Centar za distribuciju semena za v.o. životinja i promet medicinskim sredstvima
19.09.2012.
DEKLARACIJA zamrznutog semena bikova br.3 :
Zemlja porekla:Republika Hrvatska
Naziv kompanije: CUO Varaždin/BVN Neustadt aisch
Uvoznik i korisnik: Centar za distribuciju semena za v.o. životinja i promet medicinskim sredstvima Greenlab d.o.o.
Pakovanje: Mini pajete (0,25ml)
Broj spermatozoida: 25-30.000.000
Štampa na pajeti: Ime bika, CRO registracioni broj bika, broj ejakulata i datum uzimanja
Čuvanje: Pajetu čuvati u tečnom azotu na -192 stepena celzijusovih
Upotreba: Prema stručnom uputstvu
Ispitivanja:
1.Naučni institut za veterinarstvo srbije
Virusološko ispitivanje zamrznutog semena bikova na IBR/IPV i BVDV metodama PCR,RT-PCR ejakulata sledećih bikova:
WIDO
Simentalac
HB-2137
REPRINO
Simentalac
HB-2138
MURMEL*TA
Simentalac
HB-2139
HORSAM
Simentalac
HB-2140
RAIGRAS*TA
Simentalac
V-1131
Broj laboratorijskog protokola 01-2436 od 19.09.2012. – rezultat negativan
2.Univerzitet u Beogradu Veterinasrki falultet katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.
Bakteriološki i citološki pregled zamrznutog semena sledećih bikova:
WIDO
Simentalac
60%
HB-2137
REPRINO
Simentalac
60%
HB-2138
MURMEL*TA
Simentalac
55%
HB-2139
HORSAM
Simentalac
55%
HB-2140
RAIGRAS*TA
Simentalac
55%
V-1131
Broj laboratorijskog protokola 391/12-395/12 od 19.09.2012.
Bakteriološki pregled:U uzetim uzorcima nije nađeno prisustvo aerobne i anaerobne mikroflore.
Citološki pregled:Metodom stisnute kapi ustanovljena je progresivna pokretljivost spermatozoida od 55-60% .Metodom po Blom-u utvrđeno je
prisustvo 40-45% mrtvih spermatozoida.Zaključak: Preporučuje se korišćenje uvezenog semena.
Žiča br.53, 36221 Žiča, Kraljevo, Srbija
Šifra delatnosti: 4690, Matični broj: 20154870, PIB:104414747, PDV: 252788925, ID:1449, Fax: +381.36.5816.111, Mob: Vladimir +381.63.40.40.05, Vesna +381.62.40.40.74
[email protected] * [email protected]
www.greenlab-serbia.com
Download

Deklaracija semena br.3(Wido,Raigras,Reprino