Sigurna ženska kuća
Aida Perović – Ivanović
Ljiljana Raičević
Maja Raičević
seksualno
nasilje
priručnik za
djecu i mlade
Izdavač: NVO Sigurna ženska kuća, Podgorica
Urednica izdanja: Aida Perović - Ivanović
Za izdavača: Ljiljana Raičević
Dizajn i priprema za štampu: EXPEDITIO, Kotor
Štampa: Biro Konto, Igalo
Tiraž: 1200
Podgorica, 2009.
Fotografije i crteži najvećim dijelom su kupljeni na www.fotolia.com
Publikaciju je priredio radni tim Sigurne ženske kuće sa saradnicima.
Publikacija je dostupna i u elektronskoj verziji na: www.szk.me
Priprema i objavljivanje ove publikacije finansijski su podržani od strane Ministarstva kulture,
sporta i medija, odnosno Kancelarije za mlade koja funkcioniše u okviru ovog Ministarstva. Čitav
projekt je realizovan na osnovu Nacionalnog plana akcije za mlade (NPAM) i Akcionog plana za
2009. godinu.
Sigurna ženska kuća
Aida Perović – Ivanović
Ljiljana Raičević
Maja Raičević
seksualno
nasilje
priručnik za
djecu i mlade
Sadržaj
Uvod • 5
Prava djeteta • 5
Dobra tajna, loša tajna... • 8
Reci “NE” • 8
Može ti se dogoditi... • 9
Oblici seksualnog nasilja • 11
Seks trafiking • 12
Nasilje je i ovo... • 12
Povrede • 13
Moguća osjećanja žrtve koja je preživjela seksualno nasilje • 14
Nasilje u mladalačkim vezama• 16
Oblici nasilnog ponašanja • 17
Potraži pomoć • 18
Pomozi drugarici/drugu • 18
Istine/zablude • 19
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
Uvod
Djeca i mladi su naše najveće bogatstvo. Iako maloljetni, mladi i djeca
imaju svoja prava i jednako su važni
kao i odrasli. Nažalost, dešava se da
budu i povrijeđeni i oni i njihova
prava. Najčešće ta prava krše odrasli
tako što ih tuku, udaraju bez razloga, podcjenjuju ih, ne hrane ih i
ne njeguju na pravi način, ostavljaju
ih same kod kuće, drže ih u strahu
ili izrabljuju, uskraćuju im nježnost
i ljubav. Takođe, jedan od načina
kršenja prava djece i omladine jeste i
seksualno nasilje. Seksualno nasilje se
dešava kada najčešće odrasla osoba
mladu osobu gleda, dodiruje ili ljubi
na način koji djetetu ne prija, koji čini
da se osjeća uznemireno, nesigurno,
uplašeno, zbunjeno.
i traži da dijete o tome nikome ne
govori već da čuva „njihovu tajnu“, to
je seksualno nasilje.
Kada god se neka osoba ponaša
na seksualni način prema djetetu,
zloupotrebljavajući djetetovu
mladost, nezrelost i povjerenje, to je
seksualno nasilje.
Prava djeteta
Kada god odrasla osoba dodiruje
intimne djelove tijela nekog djeteta
Kada god odrasla osoba traži da ga
neko dijete dodiruje po intimnim
djelovima tijela, pokazuje mu slike ili
filmove drugih nagih osoba, ili ga drži
u strahu da će mu se nešto loše desiti
ako o tome bude govorilo drugim
ljudima, ta odrasla osoba je seksualni
nasilnik.
Kad god se neka osoba prema
djetetu ponaša na seksualan način i
govori mu da je to samo igra, a dijete
prepoznaje da su mu namjere loše,
taj odrasli mora odgovarati za svoje
postupke.
Da bi zaštitili djecu i mlade i
omogućili im srećno djetinjstvo
i odrastanje, odrasli su donijeli
poseban ugovor nazvan „Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima
djeteta“.
Jedan od načina
kršenja prava
djece i omladine
jeste i seksualno
nasilje.
Seksualno nasilje se dešava
kada najčešće odrasla osoba
mladu osobu gleda, dodiruje
ili ljubi na način koji djetetu
ne prija, koji čini da se osjeća
uznemireno, nesigurno,
uplašeno, zbunjeno.
Uvod
Da bi zaštitili djecu i mlade i
omogućili im srećno djetinjstvo
i odrastanje, odrasli su donijeli
poseban ugovor nazvan „Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima
djeteta“.
„Konvencija Ujedinjenih naroda
o pravima djeteta“ je dokument
koji su donijeli odrasli da bi
zaštitili djecu i mlade.
Budući da se Konvencija o pravima
djeteta tiče tebe, tvog brata ili
sestre, tvojih prijatelja i sve ostale
djece, važno je da znaš bar neke
njene djelove:
¬
¬
¬
Seksualno
zlostavljanje
se događa i
djevojčicama i
dječacima.
¬
¬
¬
¬
¬
i si dijete i ti si važan/na,
T
najvažniji/ja.
Tvoje prvo pravo je pravo na
život.
Možeš reći ono što misliš i
imaš pravo da govoriš u svoje
lično ime.
Tvoje zdravlje nije samo tvoja
stvar. Ono se tiče tvoje porodice, ali i svih koji te poznaju,
posebno tvog ljekara.
Tvoja sigurnost tiče se čitavog
društva.
