SÖYLEŞİ-SEMİNER-KONFERANS
YAZI VE ŞİİR ATÖLYESİ
ANMA PROGRAMLARI
SERGİ
KONSERLER
TİYATROLAR
ÇOCUK TİYATROLARI
SİNEMALAR
ÇOCUK SİNEMALARI
OKUL PROGRAMLARI
SAĞLIK SEMİNERLERİ
Değerli Sanatseverler,
Bilgi ve ilim kadim iki uğraştır. İlim ile şekillenen manevi
atmosfer ve bilim ile şekillenen maddi imkânlar modern dünya
içerisinde kendine yeni yönelişler bulmuştur. Bu yönelişlerin en
özel yansıması sanattır.
Sanatın beslendiği alanların başında toplum bilim yer
almaktadır. Toplumdan beslenen ve toplumu besleyen, akıl ve fikir
atmosferleriyle düşünsel süreçleri geliştiren sanat, zincirleme
etkiyle de toplumların gelişimini hızlandırır; yarına bakışını latif,
bugünü ele alışını estetik, ifade ve anlatımını zarif yapar...
İnsan güzeldir ve sanatla ilgilenen kişiler de kendi güzelliğini
eşyaya nakşeder; sanatla emeğini eserleştirir ve insanlığa yeni
bakış açıları kazandırır… Sanatın güzelliklerinin Pendiklilere
katkı sağlamasını temenni eder, kültür bültenimizi siz değerli
sanatseverlere sunmaktan memnuniyet duyarız.
Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı
www.kenansahin.com.tr
[email protected]
www.facebook.com/DrKenanSahin
www.twitter.com/SalihKenan
PENDİK’TE BU AY
EKİM 2014
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
07
KALBİ SOHBETLER / VEHBİ VAKKASOĞLU
08
İBN-İ ARABİ DÜŞÜNCESİNDE İNSAN / DOÇ. DR. EKREM DEMİRLİ
09
TASAVVUFTA AŞK VE DOSTLUK ANLAYIŞI / SİNAN YAĞMUR
10
MESNEVİ SOHBETLERİ / MEHMED FATİH ÇITLAK
11
CAN VEREN PERVANELER / AV. HAYATİ İNANÇ
12
KARDEŞLİK HUKUKU / MAHMUT TOPTAŞ
13
SAĞLIĞIN BEREKETİ / PROF DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU
14
HADİS SOHBETLERİ / DR. EBUBEKİR SİFİL
15
ZUHURAT / MUSTAFA ÖZDAMAR
16
NİYAZ-İ MISRİ / DOÇ. DR. MUSTAFA TATCI
17
TARİH ve KÜLTÜR SOHBETLERİ / DURSUN GÜRLEK
18
İNANÇ ESASLARI / DR. EBUBEKİR SİFİL
19
İRFAN YOLCULUĞU / ÖMER TUĞRUL İNANÇER
20
KÜLTÜR TARİHİMİZ ÜZERİNE SOHBETLER / MEHMET SERHAN TAYŞİ
21
DİLİTAL ÇAĞIN ESİR ÇOCUKLARI / DR. FARUK ÖNDAĞ
22
AKAİD BİLİNCİ SOHBETLERİ / DR. EBUBEKİR SİFİL
23
ANADOLU’YU MAYALAYANLAR / SADIK YALSIZUÇANLAR
24
SİYER-İ NEBi / MUSTAFA AĞIRMAN
25
KAFA DENGİ / GÖKDEMİR İHSAN -TARIK TUFAN
26
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL / DR. MİMAR SİNAN GENİM
27
MESNEVİ SOHBETLERİ / PROF. DR. EMİN IŞIK
YA Z I
29
V E
Ş İ İ R
A T Ö LY E S İ
YAZI VE ŞİİR ATÖLYESİ / A. ALİ URAL
S E R G İ L E R
31
SULTANIN TAÇ İNCİSİ BEYRUT SERGİSİ
PROF. DR. MİMAR HALİD TADMORİ
K O N S E R L E R
33
34
35
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ / CENGİZ ÖZKAN
TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ / MELİHAT GÜLSES
TÜRK SANAT MÜZİĞİ CUMHURİYET KONSERİ / RECEP ALPER ÇEVİREL
Kültürde Pendik Farkı
T İ Y A T R O L A R
37
38
BİR ÖYLE BİR BÖYLE
VEFASIZ EVLAT
39
AYYAR HAMZA
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
41
42
KARAGÖZ DEV’E KARŞI
DOKTOR ÇATLAK MİKROBA KARŞI
43
ÇOCUK ÜLKESİ
S İ N E M A L A R
45
46
SADECE SEN
MAYMUNLAR CEHENNEMİ - ŞAFAK VAKTİ
47
YARIM KALAN MUCİZE
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
49
FINDIK İŞİ
50
51
SEVİMLİ HAYALET
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 2
O K U L
P R O G R A M L A R I
53
OKUR - YAZAR BULUŞMASI / VEHBİ VAKKASOĞLU
54
55
SINAV STRATEJİLERİ SEMİNERİ - İLETİŞİM SEMİNERİ
KARİYER PLANLAMA SEMİNERİ - TOPLUM VE DEĞİŞİM SEMİNERİ
ARİF
57
N İH AT
AY TA Ç
KÜ LT Ü R
MER KEZ İ
VA S SAF
KÜ LT Ü R
M ER KEZ İ
TARİH VE KÜLTÜR SOHBETLERİ / DURSUN GÜRLEK
SEMİN ER
63
M ER KEZ İ
GÖNÜL ESİNTİLERİ / DR. SENAİ DEMİRCİ
H Ü SEYİN
61
KÜ LT Ü R
SEMİNERLER
H AMİD
59
A SYA
PRO G RAMLARI
GÜVENLİ YAŞAM BİLİNCİ / İLYAS KELEK
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
VEHBİ VAKKASOĞLU
KALBİ
SOHBETLER
ÇARŞAMBA
01
EKİM
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1969 yılında başarıyla mezun oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde
yüzlerce makale, fıkra, dizi ve röportaj yayımlayan yazar, ilk kitabını iki arkadaşıyla birlikte yazdı.
