11/22/2011
‘Mobing- svako ponašanje koje je
ponavljano,
ponavljano
sistematično
i usmereno
protiv pojedinca ili grupe zaposlenih,
kod koga razumna
osoba vodeći
računa o posledicama
može očekivati
viktimizaciju
ili pretnju zdravlju
i bezbednosti”.
1
11/22/2011
FOKUS - LJUDI
PONEKAD
UGLAVNOM
UVEK
PONEKAD
UGLAVNOM
UVEK
Dajete li svojim saradnicima
ličnu odgovornost?
Da li aktivno tražite njihovo
mišljenje?
Da li razvijate svoj tim?
Jačate li samopouzdanje u
svojim saradnicima?
Da li ohrabrujete otvoreni
feedback i debatu?
LIČNI INTEGRITET
Da li uradite ono što kažete
da ćete uraditi?
Pokazujete li poštovanje
prema svima?
Izvinite li se i kažete da
vam je žao kad napravite
grešku?
Otvoreni ste i iskreni o
svojim greškama i učite iz
njih?
Da li imate fer odnos prema
svima?
2
11/22/2011
TRANSPARENTNOST
PONEKAD
UGLAVNOM
UVEK
PONEKAD
UGLAVNOM
UVEK
NAPUŠTANJE STATUSA QUO PONEKAD
UGLAVNOM
UVEK
Da li aktivno promovišete
politiku “otvorenih vrata”?
Da li favorizujete kulturu
poštovanja u timu?
Da li ste sposobni da čujete
mišljenje drugih?
Da li ste spremni da
razgovarate sa pacijentima
o potrebi za poštovanjem?
Da li ste visoko postavili
prioritet izgradnje kulture
poštovanja u svoju agendu?
IZGRADNJA STANDARDA
Uspostavljate li lične i
timske ciljeve?
Da li pohvaljujete uspeh
drugih?
Koristite li feedback i
koučing konstruktivno?
Da li je unapređenje
međusobnih odnosa u
vašem planu rada?
Da li stalno tragate za
šansama za unapređenje
svog i tuđeg rada?
Da li se otvoreno
suprotstavljate
neprihvatljivom ponašanju?
Da li se suprotstavljate
predrasudama?
Da li kritički posmatrate
procedure i politiku
ustanove da bi ste bili
sigurni da je fer za sve?
0-50
Još uvek vam nije jasno šta znači kreirati kulturu poštovanja na poslu
51-75 Delimično imate svest, ali je značajan napor potreban
76-100 Imate veštine u kreiranju kulture poštovanja
101-125 Imate odlične veštine u kreiranju kulture poštovanja na poslu
3
11/22/2011
Da li vas osoba sa kojom imate
probleme...?
Nikad
Ne tako
često
Često
Skoro
uvek
1.Ignoriše, ne pozdravlja, ne
odgovara na tel poziv ili mail?
0
0
1
2
2.Ne slaže se sa onim što kažete?
0
1
2
3
3.Sabotira ili pravi “budalom”
“zaboravljajući” da vam da
informaciju ili je zahtevna?
0
2
3
4
4.Širi tračeve, poluistine, laži?
0
2
3
4
5.Nestrpljiva je sa vama ili vas
tretira kao neznalicu?
0
1
2
3
6.Blamira vas i kritikuje?
0
1
2
3
7. Prekida vas, suprotstavlja vam
se ili ignoriše?
0
1
2
3
8.Zadirkuje vas, vređa, pravi
smešnim, naročito pred drugima?
0
2
3
4
9.Insistira da je uvek u pravu i
nikad se ne izvinjava?
0
1
2
3
10. Viče, preti prstom, psuje,vređa?
0
2
3
4
total =
<5 niste mobirani
6/19 ima indikatora
>20 mobirani ste
4
11/22/2011
Lateralni – horizontalni mobing sestra-sestra
na istom nivou hijerarhije
verbalno i neverbalno ponašanje
Vertikalni mobing sestra-sestra
različiti nivoi hijerarhije
verbalno i neverbalno ponašanje je
zloupotreba legitimnog ili neformalnog
autoriteta
Koliko je problem ozbiljan?
