R
O
JE
0459
S
Á
N
T
D E N TA S E P T ®
Ultra
INDIKACE
MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Dentasept Ultra je vysoce účinný dezinfekční roztok určený
Baktericidní: EN 1040, EN 13727, EN 14561.
pro studenou sterilizaci nástrojů, které jsou citlivé
MRSA: EN 13727.
na horkou sterilizaci.
Mykobaktericidní: EN 14348.
Fungicidní: EN 1275, EN 13624, EN 14562.
VÝHODY
Virucidní: EN 14476 (10 minut). Účinný proti HIV-1, HBV
Hotový roztok k okamžitému použití
a BVDV (zástupce HCV) a herpes virus.
pH neutrální – kompatibilní se všemi typy materiálů
Sporocidní: NF T 72-231, T 72-301 (C. difficile).
Baktericidní, fungicidní a virucidní účinky během 10 minut
Sporocidní účinky do 60 minut
Kontaktní doba: 10 až 60 minut (podle požadovaného
K V A L I TAT I V N Í S LO Ž E N Í
Glutaraldehyd roztok (2%) pufrovaný na pH 6 s přítomností
povrchového katalyzátoru, barviv a pomocných látek.
účinku)
Trvanlivost používaného roztoku až 30 dní
Označení CE0459 – EU směrnice č. 93/42/EEC
BALENÍ
5 l kanystr s dávkovací pumpičkou
Unident SA, Anios International Dental Group - Rue François-Perréard 4 - CH 1225 Chêne-Bourg - Switzerland
Tel: +41 22 839 79 00 - Fax: +41 22 839 79 10 - Email: [email protected]
www.unident.ch
0459
D E N TA S E P T ®
R
O
JE
Ultra
S
NÁ
T
N ÁVO D K P O U Ž I T Í
OTOCOLLO DI IMPIEGO
Dentasept Ultra je vysoce účinný dezinfekční roztok určený pro studenou sterilizaci nástrojů, kterou jsou citlivé na horkou sterilizaci.
PŘED POUŽITÍM
Nástroje byly ošetřeny vhodným čistícím přípravkem
(Dentasept 3H Rapide, Dentasept Enzymatique atd.).
Opláchněte nástroj důkladně pod tekoucí vodou.
Použijte odpovídající ochranný oděv, rukavice,
obličejovou roušku/ochranu očí.
J A K P O U Ž Í V AT
1
1 Nalijte Dentasept Ultra do příslušné ponorné nádoby.
1
1 Roztok neřeďte!
2
2 Nástroj úplně ponořte do roztoku.
2
2 Nádobu uzavřete víkem a nástroje nechte
3 ponořené minimálně 10 minut.
3
(Pro sporocidní účinky nechte
3
roztok působit alespoň 1 hodinu.)
4 Vyjměte podnos z ponorné nádoby
4
4 a nástroje propláchněte s 0,2 µm sterilní
5
5 nebo filtrovanou vodou.
5
5 Osušte nástroje sterilní utěrkou.
3
UPOZORNĚNÍ
V žádném případě nemíchejte Dentasept Ultra s jinými
chemikáliemi, detergenty atd. V souvislosti s účinky a použitím
produktu vždy čtěte návod k použití a bezpečnostní list.
Podle směrnice EU 99/45/EEC a jejích úprav je Dentasept Ultra
4
klasifikován jako nebezpečný preparát.
Měňte roztok minimálně každých 30 dní.
Skladujte při teplotě +5 až +35 °C.
Unident SA, Anios International Dental Group - Rue François-Perréard 4 - CH 1225 Chêne-Bourg - Switzerland
Tel: +41 22 839 79 00 - Fax: +41 22 839 79 10 - Email: [email protected]
www.unident.ch
Download

Ultra - soral & hanzlik