Wissenschaftliche Akademie
für Vorsorgemedizin
Türkisch
Infotexte aus dem Scheckheft Gesundheit für Eltern und Kind Version 2014
"Gesundheit für Eltern und Kind" (Ebeveyn ve Çocuk Sağlığı) çek defteri size neden verildi ve içinde neler
yazıyor?
Bu çek defteriyle çocuğunuz için en önemli aşıları ücretsiz olarak yaptırabilmektesiniz. Çocuğunuzla birlikte bir
uzman çocuk hekimine veya aile hekimine gittiğinizde bu çek defterini mutlaka yanınıza alınız. Bu defter içindeki
kuponlarla hem eczaneden aşı ilacını alabilir, hem de hekimde aşıyı ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Böylece
çocuğunuz en önemli bulaşıcı hastalıklara karşı güvenli şekilde korunmaktadır.
Bu çek defterindeki en önemli metinlerin tercümelerini burada bulabilirsiniz:
4. sayfada yazan:
Çek defterinden nasıl faydalanacaksınız?
Bu Sağlık Çek Defteri sizin ve çocuğunuz için değerlidir
İçinde, eyalet, Federal Devlet ve sağlık sigortalarının ücretsiz aşı kampanyasında çocuğunuz için
kullanabileceğiniz toplam değeri yaklaşık 930 Euro olan kuponlar bulunmaktadır.
Defteri nasıl kullanacaksınız?
(Sağdaki) bilgi formunu tamamıyla ve okunaklı bir şekilde doldurunuz. Lütfen sayfanın arkasına imzanızı atmayı
unutmayınız. Hekim veya hastane personeli sayfayı defterden kopartır. Sadece kopyası defterde kalır. Defter
ancak bu işlemden sonra geçerlilik kazanır. Aşıyı aldığınızda kupon kısmı “Reçete” eczane tarafından doğrudan
defterden çıkarılır.. Muayenede yapılan aşıda “Aşı kuponu” ve “Aşı teyidi” kısımları çıkarılır. Böylece ne eczanede
ne de muayenehanede bu aşılar için ücret ödemeniz gerekmez. Çocuğunuzun hangi aşıları ne zaman ve kimden
aldığını bilmeniz için “Aşı bildirimi” kısmı defterde kalır. Çek defterini eczanede yanınıza almamışsanız aşı ilacını
sadece özel reçete ile ve masraflarını ödemek suretiyle alabilirsiniz. Defteri muayenehanede de unutursanız, aşı
yapma ücretini ödemek zorunda kalırsınız. Ancak çek defterini sonradan onlara götürdüğünüzde hekim ve eczane
parayı size iade eder. Kuponlar bütün muayenehanesi olan çocuk hekimleri ve genel tıp uzmanları (pratisyen
hekimler) ve Steiermark'daki bütün Bezirkshauptmannschaft – (Sanitätsreferat) – [Bölge İdare Daireleri – Sağlık
Bölümleri'nde], eyalet aşı yerinde ve Graz Belediyesi Belediye İdare Kurulu'ndaki Gesundheitsamt'da (Sağlık
Dairesi) geçerlidir.
Dikkat: Kopartılmış (yani henüz çıkarılan) kısımlar geçersiz ve dolaysıyla değersizdir.!
Lütfen aşı yaptırmaya gelirken mutlaka aşı karnesini de getiriniz!
6. sayfada yazan:
Onay ve bilgi edinme
Bilgi formundaki bilgilerimin içerik olarak doğru olduğunu ve "Gesundheit für Eltern und Kind 2014" (Ebeveyn ve
Çocuk Sağlığı 2014) çek defterini aldığımı onaylarım. Burada belirtilen çocuk için şimdiye kadar "Gesundheit für
Eltern und Kind " çek defterini almadığımı teyit ederim. Bu çek defterini kaybetmem halinde yerine yenisinin
verilmesi hakkımın olmadığını teyit ederim. Aşı ilaçları ve yapılan aşılar bu durumda tarafımca ödenir. Belirtilen
çocuk için tarafıma ikinci bir çek defterinin verilmesine neden olduğumda Steiermark Eyaleti'nin masraflarını
karşılamam gerektiği konusunda bilgi edindim. Kuponlar sadece doğrudan hekimde veya eczanede defterden
koparıldığında geçerlidir. Aşı ilacı eczaneden muayenehaneye taşınması sırasında serin bir yerde muhafaza
edilmesi gerekmektedir, ancak dondurulmamalıdır!