Imaš pravo da ti bude dobro
koliko god je to moguće.
Ne smiješ biti ničiji rob niti
dopustiti da te iskorištavaju.
Niko te ne smije dirati po
intimnim djelovima tijela ako
ti se to ne sviđa i stvara ti nelagodu. To ćeš dozvoliti kad to
sam/a poželiš, kome ti poželiš,
dobrovoljno i bez gađenja.
Kad god se djetetu i mladoj osobi
dešava ili se dešavalo seksualno
nasilje, ima pravo da traži zaštitu i od
svojih najbližih i od nadležnih institucija: policije, centra za socijalni
rad, ljekara, psihologa.
Ako se tebi ili tvom drugu ili
drugarici dešavaju slične stvari
i kada su vaša prava narušena,
a pored sebe nemaš osobu kojoj
vjeruješ, u bilo koje vrijeme
možeš nazvati Sigurnu žensku
kuću na telefon: 069/013321 i
069/345533, gdje će ti se javiti
stručne osobe sa kojima možeš
anonimno porazgovarati (da
se ne predstavljaš ako to ne
želiš) o svemu što te muči. Mi ti
možemo pomoći u rješavanju
problema seksualnog nasilja.
Seksualno zlostavljanje se događa i
djevojčicama i dječacima. To ne čine
samo nepoznati ljudi, nego i odrasle
osobe koje djeca poznaju i kojima
vjeruju. To mogu biti čak i roditelji,
rođaci, komšije, porodični prijatelji i
kumovi, učitelji/ce i treneri/ice…
Takođe, seksualno zlostavljanje mogu
činiti i vršnjaci, dakle druga djeca.
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
Seksualno zlostavljanje nije samo
silovanje. Svaki put kad odrasla
osoba ili starije dijete koristi dijete na
seksualan način, to je zlostavljanje.
Može biti nježno ili bolno. Dijete
može imati na sebi odjeću ili biti golo.
Može se desiti i da dijete ne shvata da
se dešava nešto loše. Ali sve to je seksualno zlostavljanje. Jer niko ne smije
zloupotrijebiti djetetovo povjerenje,
neznanje ili strah da bi mu činio loše
stvari. Čak i kada dijete naizgled
dobrovoljno pristane na ovakvo
ponašanje, odrasla osoba i u tom
slučaju čini nasilje jer odrasli uvijek
znaju kako ne smiju da se ponašaju sa
djecom.
Ponekada dijelimo svoje tijelo sa
drugima tako da ih dodirujemo ili
oni nas dodiruju. Zagrljaj je jedan od
načina na koji dijelimo svoje tijelo.
Neki dodiri su ugodni i osjećamo se
dobro nakon njih. To mogu biti zagrljaji, tapšanje po ramenu, maženje po
glavi, rukovanje. Takvi dodiri su dobri
i sigurni. Neki dodiri su loši dodiri i
mogu povrijediti naše tijelo i oni bole.
Neki dodiri koji su loši neće povrijediti
naše tijelo ali ćemo se poslije njih
osjećati loše, bićemo uznemireni i
zbunjeni, i osjećaćemo stid ili krivicu.
Zato treba da pratiš svoje osjećaje
koji će najbolje reći da li je to dodir
koji je loš ili dobar.
Ako te bilo ko dodiruje a ti se
osjećaš loše poslije toga, taj dodir je
loš. Važno je da znaš da nikome ne
moraš dopustiti da ti radi bilo što
što ne voliš, makar to bila i osoba
koju poznaješ i koja ti je draga.
Treba da pratiš
svoje osjećaje
koji će najbolje
reći da li je to
dodir koji je loš ili
dobar.
Intimni djelovi tijela su najčešće
oni koje pokriva kupaći kostim. Ali,
i drugi djelovi tijela su za tebe intimni ako ti nije prijatno da te neko
dodiruje po njima, da ih uporno
gleda ili komentariše sa seksualnim
aluzijama. Intimne djelove tijela
neke osobe, bila ona mlada ili odrasla, niko ne treba da dira ako nema
dobar razlog za to. Jedan od dobrih
razloga je ako roditelji provjeravaju
tvoje zdravstveno stanje kod doktora. Dobar razlog je i kada ti odrasli
pomažu da održavaš ličnu higijenu
onda kada ti to ne možeš ili si mali/a
pa ne umiješ sam/a.
Ponekada odrasli ili starija djeca
mogu pokušati dirati tvoje intimne
djelove tijela, a da za to nemaju
dobar razlog. Neki mogu od tebe
tražiti da diraš njihove intimne
djelove tijela. Ta osoba može da ti
se dopada ali ti se ne sviđa način na
koji te dodiruje. Možemo voljeti
nekoga i istovremeno ne voljeti
to što nam radi, i to osjećanje je
u redu.
Važno je da znaš da nikome ne
moraš dopustiti da ti radi bilo
što što ne voliš, makar to bila
i osoba koju poznaješ i koja ti
je draga.
7
Uvod
Tajne zbog
kojih se loše
osjećamo, koje
nas muče ili bole,
treba podijeliti
sa odraslom
osobom kojoj
vjerujemo.
Dobra tajna, loša tajna...
Odrasli koji zlostavljaju djecu traže da
to ostane njihova tajna, ali sakrivati
neželjeni poljubac, zagrljaj ili diranje
intimnih djelova tijela ne smije biti
“vaša mala tajna”. Tajne zbog kojih se
loše osjećamo, koje nas muče ili bole,
treba podijeliti sa odraslom osobom
kojoj vjerujemo.
