PRIMENA HACCP STANDARDA ZA BEZBEDNOST HRANE
Ostvarivanje kontakta možete ostvariti preko predstavnika ANTAS-a koji Vas je posetio i koji će Vam dati kontakt sa
konsultantima SIM CERT DOO ili to možete ostvariti pozivom na kancelariju SIM CERT DOO.
Takođe možete kontaktirati MLADOST TRAVEL koji ima ulogu usklađivanja aktivnosti u okviru ANTAS-a, ulogu komunikacije i razmene informacija između ANTAS-a i SIM CERT-a, i koji Vam može pružiti detaljnije informacije o ovom
projektu.
SIM CERT DOO
37000 Kruševac, tel./fax: 037 444 985, e-mail: [email protected], [email protected], www.simcert.co.rs
direktor Dejan Vućić [email protected]
Žiro racuni: 245-81737-39 AGRO banka
325-9500700026663-37 OTP banka
PIB: 107077072
Maticni broj: 20737417 Šifra delatnosti: 7022
TURISTIČKA AGENCIJA '' MLADOST TRAVEL ''
18400 Prokuplje, tel: 027 322 119, 027 321 115, 060 027 2020, 060 027 3030, 060 027 4040, fax +38127/326106,
[email protected], www.mladosttravel.rs , direktor Žarko Nešović
ANTAS
ANTAS
Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije
Asocijacija koja okuplja turističke agencije i ugostitelje kao pridružene članove iz cele Srbije. Uspostavljeni su odnosi
sa mnogim parnerima iz inostranstva u cilju saradnje na poljima turističkih usluga. Udruženje organizovano deluje sa
ciljem: poboljšanja marketinga i promocije svojih članova, privlačenju klijenata, organizovanom nastupu prema
državnim institucijama, smanjenju troškova na osnovu zajedničkog nastupa i na osnovu svega ovoga poboljšanja
zarade svojih članova.
Informacije o ANTAS-u možete naći na sajtu www.antas.rs.
SIM CERT DOO
Konsultantska kuća za poslovne menadžment sisteme
Jedna od vodećih konsultantskih kuća u Republici Srbiji i jedna od najreferentnijih za standarde bezbednosti hrane u
užem delu Srbije. Naše angažovanje na mnogim poljima uvođenja standarda i menadžment sistema prikazano je na
sajtu www.simcert.co.rs, gde je data i referenc lista realizovanih poslova i projekata. Standardi koje uvodimo u
privredne subjekte su iz oblasti industrije, medicine, trgovine, ugostiteljstva.
Svetske standarde iz oblasti bezbednost hrane među kojima je i HACCP / ISO 22000 / IFS, uspešno smo realizovali u
velikom broju privrednih subjekata.
ANTAS-a i Konsultantska kuća SIM CERT uspostavili su dugoročnu saradnju u cilju realizacije projekta uvođenja HACCP
sistema u ugostiteljskim objektima i svim ostalim subjektima koji se bave proizvodnjom, distribucijom, veleprodajom
i maloprodajom hrane. Po zakonu o bezbednosti hrane HACCP je obavezujući za sve učesnike u lancu proizvodnje i
daljeg plasmana hrane do krajnjeg potrošača. Ovu obavezu će proveravati nadležne inspekcije.
KORIST OD ZAJEDNIČKE SARADNJE UVOĐENJEM HACCP-a pruža korist, kako ugostitelljima, tako i ANTAS-u i
SIM CERT-u.
ANTAS ima za cilj da promociju domaćih ugostitelja podigne na viši nivo i samim tim postavi temelje kvalitetnije i profitabilnije turističke ponude, koja uključuje prvenstveno ugostitelje. Ulaskom novih ugostitelja kao
članova ANTAS-a povećala bi se snaga nastupa i na tržištu usluga, kao i budući prosperitet svih
zainteresovanih ugostitelja.
