ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
DERS PROGRAMLARI
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-I
HEM 505
Araştırma Yöntemleri
Z
3
0
3
5
İHH 501
İç Hastalıkları Hemşireliği-I
Z
3
4
5
12
HEM 501
Sağlığın Değerlendirilmesi
S
3
0
3
5
İHH 503
Onkoloji Hemşireliği
S
2
0
2
3
İHH 505
Geriatri Hemşireliği
S
2
14
0
4
2
18
3
30
Türü
Z
TOPLAM
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-II
HEM 516
Biyoistatistik
Z
3
0
3
5
İHH 502
İç Hastalıkları Hemşireliği-II
Z
3
4
5
11
HEM 504
Fizyopatoloji
S
3
0
3
6
İHH 508
Semptom Yönetimi
S
2
0
2
3
HEM 518
Adli Hemşirelik
S
2
14
0
4
2
16
3
30
Türü
Z
TOPLAM
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
İHH 550
Dersin adı
Proje Çalışması
Türü
Z
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Toplam: 90
I ve II. Yarıyıl için seçmeli derslerden ikisi tercih edilecektir.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZSİZ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-I
HEM 505
Araştırma Yöntemleri
Z
3
0
3
5
ÇOH 501
Çocuk Sağlığı Hemşireliği- I
Z
2
2
3
7
ÇOH 503
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-I
Z
2
2
3
8
HEM 501
Sağlığın Değerlendirilmesi
S
3
13
0
4
3
15
5
Türü
Z
TOPLAM
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
30
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-II
HEM 516
Biyoistatistik
Z
3
0
3
5
ÇOH 502
Çocuk Sağlığı Hemşireliği-II
Z
2
2
3
8
ÇOH 504
Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-II
Z
2
2
3
7
ÇOH 505
Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi
S
2
2
3
5
12
6
15
30
Türü
Z
TOPLAM
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
ÇOH 550
Dersin adı
Proje Çalışması
Türü
Z
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Toplam: 90
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZSİZ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-1
Türü
Z
Teori
3
Uygulama
0
Kredi
3
AKTS
Kredisi
5
HEM 505
Araştırma Yöntemleri
Z
3
0
3
5
PSH 501
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Temelleri
Z
3
4
5
10
HEM 501
Sağlığın Değerlendirilmesi
S
3
0
3
5
PSH 507
Terapötik İletişim ve Görüşme Teknikleri
S
3
0
3
5
PSİ 515
Psikoterapi Kuramları
S
3
0
3
5
PSİ 517
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri
S
3
0
3
5
PSİ 519
Bilişsel Psikoloji ve BDT
S
3
0
3
5
15
4
17
30
Toplam
Saat
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-2
Türü
Z
Teori
3
Uygulama
0
Kredi
3
AKTS
Kredisi
5
HEM 516
Biyoistatistik
Z
3
0
3
5
PSH 512
Klinik Psikiyatri Hemşireliği
Z
3
4
5
10
PSİ 524
S
3
0
3
5
PSİ 528
Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik
Yaklaşımlar
İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri
S
3
0
3
5
PSH 504
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği
S
3
0
3
5
PSİ 518
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri
S
3
0
3
5
PSH 508
Psikososyal Hemşirelik
S
3
0
3
5
PSİ 520
Grup Psikoterapileri
S
3
0
3
5
15
4
17
30
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
Toplam
Saat
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
PSH 550
Dersin adı
Proje Çalışması
Türü
Z
Toplam: 90
I ve II. Yarıyıl için seçmeli derslerden ikisi tercih edilecektir.
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZSİZ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM503
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-1
Türü
Z
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
HEM 505
Araştırma Yöntemleri
Z
3
0
3
5
KDH 501
Perinatoloji Hemşireliği
Z
3
4
5
11
HEM 501
Sağlığın Değerlendirilmesi
S
3
0
3
5
KDH 505
Perinatolojide yenilikler
S
2
0
2
4
14
4
16
30
Toplam
Saat
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM504
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-2
Türü
Z
Teori
3
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
3
5
Z
3
0
3
5
KDH 502
Biyoistatistik
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Z
3
4
5
11
KDH 504
Kadın Sağlığında Değerlendirme
S
3
0
3
6
KDH 506
Jineonkoloji
S
2
0
2
3
14
4
16
30
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
HEM 516
Toplam
Saat
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
KDH 550
Dersin adı
Proje Çalışması
Türü
Z
Toplam: 90
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI (TEZSİZ)
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM 503
HEM 505
PSH 501
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-1
Araştırma Yöntemleri
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Temelleri
Türü
Z
Z
Z
Teori
3
3
3
Uygulama
0
0
4
Kredi
3
3
5
AKTS
Kredisi
5
5
10
HEM 501
PSH 507
Sağlığın Değerlendirilmesi
Terapötik İletişim ve Görüşme Teknikleri
S
S
3
3
0
0
3
3
5
5
PSİ 515
Psikoterapi Kuramları
S
3
0
3
5
PSİ 507
Sosyal Psikoloji
S
3
0
3
5
PSİ 519
Bilişsel Psikoloji ve BDT
S
3
0
3
5
15
4
17
30
Toplam
Saat
II. Yarıyıl
Dersin
Kodu
HEM 504
PSH 512
PSH 516
PSİ 524
PSİ 528
HEM 516
PSİ 508
PSH 518
PSİ 520
Toplam
Saat
Dersin adı
Hemşirelikte Temel Kavramlar-2
Koruyucu Ruh Sağlığı Hemşireliği
Kronik Psikiyatrik Hastalığı Olan Birey
ve Ailenin Bakımı
Türü
Z
Z
Z
Teori
3
3
3
Uygulama
0
2
2
Kredi
3
4
4
AKTS
Kredisi
5
7
8
Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik
Yaklaşımlar
İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri
Biyoistatistik
Gelişim Psikolojisi
Psikososyal Tedaviler
Grup Psikoterapileri
S
3
0
3
5
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
15
4
17
30
Teori
0
AKTS
Uygulama Kredi Kredisi
0
0
30
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
PSH 550
Dersin adı
Proje Çalışması
Türü
Z
Toplam: 90
I ve II. Yarıyıl için seçmeli derslerden ikisi tercih edilecektir.
Download

hemşirelik anabilim dalı tezsiz yüksek lisans