Reci “NE”
Djeca vole dodire koji umiruju, koji su
prijateljski, koji im pružaju podršku i
osjećaj sigurnosti i često ih traže. Isto
tako mogu odbiti i reći „NE“ dodirima
koji su loši i koji ih uznemiravaju.
Ako ti se dogodi da te neko
dira na način koji ti se ne sviđa
ili traži nešto takvo od tebe, to
obavezno treba da kažeš drugoj
odrasloj osobi kojoj vjeruješ
Ako te neko stariji od tebe, čak i neko
koga ti dobro poznaješ, dira na način
koji ti se ne sviđa, koji te zbunjuje ili
plaši, a naročito ako traži da to bude
vaša tajna, glasno reci NE.
Možeš se pobuniti i reći da su ti
roditelji kazali da niko ne smije dirati
tvoje intimne djelove tijela i da ćeš
im ispričati sve što se desilo. Treba
odmah da pobjegneš prema drugim
ljudima, nekome kome vjeruješ, zoveš
telefonom roditelje ili kažeš policajcu.
Ako ne uspiješ da pobjegneš, treba
da vičeš što glasnije pogotovo ako te
neko povređuje.
Ne treba nikada da ideš sa nekim koga ne poznaješ jer postoje
ljudi koji pokušavaju prevariti djecu
nagovarajući ih da za slatkiše ili
novac učine nešto što se tebi neće
svidjeti. Ti se ljudi naizgled prijateljski ponašaju ili izgledaju prijateljski
pa djeca nekada učine ono što se od
njih traži. Ne treba da se osjećaš loše
ako ti se to dogodi jer je najvažnija
tvoja sigurnost.
Ako ti se dogodi da te neko dira na
način koji ti se ne sviđa ili traži nešto
takvo od tebe, predlaže ti da gledate
neke čudne filmove ili ti pokazuje
svoje intimne djelove tijela ili slike
drugih golišavih ljudi, to obavezno
treba da kažeš drugoj odrasloj osobi
kojoj vjeruješ: na primjer mami,
tati, učiteljici, omiljenom profesoru,
školskom psihologu, velikoj sestri ili
bratu. Ako ti ta osoba ne povjeruje,
potraži drugu osobu i reci što ti se
dogodilo. Nemoj ćutati o tome jer i
ti kao i sva djeca imaš pravo da tražiš
zaštitu. Djeca nikada nisu kriva niti
odgovorna za seksualno ponašanje
odraslih prema njima.
Može ti se dogoditi...
- da ti u bioskopu osoba pored tebe
stavi ruku na koljeno...
- da te stric, ujak, komšija, brat,
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
očuh, profesorica, trener... zagrli i
dodiruje te, a tebi se to ne sviđa
- da ti neko učini uslugu, a zatim
traži od tebe da ga dodiruješ po
intimnim djelovima tijela
- da ti neko tebi poznat i drag kupi
nešto a za uzvrat traži da mu diraš
intimne djelove tijela ili da mu
sjedneš u krilo dok te dodiruje po
nogama, koljenima, grudima ili
ispod odjeće...
- da ti trener/ica kaže da se slobodno skineš pred svima ili pred njim
jer svi to rade...
- da profesor/ica traži od tebe da
sam/a dođeš u njegov/njen kabinet...
- da neko odrasli od tebe traži da se
igrate doktora...
- da te komšija pozove kod sebe da
gledate film sa golišavim ljudima...
Zapamti: žrtve seksualnog
nasilja mogu biti i dječaci i
djevojčice, i momci i djevojke;
i odrasli. Osobe koje sprovode
seksualno nasilje takođe mogu
biti raznih uzrasta i mogu biti i
muškarci i žene.
Ako te neko prilikom ovakvih
događaja ili na ovakav način zlostavl-
jao ili se to još uvijek događa, to mora
odmah prestati, naročito ako se to
događa u tvojoj porodici.
Ako ti je neprijatno ili te strah, možeš
nazvati Sigurnu žensku kuću i
povjeriti se. Sa tobom će pričati
osoblje koje je edukovano za davanje pomoći u ovakvim situacijama,
saslušaće tvoje probleme pažljivo i
bez osuđivanja, odgovoriće na tvoja
pitanja i predložiti ti dalju pomoć.
Zlostavljanje djece je krivično djelo,
to nije krivica djeteta i zaštita je
potrebna djetetu a ne zlostavljaču.
Zlostavljanje
djece je krivično
djelo, to nije
krivica djeteta
i zaštita je
potrebna djetetu,
a ne zlostavljaču.
Dijete je premalo da bi riješilo ovaj
problem samo i bez pomoći odraslih.
Ali svako dijete treba da zna da oko
njega postoje dobri ljudi koji mu
mogu pomoći, sa kojima može da
razgovara i kojima može da vjeruje.
Seksualno nasilje je opšti naziv za
brojne oblike seksualnog ponašanja
za koje je karakteristično da se odvijaju bez pristanka, odnosno da su
iznuđeni primjenom sile i/ili prijetnje.
9
Oblici seksualnog nasilja
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
Oblici seksualnog nasilja
Oblici seksualnog nasilja su: seksualno uznemiravanje, seksualno ucjenjivanje, prisilne seksualne radnje,
pokušaj silovanja, silovanje, incest i
seks trafiking.
