ČISTIT, CHRÁNIT A KONZERVOVAT
EKOLOGICKÁ TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POVRCHU VPCI®
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 2
10.9.2010 12:24:21
Úvod<<
Poslání společnosti Cortec®
Společnost Cortec® Corporation vždycky věřila, že
nestačí jen plnit potřeby zákazníků. Musíme je předvídat.
To je inovace. Cortec® momentálně dodává inovační
řešení ochrany proti korozi pro petrochemický průmysl,
průmysl zpracování kovů, telekomunikace, elektroniku/
elektrickou výrobu, infrastrukturu, stavebnictví, armádní/
vládní zakázky, námořní dopravu, pro ošetření základních
kovů, automobilový průmysl a odvětví údržby zařízení.
Expandujeme také na nové trhy a každý den vytváříme
nové aplikace. Například jsme vytvořili nové technologie
v oblasti specializovaných chemických aditiv (do barviv,
elastomerů, plastů apod.), nové stavební prvky pro
čistírny vody a zpracovatelský průmysl s důrazem na
ekologickou metodu VpCI® molekul, a nové produkty
pro konzervaci nebo obnovu betonových konstrukcí
používající technologii MCI®, inhibitoru migrující koroze.
d
Jedinečná škála výrobků pro přípravu povrchu od
společnosti Cortec je navržena s ohledem na zákazníka a
životní prostředí. Systematickým výzkumem a vývojem
nových technologií zajišťujeme, že naše produkty jsou
nejsnáze použitelné a nejbezpečnější ve svém oboru.
Zapojením naší vlastní technologie inhibitoru koroze v
plynném skupenství (VpCI®) do vašich procesů přípravy
povrchu lze snížit nebo zcela odstranit potřebu daleko
časově náročnějších a nákladných procesů v dalších fázích
zpracování.
Kompletní řada odmašťovačů, odstraňovačů laku, rzi
a oxidace dokáže eliminovat potřebu nákladnějších a
rozměry měnících procesů jako je pískování, nebo ponory
do kyseliny. Použitím produktů VpCI® můžete toto čištění
integrovat přímo do vašich stávajících výrobních procesů.
Jako největší výrobce integrovaných systémů ochrany proti
korozi VpCI® má společnost Cortec® Corporation zkušenosti
a technologie, s nimiž se můžete na vyřešení svého
problému s korozí plně spolehnout.
Aby byly vaše produkty čisté, suché a chráněné spíše než vystavené nepříznivým vlivům.
EKOLOGICKÉ, ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ V POROVNÁNÍ S JINÝMI PRODUKTY NA TRHU SNIŽUJÍ VÝROBKY SPOLEČNOSTI CORTEC® EKOLOGICKÁ,
ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A PŘITOM NABÍZEJÍ LEPŠÍ OČIŠTĚNÍ A OCHRANU.
Nahoře: Hliníkový nosník před ošetřením přípravkem
VpCI®-427 a VpCI®-426
Oblast, která je v systémech ochrany proti korozi
často přehlížena, je příprava povrchu. Zapojením
technologie VpCI® do procesů čištění, odmašťování
a odrezování získáte možnost ochrany proti korozi v
okamžicích, kdy jsou součásti nejnáchylnější.
Nahoře: Hliníkový nosník po ošetření přípravkem
VpCI®-427 a VpCI®-426
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 3
10.9.2010 12:24:21
Skupenství
Čisté
pH
pH
roztoku
Biologická
rozložitelnost
Délka protikorozní
ochrany
Chráněné
kovy
Rozsah
ředění (%)
tekutý koncentrát
12
10 - 12
ANO
až 30 dní
různé
10 - 50
tekutý koncentrát
NE
8.8 - 9.5
ANO
až 1 týden
různé
2 - 15 tis.
