SÖYLEŞİ-SEMİNER-KONFERANS
KÜLTÜR MERKEZLERİ VE BİLGİ EVLERİ
YAZI VE ŞİİR ATÖLYESİ
SERGİ
KONSERLER
TİYATROLAR
ÇOCUK TİYATROLARI
SİNEMALAR
ÇOCUK SİNEMALARI
OKUL PROGRAMLARI
SAĞLIK SEMİNERLERİ
Değerli Sanatseverler,
Bilgi ve ilim kadim iki uğraştır. İlim ile şekillenen manevi
atmosfer ve bilim ile şekillenen maddi imkânlar modern dünya
içerisinde kendine yeni yönelişler bulmuştur. Bu yönelişlerin en
özel yansıması sanattır.
Sanatın beslendiği alanların başında toplum bilim yer
almaktadır. Toplumdan beslenen ve toplumu besleyen, akıl ve fikir
atmosferleriyle düşünsel süreçleri geliştiren sanat, zincirleme
etkiyle de toplumların gelişimini hızlandırır; yarına bakışını latif,
bugünü ele alışını estetik, ifade ve anlatımını zarif yapar...
İnsan güzeldir ve sanatla ilgilenen kişiler de kendi güzelliğini
eşyaya nakşeder; sanatla emeğini eserleştirir ve insanlığa yeni
bakış açıları kazandırır… Sanatın güzelliklerinin Pendiklilere
katkı sağlamasını temenni eder, kültür bültenimizi siz değerli
sanatseverlere sunmaktan memnuniyet duyarız.
Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı
www.kenansahin.com.tr
[email protected]
www.facebook.com/DrKenanSahin
www.twitter.com/SalihKenan
PENDİK’TE BU AY
KASIM 2014
S O H B E T
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
K Ü LT Ü R
29
30
M E R K E Z L E R İ
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
HAMİD AYTAÇ KÜLTÜR MERKEZİ
HÜSEYİN VASSAF KÜLTÜR MERKEZİ - ULUÇINAR VAKFI
YA Z I
32
P R O G R A M L A R I
CAN VEREN PERVANELER / AV. HAYATİ İNANÇ
İNANÇ ESASLARI / DR. EBUBEKİR SİFİL
İRFAN YOLCULUĞU / ÖMER TUĞRUL İNANÇER
KALBİ SOHBETLER / VEHBİ VAKKASOĞLU
SAĞLIĞIN BEREKETİ / PROF DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU
KÜLTÜR ÜZERİNE TEKLİFLER / PROF. DR. İSKENDER PALA
İBN-İ ARABİ DÜŞÜNCESİNDE İNSAN / DOÇ. DR. EKREM DEMİRLİ
TASAVVUFTA AŞK VE DOSTLUK ANLAYIŞI / SİNAN YAĞMUR
MESNEVİ SOHBETLERİ / MEHMED FATİH ÇITLAK
TARİH ve KÜLTÜR SOHBETLERİ / DURSUN GÜRLEK
ZUHURAT / MUSTAFA ÖZDAMAR
HADİS SOHBETLERİ / DR. EBUBEKİR SİFİL
OSMANLI MEDENİYETİNDE SANAT / PROF. DR. MEHMET ZEKİ KUŞOĞLU
NİYAZi-İ MISRİ / DOÇ. DR. MUSTAFA TATCI
ANADOLU’YU MAYALAYANLAR / SADIK YALSIZUÇANLAR
KAFA DENGİ / GÖKDEMİR İHSAN -TARIK TUFAN
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL / DR. MİMAR SİNAN GENİM
MEVLANA KONUŞUYOR / PROF. DR. CİHAN OKUYUCU
MESNEVİ SOHBETLERİ / PROF. DR. EMİN IŞIK
GÖNLÜMÜZDEKİ GENÇLİK / DR. FARUK ÖNDAĞ
SİYER-İ NEBi / MUSTAFA AĞIRMAN
V E
Ş İ İ R
A T Ö LY E S İ
YAZI VE ŞİİR ATÖLYESİ / A. ALİ URAL
S E R G İ L E R
34
35
DÜNDEN BUGÜNE YAĞLI BOYA SERGİSİ / METİN ATİKKAN
MİNYATÜR SERGİSİ / KAMALADDİN GHOTB
K O N S E R L E R
37
38
39
40
41
HALK OYUNLARI ŞÖLENİ / PENFOLK-PENHAD-PKSD
BALKAN ŞARKILARI & RUMELİ TÜRKÜLERİ / CENK BOSNALI
MUHARREM İLAHİLERİ / SAMİ SAVNİ ÖZER
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ / CENGİZ ÖZKAN
ŞİİRLİ MUHABBET / SERDAR TUNCER
U
Kültürde Pendik Farkı
T İ Y A T R O L A R
43
44
HEPSİ BENİM SENİN HİÇ YOK
AH MİNE’L AŞK
45
46
CÜMBÜŞ-Ü CEMAAT
BANA BİR STAR LAZIM
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
48
49
GİZEMLİ ADA
AYDA BİR GECE
50
51
52
BALONCU BABA
ALİ VELİ MARİA
YAŞASIN OKULUMUZ
S İ N E M A L A R
54
55
CEHENNEM MELEKLERİ 3
YARININ SINIRINDA
56
57
58
SON KALAN
YUNUS EMRE: AŞKIN SESİ
TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
60
İKSİR
61
62
63
KİKORİKİ: YENİLMEZ TAKIM
CESUR ZEBRA
PITIRCIK TATİLDE
O K U L
P R O G R A M L A R I
65
66
67
OKUR - YAZAR BULUŞMASI / VEHBİ VAKKASOĞLU
SINAV STRATEJİLERİ SEMİNERİ / DR. FARUK ÖNDAĞ
KARİYER PLANLAMA SEMİNERİ - TOPLUM VE DEĞİŞİM SEMİNERİ
68
STAND-UP GÖSTERİMİ - İLETİŞİM SEMİNERİ
S E M İ N E R
70
71
P R O G R A M L A R I
GÜVENLİ DOĞALGAZ KULLANIMI / A. ALPER AKGÜNGÖR
SAĞLIK SEMİNERİ - KOAH / UZM. DR. SEVİNÇ BİLGİN
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
AV. HAYATİ İNANÇ
CAN VEREN
PERVANELER
CUMARTESİ
01
KASIM
1961 Denizli doğumlu Hayati İnanç 1984’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
İnanç, insana yatırımın en değerli ve en anlamlı iş olduğu inancı ile sohbet programlarında her yaştan
insanlarla bir araya geliyor. Halen TRT Anadolu’da “Can Veren Pervaneler” programını sunmakta
olan Hayati İnanç bizlere de; mumun etrafında dönen, seve seve can veren küçük kelebeklerin aşk
ile hemhâl oluş hikayesini anlatıyor.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
01 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
7
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. EBUBEKİR SİFİL
İNANÇ
ESASLARI
PAZARTESİ
03
KASIM
Hadislerin dilini Dr. Ebubekir Sifil’in anlatımıyla dinlemek, farklı bir bakış açısına sahip olmak istemez misiniz? Hadislerin manalarına ulaşmak, öğütlerini hayatımızda yaşayabilmek, sağlıktan mutluluğa, barıştan paylaşıma birçok
