İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
Ders
Kodu
Dersler
Hemşirelikte Kavram ve Kuram I
Hemşirelikte Araştırma
Hemşirelikte Yönetim I
Hemşirelikte Yönetim Uygulama I
Hemşirelikte Yönetim Seminer I
Sağlık Politikaları
Statüsü
Z/S
Z
Z
S
S
Z
S
TOPLAM
GÜZ DÖNEMİ
Uyg./
Teori
Lab.
2
0
2
0
3
0
0
4
0
0
2
0
9
4
Kredi
Top.
2
2
3
2
0
2
11
Öğretim Üyesi
AKTS
5
5
6
4
5
5
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
Doç.Dr.M.Nihal Esin
Prof.Dr.Aytolan YILDIRIM
Yard.Doç.Dr.Sibel DOĞAN
Yard.Doç.Dr.Sibel DOĞAN
Prof.Dr.Osman HAYRAN
30
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Ders
Kodu
Statüsü
Z/S
Z
GÜZ DÖNEMİ
Kredi
AKTS
Öğretim Üyesi
Top.
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
2
5
Teori
2
Uyg./Lab
.
0
Hemşirelikte Araştırma
Z
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I
S
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği UygulamaSI
2
3
0
0
0
4
2
3
2
5
6
4
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Seminer I Z
0
0
0
5
S
2
0
2
5
Doç.Dr.M.Nihal Esin
Yard.Doç.Dr.Ayfer ÖZBAŞ
Yard.Doç.Dr.Sennur KULA ŞAHİN
Yard.Doç.Dr.Sennur KULA
ŞAHİN
Yard.Doç.Dr.Sennur KULA
ŞAHİN
S
2
0
2
5
Doç.Dr.Deniz ÖZTEKİN
9
4
11
30
Dersler
Hemşirelikte Kavram ve Kuram I
*Ameliyathane Hemşireliği
*Endoskopi Hemşireliği
* Bu derslerden biri seçilecektir.
TOPLAM
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Ders
Kodu
GÜZ DÖNEMİ
Statüsü
Uyg./Lab
Dersler
Teori
Z/S
.
Hemşirelikte Kavram ve Kuram I
Z
2
0
Hemşirelikte Araştırma
Z
2
0
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
SI
3
0
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
S
0I
4
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Seminer
Z
I0
0
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
S
2
0
Kredi
Top.
2
2
3
2
0
2
Öğretim Üyesi
AKTS
5
5
6
4
5
5
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
Doç.Dr.M.Nihal Esin
Prof.Dr.Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Yard.Doç.Dr.Filiz OKUMUŞ
Yard.Doç.Dr.Filiz OKUMUŞ
Yard.Doç.Dr.Filiz OKUMUŞ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Ders
Kodu
GÜZ DÖNEMİ
Statüsü
Uyg./Lab
Dersler
Teori
Z/S
.
Hemşirelikte Kavram ve Kuram I
Z
2
0
Hemşirelikte Araştırma
Z
2
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IS
3
0
Çocukta Büyüme ve Gelişme I
S
2
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Seminer
Z
I0
0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uygulama I
S
0
4
TOPLAM
9
4
Kredi
Top.
2
2
3
2
0
Öğretim Üyesi
5
5
6
5
5
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
Doç.Dr.M.Nihal Esin
Yard.Doç.Dr.Nuran AYDIN
Prof.Dr.Ömer CERAN
Prof.Dr.Ömer CERAN
2
4
Yard.Doç.Dr.Nuran AYDIN
11
30
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
GÜZ DÖNEMİ
AKTS
Ders
Kodu
Dersler
Hemşirelikte Kavram ve Kuram I
Hemşirelikte Araştırma
Halk Sağlığı Hemşireliği I
Sağlık Politikaları
Halk Sağlığı Hemşireliği Seminer I
Statüsü
Z/S
Z
Z
S
S
Z
TOPLAM
2
2
3
2
0
Uyg./Lab
.
0
0
4
0
0
Kredi
Top.
2
2
5
2
0
9
4
11
Teori
AKTS
5
5
10
5
5
Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
Doç.Dr.M.Nihal Esin
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
Prof.Dr.Osman HAYRAN
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
30
PSİKIYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Ders
Kodu
Statüsü
Dersler
Z/S
Hemşirelikte Kavram ve Kuram I
Z
Hemşirelikte Araştırma
Z
Psikiyatri Hemşireliği I
S
İnsan Davranışlarının Nörobiyolojik Temelleri
S
Psikiyatri Hemşireliği Seminer I
Z
TOPLAM
GÜZ DÖNEMİ
Uyg./Lab
Teori
.
2
0
2
0
3
4
2
0
0
0
9
4
Kredi
Top.
2
2
5
2
0
AKTS
5
5
10
5
5
11
Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
Doç.Dr.M.Nihal Esin
Yard.Doç.Dr.Sibel DOĞAN
Doç.Dr.Lütfü HANOĞLU
Yard.Doç.Dr.Sibel DOĞAN
30
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Ders
Kodu
Statüsü
Dersler
Z/S
Hemşirelikte Kavram ve Kuram I
Z
Hemşirelikte Araştırma
Z
İç Hastalıkları Hemşireliği I
S
İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama I
S
İç Hastalıkları Hemşireliği Seminer I
Z
Fizyopatoloji I
S
GÜZ DÖNEMİ
Uyg./Lab
Teori
.
2
0
2
0
3
0
0
4
0
0
2
0
Kredi
Top.
2
2
3
2
0
2
AKTS
5
5
6
4
5
5
Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr.Nihal SUNAL
Doç.Dr.M.Nihal Esin
İ.Ü.Görevli Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr.Nuran AYDIN
Yard.Doç.Dr.Nuran AYDIN
Öğr.Gör.Dr.Servet SEVİNÇ
Download

halk sağlığı hemşireliği cerrahi hastalıkları hemşireliği doğum ve