65% --horizontalni mobing
46% --veoma ozbiljan horizontalni mobing(14%) u manjoj
meri ozbiljan (32%)
57% --vrlo ozbiljan mobing u interdisciplanornom timu
90-97% verbalno zlostavljanje od strane doktora
60% novoprimljenih sestara napuštaju u prvih 6 meseci
Nisko
samopouzd
anje
Nizak moral
u timu
Nesposobn
ost za
promene
Nemoć i
frustracija
Nesposobn
ost da se
bude
asertivan
Nepoverenj
e prema
kolegama
Stanley/Martin Applied Model©
The Cycle of Oppressed Group Behavior
and Lateral Violence in Nursing
“utišavanje
sebe”
Tenzija i
konflikti
Nedostatak
podrške
Nezadovolj
stvo ka
kolegama
5
11/22/2011
45
40
35
30
25
Pogoršava
Ne radi ništa
20
Pokušava
15
10
5
0
Reakcija na
mobing
•Ne odgovara našem virtuelnom imidžu
•I same to rade
•Suviše opasno- fokus je posao
•Loše veštine konflikt rezolucije
•Nisko samopouzdanje/ samopoštovanje
•Psihologija gomile
•Kultorološke norme
HH Farrell, 2000
•“Tihi tretman”
• Širenje tračeva
• Uvrede i “spuštanja” u odnosu na veštine i sposobnosti
• Izostanak podrške jer vam se ne sviđa
• Isključivanje sestre iz društvenih aktivnosti
• Prepričavanje tajne
• Šale na račun izgleda ili nekih osobina
•Odbijanje da podelite važnu informaciju sa sestrom što vodi
njenom neuspehu
• Manipulisanje da uradi nešto za vas
• Korišćenje govora tela radi odbacivanja nečijeg mišljenja
• Reći nešto neprikladno a zatim pretvarati se da ste se šalili
• Vređanje i nazivanje ružnim imenima
• Zadirkivanje druge sestre zbog nedostatka veštine ili znanja
• Kampanja protiv sestre koja uključuje druge sestre
6
11/22/2011
Faktori koji učestvuju
Pol
socijalizacija devojčica
alternativna agresija
polna zastupljenost u zdravstvu
polna manjina ima moć
generacijski jaz
radni stil
komunikacijski stil
pristup vođenju sastanka i aktivnostima
način prikupljanja informacija i stil učenja
Faktori koji učestvuju
Olakšavajuće ponašanje
Izgovori za mobing
•“Ti znaš kakva je ona”
•“Ustala je na levu nogu”
Dopuštamo da mobing traje
“Nemamo vremena da se time bavimo”
“Neću da se mešam”
”Nemi svedok”
“Ako nešto kažem, ja sam sledeća žrtva”
Strah od osvete
Unutrašnji faktori
•Nedostatak samopouzdanja- manje sposobni, ali “moćni”
•Nedostatak ljubavi –nedostatak empatije
•Praznina
•Često zlostavljani
•Patološka ljubomora i zavist
•Podmitljiv moral
•Maska
7
11/22/2011
Emocije rastu...
Zato što sestre
–nemaju ventil za frustracije
–nemaju priliku da procesiraju (reflektuju)
–povređene su horizontalnom hostilnošću
–nedostaje sistem podrške i solidarnosti
–“sindrom kuvane žabe”
Tipovi mobiranja
100%
80%
70%
48%
60%
40%
15%
7%
20%
3%
0%
verbalno
psihičko
profesionalna
degradacija
seksualno
fizičko
Okidači
Novomprimljena sestra
Otišla prethodna meta
Unapređena “nezasluženo”
Mezimče doktora
Ozbiljan nedostatak osoblja i promene
Komandovanje i kontrola-stil rukovođenja
8
11/22/2011
Faze mobinga
1.Izbor žrtve
2.Ciljani konflikt
3.Faza “žrtveni jarac”
4.Faza borbe za opstanak
5.Faza razvijenog mobinga
Priroda i tok odgovora zavisi od:
1. jačine i dužine izloženosti
2.
3.
4.
godina života
nivoa i prirode prethodnog funkcionisanja
(ličnost, veštine, pozitivni međuljudski odnosi itd.)
karakteristika okruženja
Žrtva
“Mene ne možeš da okriviš”
Sigurnost “Voli me bez obzira na sve”
1. Keeps responsibility out there.
2. There is a lack of internal conflict within the individual. It's all created in
others.
