T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
Đbini Sina Özel eğitim Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı
Sayı : 24523167/ 165.01 /
Konu : 2014 NĐSAN
Aylık Gelir-Gider
21/04/2014
İBNİ SİNA ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ
NİSAN
AYI GELİR GİDER CETVELİ
GELİRLER
TOPLAM S. NO
GİDERLER
S.NO
TOPLAM
NİSAN
AYINA DEVİR
117,28
A Şartlı bağışlar
0,00
1 Bina bakım ve onarım gid.
500,00
B Kira gelirleri
0,00
2 Ulaştırma, haberleşme gid.
0,00
3 Kırtasiye giderleri
0,00
Kantin gelirleri
0,00
0,00
Öğrenci sağlık ve sosyal
Salon gelirleri
4
0,00
yardım giderleri
0,00
0,00
5
Açık alan vb. yerlerin gelirleri
0,00
Temizlik malzemesi giderleri
0,00
Nakdi bağış gelirleri (İLÇE
C M.E.M.)
1.000,00
6 Sosyal ve kült. Faaliyet gid.
0,00
Kermes gelirleri
0,00
7 Ücretli personel maaşları
0,00
8 Demirbaş alım, bakım gid.
0,00
Kurs gelirleri
0,00
Diğer giderler (ikram, cenaze,
0,00
Proje, kampanya vb.
düğün
kutlama,vb.)
9
0,00
etkinliklerin gelirleri (COLA)
1.000,00
0,00
Diğer gelirler
0,00
0,00
2.117,28
TOPLAM GİDER
500,00
TOPLAM GELİR
BAKİYE
1.617,28
YÖNETĐM KURULU
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
MUHASĐP ÜYE
SEKRETER
Osman TAN
Harbi ORTAÇ
Güley KAYA
Zeliha KOCAOĞLU
Download

nisan