R
O
JE
0459
S
Á
N
T
D E N TA S E P T ®
Aspiration SA
INDIKACE
MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Dentasept Aspiration SA je vysoce účinná koncentrovaná
Baktericidní: EN 1040, EN 13727, EN 14561.
tekutina, která je určena pro denní čištění a dezinfekci všech
Mycobacterium tuberculosis (Tb).
odsávacích systémů, odlučovačů amalgámů a plivátek.
Protikvasinkové: EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Virucidní: HIV-1, HBV a BVDV (zástupce HCV).
VÝHODY
K V A L I TAT I V N Í S LO Ž E N Í
Nepěnivý
Kvartérní amoniak, polyhexamethylen-biguanid-hydrochlorid,
Trojnásobný účinek – čištění, dezinfekce
smáčedlo, rozpouštěč vodního kamene.
a odstraňování pachů
Obsahuje složku proti vytváření vodního kamene
BALENÍ
Velmi ekonomické 2% ředění – z 1 l se připraví 50 l
použitelného roztoku
1 l láhev s integrovaným dávkovačem
Kontaktní doba: 15 minut
5 l kanystr s dávkovací pumpičkou
Vynikající mikrobiologické vlastnosti: baktericidní,
protikvasinkové a virucidní
Označení CE0459 – EU směrnice č. 93/42/EEC, třída IIa
Unident SA, Anios International Dental Group - Rue François-Perréard 4 - CH 1225 Chêne-Bourg - Switzerland
Tel: +41 22 839 79 00 - Fax: +41 22 839 79 10 - Email: [email protected]
www.unident.ch
0459
0459
0459
D E N TA S E P T ®®®®
D
DE
EN
N TA
TA S
SE
EP
PT
T
R
O
JE
Aspiration
Aspiration SA
SA
S
NÁ
T
N ÁVO D K P O U Ž I T Í
Dentasept Aspiration SA je vysoce účinná koncentrovaná tekutina, která je určena pro denní čištění a dezinfekci všech odsávacích
systémů, odlučovačů amalgámů a plivátek.
PŘED POUŽITÍM
Chraňte ruce odpovídajícími rukavicemi.
J A K P O U Ž Í V AT
Na konci pracovního dne připravte
1l zředěného roztoku.
1 Ředění na 2% roztok (20 ml na 1 l vody).
1
1
1 1 l láhev: naplňte dávkovač k ukazateli 20 ml.
5 l kanystr: 1× zmáčkněte
dávkovací pumpičku.
2
Nasajte zředěný roztok do odsávacího
2
2
2
systému.
3
Pro efektivní výsledek nechte roztok
3
3
3 působit alespoň 15 minut (je možné
1
1
1
2
2
2
4
4
4
3
3
3
nechat působit i přes noc).
4
Pro dokončení procedury propláchněte
4
4
4
celý odsávací systém 1 l čisté vody.
UPOZORNĚNÍ
Používejte denně.
V souvislosti s účinky a použitím produktu
vždy čtěte návod k použití a bezpečnostní list.
Podle směrnice EU 99/45/EEC a jejích úprav
je Dentasept Aspiration SA klasifikován jako
nebezpečný preparát.
Skladujte při teplotě +5 až +35 °C.
Unident
Unident
Unident
Unident
SA,
SA,
SA,
SA,
Anios
Anios
Anios
Anios
International Dental Group - Rue François-Perréard 4 - CH 1225 Chêne-Bourg
Tel: +41 22 839
79 00
- Fax:
+41 François-Perréard
22 839 79 10 - Email:
International
Dental
Group
-- Rue
4
CH
International
Dental
Group
Rue
François-Perréard
4 -- [email protected]
CH 1225
1225 Chêne-Bourg
Chêne-Bourg
International Dental Group - Rue François-Perréard 4 - CH 1225 Chêne-Bourg
Tel:
+41
22
839
79
00
Fax:
+41
22
839
79
10
Email:
[email protected]
www.unident.ch
Tel: +41 22 839 79 00 - Fax: +41 22 839 79 10 - Email: [email protected]
Tel: +41 22 839 79 00 - Fax: +41 22 839 79 10 - Email: [email protected]
--
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Download

Aspiration SA - soral & hanzlik