Slobodno
reci NE!
Informacije
na temu prisilni brak
Impressum:
HerausgeberIn FEMAIL FrauenInformations­zentrum
Vorarlberg, www.femail.at
Für den Inhalt verantwortlich Maga Elfriede Schallert
Gestaltung grafik caldonazzi, Martin Caldonazzi
www.caldonazzi.at
Fotos FEMAIL, Fotolia
Druck Druckhaus Gössler, Bezau
1. Auflage, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, August 2013
Prisilni brak
Kada ne možeš odlucˇiti za koga da se udaš, ili koga da
oženiš, ili ako se bojiš rec´i NE zbog straha da c´eš biti
odbacˇen/-a, udaran/-a, izoliran/-a, onda je to prisilni
brak.
I aranžirani brak je prisilan ukoliko se nisi u potpunosti
dobrovoljno za njega odlucˇio/-la. Prisilni brakovi su u
Austriji zakonski zabranjeni, ne samo da se kose sa
ljudskim pravima, vec´ se i tretiraju kao teški akt nasilja.
Sve osobe koje organiziraju prisilne brakove i vrše
pritisak su podloženi krivicˇnom gonjenju.
Austrijski kazneni zakon (StGB),
§§105, 106 teška prisila
„Ko uz prisilu i opasnu prijetnju nekoga navede
na brak ili zakonski regulisanu izvanbracˇnu zajednicu, c´e biti kažnjen zatvorskom kaznom od 6
mjeseci do 5 godina.“
Pažnja, ako…
• više ne smiješ ic´i u školu
• ti više nije dozvoljeno da ideš u školu ili da i dalje
radiš svoj posao
• tvoji roditelji pocˇnu da pricˇaju o udaji/ženidbi
• tvoja rodbina i poznanici pocˇinju cˇešc´e dolaziti u
posjeti i spominjati tvoju udaju/ženidbu
• je u tvojoj porodici ili med-urodbinom vec´ bilo prisilnih brakova
• tvoja familija iznenada planira tvoje putovanje u
zemlju iz koje poticˇeš
Ovi dogad-aji mogu ali ne moraju biti znak za prisilni
brak. Ali u svakom slucˇaju se informiši!
Ovo možeš ucˇiniti!
Ako se bojiš da c´eš u slucˇaju
putovanja van Austrije protiv
tvoje volje biti udata/oženjen:
• Dopusti da ti pomogne, ukoliko je to moguc´e,
jedno od navedenih savjetovališta! Tamo možeš
razraditi rješenja koja vode ka samoopredjeljenom
životu.
• Razmisli kome možeš vjerovati u tvojoj okolini i ko
te može podržati.
• Zapiši adresu austrijske ambasade u zemlji iz koje
poticˇeš. Zapiši adresu tvog savjetovališta u Austriji.
• Pohrani sve važne dokumente (pasoš, ili ukoliko
nemaš austrijsko državljanstvo, kopiju boravišne
vize, adrese/ izmed-u ostalog i austrijske ambasade) na sigurnom mjestu (primjera radi na E-mail
account-u, ili ih daj osobi u koju imaš povjerenja).
• Nabavi mobilni telefon (Handy) koji funkcioniše i u
inostranstvu (van Austrije).
• Razmisli o tome na koji nacˇin možeš sebi osigurati
pristup novcu.
• Formuliši pismeno izjavu da ne želiš i ne namjeravaš
napuštati Austriju trajno, i daj tu izjavu osobi povjerenja.
• Nakkasnije prilikom kontrole pasoša na aerodromu
ili na granici možeš rec´i policajcu ili policajki da si
prisiljen/-a na putovanje.
• Imaj na umu: Austrijska ambasada ti može pomoc´i
ukoliko si vec´ u inostranstvu, tj. van Austrije!
Sve ovo važi i ako si vec´ udata/oženjen!
Pripazi na slijedec´e,
ako ne posjedujes austrijsko
državljanstvo:
• Dobro razmisli da li ne možeš možda ipak sprijecˇiti
izlazak iz Austrije.
• Provjeri prije odlaska valjanost tvoje boravišne vize.
• Stupi u kontakt sa nadležnim organima za migraciju (Fremdenpolizei) radi bespatnog savjetovanja.
Kako mogu podržati osobu s ovom
vrstom problema?