Seksualno uznemiravanje je
neželjeno seksualno ponašanje koje
žrtvu stavlja u neugodnu situaciju poniženja ili stida i ne mora da
uključuje i fizički dodir. Najčešće su to
neželjene seksualne aluzije, opsceni
telefonski razgovori i ponude, šale i
vicevi, neželjena izloženost pornografskim sadržajima i ponašanjima
(izraz lica, pokreti, znakovi rukama)
koji se manifestuju na različitim mjestima: na ulici, radnom mjestu, u školi,
na fakultetu, u gradskom prevozu,
restoranu, kafiću...
Seksualno ucjenjivanje predstavlja
predlog ili zahtjev za usluge seksualne prirode, dat od strane partnera ili
pak poslodavca, direktora, profesora
ili drugog hijerarhijski nadređenog
lica, kojim se uslovljava napredovanje
u školi ili na poslu, veća plata, ocjena
ili beneficije, obećava polaganje ispita
i sl.
Među mladima sve je češće ucjenjivanje djevojaka zbog snimljenog ili
fotografisanog seksualnog odnosa
i/ili intimnih djelova tijela. Ucjenjivač
nasilnik zastrašuje djevojku da će
taj snimak pokazati drugima (prijateljima, svima u školi, profesorima,
roditeljima...) ukoliko ne nastavi da
ima seksualne odnose sa njim ili
njegovim drugovima, ukoliko ne pristane na određeni oblik seksualnog
odnosa koji ne želi (npr. analni, oralni
ili grupni seks, seks u potčinjenom
položaju...) ili pak nasilnik vrši ucjenu
da bi tu djevojku i dalje zadržao u
vezi, pored sebe.
Seksualno
uznemiravanje
ne mora da
uključuje i fizički
dodir.
Pokušaj silovanja je svaki
pokušaj bilo kog oblika seksualnog čina koji je protiv volje žrtve.
Prisilne seksualne radnje čine
seksualno ponašanje izvršeno pod
prisilom i/ili prijetnjom, kao što su
neželjeni/prisilni dodiri tijela, prisilno
dodirivanje intimnih djelova tijela,
prisiljavanje na masturbaciju i slično.
Pokušaj silovanja je svaki pokušaj
11
Oblici seksualnog nasilja
bilo kog oblika seksualnog čina koji je
protiv volje žrtve.
OPREZ! Jedan od relativno
novih načina za upoznavanje
i druženje je i Facebook gdje
mladi često ostavljaju svoje
lične podatke i tako bivaju lako
dostupni i vrbovani od strane
trafikanata.
Silovanje čine neželjeni/nasilni oblici
vaginalne, analne i oralne penetracije
penisom ili predmetima.
Incest je seksualno zlostavljanje
od strane osobe sa kojom je žrtva u
krvnom srodstvu ili koja je osoba od
povjerenja (kumstvo...). Incestom se
smatraju svi oblici seksualnog nasilja,
od uznemiravanja do silovanja, pod
uslovom da se odvijaju među srodnicima.
Seks trafiking
Poster švedskog filma
“Ljilja zauvijek” koji govori o
šesnaestogodišnjoj djevojčici iz
bivšeg Sovjetskog Saveza koja
postaje žrtva trafikinga.
Poster koji ukazuje na pojavu
seks trafikinga.
Jedan od najtežih oblika seksualnog
nasilja je seks trafiking, koji pored
seksualne zloupotrebe najčešće
uključuje i držanje žrtava u ropskom položaju, torturu, izolaciju,
onemogućen pristup osnovnim
životnim potrebama, ograničenu
slobodu kretanja, psihološko nasilje...
Žrtve trgovine ljudima su silovane,
kako od trgovaca ljudima, tako i od
strane klijenata i primorane na seksualne odnose bez zaštite, što ih stavlja
u rizik od neželjenih trudnoća i polnih
bolesti. Pritom, najčešće nemaju
pristup ni najosnovnijim oblicima
zdravstvene pomoći.
12
Žrtve seks trafikinga najčešće
potiču iz onih krajeva gdje postoje
ograničene mogućnosti zapošljavanja
i loša ekonomska situacija, rodna
neravnopravnost i diskriminatorski
odnosi u društvu, naročito prema
ženama. Sve to utiče na nečiju odluku
da bolji život potraži u inostranstvu i
da lakše povjeruje u lažnu sliku boljeg
života koju trgovci ljudima veoma
vješto nude svojim žrtvama.
Načini na koji oni najčešće vrbuju
žrtve su sledeći: primamljive poslovne
ponude, otmice, lažni brakovi, prodaja, lažne razmjene studenata ili đaka,
lažni turistički aranžmani, internet.
Jedan od relativno novih načina za
upoznavanje i druženje je i Facebook
gdje mladi često ostavljaju svoje lične
podatke i tako bivaju lako dostupni i
vrbovani od strane trafikanata. Slično
se dešava i u tzv. sobama za chat.
Stoga je potrebna posebna opreznost
prilikom „upoznavanja“ i komunikacije putem interneta.
Nasilje je i ovo...