tekutý koncentrát
9.0 - 10.5
NE
ANO
až 1 týden
různé
25 - 100
gel
ihned k použití
9.0 - 10.5
NE
ANO
až 1 týden
různé
100
tekutý koncentrát
9.0 - 10.5
NE
ANO
až 1 týden
různé
5- 66
tekutý koncentrát
10 - 12
NE
ANO
až 30 dní
různé
5- 50
tekutý koncentrát
11.5 - 12.5
NE
ANO
až 6 měsíců
různé
5- 50
prášek
nevztahuje
se
11.8 - 12.8
NE
až 3 měsíce
různé
2- 10
prášek
nevztahuje
se
11.8 - 12.8
NE
až 3 měsíce
různé
2- 10
tekutý koncentrát
NE
10 - 12
NE
až 3 měsíce
různé
3- 25
tekutý koncentrát
NE
10.1 - 10.6
ANO
až 3 měsíce
různé
3- 25
tekutý koncentrát
12.5 - 13
10 - 12
ANO
až 6 měsíců
železo, hliník,
galvanizace
5 - 66
tekutý koncentrát
NE
8-9
ANO
až 1 týden
různé
25 - 100
kapalina
1.7 - 2.5
NE
ANO
blesková koroze
železné
100
kapalina
5.5-6.5
nevztahuje
se
ANO
blesková koroze
různé, pozinkované, galvanizované, specificky
100
gel
NE
NE
ANO
blesková koroze
železné
100
prášek
nevztahuje
se
7-8
ANO
blesková koroze
různé
10-14 podle váhy
kapalina
1.5-2.5
NE
ANO
blesková koroze
různé
25-100
gel
NE
NE
ANO
blesková koroze
různé
100
prášek
nevztahuje
se
2.5-3.5
ANO
blesková koroze
různé
1-7 podle váhy
tekutý
koncentrát
>11
2.5-3.5
ANO
nevztahuje se
hliník a slitiny
10 - 100
kapalina
NE
NE
NE
blesková koroze
různé
100
gel
NE
NE
NE
blesková koroze
různé
100
viskózní kapalina
NE
NE
NE
až 5 let
železné
100
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 4
10.9.2010 12:24:22
Emulgace
Aplikace
Teplotní
rozsah
Balení
Báze
x
tlakové myčky, ponor nebo ruční
čištění
5 - 60 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
voda
pro tlakové automatické mytí nebo
cirkulační systémy
18 - 71 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
voda
x
tlakové mytí, ponor nebo ruční
čištění
5 - 40 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
aerosol
D-Limonen
nevztahuje
se
x
tlakové mytí, ponor nebo ruční
čištění
19 l, 208 l (velké
balení)
D-Limonen
VpCI® 414
vysoké
x
tlakové mytí, ponor nebo ruční
čištění
5 - 60 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
ecoair
voda
VpCI® 415
vysoké
x
tlakové mytí, ponor nebo ruční
čištění
5 - 60 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
aerosol
voda
VpCI® 416
vysoké
x
tlakové mytí, ponor nebo ruční
čištění
5 - 60 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
voda
VpCI® 417
nízké
x
ultrazvukové, cirkulační systémy,
vysokotlaké automatické myčky
18 - 71 st. C
45 kg nebo buben
voda
VpCI® 418
nepění
x
cirkulační systémy, vysokotlaké
automatické myčky
18 - 71 st. C
45 kg nebo buben
voda
VpCI® 418L
nepění
x
cirkulační systémy, vysokotlaké
automatické myčky
18 - 71 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
voda
VpCI® 418LM
nepění
x
cirkulační systémy, vysokotlaké
automatické myčky
18 - 71 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
voda
VpCI® 419
střední
tlakové myčky, ponor nebo ruční
čištění
5 - 60 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
voda
Čistič/
odmašťovač
Ecoline®
střední
tlakové myčky, ponor nebo ruční
čištění
5 - 40 st. C
VpCI® 422
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
tlakové myčky, ponor nebo ruční
postřik
15 - 49 st. C
VpCI® 422G
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
tlakové myčky, ponor nebo ruční
postřik
15 - 49 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
voda
VpCI® 423
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
štětec, postřik nebo ruční aplikace
15 - 49 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
organická kyselina
VpCI® 425
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
ponor, ultrazvukové lázně
60 - 90 st. C
45 kg nebo buben
anorganická
kyselina
VpCI® 426
