uspela ništa da
učine.
Ovo ipak ne znači da lekovi i drugi njutritivi
nemaju svoju ulogu. Oni je zaista imaju. Često
mogu biti od vitalnog značaja. Po mome iskustvu,
medjutim, naši nerešeni specifični dogadjaji su bliže
osnovnom uzroku naše bolesti nego bilo šta drugo.
S toga, zaslužuju našu primarnu pažnju.
Koliko je ovo očigledno! Iskusan EFT
terapeut je veoma svestan mogućnosti EFT da
obriše negativne specifične događaje sa naših
mentalnih zidova. To je oblast gde se i postiže
najveći stepen uspeha. Do sada smo, međutim,
fokusirali naše napore na one negativne specifične
događaje koji se nalaze u pozadini problema kao što
su strahovi, fobije, glavobolje, ili traumatični
događaji. Ovo je dobro... veoma dobro... i treba da
nastavimo to da radimo.Sa druge strane, zašto ne bi
koristili EFT na SVIM drugim specifičnim
događajima koji su u pozadini više generalizujućih
(ali veoma važnih) problema, kao na primer (da
nabrojimo neke)...
Sopstveni imidž
Anksioznost
Depresija
Konstantna nesanica
Zavisnosti
Osećanje napuštenosti
Kako eliminišete emotivan teret iz vaših
specifičnih događaja, vi ćete naravno imati sve
manje i manje unutrašnjih konflikta sa vašim
sistemom sa kojima treba da izađete na kraj. Što je
manje unutrašnjih konflikata, to automatski znači
veći nivo ličnog mira i manje emotivnog i fizičkog
paćenja. Za mnoge, ova procedura ima velike
izglede da rezultira u kompletnom prestanku
problema koji su imali tokom celog života , a drugi
metodi nisu uspeli da im pomognu. Kako vam to
zvuči za nešto što može da se objasni u jednom
paragrafu?
Isto se odnosi i na fizičke probleme. Ovde
govorim o svemu od glavobolja do disajnih
problema, digestivnih problema do side,
multipleskleroze i cancera. Postaje sve više
prihvaćeno da su naši fizički problemi uzrokovani
(ili delom prouzrokovani) ne rešenim besom,
traumama, osećajem krivice, preteranom tugom i
slično. Imao sam puno razgovora sa lekarima tokom
poslednjih godina i sve više i više je njih koji
smatraju da je emotivan sukob jedan o najvećih
doprinosioca, odnosno uzroka ozbiljnih teškim
oboljenjima. Do sada, međutim, nije postojalo
efektivnog načina da se eliminišu ovi zdravstveni
razbojnici. Možemo ih maskirati sa lekovima,
naravno, ali pravi uzrok je bilo teško pronaći. Na
svu sreću EFT i mnogi drugi njegovi ”rođaci“
pružaju jednostavan i elegantan način koji pomaže
ozbiljnim zdravstvenim radnicima u eliminsanju
korena uzroka bolesti, umesto pacijenta.
Ono što ovde delim sa vama NIJE zamena za
kvalitetan EFT trening, NITI je zamena za
kvalitetnu pomoć iskusnog EFT terapeuta. Radije,
ovo je alat koji kada se pravilno primeni omogućava
široki spektar dejstva (kvalitetan trening ili
kvalitetna pomoć sigurno dodaje efikasnosti ovoga).
Njegova jednostavnost i dalekosežnost ga kandiduju
za obavezan metod za svakog koji traži pomoć, čak i
kod najtežih problema. Ja znam da ovo može da
deluje kao suviše odvažna izjava, ali ja sam u ovoj
oblasti više od decenije i video sam mnogo
impresivnih rezultata tokom tok perioda u širokom
aspektu problema, tako da je ovu izjavu veoma lako,
ako ne i veoma važno, napraviti.
Metod koji koristimo je jednostavan (ovde
predpostavljam da znate kako da primenjujete
EFT...)
1. Napravite listu svakog specifičnog događaja
kog možete da se setite. Ako ne pronađete
najmanje 50 događaja, verovatno tada ili
niste dali sve od sebe da ih pronađete, ili ste
sa neke druge planete. Mnogi ljudi pronađu
na stotine.
2. Dok pravite ovu listu može vam se učiniti da
neki događaji ne predstavljaju velik
problem. I to je sasvim prihvatiljivo.
Napišite ih u svakom slučaju. Sama
činjenica da ste ga se setili, sugeriše da je
potrebno raditi na njemu.
3. Dajte svakom specifičnom dogadjaju naziv,
kao da je mini film. Na primer : -Otac me je
udario u kuhinji- Ukrao sam Suzin sendvič-
78
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Gotovo da sam se okliznuo i pao u veliki
kanjon-Kada sam bio u trećem razredu, ceo
razred me je ismejao kada sam imao govorMama me je zaključala u ormar 2 danaGospođa Adams mi je rekla da sam glup.
u pozadini svega što ste radili je toliko
suptilan da vam to jednostavno izmakne.
Može se čak desiti da to u potpunosti
odbacite govoreći „ E, pa, to baš nije nikada
ni bio neki veliki problem“ Ovo se stalno
dešava sa EFTem i zbog toga vam skrećem
pažnju.
4. Kada je lista kompletna izaberite najveće
hrastove iz vaše negativne šume i primenite
EFT na svaki od njih, sve dok ne počnete da
se smejete vezano za taj događaj ili pomislite
- ne mogu više ni da razmišljam na tu temu.
Obratite pažnju na sve aspekte koji se pojave
i obradite ih kao posebno drvo u vašoj
negativnoj šumi. Spram toga primenite i
EFT. Nastavite rad na svakom događaju, sve
dok nije u potpunosti rešen.
Ako ne mošete izmeriti intezitet od nula do
deset na temu određenog filma, tada
predpostavite da ste ga prigušili i primenite
deset punih krugova EFT-a sa svakog ugla
koji vam može pasti na pamet. To će vam
dati veliku šansu da ga u stvari rešite.
Jednom kada su veliki hrastovi uklonjeni,
idite na drveće sledeće po veličini.
5. Uradite bar jedan film (odnosno specifičan
događaj) na dan. Bolje bi bilo 3 na dan,
tokom 3 meseca. Za to vam je potrebno
samo odre]eni broj minuta tokom dana.
Ovim tempom ćete biti u stanju da rešite 90
do 270 specifičnih događaja u roku od tri
meseca. Zatim obratite pažnju koliko se
bolje osećate u svome telu. Takođe obratite
pažnju koliko se vaš prag osetljivosti
pomerio.Obratite pažnju koliko su vaši
odnosi sa drugima bolji i koliko mnogo
problema za koje bi vam trebala terapija
sada jednostavno kao da ne postoje. Ponovo
se setite onih specifičnih događaja i obratite
pažnju koliko su se prethodni inteziteti
smanjil ili izbledeli, ili potpuno nestali.
Obratite pažnju na bilo koje povećanje,
recimo, u vašem krvnom pritisku, pulsu ili u
vašem disanju.
Tražim od vas da obratite svesnu pažnju na
takve stvari, zato što ukoliko to ne učinite
može se desiti da to uopšte i ne primetite
zbog toga što isceljujući proces koji se desio
6) Ako koristite lekove, možda ćete osetiti
potrebu da prestanete sa njima. Molimo vas
da to učinite SAMO pod nadzorom
kvalifikovanog lekara.
Ja se nadam da će procedura ličnog mira
postati svetska praksa. Nekoliko minuta na
dan koriščenja ove procedure će napraviti
izuzetnu razliku u recimo, uspehu u školi,
međusobnim odnosima sa drugima, zdravlju
i uopšte kvalitetu našeg života. Ali ovo su
sve beznačajne reči ukoliko drugi, (odnosno
vi) ne počnu da praktikuju i koriste ove
ideje.
Želim vam lični mir, Gary
Šta možete očekivati
Kako počnete da primenjujete EFT po
prethodnim instrukcijama, vaša jaka potreba će se
dramatično smanjiti već prvog dana i postaće blaža i
manje učestala kako dani prolaze. Na kraju ćete doći
do situacije kada neće biti jakih potreba i ono na
čega ste ranije imali zavisnost, će vam biti čak i
odbojno. Na ovaj način ćete postaćete slobodni od
zavisnosti. Vaš odnos prema njima će se promenuti i
čudićete se šta vas je uopšte i privlačilo toj
zavisnosti.
