Stevanović
SFAS
Stipendijski fond
Advokatske
kancelarije
Stevanović
Konkurs za stipendije
Gdje drugi prestaju, mi tek počinjemo.
Advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine je jedan od
najvećih lidera u pružanju advokatskih usluga u regionu.
Osnovana 1996. godine od strane Vesne Stevanović,
Kancelarija od početka predstavlja snažan oslonac svim
njenim klijentima u svakodnevnom radu. Zaposleni kancelarije
čine mladi, obrazovani i svestrani ljudi koji na advokaturu
gledaju kao na izazov i konstantno traže nova rješenja.
Advokat Vesna Stevanović,
osnivač Kancelarije
Trenutno, naš tim čini 20 ljudi i stalno smo otvoreni za prijem
novih zaposlenih. Ulazak u naš sistem podrazumijeva predanost poslu, konstantnu želju za
usavršavanjem, sposobnost rada pod pritiskom i rokovima, kao i mogućnosti rada na više
ciljanih poslova odjednom.
Naše odjeljenje za ljudske resurse uvijek je spremno da razgovara sa novim perspektivnim
pravnicima koji stvari posmatraju drugačije, koji svaki problem vide kao izazov koji ima
rješenje i koji imaju pozitivan pristup svakoj aktivnosti u svom životu.
Izazovi i razlike. Prvo volimo, drugo poštujemo. Time smo prešli u vođstvo. Zahvaljujući
stručnom i međunarodno obrazovanom timu naše Advokatske kancelarije, postali smo
lideri u oblasti privrednog prava, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom regiona. Čvrst
smo oslonac multinacionalnim, regionalnim i domaćim kompanijama, finansijskim i
vladinim institucijama, malim i srednjim preduzećima, porodičnim biznisima, kao i
pojedincima. Svojom pro bono praksom pomažemo i najugroženijima,
te svima
omogućujemo pristup institucijama pravde i jednakost pred zakonom.
Klijenti su prvi. Klijenti su najvažniji. Klijenti imaju želje, mi imamo rješenja. Naš pristup
nazivamo advokatskim menadžmentom –postajemo dio klijenta u cjelosti. Povjerenje i
reputaciju koju uživamo stekli smo zahvaljujući svojoj profesionalnosti i najvišim etičkim i
pravnim standardima. Poznati smo i po tome što smo svojim klijentima omogućili da prate
rad na predmetima svakodnevno putem internog online sistema Bona Fides.
Postali smo sudska praksa. Postavili smo bolje tržišne uslove.
Mijenjamo svijet i dalje, jer gdje drugi prestaju, mi tek počinjemo.
SFAS
Stipendijski fond
Advokatske
kancelarije
Stevanović
Stipendijski fond Advokatske kancelarije Stevanović već godinama uspiješno stipendira i
pomaže studente pravnih fakulteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, kao i studente
koji studiraju u Republici Srbiji. Veliki broj mladih studenata koje pomažemo zasnuje radni
odnos u Advokatskoj kancelariji Stevanović ili postanu saradnici sa našim timom na neki
način.
Naš cilj je stipendiranje potencijalnih budućih zaposlenih ove Kancelarije, ali isto tako i
pomaganje u stvaranju kvalitetnog kadra u sferi pravnog biznisa koji će sutra biti dio naše
pravne zajednice.
Uslovi konkursa za period april 2013 – april 2014
Advokatska kancelarija Stevanović raspisuje javni konkurs za dodjelu stipendija za period
april 2013 – april 2014. godine, radi dodjeljivanja tri stipendije u iznosu od po 150,00 KM
mjesečno, koje će biti isplaćivane do petog u mjesecu za tekući mjesec.
Uslovi konkursa su sledeći:
-
Stipendije mogu dobiti svi studenti od I do IV godine studija,
Stipendije se dodjeljuju po pravilu studentima koji nemaju drugih stipendija, ali
mogući su izuzeci
Stipendije se dodjeljuju svim studentima, bez obzira na prosječnu ocjenu koju su
ostvarili tokom studija,
Konkurs je otvoren isključivo za studente državnih pravnih fakulteta u Republici
Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srbiji,
Konkurs je otvoren isključivo za studente koji imaju prebivalište u Bijeljini, bez
obzira na kom fakultetu studiraju (Bijeljina, Beograd, Banja Luka, Brčko, Sarajevo ili
drugi grad)
Kandidati treba da budu spremni da tokom ljeta 2013. godine odvoje do 20
(dvadeset) radnih dana za ljetnu praksu u Advokatskoj kancelariji Stevanović
Porodice i rođaci zaposlenih u Advokatskoj kancelariji Stevanović nemaju pravo na
stipendiju iz ovog Fonda
Kandidati koji budu izabrani za stipendiste imaće mogućnost zasnivanja radnog
odnosa nakon završetka studija
Rok za podnošenje prijava
Prijave se podnose najkasnije do 5. aprila 2013. godine do 16,00h. Prijave koje pristignu
poslije ovog roka neće biti razmatrane.
Način podnošenja prijava na konkurs
Sve prijave na konkurs podnose se isključivo putem emaila Stipendijskog fonda Advokatske
kancelarije Stevanović:
[email protected]
Prilikom podnošenja prijave na konkurs, u prilog maila potrebno je dostaviti:
1. CV sa osnovnim podacima i fotografijom,
2. Motivaciono pismo koje treba da sadrži do dvije kucane stranice u MS Word formatu
u kome će kandidat predstaviti sebe i svoje sposobnosti, te obrazložiti na koji način
će koristiti stipendiju,
3. Skenirane prve četiri stranice indeksa ili drugog dokumenta koji potvrđuje da je
kandidat student nekog državnog fakulteta,
Procedure u vezi sa izborom stipendista
Nakon isteka roka za prijavljivanje predviđenog ovim javnim pozivom, naše Odjeljenje za
ljudske resurse će analizirati pristigle prijave, te o tome obavijestiti upravu Advokatske
kancelarije.
Uprava će vršiti selekciju pristiglih prijava zadržavajući diskreciono pravo u pogledu
kriterijuma odlučivanja po pristiglim prijavama. U svakom slučaju, naša je želja da
stipendije dobiju kandidati kojima su zaista potrebne da bi mogli da se redovno školuju.
Na slici lijevo: Anja Babić i Dražen Nikolić, desno: Milan Matić, članovi našeg korporativnog
tima.
Dodatna pitanja u vezi sa stipendijama
Molimo potencijalne kandidate da nam se za sva dodatna pitanja obraćaju isključivo putem emaila
[email protected]
Ukoliko je u pitanju hitna stvar i neophodno je dobiti odmah odgovor, kandidati se mogu obratiti
Snežani Lazić ili Danijeli Mićić, putem telefona naše Advokatske kancelarije: + 387 55 41 98 98, +
387 55 41 98 99, + 387 55 201 412 ili + 387 55 41 08 09.
Adresa Kancelarije je:
Advokatska kancelarija Stevanović
Ul. Nikole Tesle br. 10
76 300 Bijeljina, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Mole se svi potencijalni kandidati da se prije podnošenja prijave upoznaju sa našom Advokatskom
kancelarijom i njenim načinom rada putem website-a www.advokati-stevanovic.com.
Na slici: Savo Marković, član Upravljačkog tima Kancelarije
Download

tekst konkursa za dodjelu stipendija: april 2013. do