ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI MANDARĐN MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
Girdi Giderleri
Gübre Bedeli
Su Bedeli
Z ir. Müc. Đlaç Bedeli
Đşçilik Giderleri
Çit Tamiri
Toprak Đşleme
Budama Đşçiliği
Gübreleme Đşçiliği
Sulama Đşçiliği
Zirai Mücadele Đşçiliği
Çapalama
Hasat Đşçiliği
Hasat Sonrası Đşlemler
Nakliye Gideri
Pazara Taşıma
Diğer Giderler
Bekçilik
Ambalaj
Diğer
TOPLAM
Yapılan Masrafların Nominal Faiz Karşılığı (%10 )
Genel Đdare Gideri (Toplam Masrafın % 3'ü )
Çıplak Arazi Değerinin % 5'ten Nominal Faizi
Tesis Masrafları Amortisman Payı
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
ÜRÜNÜN MALĐYETĐ (Kr./ Kg.)
ÜRÜNÜN ORT. SATIŞ FĐYATI (Kr./Kg.)
Bahçenin Ağaçlı Değeri (TL)
Bahçenin Çıplak Arazi Değeri (TL)
Bahçenin Tesis Edildiği Yıl
Bahçenin Yaşı
Bahçenin Ekonomik Ömrü
Bahçenin Kalan Ekonomik Ömrü
Bahçedeki Ağaç Sayısı
Alınan Ürün Miktarı (Kg./Da.)
TUTARI
(TL/Da.)
216,76
68,60
46,22
101,94
415,59
0,00
36,40
82,21
25,05
37,20
46,00
36,46
113,63
38,64
41,67
41,67
0,00
0,00
0,00
0,00
674,02
67,40
20,22
624,00
175,66
1.561,31
81,3
100,00
17.750
12.480
1984
30
60
30
40
1.920
Download

TUTARI (TL/Da.) Girdi Giderleri 216,76 Gübre Bedeli 68,60 Su