S NÁMI JE PROVOZ A
ÚDRŽBA – JISTÁ VÝHRA
Partneři z oblasti dopravy betonu,
kteří přesně počítají, již našli své výhody
Inovace jsou naší nejsilnější stránkou
Naše výrobky užívá po celém světě na 15.840 nám známých spokojených uživatelů a každý
den pracujeme na tom zvýšit počet spokojených zákazníků
LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH
přes 40 let partnerem betonářského průmyslu
Naše výrobky byly v průběhu let průběžně vylepšovány v těsné spolupráci s našimi partnery z oblastí dopravy betonu, průmyslu výroby
betonu a taktéž předními dodavateli strojních zařízení. Neustále
jsme je vyvíjely tak, aby odpovídaly nejnovějšímu vývoji techniky a
chemie.
Jsme hrdí na to, že naše výrobky doporučují svým zákazníků přední, světově působící výrobci strojů a zařízení.
Výrobky a jejich použití popsané v tomto prospektu
najdete taktéž na DVD německého svazu dopravců
betonu
DVD «Transportbetonfahrerschulung» a na internetu pod www.unterwegs-mit-beton.de
www.transportbeton-fahrerschulung.de
Rádi Vám zašleme toto DVD nebo přístupové kódy
pro on-line školení!
Následně, denně stále se opakující témata
Zbytky beton jako tvrdý problém a jak je spolehlivě rozpustit
1.
Preventivní ochrana míchaček betonu, automobilů pro dopravu betonu a čerpadel
2.
Spolehlivé odstraňování zatvrdlého, usazeného betonu
3.
Přípravek načerpání betonu pro rychlý začátek práce
4.
Čištění automobilů pro dopravu betonu
5.
Speciální kyselině odolné kartáče, vyvinuté pro betonářský průmysl
6.
Profesionální pomůcky usnadňující práci a zajišťující bezpečnost práce
7.
Zbytky betonu na strojích a přístrojích jsou opravdu
tvrdý a drahý problém
Od té doby co je beton vyráběn a
zpracováván, se pokoušíme tento
„tvrdý problém“ a jeho zbytky
odstraňovat z nářadí, strojů a vozidel. Do dneška je především řešen
„praním pomocí kladiva“ majzlíkem
a kladivem. Výsledkem jsou vyboulené, rezivějící povrchy, poškrábané
laky a beton drží na jejich povrchu
ještě lépe.
Nebo se pokoušíme tento „tvrdý
problém“ řešit agresivními kyselinami, jako kyselina solná, sírová,
nebo jednoduše olejem. Výsledkem
jsou velké, ne vždy ihned viditelné
škody na drahých zařízeních, vozidlech, míchačkách atd. Dochází
k rychlé tvorbě rzi, nevratným
poškozením chromování hydraulických pístů čerpadel betonu,
naleptání laků a korozi elektrických
systémů. Toto vše je příčinou prostojů a odstávek.
Takto se provádí doposud:
Agresivní metoda
A
Mechanické
čištění
B
C
Chemické
čištění
Čištění
vodou
Drahé řešení:
Drahé řešení:
a) kladivo
b) sekáč
c) drátěný kartáč
d) pneumatické kladivo
e) bruska
f) tryskání pískem
a) kyselina solná
b) kyselina sírová
c) kyselina mravenčí
d) kyselina fluorovodíková
e) «levné odstraňoče betonu», zapříčiňující korozy
a škodí betonu
Výsledek
Povrchy a laky zařízení a
vozů jsou poškozeny a
promáčknuty. To vše je
příčinou opotřebení,
zvyšuje mzdové náklady a
prostoje.
Je to nejlepší
řešení?
Výsledek
Nebezpečné čištění!
Poškození zařízení, nebezpečí pro životní prostředí!
Nevratné poškození vody
určené k mytí a vysoké
náklady za likvidaci
odpadu.
Nejlepší řešení?
Správně a dobře! Vždy
mnoho vody. Ale pouze
pokud je voda užívána bez
přípravků poškozujících
beton a čisticích
prostředků obsahujících
chlorid.
Jinak velmi drahé!
Výsledek
Vhodné pro rychlé čištění,
ale nechrání před ulpěním
betonu. Takže opět dojde
na agresivní metody A+B!
Výsledek: žádné pozitivní výsledky
Nevhodné čistící a ochranné
prostředky zapříčiňují vyšší provozní náklady, zbytečné prodlužování pracovní doby, zvyšují
zdravotní rizika, škody na životním prostředí, zvyšují spotřebu
vody. Chloridy obsažené ve
vodě pro přípravu betonu poškozují kvalitu Vašeho produktu BETONU.
Proč podstupovat riziko?
Za dodržování zákonů o pracovní
bezpečnosti, předpisů o ochraně
vody a životního prostředí jsou
zodpovědní vedoucí společností
a jejich zmocněnci.
Takže je potřeba nasadit produkty, které:
l
l
l
l
l
šetří čas.
jsou vhodné pro kovy, laky a plastické hmoty.
jsou jednoduše a bezpečně použitelné.
ošetřují a chrání stroje a přístroje.
splňují zákonné požadavky na ochranu
pracovního zdraví, neobsahují rozpouštědla
a nebezpečné změkčovače.
l jsou bez chlor7idu, nepoškozují beton a
zaručují kvalitu betonu.
l nepoškozují životní prostředí.
a splňují nejvyšší nároky na biologickou
odbouratelnost.
a nyní Vaše výhody
ZETOLAN®-MEK a ZE-KA-FIX® –
jako efektivní, šetrné a bezpečné řešení
a nyní se postupuje takto!
