Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Merkez Tanı Laboratuvarı İstem Formu-2
Tarih
Protokol No
Hayvan sahibi Adı-Soyadı
Klinik veya Kuruluş
Öntanı
Hasta
Irkı
Cinsiyeti
Veteriner Hekim
(Kaşe ve İmza)
MTL-4000
Mikrobiyolojik Testler (*)
MTL-5000
Virolojik Testler (*)
MTL-4100
MTL-4101
MTL-4102
MTL-4103
MTL-4104
MTL-4105
Bakteriyoloji/Mikoloji
Bakteriyoskopi
Etken izolasyonu ve İdentifikasyonu
Antibiyogram
Fungal kültür (Mantar kültürü)
Salmonella İzolasyonu (ISO6579
Metoduna göre)
Salmonella Serotiplendirme
Total bakteri (yem, altlık, vb.)
Total mantar (yem, altlık, vb.)
Özel Muayene
MTL-5100
MTL-5101
MTL-5102
MTL-5103
MTL-5104
MTL-5105
Viral Hastalık Tanı Testleri
Equin Herpes virus-1 Enf. Tanı Testi
Equin Herpes virus-4 Enf. Tanı Testi
Canin Distemper Virus Enf. Tanı Testi
Canin Parvo Virus Enf. Tanı Testi
Felin Calcivirus Enf. Tanı Testi
MTL-5106
MTL-5107
MTL-5108
MTL-5109
MTL-5110
Felin
Felin
Felin
Felin
Felin
MTL-5111
Bovin Virus Diyare Enf Tanı Testi-kan
MTL-5112
Bovin Virus Diyare Enf Tnı Tst-serum
MTL-5113
BVD Enf. Tanı Testi-Genom tanısı
MTL-5114
Bovin Herpes Virus-1 Enf T T-ELISA
MTL-5115
MTL-5116
MTL-5117
MTL-5118
Bovin Herpes Virus-1 Enf T T-Genom
Bovin Herpes Virus-4 Enf T T-ELISA
Bovin Herpes Virus-4 Enf T T-Genom
Border Disease Enf Tanı Testi-ELISA
MTL-5119
Border Disease Enf-Genom tanısı
MTL-5200
Diğer
MTL-6000
Parazitolojik Testler (*)
MTL-6100
Helminto - Protozoolojik Muayene
MTL-6101
MTL-6102
MTL-6103
MTL-6104
MTL-6105
MTL-6106
MTL-6107
MTL-6108
MTL-6109
MTL-6110
MTL-6111
Direkt muayene
Dışkı muayenesi
1. Çftlik hayvanları
2. Kedi, köpek, kanatlı, kemirici
Parazit identifikasyonu
Kan muayenesi
Lenf sıvısı muayenesi
Doku ve organ muayenesi
Deri muayenesi
İdrar muayenesi
Burun akıntısı muayenesi
Vaginal swap muayenesi
Dışkı kültürü
MTL-6200
MTL-6201
MTL-6202
MTL-6203
Entomolojik Muayene
Ektoparazit muayenesi
Kene tiplendirilmesi
Artropod tanımlanması (diğer)
MTL-6300
Diğer
MTL-4106
MTL-4107
MTL-4108
MTL-4109
MTL-4200
MTL-4201
MTL-4216
Seroloji/Immunoloji
Mycoplasma gallisepticum (Çabuk
lam aglutinasyon)
Mycoplasma synoviae (Çabuk lam
aglutinasyon)
Mycoplasma meleagridis (Çabuk lam
aglutinasyon)
Salmonella Pullorum (Çabuk lam
aglutinasyon)
Mycoplasma gallisepticum (ELISA)
Mycoplasma synoviae (ELISA)
Newcastle Disease (ELISA)
Infectious Bursal Disease (IBD)
(ELISA)
Infectious Bronchitis (IB) (ELISA)
Avian Rhinotracheitis (ART) (ELISA)
Chicken Anemia (CA) (ELISA)
Reovirus (REO) (ELISA)
Egg Drop Syndrome (EDS) (ELISA)
Ornithobacterium rhinotracheale
(ORT) (ELISA)
Hemaglutinasyon / Hemaglutinasyon
Inhibisyon Testleri (HA/HI)
Özel Muayene
MTL-4300
MTL-4301
MTL-4302
MTL-4303
MTL-4304
MTL-4305
MTL-4306
Moleküler Tanı
PCR
RT-PCR
Real-Time PCR / Real-Time RT-PCR
Tiplendirme (Ribotiplendirme)
16S rRNA Dizi Analizi (Kültür)
Özel Muayene
MTL-4400
MTL-4401
MTL-4402
MTL-4403
MTL-4404
MTL-4405
Kanatlı Mikrobiyolojik Muayene
Kanatlı Hayvan Klinik Muayene
Bakteriyoskopi
Etken İzolasyonu
İdentifikasyon
Özel Rapor Hazırlanması
MTL-4500
MTL-4501
Özel Rapor Hazırlanması
Dosya İnceleme / Veri
Değerlendirme / Raporlama
MTL-4600
Diğer
MTL-4202
MTL-4203
MTL-4204
MTL-4205
MTL-4206
MTL-4207
MTL-4208
MTL-4209
MTL-4210
MTL-4211
MTL-4212
MTL-4213
MTL-4214
MTL-4215
Coronavirus Enf. Tanı Testi
Herpesvirus Enf. Tanı Testi
İmmunodeficiency Virus Enf T T
Leukemia Virus Enf. Tanı Testi
Panleukopenia Virus Enf Tn Tsti
(*): MTL’nın her laboratuar birimi için kendine özgü numune kabul koşulları yerine getirilmeli ve ek form ya
da formlar doldurulmalıdır
Download

Merkez Tanı Laboratuvarı İstem Formu 2