konuda yaşamsal sırları içinde barındıran hadislerin, kendi çehrelerine bakmak mümkün müdür? Farklı yönleri
görebilmek, güzelin farkına varabilmek, öze ulaşabilmek önemlidir. Ebubekir Sifil Hadis Sohbetlerinde; görünenin,
bilinenin ve anlaşılanın derinliklerine, anlamına ve özüne ulaşmanın yollarını naklediyor…
8
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
03 KASIM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
ÖMER TUĞRUL İNANÇER
İRFAN
YOLCULUĞU
SALI
04
KASIM
1946’da Bursa’da doğdu. Orta tahsilini Bursa’da tamamlayıp İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Ömer Tuğrul
İnançer 67 yıllık hayatı boyunca önemli mevkilerde yöneticilik görevleri yaptı... İnsana değer katacak fikirleri ve
bilgileriyle Ömer Tuğrul İnançer irfan penceresinden hayatımıza ufak bir renk katıyor. İrfan kelime anlamıyla
gerçeği görebilmek, anlamak ve sezmektir. Ömer Tuğrul İnançer ile berrak bir zihinle, doğrunun ehemmiyetini, farkındalık sahibi bireyin özellikleri ve hayata katkılarının ele alınacağı bu sohbete sizleri de bekleriz.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
04 KASIM 2014 SALI / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
9
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
VEHBİ VAKKASOĞLU
KALBİ
SOHBETLER
ÇARŞAMBA
05
KASIM
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1969 yılında başarıyla mezun oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde
yüzlerce makale, fıkra, dizi ve röportaj yayımlayan yazar, ilk kitabını iki arkadaşıyla birlikte yazdı.
‘Gençliğin Kaleminden Üç Cephesiyle Mehmed Akif’ adlı bu kitabın basım tarihi 1968’dir. Daha sonra ise
yazar Vehbi Vakkasoğlu, otuzdan fazla esere imza atmıştır. Bu eserler tarih, din, edebiyat ve psikoloji
gibi konuları işlemiştir.
10
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
05 KASIM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU
SAĞLIĞIN
BEREKETİ
SALI
11
KASIM
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, kimya eğitimini tamamladıktan sonra Avusturya Graz Teknik
Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1994-1996 yıllarında Viyana Teknik Üniversitesi’nde profesör olarak
görev yapan Saraçoğlu, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalarıyla bütün dünyada isim yaptı. Sağlıktan kıymetli bir unsurun olmadığı yaşam çerçevesinde İbrahim Saraçoğlu bizlere
“Sağlığın Bereketi”ni ve sağlığımızı korumanın yollarını anlatıyor…
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
11 KASIM 2014 SALI / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
11
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF DR. İSKENDER PALA
KÜLTÜR ÜZERİNE
TEKLİFLER
ÇARŞAMBA
12
KASIM
1958’de Uşak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Divan Edebiyatı dalında profesör
oldu. Divan Edebiyatı’nın yeniden sevilip anlaşılabilmesi için klasik şiirden ilham alan makaleler, denemeler,
hikâyeler ve gazete yazıları yazdı. Düzenlediği Divan Edebiyatı seminerleri ve konferansları geniş kitleler
tarafından takip edildi.
12
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 18:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DOÇ. DR. EKREM DEMİRLİ
İBN-İ ARABİ
DÜŞÜNCESİNDE
İNSAN
PERŞEMBE
13
KASIM
Bir seyyah gibi zamanın içinde gezer insan. Dünyada ne varsa, yaşama dair, hepsi de insanda mevcuttur.
Bu kıymetin farkında bir ömürde, zaman ne denli önem kazanır. İçindeki dünyayı güzelleştirmek, etrafı
da kendi içimizdeki dünyayla birlikte saadet ve huzura kavuşturmak nasıl da bir çırpıda heveslendirir
insanı ve ruhunu... Doç. Dr. Ekrem Demirli ile hayatın güzelliklerinin farkına varacağınız, derya gönüllü
olmanın önemini keşfedeceğiniz bu sohbet programına sizleri de bekleriz.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
13 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
13
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
SİNAN YAĞMUR
TASAVVUFTA AŞK VE
DOSTLUK ANLAYIŞI
CUMA
14
KASIM
Zamana bağlı kalmaksızın insanlığın mana deryasında bazen kulaç atan bazen anlam dalgalarında
soluklanan bir eğitimci. Eğitimi insanlarla yüz yüze gelmek onlarla nerede olursa olsunlar beraber olmak
düsturuyla anlamlaştıran, insanlara, insanlığı hatırlatmak için kanaat önderlerinin ayaklarına, düşüncelerine
ışık tutmaya çalışan, dervişanlığın günümüze yansıtılmasına çaba sarf eden bir gönül işçisi.
14
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
14 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MEHMED FATİH ÇITLAK
MESNEVİ
SOHBETLERİ
CUMARTESİ
15
22-29
KASIM
Tü megü mara bedan şeh bar nist,
Ba keriman karha düşvar nist.
