Tarih
Sayı
Servis
Konu
:06-02-2015
:19728467-51.8-1876
: Araştırma Müd.
: Arabuluculuk Top.
Sayın Üyemiz,
TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE İŞ ALEMİNE
FAYDALARI TOPLANTISI; Adalet Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde 13 Şubat
2015 Cuma günü 14:00-16:15 saatleri arasında, Odamız Meclis
Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
Söz konusu toplantıdan faydalanmanız ve katılımınızı 10 Şubat 2015 tarihine
kadar http://etkinlik.ebso.org.tr/ linkinden yapmanız hususunu, önemle rica
ederim.
Saygılarımla,
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
PROGRAM
13:30 – 14:00 Kayıt
14:00 – 14:15 Açılış Konuşmaları
14:15 – 15:00 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan ÖZTATAR
15:00 – 15:30 İzmir Arabuluculuk Derneği Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu
Başkan Yrd. Şerife ÖZCAN TEKELİ
15:30 – 16:00 Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU
16:00 – 16:15 Soru-Cevap
16:15
Kapanış
Bu belge 5070 sayili e-Imza Kanununa gore Mustafa-KALYONCU tarafindan 06.02.2015 tarihinde e-imzalanmistir.
Dogrulama Kodu:http://161.9.129.227/DYS/DocumentManagement/BilgiEdinmeFormu/confirmationCodeDocumentViewer.aspx?Code=E03026ADXA
Download

Programa İlişkin Duyuru - Arabuluculuk Daire Başkanlığı