Bezpečné a nejlepší řešení:
ZETOLAN®-MEK
ZE - KA - FIX®
l IBezpečný a již 100 let prověřený
rozpouštěč betonu.
l Velmi silně rozpouští beton, a
pokud je zředěn dle návodu,
není nebezpečnou látkou.
l Naprosto bez chloridů, díky tomu
je možno vodu po omytí použít
opět pro výrobu betonu.
l Rozpouští špínu a staré usazeniny
betonu šetrně, bezpečně, efektivně
a bez vlivu na životní prostředí.
l SMísto čištění pomocí
kladiva, čistící kartáč
l S pomocí ZETOLAN-MEK
bezpečně zabráníte usazení betonu
i v zařízeních na výrobu betonu.
l Je možno použít na všechny
povrchy např. kov, plasty, laky,
sklo atd.
l Biologicky velmi dobře odbouratelný
l Značné snížení časů na očištění
a tím snížení pracovních nákladů.
l Bez ředidel, zajištěna bezpečnost
práce
l Žádné časově náročné,
mechanické čištění!
Výborný výsledek
s trojí výhodou:
1 Výhoda pro podnikatele!
l Díky výbornému poměru cena/výkon.
l Značné snížení časů na očištění a tím snížení pracovních nákladů.
l Biologicky velmi dobře odbouratelný - zkušební certifikát vydaný Hygienickým
institutem Porúří v Gelsenkirchen
l Díky opticky dokonalým vozům a zařízením získáte větší respekt u svých
zákazníků, neboť kvalitní beton budete dodávat v tom nejlepším balení.
A nebylo to totéž, co jste zamýšleli při výběru vašich firemních barev a
firemní identity?
2 Výhoda pro obsluhu zařízení a řidiče!
l Neboť ZETOLAN-MEK je aplikován již téhož večera po výrobě
l Žádné stříkání brzy ráno. Takže začínáte den, aniž byste měli „plný nos“
olejového nástřiku a ještě ušetříte půlhodinu.
l ZETOLAN-MEK neobsahuje žádná zdraví škodlivá arómata a těžko kovy,
které mistr přípravy mimochodem nechtěně vdechoval.
l Větší potěšení z práce na čistých zařízeních, čerpadlech a vozech. To
vše zvyšuje ochotu k výkonu a dodává hrdost na to, že pracujete v
dobře vedené firmě.
3 Výhoda pro drahou investici!
l Nedochází k poškozování míchacích zařízení a vozů jako za použití hrubé
metody očištění pomocí „kladiva“. Neboť nedochází nejen k poškození laku,
ale ani tvorbě promáčklin a tam se usazuje beton obzvláště dobře!
l Zlepšené mazání a údržba, přináší podstatně prodloužení životnosti, ulehčení
údržby - díky sníženým nákladů = vyšší zisk.
ZE-KA-FIX a ZETOLAN-MEK byli
vyvinuty v těsné spolupráci
s našimi úspěšnými partnery
v oblasti dopravy-, přípravya výroby betonu, jakožto ve spolupráci s výrobci zařízení pro
betonářský průmysl. Cílem bylo,
bezproblémové
a
šetrné
odstranění betonu, ochrana před
přichycením betonu, zjednodušení údržby a uchování investovaného kapitálu.
Výsledkem je skvělý úspěch.
Jeho použití je nejen bez
zvýšení nákladů, ale přináší
sebou i mimořádné zisky
v podobě snížení opotřebení,
zabránění poškození a snížení
nákladů na práci.
Bezpochyby existují i jiné výrobky
na uvolnění betonu a chránící
před jeho usazováním. Ale to vše
pouze při vyšších nákladech na
práci, s vyšší spotřebou při
použití, s vyššími náklady na
údržbu a vyššími rizikovými
faktory pro obsluhu, zařízení a
životní prostředí.
ZETOLAN - MEK a ZE-KA-FIX
byli prověřovány instituty pro kontrolu betonu. Závěrem je, že při
předepsaném použití nemají žádný
vliv na kvalitu betonu.
ZETOLAN-MEK a ZE-KA-FIX byli
testovány Hygienickým institutem
Porúří v Gelsenkirchen. Zetolan byl
označen jako „biologicky velmi dobře
odbouratelný“.
Planetové a talířové míchačky
Vlnové míchačky
Dvojité vlnové míchačky
Turbo míchačky
Preventivní ochrana zařízení na míchání betonu
Zařízení na míchání betonu v závodech na dopravu betonu, výrobu dílců a v betonárkách
®
ZETOLAN-MEK Plus
Výborný ochranný a ošetřující systém s trojím účinkem
Preventivní ochrana se jistě
vyplatí
K snížení provozních a pracovních nákladů může dojít
ZETOLAN-MEK Plus 1
Ten kdo denně pracuje s betonem,
jistě zná problém tvrdých zbytků
betonu ve formě ulpění a zatvrdnutí
na míchačce, bednění, formách a
různých přístrojích pro přípravu
betonu. Pokud beton ztvrdne na
nechráněných
plochách,
pomohou pouze agresivní, mechanické metody odstranění, nebo
spolehlivé odstraňovače betonu jako
např. ZE-KA-FIX koncentrát příp.