“Sakın Allah Teala’nın huzuruna çıkmaya, ona yakın olmaya bizim için izin yoktur deme. Zira kerim olanlarla alışveriş yapmak hiç
de zor değildir. Onlar kendileri kazanmak için değil, başkalarına kazandırmak için pazar kurarlar. O halde bu niyet ve azimle dinle...”
Hz. Pir Muhammed Celaleddin-i Rumi’nin muhteşem eseri Mesnevi-i Manevi 2007 yılından beri Yunus Emre Kültür Merkezi’nde
araştırmacı yazar Mehmed Fatih Çıtlak beyefendinin dilinden günümüz insanına hitap ediyor. Cumhuriyet tarihinde yerel
yönetimlerce düzenlenen en uzun süreli ve katılımı en çok olan kültürel faaliyet olarak kayda geçen Mesnevi Sohbetleri’ne
davetlisiniz.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
15-22-29 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 14:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
15
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DURSUN GÜRLEK
TARİH ve KÜLTÜR
SOHBETLERİ
PAZARTESİ
17
KASIM
“Felaketimizin kaynağı kültür yokluğudur. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin
daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.” der Cemil
Meriç... Edebi sohbetlerin, tarihi konuşmaların yapıldığı mekanlarda ayrı bir lezzet vardır. Her türlü düşünceye mensup kişiler fikirlerini beyan ederler. İnsanların ortak bir noktada birleşmesine sebep olan
önemli unsurlar; sanat, şiir, edebiyat ve tarihtir. Dursun Gürlek bizler için Tarih ve Kültür Sohbetlerinde
insanları birleştiren ve olgunlaştıran bu unsurları ele alıyor.
16
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
17 KASIM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MUSTAFA ÖZDAMAR
ZUHURAT
ÇARŞAMBA
19
KASIM
“Kandil; kendi iç varlığını hep başkaları için yakıp eriterek, etrafına göz ve gönül yormayan ılık ve yumuşak
ışıklar sunar. Allah’ın sevip de yarattığı her şeye ve herkese hoş ve yumuşak bakan bilgeler de böyledir.
Onlar da bütün varlıklarını hep başkalarına adar…” Mustafa Özdamar, Kırkkandil sohbetlerinde dünyaya
sevgi gözünden bakabilmenin, dünyayı sevebilmenin ve kuvvetli bir maneviyata sahip olabilmenin önemine değiniyor. Muhakkak ki insanı sevebilme kudretine sahip olanlar, dünyayı aydınlatıyor…
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
17
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. EBUBEKİR SİFİL
HADİS
SOHBETLERİ
ÇARŞAMBA
19
KASIM
Hadislerin dilini Dr. Ebubekir Sifil’in anlatımıyla dinlemek, farklı bir bakış açısına sahip olmak istemez misiniz? Hadislerin manalarına ulaşmak, öğütlerini hayatımızda yaşayabilmek, sağlıktan mutluluğa, barıştan paylaşıma birçok
konuda yaşamsal sırları içinde barındıran hadislerin, kendi çehrelerine bakmak mümkün müdür? Farklı yönleri
görebilmek, güzelin farkına varabilmek, öze ulaşabilmek önemlidir. Ebubekir Sifil Hadis Sohbetlerinde; görünenin,
bilinenin ve anlaşılanın derinliklerine, anlamına ve özüne ulaşmanın yollarını naklediyor…
18
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET BAYRAM KONFERANS SALONU
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 13:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. Mehmet ZEKİ KUŞOĞLU
OSMANLI
MEDENİYETİNDE
SANAT
PERŞEMBE
20
KASIM
1943 yılında Gaziantep’de doğdu. 1949’da İstanbul’a yerleşti. 1964 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulundan mezun oldu. Aynı yıl devlet bursu kazanıp Almanya’ya gitti. 1969 yılında ihtisasını
tamamlayarak yurda döndü. Avrupa’nın çeşitli müze ve kütüphanelerinde yaptığı inceleme sonucu
Türk-İslam ve Doğu sanatlarına ilgi duydu. Dönemin hayatta olan bütün sanatkârlarıyla temasa geçip
teorisinin yanında pratiğini geliştirdi, klasik ve çağdaş yorumlarıyla sergiler açtı, makaleler ve kitaplar
yazdı, konferanslar verdi. Kongrelerde 100’ün üzerinde tebliğ, bir o kadar da konferans verdi.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
20 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
19
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DOÇ. DR. MUSTAFA TATCI
NİYAZİ-İ
MISRİ
CUMA
21
KASIM
“Ey gönül gel ağlama zari zari inleme, Pirden aldum haberi ol bi-nişan sendedür” Niyazi-i Mısri...
Gönlüm ağlama, inleme; Pirden aldım haberi her güzellik sendedir. Gönlün güzelliği, derinliği ve
kuvvetinden ne kadar haberdarız? Kalp ile yol alan kişi tüm güzelliklere daha kolay ulaşabilir. Hayatın
içerisinde güzellik duygusunu kaybetmiş insana kendi kalbi bile ağlar, içindeki güzelliğin farkına
varmamasından dem vurur. Bu kalbi hakikati tasavvufla ve şiirle birleştirmiş bir gönül adamını Niyazi-i
Mısri’yi, Dr. Mustafa Tatçı ile anmaya ve anlamaya sizleri de bekleriz..