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
tlakové myčky, ponor nebo ruční
postřik
15 - 49 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
anorganická
kyselina
VpCI® 426
Gel
nevztahuje
se
nevztahuje
se
nevztahuje
se
štětec, postřik nebo ruční aplikace
15 - 49 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
anorganická
kyselina
VpCI® 426
prášek
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
ponor, ultrazvukové lázně
18 - 71 st. C
45 kg nebo buben
anorganická
kyselina
VpCI® 427
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
tlakové myčky, ponor nebo ruční
postřik
15 - 49 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
žiravina
VpCI® 432
nízké
nevztahuje
se
nevztahuje
se
ponor, postřik nebo ruční aplikace
18 - 71 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
rozpouštědlo
VpCI® 433
nevztahuje
se
nízké
nevztahuje
se
štětec, postřik nebo ruční aplikace
podle zbývajícího
gelu
19 l, 208 l (velké
balení)
rozpouštědlo
VpCI®
CorrVerter®
nevztahuje
se
nevztahuje
se
nevztahuje
se
štětec, postřik, váleček nebo ponor
15 - 49 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
akrylát na bázi
vody
Produkt
Pěnění
VpCI® 405
střední
VpCI® 408
mírné
VpCI® 411
střední
VpCI® 411
Gel
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 5
Dělení
x
5 - 40 st. C
19 l, 208 l (velké
balení)
19 l, 208 l (velké
balení)
ecoair
sójový metyl ester
organická kyselina
10.9.2010 12:24:23
Jednoduché použití 1 2 3 <<
1. O dstraňovače nátěrů
• Rychle a bezpečně odstraňují nejrůznější druhy laků bez poškozování kovového povrchu pod nimi
• Rychle a snadno odstraňují dílo sprayerů z betonu a dalších povrchů
• Bezpečné použití
• Eliminují potřebu pískování, obnovy povrchové úpravy a lakování, které jsou obvykle v takových situacích
potřeba
2. O drezovače / odstraňovače
oxidace
• Účinně odstraňují rez, bez rizika pro uživatele i životní prostředí
• Většina produktů je 100% biologicky rozložitelná
• Účinně odstraňují rez a oxidaci z mnoha druhů kovů bez poškození podkladového kovu
• Jsou k dispozici v řadě různých forem pro široký rozsah aplikací
3. Sojové alkalické čističe/odmašťovače na bázi vody
Sójová báze
• Biologicky rozložitelný materiál
• Vysoká účinnost pro snadné odstranění olejů, vodnatých kapalin a laků
• Obsahuje technologii VpCI® na ochranu proti bleskové korozi
po očištění
Vodní báze
• K dispozici v různých formách:
Vysoce účinné pěnění
Nepění
Prášek & kapalina
• Nákladově efektivní a účinnější
• Účinnost i při nižších teplotách
• Obsahuje technologii VpCI® na ochranu proti bleskové korozi
• Nulový obsah těkavých organických látek VOC, biologická rozložitelnost
K onzer vanty
• Cortec® nabízí stovky produktů na ochranu vašeho zařízení po čištění a neutralizaci
• Ochranné přípravky na bázi vody, sóji a oleje bezpečně a pohodlně dlouhodobě konzervují kovové součásti a zařízení
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 6
10.9.2010 12:24:24
Příklady aplikace<<
Koroze: Koroze a rez se usazují na součástech a zařízeních a způsobují jejich poruchy, reklamace a nákladné přepracování.
Řešení: Produktová řada SP společnosti Cortec® eliminuje potřeby pískování, obrušování a dalších náročných procesů.
IVontové působení
VpCI®
.
ytváří molekulární inhibiční vrstvu
Rodina Eko
VpCI®:
• Upravují uzavřenou atmosféru ochrannými parami
• Pára pronikne do všech otvorů a dutin
• Pára kondenzuje na povrchu všech kovů
• Ve vlhké vrstvě se rozpouštějí ionty (vodní elektrolyt)
• Ochranné ionty jsou přitahovány ke kovových povrchům
• Ionty vytvářejí tenkou, mono-molekulární ochrannou vrstvu na kovovém povrchu.