3. Players lack empathy, are very self— the drama rules.
5. Maintains bad boundaries.
6. The game provides identity and fills emptiness, because two people can
jump around in all three roles to fuel the drama
Spasilac
Agresor
“Ja sam dobar”
Prihvaćenost indiferentnost je važan alat
“U pravu sam”
Moć “Jak sam”
9
11/22/2011
Uvek tu
Zna sve
Neverbalno- ozlojeđen uzdah ili okretanje glave
Veruje da korektivni komentari deluju
Potpuno nesvesna svoje agresivnosti
Uvek ima primedbe
Zlopamtilo godinama
Ohrabruje druge da navale
Žrtva daje otkaz
Vređa i tračari
Menja žrtve
Čak i u relaksiranoj konverzaciji
Iza leđa o trećoj osobi
10
11/22/2011
Stekne poverenje pa izda
Informacije su oružje za moć
Sestre autocenzura
Izgled, imovina, status, ličnost
Zavist kroz komentare i nesaradnju
Sestra nije ni svesna da je meta
Agresija isključivanjem
Kriterijumi za uključivanje
Pokloni, kafa...
11
11/22/2011
Sposobne,stručne i kreativne osobe
Visoki moralni standardi
Mladi puni elana i ideja
Osobe pred penzijom
Osobe koje uočavaju nepravilnosti i
javno govore o tome
Mirne povučene osobe koje ćute i trpe
Manjinske grupe, različitih opredeljenja
Nesimpatične osobe šefu iz raznih
razloga
Pasivno agresivne osobe
Osobe željne pažnje
Teško se odlučuju,
Teško se prilagođavaju promenama
Povišena interperetativna spremnost
Izgleda nadrndano, ali mu je srce na
mestu, uradili smo magnetnu i tamo je
gde treba!
Agresor plaća ceh?
2009 WBI istraživanja o mobingu na poslu:
28% mobera je dobilo unapređenje
1.6% je izgubilo posao
43.5% meta je izgubilo posao –otkaz
12.3% meta ima psihološke poremećaje
54% --direktora i vlasnika firmi ne uradi ništa
Bezbednost pacijenta?
•Horizontalni mobing je u svim sferama sestrinstva(Woelfle&
McCaffrey, 2007 )
•2/3 svih sestara je zbog uznemirenosti usled agresije na
poslu pravilo greške u australijskoj studiji (Farrell, 2006)
•razgovor o događajima odvlači pažnju od zadataka i stvara
greške (Porath& Erez, 2007)
Ometajuće ponašanje vodi daljim događajima :
•71% oseća da ovo ponašanje vodi greškama
•27% oseća da je to uzrok mortaliteta pacijenata
•18% je bilo svedok najmanje jedne greške kao posledice
agresivnog ponašanja (Rosenstein & O‟Daniel, 2008)
12
11/22/2011
A sestre?