Düzenli aralıklarda, yazılı ve ücretsiz olarak tarafıma Mutter-Kind-Pass (anne-çocuk-karnesi) ve aşı tarihleri ile
ilgili bilgilerin gönderilmesini kabul etmekteyim. Ayrıca çocuklar için sağlık tedbirleriyle ilgili bilgilerin tarafıma
gönderilmesini de kabul etmekteyim. Bana ve çocuğuma ait bilgilerin bu amaçla Steiermark Eyaleti Aşı Veri
Tabanı EBİ sistemlerinde işlenmesine ve kaydedilmesine izin veriyorum. Beni tedavi eden hekimin veya hastane
kurumunun, çocuğumun hangi aşıları olduğunu Steiermark Eyaleti Aşı Veri Tabanında kontrol etmesine izin
veriyorum. Ayrıca kişisel veya tıbbi nedenler söz konusu ise hekimin ve hastane kurumunun benim veya
çocuğumun kaydını bilgi servisinden silmelerini kabul ediyorum. Ayrıca hekimin veya hastane kurumunun, anne
çocuk karnesi için önemli olan veri değişikliklerini, ebeveyn çocuk bilgi servisine aktarmalarını kabul ediyorum.
Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin
Radetzkystraße 9/1, • 8010 Graz
Tel. 0316/82 97 27 • Fax 0316/83 14 11
[email protected]
www.kinder-impfen.at • www.gesunde-kinder.at
www.impfwissen.at • www.bacteriaworld.at
ZVR 485850183
DVR 0087122
Seite 1 von 7
Velinin imzası
Yer, tarih
(Bunu istemiyorsanız, solda bu satırı işaretleyiniz)
O
Hayır, Mutter-Kind-Pass & aşı tarihleri hakkında bilgi istemiyorum.
(Doktorun/LKH’nın mührü gelen sağdaki taraf)
Aşı çek defterinin yukarıda belirtilen kişiye teslim edildiğini teyit ederim.
Doktorun ya da hastane kurumunun mührü & imzası
9. sayfada yazan:
Sadece zamanında yapılan aşı korur!
Ağır seyreden birçok bulaşıcı hastalıklar (enfeksiyonlar) nedensel açıdan tedavi edilememekte olup, sadece
hastalık belirtileri ya da semptomları hafifletebilinmektedirler. Bu hem geleneksel tıp hem de “tamamlayıcı denilen
tıp” için de geçerlidir. Bu yüzden aşı etkili olan tek korumadır. Dolayısıyla aşının vaktinde yaptırılması çok
önemlidir! „Tavsiye edilen aşı tarihleri“ daima tıp biliminin en son gelişmişlik seviyesine uygundur. Bu tarihler en iyi
zamanın tavsiyeleridir. Bu tarihin herhangi bir nedenden dolayı kaçırılması durumunda her aşı en yakın sonraki
tarihte yaptırılabilir. Hekiminiz veya genel tıp hekiminiz size memnuniyetle daha fazla bilgi verecektir.
Aşağıda aşı ilaçları ve tavsiye edilen aşı takvimi hakkında bir genel bakış verilmektedir.
Kene aşısı (FSME), kene ısırmasıyla bulaşan beyin zarı iltihabına karşı korumaktadır. Bu aşı, Steiermark için
genel olarak tavsiye edilmektedir! Sağlık sigortaları, aşı ilaçların masraflarının bir kısmını iade etmektedir. 1’nci
doz genelde 1 yaşını doldurduktan sonra yapılır. İkinci aşı dozu ilk aşının ardından 1 ila 3 ay sonra, 3’ncü doz –
katkı maddesine bağlı olarak – 2’nci dozdan 5 ila 12 ay veya 9 ila 12 ay sonra yapılır.
1. Tazeleme 3 yıldan sonra, ardından da her 5 yılda bir yapılır.
10. sayfada yazan:
Mutter-Kind-Pass (Anne-çocuk-karnesi) ve ebeveyn-çocuk-bilgi servisi
Anne-çocuk-karnesi, hamile kadınlar ile beş yaşına kadar çocukların tıbbi bakımı için bir tür kılavuzdur.
Tamamıyla doldurulmuş bir anne-çocuk-karnesi annenin ve çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verir.Bu karne
aynı zamanda olası tehlikelerin görülmelerini ve gerekli tedavinin uygulanmasını sağlamaktadır. Tıbbi yardım
gecikmemelidir. Bu yüzden bütün anne-çocuk-karnesi muayene tarihlerine vaktinde gidilmesi çok önemlidir.
Toplam olarak anne-çocuk-karnesi muayeneleri 5 yaşına kadar sürmektedir – ve bunun iyi bir nedeni vardır:
Çocuğunuzun ne yuvada ne de anaokulunda farkına varılmamış veya tedavi edilmeyen sağlık risklerini
taşımaması ve bedenen iyi bir şekilde gelişmesi için sağlık gelişimin bu süre için gözlenmesi önemlidir. Bu yüzden
bu hizmetten – fazla gecikmeden ve düzenli olarak - yararlanınız. Ayrıca: Bütün anne-çocuk-karnesi muayeneleri
ücretsizdir. Sigortanız olmasa da, Gebietskrankenkasse'den (yetkili bölge sağlık sigortası) bunun için gerekli vizite
kağıdını alabilirsiniz.
GESUND. UND WIE! (SAĞLIK. AMA NASIL!)