ANTAS
ANTAS
11000 Beograd, tel: 011 32 20 791, 011 26 45 624, 011 36 29 171, [email protected], [email protected], www.antas.rs
SIM CERT želi da realizuje nove poslove iz oblasti standardizacije i dobije stabilnog partnera u poslovnim
aktivnostima vezanim za standardizaciju ugostiteljstva
Ugostitelji dobijaju mogućnost uvođenja HACCP sistema (koji je obavezan) prema nižim cenama u
odnosu na one koje su prisutne na tržištu, dobijaju mogućnost podrške u vezi sa budućim, novim
zahtevima zakonske regulative iz oblasti bezbednosti hrane, mogućnost sertifikacije od stranih kuća
u cilju privlačenja novih inostranih i domaćih gostiju, značajno veću mogućnost dobijanja donacija i
bespovratnih sredstava u cilju razvoja turističke ponude Srbije koju će finansirati Evropska Zajednica
(veoma je važno da imate renomiranog i stabilnog partnera u projektima kao neophodan preduslov
za dobijanje sredstava za Vaš dalji razvoj i unapređenje poslovanja)
Ugostitelji bi u ovom slučaju imali profesionalnu uslugu od renomirane konsultantske kuće čime se
potencijalno smanjuju troškovi eventualnih adaptacija objekata i opreme, kao i dokumentaciju na
pravom nivou koja mora da se vodi dugo godina te uopšte nije sve jedno da li je i kako je prilagođena
svakom korisniku.
Zajednička korist za sve je i finansijska i potencijalna dugoročno razvojna perspektiva.
OBAVEZNA PRIMENA HACCP SISTEMA
Prema Zakonu o bezbednosti hrane potrebno je da svi proizvođači, prerađivači, distributeri i prodavci hrane, kao i svi
ostali koji rade sa hranom od “njive do trpeze” uvedu HACCP sistem.
Ugostitelji koji imaju u svojoj ponudi hranu i/ili piće u obavezi su da kao i svi ostali imaju uveden HACCP sistem.
Da biste uveli HACCP sistem morate da imate:
tražene higijenske uslove,
adekvatnu opremu za rad,
propisan postupak kontrole; prijema, prerade (proizvodnje), skladištenja i prodaje hrane,
obučeno osoblje koje radi sa hranom,
svu tehničku i tehnološku dokumentaciju kojom se opisuje proizvod, sirovina, ambalaža, postupak rada
priručnik (poslovnik), procedure, specifikacije, tehnološke postupke, HACCP planove i uputstva kojima se sve
gore navedeno opisuje i definiše
Postupak uvođenja HACCP sistema koji mi primenjumo podrazumeva potpunu izradu dokumentacije, obučavanje
za primenu dokumentacije, obuku za primenu HACCP sistema i izdavanje uverenja o obučenosti koja se traže
prema zakonu o bezbednosti hrane i davanje tačnih uputstava koji minimum uslova morate da ispunite u
pogledu objekta, opreme i dr.
Naša prednost u odnosu na druge konsultantske kuće je u tome što imamo ekipu konsultanata koji rade brzo, stručno
i pouzdano, a na takav način da minimalno oduzimamo vreme naših klijenata, dok najveći deo posla izvršavamo sami.
Klijenti se osposobljavaju brzo i jednostavno i od njih se traži da ispoštuju minimum zahteva da bi odgovorili na sve
zakonske zahteve.
Naša cena je značajna ne po tome što radimo besplatno već što na osnovu bogatog iskustva znamo kako da
pomognemo da naši klijenti sa malim ulaganjima obezbede sve potrebne preduslove kako bi uveli HACCP sistem jer
ovo u stvari predstavlja mnogo veći deo finansijskih obaveza nego samo izabrati jeftinog “konsultanta ”. Naravno i
cene su za članove ANTAS-a posebno pristupačne.
CENOVNIK USLUGA – UGOSTITELJSKI OBJEKTI – ČLANICE ILI POTENCIJALNE ČLANICE ANTASA
PREDLOŽENA PONUDA ZA PRVI KORAK U SARADNJI
Postanite članica ANTAS-a bez ikakve novčane nadoknade za učlanjenje, jer na taj način možete biti deo
objedinjene mreže ugostitelja sa značajnim mogućnostima za Vaš dalji razvoj i promociju Vaše ugostiteljske
ponude. Iskoristite i trenutnu mogućnost dobijanja povoljnije ponude za uvođenja HACCP sistema.
Cene usluga na tržištu za one koji ne koriste ovu mogućnost date su u tabeli. Naravno ovo su cene registrovanih
konsultantskih kuća, a ne pojedinaca koji ničim ne garantuju za svoju uslugu.
