9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
www.pendik.bel.tr
2
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
444 81 80
2634
Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.
Little ladies and gentlemen!
You are all a single rose, star of the future and light for prosperity.
It is you who will fill this country with light.
Mustafa Kemal ATATÜRK
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
3
Sevgili Çocuklar;
Ülkemizde 1929 yılından itibaren
kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
bayramına, dünya çocuklarını dahil
etmenin mutluluğunu yaşıyoruz…
Bu yıl dokuzuncu kez, dünyanın dört
bir yanından gelen misafirlerimizle
birlikte bu güzel günü birlikte
kutluyoruz. Pendik Kaymakamlığının
ve CIOFF(International Council of
Organizations for Folklore Festivals
and Folk Art) katkılarıyla Azerbaycan,
Arnavutluk, Endenozya, Sırbistan,
Bosnan Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Malezya, Polonya ve
Rusya’dan misafirlerimizi güzel şehrimiz
Pendik’te ağırlayacağız.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramınızı en içten dileklerle kutlar,
keyifli vakitler geçirmenizi temenni
ederim.
4
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
Dear children;
We are happy to be including the children of the world
to the National Independence and Children’s Day that has
been celebrated since 1929…
This year for the nine time we are celebrating this
wonderful day together with our guests from all over the
world. We will be hosting our guests from Azerbaijan,
Albania, Indonesia, Serbija, Bosnia and Herzegovina,
Turkish republic of Northern Cyprus, Malaysia, Poland and
Russia in our beautiful city Pendik with the contributions
of Pendik District Governorate and CIOFF (International
Council of Organisations for Folklore Festivals and Folk
Art).
I congratulate the 23rd April National Independence and
Children’s Day and wish for you to have a pleasant time.
www.kenansahin.com.tr
[email protected]
www.facebook.com/DrKenanSahin
www.twitter.com/SalihKenan
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
5
CUMA
18
NİSAN
8
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
FRIDAY
18
APRIL
KARŞILAMA
WELCOME
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
9
CUMARTESİ
19
NİSAN
KORTEJ
14:00 Anıta Çelenk Konulması (Tören Alanı)
Kortej Yürüyüşü (Erol Kaya Cd.+ Gazipaşa Cd.+ Hatboyu Cd.+ 19 Mayıs cd.)
PROGRAM
15:00
• Fen Bilimleri Araştırma Projesi Sergisi Açılışı
• Resim Yarışması Sergisi Açılışı
Yer:
Sahil Gösteri Alanı
Saat:
15:00-18:00
16:00 – 18:00
SAHNE GÖSTERİLERİ
• Semazen Gösterisi ve Açılış Konuşması
• Animasyon Gösterisi
• Pendik Belediyesi Çocuk Korosu
• Ülke Performansları
(Türkiye, Rusya, Bosna Hersek, Endonezya, Arnavutluk, Azerbaycan, Polonya,
Malezya, Sırbistan, KKTC)
10
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
SATURDAY
19
APRIL
CORTEGE
14:00 Wreath-laying cemeroy (Parade Area)
Cortege Starting to Walk (Erol Kaya Cd.+ Gazipaşa Cd.+ Hatboyu Cd.+ 19 Mayıs cd.)
PROGRAM
15:00
• Opening of Sciences Research Project Exhibiton
• Painting Competition Exhibiton Opening
Place:
Shows Coastal Area
Time:
15:00-18:00
16:00 – 18:00
STAGE PERFORMANCES
• Whirling Dervish Show and Opening Speech
• Animation Performance
• Children Choir of Pendik Municipality
• Country Performances
(Türkiye, Russia, Bosnia and Herzegovina, Indonesia, Albania, Azarbaijan, Poland,
Malaysia, Serbija, North Cyprus)
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
11
PAZAR
20
NİSAN
Barış Köprüsü
Etkinliği
..................................
Kalkış:
Maltepe İDO İskelesi
Saat: 11:00
17:00
12
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
SUNDAY
20
APRIL
Peace Bridge
Event
..................................