BETONAC-FIX 2.
pouze za použití ochranných prostředků obsahujících vysoce účinná aditiva
a výrobní komponenty, jež jsou důsledně užívány v ZETOLAN-MEK Plus.
chrání před uchycením betonu
v míchačkách, při výrobě betonu,
betonárkách a všude tam kde jsou
povrchy vystaveny abrazivitě betonu.
Ochrana životního prostředí
ZETOLAN-MEK Plus 2
K výrobě ZETOLAN-MEK Plus se
používají pouze vysoce hodnotné a
velmi dobře biologicky odbouratelné
suroviny, a to bez použití ředidel
(V.O.C). To vše zajišťuje bezpečí jak
pro uživatele, tak pro životní
prostředí.
Posudek HYGIENEINSTITUT des Ruhrgebietes v
Gelsenkirchen dokládá působivé
hodnoty. ZETOLAN-MEK Plus je již
po 21 dnech z 95,2% odbourán, dle
metodiky OECD, a díky tomu
zařazen jako
výrobek-č.: 10.019
»biologicky velmi dobře odbou ratelný«
»bez vlivu na pevnost betonu
Přerušení provozu jistě zabráníte
pravidelným užití ZETOLAN-MEK.
Během dne si ušetříte mnohonásobné čištění a oplachování míchacích
zařízení z důvodu zamezení tvorby
usazenin betonu.
«biologisch sehr gut abbaubar»
Elimination nach 21 Tagen bei 95,2 %
Zkušební zprávy naleznete na internetu pod www.leyde.com nebo zašleme kopie na vyžádání poštou.
Výrobek-č.: 10.025
je používán jako nízko viskozní ochrana povrchů míchaček, čerpadel betonu,při výrobě betonu , na přístrojích pro
přípravu betonu a na strojích všeho
druhu.
ZETOLAN-MEK Plus 3
výrobek č.: 10.026
jako
ochranný
a
ošetřující
prostředek s rozpouštěcím účinkem na beton, zabraňující v ulpívání betonu a zároveň uvolňující již
vzniklé a vytvrdlé zbytky betonu.
Ochrana všech ploch v kontaktu s betonem
pro betonářská zařízení, pojízdné míchačky betonu, čerpadla betonu, stavební stroje a další přístroje
Výrobky
Účinek
Výhoda
ZETOLAN-MEK Plus výrobky jsou
nejnovějším vývojem a zakládají se
na jedinečné receptuře “MEK Plus
Formel”. Tyto receptury se nedají
srovnávat s dosud běžnými „ochrannými prostředky míchaček“, jež
jsou ráno na začátku směny naneseny jako „ochranný olej“ a s první várkou betonu se smyjí a zůstávají tak
bez účinku. ZETOLAN-MEK Plus
výrobky se aplikují po ukončení práce
a po běžném očištění na ještě vlhké
plochy. Přítomná voda je vytlačena a
nyní začíná samotný čistící a ochranný proces přípravku ZETOLANMEK Plus. Kovové plochy jsou
„aktivovány“ a vytvářejí ochranu
pro následující výrobu betonu.
Kvalita betonu není při dodržení
postupů ovlivněna a v protikladu
s běžnými prostředky nedochází
k zvýšení tvorby vzduchových
bublinek.
Jako ochranný a beton rozpouštěcí
systém pro udržení čistých zařízení a
přístrojů.
ZETOLAN-MEK Plus je vysoce účinný
pro stávající zatvrdlé zbytky betonu,
ale neškodný pro čerstvý beton.
Aktivní látky formule MEK Plus vniknou do kapilár již ztvrdlého betonu a
rozlomí zevnitř je při denním použití.
Vrstvu za vrstvou, milimetr za milimetrem. Toto vše zajišťuje během několika dní případně týdnů jistý úspěch, v
závislosti na množství usazenin.
Zařízení jsou takto ošetřována bez
použití kyselin nebo agresivních
metod a udržována čistá bez zbytků
betonu.
ZETOLAN-MEK Plus je bezpečný pro
všechny materiály užité v míchacích
zařízeních, jako kovy, laky, sklo,
těsnění, izolace kabelů a gumu.
Výsledky testů a zkoušek prokazují
nejlepší výsledky v porovnání se
známky konkurečními prostředky.
Již nepotřebujete časově náročné a
doposud agresivní akce na rozpouštění
betonu „kladivem“ atd. Zařízení a vozy již
více nepoškodíte hrubými metodami
čištění. Pohotově a šetrně odstraníte
beton bez užití agresivních metod. Díky
úspornému užití zabráníte dalšímu
přichycení betonu na míchacích zařízeních, vozech a recyklovacích zařízeních.
Zredukujete tak časy na očištění betonářských systémů a vozů na méně
než jednu čtvrtinu běžně potřebné
doby!
