MECLİS
Karar Tarihi
KARAR
09.04.2014
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
6.BİRLEŞİMİNİN NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 09/04/2014 TARİHLİ
1 SAYILI OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi Belediye Başkanlığının 07 / 04 / 2014 tarih ve M.31.3.ERZ.0.10/301.03/104-299
Sayılı Meclis Toplantı Gündemini içeren Ruznameyi görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 19-20. maddeleri
gereğince 09/04/2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki
Toplantı Salonunda toplandı.
Meclis Başkanı Kasım ŞİMŞEK 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimleri sonrası 5393 Sayılı Belediye
Kanunu gereğince toplanması gereken Belediye Meclisinin1. Birleşiminin 1.Oturumunu açıyorum dedi.
Başkan Meclisimizde yapacağımız toplantıların ve alacağımız kararların Erzin ‘imize hayırlı olmasını
dileyerek hoş geldiniz dedi.
Açılış konuşması sonrasında yapılan yoklamada Erzin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 04/04/2014
tarih ve 2014/ 362 Sayılı yazılarında 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde Erzin Belediyesi
Meclis Üyeliğine seçilen AKP’li Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE , Mithat
BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER MHP’li Mehmet Ökkeş
KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN CHP’li Kadir ÖZMEN, Nejdet SÖKMEN,
Nermin DANIŞ’ın tamamının bulunduğu görüldü. Yoklama tutanağı üyelerce imza altına alındı.
------ Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN yeni dönem olması nedeni ile Divan katiplerinin bulunmadığını
Katip ve Divan seçimlerinin yapılması için en genç iki üyenin Divan oluşuncaya kadar katip olarak
görev yapacaklarını bu nedenle 15 Belediye Meclis Üyesi arasında Berat SÖKMEN ve Mithat
BOZDAĞ’ı geçici katip üye olarak Divana davet etti. Berat SÖKMEN ve Mithat BOZDAĞ’ı geçici
katip üye olarak divandaki yerlerini aldılar.
Yoklama tutanağı divan üyelerince imza altına alındı.
-------Meclis Başkanı Mustafa Kemal ATATÜRK, Silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı
duruşu akabinde istiklal Marşının söylenmesi için komut verdi. 1 Dakikalık Saygı duruşu ve akabinde İstiklal
Marşımız topluca söylendi.
Meclis Başkanı herhangi bir önerge olup olmadığını sordu.
Başka herhangi bir görüş olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini istedi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
KARAR –
51
Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN gündemin birinci maddesinde 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 2 Asil, 2 Yedek Katip üyenin belirlenmesinin gizli oyla seçiminin
yapılacağını , bu nedenle Belediyemiz 2 Meclis katipliği için aday olup olmadığını sordu.
Yapılan gizli oylama sonucunda;
Belediye Meclis Katipliği için Oylamaya katılan 16 üyelerin gizli oyları sonrasında ; ASİL Meclis
Katip Üyeliklerine Neşat BALTACI ve Zeynep YAKAR’ ın, YEDEK katip üyeliklerine İbrahim
GÖÇER ve Recep ÇIRAK oy çokluğu ile seçildiler.
Meclisimizin en genç üyesi olan geçici katip üyeler yerini seçilen Neşat BALTACI ve Zeynep
YAKAR’a bıraktılar yeni katip üyeler divandaki yerlerini aldılar.
KARAR-52
Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 1 ve 2. Meclis Başkan Vekilinin gizli oyla seçiminin yapılacağını,
bu nedenle Belediyemiz 1 ve 2 Meclis Başkan vekilliği için aday olup olmadığını sordu.
Yapılan gizli oylama sonucunda;
Belediye 1. 2. Meclis Başkan Vekilliği için,
1
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Oylamaya katılan 16 üyelerin gizli oyları sonrasında ; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Mehmet
GÖKÇE, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Orhan Soylu YILMAZ oy çokluğu ile seçildiler.
KARAR-53 Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 33. Maddenin ( b) fıkrası gereğince 2 Encümen Üyeliğinin gizli oyla seçiminin yapılacağını bu
nedenle Belediyemiz 2 Encümen Üyeliği için aday olup olmadığını sordu.
Yapılan gizli oylama sonucunda;
Belediyemiz Encümen Üyelikleri için
Oylamaya katılan 16 üyelerin gizli oyları sonrasında
Mithat BOZDAĞ 10 oy, Neşat BALTACI ‘nın 10 oy aldığı 6 oyun boş çıktığı görüldü. Buna göre
Belediyemiz Encümen Üyeliklerine Mithat BOZDAĞ, Neşat BALTACI oy çokluğu ile seçilmiş oldular.
KARAR-54-
Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince 5 Kişilik Denetim Komisyon üyeliğinin gizli oyla belirleneceğini
bildirdi.
Yapılan gizli oylama sonucunda;
Oylamaya katılan 16 üyelerin gizli oyları sonrasında 5 kişilik Denetim Komisyonu üyeliklerine 5
kişilik Denetim Komisyonu üyeliklerine İbrahim GÖÇER Mehmet GÖKÇE , Zeynep YAKAR, Berat
SÖKMEN ve Kadir ÖZMEN seçilmiş oldular.
