Çizelge-6
ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI KULLANIM ŞEKLĐNE GÖRE TARIM ARAZĐSĐ DAĞILIMI (dekar)
ĐLÇELER
Tarla Alanı
BALÇOVA
Sebze Alanı
Süs Bitkileri
Alanı
Bağ Alanı
Meyve Alanı
60,0
695,0
671,1
60,0
40,0
BORNOVA
BUCA
ÇĐĞLĐ
1.725,0
5.633,0
7.935,0
595,0
1.142,0
279,0
4,3
0,0
0,0
2.160,0
917,0
30,0
1.755,0
1.183,0
21,0
GAZĐEMĐR
GÜZELBAHÇE
KARŞIYAKA
KONAK
NARLIDERE
25,0
1.060,0
50,0
0,0
20,0
58,0
514,0
61,0
0,0
133,0
0,0
209,3
0,0
0,0
54,1
0,0
1.502,0
0,0
0,0
5,0
0,0
32,0
37,0
0,0
52,0
16.508,0
3.477,0
938,8
4.674
3.120
58.100,0
98.703,0
2.520,0
8,3
1.230,0
1.300,0
20.424,0
43.225,0
1.832,0
7.247,0
4.336,0
3.905,0
3.540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
416,0
2.620,0
14.100,0
20,0
2.050,0
82,0
340,0
12.196,0
8.924,0
21.320,0
771,0
863,0
250,0
645,0
6.652,0
20.046,0
14.045,0
22.169,0
39.233,0
57.570,0
0,0
515,5
1.630,0
0,0
12,0
365,7
3.704,5
176,0
33.650,0
40,0
0,0
15.910,0
30.750,0
3.510,0
118,0
97.648,0
343,0
28.037,0
2.579,0
8.650,0
42.820,0
33,0
428,5
1.107,0
529,5
670,0
0,0
0,0
2.025,0
5.250,0
70.630,0
65.385,0
15.360,0
72,0
0,0
0,0
4.664,0
4.000,0
1.326,0
9.100,0
1.450,0
2,0
2.990,0
1.750,0
28.310,0
47.598,0
10.381,0
304,0
6,7
104,0
1.398.502,0
406.048,0
13.898,8
132.684,0
317.392,7
MERKEZ TOPLAM
ALĐAĞA
BAYINDIR
BERGAMA
BEYDAĞ
ÇEŞME
DĐKĐLĐ
FOÇA
KARABURUN
KEMALPAŞA
KINIK
KĐRAZ
MENDERES
MENEMEN
ÖDEMĐŞ
SEFERĐHĐSAR
SELÇUK
TĐRE
TORBALI
URLA
BAYRAKLI
KARABAĞLAR
TOPLAM
256.658,0
15.050,0
2.735,0
66.363,0
19.525,0
1.700,0
26.362,0
62.527,0
105.357,0
116.598,0
120.450,0
163.770,0
3.720,0
11.400,0
105.800,0
136.726,0
10.450,0
0,0
Tarla Alanı = 1. Ürün Ekiliş Alanı
Narenciye
Zeytin Alanı
Alanı
1.545,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.050,0
25,0
0,0
1.830,0
4.450
20,0
147,0
25,0
0,0
Kavaklık
Alanı
Nadas Alanı
Tarıma
Elverişli Boş TOPLAM TARIM ALANI
Arazi
688,0
4.769,1
1.010,0
0,0
0,0
9.195,0
8.000,0
5,0
0,0
0,0
0,0
1.020,0
4.477,0
0,0
11.454,0
5.555,0
5.260,0
27.908,3
26.907,0
13.530,0
1.080,0
3.300,0
785,0
100,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
500,0
102,0
0,0
0,0
462,0
6.365,0
2.660,0
0,0
295,0
1.925,0
14.532,3
3.720,0
100,0
2.949,1
24.035
0,0
6.399,0
32.739,0
96.340,8
47.810,0
50,0
2.700,0
7.090,0
120.828,3
164.270,0
97.550,0
10.850,0
3.815,0
47.690,0
16.929,0
4.000,0
1.350,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
10,0
1.450,0
4.029,0
0,0
0,0
0,0
1.715,0
0,0
5.000,0
305.900,0
422.332,0
49.192,0
18.533,0
120.914,0
50.424,0
31.558,0
57.000,0
8.777,0
17.076,0
54.660,0
24.080,0
61.390,0
0,0
900,0
0,0
900,0
0,0
100,0
3.500,0
2.230,0
1.356,0
80,0
0,0
0,0
500,0
532,0
733,0
6.500,0
100,0
18.861,0
8.140,0
4.060,0
0,0
37.920,0
230.583,5
93.543,0
184.276,0
234.975,0
229.768,7
336.966,5
0,0
120,0
350,0
150,0
50,0
0,0
56.535,0
77.730,0
47.785,0
77.175,0
46.705,0
130,0
166,0
2.994,0
12.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
584,0
1.308,0
4.300,0
0,0
4.820,0
9.636,0
0,0
770,0
86.238,0
153.078,5
274.776,0
304.566,5
85.295,0
210,7
4.614,0
46.308,0
973.716,0
11.590,0
35.364,0
105.772,0
3.441.275,5
190,0
130,0
30,0
760,0
0,0
0,0
0,0
14.907,0
1.580,0
170,0
13.209,0
9.540,0
180,0
300,0
670,0
0,0
Sebze Alanı = Açıkta 1. Ürün Ekiliş Alanı+Örtüaltı
Süs Bitkileri Alanı = Açıkta+Örtüaltı+Đç-Dış Mekan
Download

Çizelge-6 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI KULLANIM ŞEKLĐNE GÖRE