‘Gençliğin Kaleminden Üç Cephesiyle Mehmed Akif’ adlı bu kitabın basım tarihi 1968’dir. Daha sonra ise
yazar Vehbi Vakkasoğlu, otuzdan fazla esere imza atmıştır. Bu eserler tarih, din, edebiyat ve psikoloji
gibi konuları işlemiştir.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
01 EKİM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
7
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DOÇ. DR. EKREM DEMİRLİ
İBN-İ ARABİ
DÜŞÜNCESİNDE
İNSAN
PERŞEMBE
09
EKİM
Bir seyyah gibi zamanın içinde gezer insan. Dünyada ne varsa, yaşama dair, hepsi de insanda mevcuttur.
Bu kıymetin farkında bir ömürde, zaman ne denli önem kazanır. İçindeki dünyayı güzelleştirmek, etrafı
da kendi içimizdeki dünyayla birlikte saadet ve huzura kavuşturmak nasıl da bir çırpıda heveslendirir
insanı ve ruhunu... Doç. Dr. Ekrem Demirli ile hayatın güzelliklerinin farkına varacağınız, derya gönüllü
olmanın önemini keşfedeceğiniz bu sohbet programına sizleri de bekleriz.
8
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
09 EKİM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
SİNAN YAĞMUR
TASAVVUFTA AŞK VE
DOSTLUK ANLAYIŞI
CUMA
10
EKİM
Zamana bağlı kalmaksızın insanlığın mana deryasında bazen kulaç atan bazen anlam dalgalarında
soluklanan bir eğitimci. Eğitimi insanlarla yüz yüze gelmek onlarla nerede olursa olsunlar beraber olmak
düsturuyla anlamlaştıran, insanlara, insanlığı hatırlatmak için kanaat önderlerinin ayaklarına, düşüncelerine
ışık tutmaya çalışan, dervişanlığın günümüze yansıtılmasına çaba sarf eden bir gönül işçisi.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
10 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
9
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MEHMED FATİH ÇITLAK
MESNEVİ
SOHBETLERİ
CUMARTESİ
11
18-25
EKİM
Tü megü mara bedan şeh bar nist,
Ba keriman karha düşvar nist.
“Sakın Allah Teala’nın huzuruna çıkmaya, ona yakın olmaya bizim için izin yoktur deme. Zira kerim olanlarla alışveriş yapmak hiç
de zor değildir. Onlar kendileri kazanmak için değil, başkalarına kazandırmak için pazar kurarlar. O halde bu niyet ve azimle dinle...”
Hz. Pir Muhammed Celaleddin-i Rumi’nin muhteşem eseri Mesnevi-i Manevi 2007 yılından beri Yunus Emre Kültür Merkezi’nde
araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak beyefendinin dilinden günümüz insanına hitap ediyor. Cumhuriyet tarihinde yerel yönetimlerce
düzenlenen en uzun süreli ve katılımı en çok olan kültürel faaliyet olarak kayda geçen Mesnevi Sohbetleri’ne davetlisiniz.
10
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
11-18-25 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 14:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
AV. HAYATİ İNANÇ
CAN VEREN
PERVANELER
CUMARTESİ
11
EKİM
1961 Denizli doğumlu Hayati İnanç 1984’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
İnanç, insana yatırımın en değerli ve en anlamlı iş olduğu inancı ile sohbet programlarında her yaştan
insanlarla bir araya geliyor. Halen TRT Anadolu’da “Can Veren Pervaneler” programını sunmakta
olan Hayati İnanç bizlere de; mumun etrafında dönen, seve seve can veren küçük kelebeklerin aşk
ile hemhâl oluş hikayesini anlatıyor.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
11 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
11
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MAHMUT TOPTAŞ
KARDEŞLİK
HUKUKU
PAZARTESİ
13
EKİM
1947 yılında Konya Karaman’da doğdu. Konya Yüksek İslam Enstitüsünü 1979 yılında bitirdi. Türkiye’nin
çeşitli il ve ilçelerinde imamlık, vaizlik ve murakıplık görevlerinde bulundu. 1983 yılında Haseki Eğitim
Merkezinden mezun oldu. Cantaş Yayınevi’ni kurdu. Şubat 1991 yılında Ayasofya camiinde görev yaptı.
