ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ENGĐNAR MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
TUTARI ( TL/da)
DAĞILIM ( % )
TESĐS MASRAFLARI
Gübre Bedeli (çift.gübresi+kompoze)
121,11
26
Fide Bedeli
161,17
34
Toprak Hazırlığı (2 pulluk,1 ızgara,1 tırmık)
114,73
24
Gübreleme ( 1 kez)
13,22
3
Dikim
62,48
13
472,70
100
180,00
22
TESĐS MASRAFALARI TOPLAMI
ÜRETĐM MASRAFLARI
Tarla Kirası
Gübre Bedeli (A.Sülfat+A.Nitrat)
82,00
Su Bedeli ( 10 kez)
70,00
Zirai Mücadele Đlaç Bedeli
45,75
Toprak Đşleme
55,00
Gübreleme Đşçiliği ( 2 kez)
28,00
Sulama Đşçiliği
58,00
Çapalama Đşçiliği(ot alma vs..) ( 2 kez)
Zirai Mücadele Đşçiliği
Hasat
Hasat Sonrası Đşlemler
Pazara Taşıma
ÜRETĐM MASRAFLARI TOPLAMI
110,00
120,00
0,00
45,00
5
821,75
100
82,18
Genel Đdare Giderleri (Top.Mas.%3'ü)
24,65
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
Ürün Miktarı (kg/da)
118,18
1.046,75
1.200
1 kg Ürünün Ortalama Maliyeti (Krş./kg)
87
1 kg Enginarın Ort. Satış Fiyatı (Krş./kg)
175
(*) Tesis Masrafları Payı = (Tesis Mas.Top./ Tesisin verimli ömrü)
49
28,00
Yap.Mas.Nom. Faiz Karşılığı (%10)
Tesis Giderleri Payı (*)
24
Download

TESİS MASRAFLARI Gübre Bedeli (çift.gübresi+kompoze) 121,11