TUS 2014 SONBAHAR DÖNEMİ - AÇIKTAN /YENİDEN ATANMALAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
2014 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Fakülteniz
……………………………………………………………………………………………….
Anabilim Dalında ihtisas yapma
hakkını kazandım.
Halen hiçbir yerde görev yapmamaktayım.
Açıktan / yeniden atanmamın yapılabilmesi için gereğini müsaadelerinizi arz ederim.
Adres :
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Ev Tel : ………………………………………………………..
Cep Tel : ………………………………………………………..
e-posta : ………………………………………………………..
Tarih
:………………………………
Adı Soyadı
:………………………………
İmza
:………………………………
TUS 2014 SONBAHAR DÖNEMİ - AÇIKTAN /YENİDEN ATANANLARDAN İSTENEN BELGELER
İlan Tarihi
Son Başvuru Tarihi
: 24 Ekim 2014
: 10 Kasım 2014 Mesai Saati Bitimine Kadar
01
Fotoğraf
10 Adet
02
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4 Adet
03
Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
04
İkametgah Belgesi
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
05
Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Belgesi
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
06
Sağlık Raporu (Heyet) Tam Teşekkülü Hastaneden
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
07
Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
2 Adet
08
Orta Öğrenimde Hazırlık Okuduğuna İlişkin Belge
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
09
Askerlik Durum Belgesi
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
10
Kazandı Belgesi İnternet Çıktısı
2 Adet
11
Eski Kamu Hizmeti Varsa Ayrıldığı Kurumdan Hizmet Belgesi
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
12
Eski Kamu Hizmeti Varsa Ayrıldığı Kurumdan (Eğer alınmışsa)
1 adet
banka promosyonu ödemesine ilişkin ödeme detayı.
Bilgi İçin Tel : 0 224 2950051 / 295062-63
TUS 2014 SONBAHAR DÖNEMİ - NAKLEN ATANMALAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
2014 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Fakülteniz
……………………………………………………………………………………………….
Anabilim Dalında ihtisas yapma
hakkını kazandım.
Halen ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………… görev yapmaktayım.
Naklen atanmamın yapılabilmesi için gereğini müsaadelerinizi arz ederim.
Adres :
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Ev Tel : ………………………………………………………..
Cep Tel : ………………………………………………………..
e-posta : …………………………………………………………
Tarih
:………………………………
Adı Soyadı
:………………………………
İmza
:………………………………
TUS 2014 SONBAHAR DÖNEMİ - NAKLEN ATANANLARDAN İSTENEN BELGELER
İlan Tarihi
Son Başvuru Tarihi
: 24 Ekim 2014
: 10 Kasım 2014 Mesai Saati Bitimine Kadar
01
Fotoğraf
10 Adet
02
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4 Adet
03
Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
04
Askerlik Durum Belgesi
2 Adet (1 Asıl 1 Fotokopi)
05
Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
2 Adet
06
Kazandı Belgesi İnternet Çıktısı
2 Adet
07
Görev yaptığı kurumdan (Eğer alınmışsa) yapılan
1 adet
banka promosyonu ödemesine ilişkin ödeme detayı.
Bilgi İçin Tel : 0 224 29 50051 / 295062-63
Download

2014 Sonbahar Dönemi TUS başvuru evrakları