KARAR-55- Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 24. maddesi gereğince 5 Kişilik İmar komisyon üyesinin açık oylama ile belirleneceğini üyelere
bildirdi.
Yapılan açık oylama sonucunda;
2014 Yılı için Belediyemiz 5 kişilik İmar Komisyonu üyeliklerine AK Parti gurubuna düşün 3
üyelik için Recep ÇIRAK , Mithat BOZDAĞ, Orhan Soylu YILMAZ ,MHP gurubuna düşen 1 üyelik
için Aydın KUNT, CHP gurubuna düşen 1 üyelik için Nejdet SÖKMEN ‘in İmar Komisyon üyeleri
olarak belirlenmelerine, oy birliği ile karar verildi.
56
KARAR- - Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu 5393 sayılı Belediye
Kanununun 24. maddesi gereğince 5 Kişilik Bütçe komisyon üyesinin açık oylama ile belirleneceğini üyelere
bildirdi.
Yapılan açık oylama sonucunda;
2014 Yılı için Belediyemiz 5 kişilik Bütçe Komisyonu üyeliklerine AK Parti gurubuna düşün 3
üyelik için , Orhan Soylu YILMAZ , Neşat BALTACI , Mithat BOZDAĞ MHP gurubuna düşen 1
üyelik için M.Ökkeş KOÇAK, CHP gurubuna düşen 1 üyelik için Nermin DANIŞ ‘ın Bütçe
Komisyon üyeleri olarak belirlenmelerine oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği
ile karar verildi.
57
KARARDivan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 24. maddesi gereğince 5 Kişilik Çevre, Eğitim ve Trafik komisyon üyesinin açık oylama ile
belirleneceğini üyelere bildirdi.
Yapılan açık oylama sonucunda;
2014 Yılı için Belediyemiz 5 kişilik Çevre, Eğitim ve Trafik Komisyonu üyeliklerine AK Parti
gurubuna düşün 3 üyelik için , için Mehmet AKKAŞ, İbrahim GÖÇER, Zeynep YAKAR, MHP
gurubuna düşen 1 üyelik için Selçuk COŞKUN, CHP gurubuna düşen 1 üyelik için Nejdet SÖKMEN
‘in Çevre, Eğitim ve Trafik
Komisyon üyeleri olarak belirlenmelerine oylamaya katılan üyelerin
evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
2
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
KARAR-58
Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. Divan Katibi
Zeynep YAKAR Belediye Başkanımızın Doğal Üyesi olduğu Çukurova Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine
Belediyemizi temsilen 2 asil 1 yedek üye seçiminin açık oylama ile belirleneceğini, bu nedenle aday olmak
isteyenlerin isimlerinin divana bildirilmesini istedi.
Yapılan açık oylama sonucunda;
Belediye Başkanımızın Doğal üyesi olduğu Çukurova Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine Mehmet
GÖKÇE ve Orhan Soylu YILMAZ ASİL Üye olarak, Recep ÇIRAK Yedek Üye olarak belirlenmesine
oylamaya katılan üyelerce oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR-59 Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu.
Divan Katibi Zeynep
YAKAR Belediye Başkanımızın Doğal Üyesi olduğu İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Meclis Üyeliğine
Belediyemizi temsilen (1) Bir Asil (1) Bir yedek üye seçiminin açık oylama ile belirleneceğini bu nedenle
aday olmak isteyenlerin isimlerinin divana bildirilmesini istedi.
Yapılan açık oylama sonucunda ;
Belediye Başkanımızın Doğal üyesi olduğu İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Meclis Üyeliğine
Recep ÇIRAK ASİL Üye olarak, Neşat BALTACI Yedek Üye olarak belirlenmesine oylamaya katılan
üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
KARAR-60 Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun görüşüleceğini bu
nedenle Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK ‘in meclis Başkanlık görevini 1.Meclis Başkan Vekili Mehmet
GÖKÇE ‘ye bırakması gerektiğini bildirdi.
Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK ‘in meclis Başkanlık görevini 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi
gereğince 1.Meclis Başkan Vekili Mehmet GÖKÇE ‘ye bıraktı.
--------Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK divan Başkanlığından ayrılarak üyeler arasında yerini aldı.
1.Meclis Başkan Vekili Mehmet GÖKÇE divandaki yerini aldı. Faaliyet Raporunun okutulmasını istedi.
------- Yazı İşleri Müdür Emin AVAN Başkanlık Faaliyet Raporunda bulunan raporun sunulan Hizmetler
kısmını Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği, Mezbahane,
Zabıta Müdürleri tarafından okunacağını diğer bölümlerin ise kendisi tarafından okunacağını divan
Başkanlığına ve Meclis Başkanlığına bildirdi.
2013 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ilgili personeller tarafından okundu. Ayrıca okutulan faaliyet
raporu projeksiyon üzerinden Meclis Üyelerine bilgisine sunuldu.
Erzin Belediye Başkanlığının 2013 Yılı başkanlık Faaliyet Raporu;
3
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ÜST YÖNETİCİSİ SUNUŞU
29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde Belediye Başkanı
seçildikten sonra seçimlerdeki parti rozetimi çıkararak İlçemiz Erzin’e hizmet anlayışımız 2013 Yılı
içersin de de aynı şevk ve heyecanla sürmüştür. 2013 Yılı Faaliyet raporlumuzu saygıdeğer
Erzin Halkının huzurlarına sunuyoruz. Raporda ayrıntılı olarak görüleceği üzere çok yoğun bir
hizmet yılını geride bırakmış bulunmaktayız.
