Çizelge-3 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI YAĞIŞ DURUMU (mm)
ĐLÇELER
OCAK
ŞUBAT
MART
NĐSAN
MAYIS
HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKĐM
KASIM
ARALIK
110,5
28,0
69,4
98,1
13,3
31,1
0,0
19,3
10,8
55,1
24,2
156,9
ÇĐĞLĐ
75,2
22,4
82,6
95,6
4,2
28,2
0,0
64,8
9,4
232,8
0,0
6,2
28,2
36,6
9,4
183,4
GAZĐEMĐR (Adnan Menderes)
133,0
45,6
104,6
70,8
8,0
76,4
16,4
5,2
18,6
48,6
15,6
254,6
0,0
53,9
15,4
239,9
BALÇOVA
BORNOVA
BUCA
GÜZELBAHÇE
KARŞIYAKA
KONAK (Güzelyalı)
149,9
14,8
106,4
132,2
15,3
48,5
1,0
3,8
NARLIDERE
ALĐAĞA
135,8
16,2
56,0
BAYINDIR
51,0
31,4
BERGAMA
93,2
10,6
26,6
0,0
0,0
34,1
15,4
178,5
91,1
31,2
249,3
0,0
49,3
17,2
262,5
0,0
58,6
19,9
189,6
133,0
3,2
59,9
97,7
14,8
32,1
0,0
1,6
4,9
51,9
28,6
198,3
50,6
127,0
8,6
44,4
1,4
25,0
32,0
48,4
29,8
180,6
0,0
39,2
31,0
262,2
BEYDAĞ
86,2
21,0
80,6
DĐKĐLĐ
80,0
15,0
FOÇA
104,6
19,2
KARABURUN
73,1
KEMALPAŞA
100,8
ÇEŞME
0,0
10,6
48,4
3,2
14,8
0,0
0,0
13,6
65,5
55,6
264,3
61,1
95,8
7,4
26,1
4,0
0,2
14,5
25,8
25,4
163,0
54,4
103,4
4,8
24,0
0,0
0,0
12,8
49,6
20,2
208,2
7,3
66,2
63,3
6,3
17,7
0,0
1,1
7,0
33,0
22,8
139,7
17,6
85,0
119,4
36,0
96,6
0,0
4,8
68,6
47,4
25,3
212,2
1,5
25,7
51,4
184,8
KINIK
KĐRAZ
MENDERES (MURTAD)
142,0
34,5
113,4
65,1
4,4
25,0
0,0
16,0
10,6
67,6
19,3
239,9
MENEMEN
98,2
13,2
70,4
80,2
5,0
29,6
0,0
0,4
14,4
35,0
14,5
187,7
ÖDEMĐŞ
51,0
18,6
50,2
73,8
18,4
45,2
0,0
2,6
7,8
33,6
43,0
212,8
SEFERĐHĐSAR
140,4
63,8
98,8
83,2
4,4
21,8
0,0
0,2
4,0
39,8
23,5
249,6
SELÇUK
121,4
16,6
109,0
79,0
9,6
28,2
0,0
3,8
20,8
73,2
24,6
285,2
TĐRE
41,8
23,8
25,1
51,7
14,5
77,3
0,0
0,0
1,2
34,0
40,6
177,8
TORBALI
URLA
94,3
35,6
76,7
62,8
6,3
12,1
0,0
0,7
1,0
35,1
29,8
185,0
140,1
23,3
58,8
76,9
10,0
77,7
8,2
3,6
13,8
65,5
26,7
180,9
Kaynak: Đzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kayıtları.
NOT : Balçova ve Kınık Đlçelerinde Meteoroloji Gözlem Đstasyonu olmadığından kayıt yoktur.
Buca, Güzelbahçe, Karşıyaka, Narlıdere, Beydağ, Kiraz, Menderes' de ölçümler Eylül-2014 den sonra yapılmaya başlanmıştır.
Download

Çizelge-3 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI YAĞIŞ DURUMU (mm) ĐLÇELER