Bilimsel Tedbir Tıbbı Akademisi'nin ebeveyn dergisini şayet Ebeveyn ve Çocuk Sağlığı Çek Defteriniz varsa
ücretsiz ve otomatik olarak almaktasınız. Eğer bir aşı çek defteriniz yoksa "GESUND. UND WIE!" dergisini ücretiz
olarak talep üzerine temin edebilirsiniz (0316 / 82 97 27).
Ebeveyn-çocuk-bilgi servisi size – şayet arzu ederseniz – ilgili anne-çocuk-karnesi ve çocuğunuz için sağlık
tedbiri hakkındaki aşı tarihlerinden önce - zamanında ve ücretsiz bilgi vermektedir! İlave bilgiler için: Tel. 0316 / 82
97 27
11. sayfada yazan:
Anne ve ebeveyn danışmanlığı
Küçük soruların büyük sorunlara dönüşmemeleri için. Steiermark Eyaleti şu an Steiermark bölgelerinde çok
sayıda anne ve ebeveyn danışma yeri ve ebeveyn danışma merkezi (ebz) işletmektedir. Hedef, süt çocuklarını ve
küçük çocukları olan ebeveynleri çocuklarının bakımı ve eğitimi sırasında desteklemektir. Hizmetleri hekim
muayenelerinden, bakım ve beslenme danışmanlığına ve (örn. ebeveyn-çocuk buluşmaları, emzirme grupları,
seminerler vs. gibi) psiko-sosyal korunma hizmetlerine kadar uzanmaktadır. Hekimler, sosyal hizmet çalışanları,
diplomalı ebeler, süt çocukları hemşireleri ve anne-çocuk alanından başka uzmanların profesyonel danışmanlığı
kesinlikle sağlanmaktadır. Böylece bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık mümkün olduğu kadar erkenden teşvik
Seite 2 von 7
edilebilir. Bölge idarenizdeki veya Graz Belediye İdare Kurulu'ndaki sosyal hizmet çalışanlarından daha ayrıntılı
bilgiler edinilebilirsiniz:
Sağ tarafta bölgelerdeki anne ve ebeveyn danışma yerlerinin ve "Zwei und Mehr" ebeveyn-çocuk-merkezlerinin
telefon numaraları bulunmaktadır.
12. sayfada yazan:
Psikososyal danışma merkezleri
Birçok çocuğun gelişiminde, ebeveyn olarak her şeyin yolunda gidip gitmediğinden emin olunamayan zamanlar
vardır. Engellilik, gelişim bozuklukları, davranış bozuklukları, konuşma problemleri veya yetiştirme ile ilgili endişe
veya sorularınız olduğunda; uzmanların, çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal refah hakkında danışmanlık
verdikleri danışma, bilgilendirme ve destek hizmetleri bulunmaktadır. Bunlar bölgelerdeki diğer psiko-sosyal ve
sosyal-tıp hizmetleri hakkında da bilgi vermektedirler.
Steiermark Eyaleti sosyal telefon & servis bürosu Tel. 0800 / 20 10 10 ücretsiz Genel bilgiler vermekteyiz,
talep üzerine hangi yerin yetkili olduğuyla ilgili ve sosyal alanla ilgili tüm sorularda aracılık ve koordinasyon
hizmeti vermekteyiz. Sorunlarınız için zaman ayırmakta ve gerektiğinde başvurularınızı yetkili yerlere iletmekteyiz.
Sosyal & Pedagojik Tedavi Teşvik Enstitüsü Tel. 0316 / 392805 Seyyar erken teşvikle mümkün olduğu kadar
erken başlatılan teşvik tedbirleriyle çocuklardaki gelişim bozuklukları giderilmek veya en azından azaltılmak
istenmektedir. Ayrıca bir hizmet: Ebeveyn danışmanlığı (ücretsiz)
Acil Çocuk Hekimi Hizmeti
Tel.: 0316 / 691512 Sadece Graz için, Cuma ile Pazar günleri arası ve tatil günleri; seçmeli hekim muayenehanesi
Sağda Psikososyal Hizmet Merkezlerinin telefon numaraları bulunmaktadır.
13. sayfada yazan:
Çocuğunuz için güvenlik önlemleri
Her yıl Avusturya‘da halen yaklaşık 160.000 çocuk kazalarda hayatlarını kaybetmektedirler. Bu kazaların
yarısından fazlası ev içinde meydana gelmektedir. Ayrıca her iki haftada bir, bir çocuk kaza neticesinden hayatını
kaybetmektedir Yeni tasarlanan çocuk güvenliği amaçlı kontrol listesine göre kendi evinizi kolayca gözden
geçirebilirsiniz: www.grosse-schuetzen-kleine.at
Yanmalar
Mutfak, çocuklara çok cazip gelen bir mekandır - ancak orada da maalesef çok sayıda kolayca önlenebilecek ağır
çocuk kazaları meydana gelmektedir (örn. yanmalar, haşlanmalar).