20
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
21 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
SADIK YALSIZUÇANLAR
ANADOLU’YU
MAYALAYANLAR
CUMARTESİ
22
KASIM
“Anadolu’nun esası, özü sohbet-kelam mayasıdır. Maya ne yapar? Mesela sütü yoğurda çevirmek için,
yoğurttan olma mayadan çalarız. Maya sütü, yoğurda dönüştürür. Yani sütün kimliğini değiştirerek,
onu kendine benzetir. Kimlik nasıl değişir? Özünü değiştirir. Özü değişen sütün, içindeki maya ile uyum
içerisinde oluşu, bu birlikteliği yakalaması, mayalanmış bir birliktir. Bu birlik itibarıyla mayalanmış şey,
dönüşmüş bir şeydir. Esası özü de, o dönüşüme sebep olan mayadır. Aslında sütün içinde ne varsa yoğurta dönüşür...” Sadık Yalsızuçanlar ile Anadolu Mayası sohbeti insan üzerine hoş bir sohbet sunuyor.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
22 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
21
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
GÖKDEMİR İHSAN
TARIK TUFAN
KAFA DENGİ
PAZARTESİ
24
KASIM
Fikrimizi güvenip emanet etmek, bir kaç cümlede anlatmak ne denli zordur aslında. Uzunca bir sohbetin
ve uzunca bir yolun sonunda aslında birçok ayrımın farkına varırız. Hayata dair kendimizden bile emin
değilizdir çoğu kez, oysaki fikirler akılda, hisler kalpte durmaz, dağılır. Fikrimizi ve sevgimizi paylaşacak
kafa dengi insanlar aramaya koyuluruz. Gökdemir İhsan ve Tarık Tufan ile günümüzün değerleri ve
geçmişin mirasları üzerine gerçekleştirilecek bu sohbete sizleri de bekleriz...
22
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
24 KASIM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. MİMAR SİNAN GENİM
BAŞLANGIÇTAN
GÜNÜMÜZE
iSTANBUL
SALI
25
KASIM
1988-1992 yıllarında İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği yaptı. 19972007 yılları arasında Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkanlığını
üstlenmiştir. 1985’ten beri Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Aynı
zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı [TEGV] Mütevelli Heyeti üyesidir. 2003 yılından itibaren
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği [İSMD] kurucuları arasında yer almıştır.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
25 KASIM 2014 SALI / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
23
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. EMİN IŞIK
MESNEVİ
SOHBETLERİ
PERŞEMBE
27
KASIM
Kendine has üslubuyla Emin Işık, tasavvufun özüne dair anlatımları ve sıradışı hikâyeleriyle aşk özünün
nasıl meşk edileceğinin, yani hayatın damarlarına nasıl nüfuz edileceğinin ipuçlarını sunuyor.
Tasavvufî Düşünce’yi bir bütün olarak ele alan Emin Işık, bizlere hayatı tasavvufla güzelleştirmenin
yollarını anlatıyor. Sizleri de bekleriz...
Adres: Konferans Salonu Fevzi Çakmak Mah. Marmara Cad. Mısır Sok. No:1 (Üst Kaynarca Merkez Camii Yanı) PENDİK
24
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET BAYRAM KONFERANS SALONU
27 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 13:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. CİHAN OKUYUCU
MEVLANA
KONUŞUYOR
PERŞEMBE
27
KASIM
Yazar ve Araştırmacı Cihan Okuyucu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Süleymaniye Kütüphanesinde çalışmaya başlayan Okuyucu, 1985’te Eski Türk Edebiyatı alanında
doktorasını tamamladı. 1986’da Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne
geçti. 1990’da doçent, 1996’da profesör oldu. Acun-Türkçe’nin Gücü, Türk Edebiyatı dergilerinde yazdı. Yabancı dili Fransızca olan Okuyucu iyi derecede Farsça ile orta derecede Arapça ve İngilizce biliyor. Evli ve
beş çocuk babasıdır.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
27 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
25
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. FARUK ÖNDAĞ
GÖNLÜMÜZDEKİ
GENÇLİK
CUMA
28
KASIM
Dr. Faruk Öndağ 1970 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde sürdürdü. Dr. Faruk Öndağ; öğrenme süreci üzerine bireysel danışmanlık çalışmalarının
yanında, branşı ile ilgili “Okul, dershane, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda” verimli ders
çalışma, öğrenme ve konsantrasyon teknikleri, motivasyon, liderlik, zaman ve stres yönetimi, relaksasyon eğitimleri ve iletişim konularında seminer ve eğitim vermektedir.
26
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
28 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MUSTAFA AĞIRMAN
SİYER-İ
NEBî
PAZAR
30
KASIM
Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatı ve mukaddes vazifesi sırasında gösterdiği gayretleri anlatan
ilimdir Siyer-i Nebî.
Adres: Fevzi Çakmak Mah. Marmara Cad. Mısır Sok. No:1 (Üst Kaynarca Merkez Camii Yanı) PENDİK
MEHMET BAYRAM KONFERANS SALONU
30 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 13:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
27
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
KÜLTÜR
MERKEZLERİ
PROGRAMLARI
28
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
K Ü L T Ü R
ÇARŞAMBA
05-12
19-26
KASIM
PERŞEMBE
06-20
KASIM
M E R K E Z L E R İ
PROF. DR. ŞENER DİLEK
Değerler Eğitimi
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
05-12-19-26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 15:00
ARŞ. AHMET KOÇOĞLU
Kur’an Hakikatleri
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
06-20 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 15:00
PERŞEMBE
13-27
KASIM
DR. ALAADDİN KAYA
Kur’an’a Göre İnsan Eğitimi