• Ochranná vrstva se sama obnovuje další kondenzací páry.
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 7
10.9.2010 12:24:29
Popis produktů<<
Čistič/
odmašťovač
EcoLine®
Biologický (na bázi sóji) a biologicky rozložitelný tekutý čistič a
odmašťovač určený pro odstraňování rozpouštědel a olejnatých
vrstev a laků.
O drezovače
• Biologický (sójový)
• Biologicky rozložitelný
• Pro různé kovy
• Ochrana před bleskovou korozí
a odstraňovače oxidace
Biologický (citrusový) a biologicky rozložitelný tekutý odrezovač
ideální pro odstraňování červené a žluté rzi (z železa a slitin). Lépe
snáší různé aplikační metody.
• Biologický (citrusový)
• Na železné kovy
• Odstraňuje oxidaci ze slitin
• Nepoškozuje kovový povrch
Speciální varianta VpCI®-422 určená pro odstraňování červené
rzi (oxid železa) z namáhaných povrchů pozinkovaných nebo
galvanizovaných kovů, která nepoškozuje pozinkovanou nebo
galvanizovanou vrstvu. Nekyselý přípravek s téměř neutrálním pH
(5,5-6,5) s vynikajícím účinkem proti chalátům.
• Téměř neutrální pH
• Nekyselý, s působností proti chalátům
• Odstraňování rzi z namáhaných (ocelových) okrajů
pozinkovaných nebo galvanizovaných kovů
VpCI®-423
Gel
Gelová verze VpCI®-422 určená pro svislé povrchy nebo
delší doby působení po aplikaci štětcem nebo postřikem
(ne pro ponor)
• Biologický (citrusový)
• Na železné kovy
• Odstraňuje oxidaci slitin
• Nepoškozuje kovový povrch
VpCI®-425
Prášek speciálně určený pro odstraňování lehké oxidace a
skvrn z mědi, oceli a hliníku. Před aplikací nutno smíchat s
vodou.
• Ocel
• Hliník
• Měď
• Odstraňovač oxidace
VpCI®-426
kapalina
Výkonný rychle působící tekutý odrezovač speciálně určený pro
nerez ocel, měď a hliník. Pro aplikace na uhlíkatou ocel může
být jeho působnost příliš rychlá.
• Ocel
• Hliník
• Měď
• Nerez
• Následně neutralizovat
VpCI®-426
Gel
Gelová verze VpCI®-426 určená pro podobné aplikace na svislé
povrchy nebo kde je potřeba delší působení po ruční aplkaci.
• Ocel
• Hliník
• Měď
• Koncentrace (100%)
• Následně neutralizovat
VpCI®-426
prášek
Prášková verze VpCI®-426 určená pro smíchání s vodou před
aplikací. Také k dispozici v zásobnících VpCI® 426 Saf T Charge
pro minimální manipulaci s chemikálií.
• Koncentrát (typicky 7%)
• Nerez ocel
• Hliník
• Měď: vynikající na kovy bez opláštění
• Následná neutralizace
VpCI®-427
Tekutý odstraňovač oxidace hliníku a projasňovač barvy
chemicky rozpouštějící a odstraňující AlO2. Speciálně určený
pro aplikace vyžadující „nový“ povrch. Většinou se používá
pro následné úpravy pro estetické účely. Po použití je nutno
povrch neutralizovat VpCI®-426.
VpCI®-422
VpCI®-422G
O dlakovače
VpCI®-432
VpCI®-433
• Neutralizujte VpCI®-426
a odstraňovače následků působení sprayerů emover
Účinný tekutý odlakovač speciálně určený pro alkydové, akrylové
a uretanové laky. Účinný na řadě podkladů včetně dřeva, betonu
a kovu.
