Adresa: Landesakademie für Jugendbildung, www.jugendbildung.org Malersbuckel 8, 71263 Weil der Stadt, Deutschland Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde a Spirála zvou na !!! POZOR: Přihlášení je závazné !!! Přihláška na akci ve Weil der Stadt je platná teprve po uhrazení 50 % účastnického příspěvku na naše konto, a to nejpozději 4 týdny před začátkem akce. Přijetí platby potvrdíme a zašleme Vám e‐mailem potvrzení přihlášky s dalšími informacemi o setkání. Při odhlášení méně než 4 týdny před začátkem akce Vám nemůže být zaplacená záloha vrácena zpět (kvůli storno poplatkům). NĚMECKO‐ČESKO‐SLOVENSKÝ SILVESTR OD 28.12.2014 DO 01.01.2015 ve WEIL DER STADT Konto pro platby německých a slovenských účastníků (Euro‐platby jsou i ze Slovenska bez poplatků!): Ackermann‐Gemeinde e.V. IBAN: DE41 7509 0300 0102 1417 44 BIC: GENODEF1M05 Verwendungszweck: Anzahlung DTS_JMÉNO (JMÉNO = příjmení přihlašovaného účastníka) Konto pro platby českých účastníků: Sdružení Ackermann‐Gemeinde 5134351706/4000 LBBW Bank CZ, a.s. Zpráva pro příjemce: JA_DTS_JMÉNO (JMÉNO = příjmení přihlašovaného účastníka) Přihlašování nejpozději do pátku 21. listopadu 2014: na [email protected] nebo poštou na Junge Aktion, Heßstr. 24, D – 80799 München nebo faxem na 089 / 27 29 42 ‐ 40 Pořadatel: Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde, Heßstr. 24, D‐80799 München Projekt je podporován z prostředků Spolkového ministerstva vnitra. HRANICE? PŘEKONÁVAT! Setkání napříč věkovými i státními hranicemi Slavit Silvestr bez hranic? Není nic snažšího – na německo‐česko‐slovenském Silvestru 2014/2015 ve Weil der Stadt u Stuttgartu splyne to, co obvykle rozděluje. Jazykové bariéry, kulturní hranice? To pro nás nikdy nebyl problém. Ale letos k tomu přidáme ještě něco navíc a pokusíme se také o mezigenerační dialog. Proč je taťka tak odměřený, resp. byl takový vždycky? A proč dcera reaguje o tolik jinak, než by od ní člověk čekal? Pojďme to zjistit. Uděláme něco bláznivého – zeptáme se jich. Pod heslem „Hranice? Překonávat!“ budeme přemýšlet o tom, zda „pocházet odjinud“ musí vždy znamenat jenom místo. Budeme tedy z různých pohledů zkoumat mezigenerační konflikt, diskutovat o něm a společně se snažit o to, abychom ho alespoň částečně odstranili. Krom toho bude samozřejmě po celou dobu konání akce zajištěno hlídání dětí dílem mimo, dílem společně s programem ostatních! Zažijeme program atraktivní pro účastníky od 0 do 100 let, takže dobrý dialog bude probíhat nejen mezi lidmi s různým místem původu, ale i životní etapou, kterou prožívají. To vše bude probíhat tradičně v doprovodu aktivit venku i vevnitř, her a zábavy, (kreativních) pracovních kroužků, společné bohoslužby na závěr roku, návštěvy hlavního města Badenska‐Württemberska a samozřejmě také ze všeho nejočekávanější silvestrovské párty. Těšíme se, že společně strávíme pět báječných dní ve Weil der Stadt, setkáme se se spoustou starých přátel a mnoho nových získáme. Co k tomu potřebujeme? Tebe! Takže: Uvidíme se v prosinci ve Weil der Stadt! Váš tým: ORGANIZAČNÍ INFORMACE Začátek: Neděle 28.12.2014 večeří (ca. v 17 hodin) Konec: Čtvrtek 01.01.2015 po snídani (ca. v 11 hodin) Náklady na ubytování, stravu (plná penze) a program: Mládež (ve věku 15 ‐ 26 let) z Německa………….50 € z Česka……………..650 Kč ze Slovenska……… 25 € Dospělí (od 26 let)…..………………………………………75 € Děti do 5 let zdarma. Děti od 6 do 14 let…………25 € Pro účastníky, kteří nejsou členy Junge Aktion, Ackermann‐Gemeinde nebo Spirály, se účastnický příspěvek zvyšuje o 5 € (u Čechů: 100 Kč). Proplácení nákladů na cestu (možné jen pro mládež!): Mládež z D: Proplacení 50 % nákladů na cestu, maximálně do výše 25 € Mládež z CZ, SK: Proplacení 50 % nákladů na cestu, maximálně do výše 50 € Bližší informace (pomoc s cestou, organizování skupinek…): Lukáš Dulíček (cz): [email protected] Sandra Uhlich (d): [email protected] [email protected][email protected][email protected][email protected]‐‐‐ Závazná přihláška na DTS‐Silvestr 2014/2015 ve Weil der Stadt: Jméno:____________________________________________________________ Ulice, čís. pop.:______________________________________________________ PSČ, obec:__________________________________________________________ Telefon: _________/___________________ Datum narození:____/____/_______ Email:_____________________________________________________________ * Amálka Kostřížová * Elke Lüffe * Sandra Uhlich *
* Martin Keller * Lukáš Dulíček * Hermann Lüffe *
Jména dalších osob (také dětí, všech s datem narození) prosím doplnit! Přeji si vegetariánské jídlo ○ Ano ○ NE Platba ve výši …………..…Kč byla uhrazena dne ………/………2014. ___________________________________________________________________ Místo, Datum Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce)
Download

hranice? překonávat!