… příp. na obsah vzduchových pórů«
… bez ředidel a změkčovačů
Im 21-Tage-Test mit allen Wettbewerbsprodukten hat ZETOLAN das beste Ergebnis
Prüfbericht
Produkte:
Mischerschutzmittel verschiedener Hersteller
Prüfungsaufgabe:
Ermittlung des Verhaltens auf Abdichtungen in
%HWRQPLVFKDQODJHQXQGGHV(LQÁXVVHVDXI(OHNWURNDEHOLQVWDOODWLRQHQ
bedingt durch Lösungsmittel (VOC) und “Softeners”
Ausgeführt durch:
Klaus & Kohler GmbH, Käsereistraße 7, CH - 4922 Thunstetten, Schweiz
Prüfmethode:
Es wurden 88,5 mm typisches Abdichtungsmaterial 21 Tage in die
Mischerschutzmittel eingelegt und danach wurden die
Längenveränderungen und Quellungen bemessen.
Prüfergebnisse:
Lieferant
Produkt / Name
88,5
0,00
SIKA
Mischerschutz W
104,2
15,70
17,740
SIKA
Mi Ma Fa 160
104,0
15,50
17,514
Mischerschutz
102,6
14,10
15,932
Pagol 653
101,3
12,80
14,463
Originallänge
BLASER
PAGTECH
Länge in mm
Differenz in mm
Differenz in %
0,00
BASF
Limpiol 354 (Woermann)
98,9
10,40
CRYSO
Bio Tech
98,6
10,30
11,638
MOTOREX
Saturn 6600
98,6
10,10
11,412
BASF
5KHRÀQLVK&(MBT)
97,3
8,80
11,751
9,944
BERGER
Elaskon HA-BE
96,1
7,60
8,588
LEYCO
ZETOLAN-MEK Plus 3
90,6
2,10
2,147
Užití a bezpečnost
práce
ZETOLAN-MEK Plus je aplikován speciálně vyvinutým rozprašovačem
LEYCO-MV7 aerless. Nevzniká tak
žádná aerosolová mlha, která
ohrožuje bezpečnost práce a samotná
doba nástřiku je ohraničena časovým
spínačem. Míchací zařízení je tak za
2-3 minuty úsporně a bezpečně
ochráněno. Spotřeba ZETOLANMEK Plus je oproti běžným
prostředkům na ochranu míchaček
o minimálně 50% nižší.
Ochrana míchacích zařízení, vozů dopravující beton a čerpadel
Zařízení míchající betonu u dopravců, výrobců betonových dílců, v betonárkách a čerpadel betonu
®
ZETOLAN-MEK Plus 5
Výrobek-č.: 10.028
Prostředky pro ochranu, údržbu a dělení na základě obnovitelných surovin
Výrobek
Použití
ZETOLAN-MEK Plus 5 je ochranný
prostředek zabraňující spolehlivě
přilnutí betonu vně i mimo zařízení
pro míchání betonu, na vozech pro
dopravu betonu, na čerpadlech
betonu, při stavbě betonových cest,
na stavebních strojích, stavebním
nářadí, formách na beton a zařízeních pro přípravu betonu všeho
druhu.
ZETOLAN-MEK Plus 5 je nanášen
tlakovým
rozprašovačem
na
ošetřovanou plochu v tenké vrstvě.
Pro nanášení v uzavřených prostorech byl vyvinut LEYCO-MV7.
Výhoda pro uživatele i životní prostředí
Zetolan-MEK Plus 5 je vyroben na
základě obnovitelných rosliných
olejů.
Účinek
ZETOLAN-MEK Plus 5 vytvoří na
všech plochách, jež přijdou do styku
s betonem, spolehlivý ochranný film
proti ulpění betonu. ZETOLAN-MEK
Plus 5 pomáhá, ale i v případě, že již
došlo k ulpění betonu. ZETOLANMEK Plus 5 také dodatečně
rozpouští již vzniklé usazeniny betonu. Vniká do jejich kapilár a rozlamuje je milimetr po milimetru a tak
rozpouští staré zbytky betonu při
každodenním užití.
Usazeniny betonu se začnou „drobit“
a tříštit a je možné je jednoduše
odstranit paprskem tlakové vody
nebo případně špachtlí.
Užitím ZETOLANMEK Plus 5 promažete také všechny nepřístupné a
nepohyblivé plochy zařízení, forem,
bednění a všech přístrojů. Zabráníte
tak přichycení nejen betonu, ale i
cementové malty a omítky na kovové nebo lakované plochy. Přístroje
budou stále chráněny před korozí.
Po nanesení ZETOLAN-MEK Plus 5
se aktivuje ochranný film během
několika málo minut a je dlouhodobě
vodě odolný.
Všechny složky ZETOLAN-MEK
Plus 5 se skládají a rostlinných
surovin a je tedy zařazen jako
velmi dobře biologicky odbouratelný.
Užití přírodně odbouratelných surovin doporučují přední expeti na životní prostředí. Tyto suroviny jsou
upřednostňovány díky své dobré
biologické odbouratelnosti a srovnatelným technicko-užitným výkonům.
Neboť konveční, cenově výhodnější
produkty, jsou vyráběny na základě
nebezpečných surovin, obsahujících
ředidla a těžké kovy.
ZETOLAN-MEK Plus 5 je vyráběn
z obzvláště vysoce rafinovaného,
hodnotného rostlinného oleje Díky
tomu se vyhnete problému se zanesením pryskyřicí, tak jako při užití
rostlinných olejů nižší kvality.