Erzin Belediyesinde; Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, fırsatların zenginleştirilmesi, çağdaş kentsel
hizmet ve niceliklere uygunluğu çerçevesinde, hizmetin yurttaşlara çağdaş yeterlilik düzeyinde
ulaştırılması için her türlü özeni ve çabayı her yıl göstermekteyiz.
Devletin Kurumlarının ve Belediye Meclis üyelerimiz bana verdiği yetkiler çerçevesinde,
Memurlarım ve işçi personellerimin bilgi, becerimi ve öz verili çalışmalarıyla bana verilen bu
yetkileri bu güzel İlçemizin insanları için kullandığımı açık yüreklilikle ifade ediyorum.
2013 Yılı gerek altyapı gerekse üstyapı yenileme çalışmaları ile Erzin’in daha modern bir
hale gelmesi için yapılan çalışmalar
kapsamında daha etkin ve daha iyi hizmet veren bir
Belediyecilik anlayışının sonucu olarak altyapı çalışmaları çerçevesinde yağmursuyu, içme suyu,
kanalizasyon altyapısına yönelik olarak çalışmalarımız başlamış olup, çalışmalar hızlı bir şekilde
devam etmektedir. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenaj Kanallarının yapımı sırasında İlçemiz
halkını bazen susuz bazen da toz içerisinde bıraktığımız için sevgili Erzin halkından özür diliyoruz.
Eğer bu hizmetlerin devamını istiyorsak kısa bir zaman için bu tür sıkıntılara katlanmalıyız.
Şehrin üstyapı düzenleme çalışmaları çerçevesinde ise başta Erzin’in gözbebeği, “Çarşı
meydanında” kamulaştırma ve peyzaj düzenleme çalışmalarının yanı sıra her mahalleye bir park ve
oyun alanı yapma çalışmalarımız 2013 Yılı faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.
Bugüne kadar yaptığımız tüm bu faaliyetler sonucunda kat ettiğimiz mesafe bizleri
rehavete düşürmeyecek, aksine artarak devam edecektir.
2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun hayırlı olması dileğiyle bu çalışmada emeği geçen herkese
teşekkür eder saygılar sunarım. “Erzin hepimizin, her güzellik Erzin için” dir.
Kasım ŞİMŞEK
Erzin Belediye Başkanı
4
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
1-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyonumuz
Misyonumuz: Erzin Belediyesi olarak Misyonumuz Kanunların bize vermiş olduğu yetkiler
ışığında görevleri yerine getirirken adalet, verimlilik ve yaşam kalitesinden taviz vermeden, eşitlik temel
prensibi çerçevesinde topluma hizmet veren, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, bilgi ve iletişim
teknolojilerinden etkin yararlanan bir Belediyeciliği kendimize rehber edindik.
Halkla Bütünleşmek, halkla paylaşmak misyonumuzun omurgasıdır. “Erzin hepimizin, her güzellik
Erzin için” olmalıdır.
Vizyonumuz : Erzin Belediyesi olarak yönetimimiz; kendisine verilen görevleri yerine getirirken
verimlilik ve yaşam kalitesinden taviz vermeden, eşitlik temel prensibi çerçevesinde topluma hizmet veren,
katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin yararlanan bir belediye olmaktır.
Bu bağlamda;
5393 Sayılı Belediye Kanununa bu Kanuna bağlı Yönetmeliklere ve Türkiye Cumhuriyetinin
Kanunları , KHK, Yönetmelik, Genelge ve talimatların Belediyeleri ilgilendiren amir hükümleri dikkate
alınarak Belediyemiz ’de iş ve işlemler bu şekilde yürütülmektedir.
Vizyonumuz değişen bilgi teknolojilerini sürekli takip ederek, Halkımıza kaliteli güvenilir hizmet
vermek hizmeti kolaylaştıran, gelecekte daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için çalışan, geleceğe
yönelik projeler üretebilen örnek bir Belediye olmaktır.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Görevlerimiz:
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanun ve Belediyemize görev veren diğer
kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde kamu yararı göz önünde bulundurularak bilumum İlçemize
yapacağımız işlemler görevimizdir.
Belediye, Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki
diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.
Sorumluluklarımız:
Erzin Belediyesi olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanunu,
Belediyemize görev veren diğer kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde Belediyenin görev, sorumluluk ve
yetki alanı belediye sınırlarını içinde iş ve işlemler yapmak ve yaptırmaktır.
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1.Fiziksel Yapı
Elektronik alet ve cihazlar bazında şu an hizmet sunumuzu engelleyecek bir durum yoktur.
Belediyemizdeki Birimler olarak hızlı bir şekilde İnternet hizmetlerinden ve bilgisayar sistemine
uyumluluğun sağlaması ve iletişim olarak alt ve üst yapının sağlanması ve hizmet üretiminde çağdaş
yönetim tekniklerinin uygulanması mükelleflerimize yaygın hizmet sağlanması amaçlanmaktadır.