Öneriler: Ocaklara ve fırınlara tel ve kapak gibi güvenlik ürünleri yerleştirilmeli • Hiçbir zaman i sıcak bir
şeyi çocuğunuz yanınızdayken veya onun başının üzerinde taşımayın, yemeyin veya içmeyin!
Düşmeler
Her yıl pencereden düşen çocukların sayısı artmaktadır. Bunların arasında ağır yaralanan ve hatta hayatlarını
yitirenler de var. Güvenli pencereler hayat kurtarmak ve ağır yaranmalara mani olmak için başta gelen güvenlik
önlemidir.
Öneriler: Pencerelere ve balkon kapılarına kilitlenebilir güvenlik ürünlerini monte ediniz • Odayı
havalandırırken gözünüzü çocuğunuzun üzerinden ayırmayınız • Merdiven korkuluğu monte ediniz • Bez
değiştirirken çocuğunuzu asla denetimsiz bırakmayanız.
Boğulmalar hızlı ve sessiz bir şekilde gerçekleşir
Avusturya’da küçük çocukların ölüm vakaları arasında boğulma ikinci sırayı almaktadır! Lütfen suyun yanı
başında veya içinde bulunan çocuğunuzu aralıksız olarak ve kesin itinayla gözetiniz.
Öneriler: Çocuğunuzu küvet, seyyar havuz ve yüzme havuzu içinde asla gözetimsiz ve yalnız
bırakmayınız! • Boğulma kazası sonrası beyinin tekrar oksijen ile beslenebilmesi için çocuğa derhal suni
teneffüs uygulayın!
Mobil Çocuk Güvenliği
Çocuğunuzun trafikte ve spor yaparken de güvenliğini sağlayınız: Çocuğun yaşına uygun güvenlik koltukları ve
kasklar can kurtarabilir!
Öneriler: Otomobil ile yapılacak her yolculuk öncesi çocuğunuzu yaşına uygun güvenlik koltukları ile
emniyet altına alınız! • Bisiklet ile yola çıkmadan ya da kayak yapmadan ilk önce çocuğunuza kask
giydirin • Çocuğunuz asla bir köpekle başbaşa bırakmayın! • Çocuğunuza köpeklere karşı doğru ve
uygun davranışları öğretiniz.
Seite 3 von 7
Öst. Komitee für Unfallverhütung im Kleinkindesalter (Avusturya Çocuk Yaşta Kazaları Önleme Komitesi):
Tel.: 0316/385 13764; www.grosse-schuetzen-kleine.at; www.kindersicherheitshaus.at
14. sayfada yazan:
Acil durumda panik yapmayınız!
Çocuğu akut tehlike durumundan kurtarınız (örn. suyun içinden). Yüksek sesle yardım diye bağırınız. Derhal
hayat kurtarıcı acil müdahaleye başlayınız. Ambulans çağırınız.
Acil durum için telefon numaraları
144
Ambulans
112
Euro İmdat Çağrı AB çapında geçerli (Polis, ambulans, itfaiye)
122
İtfaiye
133
Polis
(Altında ayrıca başka servis numaraları bulunmaktadır)
(Sağdaki çerçevede ilk yardım önlemlerinin doğru sırası bulunmaktadır)
15. sayfada yazan:
Sağlık İşleri Uzman Bölümü Aşı Bilgileri (Fachabteilung Gesundheit)
SÜT ÇOCUKLARI VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ AŞILAR
Bu defterde bulunan kuponlar ile aşağıdaki tüm aşılar çocuklar için ücretsizdir:
6'lı aş (difteri, tetanos, çocuk felci, boğmaca, Haemophilus influenzae tip B, hepatit B); kızamık, kabakulak ve
kızamık kombine aşısı (KKK aşısı), rotavirüsler (ağızdan verilen aşı), konjuge pnömokok aşısı (PNC).
Uzun süre güvenli bir korumayı sağlamak için bu aşı ilaçlarının her birinde birden fazla doz veya tazeleme
gerekmektedir. Bir aşı kaçırıldığında, onun mümkün olduğu kadar çabuk telafi edilmesi önemlidir.
6'lı aşı
1. dozu normalde 3. yaşam ayında, 2. doz 5. yaşam ayında, tazeleme ise 12. yaşam ayından itibaren yaptırılır.
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı (KKK)
Mümkün olan en erken aşılama başlangıcı 11. yaşam ayın tamamlanmasından itibarendir. 2’nci KKK aşısı en kısa
zamanda yapılmalıdır.
1. KKK aşısına en az 4 haftalık bir aralık bırakılmalıdır. Eksik olan 1. ve 2. MMR aşıları 45 yaşına kadar ücretsiz
aşı kampanyaları çerçevesinde ücretsiz olarak telafi edilebilir.
Rotavirüslere karşı ağızdan aşı
Rotavirüsler, süt çocuklarında ve küçük çocuklarda aynı anda kusma ve ishal (gastroenterit) için en sık görülen
patojendir.
