SÜLEYMANPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU KİTAP OKUMA PROGRAMI ÇALIŞMA PLANI
KİTAP OKUMA
GURUPLARININ
BELİRLENMESİ
16 - 20 ŞUBAT 2015
Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Zümresi
tarafından 15'er öğrenciden oluşan 7 grup toplam 105 öğrenci gönüllülük esasına
göre belirlenir. (Müracaatın belirlenen sayıdan fazla olması durumunda
öğrencilerin hangi kritere göre seçileceğine Türkçe zümresi karar verecektir.)
PROGRAMIN UYGULANMASI
1. DÖNEM
E. CAN : Gönül Doktoru
Ü. AKTEN: Edebi O'ndan Öğrendik
Kitapların Dağıtılması: 23 ŞUBAT 2015 E. CAN : Yanık Dede İle Padişah M. KILIÇ : Mevlana'dan Seçmeler
Kitapların Toplanması:
H.ÇANKAYA: Küçük Şehzade
S. ÇANKAYA: Ahak Bilinci
06 MART 2015 H. ÇANKAYA: Nur Dağı'ndaki Çocuk
Ü. AKTEN: Nur Dağı'ndaki Çocuk
M. KILIÇ : Edebi O'ndan Öğrendik
H.ÇANKAYA: Y. Dede İle Padişah S. ÇANKAYA:Mevlana'dan Seçmeler
Kitapların Toplanması: 20 MART 2015 H.ÇANKAYA:Küçük Şehzade
2. DÖNEM
E. CAN : Ahlak Bilinci
Kitapların Dağıtılması: 09 MART 2015 E. CAN : Gönül Doktoru
3. DÖNEM
E. CAN : Mevlana'dan Seçmeler
Kitapların Dağıtılması: 23 MART 2015 E. CAN : Ahlak Bilinci
Ü. AKTEN: Küçük Şehzade
M. KILIÇ : Nur Dağı'ndaki Çocuk
H. ÇANKAYA:Gönül Doktoru
S. ÇANKAYA: Edebi O'ndan Öğrendik
Kitapların Toplanması: 03 NİSAN 2015 H. ÇANKAYA: Yanık Dede İle Padişah
4. DÖNEM
E. CAN : Edebi O'ndan Öğrendik Ü. AKTEN: Yanık Dede İle Padişah
Kitapların Dağıtılması: 06 NİSAN 2015 E. CAN : Mevlana'dan Seçmeler
M. KILIÇ : Küçük Şehzade
H.ÇANKAYA:Ahlak Bilinci
Kitapların Toplanması: 17 NİSAN 2015 H.ÇANKAYA: Gönül Doktoru
S. ÇANKAYA: Nur Dağı'ndaki Çocuk
5. DÖNEM
E. CAN : Nur Dağı'ndaki Çocuk
Kitapların Dağıtılması: 20 NİSAN 2015 E. CAN : Edebi O'ndan Öğrendik
Ü. AKTEN: Gönül Doktoru
M. KILIÇ: Yanık Dede İle Padişah
H.ÇANKAYA: Mevlanadan Seçmeler S. ÇANKAYA: Küçük Şehzade
Kitapların Toplanması: 04 MAYIS 2015 H.ÇANKAYA: Ahlak Bilinci
6. DÖNEM
E. CAN : Küçük Şehzade
Kitapların Dağıtılması: 04 MAYIS 2015 E. CAN : Nur Dağı'ndaki Çocuk
Ü. AKTEN: Ahlak Bilinci
M. KILIÇ: Gönül Doktoru
H.ÇANKY: Edebi O'ndan Öğrendik S.ÇANKAYA: Y. Dede İle Padişah
Kitapların Toplanması: 15 MAYIS 2015 H.ÇANKAYA: Mevlanadan Seçmeler
7. DÖNEM
E. CAN : Yanık Dede İle Padişah
Ü. AKTEN: Mevlanadan Seçmeler
Kitapların Dağıtılması: 18 MAYIS 2015 E. CAN : Küçük Şehzade
M. KILIÇ: Ahlak Bilinci
H.ÇANKAYA: Nur Dağı'ndaki Çocuk S. ÇANKAYA: Gönül Doktoru
Kitapların Toplanması: 29 MAYIS 2015 H.ÇANKAYA: Edebi O'ndan Öğrendik
SONUÇ
Öğrenci
gruplarının
okumuş oldukları kitaplardan hazırlanacak toplam
PROGRAMIN
25 adet test sorusunun öğrencilere yazılı olarak sorulması ile yapılacak olan
DEĞERLENDİRİLMESİ
değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilerin belirlenmesi.
03 HAZİRAN 2015
ÖDÜL TÖRENİ
Düzenlenecek program ile seçilecek öğrencilerin programla ilgili
görüşlerini ifade etmelerinin sağlanması.
Dereceye giren öğrencilere ödllerinin takdim edilmesi.
Programa katılan tüm öğrencilere katılım belgelerinin takdim edilmesi.
Bu program Okul İdaresi, Türkçe Zümresi ve Okul Aile Birliği'nin yetki
ve sorumluluğunda ortaklaşa yürütülür. Programın yürütülmesinden
ve değerlendirilmesinden -program sonunda düzenlenecek tören ile öğrencilere
İŞ BÖLÜMÜ VE UYGULAMA sorulacak soruların hazırlanması dahil- Türkçe Zümresi, maddi
yükümlülüklerinden okul yönetiminin bilgi ve onayı dahilinde Okul Aile Birliği
sorumludur.
Download

programın uygulanması iş bölümü ve uygulama