Gelová verze VpCI®-432 ideální pro svislé povrchy nebo delší
doby působení pro aplikace mimo ponor.
O drezovače / základové
VpCI®
CorrVerter®
• Odstraňovač oxidace hliníku
• Odstraňuje laky a dílo sprayerů
• Na různé povrchy
• Gelová verze VpCI®-432 pro svislé povrchy
barvy
Hustý tekutý odrezovač a základní barva na bázi vody, která chemicky reaguje s
oxidem železa pak slouží jako výkonná ochranná základová barva. Po nanesení
horní vrstvy laku slouží k dlouhodobé ochraně podkladu. Speciálně určená pro
aplikace, kde je chemické odrezování nebo tryskání nežádoucí nebo nemožné.
• Základová barva na bázi vody pro železné kovy a slitiny
• Neutrální chemický chelátor
• Lze použít pod horní vrstvu laku
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 8
10.9.2010 12:24:29
Popis produktů<<
Č istící
přípravky / odmašťovače / neutralizující přípravky
VpCI® 405
Pěnící více účelový čistič bez fosforu poskytující ochranu před
bleskovou korozí všech druhů kovů.
• Čistí různé kovy
• Ochrana před bleskovou korozí
• Bez fosforu
VpCI® 408
Mírně alkalická (neutrální) směs povrchově aktivních látek
a inhibitorů koroze všech druhů kovů určená pro tlakové
čištění za mírně zvýšených teplot.
• Čistí různé kovy
• Nízko pěnivý
• Ochrana před bleskovou korozí
VpCI® 411
Čistič a odmašťovač na bázi D-limonenu pro čistící operace při
silném znečištění. Poskytuje ochranu před bleskovou korozí
všech druhů kovů. Ředitelný vodou.
VpCI® 411
Gel
Gelová verze VpCI®-411 speciálně určená pro aplikace
vyžadující delší působení a pro svislé povrchy.
• Čistí různé kovy
• Ochrana před bleskovou korozí
• Na bázi D-limonenu
• Vynikající odmašťovač
• Ihned k použití
• Gelová verze pro svislé povrchy
• Pro různé kovy
• Na bázi D-limonenu
VpCI® 414
Koncentrovaný tekutý víceúčelový pěnivý alkalický čistič
speciálně určený pro odstraňování silných vrstev voskových laků
na bázi vody jako je VpCI®-389 a některé laky s rozpouštědly.
Poskytuje lehkou ochranu proti korozi všech druhů kovů.
Speciálně určený k čištění.
• Čistí různé kovy
• Ochrana před bleskovou korozí
• Emulgující odmašťovač
• Nejlepší přípravek na bázi vody pro prevenci rzi
VpCI® 415
Koncentrovaný tekutý víceúčelový pěnivý alkalický čistič
kombinující schopnost čištění přípravku VpCI®-414 s ochranou
proti bleskové korozi jako VpCI®-416. Většinou se používá v mírně
vyšších koncentracích než VpCI®-414 nebo VpCI®-416.
• Ochrana proti bleskové korozi
• Čistí různé kovy
• Chrání po dobu až 6 měsíců
• Vynikající kombinace čištění a ochrany proti rzi
VpCI® 416
Koncentrovaný tekutý víceúčelový pěnivý alkalický čistič
speciálně určený pro co nejdelší ochranu proti korozi všech
druhů kovů a současně vysoce efektivní při čištění.
• Čistí různé kovy
• Chrání po dobu až 60 dní
• Ochrana před bleskovou korozí
• Nejlepší přípravek na bázi vody pro prevenci rzi
VpCI® 417
Koncentrovaný práškový víceúčelový nízko pěnivý alkalický
čistič speciálně určený pro aplikace vyžadující povrchově aktivní
látky s čistící schopností, které příliš nepění. Poskytuje ochranu
před bleskovou korozí různých kovů. • Čistí různé kovy
• Ochrana před bleskovou korozí
• Nízko pěnivý
• Ultrazvukový čistič
Koncentrovaný práškový víceúčelový nepěnivý alkalický čistič/
odmašťovač speciálně určený pro myčky a aplikace, kde
pěnivost škodí. Při většině aplikací snižuje nebo eliminuje
potřebu přípravků proti pěnění. K dispozici ve velkém balení
nebo v předvážených (patentovaných) obalech VpCI®-418
Saf-T. Poskytuje ochranu čištěných součástí i myček před
bleskovou korozí různých kovů.