Bu yaş grubundaki ishalli hastalıkların yarısından fazlasına (özellikle kış mevsiminde) neden olmaktadırlar. Çocuk
ilk enfeksiyonda ne kadar küçük yaşta olursa, o kadar ağır bir hastalık seyri beklenebilir. Bu yüzden rotavirüse
karşı ağızdan verilen aşıya mümkün olduğu kadar erken, 6 haftanın tamamlanmasından itibaren başlanmalıdır.
Sağlık bakanlığının kararına göre ya Rotarix® ya da Rotateq® aşıları ücretsiz aşı kampanyasında
kullanılmaktadır.
Her iki aşı ilacı 6 haftanın tamamlanmasından sonra verilebilir. Çocuklara aşı ilacına göre 2 doz (Rotarix®) veya 3
doz (Rotateq®) verilir. 16. veya en geç 24. yaşam haftası itibariyle (Rotarix®) ya da 22. veya en geç 32. yaşam
haftası itibariyle (Rotateq®) aşı serisi tamamlanmış olmalıdır. Hekiminiz sizi memnuniyetle diğer ayrıntılar
konusunda bilgilendirecektir. Bir aşı ilacından diğerine geçiş uygun görülmemektedir.
2014 için ücretsiz olarak yalnızca Rotateg ® mevcuttur.
16. sayfada yazan:
Pnömokoklara karşı konjuge çoklu aşı (PNC):
Kan zehirlenmesi veya irinli beyin zarı iltihabı ile birlikte seyreden „(invasif)“ pnömokok hastalıkları ilk iki yaş içinde
en sık görülen hayati tehlikeliye ve kalıcı hasarlara neden olan enfeksiyonlar arasında sayılmaktadır. Bu yüzden
PNC aşısı Avusturya aşı planına göre 3 aydan büyük bebekler için tavsiye edilmektedir.
Aşı serisinin mümkün oldukça erken (üç aylıkken) başlatılması önemle tavsiye olunur. Çünkü: Pnömokokmenenjit vakalarına en çok 2. Yaşam yarı yılında meydana gelir. Sağlık bakanlığının kararına göre ya Synflorix®
ya da Prevenar®, aşı ilacı olarak kullanılmaktadır. 2014 yılı için ücretsiz olarak Synflorix® verilebilmektedir.
Seite 4 von 7
1. doz 3 aylıkken, 2. doz 5 aylıkken ve 3. doz da 12 aylıkken uygulanır. PNC aşısı ise 6’lı aşı ilacı ile birlikte
yapılabilmektedir. 1. doz 2 yaşında verildiyse, 8 haftalık aralıklarla sadece 2 doz aşı yapılması tavsiye olunur. 5
yaşını doldurmamış yüksek riskli çocuklara PNC aşıları ücretsiz olarak sonradan yapılabilir. (Aşağıdaki kutudan ilk
dozun başlangıç tarihine bağlı olarak aşı şemasını öğrenebilirsiniz)
SÜT ÇOCUKLARI VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DİĞER ÖNEMLİ AŞILAR
Bu çek defteri ile ücretsiz olarak aldığınız aşılarla birlikte Avusturya aşı planı bütün süt çocukları ve küçük
çocuklar için ayrıca tarafınızca ödenen başka aşıları da tavsiye etmektedir. Lütfen çocuğunuz için hangi aşıların
mantıklı ve gerekli olduğunu hekiminizle görüşünüz.
Meningokok C aşısı
Konjuge tek değerli aşı ilacı ile yapılan aşı, 2. yaşam ayının tamamlanmasından itibaren mümkün olmakla
beraber 2 yaşını doldurduktan sonra tavsiye edilir. Gerekli dozların sayısı ilgili aşı başlangıcına bağlıdır. Ek bir
doz 4'lü konjuge aşı ACWY ile 12 yaş üzeri verilmelidir (ayrıca bkz. “okul çağı çocuklar için aşılar”).
Varisella (su çiçeği)
Varisella zararsız bir enfeksiyon hastalığı değildir, çünkü yanında ağır hastalıklar (komplikasyonlar) meydana
gelebilir. Bu yüzden bu aşı şimdiden genel olarak tavsiye edilen aşılar arasında yer almaktadır (örn. ABD’de). Aşı,
9. yaşam ayından itibaren kullanılabilir olmakla beraber 2 yaşını doldurduktan sonra tavsiye olunur.
Kene aşısı (TBE)
Steiermark, TBE virüsünü bulaştırabilen kenelerin özellikle sık görüldüğü bir bölgedir. Bu yüzden TBE aşısı 1.
yaşın tamamlanmasından itibaren tavsiye edilir.Temel koruma 1 - 3 aylık aralıklarda yapılan iki dozla ve 5 - 12 ay
ya da 9 - 12 ay sonra 3. bir aşıyla (aşı ilacına bağlı olarak) elde edilmektedir..
