Proizvodnja i montaža plastenika
UniCredit bank 3385502203470324
ProCredit Bank 1941230932701160
1.marta bb 74264 Jelah,BiH
tel/fax +387 32 663 886
www.edasplast.com
[email protected]
ID : 4218524490005
PDV : 218524490005
OSNOVE TEHNOLOGIJE GAJENJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
Karakteristike zaštićenog prostora
Objekti izgradjeni radi gajenja biljaka, tokom cijele godine čine zaštićeni prostor.
Njih čine, objekti pokriveni plastikom (plastenici) i objekti pokriveni staklom (staklenici), a takodje i svi objekti koji su pokriveni
kombinacijom plastika-staklo mogu se nazvati zaštićenim prostorom.
Proizvodnja u zaštićenom prostoru je najintezivniji vid proizvodnje biljaka (povrća).
Tako su npr. prinosi paradajza i paprike za 4-5 puta, a krastavca i do 8 puta veći od onih koji se postižu na otvorenom polju.
Iz ovakvih objekata se može obezbjediti kontinuirana proizvodnja tokom cijele godine, čime se zatvara godišnji ciklus proizvodnje i
potrošnje sviježeg povrća.
Kvalitet povrća kao i organoleptička svojstva, lakše je ostvariti u zaštićenom prostoru nego na otvorenom polju.
Zaštićeni prostor treba da obezbjedi optimalne uslove za gajenje biljaka u periodu jesen, zima, proljeće i berbu u vrijeme manje
ponude na tržištu.To osigurava veću cijenu, jer je prvo svježe povrće i najskuplje.
Iz tog razloga ekonomičnost proizvodnje u zaštićenom prostoru zavisi prije svega od vremena pristizanja proizvoda na tržište.
Tržište i klimatski uslovi diktiraju vrstu zaštićenog prostora, vrstu i sortu odnosno hibrid povrća i vrijeme proizvodnje.
Povoljni tržišni uslovi mogu ublažiti ostale nepovoljne faktore u proizvodnji.
Za ekonomičnost korištenja zaštićenog prostora značajna je smjena kultura tokom cijele godine.
Kod nas se to postiže, smjenom kultura sa manjim potrebama za toplotom i svijetlošću , onim vrstama koje imaju veće potrebe,
zatim kultura sa kratkom vegetacijom onim sa dugom vegetacijom, kao i kultura koje veoma dobro rastu uz neke susjede (salata i
luk).Treba napomenuti da naše područje uglavnom spada u oblast kontinentalne klime i dio područja sa submediderantskim
klimatskim faktorima.
Izbor mjesta za plastenik
Zaštićeni prostor bi trebao biti udaljen od industrijskih zagadjivača 1-2 km i glavnih saobraćajnica 100-500m. Udaljenost zavisi I od
inteziteta i učestalosti dominantnih vjetrova.
Konfiguracija i nagib terena za plastenik treba da je relat. ravan, bez izrazitih depresija i uzvišica, kao i očišćen od korova. Povoljan
je blago nagnuti teren radi oticanja površinskih voda. Najpovoljniji položaj (ekspozicija) terena je sjever – jug(mada to nije i
obavezno).
Nivo podzemne vode treba da je na dubini od najmanje 1,5m.Takodje treba izbjegavati vjetrovite položaje.
Prilikom izbora mjesta za plastenik treba obratiti pažnju i na komunikacije odnosno saobraćajnice radi lakšeg pristupa i dovoza
repromaterijala i odvoza gotovog proizvoda.
0
Voda za zalivanje treba da je temperature od 18-20 C.Za tu svrhu najbolja je kišnica, zatim voda iz prirodnih vodotokova, ili iz
2
bunara.Prosječno se uzima 2 – 3 L vode/m , a kao norma za kapacitet bunara, odnosno sistema za zalivanje, uzima se
3
2
petočasovni rad i 1,5-2m vode po 1m .
Uslovi uspjevanja
Kvalitetna proizvodnja u zaštićenom prostoru zavisi od bioloških svojstava povrća, klimatskih i mikroklimatskih uslova u objektu,
vremena i načina proizvodnje.
Za nesmetan rast svih vrsta povrća neophodni su odredjena TOPLOTA, SVJETLOST, VODA, ZRAK/VAZDUH, SUPSTRAT
odnosno ZEMLJIŠTE i HRANIVA(ĐUBRIVA).
Toplota
Prema potrebama za toplotom zraka/vazduha, povrće dijelimo na: Toploljubive vrste ( paprika, paradajz, krastavac, lubenica,
0
pasulj, tikva i dr.) gde je optimalna temperatura 22-25 C, zatim grupa sa srednjim zahtijevom na toplotu ( luk, praziluk, mrkva,
0
peršun, cvekla, celer, grašak, špinat, salata... ) sa optimalnom temperaturom od 16-19 C i povrće sa manjim potrebama za
0
toplotom ( kupusnjače, rotkva, rotkvica, repa, hren) sa temperaturom od 13 C.