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
06-20 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 15:00
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
Adres: Fevzi Çakmak Mh. Anibal Sk. No:28 PENDİK
SAAT: 15:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
29
K Ü L T Ü R
M E R K E Z L E R İ
PERŞEMBE
27
DR. SENAİ DEMİRCİ
Gönül Esintileri
KASIM
PAZARTESİ
24
DUMLUPINAR HAMİD AYTAÇ KÜLTÜR MERKEZİ
27 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
DURSUN GÜRLEK
Tarih ve Kültür Sohbetleri
KASIM
SALI
04-11
18-25
GÜLLÜBAĞLAR HÜSEYİN VASSAF KÜLTÜR MERKEZİ
24 KASIM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
DR. EBUBEKİR SİFİL
Akaid Bilinci Sohbetleri
KASIM
ULUÇINAR VAKFI
04-11-18-25 KASIM 2014 SALI / SAAT: 19:00
DUMLUPINAR HAMİD AYTAÇ KÜLTÜR MERKEZİ
Adres: Dumlupınar Mh. Mümessil Sk. No:10 Pendik Tel.: (216) 598 22 19 PENDİK
GÜLLÜBAĞLAR HÜSEYİN VASSAF KÜLTÜR MERKEZİ
Adres: Güllübağlar Mh. Tandoğan Cad. (Hüseyin Ağa Camii Yanı) PENDİK
ULUÇINAR VAKFI
Adres: Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cd. Kılıç Sk No : 9 PENDİK
30
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
K Ü L T Ü R
M E R K E Z L E R İ
V E
B İ L G İ
DUMLUPINAR HAMİD AYTAÇ KÜLTÜR MERKEZİ
27 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
E V L E R İ
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
31
Y A Z I
V E
Ş İ İ R
A T Ö L Y E S İ
A. ALİ URAL
01 KASIM CUMARTESİ
Tolstoy İvan İlyiç’in Ölümü
22 KASIM CUMARTESİ
Sallinger “Franny ve Zooey”
08 KASIM CUMARTESİ
Mısralara Gizlenen Şiir Poetikaları
29 KASIM CUMARTESİ
Akif’in Mısralarında Gençlik
15 KASIM CUMARTESİ
Oğuz Atay (Tutunamayanlar)
CUMARTESİ
01
08-15
22-29
KASIM
32
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
01-08-15-22-29 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 10:30
Y A Z I
V E
Ş İ İ R
A T Ö L Y E S İ
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
33
S E R G İ L E R
METİN ATİKKAN
DÜNDEN BUGÜNE
YAĞLI BOYA (RÖLYEF) SERGİSİ
07-16
KASIM
Metin ATİKKAN
Ressam Metin Atikkan, eserlerinde çok sevdiği eski İstanbul’un Arnavut kaldırımlı sokaklarını ve onların
her iki yanını dolduran geleneksel ahşap evleri, rölyef tarzda romantik konular halinde göstermeye
çalışmıştır. Tablolarında kompozisyon dengesine ve ayrıntılara özen göstererek özgün bir yaklaşımda
bulunmuştur. Yağlıboya tablolarında sert tual üzerine tutkallı alçı, karton ve ahşap kaplama kullanarak
üçüncü boyutta peyzajın tabloda bütünlük kazanması tekniğine farklılıklar getirmiştir.
İnsanların birbirine yabancılaştığı, şehirlerin ruhlarını kaybettiği günümüzde hiç olmazsa nostaljik bir
tavırla güzellikleri yaşatmaya çalışmaktadır.
34
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
AÇILIŞ: 07 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 14:00
S E R G İ L E R
KAMALADDİN GHOTB
MİNYATÜR
SERGİSİ
21-30
KASIM
Kamaladdin GHOTB
Sanatçı İran’da 18.8.1969 yılında doğdu. Tahran İslami Azad Üniversitesi’nden lisans eğitimini tamamlayan sanatçı Kültür ve İslami Rehberlik Serbest Akademisi’nin yönetici müdürü olarak çalıştı.
İran Resim Derneği’nin üyesi olan sanatçı birçok ulusal ve uluslararası sergide eserlerini sergileyerek sanatını geniş kitlelere tanıtmıştır.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
AÇILIŞ: 21 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 14:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
35
36
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
K O N S E R L E R
HALK OYUNLARI ŞÖLENİ
KARADENİZ, SİLİFKE, ADIYAMAN
PENFOLK
PENHAD-PKSD
CUMA
07
KASIM
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
07 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
37
K O N S E R L E R
BALKAN ŞARKILARI
RUMELİ TÜRKÜLERİ
CENK BOSNALI
CUMA
14
KASIM
38
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
14 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 20:00
K O N S E R L E R
MUHARREM İLAHİLERİ
SAMİ SAVNİ
ÖZER
PERŞEMBE
20
KASIM
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
20 KASIM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
39
K O N S E R L E R
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
CENGİZ
ÖZKAN
CUMA
21
KASIM
40
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
21 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 20:00
K O N S E R L E R
ŞİİRLİ MUHABBET
SERDAR
TUNCER
CUMA
28
KASIM
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
28 KASIM 2014 CUMA / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
41
42
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
T İ Y A T R O L A R
HEPSİ BENİM
SENİN HİÇ YOK
Yazan: Burak AKYÜZ
Yöneten : Kemal YAĞA
Oyuncular: Eda Özcan DEMİRSOY , Sezan DÖŞER, Kamil GENÇTÜRK, Burak AKYÜZ, Kemal YAĞA
CUMARTESİ
01
KASIM
BİLETLİ
İki ailenin dolandırılarak aynı evi kiralaması yüzünden yaşadığı trajikomik hikayede ailelerin birbirini
evden çıkartmak için oynadıkları oyunlar anlatılmaktadır.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
01 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
43
T İ Y A T R O L A R
AH MİNE’L
AŞK
Yazan: Yusuf AKÇAY
Yöneten : Kenan KORKMAZ
Oyuncular: Alper BANKO, Şenol KARA, Tanya AKSU, Fehmi GÖKDENİZ, Ramazan KORKMAZ
CUMARTESİ
15
KASIM
BİLETLİ
İnsanın, akıl ve nefs ile mücadelesinin anlatıldığı Ah Mine’l Aşk, dünyadaki varlığımızın anlamını
sorgulayan tek perdelik bir dram. Dünyanın geçiciliği ve ölüm gibi kavramlar karşısında insanın manevi
arayışı sorgulanmaktadır.