17. sayfada yazan:
Hepatit A
Hepatit A aşısı 2. yaşından itibaren bütün çocuklar için tavsiye edilmektedir - özellikle de kamu okullarına
başlamadan önce. 2. doz 6 - 12 ay aralıkla yapılır, koruma süresi en az 10 - 20 yıl sürmektedir.
İnfluenza (Gerçek viral grip)
Bu aşı, 7. yaşam ayına girmiş çocuklara önerilir; özellikle kronik akciğer, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları, böbrek
hastalıkları, metabolik hastalıklar ve doğuştan mevcut veya sonradan oluşan bağışıklık bozuklukları olan bütün
çocuklar bir influenza aşısı olmalıdırlar.
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLAR, GENÇLER ve YETİŞKİNLER
Ücretsiz aşı programı
Ücretsiz okul aşısı kampanyası çerçevesinde difteri, tetanos, çocuk felci ve boğmaca aşıları tazelenmektedir. En
geç 13. yaş içinde hepatit B'ye karşı temel bağışıklık telafi edilmeli veya hepatit B aşısı tazelenmelidir. Olası
kaçırılmış olan kızamık/kabakulak/kızamıkçık aşısı mutlaka en yakın tarihte telafi edilmelidir. Kız çocuklarının
kızamıkçığa karşı güvenli korunmaları özellikle olası bir hamilelikten önce önem taşımaktadır. Güvenli bir koruma
için 2 doz önerilmektedir. 2014 itibariyle yeni: Humane-Papilloma-Virüslere (HPV) karşı yapılan aşı 9. yaşlarını
tamamlayan ve 12. yaştan büyük olmayan kız ve erkek çocukları için ücretsizdir. Bu aşı yüksek oranda diğerlerin
yanı sıra döl yatağı ağzı kanseri ve jenital siğillere karşı korumaktadır. Bu aşı, bu yaş grubunda 2 doz (asgari
aralık: 6 ay) ile yapılır. 12 yaşındakiler (ya da 6’ncı sınıf öğrencileri) için amaçlı konjuge çok değerli meningokok’a
karşı korunma aşı ilacı (ACWY) ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu aşı daha büyük çocuklara/gençlere belli eski
hastalıklara sahip olmaları durumunda ve seyahat öncesi aşı olarak ancak her iki durumda da ücretli olmak
suretiyle önerilmektedir. Okul çağında verilen ücretsiz aşılar, hekim muayenehanelerinde, Bölge İdare Daireleri
aşı yerlerinde, eyalet aşı yerinde ve Graz Belediyesinde yapılmaktadır..
Tavsiye edilen ancak ücretsiz programa dâhil olmayan aşılar:
TBE aşısı, okul aşısı kampanyası çerçevesinde özellikle az bir ücret karşılığında sunulmaktadır ve özellikle de
Steiermark’ta önemlidir.
Su çiçeği (Varisella) aşıları da gerektiğinde okul çağında telafi edilmeli ya da tamamlanmalıdır. İnfluenza aşısı
her sene tekrarlanmalıdır.
Yetişkinler her 10 yılda bir difteri, tetanos ve boğmaca ve çocuk felci aşılarını tazelemelidirler, 60 yaş itibariyle ise
her 5 yılda bir. TBE her 5 yılda bir ve 60 yaş üzeri insanlar tarafından her 3 yılda bir tazelenmelidir. 50 yaş üzeri
insanlar herpes zoster (zona hastalığı) ve pnömokoklara (zatürre) karşı da aşı olmalıdırlar,
Seite 5 von 7
18. sayfada yazan:
,zira bu yaşta enfeksiyona yakalanma riski önemli oranda artmaktadır..İnfluenza aşısı ("gerçek grip") özellikle
artmış tehlike durumunda tavsiye edilmektedir, ancak 50 yaş üzeri herkes için tavsiye edilmektedir. Bu aşının her
yıl yenilenmesi gerekmekte, çünkü aşı ilaçları her yıl yeniinfluenza ailesine uyarlanmaktadırlar.
Aşı komplikasyonları riski
Aşılama doğadan „kopya“ edilmiş bir işlemdir. Bir „aşı hastalığı“ anlamındaki reaksiyonlar hiçbir zaman olmaz diye
bir şey yoktur. Bu yüzden „doğal“ hastalığın riski ve olası sonuçları olası „aşı riski“ ile karşılaştırılmalıdır.
Olası aşı reaksiyonlarının bazıları aşıların kupon kısımlarında tarif edilmektedir. Bunlar genelde geçici ve
tehlikesizdir. Aşı sonrası ağır komplikasyonlar zorlu ruhsat ve sürekli kontrol metotlarından dolayı son derece
nadir görülür. Aşı yaptırmamak çok daha tehlikelidir. Sadece aşı, gerçek bir koruma sağlar! Yan etkilerle ilgili
ayrıca bilgileri aşı ilacının prospektüsünde, hekiminizden veya www.impfwissen.at adresinden öğrenebilirsiniz.
Çocuğunuz ne zaman aşı olmamalıdır?