0
Za najveći broj vrsta temperatura zemljišta treba da je za 3-4 C niža od temperature zraka/ vazduha.
Svjetlost
Za sve biljke koje se gaje u zaštićenom prostoru neophodni su odredjen intezitet svjetlosti i kvalitet svjetlosti kao i odredjena
dužina dana.Najviše svjetlosti potrebno je biljkama porjeklom iz toplijih i južnih krajeva, kao što su (paprika, paradjz, lubenica i dr),
min. Intezitet svjetlosti je izmedju 5000 i 6000 lux. Ove vrste ne podnose zasjenjivanje i uspješno se gaje u periodu sa dosta
svjetlosti.Intezitet svjetla od 3000 do 5000 lux. odgovara biljkama koje imaju manje potrebe za svjetlom i podnose zasjenjivanje kao
i gušći sklop, tako luk može da se gaji uspešno sa intezitetom osvjetljenja od 500 do 1000 lux.
Po potrebama za svjetlošću ističu se paradajz, paprika, lubenica, dinja, krastavac, rotkvica, salata, kupus, ali potrebe zavise i od
sorte / hibrida.
Voda
Optimalna vlažnost zemljišta i zraka/ vazduha u zaštićenom prostoru jedan je od preduslova za dobar rast i razvoj biljke.
Količina vode, vrijeme i način zalivanja zavise od vrste, sorte , načina gajenja, faze rasta ali i od spoljašnjih meteoroloških faktora.
Postoje četiri grupe povrća u zavisnosti od potreba za vodom: povrće koje dobro usvaja vodu i intezivno je troši (cvekla), povrće
koje dobro usvaja vodu i ekonomično je troši ( lubenica, dinja, paradajz, paprika, pasulj, mrkva, peršun), povrće koje slabo usvaja
1
Proizvodnja i montaža plastenika
UniCredit bank 3385502203470324
ProCredit Bank 1941230932701160
1.marta bb 74264 Jelah,BiH
tel/fax +387 32 663 886
www.edasplast.com
[email protected]
ID : 4218524490005
PDV : 218524490005
vodu i neekonomično je troši ( kupusnjače,plavi patlidžan, krastavac, rotkvica, salata, špinat), povrće koje slabo usvaja vodu, ali
ekonomično je troši ( luk).
Najveće potrebe biljaka za vodom su u početnim fazama rasta (period rasada) i u fazi plodonošenja i tada vlažnost zemljišta treba
da je oko 80% PVK, a u ostalim periodima vegetacije oko 70% PVK.
Za gajenje povrća u zaštićenom prostoru važi osnovno pravilo - da biljci stalno treba obezbijediti dovoljno vode , i to u sloju
zemljišta u kojem se razvija korijen.
0
0
0
Temperatura vode za zalivanje treba da je najmanje 19-20 C, najviše 34-35 C, a optimalna je oko 25 C.
2
Za navodnjavanje su najpogodniji jutarnji časovi.Orjentaciono količina vode koja je potrebna dnevno biljci je 2.5 - 3 L/m .
Zrak /Vazduh
Osim vlažnosti zemljišta, veliki značaj za rast i razvoj biljaka ima relativna vlažnost zraka/vazduha, jer utiče na intezitet
transpiracije, fotosintezu, oplodnju i pojavu bolesti.
Najveća relativna vlažnost je u jutarnjim časovima i opada ka podnevu
Kod biljaka kojima je neophodna visoka relativna vlažnost vazduha/zraka 90-95% (krastavac) neophodno je dodatno orošavanje
pored redovnog zalivanja.Za kulture kojima je potrebna manja relativna vlažnost vazduha 50-65% (paradajz) neophodno je rano
jutarnje provjetravanje, kao i provjetravanje poslije svakog zalivanja.
Relativna vlažnost vazduha mijenja se u toku dana i najveća je u jutarnjim satima, a najmanja oko 14 sati.
U prvim posljepodnevnim satima, kada je RVV ispod 50%, pojačana je transpiracija biljaka i zato biljke u toku izrazito toplih dana
treba zalivati češće.
Takodje sastav zraka/vazduha u zaštićenom prostoru je veoma bitan. Glavni elementi su O 2 i CO2. Sadržaj CO2 je 0,1-0,2% u
optimalnoj mjeri i tada je povrće ranostasnije i prinos je veći, tako salata za 2-4 nedelje ranije dospjeva.
Dobar sastav zraka/vazduha u plasteniku postiže se pravilnom primjenom agrotehničkih mjera i redovnim provjetravanjem objekta.