Taşıt bazında şu an hizmet sunumuzu engelleyecek bir durum yoktur.
5
MECLİS
Karar Tarihi
KARAR
09.04.2014
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KAĞIDI
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Karar Numarası
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
MEVCUT TAŞITLARIN GRUPLARA GÖRE SAYISI
ADEDİ
2
2
2
3
2
3
2
4
2
3
2
1
1
3
TAŞITIN ADI
Hizmet Aracı
Cornet Hizmet Aracı
Minibüs
Pikap
Otobüs (Bir tanesi arızalı)
Kamyon
Kepçe
İtfaiye Aracı
Motor bisiklet
Cenaze Aracı
Çöp Aracı
Kamyonete montajlı Vinç
Et Taşıma Aracı
Traktör
Römork
1
Silindir
1
Mezbaha ne Su Makinası
2
Büyük Jeneratör Makinası
4
Küçük Jeneratör Makinası
5
İlaçlama Makinası (Sırt Pompası)
4
Çim Biçme Makinası (Sürtmeli)
8
Misinalı Tırpan
2
Düzeltme Makinası (Şekil Verme)
1
Motorlu Bıçkı (Budama)
Ancak İtfaiye araçlarımız yetersiz olup, itfaiye araç parkına itfaiye donatımlı ek ilavelerin
yapılması gerekmektedir.
2-Örgüt Yapımız
BİRİMLERDE GÖREV YAPAN PERSONEL GRAFİĞİ
4
İŞÇ İ
12
4
2
7
10
1
8
5
1
1
5
57
6
4
6
2
3
15
MEMUR
1
3
5
2
MECLİS ÜYESİ
BAŞKAN
6
5
25
3
SÖZLEŞMELİ-HİZMET ALIMI
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Şemada da görüleceği üzere Özel Kalemde 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı,15 Meclis Üyesi, 5
Sözleşmeli Hizmet Alımı, Yazı İşleri Müdürlüğünde 6 Memur, 4 İşçi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü 1 Memur Mali Hizmetler Müdürlüğünde 10 Memur,6 İşçi, 3 Hizmet alımı, Park Bahçeler
Müdürlüğünde 1 Memur, 4 İşçi, 3 Hizmet Alımı, İmar Müdürlüğünde 7 Memur,1 Sözleşmeli, Zabıta
Müdürlüğü 5 Memur ,4 İşçi, 2 Hizmet Alımı, İtfaiye Amirliği 5 Memur,8 İşçi ,12 Hizmet Alımı, Su
ve kanalizasyon Müdürlüğünde 2 Memur, 2 İşçi,5 Sözleşmeli Hizmet Alımı, Fen işleri Müdürlüğü 3
Memur,25 İşçi, 57 Hizmet Alımı personel bulunmaktadır.
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizdeki Birimler olarak hızlı bir şekilde Bilgi ve teknolojik kaynaklar zamanında
temin edilmektedir.
Belediyemize bağlı Müdürlükler ve bağlı servisler Bilgi İşlem Merkezinde bulunan ana çatı
Bilgisayar sistemi ile donatılmış olup, tüm birimler ağ olarak merkeze bağlıdır.
Belediyemiz Şifalı Sular Moteli ve Mezbaha ne Merkezi Sisteme Entegre edilerek
tahsilatların ve veri kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması sağlanmıştır.
Buna bağlı olarak Pazarda yer işgaliye tahsilatları da bilgisayar ortamında tahsil edilmektedir.
Kurumumuz son en son teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanmaktadır.
Belediyemize ait Hizmet Binasının iç ve dışı, Cumhuriyet meydanı, İtfaiye Amirliği,
Mezbahane, İşletme Garajı, Burnaz Plajı, Düğün Salonu, Şifalı Sular Moteli, Şahin Tepesi tesislerinde
Güvenlik Kamerası ile Teknolojiden yararlanılmaktadır.
Bu hizmetlerin yapılmasında en üst düzey bilgisayar sistemleri ile birimlerde Elektronik alet ve
cihazlar bazında şu an hizmet sunumuzu engelleyecek bir durum yoktur. Bilgi ve Teknolojik
Kaynaklara her zaman açığız.
4-İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları olarak Belediyemizde 27697 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan
Yönetmenlik gereğince ayrıca 24 kadro tahsis edilmiş olup, mevcut memur Norm kadrolarımız
toplamı 130 olup, 41 Memur kadrosu Dolu, 89 Memur kadrosu Boştur. Yine Bakanlığımız
Belediyemize 65 adet Norm kadro tahsis etmiş ancak kadrolu mevcut işçi personel sayımız yıl sonu
itibarıyla 53 dir.
Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli
personel statüsünde Teknik Hizmetler Sınıfında çalışırken 02.08.2013 Tarih ve 28726 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanunun) 9.maddesinin (b) fıkrasına eklenen 657 Sayılı Kanunun
ek geçici 41. maddesinin (b) fıkrası gereğince 657 Sayılı Kanunun 36, 45 ve 54 madde hükmü
gereğince 9 Sözleşmeli personel Memurluğa ataması yapılarak memur olmuşlardır.