Ovo su naravno dobri znaci. Kada dostignete
ovu tačku, treba da nastavite još nekoliko dana punu
rutinu da bi se ona učvrstila.
Kada dođete do situacije da je prekinuta
zavisnost, to ne znači da ste imuni na ponovno
sticanje zavisnosti. Savetuje se izbegavanje bilo
kakvog izazova u budućnosti i ovo je važno za sve
oporavke od zavisnosti.
79
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Pitanja i odgovori
Pitanje : Koliko vremena je potrebno da
bih prevazišao svoju zavisnost? Tu nema pravila.
Po mome iskustvu zavisnosti od relativno blagih
supstanci, kao što su čokolada, kafa, bezalkoholno
piće i različita hrana, veoma često nestanu u roku
od nekoliko dana. One čak postanu veoma odbojne
za one koji imaju zavisnost. Upravo sam završio
terapiju pomažući jednoj dami da prevaziđe
zavisnost od bezalkoholnih pića, slanine, luka,
čokolade, slatkiša lepljivog tipa i pomfrija, koristeći
svega jedan do dva kruga osnovnog recepta za
svaku supstancu. Ona više nema jaku želju za njima.
Za druge ljude je potrebno, naravno, mnogo više.
Zavisnosti od jačih supstanci kao što su
cigarete, alkohol, kokain i tako dalje, obično traže
duže vreme, možda čak nedelju ili dve. Radio sam
sa jednim čovekom koji je eliminisao nekoliko
godina zavisnosti od alkohola u svega tri do četiri
kruga osnovnog recepta. Ovaj rezultat nije redak, ali
to nije ono što predviđam da ćete vi dobiti.
Ovde nema čvrstih pravila. Prevazišli smo
zavisnost kada smo je prevazišli i znaćete kada je to
postignuto po tome što jednostavno više nećete
trebati tako nešto. Negativni simptomi koji se
javljaju kod predstanka za zavisničkom supstancom
treba da budu beznačajni.
Pitanje : Mogu li raditi na nekoliko
zavisnosti istovremeno sa osnovnim receptom?
Ne...možete raditi samo sa jednom po jednom
zavisnošću. Nemojte kombinovati dve ili više u
istim krugovim osnovnog recepta. Obrađujte
pojedinačno svaku zavisnost.
Nemojte se, međutim, iznenaditi ako
marljivom upotrebom osnovnog recepta na jednoj
zavisnosti praktično uklonite i neku drugu zavisnost.
Ovo se ponekad dešava, jer tapkanje ukloni
anksioznost do te mere da više ništa nije potrebno
kao sredstvo za smirivanje. Nema nikakvog načina
da se ovaj izuzetan fenomer predvidi, ali znajte da
se ponekad dešava.
Pitanje : Kako EFT pomaže kod skidanja
kilaže? Ako želite da smršate, morate raditi na
osnovnom uzroku, a taj uzrok je zavisnost od hrane
koja je vođena vašom anksioznošću...kao i svaka
druga zavisnost. U suštini, broj jedan zavisnička
supstanca u Americi je hrana. Ona ima način da
privremeno maskira ankcioznost na način na koji to
čini alkohol, cigarete, itd.Koliko ste puta navalili na
frižider kada zaista niste bili gladni? Zašto ste to
uradili? Da bi maskirali osećaj anksioznosti?
Možda vi to to niste zvali ankcioznost. Možda ste to
zvali jedenje iz dosade ili „nervozno jedenje“, ali
bez obzira kako ste to zvali to je bila forma
ankcioznosti.
Anksioznost koja je u pozadini zavisnosti od
hrane.. ili bilo koje druge supstance, ili ponašanja...
može da potiče iz različitih razloga. Može da
nastane kao stres u porodici, radnom mestu, ili može
poticati od iskustava zlostavljanja u detinjstvu, ili
traumatičnih memorija.
Da biste skinuli kilažu, morate očigledno
eliminisati anksioznost koja je u pozadini ovog
ponašanja. Zar ima boljeg oruđa od EFT-a? Kao
dodatak proceduri ličnog mira (koja je gore
opisana), uporno primenite (25 puta na dan) osnovni
recept na potrebu za jelom, tako da se unutrašnja
akcioznost smanji. Koristite to takođe da bi smanjili
nepotrebnu jaku potrebu za hranom kada se ona
pojavi. (Iako imam jaku potrebu za pitom...) i tokom
vremena uzrok vaše zavisnosti od hrane... i na taj
način uzrok vaše prekomerne težine... će vas
napustiti.
80
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Korišćenje EFT-a za fizičko isceljenje
Često deluje kada ništa drugo ne deluje
Jednostavno je da se primeni
Ne traži mnogo vremena
Ne stvara zavisničko ponašanje
Nigde nema boljeg dokaza za postajanje
veze uma i tela nego što je EFT. Do sada ste bili
svedoci, a nadam se i iskusili dramatična fizička
isceljenja na različitim nivoima. Ovde je početna
lista fizičkih problema na kojima je rađeno sa EFTem ili sa delimičnim ili kompletnim uspehom.
Glavobolje, bol u leđima, ukočenost vrata i
ramena, bolovi u zglobovima, kancer, hroničan
umor, lupus, ucelativni kolitis, psorijaza, astma,
alergije, svrab očiju, rane na telu, svrabovi,
nesanica, konstipacija, sidnrom iritiranog debelog
creva, problem sa vidom, tenzija u mišićima, ubod
pčela, problemi sa uriniranjem, jutarnja mučnina,
PMS, seksualna disfunkcija, znojenje, loša
koordinacija, karpaltunel sindrom, artitis,
gubljenje osećanja u prstima, bol u stomaku, bol
zuba, drhtavica, multiple skleroza.
I ima još mnogo, mnogo drugih. Kompletna lista je
nekoliko puta duža od ove.
Probajte na svemu
Ja probam EFT na svakom fizičkom
problemu koji mi se pojavi i svaki put sam ponovo
zapanjen rezultatima. Nemam 100% uspeha (a ko
ima), ali često sa EFT ću dobiti zapanjujeće
oslobađanje, gde drugi načini nisu bili delotvorni.
Postoje hiljade fizičkih problema koje
zadese ljudska bića, za koje je nauka isceljenja
razvila širok spektar sredstava. Ova sredstva idu od
energetskog isceljenja rukama, do lekova i operacija
i od gladovanja pa do mentalnog zamišljanja. Ona
sva deluju i postižu rezultate za određeni broj ljudi u
određenim slučajevima. Ali, nijedna od njih za sve
ove slučajeve ne deluje svaki put. EFT, po mom
iskustvu, deluje toliko dobro da bi trebala da bude
deo asortimana svakog iscelitelja. I otići ću jedan
stepen dalje. Mislim da bi to trebalo da bude jedan
od prvih alatki koji iscelitelj koristi. Ovde su razlozi
za to:
Oslobađanje od simptoma je obično trenutno.
Ja ne znam ni jednu drugu iscelitljsku
tehniku koja može da se pohvali sa svim ovim
tvrdnjama. Da li vi znate? Ipak, EFT ne zamenjuje
konvencionalnu medicinu, ili bilo koju drugu
isceliteljsku praksu. Najbolje je raditi u saradnji sa
drugim terapeutima.
Neosporivo je da EFT zaslužuje veoma
važno mesto i to u oblasti fizičkog isceljenja. Čak i
najležerniji posmatrač mora prihvatiti rezultate sa
velikim poštovanjem. Ali, očigledno pitanje
je...„Zašto to funkcioniše?“
Zašto tehnika koja je originalno nastala da
pomogne emotivne probleme deluje tako izuzetno
dobro na fizičke probleme? Postoje mnoge misterije
vezane za nauku isceljenja i toje razlog zašto je
istraživanje u ovoj oblasti proces koji traje i nikada
neće biti završen. EFT nije izuzetak.
Isto kao što je pravilan tok krvi kroz naše
telo vitalno za fizičko zdravlje, tak je i pravilan tok
energije kroz telo veoma bitan. Zbog toga
balansiranje te energije sa EFT-em mora da dovede
do fizičkog isceljenja.
