multiGen-7®
u
u praktičnoj primeni
[email protected]
Kad se akumulator isprazni, aparat
se javlja zvučnim signalom i tada se
mora isključiti prekidačem POWER
na OFF i priključi punjač
na 220v sveti LED lampica
taster START
i zasvetli i LED lampica
Izboro opsega delovanja
Klark frekvencija
2
3
6
4
5
Uključivanje uređaja
prebacivanjem prekidača na ON
podešavanje vremana delovanja
na 7, 30 ili 60 minuta
Izboro opsega delovanja
Rajfovih frekvencija
Kontrolne LED lampice iznad
oznake 2 i 20 mA pokazuju da li
prolaze impulsi preko elektroda
ili su provodnici u prekidu ili
elektrode suve pa ne provode
impulse.
Pratite uputstvo
redom od broja
1 do 6
PRIMER stimulacije preko
nogu sa jačinom struje 20mA
a preko ruku sa 2mA
Prvo pripremiti
ručne elektrode
1
i eventualno
elektrode za noge
1
Elektrode obmotati jednim slojem papirnih ubrusa ili tankim
platnom (ovlaženih občnom vodom radi bolje provodljivosti)
Intezitet delovanja biofrekventnih impulsa se individualno bira sa
priključkom elekroda na izlaz od 2mA ili 20mA
Priključak od 20 mA emituje snažne impulse – najčešća
primena preko nogu. Prve primene biofrekventne stimulacije se
preporučuju sa slabijim impulsima od 2 mA pa se kasnije može
povećati i na 20 mA.
Kod dr. Clark metode se preporučuje na početku tretmana i
PRIMER stimulacije preko ruku i
nogu sa jačinom struje do 20mA
(prema potrebi i želji mogu se
ručne i (ili) nožne elektrode
priključiti na Rajfove ili Klarkove
izlaze)
kod dece trajanje tretmana impulsima tri puta po 7 minuta sa dve
pauze od po 20 do 30 minuta 7-20-7-20-7.
Udruženje terapeuta koji se bave Clark metodom preporučuje
tretman od jednog sata bez pauzi ako korisnik nema
prejake reakcije. Ovakav tretman je veoma delotvoran!
Kod dr. Rife metode se preporučuje na početku i kod dece
tretman impulsima od 7 minuta sa pauzama a kasnije i 30 ili 60
minuta ili prema uputstvu terapeuta i lekara.
Komplet multiGen-7 se isporučuje sa ugrađena dva
akumulatora od po 9 v, sa 4 bakarne elektrode,
punjačem za 220v i sa uputstvom za upotrebu
Garancija :12 meseci
Certification: CE Certificat
Classification: EU medical products class 1 - EN 60601
TEHNIČKI OPIS
-
Biofrekventna stimulacija intenziteta do 34v
dva priključka jačine struje do 2mA i do 20mA
Vreme stimulacije 7, 30 ili 60 min.
Ceo spektar frekvencija po dr. Clark
Najvažnije frekvencije po dr. Rajfu
Stimulacija u taktu Šumanovih talasa
Princip skeniranja frekvencija u zadatom opsegu
Download

multiGen7T - PDF format