Zemljište i supstrati
Zbog intezivnog rasta biljaka u zaštićenom objektu, neophodni su i bolji uslovi zemljišta ili supstrata na kojima se povrće gaji. Zato
treba voditi računa o plodoredu ako se biljke gaje na zemljištu na kom je podignut objekat, hranjivim materijama, pH vrijednosti,
strukturi zemljišnih čestica i sastavu minerala koji čine zemljište (propustljivost za vodu i upijanje vode,visina podzemne vode ...).
Supstrati su gotove smiješe na kojima se gaji povrće i obavezno moraju imati deklaraciju o sterilnosti i sadržaju makro i mikro
elemenata.
Plastenici „EDAS Plast“ d.o.o. Jelah
KONSTRUKCIJA:
U izradi plastenika za konstrukciju se uzimaju isključivo pocinčane cijevi 1. klase. Za lukove se koriste cijevi dimenzije 32 x 2,0 x
6000 mm. Na čeonim otvorima nalaze se prozor i vrata , a koriste se cijevi dimenzije 27 x 1,5 x 6000 mm , dok se za dužnice
koriste cijevi dimenzije 22 x 1,5 x 6000 mm. Sa obe strane se nalaze bočni otvori.
Garancija na konstrukciju je 10 godina.
FOLIJA:
Za kvalitetan program proizvodnje u plastenicima jedan od osnovnih parametara je i kvalitetna folija.Upravo zbog toga koristimo
visokosofisticirane folije, koje u sebi sadrži sve trenutno poznate zaštite : fotosenzibilne ćelije , blokada UV zraka,Antiflog (protiv
orošavanja prilikom kondenzacije).... Potrebno je i napomenuti da ove folije imaju i veoma visoke mehaničke sposobnosti , koje su
naročito bitne prilikom jakih vjetrova i obilnih padavina.
Garancija na foliju je 4 godine , mada se u praksi koristi 6 – 7 godina.
SISTEM NAVODNJAVANJA :
Moderna plastenička proizvodnja bi bila nezamisliva bez sistema za navodnjavanje.Mi koristimo najprihvatljiviji ,a ujedno i
najučinkovitiji sistem navodnjavanja „kap po kap“ .Kompletan sistem se sastoji iz platforme za kacu , kace , alkatena , specijalnih
ventila sa filterom i samih trakova sistema kap po kap.
DIMENZIJE PLASTENIKA :
Iako smo jako fleksibilni po pitanju dimenzije plastenika , do sada smo u praksi najčešće imali širine od 5 (minimalno), 6.50,
odnosno 8 (optimalno) metara. Što se same dužine plastenika tiče ona varira od potrebe vlasnika plastenika.Visina plastenika
mora biti srazmjerna dužini i širini plastenika , a najčešće se kreće oko 390 cm – što je i više nego dovoljno za profesionalno
bavljenje plasteničkom proizvodnjom.
MALĈIRANJE ZEMLJIŠTA :
Malčiranje zemljišta je jedan veoma bitan segment u plast. proizvodnji. Crna malč folija ima
višestruku ulogu u proizvodnji : spriječava rast korova , zadržava vlagu , privlači toplotu ...
PROFI TERMOMETAR SA HIGROMETROM : Uz naš plastenik obavezno ide i profesionalni termometar sa higrometrom,
digitalni.On je neizostavan u tehnologiji proizvodnje za praćenje temperature i vlage u zaštićenom prostoru.
2
Proizvodnja i montaža plastenika
UniCredit bank 3385502203470324
ProCredit Bank 1941230932701160
1.marta bb 74264 Jelah,BiH
tel/fax +387 32 663 886
www.edasplast.com
[email protected]
ID : 4218524490005
PDV : 218524490005
EDUKACIJA :
Jedan od segmenata u plasteničkoj proizvodnji na koji mi polažemo jako puno pažnje i energije je edukacija proizvođača. Pod
edukacijom se podrazumijeva redovan obilazak naših stručnjaka u plasteničkoj prizvodnji, koji na licu mjesta, dakle u samom
plasteniku , proizvođača obučavaju i educiraju . Traje minimalno jednu vegatacionu sezonu. Za sve plastenike od 200 m² i više
program edukacije je uračunat u cijenu plastenika.
POLJOPRIVREDNA APOTEKA :
U sklopu naše firme egzistira i poljoprivredna apoteka sa bogatim asortimanom artikala i sa kompetentim osobljem , koje Vam je
u svakom momentu na raspolaganju u riješavanju problema u poljoprivredi , a samim tim i u plasteničkoj proizvodnji. Između
ostalog u našoj apoteci nudimo : sve vrste prihrane ,sjemena , zaštite , opreme za plastenike , sistema za navodnjavanje , sadnice ,
... Po potrebi robu dostavljamo i ambulantno.