Bezpečné rozpouštění ulpělého betonu
na vozech dopravujících beton, čerpadlech betonu, stavebních strojích a dalších přístrojích všeho druhu
®
ZE-KA-FIX
Výrobek-č.: 02.040
Bezchloridový a betonu šetrný koncentrát pro rozpouštění cementu a vápna
ZE-KA-FIX je vysoce hospodárný,
náklady šetřící, čisticí prostředek a
je určen k čištění vozů pro dopravu
betonu, čerpadel betonu a cisternových vozů na cement a dalších.
ZE-KA-FIX je dodáván jako vysoce
koncentrovaný.
Redukuje
tak
náklady na obaly, dopravu a optimalizuje skladové prostory. Pro
docílení své plné účinnosti je nutno
ZE-KA-FIX naředit minimálně 5-10ti díly vody.
Již při naředění 5-ti díly vody je
ZE-KA-FIX nákladově výhodnější
než běžné, korozivní kyseliny a
nepodléhá nařízení pro manipulaci s nebezpečnými látkami.
V ZE-KA-FIX jsou obsaženy inhibitory bezpečně snižující poškození
materiálů a vzniku koroze.
Absence chloridu v ZE-KA-FIX je
velmi důležitou vlastností pro
použití mycí vody v betonárkách.
Díky absenci chloridu v ZE-KA-FIX,
můžete vodu vzniklou po čištění a
po její m průchodu recyklačním
zařížením použít dále bez vlivu na
kvalitu betonu.
S pomocí ZE-KA-FIX můžete bezpečně
očistit
všechny,
v
míchačkách a vozech použité materiály. Bezpečně odstarní nejen oleje
a mastnotu, ale i další nečistoty.
Použití je velmi jednoduché. ZEKAFIX nanášejte na povrch nejlépe
pomocí kyselinovzdorných spletených kartáčů BETONAC-Orange.
Proces rozpouštění betonu, cementu a vápenných nečistot probíhá
samovolně. Pouze uvolněné, pevné
Neobsahuje žádné chloridy a tudíž je možno přidat do vody na přípravu betonu
části betonu odstraníte jednoduchým okartáčováním.
Kontrola aplikace je velmi jednoduchá. ZE-KA-FIX začne po nanesení
na zbytky betonu a cementu vytvářet pěnu. K tomu dochází tak
dlouho až jsou čištěné plochy opět
očištěny od betonu a cementu. ZEKA-FIX obsahuje lak ošetřující
složky, snižující následné zašpinění
a zjednodušující další čištění. Za
použití nízkých nákladů a s úsporou pracovní doby udržíte Vaše
zařízení a vozy déle čisté a prodloužíte životnost své investice.
Použití ZE-KA-FIX je demonstrováno
na DVD «školení řidičů betonu», vydaném německým spolkem dopravců
betonu (Deutschen Bundesverband
Transportbeton e.V. )
Rozpouštění tvrdých betonových usazenin
Míchačky, vozy na dopravu betonu a další stavební přístroje
Přípravek pro nasátí
Čistá, jednoduchá a rychlá
BETONAC®-FIX 2
Výrobek-č.: 02.051
Výrobek
BETONAC-FIX 2 je jedinečně
působící rozpouštěč betonu a
vápna, který rozpouští nejen již
vzniklé nečistoty, ale BETONAFIX
2 vniká za pomoci povrchově aktivní substance do betonu a narušuje
silné usazeniny betonu. Toto vede
k jejich uvolnění od povrchu.
BETONAC-FIX 2 byl vyvinut pro
efektivní čištění vozů pro přepravu
betonu a cementu, dále čerpadel
všech přístrojů pro přípravu
betonu a všech přístrojů pro zprabetonu. Dále taktéž pro všechcování betonu. BETONAC-FIX 2 je
ny umělé hmoty, izolace
vysoce koncentrovaný a ředí se 2
kabelů, sklo, gumové díly
až 10 díly vody, dle znečištění. n nezapříčiňuje korozi a je
Znečištěné plochy nebo předměty
povrchově aktivní
se očistí kartáčem.
Výhody:
n vysoce koncentrovaný
n nízké náklady, vodou ředitelný
n bezpečné použití pro laky
všech zařízení, vozů pro
dopravu betonu, čerpadel
betonu, zařízení pro stavbu
komunikací, nádob na beton a
Použití:
Použití je velmi jednoduché a
průběh rozpouštění je možno
dobře sledovat. Neboť pokud je
BETONAC-FIX 2 nanesen na
znečištěná místa nebo zbytky betonu, reaguje v BETONAC-FIX 2
čistící rozpouštěč s cementem
nebo vápnem a vytváří pěnu.
Dojde-li k ústupu tvorby pěny,
nanese se kartáčem dále a tím se
odstraní uvolněný písek případně
další pevné látky. Toto se opakuje
tak dlouho, až dojde k odstranění
nečistot, a vozy a přístroje jsou
opět v nejlepším pořádku.
BETONAC-FIX 2 je nejlepším
prostředkem
pro
rozpouštění
zamezitelných, silných usazenin.
Po očištění zabráníte tvorbě usazenin betonu přípravkem ZETOLAN- MEK Plus.
Hadice a trubky pro dopravu
Výrobek
LEYCO-SLICK je prášek, zabalen
v odolných balíčcích po 230g, jež
jsou vodě rozpustné a určené
k okamžitému použití. Jedná se o
jedinečnou směs vysoce účinných
látek, které velmi silně redukují
náklady díky úspoře času a ošetřují
čerpadla a trubky. S LEYCO-SLICK
„namažete“ vnitřní povrchy vedení
čerpadel a hadic pro dopravu betonu a umožníte tak bezproblémový
průchod betonu.