• akut ateşli hastalıklarda
• aşı ilacının bileşenlerine karşı bilinen alerjilerde
Lütfen aşağıdaki durumlarda doktorunuza bilgi veriniz
 Çocuğunuz “genel olarak alerjilere meyilli“ olduğunda (örn. neurodermitis veya egzama) veya önceden
geçirdiği başka (kronik) hastalıklarda,
 şimdiye kadar aşılar vücut tarafından nasıl“karşılandı“ ve şayet aşının yapıldığı zaman çevrenizde bir
enfeksiyonlu hastalık görüldüyse
Nezle ve/veya hafif ateşte hekiminiz, çocuğunuza muayeneden sonra aşı yapılıp yapılamayacağına karar verir.
Özel sorularınız için...
lütfen Univ. -Kinderklinik Graz (Infektionsabteilung [Graz Üniversite Çocuk Hastanesi, Enfeksiyon Servisi], Tel.
0316/385-12367) veya LKH Leoben'in çocuk servisine, Tel. 03842/401-2438) danışınız.
Seyahat ve aşı konusuyla ilgili öneriler alabileceğiniz yerler; Reisemedizinische Impf- und Beratungsstelle der
Fachabteilung [Eyalet Dairesi]– Gesundheitswesen [Sağlık İşleri Bölümü] (Tel. 0316/877-3577) ve HygieneInstitut [Hijyen Enstitüsü], Tel. 0316/380-4390). Aşılar hakkında daha geniş bilgileri www.gesunde-kinder.at web
adresinde ve Fachabteilung Gesundheit [Eyalet Sağlık Dairesi] –[Sağlık İşleri Bölümü] (Tel. 0316 / 877-3546 veya
-3526) ve de hekiminizden öğrenebilirsiniz.
19. sayfadan sonra yazan:
Rota aşısı için yeşil renkli aşı kuponları. Sağdaki bölüm eczane tarafından alınır. Diğer iki kupon hekimin
muayenehanesinde çıkartılır; en içteki kesim defterin içinde kalır. Kuponların arka taraflarında Rota aşısının etkili
olduğu hastalıklar tarif edilmektedir:
Rotavirüs: Kusma ve ishal, kusma, ishal, çoğu zaman ateş, bazen ise kulak ağrısı;
Enfeksiyonda komplikasyonlar: genelde ağır seyreder ve aşırı su kaybı görülür. Ağır (sulu) ishaller “kurumaya“
ve böylece dolaşım yetersizliğine neden olabilirler.
Olası aşı reaksiyonları:
Ateş, sinirlilik, bitkinlik, gaz, kusma, ishal, nezle;
Çocuğunuza ne zaman rotavirüslere karşı aşı olmamalıdır?
Akut ateşli hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları, zayıflamış bir bağışıklık sistemi savunması, ishal, kusma,
(geçirilen) ağır bağırsak hastalıkları ve deformasyonları, aşı bileşenlerine karşı bilinen duyarlılık (aşı ilacında az
miktarda sakkaroz bulunur, uzman bilgilere bakınız). Özellikle 1. dozdan sonra birkaç gün boyunca dışkıyla aşı
virüsleri çıktığından, bağışlık sistemi zayıf kişilerle temas önlenmelidir ve bebek bezlerinin değiştirilmesinden
sonra iyi bir el hijyeni gerekmektedir. Aşı ilacın naklini serin ortamda yapınız. Aşıyı serin yerde saklayınız, ama
asla dondurmayınız!
Daha geniş bilgiyi hekiminizde yada aşı ilacın kullanma talimatından alabilirsiniz.
25. sayfadan sonra yazan:
6'lı aşı için mavi renkli aşı kuponları. Kuponların arka taraflarında 6'lı aşısının etkili olduğu hastalıklar tarif
edilmektedir:
Seite 6 von 7
Difteri: hayati tehlikeli; üst solunum yollarının bakterili hastalıkları; boğulma tehlikesi olan nefes darlığı;
komplikasyonlar: kalp/dolaşım sistemi & böbrek hasarları, felç;
Tetanos (“kazıklı humma“): kirlenen yaralar üzerinden enfeksiyon; özellikle küçük yaralar çok tehlikelidir; kas
krampları; hastalığa yakalananların % 20-30'u solunum felcinden ölüyor;
Boğmaca (pertussis): şiddetli, aylarca süren öksürük nöbetleri ve nefes darlığı; komplikasyonlar: Orta kulak
iltihabı ve zatürre; süt çocukları için çok tehlikeli;
Çocuk felci (polio): çocuklar ve yetişkinlerde kalıcı felçler; hijyenik şartları kötü olan ülkelerde sıkça görülür; her
an kendi ülkenize taşıyabilirsiniz;
Haemophilus İnfluenzae B: küçük çocuklarda irinli beyin zarı iltihabının en sık görülen mikrobu;
komplikasyon: hayati tehlikeli gırtlak kapakçığı iltihabı;
Hepatit B: başlıca olarak enfekte kan, cinsel ilişki ve ayrıca doğum sırasında da enfekte anneden bebeğe bulaşır;
diş fırçası, tıraş makinesi vs. gibi enfekte kan artıkları bulaşmış eşyalar üzerinden dolaylı bulaşma. Özellikle süt
çocukları ve küçük yaştaki çocuklarda sıklıkla kronik seyreder ve karaciğer sirozu ve artırılmış ciğer kanseri
riskine kadar uzanır.