Belediyemizde mevcut personellerimizin yetersiz olması nedeniyle personel ihtiyacımızı
sözleşmeli, Doğrudan Temin ve Hizmet Satın alma yoluyla gidermekteyiz.
7
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Karar Numarası
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
MEMUR İŞÇİ,SÖZLEŞMELİ VE HİZMET ALIMI BOŞ KADRO DURUMU
BOŞ
MEMUR
89
DOLU;
MEMUR
41
DOLU
İŞÇİ
53
BOŞ
İŞÇİ
12
DOLU
SÖZLEŞMELİ
1
BOŞ
SÖZLEŞMELİ
DOLU; HİZMET
;0
ALIMI; 87
BOŞ; HİZMET
ALIMI; 0
MEMUR
İŞÇ İ
SÖZLEŞM ELİ
DOLU
HİZMET ALIMI
BOŞ
Birimlerce Sunulan Hizmetler
YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ
Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet GÖKÇE 15 dakika toplantıya ara verdiğini üyelere bildirdi.
Saat 15.20
Mehmet GÖKÇE
Meclis 1.Başkan Vekili
Neşat BALTACI
Katip Üye
8
Zeynep YAKAR
Katip Üye
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
6.BİRLEŞİMİNİN NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 09/04/2014 TARİHLİ
2 SAYILI OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ
5393 Sayılı Kanunun 19-20. maddeleri gereğince 09/04/2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye
Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda Nisan Ayı Birleşiminin 09/04/2014 tarihli
oturumunu yapmak üzere saat 15.35 ‘de toplandı.
Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet GÖKÇE yapılan yoklamada Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YARAR, Neşet BALTACI, İbrahim GÖÇER , Mehmet Ökkeş
KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN , Kadir ÖZMEN, Nejdet SÖKMEN, Nermin
DANIŞ’ın ve Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK ‘in bulunduğu görüldü. Yoklama tutanağı üyelerce imza
altına alındı.
Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet GÖKÇE 2013 Yılı Başkanlık faaliyet Raporunun görüşülmesine devam
edilmesini istedi.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MEZBAHANE HİZMETLERİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE AMİRLİĞİ
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Kamu Kurumlarında olduğu gibi Belediyemiz servisler arasında devamlılığın hedeflendiği servisler
arası birliğin sağlandığı, en iyi hizmet sunmak ve bu hizmeti vatandaşlara iletmek çalışanlarla başarıyı hep
birlikte yakalamak.
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
1-Amaçları
 Birimler arası diyalogun artırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin ve verimli yapılmasını
sağlamak,
 Belediyenin Mali yapısının güçlendiril ilerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi,
9
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
hizmet ve hizmet kalitesinin artırılması,
 İlçemizin şehir içi ve transit geçiş trafiğini kesintisiz güveniler hızlı rahat ulaşımın sağlanması için
gerekli koşulların oluşturulması,
 Belediyemizdeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için bilişim teknolojisinden
faydalanmak,
 Sosyal refahın artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi,
 Belediye Vatandaş ilişkilerinde mantığın en iyi şekilde anlatmak bilgilendirmek ve vatandaşın memnun
ayrılmasını sağlamak,
 Hizmetin sunulmasında Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanmak,
 Etkinlikler yolu ile Kültür hayatımızın zenginleştirilmesi ve toplum eğitimine katkıda bulunmak,
 Tarihi dokunun araştırılması, mevcutların koruma altına alınması ve rest ura edilmesi,
 Sağlıklı ve planlı kentleşme için; Estetik ve Mimari hassasiyet gösterilerek standartlara uygun
iyileştirilmenin geliştirilmesi,
 Altyapı çalışmaları yolu ile sportif faaliyetlerin genişlettirilmesi,
2-Hedefleri
 Birimler arası kişisel gelişim iletişim ve motivasyona yönelik eğitimler verilmesi,
 Satın alma hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek,
 İlçemizdeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek sağlamak,
 Kayıtlı mükellef sayısının artırılması,Ruhsatsız işyerlerin tespit edilerek kayıt altına alınması,
 Hazine yerlerin Belediyeye kazandırılması,
 Denetimlerin etkinleştirilmesi,Tahakkuk ve tahsilat oranının artırılması,
 Gerçekçi ve uygulanabilen bütçe yapısını oluşturmak,
 Kamulaştırılma işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirmesi,
 Bilişim teknolojisinde Bilgisayar sisteminin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 Sürdürülebilir bir çevre için vatandaşları bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması,
 Olumsuz imajın kaldırılması için çıplak yapılaşma ile tavizsiz mücadele edilmesi,
 Kültürel etkinliklerin basında etkin şekilde yer almasının sağlanması,
 Önemli iş ve alışveriş merkezleri ile ilgili yatırımların İlçemize kazandırılması,
 Kültürel Tanıtım CD ‘lerinin hazırlanması,
 Sosyal Belediyecilik olarak güçsüzlerle ilgili durum tespiti yapıp, Vatandaşın bilgilendirme ve
bilinçlendirilmesini sağlamak,
 İstihdama yönelik mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi,
 Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli çalışılması,Halkla iletim politikasının etkin kullanılması,
 Meclis toplantıları, ihaleler ve Nikah törenlerinin WEB’den yayını yapmak,
 Kültürel olarak mevcut etkinliklerin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi,
 Kültürel tesis ihtiyacının analiz edilmesi,
 Açık ve kapalı müze oluşturulması,
 Tarihi eserlerin koruma ve güvenlik önlemleri,
 Altyapı olarak kurumlar arası koordinasyonun sağlanması,
 Yeni yol açılması, yağmur suyu kanallarının yapılması ve asfalt çalışmaları,
 İnsan kaynakları olarak kaliteli yönetim sistemin oluşturulması,
 Hizmet içi eğitim ve takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi,
 Hizmet standartlarının belirlenmesi,
 Sportif faaliyetler için mevcut sportif etkinliklerinin ve yetenekli sporcuların belirlenmesi,
 Spor alanlarının belirlenmesi, kaynak oluşturulması, organizasyonlarının gerçekleştirilmesi ve Spor da
eğitim bilincinin artırılması.