Koncentrovaná tekutá varianta VpCI® 418.
VpCI® 418L
VpCI® 418LM Koncentrovaná tekutá varianta VpCI® 418 bez silikátů.
VpCI® 418
VpCI® 419
Koncentrovaný tekutý účinný čistič/odmašťovač určený pro
odstraňování silného znečištění uhlovodíky, mastnotami, a
podobnými materiály běžnými v naftovém/plynárenském
průmyslu a v těžkých průmyslových aplikacích. Určený pro
ochranu proti korozi železných kovů a chemickou změnu
půdních usazenin umožňující jejich odstranění vodou.
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 9
• Ochrana před bleskovou korozí
• Nepěnivý
• K dispozici v tekuté nebo práškové formě
• Bez silikátů (VpCI® 418 LM)
• Bez silikátů (VpCI® 418 LM)
• Chrání železo, hliník a galvanizované povrchy
• Ochrana proti bleskové korozi
• Vynikající odmašťovač
10.9.2010 12:24:29
Bezpečnost a pohodlí: Produkty pro přípravu povrchů Cortec
účinně odstraňují oleje, mastnoty, rez a další znečištění,
a přesto nejsou škodlivé a
nezatěžují životní prostředí.
Účinnost: Speciální složení
produktů pro přípravu povrchů
Cortec splňuje nároky a
očekávání v široké škále požití
– od citlivých elektronických
komponentů po těžký průmysl.
Ochrana proti korozi: Zapojením technologie VpCI® do
samotných
produktů
pro
přípravu povrchu jsou ošetřené
součásti a zařízení čisté, suché a chráněné spíše než vystavené nepříznivým vlivům a
poškozením.
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 10
10.9.2010 12:24:32
Průvodce výběrem vhodného přípravku<<
ODSTRANĚNÍ
Ponoření/postřik
Mírná oxidace
Ruční/svislé povrchy
Hliník a slitiny
Zoxidované
rzi
Ponoření/postřik
Neutrální prášek
VpCI®-425
Mírně kyselá kapalina
VpCI®-422
Myčky
NEUTRALIZACE
Ruční mytí, postřik,
ponor
VpCI®-423
VpCI®-422G
Ponoření/postřik
Prášek
Ponoření/postřik
VpCI®-426 Powder
Kapalina
Měď, mosaz, žluté kovy
* please consult Cortec prior to using
NEUTRALIZACE
VpCI®-427
Ruční/svislé povrchy
Ruční/svislé povrchy
Pozink, galvanizace
VpCI®-426 Gel
Ponoření/postřik
Velká oxidace
Uhlíkatá ocel
Železné slitiny
VpCI®-426
Myčky
NEUTRALIZACE
VpCI®-426
Ruční mytí, postřik,
ponor
VpCI®-426 Gel
Ruční/svislé povrchy
Ponoření/postřik
Nerez ocel, slitiny
Ruční/svislé povrchy
Mírné působení
VpCI®-426 Powder
Rychlé působení
VpCI®-426 Liquid
NEUTRALIZACE
VpCI -426 Gel
®
Note: In some cases it may be necessary to clear soils from parts prior to rust removal. Contact Cortec for more deta
®
Max RP. (blesková)
Ponoření/postřik/lázeň
VpCI®-432
Myčky
Bez silikátů
Laků
Čistota
Ruční/svislé povrchy
Myčky/požaduje se
nízká pěnivost
Ruční/postřik/ponoření
VpCI®-433
ax. RP (blesková)
bez silikátů
Kapalin na
bázi vody
Ruční / postřik / ponor
Kapalina
VpCI®-418L
Prášek
VpCI®-418
Kapalina
VpCI®-418L
Prášek
VpCI®-418
VpCI®-418 LM
Maximální účinnot čištění
VpCI®-414
Maximální pěnění
VpCI®-415
Maximální RP po čištění
VpCI®-416
VpCI -418 LM
®
Maximální účinnot čištění
VpCI®-414
Maximální pěnění
VpCI®-415
Různé kovy
VpCI®-416
Jen železné
VpCI®-419
Maximální RP po čištění
Ultrazvuk
VpCI®-417
Prášek
VpCI®-418
Kapalina
VpCI®-418 L
Max. Ochr.