Neosporivo je da negativne emocije dovode
do fizičkog oboljenja. Do kog stepena EFT
neutralizuje ove negativne emocije do tog stepena
će i fizički simptomi delovati umanjeno.
Pitanja i odgovori
Pitanje: Kolik dugo je potrebno da se
oslobodimo od problema? Ovde nema čvrstih
pravila. Simptomi često izblede u roku od minuta,
mada povremeno postoji i zakasnela reakcija od
nekoliko sati. Oslobađanje od bolesti koja su u
njenoj pozadini mogu da traju danima, nedeljama,
ili mesecima. Zbog toga budite uporni. Obavezno se
konsultujte sa svojim lekarom. Mnogi ljudi teže da
prekinu sa lekovima kada proces isceljenja počne
da deluje. Ovo treba da se učini samo pod
nadzorom lekara.
81
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Pitanje :Da li mogu istovremeno raditi na
više simptoma? Ne. Koristite osnovni recept na
pojedinačnim simptomima, nezavisno jedno od
drugoga. Krenite od najintezivnijih simptoma i
radite prema manje ozbiljnim simptomima. Nemojte
se iznenaditi, međutim, ako dok radite sa jednim
simptomom, postignete oslobađanje i nekih drugih.
Ovo se često može desiti.
Pitanje: Da li ja zaista mogu očekivati
rezultate od EFTa kod dugoročnih , ozbiljnih
bolesti? Apsolutno sam svestan da konvencionalne
mudrosti sugerišu da mnoge dugoročne bolesti su
trajnog karaktera u nečijem zdravstvenom profilu.
Spram toga sugerisati da one mogu značajno da
budu smanjene, ili eliminisane sa upornim
tapkanjem na energetski sistem je zaista radikalno.
To je izvan sistema verovanja gotovo svakog koga
sam sreo. Ali, ja sam ipak video svojim očima
mnogo zadivljujućih primera ovoga i bio bih
površan ako vam ne bi to rekao.
Pitanje: Koliko često treba da primenjuje
osnovni recept na moj problem? Za simptome kao
što su glavobolja, bol u stomaku, itd. radite osnovni
recept kad god vam je potrebno da se oslobodite
bola. Kada se govori o oboljenju koje je u pozadini
ovih problema, tada treba raditi deset puta dnevno,
dok ne budete zadovoljni sa postignutim
rezultatima. Tih desetak puta kada radite osnovni
recept, treba da budu rasporedjeni tokom dana.
Dobar način da se razvije navika uvođenja
osnovnog recepta, je da se ova rutina veže za
osnovne rutinske navike, kao što su na primer:
Kada ujutro ustanete
Kada idete u krevet
Pre svakog obroka
Svaki put kada idete u kupatilo
Takođe je važno primeniti EFT na svaki
specifičan događaj koji bi mogao uzrokovati fizički
problem. Primena procedure ličnog mira će takođe
ovde biti od koristi.
da primeri koji su ovde objašnjeni, predstavljaju
samo maleni deo mogućih oboljenja i problema na
kojima se može primeniti EFT.
Bol u leđima
Znam mnogo ljudi koji imaju značajne
povrede u leđima i razlog njihovog bola je očigledan
na rendgenskim snimcima. Ipak, nakon nekoliko
minuta EFT recepta njihovi bolovi dramatično
izblede.
Ovo ne deluje logično dok ne shvatite da
stres koji se nalazi u mišićima stvara nenormalne
napore i pritiske na naše zglobove. Relaksiranje
mišićne tenzije korišćenjem EFT na taj način
redukuje nepotreban stres na zglobovima. Rezulat je
- manje bola. Ne mogu čak ni da izbrojim koliko
puta sam radio sa bolom u leđima, gde je bol nestao.
Neki bolovi nestanu kompletno i nikada se više ne
vrate, dok je za druge potrebna rutina svakodnevnog
tapkanja da bi se bol držao pod kontrolom.
Glavobolje i bolovi u stomaku
Procenjujem da oko 90% slučajeva u kojima
sam bio svedok ovih simptoma su veoma dobro
odreagovali na EFT. Većina od njih je u potpunosti
izbledela u toku od nekoliko minuta koristeći
osnovni recept.
Sindrom Karpalnog tunela
Jedno veče sam izašao na poslovnu večeru
sa Anne kojoj je bol u zglobu od karpal tunela bio
inteziteta 7. Nakon dva minuta korišćenja osnovnog
recepta bol je nestao u potpunosti i nije se vratio do
sledećeg našeg sastanka.
Nema potrebe da kažem da je bila izuzetno
iznenađena, pošto ništa drugo do sada joj nije dalo
oslobađanje od ovoga bola. Naši putevi se nisu
ukrstili od tada, tako da ne znam koliko dugo je bila
bez bola. Ovo je tip problema koji teži da se vraća,
tako da su dodatna tapkanja najverovatnije potrebna.
Psorijaza
Pitanje: Možete li prodiskuvovati neke od
Donna je imala psojirazu koja je bila toliko
vaših isksutava sa različitim fizičkim
oboljenjima? Naravno. Ali molim vas da zapamtite intenzivna da je imala čak poteškoće da nosi cipele.
82
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Njeni lekovi nisu više pomagali. Tapkala je rutinski scenu gde sam, urade osnovni recept za oči i tada
nekoliko dana i 50% psorijaze je nestalo.
kažu da znatno bolje vide. Ja ih obično ne pratim iza
toga i ne mogu da kažem da znam one koji imaju
stalne promene. Međutim, verujem da je stalno
Alergije
poboljšanje moguće upornim radom
One obično reaguju veoma dobro. Video
sam mnoge ljude koji su eliminisali problem sa
sinusima, očima koje ih svrbe, šmrkanjem i mnoge
druge simptome koji su tipični za alergijske
Artritis
reakcije.
Artritični bolovi se često smanje
korišćenjem osnovnog recepta. To sam video
Konstipacija
mnogo puta. Zbog onoga što je u pozadini ovog
stanja, bol teži da se vrati. Zbog toga, pored
Rezultati su veoma različiti, ali po mom
iskustvu uspeh se obično postigne. Neko može da
simptoma morate raditi i na tome što je u pozadini
ovog oboljenja.
postigne oslobađanje koje je trenutno ili stalno, u
toku od jedne seanse tapkanja. Drugima su potrebni
Da li je moguće ukloniti artritis i trajno ga se
dani tapkanja do nekoliko nedelja, pre nego što
rešiti korišćenjem EFT-a? Ne mogu to da vam
dugogodišnja konstipacija ne nestane.
kažem, jer ne znam nikoga ko je uporno koristio tu
Molim vas da zapamtite da nećete uvek
tehniku za ovu namenu. Konvencionalne mudrosti
postići trenutno oslobađanje od svog fizičkog
nam kažu da artritis ne može da se izleči, da nema
problema i ponekad tapkanje neće uopšte biti
leka za njega, da može samo da se zaustavi.
Međutim, ja sam dijagnostikovan sa
delotvorno.Budite strpljivi i uporni. Sve što trošite
je vaše vreme koje je na vašoj strani ukoliko
artritisom 1986 godine i danas nemam nikakvih
nastavite da radite uporno sa tapkanjem. To se
znakova artritisa. Tada nisam koristio EFT jer on
odnosi na sve probleme, ne samo na konstipaciju.
nije ni postojao. Nestao je kao rezultat posta i
promene u mojoj ishrani, načinu života i drugačijem
načinu razmišljanja. Uveren sam da bi primena EFT
Problemi sa vidom
ubrzala moje isceljenje.
Video sam mnoge ljude koj su popravili svoj
vid koristeći EFT... bar privremeno. Ljudi dođu na
83
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Korišćenje EFT za popravljanje ličnog imidža
spremni da krenemo u novi biznis, ili da izađemo iz
odnosa koji je ispunjen zlostavljanjem, ili da
pokušamo nešto novo. Neki delovi naših života
mogu da postanu zatupljeni ili depresivni.
Termin “loš sopstveni imidž“ se odnosi na
generalna negativna osećanja o samome sebi. Oni
Ukratko, sopstveni imidž je glavni deo naše
emotivne jačine. Kvalit našeg života često od njega
koji se smatraju autoritet na ovu temu nisu razvili
preciznu definiciju za ovaj fenomen, kao što nisu ni zavisi.
