Çizelge 21 - ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI HAYVANSAL ÜRETĐM DEĞERĐ
Üretim
Ortalama Satış
Üretim Değeri
(Ton)
Fiyatı (TL/kg)
(TL)
ÜRÜNLER
Üretimin Đl HÜD Đçindeki Payı
(%)
1.615.381,33
1,20
1.938.457.592,40
40,96
Süt (Koyun)
32.751,86
2,00
65.503.720,00
1,38
Süt (Keçi)
26.389,88
2,25
59.377.230,00
1,25
Et (Sığır)
29.048,25
29,00
842.399.165,90
17,80
2.442,73
27,00
65.953.661,40
1,39
20,00
25,00
499.980,00
0,01
Et (Tavuk)
237.235,00
4,50
1.067.557.500,00
22,56
Et (Hindi)
15.252,88
10,00
152.528.840,00
3,22
Yapağı
633,78
4,00
2.535.103,70
0,05
Keçi Kılı
80,15
3,00
240.460,20
0,01
2.877,37
20,00
57.547.340,00
1,22
129,34
15,00
1.940.085,00
0,04
1.063.173
0,45
478.427.672,25
10,11
4.732.968.350,85
100,00
Süt (Đnek)
Et (Koyun+Kuzu)
Et (Keçi+Oğlak)
Bal
Balmumu
Yumurta (1000 adet)
TOPLAM
Download

Çizelge 21 - ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI HAYVANSAL ÜRETĐM