SAMSUN ĐLĐ HAVZA ĐLÇESĐ 2911 SAYILI YASAYA GÖRE HAZIRLANAN
ALTERNATĐF MĐTĐNG ALANINI GÖSTERĐR BASĐT KROKĐDĐR
K
A
Z
I
M
ŞAHISLA
RA AĐT
EV
DEMĐR
YOLLARI
BĐNASI
MĐTĐNG
ALANI
Ş. JAND. UZMAN ÇAVUŞ KÂŞĐF ARSLAN SOKAK
OFĐSLER
KAVŞAĞI
P
A
Ş
A
C
A
D
D
E
S
Đ
ŞAHISLA
RA AĐT
EV
BELEDĐYE
PARKI
KEVSER CAMĐĐ
YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI TIKAMA NOKTASI
TOPLANTI SAHASI
TOPLANMA BÖLGESĐNE GELĐŞ ĐSTĐKAMETĐ
Ş
.
R
A
M
A
Z
A
N
K
I
L
I
Ç
Ç
I
HÜKÜMET
KONAĞI
GÖSTERĐ YÜRÜYÜŞ SONU DAĞILMA ĐSTĐKAMETĐ
GÖSTERĐ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI 500 METRE
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ilgili maddeleri gereği, Alternatif Miting alanının belirlenmesini tanımlayan 6. Madde ve
yasal yerleri tanımlayan 22. Maddelere istinaden Alternatif Miting Alanını Gösteren Basit Krokisidir.
Download

samsun đlđ havza đlçesđ 2911 sayılı yasaya göre hazırlanan