Milli Gazete’de köşe yazılarına devam etmektedir.
12
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
13 EKİM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU
SAĞLIĞIN
BEREKETİ
SALI
14
EKİM
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, kimya eğitimini tamamladıktan sonra Avusturya Graz Teknik
Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1994-1996 yıllarında Viyana Teknik Üniversitesi’nde profesör olarak
görev yapan Saraçoğlu, bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalarıyla bütün dünyada isim yaptı. Sağlıktan kıymetli bir unsurun olmadığı yaşam çerçevesinde İbrahim Saraçoğlu bizlere
“Sağlığın Bereketi”ni ve sağlığımızı korumanın yollarını anlatıyor…
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
14 EKİM 2014 SALI / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
13
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. EBUBEKİR SİFİL
HADİS
SOHBETLERİ
ÇARŞAMBA
15
EKİM
Hadislerin dilini Dr. Ebubekir Sifil’in anlatımıyla dinlemek, farklı bir bakış açısına sahip olabilmek istemez misiniz?
Hadislerin manalarına ulaşmak, öğütlerini hayatımızda yaşayabilmek, sağlıktan mutluluğa, barıştan paylaşıma birçok konuda yaşamsal sırları içinde barındıran hadislerin, kendi çehrelerine bakmak mümkün müdür? Farklı yönleri
görebilmek, güzelin farkına varabilmek, öze ulaşabilmek önemlidir. Ebubekir Sifil Hadis Sohbetlerinde; görünenin,
bilinenin ve anlaşılanın derinliklerine, anlamına ve özüne ulaşmanın yollarını naklediyor…
Yer: Mehmet Bayram Kur’an Kursu Konferans Salonu
Adres: Fevzi Çakmak Mah. Marmara Cad. Mısır Sok. No:1 (Üst Kaynarca Merkez Camii Yanı) PENDİK
14
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET BAYRAM KONFERANS SALONU
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 13:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MUSTAFA ÖZDAMAR
ZUHURAT
ÇARŞAMBA
15
EKİM
“Kandil; kendi iç varlığını hep başkaları için yakıp eriterek, etrafına göz ve gönül yormayan ılık ve yumuşak
ışıklar sunar. Allah’ın sevip de yarattığı her şeye ve herkese hoş ve yumuşak bakan bilgeler de böyledir.
Onlar da bütün varlıklarını hep başkalarına adar…” Mustafa Özdamar, Kırkkandil sohbetlerinde dünyaya
sevgi gözünden bakabilmenin, dünyayı sevebilmenin ve kuvvetli bir maneviyata sahip olmanın önemine
değiniyor. Muhakkak ki insanı sevebilme kudretine sahip olanlar, dünyayı aydınlatıyor…
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
15
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DOÇ. DR. MUSTAFA TATCI
NİYAZ-İ
MISRİ
CUMA
17
EKİM
“Ey gönül gel ağlama zari zari inleme, Pirden aldum haberi ol bi-nişan sendedür” Niyazi Mısri...
Gönlüm ağlama, inleme; Pirden aldım haberi her güzellik sendedir. Gönlün güzelliği, derinliği ve
kuvvetinden ne kadar haberdarız? Kalp ile yol alan kişi tüm güzelliklere daha kolay ulaşabilir. Hayatın
içerisinde güzellik duygusunu kaybetmiş insana kendi kalbi bile ağlar, içindeki güzelliğin farkına
varmamasından dem vurur. Bu kalbi hakikati tasavvufla ve şiirle birleştirmiş bir gönül adamını Niyazi
Mısri’yi, Dr. Mustafa Tatçı ile anmaya ve anlamaya sizleri de bekleriz..
16
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
17 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DURSUN GÜRLEK
TARİH ve KÜLTÜR
SOHBETLERİ
PAZARTESİ
20
EKİM
“Felaketimizin kaynağı kültür yokluğudur. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin
daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.” der Cemil
Meriç... Edebi sohbetlerin, tarihi konuşmaların yapıldığı mekanlarda ayrı bir lezzet vardır. Her türlü düşünceye mensup kişiler fikirlerini beyan ederler. İnsanların ortak bir noktada birleşmesine sebep olan
önemli unsurlar: sanat, şiir, edebiyat ve tarihtir. Dursun Gürlek bizler için Tarih ve Kültür Sohbetlerinde
insanları birleştiren ve olgunlaştıran bu unsurları ele alıyor.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
20 EKİM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
17
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. EBUBEKİR SİFİL
İNANÇ
ESASLARI
SALI
21
EKİM
Hadislerin dilini Dr. Ebubekir Sifil’in anlatımıyla dinlemek, farklı bir bakış açısına sahip olabilmek istemez misiniz?