Idite u bilo koju veliku knjižaru u odeljenju
definisali ni tačan uzrok. S toga ne postji nikakav
za samopomoć i tamo ćete pronaći bezbroj knjiga sa
dogovoreni način kako se odnositi prema ovom
rešenjima za popravak ličnog imidža. Uopšteno, oni
problemu.
EFT, nasuprot ovome, je daleko precizniji u naglašavaju pozitivan stav i daju različite vežbe koje
svom pristupu i direktno ukazuje na uzrok:
pomažu da se vidi svetlija strana života. Ohrabruju
vas da se fokusirate na vašu jaču stranu radije nego
na vaše slabosti i neke naglašavaju vizuelizaciju i
Uzrok negativnog samo imidža je akumulisanje
afirmaciju da bi vam pomoglo da to postignete. Ja
negativnih emocija o samim sebi.
im čestitam na tome.
Ovo je očigledno i ovde je iznešeno ovim
Podržavam bilo šta što pomaže i mnogi od
terminima jer ukazuje koliko logike ima u EFTu.
ovih pristupa pomažu ljudima da poprave sopstveni
Ako eliminišemo negativne emocije tada ćemo
imidž. Međutim, rezultati su mestimični.
eliminisati i uzrok. I bez uzroka, ovaj loš imidž o
Poboljšanje ovde, novi stav onde, ali retko bilo ko
samom sebi izbleđuje.
postigne poboljšanje širih dimenzija, ili dramatično
I šta bi bio bolji alat za eliminisanje
popravi sospstveni imidž sa nekim od ovih alata.
negativnih emocija, nego EFT?
Razlog zašto mnogi od ovih tehnika ne
Loš imidž o samim sebi je možda i najveći
uspevaju je taj što čine veoma malo da neutralizuju
problem na ovome svetu. Toliko je prisutan da
negativne emocije i sopstvenu sumnju u sebe, što
gotovo svako ima određeni stepen ovog problema.
sve doprinosi lošem sopstvenom imidžu.
Sopstveni imidž je veoma često identifikovan sa
Način njihovog delovanje je taj da vas preplavi sa
samopouzdanjem. Mi imamo tendenciju da ga
mega dozama pozitivizma.
zračimo kroz naš način ponašanja, naše držanje tela,
To je napor vredan pohvale, ali jednom kada
kroz naše reči, gestikulaciju i na slične načine, bez
se negatvine emocije i sospstvene sumnje formiraju,
obzira da li mi to želimo da pokažemo ili ne. Spram tada su prilično tvrdoglave i uporne. Ako je vaše
toga, on ima ogroman efekat u našem biznisu,
putovanje kroz vaš život poređen sa putovanjem
društvu i u ličnim dostignućima.
autobusom, tada sumnje u samoga sebe i negativna
Ponekad naši poslovi, promocije, prodaja i
osećanja su kao putnici u autobusu. Vi ste za
da li pobeđujemo ili gubimo, zavise kako zračimo
volanom a oni su vozači sa zadnjeg sedišta koji
naše unutrašnje misli ka drugima. Prijateljstva i
misle da poseduju prednja sedišta.
romantične veze mogu da cvetaju, ili umru, u
Konvencionalne metode ne mogu puno da postignu
zavisnosti kako projektujemo naša osećanja u nama da se to izmeni.
samima. Što je niži sopstveni imidž, lakše se
EFT nudi osvežavajuće nove pristupe ovom
uzrujamo i lakše postajemo besni, dobijamo osećaj problemu sa dramatičnim, širokim promenama koje
krivice, ljubomore, i druga emotivna reagovanja.
postiže. Video sam ljude koji su u potpunosti
Kada je naš sopstveni imidž nizak, težimo da
transformisani ovim tehnikama. Njihovo ponašanje,
ostajemo zaglavljeni u jednom mestu. Nismo
držanje tela, reči, gestikulacija se toliko promene i
Uzrok lošeg sopstvenog imidža
84
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
reflektuju mnogo pozitivniju, sigurnuju,
samopouzdanu osobu. Njihovi prijatelji i kolege na
poslu komentarišu o tome kako se „nova“ osoba
stvorila ispred njihovih očiju.
Radije nego da pokuša da ugradi nove
stavove i poglede kao što to čini konvencionalna
metoda, EFT veoma efikasno oslobađa ove
sopstvene sumnje i negativna osećanja. On razdrma
ove putnike sa prednjih sedišta i izbaci ih iz
autobusa. Jednom kada su van autobusa, oni više ne
doprinose lošem sopstvenom imidžu.
Sumnju u samoga sebe i negativna osećanja
koja čine loš sopstveni imidž su forme negativnih
emocija sa kojima naravno EFT veoma uspešno
izlazi na kraj. Zapamtite izjavu otkrića na kojoj je
EFT izgradjen...
„Uzrok svih negativnih emocija je u poremećaju
energetskog telesnog sistema.”
Dok imate ovo na umu, proces popravke
sopstvenog imidža je jednostavan. Samo izvedite
osnovnih recept na svaku negativnu emociju koju
imate. Jedna po jedna, ona će vas napustiti i balans
izmedju vaših pozitivnih i negativnih emocija se
pomera neminovno prema pozitivnim.
Osvežavajući, pun samopouzdanja nov sopstveni
imidž izlazi na površinu. Opterećenje je izbačeno iz
autobusa.
Ovo je izuzetna prilika da koristite
prethodno pomenutu proceduru ličnog mira. Ona
automatski deluje na sve one negativne specifične
događaje koje utiču na vaš zdrav sopstveni imidž.
odmah zapaziti emocionalno oslobađanje nakon
uklanjanja ovog jednog drveta, još uvek niste
napravili mnogo pomaka u šumi sopstvenog imidža.
Ali, šta bi se desilo ako sistematski sečete
jedno po jedno drvo svaki dan? Postepeno šuma bi
se proredila. Bilo bi više prostora da se kreće kroz
nju i bilo bi lakše pronaći mesto u kome bi se
boravilo.
Na kraju... upornom upotrebom EFT-a... svo
drveće bi nestalo i na njihovom mestu se nalazite
emotivno oslobođeni Vi. Svet izgleda sasvim
drugačije kada nema šume, ili džungle i pojavi se
novi sospstveni imidž.
Generalizacija
Na sreću, nećete morati da posečete svih 100
drveća da bi dobili rezultat. Razlog tome je što EFT
neutrališe nekoliko negativnih emocija određenog
tipa i tada se javlja nešto što se zove generalizacija
na preostale negativne emocije istog tipa.
Na primer, predpostavite da u vašoj šumi
imate grupu od 10 drveća pod nazivom „Iskustvo
maltretiranja“. Najveće drveće, odnosno
najintezivnije se prvo poseku sa EFT-em. Jednom
kada ste posekli 3 do 4, ono što se obično desi jeste
da preostalih 6 do 7 padnu sami od sebe.
Balansiranjem energetskog sistema na nekom
drveću se proširi na drugom drveću istog tipa.
Sada možete da ponovite ovaj koncept
generalizacije na drugim skupinama drveća koje se
mogu zvati, „neuspesi“ ili „odbijanje“. Na ovaj
način šuma od 100 stabala može biti očišćena tako
što ćemo poseći približno 30 stabala.
Metafora šume i drveća
Budite posmatrač
Ovde je metafora koja će vam dalje pomoći
da razumete ovaj koncept. Zamislite svaku od vaših
negativnih emocija, ili specifičnih događaja, da je
drvo u negativnoj šumi sopstvenog imidža. Ona
može biti reflekcija iz vaše prošlosti, kao što su
odbijanja, zlostavljanje, neuspesi, strahovi, osećaji
krivice, itd. Može biti stotine njih i mogu biti toliko
gusti da podsećaju na džunglu.
Hajde da pretpostavimo da ima 100 obolelih
drveća u vašoj šumi sopstvenog imidža. Ako
odsečete jedno od njih neutrališući ih sa EFT-om,
još uvek ćete imati još 99 koje je ostalo. Iako ćete
Sa EFT-em, promene u sopstvenom imidžu
se postižu mnogo brže i mnogo moćnije nego sa
konvencionalnim metodama. Ali, promene se ne
dešavaju tako brzo kao što je slučaj sa fobijama ili
sa memorijama koje vas uznemiravaju. Na njih EFT
često deluje gotovo u momentima, dok na promenu
kompletnog imidža su potrebne nekad nedelje i
nedelje. Ovo je zbog toga što su promene u
sopstvenom imidžu rezultat uklanjanja brojnih
negativnih emocija, odnosno drveća, za koje treba
dosta vremena, a uklanjanje se vrši jedno po jedno.