• Uzmi za ozbiljno njene/njegove strahove.
• Uzmi si vrijeme za takvu osobu ali nemoj djelovati
nepromišljeno.
• Otprati nju/njega do jednog od gore navedenih
savjetovališta.
• Nemoj se ustrucˇavati da tamo zatražiš pomoc´ za
nju/njega.
• Ophodi se s tebi povjerenim informacijama kao
sa „tajnom“.
• Mnogo vrijedi ako si u stanju pomoc´i prijateljici/
rodici/školskoj- ili radnoj kolegici!
Za poslodavce, nastavnike ili ucˇitelje važi:
Pružite dotocˇnim osobama moguc´nost da sa radnog
mjesta ili iz škole kontaktiraju savjetovališta ili da
slucˇaju potrebe iskoriste radno ili školsko vrijeme za
termine u istima.
✁
Pomoc´ i podrška
FEMAIL FrauenInformationszentrum Vorarlberg
A-6800 Feldkirch, Marktgasse 6
T +43 (0)5522 31002
M+43 (0)699 127 352 59
✁
Hotline za žene 0810 006362
Ponedjeljkom, petkom od
16.00 – 18.00 sati na turskom jeziku
Utorkom, petkom od
14.00 – 16.00 sati na njemacˇkom jeziku
Šta moram znati u slucˇaju nužde?
1. Institucije koje pružaju pomoc´ u zemlji odredišta
2. Nadležne ustanove organi za migraciju u Austriji
3. Broj telefona austrijske ambasade u zemlji odredišta možeš nac´i pod: http://www.bmeia.gv.at/
aussenministerium/buergerservice/
oesterreichische-vertretungen.html
4. Datum izdavanja i broj pasoša
5. Boravišna viza, ustanova koja je izdala vizu, rok
trajanja
6. Ime, prezime i broj telefona tvoje osobe povjerenja ili savjetovališta. Mjesto za važne brojeve u Austriji.
Mjesto za vazne telefonske brojeve u Austriji
FEMAIL
FrauenInformationszentrum
Vorarlberg
A-6800 Feldkirch, Marktgasse 6
T +43 (0)5522 31002
M+43 (0)699 127 352 59
Radno vrijeme:
Ponedjeljak – cˇetvrtak
od 9.00 – 12.00 sati
Srijedom od 14.00 – 17.00 sati
Po dogovoru
Telefonski kontakt:
Ponedjeljak- cˇetvrtak
od 9.00 – 16.00 sati
Frauen
Postolje ljudi i
ustanove
Koje ti mogu
pomoc´i
Pomoc´ i podrška
FEMAIL FrauenInformationszentrum Vorarlberg
FEMAIL nudi ženama i djevojkama savjetovanje i pomoc´ na temu prisilni brak.
Marktgasse 6
A-6800 Feldkirch
T +43 (0)5522 31002
E [email protected]
www.femail.at
IfS-FrauennotWohnung
das frauenhaus in vorarlberg
IfS-FrauennotWohnung nudi svim djevojkama i
ženama koje su protiv vlastite volje prisiljene na brak,
ili protiv vlastite volje trebaju biti prisiljene na brak,
zaštitu i sigurnost.
Postfach 61
A-6850 Dornbirn
T +43 (0)5572 29304 (24 sata dnevno)
E [email protected]
www.ifs.at
IfS-Gewaltschutzstelle
Ljudi koji su prisiljeni na brak mogu kod nas dobiti
savjete i pravnu podršku. Mi takod-er pomažemo pri
provod-enju direktnih zaštinih mjera.
Johannitergasse 6
A-6800 Feldkirch
T +43 (0) 51 755 535
E [email protected]
www.ifs.at
Caritas - Flüchtlings- und MigrantInnenhilfe
Mjesto prvog kontakta za muškarce i žene kojih se ticˇe
ova tematika – Savjetovanje i daljnje informacije na
razlicˇitim jezicima (zu prevodioce).
Schlossgraben 6
A-6800 Feldkirch
T +43 (0) 5522 200-1770
E [email protected]
www.caritas-vorarlberg.at
Verein Amazone Mädchenberatung
Ako ti nešto tišti dušu, ako si prisiljena na nešto ili ako
ti jednostavno treba neko ko c´e te saslušati, možeš
se javiti tokom radnog vremena u centru za djevojke
(Mädchenzentrum) ili uz prethodno dogovoren termin
u savjetovalištu za djevojke (Mädchenberatung). Isto
tako nas možeš dobiti telefonom ili preko e-maila. Mi
smo uvijek na tvojoj strani!