44
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
15 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 20:00
T İ Y A T R O L A R
CÜMBÜŞ-Ü
CEMAAT
Yazan - Yöneten : Kemal ŞAMDANLI
Oyuncular: Murat ŞİMŞEK, Selçuk ÇAĞLAR, Kemal ŞAMDANLI, Murat KAN, Burak GENÇKAYA,
Büşra GÜNDEŞ, İlker MUTLU, Özge ATİK, Keri AÇAR, Yaşar TÜRKER, Firdevs YILMAZ, Nurcan
ŞİMŞEK, Elif TÜRK
CUMARTESİ
22
KASIM
BİLETLİ
Zengin bir konak… Ve bu konağın her şeyinden sorumlu paragöz, cingöz, kurnaz kâhyası İbiş…
Konağın sahibi Asaf Bey ve kızı Şefika’nın damat adaylarıyla olan komik hikâyesi… Konağa gelen
damat adayları, İbiş’in dâhiyane fikri ile bu sevdadan vazgeçerler. Birbirinden ilginç damat adayları
İbiş’in kurduğu tuzağa düşerler. Azeri’si, külhan beylisi, kekemesi gibi pek çok damat gariplikleri ile
sizi şaşırtacak. Dansları ile de coşacaksınız… Kemal Şamdanlı’nın Geleneksel Türk Tiyatrosu öğeleri ile
bütünleştirilen orta oyunu Cümbüş-ü Cemaat’i kahkahalar ile, keyif ile izleyeceksiniz.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
22 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
45
T İ Y A T R O L A R
BANA BİR
STAR LAZIM
Yazan : Kasım UÇKAN
Yöneten : Zülfikar YAZGAÇ
Oyuncular: Murat PARASAYAR, Esra SÖNMEZER, Merih FIRAT, Enis TALAS, Hamza YAZICI,
Pınar TUNCER, Yavuz KETENCİ, Zülfikar YAZGAÇ
CUMARTESİ
29
KASIM
BİLETLİ
Dünyaca ünlü yıldız Shakira’yı bir festivale getirmek üzere belediye başkanıyla anlaşıp avans alan
organizatör Yalçın Dönence’nin elbette yıldızla hiç irtibatı yoktur.Yalçın, ne yapacağını düşünürken
alacaklısı ünlü kabadayı Hamza ofise gelir ve işler karışır. Birbirinden komik olaylar, şarkılar, türküler ve Mentalist Enis Talas’ın inanılmaz gösterileriyle çok keyifli
bir 90 dakika…
46
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
29 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 20:00
T İ Y A T R O L A R
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
47
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
GİZEMLİ
ADA
Yazan - Yöneten: Vahit ÇAKMAKCI
Oyuncular: Nazım HİKMET YILDIRIM, Vural EYİKAN, Elif KARAKAŞ
PAZAR
02
KASIM
BİLETLİ
Kocaoğlan ile arkadaşı, ailelerinden habersiz ve izinsiz evden çıkarlar. Amaçları da bir türlü
iyileşemeyen Kocaoğlan’ın annesine, şifalı bitki bulabilmektir. Bu ada seyahati aynı zamanda onlar
için maceraya dönüşür. Adada başlarına bin bir türlü iş gelir. Oyun 4 boyutlu olarak hazırlanmış
olup, oyunda sis, baloncuk, lazer gibi canlı efektler bulunmaktadır. Gizemli Ada oyunu, Yazar Vahit
Çakmakcı’nın “Ormandaki Sır” adlı oyunundan uyarlanmıştır.
48
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
02 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
AYDA
BİR GECE
Yazan: Volkan Taha ŞEKER
Yöneten: Ece KARAKULLUKÇU
Oyuncular: Vahit ÇAKMAKCI, Vural EYİKAN, Melis GÜNDEN, Esma YAVUZ
PAZAR
09
KASIM
BİLETLİ
Öğretmeni, Afacan’dan, Uzay konulu bir kompozisyon hazırlamasını ister. Gecenin geç saatlerine
kadar evde ödevini hazırlayamayan Afacan’ın imdadına babası yetişir. Ancak babasının anlattıklarını
düşünürken çalışma masasında uyuyakalır. Rüyasında uzaya gittiğini görür. Üstelik uzaylı dostları Mavi
ile Yeşil, Ay’ın yüzeyinde ona eşlik eder. Afacan uyandığında, rüya ile gerçek arası yaşadıklarını düşünerek
mükemmel bir ödev hazırlar. İnteraktif uzay sahneleri ve gerçek astronot görünümüyle Ay’da Bir Gece’yi
kaçırmayın…
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
09 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
49
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
BALONCU
BABA
Yazan-Yöneten: Volkan Taha ŞEKER
Oyuncular: Vahit ÇAKMAKCI, Nazım HİKMET YILDIRIM, Elif KARAKAŞ, Gizem GENÇ
PAZAR
16
KASIM
BİLETLİ
İlerlemiş yaşına rağmen köhne bir dükkânda balon satan Baloncu Baba, eskisi gibi işini
yapamayacak, bu yüzden dükkân sahibi Necmettin Bey onu dükkânından çıkarmaya
çalışacaktır. Ancak onun yardımına, yıllarca balon satıp para almadığı çocuklar yetişecektir.
Yardımlaşma, yaşlılara saygı ve vefa duygularının çocuklara etkileyici bir dille anlatıldığı oyun,
100. gösterimiyle Pendik’te.
50
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
16 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
ALİ VELİ
MARİA
Yazan-Yöneten: Volkan Taha ŞEKER
Oyuncular: Vahit ÇAKMAKÇI, Vural Eyİkan, Elif KARAKAŞ, Esma YAVUZ, Gizem GENÇ
PAZAR
23
KASIM
BİLETLİ
Afrikalı bir Müslüman olan Ali, Anadolulu Veli ve Londra’dan ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Maria,
sabahın erken saatlerinde kapısı kapalı bir parkın önünde karşılaşır ve tanışırlar. Onların park kapısında
bulunma nedeni, ailelerinin onlar için hazırladığı ortak sürprizi beklemeleridir. Aileleri gelene kadar
çocuklar, tüm farklılıklarına rağmen arkadaş hatta dost olurlar. Ancak ikisi yabancı olan üç çocuğa
ailelerinin hazırladığı sürpriz son sahneye kadar gizemini korur.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
23 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
51
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
YAŞASIN
OKULUMUZ
Yazan-Yöneten: Ufuk TUNCER
Oyuncular: Özge Balçın, Tuğba Can BIÇAK, Gözde KAYA, Ufuk TUNCER
PAZAR
30
KASIM
BİLETLİ
Bayram, Ahmet ve Ayşe aynı sınıfın öğrencileridir ve birbirleriyle çok iyi arkadaştırlar. Öğretmeni
Bayram’a şiir ödevi vermiştir. Fakat Bayram daha evvel toplum karşısında hiç şiir okumamıştır.