Svi mi se svakodnevno susrijećemo sa
seksualnim nasiljem ali smo na neke
njegove oblike oguglali upravo zbog
stalne izloženosti. Tako smo putem
medija izloženi mnogim izopačenim
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
prikazima seksualnosti koji čine da o
njoj, o sebi i drugim ljudima stičemo
pogrešne utiske. Nasilje je i to što smo
izloženi pornografskim materijalima
i onda kada to ne želimo, na primjer
putem slika časopisa koji su okačeni
na izlozima kioska gdje čekamo prevoz do kuće ili škole.
Nasilje je i kada nam dobacuju ružne
riječi, koriste psovke ili nas vrijeđaju
zbog našeg izgleda, izbora partnera ili
seksualne orijentacije. Nasilje je i kada
nam pričaju „masne“ viceve u kojima
nipodaštavaju nečiju inteligenciju na
osnovu pola, seksualne orijentacije
ili boje kose. Pogotovo je nasilje ako
se u vicevima koriste vulgarni izrazi
zbog kojih se crvenimo.
Iako ovi oblici seksualnog nasilja
izgledaju nevažno i bezazleno, svako
od nas a pogotovo mladi su svjesni
da im to čini neugodnost, izaziva
stid i gađenje, pa stoga treba znati
da svako dijete i svaka mlada osoba
ima puno pravo da ne bude izložena
ovakvim situacijama.
Ukoliko prepoznaješ ove oblike seksulnog nasilja a oni te muče ili želiš da
saznaš kako se boriti protiv njih, javi
se Sigurnoj ženskoj kući.
Ukoliko prepoznaš da ti se desilo ili
ti se upravo dešava neko seksualno
nasilje kao što je ucjenjivanje, silovanje ili incest, pozovi sa svog mobilnog
telefona besplatan broj 112 i najbliži
policajac će u najkraćem roku biti kod
tebe da ti pomogne i zaštiti te.
Povrede
Kada neka osoba na svojoj koži iskusi
seksualno nasilje, naročito silovanje i
incest, dolazi do fizičkih i psiholoških
povreda.
Kod razdjevičenja (prve obljube)
ženskih osoba može doći do
povređivanja djevičnjaka (hymen) i
polnih organa, do izlivanja sperme u
vaginu, do zaražavanja polnim bolestima i do neželjene trudnoće. Ovo
može izazvati takve povrede polnih
organa koje dovode do steriliteta
(nemogućnosti začeća i održavanja
trudnoće) pa i do smrtnog ishoda.
Takođe, moguće su i brojne povrede
po ostalim djelovima tijela nastale
uslijed sile ili upotrebe oružja kao i
uslijed pokušaja žrtve da se odbrani.
Dublje povrede u obliku razderotina
mogu doprijeti do mokraćne bešike
ili do pravog dijela debelog crijeva i
biti udružene sa obilnim krvarenjem i
raznim infekcijama.
Nasilje je i kada
nam dobacuju
ružne riječi, koriste psovke ili nas
vrijeđaju zbog
našeg izgleda,
izbora partnera ili
seksualne orijentacije.
Moguće su brojne povrede po
raznim djelovima tijela nastale
uslijed sile ili upotrebe oružja
kao i uslijed pokušaja žrtve da
se odbrani.
Nekada je nasilnik toliko lukav ili
13
Moguća osjećanja žrtve koja je preživjela seksualno nasilje
pak djeluje toliko zastrašujuće da
mu nije potrebna upotreba sile da bi
primorao žrtvu na neželjeni seksulni
odnos ili bludne radnje. Ovo znači
da se seksualno nasilje dešava i kada
vidljivih povreda nema, pa žrtva i u
tom slučaju može nasilnika da prijavi
policiji.
Sa vidljivim povredama na tijelu ili
bez njih, jedno je sigurno, seksualno
nasilje pa čak i ono najbanalnije, izaziva
brojne psihološke odnosno emocionalne povrede osobe koja je imala ovo
iskustvo. Te povrede su takođe jak argument na sudu ukoliko se žrtva odluči da
nasilnika prijavi policiji i tužiocu.
Moguća osjećanja žrtve
koja je preživjela seksualno
nasilje
Žrtva osjeća da ju je ovo iskustvo
odvojilo od ostalih ljudi, osjeća
da pri samom pogledu na nju
ljudi mogu da pogode da je bila
seksualno zlostavljana.
Osobe koje su preživjele seksulno
nasilje mogu imati jako različite
reakcije i nekada su te reakcije
sasvim neočekivane. To, međutim,
nije razlog da sumnjamo u svoj
doživljaj nasilja niti da ne vjerujemo
drugu, drugarici, sestri, bratu... da
im se desilo nasilje. Niko od nas ne
može da precizno predvidi kako bi
reagovao da mu se tako nešto desi.
Ono što je jako važno jeste da
porodica i prijatelji ne osuđuju
rekacije žrtve.
Tipičnih rekacija nema. Dole ćemo
navesti neke od njih ali pravila nema:
14
žrtva može proći kroz neke od njih
ili kroz sve ali se dešava i to da one
potpuno izostanu.
Šok i obamrlost – osjećanje dezorjentisanosti, zbunjenosti, preplavljenost osjećanjima; žrtva ne zna šta
zapravo osjeća ili šta treba da radi, ili
pak plače, lako se uzbudi, nervozno
se smije, povlači se...
Šta ti možeš da uradiš? Možeš
da uvjeriš žrtvu da su te reakcije
normalne, razumljive za svakoga ko je
doživio traumu. Dozvoli toj osobi da
krizu prođe na svoj način.