Mobing negativno utiče na:
Komunikaciju i timski rad
Saradnju i odlučivanje
Mobing stvara:
Manju produktivnost
Smanjuje zadovoljstvo na poslu i performanse
Povećava rizik za bezbednost pacijenata
Povećava napuštanje posla
Stvara psihološke i fizičke probleme sestrama
Dijagnoza
Povezana sa
mobingom
Mobing ima samo
parcijalnu ulogu
Nema veze sa
mobingom
31, 2 %
Od migrene i
glavobolje
12, 7 %
od depresije,PTSP
Od čega žrtve
oboljevaju
12,8 %
od srčanih
problema
21,7 %
Od dermatitisa i
kožnih alergija
33,4 %
Od nesanice
36,1 %
Od bezvoljnosti
ili agresivnosti
13
11/22/2011
Dugotrajni uticaji mobinga
• Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i
Kompleksni PTSP
•Poremećaji prilagodjavanja (depresivni i
anksiozni poremećaji)
•Poremećaji somatizacije
•Psihotični poremećaji
•Reaktivnost i preosetljivost na opasnost
•Alkoholizam i zloupotreba droga
•Socijalna izolacija i prekid međuljudskih odnosa
•Autodestruktivno ponašanje, suicidalni i
homicidalni impusli
•Stokholmski sindrom
•½ do 1/3 pogoršava odnose u porodici
Nivoi intervencija
Individualni nivo
•edukacija jedan na jedan podrška i savetovanje
Odeljenjski nivo
•Centralna uloga glavne sestre
•Mentorski programi za nove sestre
• Edukacija u konflikt menadžmentu,stres
menadžmentu i timskom radu
Nivo organizacije
•politika za sve zaposlene
•predstavljanje sestara u višim instancama
•standardi ponašanja koji se ocenjuju na godišnjem
nivou
Regionalni , nacionalni, internacionalni nivo
14
11/22/2011
Korak 1
Svesnost rizika
Korak5
Korak2
Evaluacija i
pregled procesa
Procena rizika
Korak3
Kontrola rizika
• Anonimna anketa klime na odeljenju
1.korak
2.korak
3.korak
• Ohrabriti dijalog ka rešenju
• World cafe
• Uputstva za potrebe odeljenja
• Standardi komunikacije, komitet, konflikt
rezolucija
1. Relaciona agresija je problem na mom radnom mestu
2. Volela bih da glavna sestra povede računa o tome
3. Nisam došla na posao zbog sestra-sestra mobinga
4. Svakodnevno se sestra-sestra mobing dešava na poslu
5. Razmišljam da promenim posao zbog sestra-sestra mobinga
6. Većina sestara sa kojima radim su moberi
7. Većina sestara sa kojima radim su žrtve mobinga
8. Većina sestara sa kojima radim su svedoci i mirni posmatrači
mobinga, ali ne učestvuju direktno u mobingu
9. Radila sam sa sestrama moberkama u prošlosti, ali je sada
stanje bolje.
10. Jedna reč koja bi opisala emotivno okruženje na poslu je
__________.
15
11/22/2011
Uloga glavne sestre
Kreira odeljenjske standarde
model ponašanja
stalna pojedinačna odgovornost za održanje standarda
obezbeđenje foruma sestara i negovanje kulture otvorenog
dijaloga
ugradnja ovakvog ponašanja na svim sastancima tima
nagrađivanje pozitivnih promena
1. Pokušajte da razumete svoje
ponašanje
2. Vodite dnevnik
3. Proverite zakon i statut ustanove
4. Tražite savet
5. Obučite se u asertivnoj komunikaciji,
stres menadžmentu, rezoluciji
konflikta
1. Dokažite im da niste!
2. Koučing umesto komandovanja
Savladajte svoju (opravdanu) ljutnju
Razumevanje
Slušanje sa refleksijom
Prvo njihove potrebe- dva koraka
Verujte u saradnike
Okrenuti budućnosti
Omekšivači
Otvorena pitanja
Češće pohvale
Pozitivno viđenje
16
11/22/2011
Nov pristup
• RUKOVOĐENJE (PREGLED)
Koncept
1
2
• Komandovanje i kontrola
• ( do juče) uz POZICIJU I MOĆ
• Razvoj i osnaženje
• ( Danas ) daj MOĆ i postani
KOUČ
Razumevanje
Izbor
Osnaženje osobe- “Ti
veliki , ja zavisim od
tebe”
Sigurnost u njene
vrednosti i
sposobnosti
Unapred zahvalnost
11
17
11/22/2011
Identitet
Uverenja i
vrednosti
Sposobnosti
VREĐANJE !
Ti si glup, Ti si
nesposoban..
TI uvek...
TI nikad...
POHVALA
Ponašanje
Okruženje
72
Kako da se ponašam prema iskusnoj glavnoj sestri koja
mi na različite načine daje do znanja da nema vremena,
strpljenja ili empatije za moje probleme?
_______________________________________________
Pohvala- Vidim da si u velikoj gužvi i da radiš naporno.
Ponašanje -Primetila sam danas da sam ti smetala svojim
pitanjima, i kada si me ignorisala
Osećanje- osećala sam se prilično razočarano
Predlog-želim puno da naučim od tako iskusne koleginice
kakva si ti i hoću da pronađem način da doprem do tebe, jer
ako nastaviš da me ignorišeš neću imati šanse da naučim
ništa.
18
Download

`Mobing- svako ponašanje koje je ponavljano , sistematično i