Hadislerin manalarına ulaşmak, öğütlerini hayatımızda yaşayabilmek, sağlıktan mutluluğa, barıştan paylaşıma
birçok konuda yaşamsal sırları içinde barındıran hadislerin, kendi çehrelerine bakmak mümkün müdür? Farklı
yönleri görebilmek, güzelin farkına varabilmek, öze ulaşabilmek önemlidir. Ebubekir Sifil Hadis Sohbetlerinde; görünenin, bilinenin ve anlaşılanın derinliklerine, anlamına ve özüne ulaşmanın yollarını naklediyor…
18
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
21 EKİM 2014 SALI / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
ÖMER TUĞRUL İNANÇER
İRFAN
YOLCULUĞU
SALI
21
EKİM
1946’da Bursa’da doğdu. Orta tahsilini Bursa’da tamamlayıp İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Ömer Tuğrul
İnançer 67 yıllık hayatı boyunca önemli mevkilerde yöneticilik görevleri yaptı... İnsana değer katacak fikirleri ve
bilgileriyle Ömer Tuğrul İnançer irfan penceresinden hayatımıza ufak bir renk katıyor. İrfan kelime anlamıyla
gerçeği görebilmek, anlamak ve sezmektir. Ömer Tuğrul İnançer ile berrak bir zihinle, doğrunun ehemmiyetini, farkındalık sahibi bireyin özellikleri ve hayata katkılarının ele alınacağı bu sohbete sizleri de bekleriz.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
21 EKİM 2014 SALI / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
19
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
Mehmet Serhan TAYŞİ
KÜLTÜR TARİHİMİZ
ÜZERİNE SOHBETLER
ÇARŞAMBA
22
EKİM
İzmir / Bayındırlı bir ulema ailesine mensup olan Mehmet Serhan Tayşi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra, kısa bir süre öğretmenlik yaptı. 1970 yılında Fatih Millet Kütüphanesi’ne intisap ederek, sırasıyla memurluk, bölüm şefliği, uzmanlık, başuzmanlık ve
müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında Millet Kütüphanesi Müdürlüğüne tayin edildi.
Kültür, kütüphaneler, kütüphanecilik, kitaplar ve tarih konulu makalelerini çeşitli dergi ve gazetelerde
yayınladı; Mecmuây-ı Tekâyâ, Lemezât-ı Hulviyye, Kıyâfetu’l-İnsâniye gibi klâsik Osmanlıca eserleri
günümüz Türkçesine kazandırdı. 20
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. FARUK ÖNDAĞ
DİJİTAL ÇAĞIN
ESİR ÇOCUKLARI
CUMA
24
EKİM
Dr. Faruk Öndağ 1970 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde sürdürdü. Dr. Faruk Öndağ; öğrenme süreci üzerine bireysel danışmanlık çalışmalarının
yanında, branşı ile ilgili “Okul, dershane, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda” verimli ders
çalışma, öğrenme ve konsantrasyon teknikleri, motivasyon, liderlik, zaman ve stres yönetimi, relaksasyon eğitimleri ve iletişim konularında seminer ve eğitim vermektedir.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
24 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
21
U LS UO ÇH I BN EA TR
PV RA OK GF RI A PM RL OA GR RI A M L A R I
DR. EBUBEKİR SİFİL
AKAİD BİLİNCİ
SOHBETLERİ
PAZARTESİ
13
20-27
EKİM
Adres: Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cad. Kılıç Sk. No:9 Pendik / İSTANBUL
22
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
Tel.: (216) 506 10 10
ULUÇINAR VAKFI
13-20-27 EKİM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
SADIK YALSIZUÇANLAR
ANADOLU’YU
MAYALAYANLAR
CUMARTESİ
25
EKİM
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
25 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
23
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
MUSTAFA AĞIRMAN
SİYER-İ
NEBî
PAZAR
26
EKİM
Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatı ve mukaddes vazifesi sırasında gösterdiği gayretleri anlatan
ilimdir Siyer-i Nebî.
Yer: Mehmet Bayram Kur’an Kursu Konferans Salonu
Adres: Fevzi Çakmak Mah. Marmara Cad. Mısır Sok. No:1 (Üst Kaynarca Merkez Camii Yanı) PENDİK
24
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET BAYRAM KONFERANS SALONU
26 EKİM 2014 PAZAR / SAAT: 14:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
GÖKDEMİR İHSAN
TARIK TUFAN
KAFA DENGİ
PAZARTESİ
27
EKİM
Fikrimizi güvenip emanet etmek, bir kaç cümlede anlatmak ne denli zordur aslında. Uzunca bir sohbetin ve uzunca bir yolun sonunda aslında birçok ayrımın farkına varırız. Hayata dair kendimizden bile emin
değilizdir çoğu kez, oysaki fikirler akılda, hisler kalpte durmaz, dağılır. Fikrimizi ve sevgimizi paylaşacak
kafa dengi insanlar aramaya koyuluruz. Selahattin Yusuf ve Tarık Tufan ile kafa dengi bir muhabbet,
günümüzün değerleri ve geçmişin mirasları üzerine gerçekleştirilecek bu sohbete sizleri de bekleriz...
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
27 EKİM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
25
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
DR. MİMAR SİNAN GENİM
BAŞLANGIÇTAN
GÜNÜMÜZE İSTANBUL
SALI
28
EKİM
1988-1992 yıllarında İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği yaptı. 19972007 yılları arasında Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkanlığını
üstlenmiş, 1985’ten beri Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Aynı zamanda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı [TEGV] Mütevelli Heyeti üyesidir. 2003 yılından itibaren İstanbul
Serbest Mimarlar Derneği [İSMD] kurucuları arasında yer almıştır.