*sve cene su iskazane u EUR, a plaćanja se realizuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
400 - 500 EUR
Manji objekti
Buffet / caffe, Pekara, Poslastičarnica, Brza hrana bez ulaska gostiju, Brza hrana sa ulaskom gostiju i mestima za stajanje /
sedenje, Mesara, Ribara, Pečenjara, Pizzeria, Kafana do 80 mesta
500 - 900 EUR
Veći objekti sa značajnom ulogom kuhinje za spremanje hrane
Kafana preko 80 mesta, Restoran, Restoran+Catering, Hoteli – manji, Moteli - manji
900 - 1.200 EUR
Veliki objekti
CENOVNIK USLUGA – UGOSTITELJSKI OBJEKTI – KOJI NISU ČLANICE ANTASA
500 - 1000 EUR
Manji objekti
Pekara, Poslastičarnica, Brza hrana bez ulaska gostiju, Brza hrana sa ulaskom gostiju i mestima za stajanje / sedenje, Mesara,
Ribara, Pečenjara, Buffet / caffe, Pizzeria, Kafana do 80 mesta
800 - 1.500 EUR
Veći objekti sa značajnom ulogom kuhinje za spremanje hrane
Kafana preko 80 mesta, Restoran, Restoran+Catering, Hoteli – manji, Moteli - manji
1.500 - 4.000 EUR
Veliki objekti
Hoteli – veliki, Moteli – veliki, veći- kombinovani sistemi
Mi Vama predložimo je dugoročnu i profesionalnu saradnju, u kojoj bi imali pouzdanog, profesionalnog i
stabilnog parnera u budućim planovima razvoja i veoma povoljne cene uvođenja HACCP sistema.
Troškovi uvođenja HACCP-a nisu samo vezani za naše usluge već su mnogo značajniji u vidu potrebnih investicija za ispunjavanje zahteva zakona i pravilnika Republike Srbije, kao i zahteva HACCP sistema. Da bi ste
uveli HACCP u Vaš ugostiteljski objekat sa minimalnim investicijama, potrebna Vam je savetodavna usluga
konsultantske kuće sa dugogodišnjim iskustvom. Na taj način bi izbegli suvišne i nerealne investicije u
objekat, koje mogu biti prilično skupe.
Hoteli – veliki, Moteli – veliki, veći- kombinovani sistemi
Način plaćanja usluga:
20% od ukupne cene usluga plaća se odmah po potpisivanju ugovora, opciono, nakon dostavljanja prvog
dela dokumentacije HACCP-a
Ostali deo cene usluga se plaća na 5 jednakih mesečnih rata.
SIM CERT je obveznik PDV-a te se na osnovnu cenu uračunava PDV od 18%. Za ugostitelje koji nisu u PDV sistemu
imamo mogućnost da se posao ugovori i plaćanje izvrši bez PDV-a na drugu našu firmu koja nije u PDV sistemu.
Značajno je i to što bi naši budući klijenti imali i mogućnost podrške u praćenju i informisanju u izmeni zakonske
regulative iz oblasti bezbednosti hrane kao i mogućnosti praćenja tj. održavanja uvedenog HACCP sistema. Cilj je da
se pomogne da uvedeni HACCP sistem bude preventivno kontrolisan od konsultanata i ispravno vođen od Vaših
zaposlenih, pošto korektivnu proveru sprovode inspekcijski organi što povlači i poprilično velike kazne.
MOGUĆNOST SERTIFIKACIJE
Sertifikacija je postupak kada nakon uvedenog HACCP sistema proveru izvrši zvanično akreditovana sertifikaciona
kuća i izda sertifikat. Postupak se proverava svake godine. Cene sertifikacija se kreću od 400 EUR do 2-3 hiljade EUR.
SERTIFIKACIJA NIJE OBAVEZNA, ALI POKAZUJE RENOME I TO JE ZVANIČNA POTVRDA DA JE EFIKASNO UVEDEN HACCP
SISTEM. Može biti značajna merkatinška promocija za goste iz inostranstva kad vide da posedujete švajcarski,
nemački, francuski ili američki sertifikat, a posedovanje sertifiakata je često zahtev za učešće na tenderima i javnim
konkursima.
Konsultantska kuća SIM CERT ima saradnju sa svim sertifikacionim kućama u Srbiji i velikim brojem sertifikacionih
kuća i notifikovanih tela iz Evrope i USA. Posebnu saradnju imamo sa TÜV SÜD iz Beograda – predstavnikom vodeće
nemačke sertifikacione kuće i jedne od najvećih svetskih kuća, Cert+ iz Niša kao predstavnikom češke sertifikacione
kuće, AQA – iz Beograda kao predstavnikom američke sertifikacione kuće, BVQI iz Beograda – predstavnikom vodeće
francuske sertifikacione kuće, SGS iz Beograda – predstavnikom vodeće švajcarske sertifikacione kuće, SIQ slovenačke
nacionalne kuće, LOYD Register Group iz Velike Britanije, Kvalitet a.d. iz Niša – domaće sertifikacione kuće.
Download

HACCP sistem