Myčky/požaduje se
nízká pěnivost
Olejů a
rozpouštědel
Bez silikátů
VpCI®-418 LM
D-limonen
Maximální účinnot čištění
Na bázi vody
Ruční / postřik / ponor
VpCI®-411 Liquid
Ruční/ svislé plochy
VpCI®-411 Gel
VpCI®-414
Na bázi sóji
Eko čistič/odmašťovač
Maximální pěnění
VpCI®-415
Maximální RP po čištění
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 11
Ponoření/ postřik
Různé kovy
VpCI®-416
Jen železné kovy
VpCI®-419
10.9.2010 12:24:33
Výklad terminologie a zkratek:
RP: Ochrana proti rzi
Blesková: Ochrana proti rezavění bezprostředně po čištění (riziko bleskové koroze). Produkty
Ponor/ postřik/ lázeň
proti bleskové korozi chrání po dobu jednoho týdne a umožňují během té doby aplikaci jiné
VpCI®-426 kapalina
Ruční/ svislé plochy
formy ochrany proti rzi.
Max: Maximální
ytí, postřik,
Max RP. (blesková)
VpCI®-418 L / prášek
Ruční: Ruční aplikace produktu. Může zahrnovat stříkací pistole, štětce nebo jiné metody.
Bez silikátů
VpCI -418 LM
Ponor: Proces, při kterém jsou součásti zcela ponořeny do přípravku za účelem čištění nebo
®
aplikace ochrany proti rzi
VpCI®-416
třik,
Neutralizace: Proces tvorby pH kolem hodnoty 7 na povrchu kovových součástí. Pro kyselé
produkty se pro neutralizaci používají alkalické produkty a naopak.
Max RP. (blesková)
VpCI 418®-L / prášek
Max účinnost čištění: Produkty, které mají největší schopnost odstraňovat nejhorší nečistoty
Bez silikátů
VpCI 418®-LM
z kovových povrchů.
Max RP po čištění: Produkty s největší schopností ochrany proti rzi po čištění
VpCI®-416
Kapalina
VpCI®-418L
Prášek
VpCI®-418
Vnitřní: Označuje produkty,které zajišťují ochranu, pokud není součást vystavena tekoucí
vodě nebo jiným prvkům venkovního prostředí
Max RP
Myčky
Bez silikátů
Ruční/ postřik/ ponor
Venkovní: Označují produkty zajišťující ochranu ve venkovních podmínkách
VpCI -418 LM
®
stejně potřebné obě vlastnosti.
VpCI®-416
Max pěnivost: Produkt, který déle zůstane na svislém povrchu nebo na povrchu na stropě.
more details.
LM
14
Směs: Spojuje účinné čištění s ochranou proti rzi po čištění. Vynikající volba, pokud jsou
VpCI®-418L
VpCI®-418
Prodloužená ochrana po čištění
5
16
Jakmile máte čistou a suchou součást, pomocí níže
uvedených produktů můžete dosáhnout její delší
ochrany proti korozi .