Daha geniş bilgiyi hekiminizde ya da aşı ilacının kullanma talimatından alabilirsiniz.
31. sayfadan sonra yazan:
Kızamık Kabakulak Kızamıkçık aşısı için pembe kuponlar. Arka taraflarında hastalıklar tarif edilmektedir.
Kızamık: çocuk hastalıkları arasında en ağırlarından biridir. 10 çocuktan 1'inde orta kulak iltihabı veya zatürre
görülür, 1.000 çocuktan 1'i ise kalıcı zarar verme tehlikesi olan korkulu beyin iltihabına yakalanmaktadır.
Kabakulak: kulak altındaki tükürük bezlerinin yanı sıra erkeklerde hayaları, kadınlarda yumurtalıkları etkiler ve
dolayısıyla kısırlığa neden olabilir. Kabakulakta da görülen bir beyin zarı iltihabı sağırlığa neden olabilir.
Kızamıkçık: Kızamıkçığa yakalanan çocuklar, özellikle hamile kadınlar ve karınlarındaki bebekleri için bir
tehlikedir. Annenin ilk hamilelik ayında enfekte olması sonucu ağır oluşum bozuklukları görülebilir.
Aşının olası yan etkileri:
6-7 gün sonra ateşin yükselmesi görülebilir nadir olarak hafif egzama meydana gelebilir. Meyilli olan çocuklarda
ateşli nöbetlerin önlenmesi için zamanında ateş düşürücü bir ilaç verilebilir. Daha geniş bilgiyi hekiminizden ya da
aşı ilacının kullanma talimatından alabilirsiniz.
35. sayfadan sonra yazan:
Pnömokok aşısı için turuncu renk aşı kuponları. Sayfanın arkasında bulunan bilgiler:
Pnömokoklar: süt çocuklarında ve küçük çocuklarda en sık görülen bakterili hastalık mikrobudur. İnsanlar
arasında damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ağır zatürreye, beyin zarı iltihabına, kan zehirlenmesine ve orta
kulak iltihabına neden olurlar. Süt çocukları ve küçük çocuklar yüksek riskli gruplardır. Sıradan üşütme ve soğuk
algınlığı enfeksiyon riskini arttırır. Aşı; belirli kronik hastalıklardan dolayı özel risk bulunduğunda, doğuştan gelen
veya sonradan kazanılan bağışıklık sistemi bozuklukları, erken doğanlar ve gelişim bozukluğu olan bebeklerde ve
de koklea implantı olan çocuklar için özellikle tavsiye edilir. Şimdiye kadar tamamıyla sağlıklı çocuklar da hayati
tehlikeli komplikasyonlardan ve kalıcı hasarlardan korunamadıklar için ve bu aşı ortakulak iltihabı gibi fazla ağır
olmayan hastalıklara karşı da oldukça iyi bir koruma sağladığı için, genel olarak tavsiye edilmektedir.
Olası aşı reaksiyonları:
Aşı yerinde şişlik ve kızarıklık, ateşlenme, mide bulantısı; daha nadir olarak 39 derece üzerinde ateş ve cilt
egzamaları. Nöbetli hastalıkları veya nöbetli ateş şikâyetleri olan çocuklarda tedbir olarak ateş düşürücü ilaç
verilmesi tavsiye edilir. Aynı anda 6'lı aşı verilmesi mümkündür. Bu durumda ateşlenme olasılığı biraz daha
artmaktadır.
Daha geniş bilgiyi hekiminizden ya da aşı ilacının kullanma talimatından alabilirsiniz.
Künye:
Land Steiermark, Fachabteilung - Gesundheitswesen und Pflegemanagement [Steiermark Eyaleti Dairesi, Sağlık
İşleri ve Bakım Yönetimi] Friedrichgasse 9, 8010 Graz; (DVR 0087122)
Genel konsept: Conclusio PR-Beratungs Gesellschaft mbH, 8010 Graz, © 2014,
Dr. Jasmin Novak, Konrad Lindner
Teknik uygulama: at.software, Katzianergasse 10, 8010 Graz
Fotoğraflar: Harry Schiffer, gettyimages, Comstock, Fritz, Jungwirth
Baskı: Steiermärkische Landesdruckerei, 8020 Graz
Baskı masrafları Steiermark Eyaleti tarafından karşılanmıştır
Übersetzungen [HOISS], www.uebersetzungen-hoiss.at
Seite 7 von 7
Download

Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin - Gesunde