TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
MERKEZ TANI / VİROLOJİ LABORATUVARI
TETKİK İSTEM FORMU-EK
Tarih
:
Protokol/Makbuz No
:
Hayvan Sahibinin
Adı - Soyadı:
Adres – Tel:
Hayvanın
Türü
Irkı
Yaşı
Cinsiyeti
Gönderilen
Materyal
EDTA’lı Kan
Serum
Swap
Organ
Gönderen Anabilim Dalı/Veteriner Hekim
Anamnez, Klinik Bulgu
İstenen Tetkik
KEDİ
Feline Infectious
Peritonitis Virus
Feline Calici Virus
Feline Herpes Virus
Feline Leukemia Virus
Feline Immunodeficiency
Virus
Feline Panleukopenia V.
KÖPEK
Canine
Distemper V.
Canine
Parvovirus
RUMINANT
BHV-1
BHV-4
AT
Equine Herpes
Virus -1
Equine Herpes
Virus -4
BVDV
Border Disease
Yukarıda bilgileri verilen hayvana ait tetkiklerin yapılmasına müsaadelerinizi
saygılarımla arz/rica ederim.
Download

Merkez Tanı Laboratuvarı Viroloji Birimi