KULELİ İLKOKULU
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÜLTENİ
Sayı 6
MART 2014
İÇİNDEKİLER
 Annenin Fedakarlığı
 Şehitlerimiz
 Hayvanlar Aleminde Şefkat
Tavuk ve karta l
 Merhamet Değerimizle İlgili Bir Bulmaca Çözelim!
ANNENİN FEDAKARLIĞI
annesiyle pazara gitmek için 5
lira hiç de fazla sayılmazdı.
Aylık toplamı 25 lira tutan
listeyi imzalayıp annesinin çantasına koyduğunda, bu akıllıca keşfinden dolayı gözleri parlıyordu.
ŞEHİTLERİMİZ
Bu vatanı vatan yapan,
Bayrağıdır, marşıdır.
Toprağına akan,
Şehitlerin kanıdır.
Şehidim, korkma!
Çocuk, ertesi gün yatağıBu akan kanlar sanma boşa,
nın başucunda 25 lira ile birlikte
küçük bir kağıt parçası buldu. Bizler bu yüreğe sahip oldukça,
Kendi hazırladığı listeye benze- Vermeyiz emanetini düşmana.
Çocuk, babasından aldığı
yen ve annesinin imzasını taşıyan
harçlığı vaktinden önce bitirmiş
kağıtta:
İşte bugün burada,
ve günlerdir istediği top için yeYemin ediyoruz sana.
terli parayı biriktirememişti. Bir"Seni hayatım pahasına
kaç hafta sonra yaz tatiline gire- dünyaya getirmenin, yıllarca sana
Koruyacağız vatanımızı,
cek olması, onu bu konuda bakmamın; binbir güçlükle besleKanımızın her damlasıyla.
endişelendirip yeni kaynaklar yip büyütmenin karşılığı, sadece
aramaya sevk ediyordu. Evlerine sevgindir ve yanağından aldığım
Bilirim ruhun hep yanımızda,
gelen son aylık dergide her hiz- bir öpücüktür." yazıyordu.
Annem söylemişti bana.
metin bir ücret karşılığında oldu- "Kazandığın parayı güle güle harİnsan şehit olunca,
ğunu okuyunca, sevinçle havaya ca yavrum."
Ölmez, hep yaşar aslında.
sıçradı. Buna göre, ailesine yaptığı yardımların da bir karşılığı olmalıydı.
Çocuk bu fikirle harekete
geçip gördüğü işlerin listesini çıkardı ve bunların yanına da ücretlerini yazdı. Fırından ekmek
almak için 2, çöp dökmek için 1,
Hazal İlayda ONAT
(Vatanımız uğruna canlarını feda eden 18
Mart Çanakkale Şehitleri anısına Amasya’da bir 2. sınıf öğrencisi tarafından yazılmıştır.)
PENGUEN: Kuzey kutbu-
larda hiçbir şey yemeden o yu-
nun sevimli hayvanları olan pen-
murtaya sahip çıkar, onu himaye
guenler, her yıl mart ayının son-
eder. Bu 4 aylık sürenin sonunda
FİL: Yeni larında üreme yerlerine gelirler.
doğmuş bir fil, Dişi penguen tek bir yumurta
erkek penguen açlıktan ağırlığı-
HAYVANLAR ALEMİNDE
ŞEFKAT
sürüdeki diğer
bütün
filler
tarafından büyük bir sevgi
ve
şefkatle
karşılanır. Eğer yavrunun annesi
ölürse, sütü olan bir başka dişi
fil yavruyu emzirmeye devam
nın yarısını kaybeder. Dişinin
yumurtlar
geri dönmesinden sonra pengu-
ve yiyecek
enler yavrulara nöbetleşe ba-
aramaya
karlar.
gider. Bundan
sonra
baba penguen, şefkatle tem-
edecektir. Anne ilk 6 ay boyunca muz ortasına kadar süren -300C
her yerde yavrusunu takip eder. dereceye varan soğuklarda ve
Bir yavru fil az da olsa sıkıntı ya hızı 120 km/saati bulan rüzgarda herhangi bir tehlikeli durum
içerisinde olduğunu belirten bir MERHAMET DEĞERİMİZLE İLGİLİ BİR BULMACA ÇÖZELİM!
ses çıkarırsa, grubun bütün üyeleri durumu incelemek için bir
araya gelirler. Bu, düşmanlara
karşı oldukça caydırıcı bir davranıştır.
ZEBRA: Anne zebra yavrusunu korumak için ölümü bile göze alır. Bir saldırı olduğunda kendisini yavrusu ile saldırganlar
arasında siper eder. Yavrudan
çok daha hızlı koşabildiği halde,
özellikle yavrusundan daha yavaş
koşar. Böylece yırtıcı hayvanların
onlara yetişmesi halinde yavru
kurtulacak ve kendisi ölecektir.
Bu çok tehlikeli olayın sonunda
anne zebranın hayatını kaybettiği de olur.
Kuleli İlkokulu Adres: Fevzi Çakmak Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 3, 1 Yenibosna, Bahçelievler, İSTANBUL
Tel: 02125039890
Download

Mart