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
Gubitak kontrole – osjećanje da je
čitav život okrenut naglavačke i da više
nikada neće povratiti kontrolu nad
onim što se dešava.
Strahovi u vezi svoje seksualnosti
– žrtva može osjećati da ne želi seksualne veze, da ne želi više nikad da se
zbliži sa nekim, pita se da li će ikada
željeti seksualni kontakt ili uživati u
Šta ti možeš da uradiš? Pomozi
njemu, strahuje da će je sledeći sekžrtvi da dobije informacije i prepozna
sualni odnos podsjetiti na traumatski
mogućnosti koje su joj na raspolaganju. događaj.
Nemoj donositi odluke mjesto nje. Pitaj
je što želi da učiniš za nju. Poštuj njenu Bijes – osjećanje bijesa prema
privatnost i dozvoli joj da izabere kome napadaču, fantaziranje o osveti; žrtva
će kazati za ono što joj se dogodilo.
može osjećati bijes i prema cijelom
svijetu jer se više nigdje ne osjeća
Strahovi – žrtve mogu imati strah
sigurno.
da će ih silovatelj opet napasti, plaše
se za opštu sigurnost, boje se da će
Prekidanje dnevnih aktivnosti
ostati same, strahuju od drugih ljudi ili – tokom prvih dana ili nedelja nakon
situacija koje ih podsjećaju na ono što
traumatskog događaja, žrtva je često
im se dogodilo.
okupirana razmišljanjem o napadu,
ima teškoća da se koncentriše, može
Krivica i samookrivljavanje
imati poremećaj sna i apetita, dešava
– osjećanje žrtve da je mogla ili da je
se da se trza na svaki šum, uznemitrebalo da uradi nešto da izbjegne ili
rena je, depresivna, izostaje iz škole,
spriječi napad, sumnja u sopstvenu
zapostavlja svakodnevne aktivnosti i
sposobnost procjenjivanja.
obaveze.
Izolacija – osjećanje da ju je ovo
iskustvo odvojilo od ostalih ljudi,
uvjerenje da pri samom pogledu na nju
ostali ljudi mogu da pogode da je bila
seksualno zlostavljana.
Ranjivost, nepovjerenje – osjećanje
sumnje i opreza, žrtva ne zna kome da
vjeruje.
Važno je da
porodica i
prijatelji ne
osuđuju
reakcije žrtve.
Skoro svaka osoba koja je
preživjela iskustvo seksualnog
nasilja pati od posttraumatskog
stresnog sindroma.
Skoro svaka osoba koja je preživjela
iskustvo seksualnog nasilja pati od
posttraumatskog stresnog sindroma. To znači da će neko vrijeme
nakon traume biti „tupa“ za većinu
svakodnevnih dešavanja a istovremeno će na stvari koje je podsjećaju
na traumu biti preosjetljiva i može
burno reagovati.
15
Nasilje u mladalačkim vezama
Nerijetko se dešava da žrtve seksualnog nasilja postaju promiskuitetne.
To jest imaju veliki broj seksualnih
partnera u malim vremenskim
razmacima. To čine da bi pokušale da
u sličnoj situaciji uspiju da kontrolu
drže u svojim rukama. Međutim, žrtva
nije svjesna da je izgradila ovakav
odbrambeni mehanizam i ostaje
emotivno prazna.
Osjećaj bezvrijednosti – žrtve
ponekad misle da su izazvale napad
pa se zbog toga osjećaju prljavim,
Za adolescente, imati djevojku
ili mladića, često znači sticanje
željenog statusa u društvu.
Stoga mladi često prihvataju i
pristaju na određena agresivna
ponašanja...
Šta možeš ti da učiniš? Uvjeri je/ga
da niko ne zaslužuje da bude napastvovan, da razlog ne leži u žrtvi već
u moći nasilnika. Informiši je/ga da
joj/mu podršku mogu pružiti stručna
lica i osobe od povjerenja. Kaži joj/mu
da u Sigurnoj ženskoj kući svaka
osoba bez obzira na godine, pol,
vjeru, naciju ili seksualnu orijentaciju
može dobiti podršku i pomoć čak i u
slučaju kada je od seksualnog napada
prošlo nekoliko godina.
Nasilje u mladalačkim
vezama
Za adolescente, imati djevojku ili
mladića, često znači sticanje željenog
statusa u društvu. Stoga mladi često
prihvataju i pristaju na određena
agresivna ponašanja, u želji da taj status zadrže. I mladići i djevojke mogu
biti žrtve, ali iskustvo rada u Sigurnoj
ženskoj kući pokazuje da su djevojke
u mnogo većem broju žrtve nasilja od
strane partnera, nego mladići.
Fizičko nasilje je oblik nasilnog
16
lošim i bezvrijednim.
ponašanja koji se najlakše prepoznaje. Međutim postoje i neki
drugi, manje otvoreni, oblici nasilnog ponašanja koje nije uvijek
lako prepoznati, naročito ne u
periodu prve zaljubljenosti kada
najčešće idealizujemo voljenu
osobu. Takva ponašanja uključuju:
omalovažavanje, iskorišćavanje,
ucjenjivanje, posesivno i ljubomorno
ponašanje, kontrolisanje, izolaciju od
porodice i prijatelja itd... Veoma je
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
bitno na vrijeme prepoznati nasilno
ponašanje partnera i razumjeti da
postoji velika vjerovatnoća da će
se osoba koja se tako ponaša u
adolescenciji, identično ponašati i u
braku, odnosno starijem dobu. Isto
tako treba razumjeti da svaka svađa
ili nesporazum ne predstavljaju
nasilje. Njih ima u svakoj vezi, ali ih
je u kvalitetnoj vezi moguće riješiti
međusobnim razgovorom.