Hydraulika a agregáty čerpadla
betonu budou chráněny a prodloužíte i jejich životnost díky
snížení jejich opotřebení. Díky
podstatně rychlejšímu začátku
práce snížíte náklady a můžete
zajistít vyšší využití čerpadel.
Použití
Sáčky s LEYCO-Slick se rozpustí
v nádobě s 18 – 40 litry vody, a to
dle konzistence betonu a délky
vedení. Po ca. 5 min. je směs
„zralá“ a má „olejovou konzistenci“.
Rozpuštěný LEYCO-SLICK před
nasátím naplněn do čistícího otvoru vedení betonu, pokud jím je
vybaveno. A poté můžete ihned
začít čerpat beton. Pro čerpadla
betonu bez čistícího otvoru na
vedení, si vyžádejte zvláštní návod
na CD nebo Vám rádi osobně poradíme.
betonu pro rychlejší začátek práce a snižující náklady
příprava směsi do 5-ti minut
®
LEYCO -SLICK
Výrobek-č.: 21.050
u betonu jsou „promazány“ a díky tomu zaručují nasátí
Namísto 30 minut namáhavé nyní začnete do 5-ti minut čerpat
výroby cementové kaše
pomocí LEYCO-Slick
Výhody:
n extrémní úspora času a nákladů
oproti doposud časově náročné a
namáhavé přípravě nasávací kaše
složené z písku a cementu.
n nasávací kaše z LEYCOSlick je
připravena během 5-ti minut a díky
malému množství také rychle
použita.
n zabaleno ve vodě rozpustných
balíčcích po 230 g.
n schopnost betonu procházet čerpadlem je zlepšena a riziko „zatvrdnutí“ významě omezeno.
n nižší opotřebení prodlužuje životnost čerpadel betonu a vodičů
betonu.
n certifikáty potvrzují šetrnost vůči
betonu.
Bez vlivu na pevnost betonu
Pevnost v tlaku v N/mm2 (Mpa)
Kontrolní beton: 37,8 zkoušený beton 37,9
Čištění automobilů a efektivní technika nástřiku
Vysoce výkonný čistič vozů dopravujících beton a čerpadel betonu, LEYCO-MV7
Odstraní silné znečištění a cementovou kaši
Airless
Fasspumpe
LEYCO®-RASANT
LEYCO®-POON 3
LEYCO®-MV 7
Výrobek-č.: 20.172
Výrobek-č.: 20.154
Výrobek-č.: 80.180
Vysoce účinný čistič pro vozy dopravující beton, zařízení na výrobu betonu, stavební stroje a přístroje
Silně působící kyselý šampón
pro povrchové plochy zasažené
znečištěním a cementovou kaší
Správná technika rozstřiku
zajišťuje úsporu času a minimalizuje spotřebu
Výrobek:
Výhody:
LEYCO-RASANT byl speciálně vyvinut pro potřeby stavebního a betonářského průmyslu. A obzvláště pro
podmínky, v nichž jsou automobily a
přístroje vystaveny usazování prachu a nečistot z cest.
Kyselý šampón pro očistu vozů
dopravujících beton, čerpadel betonu, vozů pro dopravu cementu, stavebních strojů a všech ploch vystavených působení nečistot z cest
spojených s cementovým prachem.
Působení:
Účinek:
LEYCO-RASANT porušuje statiku
usazeného prachu a nečistot na
všech druzích povrchů. Velmi dobře
odstraníte i silné a mastné
znečištění pouze převážně vysokotlakým čističem.
LEYCO-RASANT vytvoří mikrofilm, odpuzující prach. Působení
posílíte dalšími následnými aplikacemi tlakovým rozprašovačem.
Zredukujete tak ruční a strojní
čištění pomocí kartáčů na pouhý
zlomek a povrchové ploch dostanou vynikající lesk.
LEYCO-POON 3 disponuje vysokou
čisticí silou, výborně rozpouští
cementovou
kaši
spojenou
s nečistotami ze silničního provozu.
LEYCO-POON je díky svému speciálnímu složení šetrný k laku a je
možno jej používat na všech vodě
odolných plochách. Po očištění
vznikne lesklá povrchová. LEYCOPOON 3 je ředěn vodou v závislosti
na znečištění v poměru 1:5 až 1:10
a rovnoměrně nanášen. Po krátkém
působení se dokončí kartáčem a
opláchne velkým množstvím čisté
vody.
Tlakový rozprašovač je upevněn na
dodaném zásobníku a doba
nástřiku je ohraničena časovým spínačem. Zařízení jsou díky tomu
běžně mezi 2-3 minutami bezpečně
a šetrně ošetřena.
Použitím LEYCO- MV 7 dramaticky
zredukujete materiálové náklady o
40-50%. Neboť ZETOLAN-MEK
Plus se nanáší cíleně pouze tam,
kam patří – na plochy, jež mají být
chráněny před ulpíváním betonu.
