ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI S.BĐBER MALĐYETĐ
MASRAF UNSURLARI
TARLA KĐRASI
TUTARI ( TL/da)
190,00
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
Gübre Bedeli
Fide Bedeli
53,00
130,00
Su Bedeli
50,50
Zir. Müc. Đlaç Bedeli
35,00
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
268,50
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
Đlk Sürme (Anız Bozma)
35,00
Tırmık Çekme-Tezek kırma
15,00
Diskaro
15,00
Tırmık Çekme
Üçleme
0,00
0,00
Tırmık ve Sürgü Çekme
14,00
Gübreleme Đşçiliği
18,00
Karık Açma (Fide Dikim Yeri Hazırlama)
20,00
Fide Dikimi
30,00
Cansuyu Verme
7,50
Çapalama Đşçiliği
50,00
Makina Çapası
14,75
Sulama Đşçiliği
35,00
Zirai Mücadele Đşçiliği
20,00
Hasat
185,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
459,25
NAKLĐYE GĐDERLERĐ
Pazara Taşıma
34,00
NAKLĐYE GĐDERLERĐ TOPLAMI
34,00
DĐĞER GĐDERLER
Ambalaj Masrafı
0,00
Bekçi
0,00
DĐĞER GĐDERLER TOPLAMI
0,00
TOPLAM
951,75
Yap.Mas.Nom.Faiz Karşılığı (%5)
47,59
Genel Đdare Giderleri(T.Mas.%3'ü)
28,55
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
Alınan Ürün Miktarı (kg/da)
1.027,89
2.050
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
50,0
1 Kg Ürünün Ort. Fiyatı (Krş/kg)
95,0
Download

MASRAF UNSURLARI TUTARI ( TL/da) TARLA KİRASI 190,00