10
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Temel Politikalar ve Öncelikler
 Toplam kalite anlayışı doğrultusunda birinci önceliğimiz vatandaşın beklenti ve memnuniyetini en üst
düzeyde tutmaktır.
 Çağdaş yönetim anlayışı doğrultusunda, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme
çalışmalarına önem ve öncelik vermektir.
 Halkımızın, tedarikçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek,
dürüst, kaliteli Belediyecilik hizmeti sunmaktır.
 Çalışanlarımızı sürekli eğitimle destekleyerek iyileştirme süreçlerinde etkin kılmaktır.
 Çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlamak ve kurumun başarılarını hep birlikte
kutlamaktır.
 Teknolojik yeniliklere, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek halkımızın hizmetine
sunmaktır.
III-FAAİLİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME
A-Mali Bilgiler
A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 26.990.015.00 TL ödenek verildiği, 2012 Mali Yılından
25.281.958.75.TL. ödeneğin devrettiği, 4.395.880.00. TL eklendiği, 4.395.880.00.TL. düşürüldüğü, 2013
Mali Yılı net ödeneğinin 52.271.973.75.TL olduğu, net ödenekten 28.219.024.07.TL gider tahakkuku olarak
ödendiği 6.970.641.75 TL ödeneğin 2014 Mali yılına devrettiği 17.082.307.93 TL ödeneğin 31/12/2013
tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce iptal edildiği, 2013 Mali Yılı gider bütçesinin gerçekleşme oranının
% 53.99 olduğu,
11
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
SERMAYE GİDERİ; 53
PERSONEL GİDERİ;
14
SOS.GÜV.PRİM.ÖDE
M.; 2
CARİ TRANSFERLER;
2
FAİZ GİDERİ; 2
12
MAL VE HİZMET
ALIMLARI; 28
MECLİS
Karar Tarihi
KARAR
09.04.2014
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KAĞIDI
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Karar Numarası
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
35,000,000.00
PERSONEL
GİDERLERİ
BÜTÇE
30,000,000.00 5.416.650.00
TAHAKKUK
3.932.592.00
25,000,000.00
İPTAL
1.484.057.61
MAL VE
HİZMET
ALIMLARI
BÜTÇE
9.458.263.00
TAHAKKUK
7.767.362.44
İPTAL
1.315.900.56
SOS.GÜV.
KUR..ÖDM.
BÜTÇE
1.255.450.00
TAHAKKUK
704.013.19
İPTAL
551.436.81
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
CARİ
TRANSFERLER
BÜTÇE
751.976.75
TAHAKKUK
530.263.64
İPTAL
211.071.36
SERMAYE
GİDERLERİ
BÜTÇE
34.741.634.00
TAHAKKUK
14.828.993,22
İPTAL
13.327.640.78
FAİZ
GİDERLERİ
BÜTÇE
560.000.00
TAHAKKUK
455.799.19
İPTAL
104.200.00
5,000,000.00
0.00
BÜTÇE
TAHAKKUK
13
İPTAL
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 21.871.515.00.TL. gelir tahmininde bulunulduğu , 2012 Mali Yılından
3.246.887.52 TL. tahakkuk artığının devrettiği, 2013 Mali yılı gelirlerinden 13.947.607.22.TL tahakkuk yapıldığı,
toplam tahakkukun 17.194.494.74.TL olduğu bu tahakkuktan 13.815.876.90.TL. tahsilat yapıldığı, 3.378.617.84.TL
tahakkuktan alacağımızın 2014 mali yılına devrettiği 2013 Mali Yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranının % 80 olduğu,
14
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
BİRİM ADI
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
NET BÜTÇE ÖDENEĞİ
15
TAHAKKUK
%
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ÖZEL KALEM
2.688.139.75
2.347.199.64
87,32
418.120.00
339.037,78
81,09
14.189.086,00
9.259.270.02
65,26
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
921.360.00
577.213.14
62,65
İTFAİYE AMİRLİĞİ
710,920,00
291.507.24
41,01
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
436.840.00
289.421.91
68,84
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1.285.370.00
976.705.27
75,99
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
2.458.834.00
1.099.983.39
44,74
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
29.163.304.00
13.038.685.68
44,71
TOPLAM
49,980,000,00
13,818,303,97
27,65
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
16
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Mali Denetim Sonuçları
Mali Hizmetler Müdürlüğü İş ve İşlemleri Meclisimizce oluşturulan İç Denetim Komisyonunca
yapılmakta, ayrıca Mali işlemlere ait sarf evraklarımız Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce Sayıştay’a
2008-2009 yılları gönderilmiş olup 2010-2011-2012-2013 yılları denetime hazır olarak 2 nüsha hazırlanmıştır..
