T.C.
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
Kariyer GeliĢtirme Merkezi
Sayı : 95375231-604.99-E.38
Konu :Proje Pazarı ve Kariyer Günleri
16.04.2015
Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile 4-8
Mayıs 2015 tarihleri arasında Üniversitemizde gerçekleşecek olan “Proje Pazarı ve Kariyer
Günleri” etkinliği kapsamında “Satranç Kursu” ve “Fotoğrafçılık Kursu” düzenlenecektir.
Kurslara katılmak isteyen öğrencilerin aşağıda iletişim numarası verilen Kariyer
Geliştirme Merkezi Ofisine 30 Nisan 2015 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.
Öğrencilerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Mehmet ġENER
Rektör Yardımcısı
Kursun Adı
Kursu Verecek Öğretim Üyesi
Fotoğrafçılık Kursu
Yrd.Doç.Dr. Ġ. Ümran AKDAĞCIK
Satranç Kursu
Doç.Dr. Recep KARA
ĠLETĠġĠM:
Kariyer GeliĢtirme Merkezi Ofisi
0 388 225 23 16
Dağıtım:
Tüm Akademik Birimlere
Bu belge 5070 sayili e-Imza Kanununa gore Prof.Dr.Mehmet SENER tarafindan 16.04.2015 tarihinde e-imzalanmistir.
Dogrulama Kodu: http://eimza.nigde.edu.tr/eimza/default.aspx?Code=0703D539X6
Niğde Üniversitesi Merkez YerleĢke Bor Yolu Üzeri 51240 NĠĞDE Telefon : (0388) 225 2623
Faks : 0 (388) 225 26 07
Download

Proje Pazarı ve Kariyer Günleri Üni