Çizelge-2 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ĐKLĐM VERĐLERĐ ĐLE UZUN YILLAR (1970-2014) ORTALAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
OCAK
ŞUBAT
MART
NĐSAN
MAYIS
EYLÜL
EKĐM
KASIM
ORTALAMA SICAKLIK (°C)
11,7
11,7
13,2
17,0
20,8
25,0
27,8
28,3
23,9
18,9
14,1
12,1
18,7
UZ.YIL.ORTALAMASI
8,9
9,5
11,9
16,0
20,9
25,8
28,1
27,7
23,7
18,9
13,8
10,3
18,0
FARK
2,8
2,2
1,3
1,0
-0,1
-0,7
-0,3
0,7
0,1
0,0
0,3
1,8
0,8
EKST.EN YÜK. SICAKLIK (°C)
18,7
20,9
24,2
27,9
32,2
39,2
37,6
35,9
35,1
29,1
23,9
21,1
39,2
UZ.YIL. EKST. EN YÜKSEK (°C)
22,4
23,9
30,5
32,5
37,6
41,3
42,6
43,0
40,1
36,0
30,3
25,2
43,0
FARK
-3,7
-3,0
-6,3
-4,6
-5,4
-2,1
-5,0
-7,1
-5,0
-6,9
-6,4
-4,1
-3,8
EKST.EN DÜŞÜK SIC. (°C)
2,1
2,3
3,9
7,5
13,2
13,8
20,4
21,2
14,2
9,4
6,0
2,7
2,1
UZ.YIL. EKST. EN DÜŞÜK (°C)
-8,2
-5,2
-3,8
0,6
4,3
9,5
15,4
11,5
10,0
3,6
-2,9
-4,7
-8,2
FARK
10,3
7,5
7,7
6,9
8,9
4,3
5,0
9,7
4,2
5,8
8,9
7,4
10,3
EN YÜKSEK SIC. ORT. (°C)
15,1
15,9
18,0
22,0
25,7
30,0
32,6
33,0
28,4
23,3
17,7
15,1
23,1
UZ.YIL. EN YÜKSEK ORT. (°C)
12,6
13,5
16,6
21,0
26,1
31,0
33,3
32,9
29,1
24,0
18,2
13,9
22,7
FARK
2,5
2,5
1,4
1,0
-0,4
-0,9
-0,7
0,2
-0,7
-0,7
-0,6
1,2
0,4
EN DÜŞÜK SIC.ORT. (°C)
8,8
7,8
8,8
12,3
16,0
19,9
22,9
23,7
19,5
14,8
11,1
9,7
14,6
UZ.YIL. EN DÜŞÜK ORT. (°C)
5,9
6,1
8,0
11,6
15,7
20,2
22,9
22,7
18,9
14,8
10,5
7,4
13,7
FARK
2,9
1,7
0,9
0,7
0,3
-0,3
0,0
0,9
0,6
0,1
0,6
2,3
0,9
NĐSPĐ NEM (%)
74,3
68,2
60,7
18,5
15,3
53,0
49,9
53,1
57,2
65,0
70,2
80,1
55,5
UZ.YIL. NĐSPĐ NEM ORT. (%)
70,1
67,8
65,5
61,8
58,3
52,7
51,1
52,9
57,5
64,0
68,9
71,3
61,8
FARK
4,3
0,4
-4,7
-43,3
-43,1
0,4
-1,2
0,2
-0,3
1,0
1,3
8,8
-6,3
TOPLAM YAĞIŞ (mm)
149,9
14,8
106,4
132,2
15,3
48,5
1,0
3,8
10,6
91,1
31,2
249,3
854,1
UZ.YIL.TOP.YAĞIŞ ORT. (mm)
118,6
105,0
77,1
49,6
27,3
9,8
2,2
2,3
16,7
52,0
101,2
132,9
694,6
FARK
31,3
-90,2
29,3
82,6
-12,0
38,7
-1,2
1,5
-6,1
39,1
-70,0
116,4
159,5
Kaynak: Đzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kayıtları.
HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS
ARALIK
YILLIK
Download

Çizelge-2 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ĐKLĐM VERĐLERĐ ĐLE UZUN