Čistič povrchů automobilů
Výhody:
n
n
n
n
vysoce koncentrovaný
cenově výhodný, neboť je
možno ředit vodou v poměru
1:20 až 1:50
snižuje časy na očistu díky
tvorbě mikrofilmu odpuzujícího prach
šetrný k životnímu prostředí,
neboť tensidy jsou z 90-ti %
do dní 21 biologicky odboura
telné
Výhody:
n
n
n
n
vysoce koncentrovaný a díky
tomu cenově výhodný
jednoduše odstraňuje
nečistoty jak z dopravního
provozu a mastnotu, tak
cementovou kaši
zanechává lesklý ochranný
jednoduché, bezpečné
použití, šetří čas
Úspora času
Úspora obnáší oproti běžným
denně používaným metodám alespoň 5 -10 minut denně.
Bezpečnost práce a ochrana
životního prostředí
Díky užití „airless“ rozprašovacího
čerpadla nevznikají žádné zdraví
škodlivé aerosolové mlhy, tak jako u
běžných tlakových rozprašovačů.
Toto je velmi důležité ve vztahu
k předpisům na ochranu zdravý pracovníků. Díky pevnému napojení na
uzávěr zásobníku nemůže dojít ke
ztrátám materiálu.
Instalace
Čerpadlo pouze našroubujete na
uzávěr zásobníku a spojíte
časovým relé s elektrickým ovládáním
BETONAC®-Orange-Bürste
Výrobek-č.: 80.214 / 15
Bi-Level-BETONAC®-Orange und
BETONAC®-Orange Bürste
Výrobek-č.: 80.212
Výrobek-č.: 80.213
Teleskopické prodlužovací nástavce
Výrobek-č.: 80.235
BETONAC®”Modrý ostrý kartáč”
Výrobek-č.: 80.216 / 17
Zabrání ztrátám při používání
Je nedůležité zda používáte drahý či levný čistič, nebo zda se jedná o dobrý či špatný produkt - pokud leží
nepoužíván na podlaze je k ničemu
LEYCO®-Speciální kartáče
Kartáče vyvinuté speciálně pro betonářský průmysl se“ zásobníkem čisticího prostředku“
Speciální kartáče
BETONAC-Orange
Kyselinám
odolné
kartáče
BETONAC-ORANGE byly vyvinuty
speciálně pro průmysl dopravy
betonu. Byly vyvinuty obzvláště
s ohledem na redukci ztrát čisticích prostředků používaných pro
vozy na dopravu betonu a cementu a dále s ohledem prodloužení
své
životnosti
v kontaktu
s kyselými látkami.
BBETONAC
ETONAC
B kartáč
ürste
Reservoir
semit
zásobníkem
n běžný
ormale
Bkartáč
ürste
velmi
sehr
gut
dobrý
nízká
gering
výkon
Leistung
ztráty
Verlust
vysoká
hoch
nízký
schlecht
výkon
Leistung
ztráty
Verlust
Žádná očista povrchové plochy se neobejde bez ztráty čisticího
prostředku. Ale tyto ztráty je možno dramaticky zredukovat!
Příklad:
Pokud stojí ZE-KA-FIX např. 5,- € za kg a je naředěn vodou v poměru 1:5,
poté stojí směs (5,- €: 6 dílu) = 0,83 € za kg
Nádoba s 10-ti litry čisticího prostředku stojí tedy 8,30 €
Dle zkušeností se mnoho čistící kapaliny ztratí na cestě mezi nádobou na čisticí prostředek a povrchem čištěného vozu.
Použití normálního kartáče
S použitím speciálního kartáče pouze
90% = 7,47 € ztráty
30% = 2,49 € ztráty
Výhoda při použití BETONAC-Orange
Kartáč se zásobníkem
60% = 4,98 € zisku
Pokud naředíte ZE-KA-FIX v poměru 1:10 dílům vody (5,- €: 11 dílů) poté stojí
směs bezpečného čisticího prostředku pouze právě = 0,45 € za kg
Zkušenosti a výzkumy prokázaly,
že se při použití normální kartáče
ztratí cca 90% čisticího prostředku na cestě mezi zásobníkem
tohoto prostředku a čištěnou plochou. Nevyužita steče na zem. S
pleteným kartáčem BETONACORANGE se zásobníkem zabráníte
ztrátě 60-ti % čisticího prostředku
oproti běžným, kyselinám nestálím
kartáčům. Při každém nanesení
čisticího prostředku nanesete o
60% více a tím velmi zredukujete
časy na očistu.
Dle nejnovějších předpisů na ochranu životního prostředí a vody se
nesmí očišťovat po vyložení beton
z vozů a čerpadel vodou. Pro tento
účel byl vyvinut tvrdý kartáč
BETONAC-Blau
”ostrý”,
pro
odstranění zbytků čerstvého betonu
z dopravního vozu po složení do
připraveného zásobníku.
Profesionální pomůcky
Sloužící k ulehčení práce a zajištění bezpečnosti
Pistole
vyvíjející
pěnu,
přípojnou na hadici vysokotlaké vody. Takto přivedete
pevnou nestékavou čistící
pěnu na povrchovou plochu.
Číslo výrobku: 80.190
Čerpadlo pro
zásobníky
sudy
a
pro naplnění ZE-KA-FIX a
BETONAC-FIX.
Dovoluje
přesné dávkování popracovního poměru.
Číslo výrobku: 80.193
Poly-rozprašovač
LEYCO- ochranné brýle
Pro nanášení ZE-KA-FIX,
LEYCORASANT je ideální,
olejům a chemikáliím odolný
vysokotlaký rozprašovač.