Abisi ona yardım edebilecek en iyi kişidir. Abisinin bu heyecanlı çocuğa yardım ederken çektiği
zorluklar, hem komik, hem de ders verecek nitelikte olacaktır. Baştan sona hareketli ve eğlenceli
bir okul oyunu olan ‘’Yaşasın Okulumuz’’ heyecanımızı yenmeyi, başarmayı, dikkatli olmayı,
severek çalışmayı ve okul sevgisini öğreten müzikli bir oyun. İyi seyirler.
52
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
30 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
53
S İ N E M A L A R
CEHENNEM
MELEKLERİ 3
Yönetmen: Patrick HUGHES
Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Harrison
Ford, Mel Gibson, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes
PAZAR
02
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Barney Ross ve askerlerinin son görevi tehlikeli bir silah tüccarının peşine düşmek ve elindeki güçlü
silahın yanlış kişilere ulaşmasını önlemektir. Ne var ki bu tüccarın, bir zamanlar Barney’nin ortağı olan
ve ekibi birlikte kurdukları Conrad Stonebanks olduğu anlaşılır. İşin ilginç yanıysa Barney, eski partnerini
yıllar önce öldürdüğünü zannetmektedir! Ekibin Stonebanks’i durdurmak için başlattığı çatışma
başarısızlıkla sonuçlanır. Ekip artık önemli bir kararın eşiğine varmıştır. Barney eski ekibi emekliye ayırır
ve genç yeteneklerle kurulu yeni bir ekip oluşturur. CIA’nin de işlerin içine dahil olmasıyla alevlenen
aksiyon dolu macerada Stonebanks’in tek hedefi Cehennem Melekleri’ni yok etmek olur.
54
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
02 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
S İ N E M A L A R
YARININ
SINIRINDA
Yönetmen: Doug Liman
Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
PAZAR
09
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca
insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en
önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular
bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları
yoktur.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
09 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
55
S İ N E M A L A R
SON
KALAN
Yönetmen: Peter Berg
Oyuncular: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Ali Suliman
PAZAR
16
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Yıl 2005. Haziran ayının son haftası son derece önemli bir olaya ev sahipliği yapacaktır. ‘Red Wing’
operasyonu için seçilen dört kişilik bir SEAL ekibi, Taliban’ın liderini ele geçirmek zorundadır. Afganistan’ın
Kunar bölgesine gönderilen askerler, kendilerine oldukça güvenseler de operasyonları bekledikleri gibi
ilerlemeyecektir. Taliban üyeleri tarafından başlatılan bir kuşatma sırasında ekipteki askerlerden 3’ü
ölümcül şekilde yaralanır ve sadece biri kurtulmuş olur. Hayatta kalan asker, köylülerin evlerine sığınarak
kendisini bulacak bir kurtarma timini beklemeye koyulur. Ancak geride bıraktığı üç arkadaşının başına
gelenlerin ağırlığını düşündükçe işler katlanılmaz bir hal almaya başlar. 56
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
16 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
S İ N E M A L A R
YUNUS EMRE:
AŞKIN SESİ
Yönetmen: Kürşat KIZBAZ
Oyuncular: Devrim EVİN, Bülent Emin YARAR, Ahmet MEKİN
PAZAR
23
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Savaşın, şiddetin içinde kalmış Anadolu köylerinden birinde yaşayan Yunus’un sevgiyi ve aşkı
harmanlayan, düşünceleriyle ve şiirleriyle dünya çapında önemli bir yere sahip olan Yunus Emre’ye
dönüşmesinin öyküsünü izliyoruz. Buğday ile avunmayı tercih etmesiyle yaşadığı büyük pişmanlık
onu bir arayışa itecektir. Bu öyle bir arayış olacaktır ki sevdiği herkese, başta aşık olduğu Balım Kız’a
veda ederek yollara düşecektir. Aşkların en büyüğü olan İlahi Aşk’a ulaşmak için çıktığı yolculukta,
aradığının içinde olduğunu bilmeksizin Anadolu’nun tüm erenleriyle görüşüp onların kendisine yol
göstermelerini ister.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
23 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
57
S İ N E M A L A R
TRANSFORMERS:
KAYIP ÇAĞ
Yönetmen: Michael Bay
Oyuncular: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Nicola Peltz
PAZAR
30
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Chicago kenti tamamen yıkılmış ve birçok insan hayatını kaybetmiş olsa da tüm dünya büyük bir
saldırıdan kurtulmuştur. Büyük savaşın ardından tam 4 yıl geçmiştir. Teksas’ta küçük bir tamirhaneye
sahip olan Cade Yeager, parçalarını satmak için aldığı hasarlı kamyonun Optimus Prime olduğunu
kısa sürede fark eder. Cade Yeager bir şekilde Optimus Primer’i tamir ederek Chicago’ya götürmek
ve diğer Autobotlar ile bağlantı kurmak istemektedir. Çünkü dünyayı yeniden tehdit edecek bir tehlike
yaklaşmakta olup yeni bir savaş kaçınılmazdır.
58
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
30 KASIM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
59
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
İKSİR
Yönetmen: Birkan UZ
Oyuncular: Keremcem DURUK, Oğuz OKTAY, Cansu TOSUN
CUMARTESİ
01
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Birbiriyle hiç anlaşamayan iki kardeş olan Buse ve Keremcem sürekli bir didişme içerisindedir. Bu duruma
hem çok üzülen hem de kızan dedeleri üzerinde çalıştığı bir iksiri, evde beslediği bir köpek, bir horoz ve
iki kediye içirir. İksiri içtikten sonra bir anda konuşmaya başlayan hayvanları bir hafta sonu seyahatinde
Keremcem ve Buse’ye emanet eder. İşte o dakikadan itibaren eğlence dolu anlar başlamış olur.