85
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Kada kažem da za kompletnu promenu
sopstvenog imidža obično trebaju nedelje, ne mislim
da se u međuvremenu ništa ne dešava. Nasuprot
tome, svako drvo koje je uklonjeno iz šume, pomera
pomalo imidž o samom sebi. Međutim, trenutna
emocionalna sloboda koja je rezultat uklanjanja tog
jednog drveta obično ne čini značajne promene kada
govorimo o problemu koji je mnogo veći, a to je
sopstveni imidž. Ali, promene koje potiču od
uklanjanja nekoliko drveća donose značajne efekte,
ako postanete posmatrač onoga šta se dešava.
Promene koje se dešavaju unutar vas su
postepene, suptilne i veoma moćne. One deluju
toliko prirodno, da često uopšte i ne primetite da se
promene dešavaju. Na kraju obično vaši prijatelji
komentarišu o tome koliko ste se promenili, a time
ćete i vi dobiti nepobitan dokaz. Ali do tada, treba
da budete “posmatrač“ i da obratite pažnju na ono
što se dešava u vama samima.
Zapazite kako ste, na primer, izašli na kraj sa
nedavnim slučajem odbijanja u poređenju sa onim
što se dešavalo ranije. Obratite pažnju koliko često
učestvujete u komunikaciji, koliko više vodite
računa o samome sebi, slušajte kakav je ton vaše
konverzacije i koliko se on pomera prema
pozitivnom. Posmatrajte reakcije drugih prema
vama kako ste počeli da zračite sa više
samopouzdanja koji je deo vašeg sosptvenog
imidža.
Vrlo je važno biti posmatrač, jer bez toga
možete doči do zaključka da se ništa ne dešava i
odustati od procesa.
Kako krenuti?
Metod je jednostavan. To je suština
procedure ličnog mira. Postoje samo dva stepena:
1. Načinite listu svih negativnih emocija iz prošlosti
kojih možete da se setite. Uključite svaki događaj
kada ste imali strah, odbijanje, osećaj krivice, bes,
zlostavljanje, kada ste plakali, ili bilo koje druge
negativne emocije. Uključite i velike i male
događaje. Ali, stavite velike na vrh liste. To je zbog
toga što njih hoćete prvo da neutrališete. Nemojte se
opterećivati ako ne možete da se setite svakog od
njih. Možete ih dodati na listu tokom vremena kako
ih se setite.
2. Zatim, koristite Osnovni recept EFT-a
svakodnevno da “sasečete drvo“ sa vaše liste. Radite
to svakodnevno, dok nema više negativnih emocija,
odnosno drveća. Obratite pažnju na progres koji se
dešava dok to radite. Možete to činiti više puta
tokom dana, ako vam to vaše vreme dozvoljava i
možete saseći i više nego jedno drvo u toku
sopstvene seanse. Međutim, morate odraditi svako
drvo pojedinačno. Nemojte ih raditi zajedno u istom
krugu kroz Osnovni recept.
Nakon nekoliko dana tokom ovog procesa,
primetićete da je „veliko drveće“ počelo da izgleda
kao da se više ne pojavljuje u vašem životu. To je
tipično i osetićete puno emocionalne slobode kada
se to desi. Uživajte u tome.
86
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Siže EFT videa i audia
Beleška: EFT video i audio materijali su prodiskutovani i sumirani u različitim delovima ovog
priručnika. Da bi izbegli neugodnost traženja kroz priručnik u potrazi za određenim delom
snimljene seanse, ovde su ponovo sumirani.
Važna primedba onima koji koriste ovaj priručnik besplatno preko interneta: Ovaj priručnik
upućuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ceo EFT kurs kao
video i audio materijali su na raspolaganju na www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj
priručnik daje sve osnove. Video i audio materijal nisu neophodni, sem ukoliko želite da proširite
svoje znanje i na nivo iznad početničkog. Takođe: Ako se niste do sada već prijavili za naše
EFT elektronske novine, učinite to na www.emofree.com/a/?2187/9
Video snimci na DVD za
deo I
nekoliko puta . Ovo je seansa sa izuzetnim
instrukcijama, jer vam prikazuje veoma dobro
kako da radite sa različitim aspektima.
Beleška: U originalu su postojale tri
video trake u delu I. Zatim smo videoe prebacili
na DVDe (što je dramatično smanjilo cenu). To
je tražilo da razbijemo neke dugačke video trake
broj 1 i broj 2 u video 1a, 1b, 2a i 2b. To nije bilo
neophodno za video broj 3.
Video 2a
Ovaj video sadrži delove seminara gde se
objašnjava teorija u pozadini EFT-a a zatim je
EFT primenjen na dve grupe ljudi na pozornici.
Jedna grupa radi na strahovima a druga na bolu.
Video 1a
U ovome videu, Adrianne i ja proširujemo
ovaj priručnik pokazujući Vam vizuelno svaku
od tačaka za tapkanje i kako da je izvodite u
svakom koraku osnovnog recepta. Dok to
radimo, mi računamo da ste već pročitali ovaj
priručnik.
Video 2b
U ovome videu prikazujemo vam još
slučajeva EFT-a u akciji. Ovde je sumirano šta
ćete videti:
**Larry: On prevazilazi intezivnu klaustofobiju
dok se nalazi pod okolnostima koje normalno za
njega stvaraju najviše inteziteta... vožnja na
zadnjem sedištu malog auta u gustom saobraćaju
San Francisca.
**Pam: Koja ima jaku želju za čokoladom
odnosno je čokoholik koji ne želi više čokoladu.
**Becci: Njen strah od pacova dovodi do
znojenja ruku pri samoj pomisli na pacove. Došla
je u situciju na kraju seanse da dozvoljava živom
pacovu da liže njene prste i kaže „ Ne mogu da
verujem da ovo radim. Ja to zaista radim“
Od vitalnog je značaja da pratite zajedno
sa Adrianne i samnom ono što radimo, dok ne
zapamtite ceo jednominutni proces. Jednom kada
ga zapamtite, on je vaš zauvek.
Video 1b
Ovo je kompletan prikaz celo osnovnog
recepta sa izuzetnim gospodinom po imenu Dave,
kome smo pomogli da prevaziđe njegov
dugoročan strah od vode koji je imao celog
života. Prostudirajte ovu epizodu. Odgledajte je
87
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
terapijom preko 20 godina, sa malim ili nikakvim
napretkom. Videćete njihove emotivne intezitete
koji se tope gotovo u trenucima.
To je ogromno svedočanstvo moći onoga
što ovde učite. To sam spomenuo u dirljivoj
epizodi mog „otvorenog pisma“ na početku ovog
priručnika.
**Stefan: Šestogodišnji dečak koji je naučen
ovim tehnika od strane svoga oca i prestao je da
gricka nokte.
Adam: To je moj sin koji koristi EFT da spusti
14 poena u svom golf rezultatu.
**Cheryl: Došla je na jedan od naših seminara i
opisuje kako je koristila EFT zajedno samnom za
strah od javnog govora. Naša originalna seansa
se dešavala pre jedne godine i od tada joj se strah
nije pojavio.
**Jackie: Imala je nesreću pre 10 godina, nakon
koje nije mogla da podigne svoju ruku više od
nekoliko inča bez toga da oseti intezivan bol u
ramenu. U toku od nekoliko minuta na pozornici,
ona je postigla kompletno oslobađanje ovog
problema . Mogla je da podigne svoju ruku po
svojoj želji bez ikakvog bola. Ova seansa
pokazuje naš razgovor nakon seminara gde smo
diskutovali ovo „čudo“.
**Sindy: Kao i Jackie Sindy je imala nesreću pre
tri godine i nije mogla bezbolno da podigne levu
ruku. Išla je kod brojnih lekara i terapeuta bez
ikakvih rezultata. U roku od nekoliko minuta sa
EFT-om mogla je da podigne ruku do koje god
visine je želela bez ikakvog bola.