26
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
28 EKİM 2014 SALI / SAAT: 19:00
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PROF. DR. EMİN IŞIK
MESNEVİ
SOHBETLERİ
PERŞEMBE
30
EKİM
“Batı insanı, ancak Mevlânâ ve Muhyiddin Arabî gibi tasavvuf ehlinin fikirlerine ilgi duyabilir.”
Kendine has üslubuyla Emin Işık, tasavvufun özüne dair anlatımları ve sıra dışı hikâyeleriyle aşk özünün
nasıl meşk edileceğini, yani hayatın damarlarına nasıl nüfuz ettirebileceğimizin ipuçlarını sunuyor.
“Tasavvufi Düşünceyi” hayatımıza nakşedebileceğimiz, bir bütünlük olarak ele alan Emin Işık bizlere hayatı
tasavvufla güzelleştirmenin yollarını anlatıyor. Sizleri de bekleriz.
Adres: Konferans Salonu Fevzi Çakmak Mah. Marmara Cad. Mısır Sok. No:1 (Üst Kaynarca Merkez Camii Yanı) PENDİK
MEHMET BAYRAM KONFERANS SALONU
30 EKİM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 13:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
27
Y A Z I
V E
Ş İ İ R
A T Ö L Y E S İ
A. ALİ URAL
11 EKİM CUMARTESİ
Sanat - Hayat - Kaçış
18 EKİM CUMARTESİ
Gulliver’in Seyahatleri ve Alegori
25 EKİM CUMARTESİ
Gabriel Garcia Maerquez’in
“Kırmızı Pazartesi” Romanı
CUMARTESİ
11
18-25
EKİM
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
11-18-25 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 10:30
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
29
S E R G İ L E R
PROF. DR. MİMAR HALİD TADMORİ
SULTANIN TAÇ İNCİSİ
BEYRUT SERGİSİ
CUMA
17
EKİM
Prof. Dr. Mimar Halid TADMORİ
Trablus Belediyesi meclis üyeliği olan Prof. Dr. TADMORİ, Tarihi Eserler ve Kültürel Mirası Koruma Komitesinin de başkanlığını yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda EMA Avrupa Müzeler Akademisinin Ortadoğu
temsilci, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Lübnan temsilcisi, TKB Türk Tarihi Kentler Birliği’nin
Ortadoğu temsilcisi ve Türkiye ÇEKÜL Vakfının Lübnan temsilcisidir.
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
AÇILIŞ: 17 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 14:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
31
K O N S E R L E R
TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
CENGİZ
ÖZKAN
CUMA
10
EKİM
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
10 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
33
K O N S E R L E R
TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
MELİHAT
GÜLSES
CUMA
17
EKİM
34
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
17 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 20:00
K O N S E R L E R
TÜRK SANAT MÜZİĞİ CUMHURİYET KONSERİ
RECEP ALPER
ÇEVİREL
CUMA
24
EKİM
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
24 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
35
T İ Y A T R O L A R
BİR ÖYLE
BİR BÖYLE
Yazan - Yöneten: Barbaros UZUNÖNER
Oyuncular: Merve SEVİ, Barbaros UZUNÖNER, Serdar ATAÇ
CUMARTESİ
11
EKİM
BİLETLİ
İlk tanışma, aşkını itiraf edememe, sevgili ile yalnız kalma isteği, maç ve sevgili arasında tercih yapma
durumları, evlilik ile ilişkide ortaya çıkan değişiklikler, yaşlılık döneminde çiftler arasında yaşanan
komiklikler, hepsi bu oyunda.Siz de yerinizi alın, ilişkiler içindeki zaman yolculuğumuz başlıyor..
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
11 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
37
T İ Y A T R O L A R
VEFASIZ
EVLAT
Yazan - Yöneten : Ayfer YÜKMEN
Oyuncular: Güral KIZGIR, Harun ACAR, Ayfer YÜKMEN, Buse YÜKMEN, Sedat BASARGAN
CUMARTESİ
18
EKİM
BİLETLİ
Orta halli bir ailenin içinde bulunduğu durumu anlatan ve günümüzde yaşanılan sigara ve uyuşturucu
illetinin zararlarını önümüze süren ve bundan ders çıkarmamızı sağlayacak olan treji komik bir
tiyatro oyunudur.Oyunun içinde gelişen olaylar inanıyoruz ki ağlatırken güldürecek ve bir okadar da
düşündürecek…
38
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
18 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 20:00
T İ Y A T R O L A R
AYYAR HAMZA
Yazan : Ali Bey
Yöneten : Tarık ŞERBETÇİOĞLU
Oyuncular: Naci Taşdöğen, Tarık Şerbetçİoğlu, Özkan Ayalp, Tunca Soysal, Nermin
Koçak, Hande Akkent, Handan Aydın, Uğur Göncü, Begüm Akdoğan, İlber Gürtuncu,
Ayşegül Yazıcı, Ömer F. Ustaoğlu ve İlhan Daner
CUMARTESİ
25
EKİM
BİLETLİ
Muhterem Efendi ve Zuhuri Efendi İstanbullu varlıklı iki kişidir. Ve ikiside oğullarının kendi seçtikleri
kızlarla evlenmelerini ister. Beyzadeler de kendi istedikleri kızlar ile evlenebilmek için Nimet Bey’in
uşağı Hamza’dan yardım isterler. Hamza lakabına uygun Ayyar bir adamdır. Öyle bir oyun hazırlar ki
işler karışır ama bu karışıklık beyzadelerin mutluluğa kavuşmalarını sağlar.