Departure:
Maltepe İDO Pier
Time: 11:00
17:00
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
13
PAZARTESİ
21
NİSAN
14:00-15:30
SAHNE GÖSTERİLERİ
• Açılış Konuşması
• Animasyon Gösterisi
• Ülke Performansları
(Türkiye, Arnavutluk, Malezya, Rusya, Sırbistan, KKTC)
İSTANBUL GEZİSİ
10:00-17:00
Polonya, Azerbaycan, Endonezya, Bosna-Hersek
14
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
Yer:
Kurtköy Kapalı
Spor Salonu
Saat:
14:00-15:30
MONDAY
21
APRIL
14:00-15:30
STAGE PERFORMANCES
• Opening Speech
• Animation Performance
• Country Performances
(Turkey, Albania, Malaysia, Russia, Serbija, North Cyprus)
Place:
Kurtköy Indoor
Sports Hall
Time:
14:00-15:30
İstanbul TrIp
10:00-17:00
Poland, Azerbaijan, Indonesia, Bosnia and Herzogovina
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
15
16
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
17
SALI
22
NİSAN
14:00-15:30
SAHNE GÖSTERİLERİ
• Açılış Konuşması
• Animasyon Gösterisi
• Ülke Performansları
(Türkiye, Polonya, Endonezya, Bosna-Hersek,
Azerbaycan)
İSTANBUL GEZİSİ (MİNİATÜRK ve TARİHİ YARIMADA)
10:00-17:00
Arnavutluk, Malezya, Rusya, Sırbistan, KKTC
18
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
Yer:
ESENYALI/Fatih Mah.
Necmettin Erbakan Cad.
Saat:
14:00-15:30
TUESDAY
22
APRIL
14:00-15:30
STAGE PERFORMANCES
• Opening Speech
• Animation Performance
• Country Performances
(Turkey, Poland, Indonesia, Bosnia and Herzogovina,
Azerbaijan)
İstanbul TrIp
10:00-17:00
Albania, Malaysia, Russia, Serbija, North Cyprus
Place:
ESENYALI/Fatih District
N.Erbakan Street
Time:
14:00-15:30
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
19
20
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
21
ÇARŞAMBA
23
NİSAN
KAPANIŞ PROGRAMI
10:00-13:00
• Açılış Korteji
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
• Şiir Okunması
• Protokol Konuşmaları
Yer:
Pendik Stadyumu
Saat:
10:00-13:30
• Ülke Performansları -1
(Türkiye, Rusya, Malezya)
• Ses ve Resim Yarışması Ödül Töreni
• Ülke Performansları -2
(Bosna Hersek, KKTC, Polonya)
• Fen Bilimleri ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
• Ülke Performansları -3
(Sırbistan, Endonezya)
• Münazara, Pendik Okuyor Kampanyası ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
• Ülke Performansları -4
(Arnavutluk, Azerbaycan, Türkiye)
• Ses ve Tiyatro Yarışması Ödül Töreni
• Kılıçarslan Ortaokulu Öğrenci Korosu
• Toplu Fotoğraf Çekimi
22
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
WEDNESDAY
23
APRIL
ClosIng Program
10:00-13:00
• Opening Cortege
• Moment of Silence and the National Anthem
• Poetry Reading
• Protocol Speeches
Place:
Pendik Stadium
Time:
10:00-13:30
• Country Performance - 1
(Turkey, Russia, Malaysia)
• Singing Contest and Drawing Competition Awards Ceremony
• Country Performance - 2
(Bosnia and Herzogovina, North Cyprus, Poland)
• Science Competition and Photo Contest Awards Ceremony
• Country Performance - 3
(Serbija, Indonesia)
• Debate, Pendik Reading Campaign and Photo Contest Award Ceremony
• Country Performance - 4
(Albania, Azerbaijan, Turkey)
• Singing Contest and Theater Contest Awards Ceremony
• Kılıçarslan Middle School Student’s Choir
• Group Photo
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
23
PERŞEMBE
24
NİSAN
UĞURLAMA
sendoff
24
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
THURSDAY
24
APRIL
9 . U LU S L A R A R AS I
P E N D İ K ÇO C U K
F E S T İ VA L İ
25
CUMARTESİ
19
NİSAN
PAZAR
20
NİSAN
PAZARTESİ
21
NİSAN
SALI
22
NİSAN
ÇARŞAMBA
Tüm etkinliklerimiz
ücretsizdir
All our activities are
free
23
NİSAN
Sahil Gösteri
Alanı
Barış Köprüsü
Etkinliği
Kurtköy Kapalı
Spor Salonu
ESENYALI/Fatih Mah.
Necmettin Erbakan Cad.
Pendik
Stadyumu
Shows Coastal
Area
Peace Bridge
Event
Kurtköy Indoor
Sports Hall
ESENYALI/Fatih District
Necmettin Erbakan Street
Pendik
Stadium
SATURDAY
19
APRIL
SUNDAY
20
APRIL
MONDAY
21
APRIL
TUESDAY
22
APRIL
WEDNESDAY
23
APRIL
www.pendik.bel.tr
facebook/PendikBelediyesi
444 81 80
2634
twitter/Pendik_Belediye
Download

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