..
..
..
.
CENOVNIK
OSNIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA, PRAVNE PROMENE KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA
1. Registracija pravnih subjekata (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik)
Usluga podrazumeva:
Pomoć oko odabira poslovnog imena i rezervaciju imena kod Agencije za.pivredne registre.
Pravljenje osnivačkog akta - Odluka o osnivanju (statut firme)
Izrada OP obrasca
Odabir odgovarajuće šifre delatnosti
Registraciona prijava osnivanja privrednog društva pri Agenciji za privredne registre
Instrukcije oko uplate kapitala
Podnošenje zahteva za registraciju
Izrada pečata (opcija, pogledati cenovnik dodatnih usluga)
Preuzimanje rešenja o osnivanju privrednog društva (opcija uz izradu pečata)
Prijava kod nadležne poreske uprave (opcija, uz zaključenje ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga)
Prijava kod fonda PIO i fonda zdravstva (opcija, pogledati cenovnik dodatnih usluga)
Cena: 5.000,00 RSD
2. Registracija Društva sa ograničenom odgovornošću za nerezidente fizička lica, podrazumeva
angažovanje sudskog tumača
Cena: 200€
3. Registracija Društva sa ograničenom odgovornošću za nerezidente pravna lica, podrazumeva
angažovanje sudskog tumača
Cena: 300€
4. Promena pravne forme
Cena: 5.000,00 RSD
5. Promena podataka kod već registrovanih pravnih lica pri APRu (sedište. delatnost, zastupnik, ogranci,
kapital, članovi društva, zabeležbe...)
Cena: 5.000,00 RSD
KONSALTING AKTIV D.O.O.
Blagoja Marjanovića Moše br 2, Novi Beograd
PIB: 107691941
Tekući račun: 160-375872-85
+381 /11/ 3173879, 2284107, 4126086, 063/ 263 109
[email protected]
www.konsalting.rs
........................ ......................
..
..
..
.
KNJIGOVODSTVO
1. Paušalne agencije sa obračunom zarada
Vođenje knjige KPO, obračun zarada, praćenje prometa i rad sa Poreskom upravom, mesečni obračun doprinosa i
poreza na prihode od samostalnih delatnosti
Cena: 5.000,00 RSD
2. Preduzetnik, prosto knjigovodstvo, van sistema PDV-a
Vođenje knjige PK-1, obračun zarada, rad sa Poreskom upravom, mesečni obračun doprinosa i poreza na prihode
od samostalnih delatnosti
-
Usluge, cena od 6.000,00 RSD
Trgovina na malo, cena od 8.000,00 RSD
Trgovina na veliko, cena od 10.000,00 RSD
3. Preduzetnik, prosto knjigovodstvo, u sistemu PDV-a
Vođenje knjige PK-1, obračun PDV-a, obračun zarada, rad sa Poreskom upravom, mesečni obračun doprinosa i
poreza na prihode od samostalnih delatnosti
- Usluge, cena od 8.000,00 RSD
- Trgovina na malo, cena od 10.000,00 RSD
- Trgovina na veliko, cena od 12.500,00 RSD
4. Društvo sa ograničenom odgovornošću, van sistema PDV-a
- Usluge, cena od 11.000,00 RSD
- Trgovina na malo (samo finansijski), cena od 13.000,00 RSD / robno od 14.000,00 RSD
- Trgovina na veliko, cena od 14.000,00 RSD
- Proizvodnja, cena od 20.000,00 RSD
5. Društvo sa ograničenom odgovornošću, u sistem PDV-a
- Usluge, cena od 12.500,00 RSD
- Trgovina na malo (samo finansijski), cena od 14.000,00 RSD / robno od 15.000,00 RSD
- Trgovina na veliko, cena od 15.000,00 RSD
- Proizvodnja, cena od 25.000,00 RSD
*povećanje broja maloprodajnih objekata +3.000,00 RSD, po objektu
*povećanje broja veleprodajnih objekata + 5.000,00 RSD, po objektu
DOO, u sistemu naplate PDV-a cena se iz cenovnika uvećava za 8.000,00 RSD
KONSALTING AKTIV D.O.O.
Blagoja Marjanovića Moše br 2, Novi Beograd
PIB: 107691941
Tekući račun: 160-375872-85
+381 /11/ 3173879, 2284107, 4126086, 063/ 263 109
[email protected]
www.konsalting.rs
........................ ......................
..
..
..
.
USLUGE VIRTUELNE KANCELARIJE
1. Basic paket: (dodela fiksne adrese u Beogradu, primanje i prosleđivanje pošte)
cena 5.000,00 RSD
2. Advanced paket (paket Basic + knjigovodstvo)
Cena od 15.000,00 RSD
USLUGE IZRADE BIZNIS PLANA
1. Izrada biznis plana
Po upitu!
DODATNE USLUGE
1. Prijava odnosno odjava radnika 500,00 RSD
2. Izrada i overa M4 obrasca (po zaposlenom) 3.000,00 RSD
3. Likvidacija privrednih društava 35.000,00 RSD
4. Brisanje preduzetnika iz nadležnog registra Agencije za privredne registre 20,000 RSD
4. Izrada pečata 1.700,00 RSD
5. Vanredna izrada finansijskog izveštaja 10.000,00 RSD
6. Prijava prilikom registracije društva/preduzetnika kod fonda zdravstva 500,00 RSD
PRIVREDNO PRAVO
1. Mesečna naknada za usluge pravnog zastupanja
-
Sastavljanje ugovora (komercijalni ugovori, personalizovani ugovori o radu, izrada akata…)
Pravni konsalting
Utuženje dužnika
Zastupanje pred sudskim organima
Cena od 10.000,00 RSD (usluga je ograničena na godišnjem iznosu do 150.000,00 RSD, prema važećem cenovnik
Advokatske komore Beograda). Usluga omogućavamo na osnovu saradnje sa advokatskom kancelarijom Nenad
Cvjetićanin.
U Beogradu
15.10.2013
KONSALTING AKTIV D.O.O.
Blagoja Marjanovića Moše br 2, Novi Beograd
PIB: 107691941
Tekući račun: 160-375872-85
Direktor..
Igor Jelić
+381 /11/ 3173879, 2284107, 4126086, 063/ 263 109
[email protected]
www.konsalting.rs
........................ ......................
Download

Cenovnik PDF fajl - Konsalting Aktiv