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
25 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 20:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
39
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
KARAGÖZ
DEV’E KARŞI
Yazan - Yöneten: Gökşin Aksan
Oyuncular: Gökşin Aksan, Barış Demİrtürk, Hande Dumlu, Sinem Kurt, Abdullah Topal
PAZAR
12
EKİM
BİLETLİ
Karagöz uyuya kalır ve rüyaya dalar. Rüyasın da onu çok zorlu bir görev bekliyordur. Dev, padişahın
kızını kaçırmıştır ve padişahın kızını kurtarma görevi, karagöz ve arkadaşlarına verilmiştir…
Cesaret,orman sevgisi,dostluk ve yardımlaşmanın anlatıldığı,müzikli ve danslı çocuk oyunu…
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
12 EKİM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
41
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
DOKTOR ÇATLAK
MİKROBA KARŞI
Yazan - Yöneten : Ayfer Yükmen
Oyuncular: Güral Kızgır, Sedat Basargan, Bilgehan Öztürk, Ayfer Yükmen
PAZAR
19
EKİM
BİLETLİ
Ayşegül her zaman olduğu gibi yine ne yediklerine, nede temizliğine dikkat etmez. Ailesinin onu
uyarmasına rağmen kendi bildiklerini yapmaya devam eder ve bu yüzden sık sık hastalanır. Bakalım bu
sefer Ayşegül ile doktorunu ne gibi maceralar bekliyor. İzlerken hem eğlenelim hem de öğrenelim…
42
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
19 EKİM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
Ç O C U K
T İ Y A T R O L A R I
ÇOCUK ÜLKESİ
Yazan: Gülen İpek Abalı
Yöneten: Birol Engeler
Oyuncular: Emirgan Çınar, Irmak Uzun, Müge Gündemlİ, Tolga Nuray
PAZAR
26
EKİM
BİLETLİ
Çocuk Ülkesinde, çocukların istediği her şey vardır, istemedikleri ise yoktur . Kimsenin nerede
olduğunu bilmediği, büyülü bir yerdir orası. Bu ülkeye öyle çok çalışkanlar alınmaz, çünkü sonra
sıkılır onlar, okul isterler ... Buraya gitmenin yolu ise sadece yaramazlık yapmaktan geçmektedir.
Arkadaşlarıyla, çocuk ülkesine gitmek üzerine hırsla yaramazlık yarışına giren bu afacanlardan
hangisi sonunda gerçek isteğine kavuşacak acaba?
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
26 EKİM 2014 PAZAR / SAAT: 12:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
43
S O H B E T
44
P R O G R A M L A R I
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
S İ N E M A L A R
SADECE
SEN
Yönetmen: Hakan Yonat
Oyuncular: Belçim Bilgin Erdoğan, İbrahim Çelİkkol, Kerem Can, Necmi Yapıcı,
Cezmi Baskın
PAZAR
12
EKİM
ÜCRETSİZDİR.
İçine kapanık ve sakin bir insan olan Ali, aslında eski bir boksördür. Yaşadığı bu zor zamanlar, Hazal’ı
tanımasıyla sona erecektir. Gözleri görmeyen Hazal ile büyük bir aşk yaşamaya başlayan Ali, onun
geçmişteki hikayesini dinleyince kendi yaptığı yanlışları görmeye başlar.Aşklarını sürdürebilmek için
Ali’nin son bir kez ringe çıkıp dövüşmesi gerekmektedir..
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
12 EKİM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
45
S İ N E M A L A R
MAYMUNLAR
CEHENNEMİ
ŞAFAK VAKTİ
Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Gary Oldman, Andy Serkis, Keri Russell, Toby Kebbell, Judy Greer
PAZAR
19
EKİM
ÜCRETSİZDİR.
Caesar ve arkadaşları San Francisco’da çok büyük bir panik yaratmışlardır. Ayrıca ALZ-113 virüsünü
yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmaktadır. Serinin ikinci filminde Maymunları Cehenneminin şafağına
tanık olacağız. Virüsten kurtulan insanlar ve Caesar öncülüğündeki maymunlar, kaos ve ölümün
hakim olduğu dünyada hayatta kalmaya çalışacaklar.
46
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
19 EKİM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
S İ N E M A L A R
YARIM KALAN
MUCİZE
Yönetmen: Biket İLHAN
Oyuncular: Nihan Belgİn, Umut Beşkırma, Yetkin DİKİNCİLER, Sinan Tuzcu,
Ayten Uncuoğlu, Dolunay Soysert, Necmettin Çobanoğlu, Şencan Güleryüz
PAZAR
26
EKİM
ÜCRETSİZDİR.