Zašto plasteniĉka proizvodnja ?
EKONOMSKA OPRAVDANOST :
Poznato je da su prinosi u plastenicima , u odnosu na njivsku proizvodnju veći za 4-5 puta.Sam izgled i kvalitet proizvedenog
povrća je jako konkurentan na tržištu.Sa obzirom na tehnologiju koju mi primjenjujemo , u našim plastenicima vegetaciona sezona
traje 12 mjeseci i to bez grijanja prostora.Očekivani prinosi su , u zavisnosti od kulture , od 25 – 30 kg /m2.Na osnovu dosadašnjih
pokazatelja može se reći da plastenička proizvodnja, u odnosu na druge privredne grane i uz relativno mala ulaganja, daje visok
koeficijent isplativosti.Ako uz to sve uzmemo u obzir i podsticaje odnosno subvencije od strane države , jasno je da je plastenička
proizvodnja na pravom putu da postane jedna od bitnijih djelatnosti u našoj privredi.
Analizirajući rezultate naših komintenata , možemo reći da od ukupne bruto dobiti otprilike 20 % ide na fiksne (nabavka sjemena
,rasada, đubriva...) i varijabilne ( nabavka zaštite , ...) troškove .Zarada od cca. 80 % je ostvariva ako izuzmemo radnu snagu , jer
pretpostavlja se da je vlastita radna snaga dovoljna za obavljanje svih poslova vezanih za plasteničku proizvodnju.
Jedan od bitnijih pokazatelja da se radi o izuzetno profitabilnoj djelatnosti je i taj , da se većina naših komintenata nakon prvog
plastenika najčešće odlučuju i za proširenje proizvodnje , odnosno postavku više plastenika.
KVALITET PROIZVODA :
Proizvodi iz plastenika su kvalitetni , lijepog izgleda , zdravi - pa su samim time i jako konkurentni na tržištu.
Vrijeme i količinu berbe određuje sam proizvođač , a u ovisnosti od potreba tržišta.
ZDRAVA DOMAĆA HRANA :
Svima je poznato koliko putuje jedan proizvod, ubran na nakoj plantaži u Portugalu , Turskoj ,Grčkoj , a da ne govorimo o
plodovima koji dolaze iz Maroka , Egipta ... I pored toga , naša zemlja je jedan od većih uvoznika hrane ( po glavi stanov.) i po
statističkim pokazeteljima , koji su skoro nevjerovatni , uvozimo cca 75 % hrane koja se nalazi na našem tržištu.
Kada govorimo o našoj državi , BiH , moramo reći da imamo sve potrebne resurse ( nezagađenu zemlju , nezagađen zrak/ vazduh
, dovoljne količine vode , stručnjake u poljoprivredi ...) da proizvodimo većinu robe koju uvozimo , a zatim kupujemo i jedem o , a da
u stvari i ne znamo kakve sve hemikalije (uglavnom za dugotrajnost i izgled ploda) unosimo u svoj organizam.
O ukusu i vitaminskoj vrijednosti plodova ubranih prije 20 – 30 dana , a ne rijetko i više te naših plodova, koji se možda samo
nekoliko sati nakon berbe mogu naći na stolu ne treba ni trošiti previše riječi. Pravi kupac , svjestan svega ovoga , uvijek se
odlučuje za zdravlje i kvalitet.
PLASMAN PROIZVODA :
Proizvođači u plasteničkoj proizvodnji najčešće nemaju problema oko plasmana svojih dobara , što nije uvijek slučaj u
poljoprivredi.Ima nekoliko razloga zašto je to tako.
Osnovno je da zbog same tehnologije proizvodnje u plasteniku , proizvođač sam bira kulturu i njeno vrijeme pristizanja ( tajming) .
Berba se odvija sukcesivno , tako da su prinosi raspoređeni tokom cijele vegetativne sezone , a sam proizvođač nije opterećen
velikim količinama prinosa u kratkom vremenskom intervalu ( kao kod ostalih grana poljopr. (žetva)).Najbolji način, najekonomičniji ,
je direktna prodaja dobara na lokalnim tržnicama i pijacama. Osim ovog vida prodaje , jako zastupljen način plasmana je
uvezivanje sa nekoliko lokalnih maloprodaja , kao i distribucija u veleprodaje. Restorani , hoteli , moteli , obdaništa , domovi staraca
, restorani pri firmama , bolnice , rehabilitacioni centri ... su se takođe pokazali kao izuzetno dobri kupci , pogotovu zbog toga što
se radi o krajnjem kupcu , gdje je zarada i najveća.
EDAS PLAST d.o.o. Jelah
3
Download

Proizvodnja i montaža plastenika