Vnitřní
Venkovní
VpCI®-377
Bez těkavých organických látek / suchá ochrana
po dobu 2 let
VpCI®-389
Na bázi vody, do 3 let ve venkovním prostředí
VpCI -316
®
Bez těkavých organických látek / suchá ochrana
po dobu 2 let
- Pro žluté kovy
BioCorr™ prevence rzi
Na bázi sóji, ochrana proti rzi, ihned k použití
VpCI®-325
VpCI®-368
Voskový film, náhrada kosmolinu,
až 5 let v nejagresivnějším prostředí
VpCI®-369
Mokrý film pro manipulaci se součástmi během skladování,až 24
měsíců ve venkovním prostředí, až 60 měsíců pod střechou
Mokrá vrstva, samo udržující, biologická pro manipulaci
se souřástmi během montáže / přepravy
Poznámka: Výše uvedené produkty jsou nejběžnější přípravky dočasné ochrany proti korozi
(snadno odstranitelné). Máte-li zájem o doporučení trvalých povrchových úprav, kontaktujte
společnost Cortec.
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 12
10.9.2010 12:24:34
OMEZENÍ ZÁRUKY
Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení, která jsou zde obsažena, jsou založena na testech, o
kterých se společnost Cortec®.
Corporation domnívá, že jsou spolehlivé, ale jejich přesnost a úplnost nezaručuje.
Společnost Cortec® Corporation zaručuje, že její výrobky budou při dodání zákazníkovi bez vad.
Závazky společnosti Cortec® Corporation podle této záruky budou omezeny na výměnu výrobku, u kterého
se prokáže vada.
Aby zákazník získal možnost výměny vadného výrobku, musí o zjištěné vadě uvědomit společnost Cortec®
Corporation do šesti měsíců od dodávky příslušného výrobku zákazníkovi.
Veškeré poplatky za dopravu náhradního výrobku hradí zákazník.
Společnost Cortec® Corporation nenese odpovědnost za žádné poranění, ztráty nebo škody způsobené
užíváním nebo nemožností užívat tyto výrobky.
UŽIVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI VHODNOST VÝROBKU PRO ZAMÝŠLENÝ ÚČEL PŘED JEHO POUŽITÍM A
NESE VEŠKERÁ SOUVISEJÍCÍ RIZIKA.
Žádné jiné prohlášení nebo záruka mimo těch, které jsou uvedeny výše, nebude platná ani účinná, pokud nebude
učiněna písemně a podepsána
oprávněným zástupcem společnosti Cortec® Corporation
VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA NAHRAZUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO PLYNOUCÍ ZE ZÁKONA,
VČETNĚ VEŠKERÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO ZAMÝŠLENÝ ÚČEL.
SPOLEČNOST CORTEC® CORPORATION NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY.
Distributor:
4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Tel. (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Bezplatná linka (800) 4-CORTEC, E-mail: info@ cortecvci.com
www.Cortecvci.com
Tištěno na recyklovaném papíře 100% po spotřebitelném použití
Revize: 02/09 Nahrazuje: 05/06.
Cortec®, BioCorr®, BioCortec®, BioCushion™, Boiler Lizard®, Closed Loop Toad®, Cooling Tower Frog®, VpCI®, VpCI® Film Color of Blue®, VpCI-126®, VpCI-609®,
VpCI-137®, VmCI-307®, EcoWorks®, EcoAir®, Eco-Corr®, EcoLine®, EcoClean®, EcoShield®, EcoWeave®, EcoSpray®, EcoCoat®, Eco Emitter™, EcoSol™, Eco-Tie™,
Eco-Card™, Eco-Shrink™, EcoWrap®, Eco Film®, Cor-Mitt®, Cor-Pak®, CorShield®, CorSol®, Corrosorbers®, CorWipe®, CorrVerter®, Corr Seal®, CorrLam®, Corr-Fill™,
Corrlube™, CRI®, Desicorr®, ElectriCorr®, GalvaCorr®, Super Corr®, HPRS®, CRI®, MCI®, MCI Grenade®, Milcorr®, Nano VpCI™, a Rust Hunter®
jsou zapsané ochranné známky společnosti Cortec® Corporation.
©Cortec Corporation 2009. Všechna práva vyhrazena
Clean_Protect_Preserve_4-13-2009 cze 1.indd 1
10.9.2010 12:24:20
Download

Clean Protect