Nahide, acımasız koşulları yaşayan fakat yaşadıklarının bilincinde olmayan zavallı kızlardan biridir. Kendinden
yaşça bir hayli büyük, toprak ağasıyla evlendirilmek üzeredir. Bu olay üzerine ilkokul öğretmeni onun bu
yazgıyı değiştirmesini ister. Bunun en iyi yolu Nahide’nin Köy Enstitüsü’ne gitmesidir. İşler düşünüldüğü gibi
kolay olmayacaktır…
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
26 EKİM 2014 PAZAR / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
47
S O H B E T
48
P R O G R A M L A R I
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
FINDIK İŞİ
Yönetmen: Peter Lepeniotist
Dublaj Oyuncuları: Brendan Fraser, Liam Neeson, Katherine Heigl, Will Arnett,
Stephen Lang
CUMARTESİ
11
EKİM
ÜCRETSİZDİR.
Suratsız bir sincap olan Sully ve onun fare arkadaşı Buddy güzel bir parkta rahat bir şekilde hayatlarını
sürdürmektedir. Ancak günün birinde bir fındık soygunu sırasında başlarına olmadık işler gelir ve
kahramanlarımız evlerini istila etmeye çalışan iki kemirgenle mücadele etmek durumunda kalırlar…
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
11 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
49
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
SEVİMLİ
HAYALET
Yönetmen: Alain Gsponer
Dublaj Oyuncuları: Jonas Holdenrieder , Emily Kusche, Bettina Stucky,
Uwe Ochsenknecht, Herbert Knaup, Aykut Kayacık, Nico Hartung, Stefan Merki
CUMARTESİ
18
EKİM
ÜCRETSİZDİR.
Eulenstein Kalesi’nde huzurlu bir yaşan süren küçük gece hayaleti, gündüzleri tavan arasındaki bir
sandıkta uyuyarak geçirir; gece çöktüğünde uyanır. Aslında en büyük dileği, gecelerine şahit olabildiği
bu dünyayı gün ışığında da görebilmektir. Ne var ki hem kendisi hem de tek arkadaşı olan baykuş bunu
nasıl yapabileceğini bilemez… 50
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
18 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
Ç O C U K
S İ N E M A L A R I
EJDERHANI NASIL
EĞİTİRSİN 2
Yönetmen: Dean DeBlois
Dublaj Oyuncuları: Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Craig Ferguson, America
Ferrera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, T.J. Miller
CUMARTESİ
25
EKİM
ÜCRETSİZDİR.
Berk adasında ejderha ve vikinglerin birleşmesinin üstünden beş yıl geçmiştir. Maceralarından birinde,
gizli bir buz mağarası keşfederler. Burası, Dragon Rider’ın evidir. Bunun üzerine yeniden bozulma
ihtimali olan huzuru korumak için bir savaşa girerler. Hiccup ve Toothless, insanların ve ejderhaların
geleceğini korumak için ancak beraber hareket ederlerse başarılı olabileceklerini anlarlar. Artık,
inandıkları şeyler için bir arada olup ayakta durma zamanıdır…
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
25 EKİM 2014 CUMARTESİ / SAAT: 11:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
51
OKUL
PROGRAMLARI
O K U L
P R O G R A M L A R I
OKUR-YAZAR
BULUŞMASI
Vehbi
VAKKASOĞLU
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden
1969 yılında başarıyla mezun oldu.
Çeşitli dergi ve gazetelerde yüzlerce
makale, fıkra, dizi ve röportaj yayımlayan yazar, ilk kitabını iki arkadaşıyla
birlikte yazdı. ‘Gençliğin Kaleminden
Üç Cephesiyle Mehmed Akif’ adlı bu
kitabın basım tarihi 1968’dir. Daha
sonra ise yazar Vehbi Vakkasoğlu,
otuzdan fazla esere imza atmıştır. Bu
eserler tarih, din, edebiyat ve psikoloji
gibi konuları işlemiştir.