**Veronika: Počela je da dobija jaku želju za
cigaretom i koristi EFT da ukloni tu jaku
potrebu. Ona zatim dolazi u jako emotivno stanje
zbog silovanja koje je doživela od strane svoga
oca. Nakon ovog jednog tretmana (koji ćete
videti u potpunosti) ona potpuno rešava svoju
problematičnu memoriju.
**Norma: Ona je disleksična i uvek je morala da
čita 4 do 5 puta istu stvar da bi mogla da razume.
Ovaj problem se rešio bukvalno u minutima i
nakon toga je dobila novi posao u kom se od nje
tražilo da naglas čita ljudima.
Važna napomena
Molim vas zapazite da kroz video 2a, 2b i
3 Adrianne i ja koristimo različite skraćenice
koje smo naučili tokom niza godina. Sa našim
obimnim treninzima, mi znamo da skratimo
proces i uvek to radimo u interesu efikasnosti.
Zapamtite, mi obično radimo sa skeptičnim
strancima i često to radimo pod najtežim
okolnostima... na pozornici. Spram toga
koristimo i skraćenice (opisane u delu II ovog
kursa), gde god je moguće i retko radimo ceo
osnovni recept.
Budite sigurni, međutim, da smo odvojili
vreme da radimo kompletan proces koji ste učili
u delu I ovog kursa, da bismo postigli iste
rezultate. Trajali bi nešto duže po krugu... i to je
sve.
Glavna svrha ovih seansi je da vam da
početni entuzijazam na taj način što ćete iskusiti
ono što je prikazano, kako ove tehnike deluju u
stvarnom svetu... sa stvarnim ljudima, kroz širok
spektar problema. One vas izvedu iz učionice i
pokažu vam kako ove tehnike mogu da se
primene i kako ljudi reaguju .
U nekim slučajevima, neke od tapkanja su
bila editovana tako da bi se seansa brže odvijala
na filmu. Ovo vam omogućava da dobijete šira
iskustva, a bez toga da ste opterećeni stalnim
ponavljanjem procedura koje ste već naučili u
nekom drugom delu ovog kursa. Ne učim vas
osnovni recept na ovim videoima 2a ,2b i 3 .
Učenje je učinjeno u ranijim delovima ovog
priručnika i na videu 1. Video 2a , 2b i 3 su
vezani za iskustvo.
Video 3
Ovaj video se zove „6 dana u veteranskoj
asocijaciji“ i prikazuje delove nase posete
veteranskoj asocijaciji u Los Andjelesu gde smo
pomagali emocionalno oštećenim veteranima
vijetnamskog rata. Ovo je, u stvari, ogroman test
za EFT iz razloga što su ti vojnici bili pod
88
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Video snimci na DVD za deo II (8 videa)
Video 1 - Pregled
Na ovom videu ona radi na potpuno
drugačijem problemu. Očigledno, ima intezivne
emocije vezano za osećaj napuštenosti, samoće,
osećaja da nije voljena kao malo dete. Naša
seansa sa EFT-em eliminiše problem i ona se
vraća narednog dana kada izjavljuje da se oseća
“lagana kao pero“.
Treći tretman je sa Sandhya koja je radila na
svojim emocijama vezanim za iskustva njenog
oca kao žrtve Drugog Svetskog Rata.
Ovaj snimak je premošćavanje dela I i
dela II gde je deo I sumiran i mnogi koncepti koji
su uključeni u priručnik dela II se istražuju i
ponovo pregledaju. Ovde ćemo razgovarati o
preprekama do odličnog uspeha, skraćenicama, i
metafori šume i drveća.
Video 2 - Primeri iz publike
Video 4 - Emotivni problemi II
Ostatak ovih videa sadrže koncentrovanu
kombinaciju dva trodnevna seminara. Ovaj video
kreće sa početka ovih seminara i istražuje širok
aspekt problema... uključujući i emotivne i
fizičke... i time se postiže perspektiva
neprocenjive vrednosti o moći EFT-a. Ovde se
razgovara o problemima kao što su: strah od
javnog govora, strah od javnih mesta,
anksioznost, migrenska glavobolja, fizička bol,
strah od letenja, depresija, fibromialgija, visok
krvni pritisak.
Prikazana je i diskusija na sceni vezana za
izjavu otkrića, kao i veoma važne demonstracije
psihološke obrnutosti. Ove demonstracije su od
kritične važnosti za vaš proces učenja.
Ovde su prikazane dve seanse. U prvoj
Marlys koristi EFT da prevaziđe „ljubavni
bol“... opsesiju vezanu za gubitak romantične
ljubavi. U toku otvaranja ove seanse, nekoliko
aspekata se pojavljuju i problem se pomera u
stilu lanca krajcerica. Na kraju, ona donosi
zaključak da je majka nije volela i nakon
korišćenja EFT –a, ona se smeje vezano za
verovanje koje je imala ranije.
U drugoj seansi, Kathy je imala tri
problema: (1) strah od dodira, odnosno
zagrljaja.
(2) traumatično sećanje – gde je njena majka
prosula ključalu vodu na nju
(3) – bolno rame koje je vezano za njenu potrebu
da se brani od batina. Ona reaguje izuzetno dobro
na EFT i postavka, odnosno psihološka obrnutost
nije potrebna, mada su mnogobrojni krugovi
EFT-a morali da budu urađeni.
Video 3 - Emotivni problemi I
Ovde su snimljene 3 seanse. Prva je sa
Jasonom sa kojim se radi na besu i izdaji, osećaju
nastalom kao rezultat što ga je ostavila žena i
dala da se izda naredba kojom se zabranjuje da
vidi svoju ćerku.
Druga seansa je sa Veronikom.
Prepoznaćete je kao ženu koja je koristila EFT u
slučaju kada je radila na problemu gde ju je otac
silovao u drugom videu dela I. Ona se ovde
pojavljuje 3 ili 4 meseca kasnije i još uvek nema
nikakvih emotivnih problema vezanih za ovaj
specifičan problem na kome je rađeno. Ovo je
neoboriv dokaz moći EFT-a, kod čak i
najintezivnijih problema.
Video 5 - Fizički problemi
Ovde su prikazane 4 seanse na ovom
videu.
Na prvom Connie J. je imala zategnutost
u vilicama koje je poticala od stezanja zubi u
toku noći. Ovo stezanje je bilo toliko intezivno da
je morala da koristi ploču za zagrižaj tokom noći
da bi zaštitila svoje zube. Korišcćenjem EFT-a
ona je postigla kompletno oslobađanje ovog
problema u vremenskom periodu koji se meri
89
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Prvi deo je intervu sa Todd-om, koji
pratiktično nije postigao nikakve rezultate u toku
seminara zbog prisutna energetskih toksina. Kada
se vratio mesec dana kasnije, rekao je prisutnima
tog seminara o dramatičnim efektima promene u
svojoj ishrani na poremećaj sa spavanjem, bol
u očima i depresije.
Ono što sledi je neobična seansa gde je
nekoliko ljudi doživelo veliko poboljšanje u
fobiji od zmija.
Mada su ovakva poboljšanja dramatična
po konvencionalnim standardima, po EFT
standardima se smatraju sporim i relativno ne
efikasnim. To je zbog energetskih toksina koji su
najverovatnije postojali u prostoriji. Za većinu
ovih ljudi, upornost je ono što je potrebno da bi
se postiglo oslobađanje od fobije.
Konačno, prikazujemo važnost upornosti
u seansi sa Grace koja je bila pritisnuta sa
intezivnom depresijom i mnogim drugim
problemima.
Malo pomaka smo postigli na sceni, ali sa
njenom upornošću i obraćanjem pažnje na
ishranu, tokom narednih nedelja došlo je do
značajnog poboljšanja u njenom emotivnom
stanju. Ona u telefonskom razgovoru o tome
govori sa puno entuzijazma.
minutima, mada je ovaj problem imala u
poslednjih 2 do3 godine. Ona je takođe imala
glavobolju, koju je sama kasnije rešila koristeći
EFT.
U drugom videu Patricia dolazi na
pozornicu sa napadom astme od koje pati već
duže od 10 godina. Dolazi do dramatičnog
oslobađanja koristeći EFT i ona izjavljuje da je to
oslobađanje trajalo do sledećeg jutra. Takođe je
doživela ogromno oslobađanje od problema sa
leđima, iako ima disk herniju.