Belediyemizdeki İdari iş ve işlemlerin 25/09/2007-01/11/2011 tarihlerini kapsayan dönem İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından denetimleri yapılmış olup, Denetim raporunda belirtilen
tenkit ve tavsiyelere uyulmaktadır
4-Diğer Hususlar
2013 Mali Yılından 2014 Mali Yılına Devreden Alacaklarımız : 3,378.617.84
17
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
BANKA KREDİLERİ
HESABI;
12.905.748,08; 68%
ALINAN DEPOZİTO
VE TEMİNATLAR
HESABI; 177.605,91;
1%
ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR HESABI;
1.058.467,40; 6%
BÜTÇE EMANETLERİ
HESABI;
1.895.277,96; 10%
EMENETLER HESABI;
82.475,44; 0%
ÖDENECEK SOSYAL
GÜVENLİK
KESİNTİLERİ;
2.594.521,72; 14%
FONLAR VE DİĞER
KAMU İDARELERİ
ADINA YAPILAN
TAHSİLATLAR;
134.775,58; 1%
2013 Mali yılından 2014 Mali Yılına 18,848,872,09 TL Borcumuzun Devrettiği
18
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
 Resmi dairelerle iletişimin etkin kurulması sorun çözümünde eş güdüm ve işbirliği konusunda başarı
sağlanması,
 Mesleki bilgi konusunda yetişmiş personel az olmasına rağmen işlerin zamanında uygun olarak
yapılması,
 Belediyemizi ilgilendirilen tüm kanunlara zamanında ulaşılması, araştırılması ve eksikliklerin
giderilmesi için yoğun bir uğraşta bulunmamız,
B-Zayıflıklar
 Yapı Denetimi için teknik personelin ve araçların yetersizliği,
 Dijital bir arşiv ve kent bilgi sisteminin bulunmayışı,
 Kaliteli personel bakımından eksik yönler bulunmaktadır. Bu zayıflık giderilmesi halin de daha verimli
sonuçlar alınacaktır.
 İlçe Nüfusu oranı İlçe Nüfusu göz önüne alındığında Zabıta, İtfaiye personelleri ve araç gereçleri
yetersiz kalmaktadır.
 Mali Yapının Yetersiz oluşu nedeniyle ödemelerde sıkıntı çekilmesi.
 Belediye Gelirleri İçerisinde Genel Bütçe Vergi Gelirleri Oranı Yüksek Olduğundan Merkezi
Hükümete Mali Bağımlılığın fazla Olması
 İhale Yönetmenliğine göre Mevzuatla ilgili yeterli Eğitim almış personel sayısının az olması,
 Münhal Norm kadro olduğu halde personel sayısının yetersiz olması,
 ARGE ve Stratejik planların yapılması için uzman personelin bulunmaması,
 4081 sayılı Kanuna göre hale Çiftçi Malları Koruma Meclisinin oluşturulamaması,
 Fonlardan ve Avrupa Birliği fonlarından yeterince faydalanmadığımız, zayıflığımızdır.
C-Değerlendirme
Belediyemizde yetişmiş personelin artırılması mevzuat gereği imza yetki ve sorumluluğu memur
personele verildiğinden, bu konuda personel sıkıntısı yaşanmaktadır. İmkânlar doğrultusunda gelişen
teknolojiyle birlikte sık sık değişen Kanun ve Yönetmenlikleri takip ederek faaliyetlerimizi mevzuatlar
içerisinde sonuçlandırmaya çalışmak olmakla beraber zayıf yönlerimizi de kontrol ederek bir sonraki
yıllarda üstün zayıf yönlerimizi de kontrol ederek bir sonraki yıllarda üstünlüğümüzü arttırmak,
eksikliğimizi gidermeye çaba göstereceğiz.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Belediyemiz önümüzdeki dönem içerisinde mevcut personel yapısı ve kullandığı teknolojik kaynakları
ile üst düzey bir iş disiplini ve ciddiyet içerisinde çalışmalarını artırarak devam ettirebilme gayretinde
olacaktır.
Önümüzdeki dönem içerisinde hizmet sunumunda insan kaynaklarından doğabilecek sıkıntılara mahal
bırakmamak için emeklilik vs. gibi nedenlerle boşalacak kadroların yerine görev yapacak yeni personellerin
tespit edilerek yeterli bir hizmet içi eğitimden geçirilerek hazırlanması hedeflenmektedir.
İşlerin daha seri bir şekilde yürütülmesi için teknolojik kaynakların kapasitesi ve sayısı artırılmalı
bilgisayar sistemi ağı genişletilmeli e-belediye sistemine geçmek için çalışmaların başlatılması,
Belediyemiz etkin ve verimli bir hizmet sunumu hedefi ile bugüne kadar titizlikle uyduğu mali disiplin
çerçevesinde devam ettirmelidir
---------Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN Başkanlık Faaliyet raporunun okunmasının bittiğini Divan Başkanına
bildirdi.
----- Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet GÖKÇE Faaliyet raporu hakkında herhangi bir görüş olup olmadığını
sordu.
19
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Meclis 1. Başkan Vekili Belediye Başkanlığının 2013 Yılı Faaliyet raporunun oylanmasını üyelerin
oyuna sundu.
Yapılan açık oylama sonucunda;
Belediye Başkanlığının 2013 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya katılan Başkan Kasım ŞİMŞEK ve üyeler Orhan
Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE , Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI,
İbrahim GÖÇER evet oyları, Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN Nejdet SÖKMEN,
Nermin DANIŞ’ın ret oyları sonrasında oy çokluğu ile kabul edildi. (Meclis Üyesi Berat SÖKMEN oylama sırasında
bulunmadığı için oy kullanmadı.)
Meclis Başkanı Kasım ŞİMŞEK Divan Başkanlık görevini Başkan Vekilinden devir aldı.
KARAR-61 Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 55. maddesi gereğince Belediyemiz 2013 Yılı Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi
verilmesini istedi.
---------Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı toplantı döneminin 2014/ OCAK
Birleşimde 03/01/2014 tarih ve 05 sayılı kararında seçilen Denetim Komisyonunun hazırladığı 5393 Sayılı
Kanunun 25. maddesi gereğince 2013 Yılı Hesap İş ve İşlemlerini içeren Denetim komisyon raporunu
hazırladığını bildirdi.
Meclis Başkanı Denetim komisyonuna ait Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/03/2014 tarih ve 119 sayılı
yazıları ekindeki denetim komisyon raporu Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN tarafından okundu ve projeksiyon
üzerinden üyelerin bilgisine sunuldu.
-------- Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN 2013 Yılı Denetim Raporundaki bilgiler daha sonra Kesin Hesap
görüşülürken bir kez daha görüleceğini üyelere bildirdi.
Okutulan Denetim raporunda;
ERZİN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇESİNİN DENETİM RAPORU
1-GİDER BÜTÇESİ: ,
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 26.990.015.00 TL ödenek verildiği, 2012
Mali Yılından 25.281.958.75 TL. ödeneğin devrettiği, yılı içerisinde münakale ile
4.395.880.00 TL eklendiği, 4.395.880,00 TL. düşürüldüğü, 2013 Mali Yılı net ödeneğinin
52.271.973.75 TL olduğu, net ödenekten 28.219.024.07 TL gider tahakkuku olarak
ödendiği 6.970.641.75 TL ödeneğin 2014 Mali yılına devrettiği 17.082.307.93 TL
ödeneğin 31/12/2013 Mali Hizmetler Müdürlüğünce iptal edildiği, 2013 Mali Yılı gider
bütçesinin gerçekleşme oranının % 53,99 olduğu,
2-GELİR BÜTÇESİ
:
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 21.871.515.00.TL. gelir tahmininde bulunulduğu , 2012 Mali
Yılından 3.246.887.52 TL. tahakkuk artığının devrettiği, 2013 Mali yılı gelirlerinden 13.947.607.22 TL
tahakkuk yapıldığı, toplam tahakkukun 17.194.494.74 TL olduğu bu tahakkuktan 13.815.876.90 TL.
tahsilat yapıldığı, 3.378.617.84 TL tahakkuktan alacağımızın 2014 mali yılına devrettiği 2013 Mali Yılı
gelir bütçesinin gerçekleşme oranının % 80 olduğu,
Meclis Başkanı Kasım ŞİMŞEK Denetim Raporunu 2013 Yılına ait olduğunu bildirdi. Konu hakkında
herhangi bir görüş olup, olmadığını sordu.
Meclis Başkanı tarafımca Denetim komisyonu raporu incelenmiş olup, raporda konusu suç teşkil eden
20
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
09.04.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/NİSAN Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Tenkit ve tavsiyede bulunan hususlara bundan böyle uyulacağını
bildirir, Meclis Çalışma Usul ve Yönetmenliğinin 22.maddesinin 5.Paragrafı gereğince Meclisimizin bilgisine
sunulmuştur dedi.
KARAR- 62 Divan Katip Üyesi Zeynep YAKAR gündem maddesini okudu. 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 20. maddesi gereğince 2014 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Günlerinin belirlenmesini istedi.
Görüşülmeye başlandı.
Yapılan açık oylama sonucunda;
2014 Yılı Mayıs Ayı dahil olmak üzere Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ,Aralık aylarının ilk haftasının
Salı günleri saat 14.00’de toplanılmasına ve 2014 /Ekim Ayının ilk Salı günü Kurban Bayramı tatiline
geldiğinden dolayı Ekim Ayı toplantısının ise 01 EKİM 2014 Çarşamba günü yapılmasına ve 2014 Yılı
AĞUSTOS Ayında Meclisin izinli sayılmasını oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile
karar verildi.
MAYIS Ayı Birleşimini 06 MAYIS 2014 Salı günü saat 14.00’ de Belediye Genel İdare Hizmet
Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 09/04/2014 –
Saat: 16.50
Kasım ŞİMŞEK
Meclis Başkanı
Neşat BALTACI
Katip Üye
21
Zeynep YAKAR
Katip Üye
Download

Nisan Meclis Kararları