Pa kako onda prepoznati nasilničko
ponašanje? Neke od glavnih karakteristika ovakvog ponašanja ćemo
pokušati da objasnimo u ovom
dijelu priručnika.
Nasilje u mladalačkim vezama je obrazac nasilnog ponašanja koji osoba
koristi protiv druge osobe s kojom je
u romantičnoj vezi. Može uključivati
verbalno, emotivno, fizičko ili seksualno nasilje, ili njihovu kombinaciju.
Oblici nasilnog
ponašanja
- kontroliše te, neprestano te zove
ili šalje poruke i zahtijeva da uvijek
zna gdje si, s kim si i što radiš
- uhodi te, čita tvoje poruke, pisma
ili dnevnik, bez tvog odobrenja
- nikad ne uvažava tvoje mišljenje
ili izbor, smatra da on/ona zna
bolje što je za tebe dobro, čak ti
određuje što da obučeš
- ponaša se nadmoćno, očekuje da
si mu/joj uvijek na raspolaganju,
samostalno donosi odluke koje se
tiču vas oboje, ne zanimaju ga/je
tvoje želje
- naziva te pogrdnim imenima, govori ti da si glup/a i omalovažava u
društvu
- pretjerano je ljubomoran/a i posesivan/a, ljubomorom pravda svoje
nasilničko ponašanje
- govori da to što je ljubomoran/a
predstavlja potvrdu da te voli
- zastrašuje te ili prijeti da će
povrijediti tebe ili nekoga iz tvoje
porodice, ili da će povrijediti sebe
ukoliko ne učiniš ono što želi
- ucjenjuje te riječima: „da me voliš,
učinio/la bi to ..“
Nasilje može uključivati
verbalno, emotivno, fizičko ili
seksualno nasilje, ili njihovu
kombinaciju.
Verbalno i emotivno nasilje
Fizičko nasilje
- ne dozvoljava ti da se družiš i izlaziš
sa prijateljima, ne sviđaju mu/joj
se tvoji prijatelji/ce („loše utiču na
tebe“), insistira da mu/joj prepričaš
sadržaj vaših razgovora
Uključuje guranje, šamaranje,
čupanje, udaranje rukama, nogama
ili predmetima, opekotine i sve ono
što izaziva tjelesne povrede.
17
Nasilje u mladalačkim vezama
Žrtva može
direktno otići
u Odjeljenje za
suzbijanje
seksualnih
delikata, ili
nazvati 122
sa mobilnog
telefona.
Seksualno nasilje
Dobacivanje i neželjeni razgovori sa
seksualnom konotacijom, neželjeno
dodirivanje i ljubljenje, primoravanje
na seks, silovanje, ucjenjivanje snimcima intimnih odnosa ili djelova tijela.
Ako doživljavaš ovakvo ponašanje
od strane partnera, onda trpiš
nasilje!
Potraži pomoć
Ako si žrtva nasilničkog ponašanja
u vezi, to nije tvoja krivica. Ništa što
kažeš, obučeš ili uradiš nikome ne
daje za pravo da te povrijedi.
Ako misliš da si u nasilnoj vezi,
odmah potraži pomoć. Ne
zadržavaj svoje brige za sebe.
Ako misliš da si u nasilnoj vezi, odmah
potraži pomoć. Ne zadržavaj svoje
brige za sebe.
Razgovaraj sa nekim u koga imaš
povjerenja – sa roditeljima, profesorom, psihologom, starijim prijateljem
ili nekom drugom iskusnom osobom
kojoj vjeruješ. Ako želiš pomoć u
odluci možeš se obratiti i nekoj organizaciji koja nudi besplatno savjetovanje poput Sigurne ženske kuće.
- Stavi do znanja porodici i prijateljima kada si uplašen/a ili ti
18
treba pomoć.
- Kada izlaziš kaži gdje ideš i kada
se vraćaš.
- U hitnim slucajevima pozovi 122,
besplatni dežurni broj u policiji.
- Memoriši važne telefonske brojeve kao što su brojevi ljudi kojima
se možeš obratiti u hitnom slučaju.
- Drži sitninu, telefonske kartice ili
mobilni telefon pri ruci za hitne
pozive.
- Uvijek čuvaj novac za prevoz, taksi
ili autobus, ako budeš morao/la da
bježiš.
Pomozi drugarici/
drugu
Ako poznaješ nekoga ko je u nasilnoj vezi, možeš mu/joj pomoći:
- Kaži toj osobi da si zabrinut/a
za njega/nju.
- Pažljivo je slušaj.
- Ponudi prijateljstvo i podršku.
- Pitaj kako da pomogneš.
- Ohrabri prijateljicu/prijatelja
da potraži pomoć.
- Edukuj se o nasilju u vezi i
zdravim odnosima.
- Informiši se o mjestima gdje se
može dobiti pomoć.