Dorothy je došla na pozornicu sa
problemom neujednačenog kucanja srca, što je
problem na koji EFT nije bio primenjen ranije. S
obzirom da pokušavamo da primenimo EFT na
svemu, primenili smo EFT i ovde i dobili
fantastične rezultate.
Connie M. koristi EFT za bol u vratu,
koji prema njenoj izjavi potiče od emotivnih
problema. Ona postiže kompletno oslobađanje
tog bola.
Video 6 - Jake potrebe za adiktivnim
supstancama
Ova seansa kreće sa dve dame koje drže
kliniku za poremećaje u ishrani. Koncept iza
ove konverzacije nas vode u uzroke koji su u
pozadini zavisničkih ponašanja, uključujući
poremećaje u ishrani.
Ono što sledi: (1) važan razgovor na temu
uzroka zavisnosti i (2) kompletna seansa gde je
EFT korišćen na grupi ljudi da prevaziđu trenutne
jake potrebe za čokoladom, cigarama i
alkoholom.
Video 8 - Česti problemi i pitanja i
odgovori
Ovaj video koji obuhvata mnogo toga i
objašnjava EFT upotrebu u: sportovima, golfu,
biznisu, javnom govoru, odugovlaćenju
odnosno odlaganju, imidžu o samome sebi i
međuljudskim odnosima .
Ovaj video takođe sadrži i mnogobrojna
pitanja koja su upućena iz publike i time dobijate
jedno zaokruženo razumevanje EFT-a.
Video 7 - Energetski toksini, fobije i
upornost
Ovaj važan video naglašava efekte
energetskih toksina i važnost upornosti kod
primene EFT-a.
90
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Audio snimci na DVD-u za deo I
To je učinjeno u priručniku i videu 1a. S toga kao
i u videu 2a, 2b i 3, editovao sam veći deo
tapkanja tako da se možete fokusirait na reakcije
ljudi i druge detalje koji su uključeni u ove
tehnike.
**Slušaćete neke od veoma ličnih problema i to
ćete činiti uz dozvolu onih koji su uključeni. Oni
su to učinili da bi slušaoci (kao što ste vi) imali
koristi od ove izuzetne tehnike. Svima njima
dugujemo veliku zahvalnost.
**Ponavljanje je veoma važno u procesu
učenja. Zbog toga, čućete me kako ponavljam
neke važne delove iz različitih uglova, mnogo
puta u toku ovih audia. Svrha toga nije da vam
dosadim. Svrha je da vam ugradim važne
koncepte u vaš način razmišljanja.
**Ove seanse imaju svrhu vaše edukacije a ne
zabave (iako su neke od seansi veoma zabavne).
Mogao sam ih napraviti kratke... editovati ih na
nekoliko kratkih stavki... i ići dalje. Da sam to
učinio uskratio bih vas da možete da „osetite“
posebnu „dubinu“ ovih procesa. Sa druge strane,
neki razgovori odu van teme, u oblasti koje su
van interesa ovog kursa. Editovanjem ovih audia
u cilju vaše edukacije, napravio sam jednu
mešavinu, u cilju da dobijete što je moguće više
korisnih informacija.
**Molim vas obratite pažnju da tapkanje koje
ćete čuti na ovim audiima će delovati drugačije
nego ono što ste učeni. U stvari, ono uopšte nije
drugojacije. Ono je jednostavno kraće i ima
drugojačiju formu.
Da bi dalje proširio vaše iskustvo sa EFTem, uključujem nekoliko sati raznih slučajeva iz
prošlosti na audio snimcima. Kao i na videoima,
nećete jednostavno slušati teoriju. To su stvarni
ljudi sa stvarnim problemima.
Čućete neke ljude koji su se momentalno
oslobodili problema koje su imali čitavog života,
dok kod nekih drugih je bila potrebna upornost.
Čućete Adrianne i mene kako primenjujemo EFT
na ozbiljne emotivne probleme i možete čuti
kako ti problemi nestaju dok slušate audie.
Takodje ćete čuti delimično oslobađanje nekih
problema koja se nisu ostvarila u potpunosti.
Ukratko, ovi audio materijali su dodatna vrednost
na paletu vaših iskustava i na taj način dobijate
korisno osnovno znanje koje možete koristiti
kada primenjujete EFT.
Pročitajte ove tačke pre nego slušate
audio materijal.
**Ovi audio materijali sadrže seriju telefonskih
seansi koje je vodila moja biznis partnerka
Adrianne Fowlie i ja. To je zbir stvarnih seansi
koje su snimljene preko malog kasetofona.
Kvalitet zvuka je definitivno odgovarajući,
medjutim snimanje očigledno nije vršeno u
atmosferi koja postoji u studiju za snimanje.
**Neke od ovih seansi su sa ljudima koji zaista
prolaze kroz EFT proces. Dok slušate, bukvalno
ćete imati iskustvo iz prve ruke “osmatrati“
kako ljudi primenjuju ove tehnike na širok
spektar emotivnih i fizičkih problema. To će
Vam dati osećaj od neprocenjive vrednosti, šta
možete očekivati kad primenjujete EFT na sebi i
drugima.
**Druge seanse su sa ljudima koji su koristili
EFT u prošlosti i govore nam o svojim
iskustvima od tada. Ovo će Vam dati osećaj o
trajnosti ovih rezultata dobijenoh ovom
tehnikom.
**Svrha ovih audia je da proširi vaše iskustvo u
ovim tehnikama. Nije da vas uči proces tapkanja.
**Kao što sam pomenuo u delovima videa,
Adrianne i ja smo napredni terapeuti ovih tehnika
i radimo ih već godinama. Spram toga, koristimo
određene skraćenice koje smo ranije spomenuli.
Ali, postoji druga tehnika koju smo koristil u
ovome audiu.
Adrianne i ja smo investirali vreme i pare da
izučimo Dr Roger Callahan-ovu tehniku glasa, sa
željom da bolje procenimo tačke za tapkanje,
91
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Rezime seansi
postojanje psihiloške obrnutosti itd. Mi koristimo
ovu formu dijagnosticiranja na audio materijalu
da uštedimo vreme, ali sve vreme koristeći iste
tačke za tapkanje koje ste vi naučili. Kada sam
prvi put čuo o tehnici glasa, mislio sam da je to
ogromna pomoć u primeni ovih procedura.
Međutim, nakon godina iskustva, ne verujem više
da to dodaje ekstra vrednost i zbog toga sam
prestao da je koristim.
1. Od Barbare do Paulette
Barbara (7min 35 sek ): Oslobađanje od
traumatskog sećanja. (udaranje u šofer šajbnu).
glavobolja i nesanica.
Del ( 9min 56 sek): On stoji na vrhu krova sa
mobilnim telefonom i radimo na fobiji od visine
koja je izuzetno jaka i ima je ceo život. Ova
fobija je eliminisana u potpunosti do te mere da
je on počeo da se bavi padobranstvom.
Bolovi u zglobu i vratu takodje nestaju.
Razvio sam korisnije dijagnostičko sredstvo koje
se u detalje uči u video setu „Koraci ka
postajanju izuzetni terapista.“ Oni koji su
zainteresovani za dalje treninge treba da gledaju
ove video.
Mike (3min 28 sek): Diplomirani psiholog koji
nalazi da su ovi procesi zadivljujući. Prevazilazi
svoj ljubavni bol (raskid sa svojom prijateljicom)
veoma brzo... ali mu je teško da poveruje u to što
se desilo.
Kao što sam ranije rekao, dijagnostika je van
domena ovog kursa. Umesto toga, učili smo
osnovni recept koji se koristi po konceptu 100%
pokrivenosti i to je adekvatna zamena za veliku
većinu slučajeva. Zahteva nekoliko sekundi duže
po krugu i zahteva nešto više krugova, odnosno
upornost da se dobiju isti rezultati. U svakom
slučaju, govorimo o ekstra sekundama ili
minutama (po problemu), ne ekstra nedeljama ili
mesecima.
Ingrid (9min 23 sek): Ona je imala gotovo
konstantan sindrom iritiranog debelog creva,
glabovolje, peckanje u očima i dugogodšnju
konstipaciju godinama. Ona postiže značajno
poboljšanje u svim ovim oblastima i postaje čak
duhovita pred kraj ove seanse vezano za svoju
konstipaciju.
**Primetite na ovim audio materijalima ne samo
šta ljudi kažu nego i razliku u njihovom glasu pre
i nakon korišćenja EFT-a. Takođe primetite
koliko često su ljudi ispoljili relaksirajući
“uzdah“ nakon tapkanja. Ovo je dokaz
oslobodajanja emotivnih tereta.
Paulette (4 min 40sek): Strah od letenja koji je
imala celog života nestaje. Nakon EFT rada, ona
je letela dva puta bez ikakve anksioznosti.
2. Baz do Bruce
**Na nekoliko audia ćete čuti „tam tam tam“ u
pozadini. Ovo je rezultat nepravilnog rada mog
kasetofona i nije ničije kucanje srca.
Baz (9min 10 sek): Pati od ozbiljnog
postraumatskog stresa. Slušajte dok on govori o
svom najintezivnijem sećanju iz rata kao da se
radi o kupovini u samoposluzi.
**Možete biti privučeni da pogledate „zbir
seansi“ koje se nalaze ispod i odete direktno na
„vaš problem“ na audi materijalu. To je deo
ljudske prirode, ali vas molim da ne ignoriste
ostatak ovih audia samo zato što ne deluju da su
primenjivi na vas ovog trenutka. Oni sadrže
vredne zaključke koji će značajno povećati vaše
sposobnosti u korišćenju EFT-a.
Donna (1min 35 sek): Ona koristi EFT da
popravi svoj vid.
Kieve (9min 45 sek): Obratite posebnu pažnju na
ovo. Kieve je naučio ove tehnike kao što ih i vi
učite i primenjuje ih na 150 ljudi sa fantastičnim
rezultatom. Ovde on govori o nekim ljudima
kojima je pomogao sa fobijama, PMS,
92
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Bonnie (8min 38 sek): Emotivni poremećaj koji
joj ne dozvoljava da normalno guta hranu . U
jednom tretmanu ona je prevazišla neke od
neidentifikovanih emocija i od tada može da
guta hranu sa lakoćom.
migrenskim glavoboljama, bolovima u zglobu,
žuljevima i drugim problemima. Naučite ove
tehnike i vi to možete isto postići.
Cathy (7min 23 sek): Ova dama pati od
svakodnevnog bola u leđima od kada je doživela
automobilsku nesreću pre 24 godine . I prošla je
kroz sve moguće metode koji mogu da se zamisle
da bi pomogla sebi da se oslobodi tog bola ... ali
bez stvarne pomoći. Rekla nam je kako je ovo
potpuno nestalo korišćenjem ovih tapkajućih
tehnika. Ona je takođe postigla dramatično
poboljšanje sa svojom svakodnevnom
akcioznošću i nesanicom.
4. Steve to Doris
Stev (13min 0 sek): On pati od malo poznate
bolesti hemolitična anemija , gde postiže
značajno poboljšanje vezano za umor, težinu i
svrab u očima, bol u leđima (sa grčem mišića) i
mnogobrojnih drugih simptoma. Takođe
eleiminiše problem besa i relevantnih noćnih
mora.
Bruce (11 min23 sek): On sedam godina ima
multiple sklerozu i postiže značajne oživljavanje
jačine u svojim nogama. On je inače vezan za
kolica i ustaje u toku seanse. Dobija nazad osećaj
u svojim rukama i stopalima i smanjuje bol u
leđima kao i problem spavanja.
Rachel ( 3min 53 sek): Ona neutrališe svoje
izuzetno jake emocije koje je izazvala kada se
setila kada je njen momak pokušao da je ubije i u
procesu oslobađa problem sa disanjem.
Geoff (11min 50 sek): Bio je u prošlosti kod pet
psihijatara i nije dobio nikakvo poboljšanje u
svojoj depresiji. U dve veoma kratke seanse sa
EFT-em depresija nestaje.
3. Geri do Bonnie
Geri (10min 15 sek): Ovaj profesionalni
psihoterapeut ima ogroman strah od zubara. Kao
što se pokazalo, on ima više strahova nego što je
mislio. Ova seansa pomaže da se razume da naši
strahovi i naša negativna emocije sadrže ponekad
različite aspekte.
Karen (6min 17 sek): Ona ima umor
prouzrokovan nespavanjem i zbog toga se nikada
ne oseća odmornom. Problem se rešava nakon
jedne seanse sa EFT-em.
Shad (4.min 43 sek): Efektivno kontroliše
svakodnevni stres i anksioznost sa EFT-em.
Takođe koristi tehnike da popravi svoj rezultat u
golfu za preko 10 poena.
Make (7min 50 sek): U ovom ekstremnom
slučaju strah od javnog govora dramatično se
popravlja. Rekao nam je da sada vrši prezentacije
veoma tečno nakon što je koristio EFT.
Margie (3.min 50 sek): Smanjuje svoju izuzetno
jaku potrebu za čokoladom do nule gotovo
trenutno. Kaže da čak više nema ni lep ukus.
Doris (1min 44 sek): Kancer pacijent koji
govori o svom emotivnom oslobađanju koristeći
EFT i to opisuje da je osećaj kao kada se dobije
„novo telo“.
Mary (12min 60 sek): Prevazilazi ono što ona
zove globalan i planetarni strah i redukuje bol u
svom kolenu i leđima.
5. Bonnie
Bonnie (35min 9 sek): Ona postiže dramatično
poboljšanje u svom kompletnom imidžu u toku
upornog korišćenja EFT-a. Bonnie je imala
brojna zlostavljanja kao dete i prošla je
konvencionalne terapije u toku 28 godina na šta
JoAnn (4min 11 sek): Rapidno eliminiše
nelagodnost u grlu i alergijske simptome.
93
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
je potrošila $50.000. Ona postiže poboljšanje
koje ne može ni sa čim da se poredi, u oblasti
različitih traumatskih sećanja, glavobolja,
osećaj sramote svog tela, neadekvatna osećanja,
grickanja noktiju, fobije, ankcioznosti
insomnija i depresija.
Susan (2min 12 sek): Bol od povrede leđa na
golf terenu nestaje za manje od minuta.
Geri Nicholas (9min 28 sek): Ovaj profesionalni
psihiterapeut se pojavljuje po drugi put u ovim
audio materijalima Ovog puta, ona daje nešto
više uvida u svoju ličnu upotrebu EFT-a i kako
ona to koristi na drugima.
6. Jim do Dorothy
Jim (2min 40 sek): Njegova klaustofobija od
bivanja u tamnom ormanu u potpunosti nestaje u
roku od pet minuta.
Dorothy Tyo (12min 1 sek): Konačno,
fascinantni intervju sa profesionalnim
hipnoterapistom koji je koristio EFT, kao što ste
ga i vi učili da pomogne ljudima sa problemima
koji se kreću od fizičkih bolova do straha od
javnog govora do straha od paukova do pušenja
ili štucavice.
Patricia (5 min 11 sek): Ona je žrtva silovanja
koja prolazi od inteziteta 10 do nule u dva
različita aspekta vezano za ovo traumatično
iskustvo.
Juanita (1min 57 sek): Njena stalna anksioznost
je oslobođena u momentima.
94
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Format za primenu EFTa
Ispod se nalazi dijagram koji pokazuje format… ili tok… za primenu EFTa. To je koristan vodič na
osnovu kog znate gde se nalazite u procesu i on postaje prirodan deo vas kada ga upotrebite nekoliko puta.
To je najbolje opisano na videu i pronaći ćete deo posvećen tome pri kraju prvog videa u delu II video
serije.
Idenifikujte
problem
Budite što specifičniji
Postavka, aspekti, ceo
osnovni recept, disanje na
ključnu kost, toksini
Primenite
osnovni recept
Nema
poboljšanja
Delimično
poboljšanje
Primenite podešen
osnovni recept
95
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Postignut cilj
tj poboljšanje
Prevod:
Jasmina Kovačev, BSc
EFT Adv, Nivo 3 tarapeut i trener potvrđen od osnivača i internacionalne
organizacije AAMET
Coach za postizanje vrhunskih ličnih i timskih rezultata
www.TehikaEmocionalneSlobode.com
96
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
Download

OSNOVNI RECEPT - Tehnika emocionalne slobode