Číslo výrobku: 80.406 +
80.407
chrání zrak při práci s ZEKA-FIX a BETONAC-FIX
před možným zasažením a
to hlavně pokud pracujete
„nad hlavou“.
Číslo výrobku: 80.231
Olejům odolný vysokotlaký
rozprašovač
LEYCO-ochranné rukavice
je vhodný pro nánášení
ZETOLAN-MEK Plus.
Číslo výrobku: 80.408 +
80.409
jsou chranné rukavice v anatomické
formě,
se
zdrsněným
povrchem,
vysokým komfortem a velmi
dobrou
odolností
proti
kyselým produktům.
Číslo výrobku: 80.230
LEYCO-dávkovací systém
LEYCO-DS 300
je speciální dávkovací systém
zapojen hadicí na zdroj vody.
Takto si nastavíte poměr
požadované
koncentrace
čisticího prostředku přímo ze
zásobníku. Přesné dávkování
bez ztráty času.
Číslo výrobku: 80.198
ochranný krém na pokožku
se nanáší rovnoměrně a
tvoří bezpečný ochranný
film
pro
nechráněnou
pokožku např. na dlaních,
pažích a obličeji atd. Chrání
před nechtěným zasažením při
práci s kyselými produkty.
Číslo výrobku: 20.039
LEYCO-MV 7
samonasávací elektrický “airless” rozprašovač spojený se
zásobníkem.
Rozprašuje
produkty
ZETOLANMEK
aniž by tvořil aerosolovou
mlhu, tam kde mají produkty
účinně chránit.
Číslo výrobku: 80.180
LEYCO-KLARON
e
jedinečným,
cenově
dostupným, velmi dobře
působícím a přesto pokožku
chránící čistič rukou a zároveň krém na ruce. Abrazivní
složky a rozpouštědla na
přírodním základu podporují
intenzivní čistící účinek.
Číslo výrobku: 20.528
Naši mezinárodní partneři v betonářském a výrobním průmyslu
kteří přesně počítají, již našli své výhody
Naše produkty zabraňují ulpívání betonu, a pokud se tak již stane, rozpustí jej bez agresivních metod. Protože pokud používáte naše produkty v malém množství, a za pomoci
našich speciálních aplikačních přípravků, snižujete významně časy na čištění a údržbu a
tím své náklady.
S 1,- až 3,- € materiálu denně ušetříte cca. 20,- až 60,- €, jež byste otevřeně řečeno
ztratili prací.
Naše pýcha: Přes 15.840 chytrých zákazníků počítajících každý cent, zažívají
tuto zkušenost každý den. Proč právě Vy ne?
Pokud budete používat naše produkty, nebudete potřebovat takzvané produkty na řešení
problémů, protože problémům zabráníte!
ZE-KA-FIX®
bezchloridový rozpouštěč cementu a
vápna, koncentrát
LEYCO®-POON 3
Pojízdná míchačka betonu
kyselý šampón čistí automobily dopravujících beton
Zadní části betonových čerpadel
BETONAC-FIX®
Rozpouští silná znečištění betonem
LEYCO®-PROTECT 6
Závody na výrobu dílců
micropolymerový vosk, dlouhodobě
chrání před nánosem betonu a
korozí
Tlakové a talířové míchačky
LEYCO®-RASANT
rozpouští nečistoty všeho druhu,
propůjčuje vysoký lesk a zabraňuje
dalšímu znečištění
Zařízení na recyklaci betonu
ZETOLAN®-MEK Plus 3
LEYCO-MV 7 – elektrické rozprašovače,
zabiják obratu, jež u některých našich
zákazníků redukoval náklady až o 50%
Chrání míchačky a zařízení pro beton
před ulpíváním betonu
ZETOLAN®-MEK Plus 5
chrání míchačky, zařízení pro beton
a vozy pro dopravu betonu před
ulpíváním betonu
Distribuce betonu
Speciální kyselinám odolné kartáče na beton
Fax:
+49 2236 - 966 00 10
NĚMECKO
A: Fax:+43 (0)5 02220-9
E-Mail: [email protected]
nebo naskenujte tuto stranu a zašlete ji na: [email protected]
Další informace o našich produktech a bezpečnostní listy naleznete pod: www.leyde.com
Ano, zajímáme se o nové a ekonomické metody, jež nám pomohou snížit provozní náklady! Chceme
nahradit pracné postupy, postupy cenově výhodnějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí
Žádáme o bezplatné vzorky
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
ZE-KA-FIX
BETONAC-FIX
LEYCO-POON 3
LEYCO-RASANT
ZETOLAN-MEK Plus 3
ZETOLAN-MEK Plus 5
LEYCO-SLICK
LEYCO-MV 7 Elektrické „airless“ rozprašovací čerpadlo
ORANGE BETONAC Kartáče
Výrobek:__________________________
Jméno, příjmení:
Pozice:
Telefon/ provolba:
Fax:
E-mail:
Firma:
PSČ/ město: (
)
(profesionální pomůcky)
Zkušební protokoly a certifikáty pro:
c
ZETOLAN-MEK Plus
c
ZE-KA-FIX
c
LEYCO-SLICK
Ulice:
Datum
Razítko
Download

S NÁMI JE PROVOZ A ÚDRŽBA – JISTÁ VÝHRA