Çigelge-4 ĐZMĐR ĐLĐ SU KAYNAKLARI POTANSĐYELĐ (2014)
hm³/yıl
a) Yerüstü Suları
1.421
- Kuzey Ege Suları
543
- Gediz Nehri
198
- Küçük Menderes Nehri
680
b) Yeraltı Suları
504
TOPLAM SU POTANSĐYELĐ (a+b)
1.925
c) Doğal Göl Yüzeyleri
- Kara Göl
- Gölcük Gölü
d) Baraj Rezervuar Yüzeyleri
- Balçova Barajı (içme suyu)
- Ürkmez Barajı (sulama suyu)
- Seferihisar Barajı (sulama suyu)
- Kestel Barajı (sulama suyu)
- Kutlu Aktaş (Alaçatı) Barajı (içme suyu)
- Güzelhisar Barajı (sanayi suyu)
- Tahtalı Barajı (içme suyu)
- Kavaklıdere Barajı (sulama suyu)
-Beydağ Barajı
-Yortanlı Barajı
-Çaltıkoru Barajı
-Burgaz (Zeytinova) Barajı
e) Gölet Rezervuar Yüzeyleri
- Dokuz Eylül Göleti
- Sandıdere Göleti
- Ulamış Göleti
- Balabandere Göleti
- Göçbeyli Göleti
- Yuntdağ Hacılar Göleti
- Dikili Deliktaş Göleti
- Karaburun Parlak Gölet
- Seferihisar Payamlı Göleti
- Ulamış Kavakçayı Göleti
- Urla Birgi ve Kocagöl Göleti
- Bayındır Arıkbaşı Göleti
- Dikili Yahşibey Göleti
-Aliağa Hacıömerli Göleti
- Mordoğan Göleti
- Ataköy Göleti
- Arpaçay Göleti
- Yenişakran Göleti
- Yenişehir Göleti
- Harputlu Göleti
-Menemen Süleymanlı Göleti
-Menemen Emiralem Göleti
-Kiraz Çatak Göleti
-Aliağa Çıtak Göleti
-Bergama Yukarıkırıklar Göleti
-Kiraz Haliller Göleti
-Torbalı Aslanlar Göleti
-Torbalı Karakızlar Göleti
f) Akarsu Yüzeyleri
- Bakırçay Nehri
- Küçükmenderes Nehri
- Gediz Nehri
TOPLAM SU YÜZEYĐ (c+d+e+f)
ha
83
2
81
5.599
38
63
179
245
255
467
2.350
96
1.200
400
151
155
378
6
11
17
24
18
4
23
15
9
14
4
13
36
30
18
20
6
8
7
9
13
14
6
13
20
11
4
8
861
200
240
421
6.921
Download

Küçük Menderes Nehri 680 b) Yeraltı Suları