60
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
01 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
KİKORİKİ:
YENİLMEZ TAKIM
Yönetmen: Denis Chernov
Dublaj Oyuncuları: Vadim Bochanov, Sergey Mardar, Anton Vinogradov
CUMARTESİ
15
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Çok çok uzaklarda Kikoriki Adası sakinleri istedikleri her şeye sahiptir: Çınlayan kahkahalar, iyi
arkadaşlar ve modern hayatın kirliliğinden uzak, doğal güzelliklerle dolu bir yer. Kikoriki’de hayat
neşeyle akıp gitmektedir. Ta ki birkaç arkadaş, sadece adını duydukları ve hakkında başka hiçbir şey
bilmedikleri bir aletle tanışana kadar: Televizyon!
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
15 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
61
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
CESUR
ZEBRA
Yönetmen: Anthony Silverston
Dublaj Oyuncuları: Liam Neeson, Laurence Fishburne, Anna Sophia Robb, Steve
Buscemi, Jake T. Austin
CUMARTESİ
22
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Cesur Zebra, sürüsü tarafından reddedilen, yarısı çizgili yarısı beyaz bir zebranın cesaret dolu ökyüsünü
anlatıyor.
62
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
22 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
PITIRCIK
TATİLDE
Yönetmen: Laurent Tirard
Oyuncular: Valérie Lemercier, Kad Merad, Mathéo Boisselier
CUMARTESİ
29
KASIM
ÜCRETSİZDİR.
Bir okul döneminin daha sonuna gelinmiştir ve heyecanla beklenen tatil kapıdadır. Küçük Nicolas,
ailesiyle birlikte deniz kenarına tatile gider ve Hotel Beau-Rivage’da yaza merhaba der. Sahilde
kendisine her zamanki gibi yeni arkadaşlar edinebilen Nicolas, komik karakterlerin yanı sıra Isabella
adında gözlerini kocaman açan bir kızla da tanışacaktır! Nicolas kızdan öyle korkar ki ailesinin onu zorla
Isabella ile evlendireceğini sanır! Arka arkaya yaşanan yanlış anlaşılmaların sonunda herkes açısından
unutulmaz bir tatil olacaktır!
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
29 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
63
OKUL
PROGRAMLARI
64
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
O K U L
P R O G R A M L A R I
OKUR-YAZAR
BULUŞMASI
Vehbi
VAKKASOĞLU
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden
1969 yılında başarıyla mezun oldu.
Çeşitli dergi ve gazetelerde yüzlerce
makale, fıkra, dizi ve röportaj yayımlayan yazar, ilk kitabını iki arkadaşıyla
birlikte yazdı. ‘Gençliğin Kaleminden
Üç Cephesiyle Mehmed Akif’ adlı bu
kitabın basım tarihi 1968’dir. Daha
sonra ise yazar Vehbi Vakkasoğlu,
otuzdan fazla esere imza atmıştır. Bu
eserler tarih, din, edebiyat ve psikoloji
gibi konuları işlemiştir.
03 KASIM 2014 PAZARTESİ
Elka Ortaokulu / 10.30
04 KASIM 2014 SALI
Erol Türker Ortaokulu / 10.30
05 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu / 09.00
Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu / 11.00
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
Abdullah Acar Ortaokulu / 09.00
İsa Yusuf Alptekin Ortaokulu / 11.00
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
Namık Kemal Ortaokulu / 10.30
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
Velibaba Ortaokulu / 09.00
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu / 11.00
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
Çamçeşme İmam Hatip Ortaokulu / 10.30
27 KASIM 2014 perşembe
Esenyalı Turgut Reis İ.H. Ortaokulu / 09.00
Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu / 11.00
28 KASIM 2014 CUMA
Ömer Nasuhi Bilmen İ.H. Ortaokulu / 10.30
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
65
O K U L
P R O G R A M L A R I
SINAV STRATEJİLERİ
SEMİNERİ
Dr. FARUK ÖNDAĞ
PERŞEMBE
06
09:00 Velibaba Kız Teknik ve Meslek Lisesi
KASIM
CUMA
07
KASIM
CUMA
21
KASIM
SALI
25
09:00 Prof. Dr. Muhammed Tayyip Okiç Anadolu İ.H.L.
11:00 Pendik Türk Telekom Mesleki ve Teknik A.L.
09:00 Pendik Esenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
11:00 Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve
Teknik A.L.
09:00 Pendik Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip L.
KASIM
ÇARŞAMBA
26
09:00 Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
KASIM
66
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
O K U L
P R O G R A M L A R I
KARİYER PLANLAMA
SEMİNERİ
AYDOĞAN ARI
SALI
11
KASIM
SALI
18
KASIM
09:00 Kurtköy Çok Programlı Anadolu Lisesi
11:00 Pendik Fatih Anadolu Lisesi
09:00 Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik A.L.
11:00 Alparslan Anadolu Lisesi
TOPLUM VE DEĞİŞİM
Doç. Dr. FETHİ GÜNGÖR
PERŞEMBE
13
10:00 Ömer Öztop Anadolu İmam Hatip Lisesi
KASIM
PERŞEMBE
20
10:00 Faruk Nafız Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi
KASIM
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
67
O K U L
P R O G R A M L A R I
STAND-UP
GÖSTERİMİ
ÖZKAN ÖZGÜR
PERŞEMBE
06
11:00 Tarık Buğra Anadolu Lisesi
KASIM
PAZARTESİ
17
10:00 Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KASIM
İLETİŞİM SEMİNERİ
SITKI ASLANHAN
CUMA
14
10:30 Şule Yüksel Şenler Anadolu İ.H.L.
KASIM
PERŞEMBE
20
10:30 Tarık Buğra Anadolu Lisesi
KASIM
68
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
SEMİNER
PROGRAMLARI
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
69
G Ü V E N L İ
Y A Ş A M
S E M İ N E R L E R İ
A. ALPER AKGÜNGÖR
(Yüksek Makine Mühendisi)
GÜVENLİ DOĞALGAZ
KULLANIMI
CUMARTESİ
15
KASIM
70
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
15 KASIM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
S A Ğ L I K
S E M İ N E R L E R İ
UZM. DR. SEVİNÇ BİLGİN
(Göğüs Hast. ve Tüberküloz Uzmanı)
KOAH
(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
ÇARŞAMBA
19
KASIM
ARİF NİHAT ASYA KÜLTÜR MERKEZİ
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 14:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
71
Kültürde Pendik Farkı
Download