GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT
ČISTÉ MĚSTO
1.1
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Grafický manuál logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká
použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp, firemní barvy a písmo projektu. Grafický styl
je součástí celkové identity, která vytváří její filozofii a podporuje propagační strategii. Od těchto základních prostředků
se odvozuje styl merkantilních tiskovin, grafické inzerce a ostatních tiskovin. Tento manuál je závazným návodem k užití
těchto prostředků a jeho nerespektování poškozuje zájmy města. Manuál grafického stylu vymezuje základní pravidla,
kterými je nutné se řídit při tvorbě vlastních propagačních materiálů. V případě dotazů ohledně použití Manuálu se můžete
obrátit na adresu: [email protected]
Vyobrazení uvedená v tomto manuálu slouží pouze pro informaci a nelze je používat jako předlohy pro tisk nebo elektronická média. K tomuto účelu slouží předlohy značek ve formátech ai, eps, jpg, pdf obsažené v CD příloze.
LOGOTYP
2.1
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Logotyp - základní
Tento logotyp je již dán nelze jej nijak upravovat, deformovat ani přeměňovat barvy. Logotyp se smí použít pouze na bílé
pozadí.
2.2
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Logotyp - inverzní
Toto je inverzní verze logotypu. Logotyp musí být na pozadí pouze v barvě, která mu byla přiřazena. Nelze použít ani na
světlejší nebo tmavší odstín dané barvy.
2.3
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Logotyp - černé
Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovu vytvářet ani používat jednotlivé části loga. Lze použít pouze tam, kde z
technických důvodů nelze použít plnobarevnou variantu. Aplikuje se pouze na tmavé jednobarevné pozadí.
2.4
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Logotyp - stupně šedi
Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovu vytvářet ani používat jednotlivé části loga. Lze použít pouze tam, kde z
technických důvodů nelze použít plnobarevnou variantu. Aplikuje se pouze na jednobarevné pozadí.
2.5
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Hotové logotypy - negativ
Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovu vytvářet ani používat jednotlivé části loga. Lze použít pouze tam, kde z
technických důvodů nelze použít plnobarevnou variantu. Aplikuje se pouze na tmavé jednobarevné pozadí.
2.6
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Barvy logotypu
Pantone
369 C
Pantone
Process Black EC
c m y k
R
G
B
Avery 700
c m y k
R
G
B
Avery 700
66
0
0
0
90
0
0 100
99 176 64
0
0
0
755-01
755-01
ZPŮSOBY POUŽITÍ
3.1
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Ochranná zóna loga
Vymezuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky vyjma bílého nebo jiného podkladu. Prvky grafiky jsou
například texty, obrázky, loga, grafické prvky, textury. Její okraj se musí nacházet uvnitř stránky (ořezu). Zelený rámeček
není zobrazen, slouží zde jako technický popis. Tato ochranná zóna je minimální, může být větší (grafika může mít větší
vzdálenost). x = spodní bod šipky kolmo k obdélníku.
1,5x
1,5x
1,5x
x
1x
3.2
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Limitní velikost loga
Tisk
• Minimální velikost loga na výšku je 20 mm.
• Menší velikost loga není povolena, neboť hrozí ztráta
čitelnosti nápisů nebo slévání grafiky.
• Tato minimální velikost loga musí být tištěna při
tiskovém rozlišení minimálně 150 lpi. (Pokud by byl
tisk méně kvalitní, je třeba použít takovou velikost loga,
aby nápisy bylo možno přečíst.)
• Maximální velikost loga není omezena.
• Zvětšovat či zmenšovat logo lze pouze poměrově
(nedeformovat)!
Tisk na reklamní předměty
• Minimální velikost loga na výšku je 11 mm.
• Menší velikost loga se nedoporučuje, neboť hrozí
ztráta čitelnosti nápisů nebo slévání grafiky.
• Jediná možná varianta je určená pro potisk
reklamních předmětů sítotiskem nebo tamponovým
tiskem (propisovací tužky, zapalovače atd.).
• Musí se použít pouze varianta bez doplňkového textu.
3.3
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Nesprávné použití loga
Logotyp smí být užíván pouze v souladu s pravidly uvedenými v tomto manuálu. Jakékoliv jiné barevné varianty
a přizpůsobování jsou zakázány.
natočení logotypu
jakákoli deformace
změna barevnosti
čisté
jiná poloha piktogramu
jiný font
ohraničování
POUŽITÝ FONT
4.1
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Písmo
Jednotné písmo je důležitou součástí projektové identity. Základním písmem je písmo PF Square Sans Pro v povolených
řezech.
PF Square Sans Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
PF Square Sans Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
PF Square Sans Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
PF Square Sans Pro Extra Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
4.2
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Písmo pro elektronické publikování
Jednotné písmo je důležitou součástí projektové identity. Základním písmem je písmo Arial v povolených řezech.
Arial Narrow
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Arial Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
SOUBORY NA CD
5.1
Grafický manuál ČISTÉ MĚSTO
Soubory na CD
Všechny soubory jsou uloženy ve formátech: *.ai, *.eps, *.jpg, *.pdf
CMYK (C)
PANTONE (P)
RGB (R)
Ciste_1_C
Ciste_1_P
Ciste_1_R
Ciste_2_C
Ciste_2_P
Ciste_2_R
STUPNĚ ŠEDI (S)
Ciste_1_S
BLACK (B)
NEGATIV (N)
Ciste_1_B
Ciste_1_N
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Investice do vaší budoucnosti“
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
„Investitionen in Ihre Zukunft“
Zpracoval:
Softart, s.r.o.
Komenského 77
356 01 Sokolov
Telefon: 352 62 57 55
E - mail: [email protected]
www.softart.cz
Download

Grafický manuál - SOKOLOV