15 EKİM 2014 çarşamba
Kazım Karabekir Ortaokulu / 10.30
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
Adil Erdem Beyazıt Ortaokulu / 09.00
Alemdarpaşa Ortaokulu / 11.00
17 EKİM 2014 CUMA
Ayazma Ortaokulu / 10.30
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
700. Yıl Ortaokulu / 09.00
75. Yıl Mesut Yılmaz Ortaokulu / 11.00
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
Öğretmenevleri Ortaokulu / 09.00
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu / 11.00
24 EKİM 2014 cuma
Orhangazi Ortaokulu / 10.30
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
Mahir İz Ortaokulu / 09.00
Şeyhli Ortaokulu / 11.00
31 EKİM 2014 CUMA
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu / 10.30
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
53
O K U L
P R O G R A M L A R I
SINAV STRATEJİLERİ
SEMİNERİ
DR. FARUK ÖNDAĞ
PAZARTESİ
13
EKİM
PAZARTESİ
20
EKİM
PAZARTESİ
27
EKİM
09:00 Çamçeşme İmam Hatip Ortaokulu
11:00 Esenyalı Turgut Reis İmam Hatip Ortaokulu
09:00 Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu
11:00 Seyit Burhan Toprak İmam Hatip Ortaokulu
09:00 Elka İmam Hatip Ortaokulu
11:00 Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
İLETİŞİM SEMİNERİ
SITKI ASLANHAN
PAZARTESİ
13
10:30 Alparslan Anadolu Lisesi
EKİM
54
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
O K U L
P R O G R A M L A R I
KARİYER PLANLAMA
SEMİNERİ
AYDOĞAN ARI
SALI
14
EKİM
SALI
21
EKİM
09:00 Pendik Anadolu Lisesi
11:00 Ercan Görür Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
09:00 80. Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi
11:00 Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi
TOPLUM VE DEĞİŞİM
Doç. Dr. FETHİ GÜNGÖR
PERŞEMBE
23
10:00 Pendik Anadolu İmam Hatip Lisesi
EKİM
CUMA
24
10:00 Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
EKİM
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
55
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
ARİF NİHAT ASYA
KÜLTÜR MERKEZİ PROGRAMLARI
56
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
A R İ F
N İ H A T
A S Y A
K Ü L T Ü R
M E R K E Z İ
PROF. DR. ŞENER DİLEK
01-15-22-29 EKİM ÇARŞAMBA
Değerler Eğitimi
AHMET KOÇOĞLU
02 EKİM PERŞEMBE / Milli Duygular
23 EKİM PERŞEMBE / İbadete Olan İhtiyaç
DR. ALAADDİN KAYA
16-30 EKİM PERŞEMBE
Rehber Prensipler (Pedegojik Dersler)
Adres:
Fevzi Çakmak Mh. Anibal Sk. No:28 PENDİK
SAAT: 15:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
57
DUMLUPINAR
HAMİD AYTAÇ
KÜLTÜR MERKEZİ PROGRAMLARI
H A M İ D
A Y T A Ç
K Ü L T Ü R
M E R K E Z İ
DR. SENAİ DEMİRCİ
GÖNÜL
ESİNTİLERİ
PERŞEMBE
30
EKİM
Bir pencereden sızan güneş gibidir fikir. Aklın, kıyısında dolanır durur... Senai Demirci kaleme aldığı birçok kitabında fikrin bu geliş gidişleri, kendi içinde yol alışlarını inceler. Kalbin bu serüvendeki görevini ele alır. Manevi
sorgulamanın, maddeye anlam katan, maddeyi değerli kılan özellik olduğunu belirtir. Kişi kendinin farkında,
fikrin ayrımında, düşüncenin terazisinde kalbiyle denge kurduğu kadar dünyaya iz bırakır. Senai Demirci ile
hayatımıza Gönül Esintileri getirecek bu sohbete sizleri de bekleriz...
Adres: Dumlupınar Mh. Mümessil Sk. No:10 Pendik Tel.: (216) 598 22 19
DUMLUPINAR HAMİD AYTAÇ KÜLTÜR MERKEZİ
30 EKİM 2014 PERŞEMBE / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
59
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
GÜLLÜBAĞLAR
HÜSEYİN VASSAF
KÜLTÜR MERKEZİ PROGRAMLARI
60
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
S O
H
Ü H
S E
B Y
E İT N P VR AO SG SR AA FM LK AÜ RL IT Ü R
M E R K E Z İ
DURSUN GÜRLEK
TARİH ve KÜLTÜR
SOHBETLERİ
PAZARTESİ
27
EKİM
“Felaketimizin kaynağı kültür yokluğudur. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin
daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.” der Cemil
Meriç... Edebi sohbetlerin, tarihi konuşmaların yapıldığı mekanlarda ayrı bir lezzet vardır. Her türlü düşünceye mensup kişiler fikirlerini beyan ederler. İnsanların ortak bir noktada birleşmesine sebep olan
önemli unsurlar: sanat, şiir, edebiyat ve tarihtir. Dursun Gürlek bizler için Tarih ve Kültür Sohbetlerinde
insanları birleştiren ve olgunlaştıran bu unsurları ele alıyor.
Adres: Güllübağlar Mh. Tandoğan Cad. (Hüseyin Ağa Camii Yanı)
GÜLLÜBAĞLAR HÜSEYİN VASSAF KÜLTÜR MERKEZİ
27 EKİM 2014 PAZARTESİ / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
61
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
SEMİNER
PROGRAMLARI
62
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
S E
O M
H B
İ NE ET R P PR RO OG GR RA AM ML LA AR RI I
Sivil Savunma Uzmanı
İLYAS KELEK
CUMA
31
EKİM
GÜVENLİ
YAŞAM BİLİNCİ
MEHMET AKİF ERSOY SANAT MERKEZİ
31 EKİM 2014 CUMA / SAAT: 19:00
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
63
S O H B E T
P R OSÖYLEŞİ-SEMİNER-KONFERANS
G R A M L A R I
YAZI VE ŞİİR ATÖLYESİ
ANMA PROGRAMLARI
SERGİ
KONSERLER
TİYATROLAR
ÇOCUK TİYATROLARI
SİNEMALAR
ÇOCUK SİNEMALARI
OKUL PROGRAMLARI
SAĞLIK SEMİNERLERİ
66
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
S O H B E T
P R O G R A M L A R I
PENDİK
K Ü LT Ü R & S A N AT
B Ü LT E N İ
67
Kültürde Pendik Farkı
Download

25 EKİM - Pendik Belediyesi