Çizelge-9 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI TARLA ÜRÜNLERĐ EKĐLĐŞ, VERĐM VE ÜRETĐM DEĞERLERĐ
ÜRÜNLER
TAHILLAR:
Arpa (Diğer)
Arpa (Biralık)
Buğday (Durum)
Buğday (Ekmeklik)
Çavdar
Mısır (Dane) (I-II.Ür.)
Yulaf (Dane)
Yerfıstığı
Çeltik
TAHILLAR TOPLAMI
ENDÜSTRĐ BiTKĐLERĐ:
Ayçiçeği (Çerezlik)
Ayçiçeği (Yağlık)
Pamuk (Kütlü)
Susam ( I - II.Ürün)
Şeker pancarı
Tütün
ENDÜSTRĐ BiTKĐLERĐ TOPLAMI
BAKLAGĐLLER:
Bakla (Yemeklik kuru)
Bezelye (Kuru)
Börülce (Kuru)
Fasulye (Kuru)
Nohut
BAKLAGĐLLER TOPLAMI
YUMRULU BĐTKĐLER:
Patates ( I - II.Ürün)
Tatlı Patates
Sarımsak (Kuru)
Soğan (Kuru)
YUMRULU BĐTKĐLER TOPLAMI
AROMATĐK BĐTKĐLER:
Anason
Kekik
AROMATĐK BĐTKĐLER TOPLAMI
YEM BĐTKĐLERĐ:
Bakla ( Hayvan yemi )
Burçak (Kuru ot)
Burçak (Yeşil ot)
Burçak (Dane)
Fiğ (Dane)
Fiğ (Kuru ot)
Fiğ (Yeşil ot)
Hayvan Pancarı
Korunga (Yeşil Ot)
Korunga (Kuru ot)
Mısır (Hasıl) (I-II.Ür.)
Mısır (Silaj) (I-II.Ür.)
Sorgum (Dane)
Sorgum (Ot)
Tritikale (Dane)
Tritikale (Ot)
Mürdümük
Yem Şalgamı
Yonca (Kuru ot)
Yonca (Yeşil ot)
Yulaf (Ot)
Đtalyan Çimi
YEM BĐTKĐLERĐ TOPLAMI
TOPLAM EKĐLĐŞ ALANI
TOPLAM TARLA ALANI
II. ÜRÜN EKĐLĐŞ ALANI
Ekiliş
( da )
Verim
(kg/da)
Üretim
(ton)
Üretim Değeri
( TL )
Ortalama Satış Fiyatı
(Kr/ kg)
144.034
16.030
326.082
6.043
205.729
9.337
6
707.261
380
350
431
270
1.423
167
274
-
54.678,7
5.617,2
140.569,1
1.634,0
292.717,6
2.560
1
-
38.821.877
4.662.293
113.860.999
1.151.935
204.902.326
1.804.914
2.204
365.206.547
71
0
83
81
71
70
71
220
0
834
19.120
223.926
220
41.222
285.322
350
279
574
80
71
291,9
5.339,0
128.479,8
17,6
2.922,0
1.167.600
5.339.000
220.985.172
96.800
35.064.192
262.652.764
400
100
172
550
0
1200
1.453
2.820
997
864
1.450
7.584
276
339
137
235
165
402
955
137
203
239
964.020
2.863.800
466.082
874.611
836.500
6.005.014
240
300
340
430
350
103.650
2.250
975
3.285
110.160
3.679
3.750
913
2.368
381.375
10.000
890
7.779
286.031.250
8.000.000
2.670.480
5.056.090
301.757.820
75
80
300
65
300
107
407
40
400
12
43
42.000
96.300
138.300
350
225
605.369
72.000
26.601.482
362.880
11.000
2.463.725
524.245.554
1.624.750
943.253
947.226
18.348.000
47.918.796
3.515.655
2.760.000
627.659.691
1.563.420.135
116
0
30
0
0
0
21
30
22
42
16
21
0
67
67
67
0
12
0
22
67
25
1.658
300
77.674
351
50
5.317
473.982
550
2.495
1.132
25.900
47.651
6.084
1.520
643.144
1.753.878
1.398.502
355.376
315
800
1.631
3.446
1.000
2.989
5.267
4.409
564,3
1.258
5.903
4.571
862
7.263
522
240
126.674
1.210
50
15.895
2.496.407
2.425
1.408
1.424
152.900
217.813
5.247
11.040
TOPLAM ÜRETĐM DEĞERĐ
TARLA ÜRÜN GURUPLARININ TOPLAM EKĐLĐŞ VE ÜRETĐM DEĞERĐ ĐÇĐNDEKĐ PAYLARI (%)
ÜRÜN GRUPLARI
TAHILLAR
ENDÜSTRĐ BĐTKĐLERĐ
BAKLAGĐLLER
YUMRULU BĐTKĐLER
AROMATĐK BĐTKĐLER
YEM BĐTKĐLERĐ
TOPLAM
EKĐLĐŞ ALANI (%)
ÜRETĐM DEĞERĐ (%)
40,33
16,27
0,43
6,28
0,02
36,67
100,00
23,36
16,80
0,38
19,30
0,01
40,15
100,00
Download

Çizelge-9 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI TARLA ÜRÜNLERĐ EKĐLĐŞ