Kirchstraße 39
A-6900 Bregenz
T +43 (0) 05574 45801
E [email protected]
www.amazone.or.at
Kinder- und Jugendanwalt für Vorarlberg
Djecˇiji i omladinski advokat nudi informacije, pomoc´ i
posredovanje u razlicˇitim oblicima sve do punoljetstva.
Schießstätte 12
A-6800 Feldkirch
T +43 (0) 5522 84900
E [email protected]
www.kija.at
IfS Kinderschutz
Maloljetnici koje se prisiljava na brak dobijaju kod nas
informacije, savjete i podršku.
St. Anna - Straße 2
A-6900 Bregenz
T +43 (0)51755 510
E [email protected]
www.ifs.at
Institucije / Državne ustanove
BH Jugendwohlfahrt
Bregenz: T +43 (0) 5574 4951-52516
Dornbirn:T +43 (0) 5572 308-53513
Feldkirch T +43 (0) 5522 3591-54518
Bludenz T +43 (0) 5552 6136-51514
Bezirkshauptmannschaft (Poziv u pomoc´ kod
najbliže policijske stanice)
Bregenz: T +43 (0) 5574 4951-0
Dornbirn:T +43 (0) 5572 308-0
Feldkirch: T +43 (0) 5522 3591-0
Bludenz: T +43 (0) 5552 6136-0
Notruf zur nächsten Polizeidienststelle
T +43 (0) 59133
Biranjem ovog telefonskog broja biti c´ete automatski
i nezavisno od mjesta u Austriji na kojem se nalazite
spojeni sa najbližom policijskom stanicom.
Ustanove širom zemlje
Frauenhelpline gegen Gewalt
Besplatne inicijalne konzultacije i krizna savjetovanja
za žene/migrantkinje i maloljetnike koji su žrtve nasilja
(24 sata dnevno!)
Tel.: 0800 222 555 (besplatno)
www.frauenhelpline.at
Orient Express
Udruga Orient Express nudi konsultacije djevojkama kojima prijeti prisilni brak i (ukoliko je potrebno)
njihovim roditeljima. Nudimo takod-er krizne intervencije, anonimni smještaj, kao i pomoc´ pri poduzimanju
zakonskih mjera.
Nužni smještaj (Notwohnung) za djevojke i mlade žene
u starosnoj dobi izmed-u 16 i 24 ukoliko se nalaze u
prisilnom braku ili ukoliko im prijeti prisilni brak. Širom
Austrije!
Frauenservicestelle
Schönngasse 15-17 / Top 2
A-1020 Wien
T +43 (0) 1 728 97 25
E [email protected]
www.orientexpress-wien.com
FEMAIL je informacijski i uslužni centar za žene u
Vorarlberg-u. U licˇnom i povjerljivom razgovoru vam
nudimo informacije i podršku pri riješavanju vaših
problema. Naši savjetnici se ophode veoma pažljivo s
specificˇnim uslovima života u kojima se nalazite.
Naše ponude su uglavnom besplatne.
Frauen
Dieses Projekt wird durch den Europäischen Integrationsfonds und
das Bundesministerium für Inneres kofinanziert
FEMAIL
FrauenInformationszentrum
Vorarlberg
Marktgasse 6
A-6800 Feldkirch
T +43/5522/31002
M +43/699/12735259
F +43/5522/31002-33
[email protected]
Radno vrijeme:
Ponedjeljak – cˇetvrtak od 9.00 – 12.00 sati
Srijedom od 14.00 – 17.00 sati
Telefonski kontakt
Ponedjeljak- cˇetvrtak od 9.00 – 16.00 sati
dodatno
Hotline za žene 0810 006362
Ponedjeljkom, petkom od
16.00 – 18.00 sati na turskom jeziku
Utorkom, petkom od
14.00 – 16.00 sati na njemacˇkom jeziku
Ukoliko vam bude potrebno
organizirac´emo i prevodioca.
www.femail.at
Download

Slobodno reci NE!