SEKSUALNO NASILJE priručnik za djecu i mlade
Istine/zablude
1. Ljubomora je znak ljubavi. Zabluda!
Ne samo da predstavlja nedostatak povjerenja u
voljenu osobu, nego je prvenstveno nedostatak
samopouzdanja i vjere u sebe.
7. Osoba koja ispoljava fizičko, verbalno
i emotivno nasilje prema drugoj osobi,
u potpunosti je odgovorna za svoje
ponašanje. Istina!
2. Nasilje prestaje sa završetkom veze.
Zabluda!
Ljudi koji vrše nasilje su napravili izbor: izabrali
su nasilje. Niko drugi ne može biti odgovoran za
njihovo ponašanje, naročito ne žrtva.
Čak i poslije raskida zlostavljanje se može nastaviti u vidu učestalih prijetnji i uznemiravanja.
Zato potraži ili ponudi pomoć.
8. Poštovati partnera/ku znači nikada se ne
ljutiti na nju/njega. Zabluda!
3. Droga i alkohol mogu uzrokovati nasilje u
vezi. Zabluda!
Droga i alkohol su spoljni faktori, izgovori. Droga
i alkohol oslobađaju inhibicije.
4. Nasilje u vezi se dešava samo
siromašnima i neobrazovanima. Zabluda!
Nasilja ima svuda, nezavisno od okruženja i
nivoa obrazovanja.
5. Najlakše je zaustaviti fizičko nasilje.
Istina!
Najlakše je prevazići fizičko nasilje, psihičko je
mnogo kompleksnije i suptilnije.
6. Žrtve nasilja zaslužuju takvo ponašanje
jer izazivaju svoje partnere. Zabluda!
Svaka osoba ima pravo na ljutnju, ali je bitan
način na koji je ispoljava. Važno je pokazati što
misliš, ali na zdrav način to jest uz poštovanje
prema drugoj osobi.
9. Ispoljavanjem ljubavi prema partneru
možemo promijeniti njegovo nasilničko
ponašanje. Zabluda!
Iako mnoge žrtve razmišljaju na ovaj način,
nasilnim osobama zapravo treba profesionalna pomoć. Nasilnici mogu promijeniti svoje
ponašanje samo ako to stvarno žele i ako su
zaista svjesni svog nasilnog ponašanja.
10. Nasilje u vezi je posledica potpunog
gubitka kontrole. Zabluda!
Nasilje u vezi je napor da se uspostavi kontrola
nad drugom osobom.
Niko ne želi da bude zlostavljan. Nasilnik je taj
koji je odabrao takvo ponašanje.
19
I još nešto za kraj...
I JOŠ NEŠTO ZA KRAJ...
NVO SIGURNA ŽENSKA KUĆA
Ukoliko tokom i nakon čitanja ovog priručnika
budeš imao/la nekih pitanja, možeš nam se
obratiti putem e-maila: [email protected]
[email protected]
NVO Sigurna ženska
kuća je osnovana 1999.
godine. Bavi se prvenstveno problemom
porodičnog nasilja. U
njenom okviru aktivno je i sklonište za žene
i djecu žrtve nasilja. Osobama koje nam se
obrate nudimo besplatnu pravnu, materijalnu
i psihološku pomoć, kontakt sa nadležnim
institucijama i podršku. Učestvujemo u brojnim
edukacijama i konferencijama vezanim za
borbu protiv porodičnog, seksualnog i rodnog
nasilja, te trgovine ljudima. Takođe, imamo i
savjetovališta: za seksualno i reproduktivno
zdravlje, predbračno i bračno savjetovalište.
Ako želiš da saznaš nešto više o seksualnom nasilju, ženskim i dječijim pravima,
porodičnom nasilju ili seksualnosti, ili ako želiš
da se priključiš našoj organizaciji i radu, možeš
se javiti na sledeću adresu:
NVO Sigurna ženska kuća
Ul. Slobode br. 74
Podgorica
020/231-153 020/232-352
O nama, našem radu i misiji možeš saznati
više i na našem sajtu, odakle možeš „skinuti“ i
elektronsku verziju ovog priručnika:
www.szk.me
20
Vizija
Život bez nasilja.
Misija
Poštujući, uvažavajući i promovišući
međunarodna načela o ženskim i dječjim pravima i ravnopravnosti polova, Sigurna ženska
kuća radi na unapređenju pozicije žena i djece
u svim društvenim procesima u Crnoj Gori,
kroz realizaciju programa javnog zastupanja i
edukacije, pružajući žrtvama domaćeg nasilja
i trgovine ljudima sklonište, besplatnu pravnu
i psihološku pomoć, podršku pri kontaktu s
institucijama, obučavanje u vještinama koje
će im omogućiti ekonomsko osamostaljivanje i
privremeno zaposlenje.
Seksualno nasilje priručnik za djecu i mlade je realizovala
NVO Sigurna ženska kuća iz Podgorice, uz pomoć saradnica
i saradnika. Vizija Sigurna ženske kuće je život bez nasilja.
[www.szk.me ]
Priprema i objavljivanje ove publikacije finansijski su podržani od strane Ministarstva
kulture, sporta i medija, odnosno Kancelarije za mlade koja funkcioniše u okviru ovog
Ministarstva. Čitav projekt je realizovan na osnovu Nacionalnog plana akcije za mlade
(NPAM) i Akcionog plana za 2009. godinu.
Download

prirucnik sex nasilje