OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ
23. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU
Çoğunluk sağlanır ise 16 - 17 Ocak 2016, çoğunluk sağlanamaz ise 23 - 24 Ocak 2016 tarihlerinde
Saat : 10:00'da Seyhan Oteli Güney Balo Salonu Seyhan - ADANA adresinde aşağıdaki gündemle
yapılacaktır.
GÜNDEM
16.01.2016
Saat : 10:00
1 - Açılış
2 - Başkanlık Divanı Seçimi
3 - Saygı Duruşu
4 - Şube Başkanının Konuşması
5 - Konuk Konuşmacılar
6 - Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
7 - Şube Yönetim Kuruluna seçilecek 7 (yedi) asıl, 7 (yedi) yedek üye ve 45 (kırkbeş) asıl,
45 (kırkbeş) yedek Oda Genel Kurul delegelerinin belirlenmesi
8 - Dilek ve Öneriler
SEÇİM
17.01.2016
Saat : 08:30
SEÇİM YERİ : TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No: 37/A Çukurova / Adana
Download

olağan genel kurula çağrı - Makina Mühendisleri Odası