Lead Partner
www.eduregion.noe-lak.at
[email protected]
NÖ Landesakademie
A-3109 St. Pölten, Neue Herrengasse 17A
Mag. Ronald Kauper
+43-2742-294-17494
[email protected]
www.noe-lak.at
Netzwerk für einen
gemeinsamen Wirtschafts- und
Arbeitsraum Österreich-Tschechien
Přeshraniční síť pro společný hospodářský
a pracovní prostor Rakousko-Česko
Projektpartner | Projektoví partneři
Pädagogische Hochschule für NÖ
A-2500 Baden, Mühlgasse 67
Mag.a Waltraud Haschke
+43-2252-88570-205
[email protected]
www.ph-noe.ac.at
Das Projekt EDU.REGION wird aus Mitteln
der Europäischen Union, des Bundes­
ministeriums für Wirtschaft, Familie und
Jugend, der Tschechischen Republik, des
Landes Nieder­österreich sowie des Landes
Vysočina kofinanziert.
Vysočina Education
CZ-58601 Jihlava, Žižkova 20
Mgr. Roman Křivánek
+420-567-306-617
[email protected]
www.vys-edu.cz
Projekt EDU.REGION je spolufinancován
z prostředků Evropské unie, Spolkového
ministerstva hospodářství, rodiny a mládeže,
státního rozpočtu České republiky,
spolkové země Dolní Rakousko
a Kraje Vysočina.
Strategische Partner | Strategičtí partneři
NÖ Landesakademie,
Körperschaft öffentlichen Rechts
(Gesetz über eine NÖ Landesakademie
1995 idF 2008),
Geschäftsführer: Dr. Christian Milota
3109 St. Pölten, Neue Herrengasse 17A
T: 02742-294
F: 02742-294-17404
[email protected]
noe-lak.at
Fotos: 123RF.com/Viktor Cap, Gestaltung: lansernutz.com
Impressum und Offenlegung
Medieninhaber und Herausgeber:
EDU.REGION
Schule.Wirtschaft.grenzenlos
Škola.hospodařství.bez hranic
EDU.REGION
| Facts
Am 1. Mai 2011 wurde mit der Arbeitsmarktöffnung der nächste
Schritt zu einer vollständigen europäischen Integration zwischen den Nachbarländern Österreich und Tschechien gesetzt.
Mit dem Projekt EDU.REGION werden die damit verbundenen
Herausforderungen und Chancen des neuen grenzenlosen
Wirtschafts- und Arbeitsraums für die zukünftigen SchulabgängerInnen und Arbeitskräfte aufgezeigt. EDU.REGION bietet
Zukunftsperspektiven und gleichzeitig Hilfestellung für das
Schul- und Bildungswesen in den Regionen.
Im Zuge der Projektaktivitäten werden folgende
Kernfragen erarbeitet:
>> Welche Anforderungen bringt der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt zwischen Tschechien und Österreich mit sich?
>> Welche langfristigen Veränderungen ergeben sich dadurch
für die BewohnerInnen an der ehemaligen Grenze bei der Wahl des Arbeitsplatzes? Ist es in 10 Jahren möglicherweise Normalität, dass NÖ SchulabgängerInnen in Tschechien arbeiten werden - und umgekehrt?
>> Welche Kenntnisse und Fähigkeiten verlangen österreichi-
sche und tschechische Betriebe von den Schulabgänger Innen heute und in Zukunft?
>> Wie reagiert das Schulwesen und was muss hier noch getan
werden, insbesondere im Bereich der Schule-Wirtschaft-
Kooperationen?
>> Wie können sich SchülerInnen und Lehrlinge auf eine grenz-
überschreitende Arbeitsmarktsituation vorbereiten?
>> Was verbindet die Regionen Niederösterreich, Vysoč ina, Südböhmen und Südmähren als gemeinsamer Wirtschafts- und Arbeitsraum?
www.eduregion.noe-lak.at
Vysočina
Jihlava
Südböhmen
EDU.REGION
Brünn
Budweis
| Aktivitäten 2012 – 2014
Südmähren
St. Pölten
Niederösterreich
Otevřením pracovního trhu 1. května 2011 byl učiněn další krok
k úplné evropské integraci mezi sousedícími zeměmi Rakouskou
a Českou republikou.
Projekt EDU.REGION poukazuje na nové požadavky a také šance
nového bezhraničního hospodářského a pracovního prostoru jak
pro budoucí absolventy škol a tak pro pracovní síly. EDU.REGION
nabízí budoucí perspektivy a zároveň podporu školnímu
a vzdělávacímu systému v regionech.
V rámci projektových aktivit budou středem zájmu
následující otázky:
>> Jaké požadavky přináší s sebou přeshraniční pracovní trh mezi
Českou a Rakouskou republikou?
>> Jaké dlouhodobé změny tím nastanou pro obyvatele žijící
na bývalé hranici při volbě pracovního místa? Budeme za 10 let
považovat za „normální“, když absolventi škol z Dolního
Rakouska se znalostmi češtiny najdou práci v České republice
a naopak?
>> Jaké znalosti a dovednosti vyžadují rakouské a české podniky
nyní a do budoucna?
>> Jak reaguje školství a co je ještě třeba učinit (zejména v oblasti
kooperací mezi školami a hospodářstvím)?
>> Jak se mohou školáci a učni připravit na přeshraniční situaci
pracovního trhu?
>> Jaké společné rysy mají regiony Dolní Rakousko, Vysočina,
jižní Čechy a jižní Morava pro vytvoření společného hospodářského a pracovního prostoru?
REPORT Schule.Wirtschaft.grenzenlos
Bericht zur Darstellung des gemeinsamen Wirtschaftsund Arbeitsraums.
ERFOLGSSTORIES
Interviews bekannter Unternehmen aus Niederösterreich und
Vysočina über Themen wie Region, Aus­bildung, Schule-Wirtschaft-Kooperationen und Zukunfts­visionen für den gemeinsamen Wirtschaftsraum.
LEHR- und LERNMATERIALIEN
Erarbeitung von Lehr- und Lerninhalten zu wirtschaftlichen,
kulturellen und sozialen Themen der Nachbarregionen.
SUMMER SCHOOL 2012/2013
Kennenlernen der Wirtschaft in den Regionen Niederösterreich
und Vysočina für österreichische und tschechische SchülerInnen
der 7./8. Schulstufe.
Gemeinsam besuchen sie Unternehmen und lernen die Be­triebe,
die Werkstätten und die Berufsmöglichkeiten kennen.
… und vieles mehr bis 2014
EDU.REGION
| Aktivity 2012 – 2014
REPORT Škola.Hospodařství.bez hranic – Popis
a znázornění společného hospodářského a pracovního prostoru.
ÚSPĚŠNÉ PŘÍKLADY Z PRAXE - Interview úspěšných firem
z Dolního Rakouska a Vysočiny o regionu, vzdělávání, kooperacích
mezi školou a hospodářstvím a představy o budoucnosti regionu.
UČEBNÍ MATERIÁLY – Vypracování učebních obsahů
k hospodářským, kulturním a sociálním tématům jakož
i k tématu škola-hospodářství v přeshraničním kontextu.
SUMMER SCHOOL 2012/2013 – Žáci 7. a 8. tříd základních škol
z Rakouska a Česka se seznámí se zástupci hospodářských subjektů
v regionech Dolního Rakouska a Vysočiny. Společně navštíví
podniky, obeznámí se s provozy a dílnami a získají informace o
možnostech zaměstnání.
… a mnohem více do roku 2014 …
Download

EDU.REGION